Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» icon

Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця»
Скачати 137.8 Kb.
НазваПоложення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця»
Дата09.10.2014
Розмір137.8 Kb.
ТипПоложення
1. /сайт захист в_тчизни/Типов_ навчальн_ плани.doc
2. /сайт захист в_тчизни/додаток до листа МОНУ в_д 01.06.2012 _нструк-метод.лист викл. предмета у 2012-2013 н.р..doc
3. /сайт захист в_тчизни/лист МОНУ в_д 09.10.2002 ь 1-9-144.doc
4. /сайт захист в_тчизни/навчальна програма предмету.doc
5. /сайт захист в_тчизни/наказ МОНУ в_д 20.02.2002 ь 128.doc
6. /сайт захист в_тчизни/наказ МОНУ про гру з_рницю.doc
7. /сайт захист в_тчизни/наказ мону в_д 13.04.2011 ь 329 про критер_х оц_нювання.doc
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню
Методичні рекомендації із базових дисциплін
Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044)
Програма (рівень стандарту, академічний рівень)
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця»
Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Міністерство оборони України

Н А К А З

16.12.2011 м. Київ № 1443/779
Про затвердження Положення

про Всеукраїнську військово-

патріотичну спортивну гру

«Зірниця»
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, набуття школярами знань, умінь та навичок, необхідних захиснику Батьківщини, виховання громадянських якостей в учнів (вихованців) системи загальної середньої освіти
НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця» (далі – Всеукраїнська гра), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити організацію і проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської гри відповідно до Положення про Всеукраїнську гру.

3. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р.С.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) спільно з Головним управлінням виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України (Копаниця О.В.) забезпечити організацію і проведення
ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнської гри відповідно до Положення про Всеукраїнську гру.

4. Керівникам органів військового управління, командирам військових частин, начальникам військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України надавати у межах компетенції організаційну допомогу в проведенні Всеукраїнської гри.

5. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р.С.) передбачити фінансування ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнської гри в межах видатків, передбачених на здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, починаючи з 2012 року.

6. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, заступника Міністра оборони України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства оборони України

16.12.2011 № 1443/779


ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця»
I. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра «Зірниця» (далі - Всеукраїнська гра) проводиться відповідно до Указу Президента України від 25.10.2002 № 948 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України та Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді».

Проведення Всеукраїнської гри консолідує діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, навчальних закладів і громадських організацій щодо вирішення проблем військово-патріотичного виховання підростаючого покоління.

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

1.2. Всеукраїнська гра проводиться з метою:

формування почуття патріотизму у підростаючого покоління;

набуття учнями (вихованцями) знань, умінь та навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни;

пропаганди здорового способу життя, розвитку фізичних якостей.

1.3. Основними завданнями Всеукраїнської гри є:

підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Батьківщини в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України;

підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в справі освоєння військових спеціальностей;

виховання майбутніх захисників Вітчизни на бойових традиціях українського народу та Збройних Сил України;

формування свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях;

популяризація серед молоді здорового способу життя;

удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

II. Учасники Всеукраїнської гри

2.1. У Всеукраїнській грі беруть участь збірні команди учнів (вихованців) 5-9 класів (віком не старше 15 років станом на вересень-жовтень поточного року), які формуються на базі команди-переможця попереднього етапу Всеукраїнської гри із залученням учнів (вихованців), що показали кращі результати під час проходження конкурсів та змагань певного етапу Всеукраїнської гри.

2.2. Команда складається з 14 осіб, з них: 12 учнів (вихованців) (9 хлопців, 3 дівчат) та 2 керівника з числа педагогів та працівників органів освіти або військового управління.
III. Порядок проведення Всеукраїнської гри

3.1. Всеукраїнська гра проводиться в три етапи.

І етап (районний (міський), районний у містах) проходить у березні-квітні поточного року.

ІІ етап (республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, міський (міста Київ та Севастополь)) проходить у травні-червні поточного року за участю команд, які стали переможцями І етапу Всеукраїнської гри.

ІІІ (фінальний) етап проходить у вересні-жовтні поточного року за участю команд, які стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської гри.

3.2. Керівництво Всеукраїнською грою здійснюється Організаційними комітетами.

3.2.1. На І етапі – Оргкомітетами І етапу, склад яких затверджуються наказами відділів освіти районних (міських), районних у містах державних адміністрацій.

3.2.2. На ІІ етапі – Оргкомітетами ІІ етапу, склад яких затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.2.3. На ІІІ етапі – Оргкомітетом ІІІ етапу, до складу якого входять представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства оборони України, Державної служби молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, установ Збройних Сил України.

Склад Оргкомітету ІІІ етапу затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.2.4. До повноважень Оргкомітетів відповідних етапів Всеукраїнської гри входить:

створення головних суддівських колегій, мандатних комісій;

визначення місця проведення Всеукраїнської гри;

отримання та опрацювання протоколів.

Підсумкові протоколи районних (міських), районних у містах ігор подаються до Оргкомітету ІІ етапу у строк до 30 квітня.

Підсумкові протоколи проведення ІІ етапу Всеукраїнської гри подаються до Оргкомітету ІІІ етапу у строк до 30 червня за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

3.3. Проведення Всеукраїнської гри забезпечують:

на І та ІІ етапах – районні (міські), районні у містах відділи освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

на ІІІ (фінальному) етапі – Державна служба молоді та спорту України та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

3.4. Для участі у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнської гри керівники команд подають до мандатної комісії:

картки учасників Всеукраїнської гри за формою згідно з додатком 2 до цього Положення або учнівські квитки;

копії свідоцтв про народження учасників Всеукраїнської гри, завірені керівником навчального закладу;

копію підсумкового протоколу ІІ етапу Всеукраїнської гри;

заявку на участь у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнської гри за формою згідно з додатком 3 до цього Положення у двох примірниках.

IV. Програма Всеукраїнської гри


4.1. Програма Всеукраїнської гри передбачає проведення конкурсів та спортивних змагань, а саме:

4.1.1. Конкурс строю та пісні:

Команди на місці для вивчення стройових прийомів демонструють виконання стройових прийомів згідно з навчальною програмою предмета «Фізична культура» відповідно до вимог Стройового статуту Збройних сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 549-ХІV. Конкурс завершується виконанням стройової пісні.

Критерії оцінювання: якість виконання елементів стройової підготовки та пісні, злагодженість дій, дисципліна строю, загальний вигляд команди.

4.1.2. Воєнно-історичний конкурс:

Проводиться за принципом гри «Вікторина» з використанням диференційованих питань з воєнно-історичної та військової тематики.

Критерії оцінювання: своєчасність, точність та повнота відповіді.

4.1.3. Вогнева підготовка:

У рамках конкурсу проводяться змагання зі стрільби (пневматична гвинтівка з відкритим прицілом; мішень № 8; відстань до мішені – 10 м; кожен учасник виконує 8 пострілів, з яких 3 пробних та 5 залікових).

Критерії оцінювання: кількість влучень, набраних кожним учасником команди.

4.1.4. Метання «гранати»:

Кожен член команди метає по 1 м’ячу для метання вагою 150 г у ціль – контур окопу розміром 3 х 1,1 м. Відстань до цілі – 15 м.

Критерії оцінювання: кількість влучень у ціль, набраних кожним учасником команди.

4.1.5. Долікарська допомога:

Виконуються дії з надання першої долікарської допомоги та перевіряється рівень теоретичних знань за навчальною програмою предмета «Основи здоров’я» 5-9 класи.

Критерії оцінювання: якість виконання практичних завдань та повнота теоретичних відповідей.

4.1.6. Топографічна підготовка:

Команди показують вміння та навички з топографічної підготовки за навчальною програмою предмета «Географія» 5-9 класи.

Критерії оцінювання: якість виконання практичних завдань та повнота теоретичних відповідей.

4.1.7. Спортивні змагання:

швидкісний біг – 30 м;

човниковий біг – 4 х 9 м;

підтягування для хлопців; згинання та розгинання рук в упорі лежачи для дівчат.

Критерії оцінювання: якість виконання відповідних нормативів.

4.2. Воєнізована естафета «Десант»:

Усі команди є підрозділами спеціального призначення, закинутими до тилу супротивника для збору розвідданих та знищення замаскованого командного пункту. На початку естафети загін перебуває у вихідному районі в очікуванні повідомлень зі штабу. Бійці загону проходять естафету зі своїми макетами автоматів.

Естафета включає:

передачу інформації;

подолання імпровізованої смуги перешкод:

рух за азимутом;

конкурс на уважність;

подолання інженерних та природних перешкод;

подолання зараженої ділянки місцевості;

метання «гранати» в ціль;

захоплення штабу;

повернення на вихідний рубіж з евакуацією учасника.

Критерії оцінювання: якість та швидкість виконання елементів естафети.

4.3. Оцінювання у конкурсах, змаганнях та естафеті здійснюється в балах. Призові місця та рейтинг місць команд визначаються за найбільшою сумою балів. Команди, які не взяли участі у конкурсі, змаганні чи естафеті посідають останнє місце в рейтингу.

V. Нагородження


5.1. Команди-переможці та призери Всеукраїнської гри визначаються за найменшою сумою зайнятих місць у конкурсах, змаганнях та естафеті. Серед команд, що посіли однакове рейтингове місце, переможець визначається за кількістю перших місць. Команда, яка не брала участь хоча б у одному виді програми, посідає місце після команд, які взяли участь у всіх видах програми.

5.2. Команди-переможці кожного етапу Всеукраїнської гри нагороджуються дипломами та призами.

5.3. Організаційні комітети кожного етапу Всеукраїнської гри самостійно визначають форми заохочення команд-переможців, призерів, учасників та їх керівників.

VI. Фінансування Всеукраїнської гри

6.1. Витрати, пов’язані з організацією і проведенням І та ІІ етапів Всеукраїнської гри, здійснюються за рахунок джерел, не заборонених законодавством України.

6.2. Витрати на проведення ІІІ (фінального) етапу Всеукраїнської гри здійснюються з урахуванням таких вимог:

оплата проїзду учасників, у тому числі керівників команд, членів Оргкомітету та суддівської колегії, до місця проведення Всеукраїнської гри та в зворотному напрямку, добові в дорозі за рахунок сторони, що відряджає;

інші витрати здійснюються за рахунок Державної служби молоді та спорту України в межах видатків, передбачених на здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій та відповідно до Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї, затвердженого наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.02.2001 за № 153/5344 (із змінами).

6.3. Для нагородження команд-переможців, призерів, учасників та їх керівників Всеукраїнської гри можуть бути залучені інші кошти, не заборонені законодавством України.
VII. Порушення

7.1. За порушення правил безпеки та дисципліни під час проведення Всеукраїнської гри на команду за рішенням головної суддівської колегії накладаються штрафні санкції (зняття балів, додатковий час, дискваліфікація команди).

7.2. У разі невідповідності даних учасника Всеукраїнської гри даним, зазначеним у його картці, команда підлягає дискваліфікації.

7.3. У разі виявлення порушень цього Положення керівник команди, яка виявила порушення, повинен повідомити головну суддівську колегію Всеукраїнської гри та подати письмовий мотивований протест до закінчення відповідного конкурсу або змагання Всеукраїнської гри. При підтвердженні порушення результати команди анулюються.

VIII. Оскарження результатів

8.1. Результати окремих конкурсів, змагань та естафети Всеукраїнської гри можуть бути оскаржені керівником команди у письмовій формі до головної суддівської колегії Всеукраїнської гри не пізніше ніж за 30 хвилин після їх закінчення.

8.2. Оскарження негайно розглядаються головною суддівською колегією Всеукраїнської гри. За результатами розгляду виноситься рішення за підписом головного судді.

IX. Підготовка інфраструктури Всеукраїнської гри

Підготовку та належний технічний стан спортивних споруд забезпечують їх власники відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025.

Додаток 1

до Положення про

Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця»


Підсумковий протокол проведення

ІІ етапу Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»


Регіон

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в регіоні

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, що взяли участь у ІІ етапі

Переможець ІІ етапу (найменування загальноосвітнього навчального закладу)Начальник

управління освіти і науки обласної

(міської) державної адміністрації _______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток 2

до Положення про

Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця»

Картка учасника

Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»
_________________________________________________

(


Фото

4 х 6 см
М.П.
прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________________________________________

(дата народження: число, місяць, рік)

Регіон _________________________________________
Загальноосвітній навчальний

заклад_________________________ Клас______________

___________________________________________________________________

(місцезнаходження: поштовий індекс, номер телефону, місто (село), район)

Керівник закладу ____________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)


Додаток 3

до Положення про

Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця»

Заявка


на участь у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»
від команди_________________________________________________________

___________________________________________________________________

(регіон)№ з/п

Фото 3х4

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Місце навчання,

клас

Домашня адреса, контактні телефони

Підпис лікаря

Усього допущено до змагань: _______________________________

(кількість учасників прописом)
Начальник управління освіти і науки

обласної (міської) державної адміністрації _______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

М.П.

Посадова особа медичного закладу _______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)
М.П.

Керівники _______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)
_______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)


Схожі:

Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconМетодичні рекомендації щодо проведення обласного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» I. Загальні положення
Міністерстві юстиції України 29. 12. 2011 р за №1567/20305, наказів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 13....
Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconВітаємо переможців обласного етапу Всеукраїнської гри «Зірниця»
Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця». Метою гри ставилося формування почуття патріотизму у підростаючого...
Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconПоложення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Фітнес І рекреація " загальні положення дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду
Дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі Положення) визначає порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconПоложення про міжфакультетську інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?» серед студентів Національної металургійної академії України
Це положення визначає цілі за завдання міжфакультетської інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», порядок її організації, проведення,...
Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconПоложення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14. 08. 2008 р за №402 до військової служби
Таблиці додаткових вимог (додатки №1,2,3 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого...
Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconПоложення про Всеукраїнську учнівську Інтернет-олімпіаду з української мови І літератури Загальні положення
...
Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconПоложення про Всеукраїнську учнівську Інтернет-олімпіаду з української мови І літератури І. Загальні положення
...
Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду анкет а учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду анкет а учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Рішенням оргкомітету
Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду анкета учасника ii-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) Дата народження

Положення про Всеукраїнську військово патріотичну спортивну гру «Зірниця» iconПоложення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2008 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Положення)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи