Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 icon

Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5
Скачати 128.57 Kb.
НазваПрограма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5
Дата28.09.2014
Розмір128.57 Kb.
ТипПрограма
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
2. /metod_rek_zhurnal/Jurnal_V_IX.pdf
3. /metod_rek_zhurnal/List_72_2012.doc
4. /metod_rek_zhurnal/_нструкц_я ведення класного журналу.doc
5. /metod_rek_zhurnal/_нструкц_я з ведення д_ловох документац_х у загальноосв_тн_х навчальних закладах.doc
6. /metod_rek_zhurnal/М_Н_СТЕРСТВО ОСВ_ТИ _ НАУКИ росток.doc
7. /metod_rek_zhurnal/Методичн_ рекомендац_х щодо ведення стор_нок класного журналу з математики.doc
8. /metod_rek_zhurnal/Методичн_ рекомендац_х щодо вивчення математики .doc
9. /metod_rek_zhurnal/Про використання навчальнох л_тератури.doc
10. /metod_rek_zhurnal/Про внесення зм_н до Положення про _ндив_дуальну форму .doc
11. /metod_rek_zhurnal/Про обсяг _ характер домашн_х завдань .doc
12. /metod_rek_zhurnal/вимоги до виконання письмових роб_т.doc
13. /metod_rek_zhurnal/норма под_лу на групи.doc
14. /metod_rek_zhurnal/положення про екстернат.doc
15. /metod_rek_zhurnal/про затвердження критер_хв оц_нювання.doc
16. /metod_rek_zhurnal/про навчальн_ плани та структуру 2012-2013 р.doc
Рекомендації щодо навчальних планів та структури 2012/2013 навчального року (додаються)
Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
Контрольна робота на семестр є обов'язковою
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо обсягу і характеру домашніх завдань
Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "росток", на 2012/2013 навчальний рік
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів
Про інструктивно-методичні
Додаток 11 Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з

Методичні рекомендації щодо вивчення математики

у 2012-2013 навчальному році
У 2012-2013 н.р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами:

5-9 класи – Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 64 с.

10-11 класи – Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.

8-9 класи (поглиблене вивчення) – Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.– № 16-17.

5-7 класи (поглиблене вивчення) – Програма з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю (авт. Харік О.Ю.) – Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина І. До профільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.

Всі програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) та надруковані у фахових виданнях.

У старшій школі вивчення математики диференціюється за 3 рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним.

Розподіл годин на вивчення математики здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»

Таблиця розподілу годин на вивчення математики

за різними рівнями змісту освіти

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний

рівень

Профільний

рівень

Рівень поглибленого

вивчення

10

11

10

11

10

11

10

11

Математика

3

3

-

-

-

-

-

-

Алгебра та початки аналізу

-

-

2

3

5

5

5

5

Геометрія

-

-

2

2

4

4

4

4

Згідно з програмою для вивчення математики на рівні стандарту передбачено як сумісне (10 клас – 105 год., 11 клас – 105 год.), так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу (10 клас: алгебра – 54 год., геометрія – 51 год.; 11 клас: алгебра і початки аналізу – 54 год., геометрія – 51 год.).

Для організації навчання математики на академічному рівні, якому відповідають біолого-хімічний, біолого-фізичний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико-хімічний, агрохімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчання, а також технологічний профіль, у 10-му класі відводиться на вивчення алгебри та початків аналізу – 70 год., геометрії – 70 год.; в 11 класі – 105 год. і 70 год. відповідно.

Для вивчення математики на профільному рівні у 10 класі відводиться на вивчення алгебри та початків аналізу – 175 год., геометрії – 140 год., в
11 класі – 175 год. та 140 год. відповідно. З метою створення необхідних умов для більш повної реалізації освітньої, розвивальної та виховної складових навчання математики, урахування інтересів, здібностей, потреб та можливостей учнів у профільних класах у повному обсязі має бути використаний потужний потенціал варіативної складової навчального плану, яка передбачає вивчення факультативних курсів та курсів за вибором.

На поглиблене вивчення математики в 10-11 класах відводиться
175 год. на рік (алгебра та початки аналізу), 140 год. на рік – геометрія.

Реалізація профільного навчання математики у 10-11 класах та допрофільної підготовки у 5-9 класах забезпечується системою курсів за вибором та факультативів. Навчальні програми, орієнтовне календарно-тематичне планування та методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор.
Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

Наголошуємо, що учитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів за вибором та факультативів.

Широкі можливості для інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення учнів надають сучасні інформаційні технології навчання. Доцільною вбачається організація проблемно-пошукової (дослідницької) діяльності учнів на позакласних і факультативних заняттях з математики.

Тематичне планування навчального матеріалу здійснюється за Типовими навчальними планами, перерахованими у Листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 р. № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012-2013 навчального року».

Для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів І-II ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», навчання математики здійснюється відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 р. № 435.

Програмно-методичні матеріали щодо вивчення курсу математики (орієнтовне календарне планування для загальноосвітніх та профільних класів, завдання для підсумкового тематичного оцінювання) надруковані у журналі «Математика в школі» № 6, 7-8 2011 року, «Математика в школах України»
№ 19-21 2011 року, № 22-24 2012 року, газеті «Математика» №26-27, 46-47 2011 року, №29-31 2012 року.

На основі орієнтовних тематичних планів учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизується обсяг навчального матеріалу.

У календарно-тематичному плануванні значні за обсягом теми доцільно поділити на підтеми (10-15 годин), які містять логічно завершений навчальний матеріал.

Слід враховувати необхідність проведення різних видів самостійних робіт, включати завдання практичного характеру до змісту тематичних контрольних робіт та приділяти таким задачам значну увагу при вивченні тем.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 р. № 882 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р.№ 128.

У разі застосування індивідуальної форми навчання слід керуватися наказом МОН України від 19.05.2008 р. № 432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», екстернату – наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 р. № 431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах».

Кількість годин на вивчення математики у 5-7-х та 10-11-х класах вечірніх (змінних) шкіл очної форми навчання збігається з кількістю годин, відведених на вивчення математики у загальноосвітніх школах, тому при викладанні слід керуватися чинною державною програмою з математики та календарно-тематичним плануванням для 5-7-х класів загальноосвітніх шкіл, а у 10-11-х класах – програмою рівня стандарту. У 8-9-х класах вечірніх (змінних) шкіл на вивчення математики відводиться 3,5 год. на тиждень, які доцільно розподілити так: алгебра – 2 год. на тиждень, геометрія – 1,5 год. При викладанні слід керуватися чинними державними програмами з алгебри і геометрії для 8-9-х класів, збільшивши у 8-му класі тижневе навантаження з геометрії на 0,5 год. на тиждень за рахунок годин варіативної частини навчального плану, відведених на індивідуальні консультації, або зменшивши кількість часу на опрацювання окремих тем.

Вимоги до перевірки зошитів регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 р. № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» (окрім кількості контрольних робіт).

Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 р. № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008р. № 496 «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ».

Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики у 2012- 2013 навчальному році здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 р. № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11).

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових (курси за вибором, спеціальні курси) робочого навчального плану закладу.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

Контроль навчальних досягнень учнів здійснюється у вигляді поточного, тематичного, семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Формами поточного оцінювання є індивідуальне та фронтальне опитування; тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів; робота з графіками, схемами, діаграмами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. Поточне оцінювання учнів з математики проводиться безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо. Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основою для коригування роботи вчителя на уроці.

Наголошуємо, що поточне оцінювання учнів учитель повинен здійснювати обов’язково з відповідними фіксованими записами в журналі.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу). Під час вивчення кожної теми учитель підтримує зворотній зв’язок з учнями через: поточне оцінювання, перевірку виконання домашніх завдань, ведення зошита, проведення 1-2 коротких самостійних робіт (10-15 хвилин), діагностичної самостійної роботи (25-45 хвилин), письмової контрольної роботи (бажано з використанням тестових технологій).

У структурі викладу теми рекомендуємо підтримувати проведення уроку узагальнення знань, умінь, навичок та уроку корекції знань, умінь, навичок (після контрольної роботи).

Тематична оцінка виставляється за результатами опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних, контрольних робіт) та навчальної активності школярів. У процесі вивчення значних за обсягом тем можливе проведення декількох проміжних тематичних оцінювань.

У класах математичного та фізико-математичного профілів ефективною є рейтингова система оцінювання, вона не вимагає істотної перебудови навчального процесу, добре поєднується із заняттями в умовах особистісно-зорієнтованого навчання.

При формуванні підсумкової оцінки вчитель має оцінювати реальні досягнення учня, а не підраховувати його середній бал.

Забезпеченню високого рівня викладання математики, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів сприяє наявність обладнаного навчального кабінету у відповідності до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. При роботі в кабінеті математики доцільно керуватися інструктивно-методичними матеріалами «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»ист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.12 року №1/9-72).


З метою вивчення кращого досвіду організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів, активізації та удосконалення діяльності навчальних кабінетів математики рекомендуємо провести міський (районний) конкурс на кращий навчальний кабінет математики в навчальних закладах міста (району) в 2012-2013 навчальному році.

Обдарованих учнів рекомендуємо залучати до участі у:

  • ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;

  • Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

  • Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;

  • Internet-олімпіаді;

  • заочному математичному конкурсі «Золотий ключик»;

  • Всеукраїнському турнірі юних математиків;

  • Всеукраїнському турнірі математичних боїв ім. І.І. Ляшка;

  • заочній математичній школі «Мудра макітра».

Методичну роботу з педагогічними кадрами в містах і районах області рекомендуємо спрямувати на:

– підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчального процесу;

– організацію науково-методичного супроводу вивчення математики у зв’язку з оновленням змісту математичної освіти;

– формування інноваційної культури вчителя математики;

– вдосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

– використання новітніх інформаційних технологій, електронних підручників, програмних засобів навчання;

– активізацію роботи з молодими вчителями математики;

– вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.

Пропонуємо інформацію про необхідні вчителям математики Інтернет-ресурси.

Інтернет-ресурси для вчителів математики:

http://www.mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

http://www.teacher.at.ua

Методична скарбничка

http://sites.google.com/site/matematikaonlajn

Математика в школі онлайн

http://www.matholymp.org.ua

Математичний олімпіадний рух

http://www.math.ru

Матеріали з математики в Єдиній колекції цифрових освітніх ресурсів

http://www.bymath.net

Вся елементарна математика

http://www.formula.co.ua

Математика для школи

http://www.problems.ru

Задачі (допомога при підготовці гуртків та факультативних занять у школі)

http://www.olimpiada.ru

Математичні олімпиади для школярів.

http://www.kvant.info; http://kvant.mccme.ru

Науково-популярний фізико-математичний журнал «Квант».

http://www.ukrtym.blogspot.com/

Турнір юних математиків

http://www.etudes.ru

Математичні етюди

http://mathworld.ru/about

Світ математики

http://yroki.at.ua/

Творчий вчитель математики

http://metodportal.net/

Методичний портал

http://mysl.lviv.ua/

Країна міркувань

http://www.testmath.com.ua/

Вивчаємо математику

http://zadachi.mccme.ru/

Задачі

http://matematika-na5.narod.ru/

Математика – на 5!

http://www.igraza.ru/

Ігри, ребуси, загадки

http://www.golovolomka.hobby.ru

Головоломки, логічні задачі

http://www.danetka.ru/cgi-bin/main.pl

Граємо в логічну гру «Ситуації»Методист математики

Сумського ОІППО Т.В. Свєтлова

Схожі:

Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconПрограма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconРоботи
Похідна та її застосування в шкільному курсі математики в класах з поглибленим вивченням математики
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconПерелік підручників для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови
«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Калініна Л. В., Самойлюкевич І....
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconПерелік підручників для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови
«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Калініна Л. В., Самойлюкевич І....
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconНавчально-методичний посібник для студентів-філологів. Київ, 1997. 98 с. Тихоша В.І. Програма з рідної мови для шкіл /класів/ з поглибленим вивченням української мови (8-11 кл.). К., 1998. 28 с
Методичні розробки по кафедрі української мови та соціолінгвістики за 1998-2003 Р
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики. «Музичне мистецтво»
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики. «Музичне мистецтво»
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconПрограма вступного випробування з математики для абітурієнтів напрямів підготовки
Програму вступного випробування з математики розроблено з урахуванням вимог чинної програми з математики для 5–11 класів, затвердженої...
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5 iconМіністерство освіти І науки україни академія педагогічних наук україни інститут проблем виховання апн україни людина І світ професій програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2008
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи