Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання icon

Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання
Скачати 65.71 Kb.
НазваПерелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання
Дата09.10.2014
Розмір65.71 Kb.
ТипДокументи
1. /NMON-1239.doc
2. /dodatok1.docx
3. /dodatok2.docx
4. /dodatok3.docx
5. /dodatok4.docx
6. /dodatok5.docx
7. /dodatok6.docx
8. /dodatok7.docx
9. /dodatok8.docx
10. /dodatok9.docx
Наказ №1239 Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
Вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів або комп'ютерної техніки
Звіт про основну діяльність; звіт про відрядження тощо. Описи справ
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання


Додаток 9

до Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності

(пункт 1.2)
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання


№ з/п

Назва документу

Строк зберігання

1

2

3Статут загальноосвітнього навчального закладу

До ліквідації закладуСвідоцтво про державну атестацію загальноосвітнього навчального закладу

До ліквідації закладуМатеріали державної атестації загальноосвітнього навчального закладу

До ліквідації закладуПриймально-здавальні акти загальноосвітнього навчального закладу (при зміні керівництва)

До ліквідації закладуЖу­р­на­ли об­лі­ку пе­реві­рок, ре­ві­зій та кон­т­ро­лю за ви­ко­нан­ням їх ре­ко­мен­да­цій (контрольно-візитаційний журнал)

5 роківСтатистична звітність (форми № № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, № 83-РВК та інші)

Відповідно до рекомендацій ДержстатуНоменклатура справ

5 років після заміни новоюЛіцензія на право проведення освітньої діяльності загальноосвітнім навчальним закладом (стосується приватних загальноосвітніх навчальних закладів)

До ліквідації закладуРобочий навчальний, річний, перспективний плани роботи навчального закладу

5 роківПрограми (предметів, факультативів, курсів за вибором, гуртків, секцій)

До заміни новимиКласні журнали (І-ІVта V-ХІ класів) та журнали обліку (навчальних досягнень учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні, планування та обліку роботи гуртка, факультативу тощо, групи продовженого дня, виконання педагогічного навантаження (пропущених і замінених уроків))

5 роківПи­сь­мо­ві ро­бо­ти уч­нів з проходження державної підсумкової атестації

1 рікНакази та книги реєстрації наказів з основної діяльності

До ліквідації закладу
Накази та книги реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань

5 роківНакази та книги реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу)

75 років1,

1накази про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням – 5 роківТрудові книжки працівників, санітарні книжки

До запитання, не затребувані не менше

50 роківОсобові справи працівників (картки)

Після звільнення 75 роківОсобові справи учнів

3 роки після закінченняКниги обліку та видачі (реєстрації) свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту, золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та похвальних грамот «За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів»

75 роківКнига обліку бланків трудових книжок і вкладок до них

3 рокиЖу­р­на­ли об­лі­ку ви­да­чі трудових книжок і вкладок до них

50 роківПравила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу

1 рік після заміни новимиПосадові інструкції працівників закладу

5 років після заміни новимиПротоколи (педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу, атестаційної комісії, державних атестаційних комісій тощо)

5 роківКниги (журнали) реєстрації протоколів (педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу, атестаційної комісії, державних атестаційних комісій тощо)

5 роківКнига (журнал) внутрішнього контролю (ведеться у довільній формі)

5 роківРеєстраційні журнали вхідних та вихідних документів

3 рокиРеєстраційний журнал звернень громадян

5 роківЖурнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці

10 років після закінчення журналуЖурнал реєстрації осіб потерпілих від нещасних випадків

45 років після закінчення журналуІнвентарно-технічний паспорт загальноосвітнього навчального закладу

5 років після ліквідації основних засобівДокументи (свідоцтва, акти, договори) на землю, споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном

До ліквідації закладуМатеріали організації та проведення атестації педагогічних працівників (спи­с­ки чле­нів, про­то­ко­ли за­сі­дань, рішення ате­с­та­цій­ної ко­мі­сії; звіти і ві­до­мо­с­ті про про­ве­ден­ня ате­с­та­ції, за­яви про не­зго­ду з рішеннями ате­с­та­цій­ної ко­мі­сії та до­ку­мен­ти (до­від­ки, ви­снов­ки) про їх роз­г­ляд)

5 років
Інвентарна книга бібліотечного фонду – за наявності бібліотеки

До ліквідації бібліотекиСписки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (алфавітна книга запису учнів)

До ліквідації закладуСхожі:

Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconПерелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconПравила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять у кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних...
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconПояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconПояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconПояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconПояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconПрограми курсів за вибором, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до використання в навчально-виховному процесі у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів.
Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.:...
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconПрограми курсів за вибором рекомендованих до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів.
Програми курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / Упор.:...
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconПоложення про порядок видачі дублікатів студентських квитків та залікових книжок при їх втраті
Відповідно до ст "Переліку типових документів із зазначенням термінів зберігання документів", затвердженого наказом Головного архівного...
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconGutter=110> Положення про порядок видачі дублікатів студентських квитків та залікових книжок при їх втраті
Відповідно до ст "Переліку типових документів із зазначенням термінів зберігання документів", затвердженого наказом Головного архівного...
Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання iconЗатверджую: Перший проректор О. А. Троянський “ 12 ” 12 2006р. Положення про порядок видачі дублікатів студентських квитків та залікових книжок при їх втраті
Відповідно до ст. 540 “Переліку типових документів із зазначенням термінів зберігання документів”, затвердженого наказом Головного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи