Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році
Скачати 478.43 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році
Сторінка1/3
Дата09.10.2014
Розмір478.43 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році
У 2014-2015 навчальному році продовжується поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в основній школі, нова редакція якого передбачає перехід на компетентнісну освіту, яку розглядають як діяльність і результатом якої повинно стати набуття школярами досвіду вирішення проблем за межами освітнього процесу. Для досягнення цієї мети важливим є сформованість в учасників навчального процесу розуміння необхідності досягнення нових результатів: здатності набувати знання, вчитися впродовж життя, використовувати набуті знання та вміння у практичній діяльності. Основною метою освітньої галузі «Природознавство» на сучасному етапі є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової, екологічної культури, здорового способу життя, ціннісних орієнтацій на гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку. Реалізувати основні завдання галузі покликані шкільні предмети «Біологія», «Екологія» і «Природознавство».
^ Окремі природничі предмети у 2014-2015 н.р.

Клас

Предмет

Кількість годин

на тиждень

Кількість

колективів авторів підручників

5

Природознавство

2

2

6

Біологія. Рослини

2

2

7

Біологія. Рослини

2

4

8

Біологія. Тварини

2

4

9

Біологія людини

3

4

10

Біологія (загальна)

1,5 стандарт, академічний

2

11

Біологія (загальна)

1,5 стандарт, академічний

2

11

Екологія

0,5

1


У 2014-2015 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

6 класи – програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 6 червня 2012 р. № 664 // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство. Біологія. 5–9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.;

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.;

^ 8-9 класи з поглибленим вивченням біології – програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології // Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. – 102 с.;

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.;

У 10 – 11 класах з поглибленим вивченням біології: Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.

^ Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології, рекомендовані Міністерством освіти і науки для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

7 – 11 класи – Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільській: Аксіома, 2009. – 246 с.;

5 – 9 класи - Збірник навчальних програм екологічного напрямку
(І частина) для організації допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Програми для збірника підготовлені педагогічними працівниками Хмельницької, Івано-Франківської, Запорізької, Київської, Херсонської, Черкаської, Миколаївської областей. Зміст збірника включає такі програми:

 1. Екологічна абетка. 5-6 клас (Віркун В.О., Єршова О.Б.)

 2. Знайомство з екологією. 5-6 клас (Палюховська О.М., Гварадзе Л.А.)

 3. Екологія рослин. 7-8 клас (Мирна Л.А., Бітюк М.Ю., Віркун В.О.)

 4. Екологія (аутекологія) рослин 8(9) клас (Драган Г.І.)

 5. Екологія тварин. 7 клас (Паращук Н.А.)

 6. Екологія тварин. 7-8 клас (Чубса С.)

 7. Вода – це життя. 7-8 клас (Гільберг Т.Г., Мирна Л.А.)

 8. Екологія ґрунту. 7-8 клас (Віркун В.О., Біла М.С., Кашук Т.М.,
  Щур О.М.)

 9. Екологія повітря. 7-8 клас (Мирна Л. А., Бітюк М.Ю., Віркун В.О.)

 10. Енергоресурси. 7-9 клас (Євсюченко Л.В.)

 11. Енергоспоживання та енергозбереження. 8 клас (Кудревич О.П.)

 12. Основи повноцінного харчування людини. 8 (9) клас (Бондаренко Л.)

 13. Екологія їжі. 8-9 клас (Калінська Н.Р.)

 14. Антропогенне забруднення навколишнього природного середовища. 8 клас (Бондаренко Л.Д.)

 15. Екологія домашнього житла. 9 клас (Мельник О.А., Кожан Н.О.,
  Вапняр С.М.)

 16. Практична екологія. 9 (10) клас. (Глазунова І.В., Глазунов М.М.)

 17. Магнітне поле і здоров’я людини. 9 клас (Шарко В.Д., Ліскович О.В.)

 18. Людина в електромагнітному павутинні. 9 клас (Шарко В.Д., Куриленко Н.В.)

 19. Фізика. Людина. Навколишнє середовище. 9 клас (Кучрук О.Д., Шарко В.Д.)

 20. Екологія рідного краю. 1-11 клас. (колектив авторів Запоріжжя)

 21. Збереження біорізноманіття свого регіону. 7 клас (Бойко П.М.)

 22. Екологічні системи рідного краю. 7-8 клас (Мазаєва К.В., Сервалі Т.М.)

 23. Екологічні проблеми рідного краю. 6-8 клас (Луценко А.Г., Луценко Т.)

 24. Екологічне краєзнавство. 8-9 клас (Панич Н.Д.)

 25. Сільський зелений туризм. 8 клас (Зінкевич М.В., Лішинська У.І.)

 26. Сільський зелений туризм. 9 клас (Зінкевич М.В., Лішинська У.І.)

 27. Основи екології та природокористування 8-11 клас (Глущак Г.Я.)

 28. Екологічна культура 8 (9) клас (Шилкіна К.О.)

Зміст програм курсів за вибором і факультативів, як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально­матеріальної бази школи. Курс за вибором (факультатив), програма якого розрахована на 35 годин і більше, може вивчатися упродовж двох років.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 329 від 13.04.2011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304), які визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів, та орієнтовних вимог до оцінювання з предмета.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 6 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-11 класів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки № 996 від 30.08 2011 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт, у тому числі лабораторні (практичні) роботи. З огляду на це, у кожного учня має бути оцінка за виконання, як мінімум, однієї з лабораторних (практичних) робіт, передбачених програмою у змісті певної теми.

З метою об’єктивного семестрового оцінювання, яке здійснюється на підставі тематичного оцінювання, доцільно використовувати різні форми для проведення перевірки навчальних досягнень з різних тем: усне опитування, виконання самостійних робіт, тестування (письмове, усне, комп’ютерне), тематична контрольна робота. Для запобігання перевантаженню учнів не рекомендується проведення тематичної контрольної роботи з біології в кінці семестру. Проведення семестрової контрольної роботи програмами з біології не передбачено.

Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень з теми має відповідати обов’язковим результатам навчання (державним вимогам щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним програмою) й критеріям оцінювання. Завдання для перевірки навчальних досягнень мають спиратися не тільки на базові знання учнів, а й на вміння їх застосовувати. Обов’язковим елементом тематичної контрольної роботи мають бути завдання з короткою та розгорнутою відповіддю.

Навчальний процес з природознавства необхідно спрямувати на формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетенцій. Пріоритетами є: діяльнісний підхід, використання для пізнання навколишнього світу різних методів і прийомів, робота з різними джерелами інформації для розв’язання проблемних завдань. Особливе значення мають такі методи і прийоми навчальної діяльності школярів як спостереження, вимірювання, прості дослідження. Практична частина програми з природознавства включає дослідницький практикум, практичні роботи, практичні заняття та міні-проекти. Практичні роботи і практичні заняття проводяться і реалізуються на уроці. Дослідницький практикум – це самостійна (або з допомогою дорослих) робота учнів у позаурочний час. Його мета-вироблення дослідницьких умінь у процесі виконання завдань практичного спрямування. Тематику завдань для дослідницького практикуму і міні-проектів учитель може змінювати. Підготовка міні-проектів може здійснюватись і на уроці, і в позаурочний час, як і їх презентація. Проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст. Учитель може пропонувати власну тематику проектів та природознавчих досліджень.

Навчальна програма з біології для основної школи розроблена відповідно до основних положень нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти і спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі «Природознавство» та вимог до загальноосвітньої підготовки учнів з біології. Програма з біології розроблена з урахуванням таких змістових ліній: різноманітність та еволюція органічного світу; біологічна природа та соціальна сутність людини; рівні організації живої природи. У зміст закладено функціонально-цілісний, системно-структурний, екологічний, історичний та порівняльний підходи. Це забезпечує формування уявлень про цілісність живих систем без зайвої деталізації морфології та анатомії біологічних об'єктів; зосереджує увагу на вивченні процесів життєдіяльності, ролі кожної частини організму у функціонуванні цілого; сприяє формуванню уявлень про зв'язок живих організмів і неживої природи, зв'язок людини і природи, формуванню стратегії поведінки сучасної людини у біосфері. Програма націлює на включення у зміст матеріалу місцевого значення.

Навчальний матеріал викладений в програмі за лінійно-концентричним принципом на основі провідних змістових ліній у такій послідовності: клітина, одноклітинні організми, рослини, гриби, тварини, людина, основи системної біології.

У 2014-2015 навчальному році вивчення предмета «Біологія» у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною програмою, укладеною відповідно до нової редакції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Формування компетентностей – це складний, цілеспрямований процес. Його доцільно розпочати з визначення компетентностей, які можуть бути сформовані на уроках біології, а також установлення співвідношення між ключовими і предметними компетентностями, які реалізуються в шкільному курсі біології. Наприклад, формування предметної компетентності щодо оволодіння прийомами роботи з текстами, табличними даними, схемами біологічного змісту, зображеннями біологічних об’єктів забезпечує формування ключової інформаційної компетентності.

Наступним кроком має бути аналіз навчальної програми з біології з метою визначення предметних компетентностей, які можуть бути сформовані при вивчення певної теми, і системи пізнавальних дій учнів, які забезпечують їх формування. Учителю необхідно визначити конкретні знання, уміння і здатності, які складають компетентності і якими повинні оволодіти учні упродовж вивчення теми; відібрати зміст, методи і засоби навчання, які забезпечать формування визначеної компетентності.

Приклад співвідношення ключових і предметних компетентностей та пізнавальних дій учнів в курсі біології 6 класу
^ Тема 5. Гриби

Ключова

компетентність

Предметна компетентність

Знання, уміння і здатності учнів, визначені програмою

Здоров’я-збережувальна компетентність

Дотримання заходів профілактики захворювань, які викликаються грибами

^ Учень (учениця) наводить приклади отруйних грибів свого краю; розпізнає їстівні та отруйні гриби своєї місцевості; пояснює: як відрізнити отруйні гриби (на прикладах видів своєї місцевості); негативні наслідки вживання в їжу продуктів, що вражені цвілевими грибами;

застосовує знання для: зберігання продуктів харчування; профілактики захворювань, що спричиняються грибами; профілактики отруєння грибами.
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році
Вивчення географії у 2014-2015 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...
Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення природознавства у 2013-2014 навчальному році «Природознавство»
«Природознавство» початкової школи і є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії в...
Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2013-2014 навчальному році
Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2013-2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році iconЗакон «Про освіту в Російській Федерації» від 29. 12. 2012 р. №273 п. 1 ч. 1 ст. 48
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в 2014–2015 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації викладання іноземних мов у 2014-2015 навчальному році
Освіта є найважливішою сферою соціального життя. Саме освіта формує інтелектуальний, культурний, духовний стан суспільства
Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році
У 2010-2011 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання...
Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор. Н. С. Прокопенко
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2012-2013 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи