Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз
Скачати 206.44 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз
Дата28.08.2012
Розмір206.44 Kb.
ТипЗвіт
Звіт

щодо проведення моніторингового дослідження

якості виховної роботи в ЗНЗ


На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 07.10.2011 №746 «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2011-2012 навчальному році» у лютому-березні 2012 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського ОІППО було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Охтирського та Глухівського районів Сумської області.

Для проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи був розроблений пакет інструментарію, який містив чотири види анкет за соціальними групами: учні, їх батьки та класні керівники загальноосвітніх навчальних закладів. В анкетуванні брали участь 407 учнів 10-их-11-их класів, 409 батьків та 143 класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів Глухівського та Охтирського районів. Анкети передбачали питання на виявлення рівня виховної роботи. Анкета № 2 для учнів за шкалою Лайкерта дала змогу визначити ступінь згоди або не згоди респондентів із висловлюваннями, які також стосувались виховного процесу. Після обробки результатів анкетування всі дані були занесені в таблиці та проаналізовані.

Мета даного дослідження: обґрунтувати та реалізувати системну діагностику наявності та якості виховного процесу на рівні загальноосвітнього навчального закладу.

Для досягнення даної мети були поставлені завдання, які передбачали аналіз досліджуваної проблеми, розробку діагностики, проведення моніторингового дослідження, обробку і узагальнення отриманих результатів, надання рекомендацій щодо підвищення ефективності виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Об’єктом дослідження виступила технологія організації і проведення виховної роботи в системі середньої освіти.

Предметом дослідження стали етапи виховного процесу, зміст виховної роботи, результати (рівень вихованості), умови, що забезпечують можливість виховання та самовиховання особистості, моральні, етичні цінності учня тощо.

Враховуючи мету і завдання дослідження, була сформована вибірка, яка складалась з усіх учнів 10-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, їх батьків та класних керівників ЗНЗ вищезазначених районів.

За результатами проведеного дослідження системи виховної роботи були отримані і проаналізовані фактичні дані.

Моніторингова група СОІППО визначила такий результат: 72% опитаних вважають, що рівень виховної роботи школи високий, 21% - середній, а 7 % - низький (табл. 1, діагр.1).


Таблиця 1

^ Загальні результати опитування

рівня виховної роботи в ЗНЗ

Низький (%)

Середній (%)

Високий (%)

Класні керівники

2

18

80

Батьки

9

23

68

Учні

9

23

68

Всього

7

21

72Діаграма 1

^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

Виховний процес у школах обох районів здійснюється майже завжди планомірно за допомогою відповідної системи, а формується цілісним освітнім середовищем, яке включає і класно-урочну систему, і комплекс позаурочної виховної роботи, і вплив соціального оточення, і співпрацю між сім'єю та школою.

Аналіз анкет для учнів показав, що більшість респондентів (68%) визначає рівень виховної роботи в ЗНЗ досліджуваних районів як високий, 23% вважають його середнім, а 9% - низьким (табл. 2, діагр.2).


Діаграма 2

^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(згідно з опитуванням учнів)

Таблиця 2

Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет для учнів)

Низький (%)

Середній (%)

Високий (%)

Анкета № 1

6

25

69

Анкета № 2

12

21

67

Всього

9

23

68


Діаграма 3

^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(за анкетою №1, №2 для учнів)
На підставі отриманих результатів можна виокремити такі фактичні дані: класні керівники шкіл вищезазначених районів сприяють формуванню дружніх відносин у класних колективах, допомагають регулювати внутрішньокласні стосунки і є авторитетом для 72% опитаних учнів. Можливо тому більшість респондентів (81%) почуваються захищено і комфортно у своїх класах і тільки незначна кількість учнів (4%) вважає, що класний керівник не впливає на формування відносин у класному колективі.

Як визначило 92% респондентів класні керівники допомагають своїм учням в організації виховних заходів, або перевіряють чи добре діти підготували виховний захід, а потім дають свою згоду (84%).

Для повноцінного формування особистості школярів необхідно створювати співпрацю між учителями, учнями і батьками в цілому. Тому класні керівники ЗНЗ Глухівського та Охтирського районів у роботі з батьками намагаються використовувати різноманітні форми діяльності школи. Тобто, між школою і сім’єю існує співпраця у вихованні дітей. Але слід відмітити, що на думку опитаних (52%) співробітництво між школою та сім'єю носить епізодичний характер, тобто воно обмежується відвідуванням батьками шкільних і класних зборів, посильною допомогою школі. І тільки батьки 36% учнів активно залучаються до участі в роботі різних шкільних гуртків, виховних заходах, екскурсіях тощо. У школах обох районів недостатнім чином організовані педагогічні навчання для батьків у яких беруть участь лише 18% респондентів. Таким чином можна зробити висновок, що батьки учнів недостатньо залучені до виховного процесу школи.

Відомо, що саме в колективі особистість самореалізується, самовизначається, самовдосконалюється, тому важливу роль у становленні учня відіграють органи учнівського самоврядування.

На основі аналізу відповідей 79% школярів Глухівського та Охтирського районів, ми можемо зробити висновки, що у школах працюють органи учнівського самоврядування, які діють як на рівні класу, так і на рівні школи. Як вважають 65% опитаних одного та 81% другого району – усім учням школи надається можливість стати представником цих органів і вибори до них відбуваються з дотриманням принципів загальності, рівності, таємності голосування (81%). Але, на жаль, 9% респондентів висловили думку про те, що в органи самоврядування може потрапити не кожен учень. Отже, напрошується висновок, що не всі учні ЗНЗ досліджуваних районів впродовж свого навчання проходять школу самоврядування і мають доручення (постійні, тимчасові).

Із задоволенням беруть участь у виховних заходах класу, школи тільки 52% учнів обох районів, що свідчить про недостатню актуальність, новизну, цікавість до проблем, які відображені у виховній роботі навчального закладу.

Виховна робота в ЗНЗ вищезазначених районів відбувається за всіма зазначеними у плані виховної роботи напрямками (патріотичним, екологічним, правовим, естетичним тощо).


Учні шкіл Глухівського та Охтирського районів орієнтовані на виховання у них позитивних рис характеру. Більшість респондентів (81%) вважає, що виховна робота школи сприяє формуванню у них таких якостей як людяність, порядність, чесність, справедливість, доброта. У школах проводяться заходи які збуджують чутливість до людської біди (доброчинні акції, протести, дискусії тощо) і вважають за необхідне брати активну участь в них 34% учнів одного району і 67% другого району, хоча (9% і 11% відповідно) не цікавляться даною проблематикою.

Переважна більшість респондентів (77%) переконані в тому, що школа в якій вони навчаються забезпечує умови для розвитку їх творчих здібностей. Але 17% вважають, що це відбувається не завжди.

У ЗНЗ обох районів проводиться робота направлена на пропаганду здорового способу життя. Відповіді 76% і 87% респондентів засвідчують, що з ними регулярно проводять бесіди на дану тематику, у закладах освіти у достатній кількості проводять спортивні заходи, свята, змагання (86% і 69% відповідно). Як показало опитування, у шкільних спортивних секціях займається 71% школярів одного із районів. Натомість в іншому районі в таких секціях займається лише 47% учнів. Можливо, це пояснюється недостатньою кількістю створених за різними спортивними напрямами секцій або не в повній мірі школи забезпечені спеціалістами даного профілю.

Розуміння дітьми згубності вживання наркотичних речовин (96%) є результатом проведення роботи з превентивного виховання. Але адміністраціям шкіл та класним керівникам потрібно звернути увагу на ті 4% учнів, які не вважать небезпечним вживання наркотиків, урізноманітнюючи форми роботи превентивного напрямку, залучаючи до співпраці медичних працівників, психологів, соціальних педагогів, батьків з метою роз’яснювальної роботи серед учнів.

Виховна робота у школах вищезазначених районів спрямована на допомогу в адаптації і підготовку дітей до майбутнього дорослого життя (84%). Учні (76%) можуть отримати у школі необхідні поради, консультації по життєво важливим питанням.

Відповіді респондентів засвідчують, що у школах обох районів недостатньо уваги приділяється роботі пов'язаній зі збереженням навколишнього середовища, у виховних заходах стосовно якої беруть участь 65% учнів.

Як показали анкети, велику зацікавленість викликає в дітей краєзнавча робота. Учні (68%) охоче вивчають матеріал, пов'язаний з історією рідного краю, відвідують краєзнавчі музеї, але 29% хотіли б цим займатись частіше. У відкритому питанні діти вказали на те, що їм хотілося б збільшити кількість екскурсій і подорожей по рідному краю з метою кращого вивчення своєї Батьківщини.

Спираючись на результати опитування, можемо зазначити, що керівництву ЗНЗ обох районів слід більше уваги приділяти гурткам художньої самодіяльності, адже 29% учнів бажають, але не мають можливості в них займатись. Можна зробити висновок, що хоча гурткова робота з художньої самодіяльності і проводиться, але вона не охоплює максимальну кількість бажаючих дітей. Потрібно активніше залучати до співпраці музичних працівників, хореографів, батьків тощо.

Більшість дітей вищезазначених районів зазначили, що організація виховної роботи в школах якісна (81%) і їх задовольняє її рівень (72%). Але 23% респондентів вважають, що певні аспекти виховної роботи школи потребують змін. Тому керівництву шкіл доцільно було б враховувати побажання учнів при складанні річного та перспективного плану виховної роботи.

Аналіз анкет для батьків виявив, що вони проявили зацікавленість до моніторингового дослідження і висловили багато пропозицій стосовно поліпшення виховної роботи в ЗНЗ.

На підставі систематизації даних ми можемо сказати, що більшість опитаних (68%) визначили рівень виховної роботи у школах Глухівського та Охтирського районів як високий, 23% вважають його середнім, а 9% - низьким (табл. 3, діагр.4).

Таблиця 3


^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет для батьків)

Рівень

виховної роботи

Співвідношення у %

Низький

9

Середній

23

Високий

68


Діаграма 4

^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(згідно з опитуванням батьків)
Значна кількість респондентів одного (65%) та другого районів (83%) позитивно оцінює позаурочну роботу школи, їх діти відвідують гуртки, секції, студії. Однак детальний аналіз анкет показав, що дане питання є проблематичним і потребує вирішення з боку адміністрацій шкіл, бо 16% батьків не задоволені позаурочною роботою в ЗНЗ.

Дані анкет дають лише часткову інформацію про стан виховної роботи навчальних закладів вищезазначених районів. Адміністрації шкіл доцільно провести внутрішньошкільний моніторинг для того, щоб виявити чи має можливість кожна дитина брати участь у позакласній роботі та чи створені для цього відповідні умови.

Через виховну роботу школи, на думку респондентів, частково (26%) або в повній мірі (73%) розкривається творчий потенціал дитини. У вихованні прослідковується індивідуальний підхід до кожного учня, так вважають 65% опитаних, однак дане питання потребує більш детального вивчення і аналізу з боку класних керівників, заступника директора з виховної роботи, шкільного психолога, адже 4% батьків з цим не погоджуються.

Респонденти задоволені існуючим позитивним психологічним кліматом в учнівському колективі (87%).

Як зазначили 89% опитаних, школа допомагає їм у вихованні дітей. У закладах освіти діють представницькі органи батьків (84%), під час зборів батьки отримують багато інформації про школу і виховання дітей (70%). Однак, педагогічне навчання батьків (із залученням медичного працівника, соціального педагога, психолога, працівника міліції) на думку 17% респондентів одного, та 31% іншого районів не проводиться. Хоча, маючи проблеми з виховання батьки і звертаються до дирекції шкіл, соціального педагога, психолога (38% та 57% респондентів відповідно), однак 39% і 29% роблять це лише в особливих випадках.

Більшість учасників дослідження (75%) вказують на той факт, що виховна робота школи допомагає учням у плануванні їхнього майбутнього. На думку 74% респондентів, виховний процес школи сприяє формуванню світогляду і активної життєвої позиції дітей, але 26% батьків вагаються з відповіддю. Отже, слід зазначити, що недостатньо уваги приділяється роботі, направленій на соціалізацію особистості учнів.

Як вважають 77% опитаних у навчальних закладах двох районів в достатній кількості проводяться виховні класні та позакласні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, але 22% виявили побажання збільшення роботи в даному напрямку.

Негативним є той факт, що лише 32% дітей обох районів відвідують спортивні гуртки та секції.

Аналіз анкет для батьків дозволяє зробити висновок, що 62% респондентів досліджуваних районів задоволені виховною роботою школи, 30% вважають, що потребують змін тільки певні аспекти, однак 8% опитаних хотіли б повністю змінити виховну роботу школи. Тому проблема виховної роботи у школі залишається відкритою і потребує більшої уваги з боку шкільної адміністрації.

Згідно опитування класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів більшість учителів (80%) вважають, що рівень виховної роботи у школах Глухівського та Охтирського районів високий, 18% – середній, і лише 2% опитаних визначили, що рівень виховної роботи низький (табл.4, діагр.5).

Таблиця 4

^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет для класних керівників)


Рівень виховної роботи

Співвідношення у %

Низький

2

Середній

18

Високий

80Діаграма 5

^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(згідно опитування класних керівників)

В ході дослідження було виявлено, що 90% учителів Глухівського та Охтирського районів вважають за необхідне шукати шляхи, методи вдосконалення виховної роботи з класом у сучасних умовах.

Всі опитувані (100%) вказаних районів переконані, що створення згуртованого і дружнього класного колективу – їх професійний обов’язок і безперервний, систематичний процес взаємодії з учнями через активні форми індивідуальної та колективної роботи.

Всебічний розвиток особистості учнів і реалізація їх творчого потенціалу прямопропорційні умінню класного керівника правильно організовувати виховний процес у класі (78%). Значна кількість учителів одного (80%) та (68%) другого районів намагаються створювати у школі умови для самореалізації, саморозкриття кожного учня.

Слід відзначити, що 85% респондентів районів, які брали участь у дослідженні, налагодили тісний взаємозв’язок учитель-родина і активно співпрацюють із батьками у вихованні їх дітей. Але 15% класних керівників налагоджують контакт із сім'єю, лише коли потрібна допомога батьків. Тому для досягнення спільної виховної мети необхідно орієнтувати класних керівників на співпрацю з родинами школярів. Можливо, необхідно залучати батьків до опрацювання спільної виховної програми, як це роблять 63% опитаних. Хоча дехто з класних керівників (36%) і намагається працювати в цьому напрямку, але не завжди вдається залучити всіх до цього процесу, і лише 1% опитаних зовсім не залучає батьків до спільної діяльності.

Аналізуючи отримані дані та побажання самих вчителів ми дійшли висновку, що класні керівники ЗНЗ Глухівського та Охтирського районів не на повну потужність співпрацюють з батьками. На цю проблему треба звернути особливу увагу і обов’язково врахувати її при плануванні виховної роботи школи.

Позитивним є той факт, що 98% учителів обох районів вважають за необхідне працювати над професійним саморозвитком, адже саме цей аспект є основою педагогічної майстерності. Педагоги районів розуміють, що для забезпечення виховного процесу новими технологіями роботи з учнями принципово важливо використовувати методи та форми роботи, які позитивно впливають на розвиток особистості кожного учня. За основу виховання вони беруть особистість дитини, забезпечення комфортних, безконфліктних умов її розвитку, реалізацію її природного потенціалу.

На основі аналізу анкет ми можемо сказати, що значна кількість опитаних вказаних районів (90%) схиляється до думки, що необхідною умовою виховного процесу є поєднання педагогічних вимог із повагою до особистості.

При плануванні виховної роботи більшість респондентів першого (70%) і другого районів (87%) намагається враховувати індивідуальний підхід до учнів тому, що він сприяє оптимізації виховного процесу. Негативним є той факт, що деякі вчителі (22% і 10% відповідно) використовують цей підхід лише до певної категорії учнів, і 8% і 3% опитаних повністю його ігнорують. Із вищевказаного ми можемо зробити висновок, що переважна більшість класних керівників районів люди творчі, які працюють над своїм самовдосконаленням і саморозвитком та намагаються створювати у довірених їм класних колективах атмосферу доброзичливості, взаємоповаги і взаємодопомоги. Проте не всі вчителі сумлінно виконують обов’язки класного керівника.

Хоча 62% і 75% респондентів обох районів і вважають, що школа повинна сприяти соціальній адаптації учнів, але 35% і 25% класних керівників із цим погоджуються лише в деякій мірі. Тобто завдання школи, направлене на соціалізацію особи учня, не стало пріоритетним у свідомості багатьох вчителів.

З опитування видно, що у школах вищезазначених районів ведеться робота з учнями, які мають труднощі у вихованні. Так 69% і 83% класних керівників відмітили, що працюють індивідуально з цією категорією школярів, використовуючи спеціальні методи, але 27% і 17% опитаних першого та другого районів повністю ігнорують цю проблему.

Отже, в школах районів проводиться робота з «важкими» учнями, але недостатньо. До цього процесу потрібно залучати соціальних педагогів, психологів, батьківські комітети; розробити і реалізувати комплекс заходів, направлених на подолання труднощів у вихованні цієї групи дітей.

Наявність чіткої спільної політики навчання і виховання у школі відмітили 96% класних керівників.

Обробка інформації дає можливість зробити такий висновок: хоча у школах і працюють органи самоврядування учнів, але лише 67% класних керівників обох районів у своїй виховній роботі повністю покладаються на них, а 30% опитаних - тільки частково. Отже, вчителям ЗНЗ потрібно допомагати в подальшому становленні органів самоврядування класів, шкіл на основах принципів демократії, гласності, розвивати їх самостійність і самоорганізацію.

Переважна більшість респондентів досліджуваних районів (88%) відмітили, що виховна робота школи сприяє формуванню світогляду і активної життєвої позиції учнів.

Значна кількість учителів (95%) зазначила, що у школах проводяться виховні заходи щодо формування поважного відношення до історичного минулого свого народу, традицій, звичаїв. Діти класного колективу 77% і 99% одного і другого районів, на думку вчителів, беруть участь у загальношкільних заходах, присвячених спорту, формуванню здорового способу життя.

Як стверджують 97% і 76% респондентів першого та другого районів, основним стимулом для вдосконалення виховного процесу у школі, класі, є бажання сумлінно виконувати свої професійні обов’язки. Але є у школах і такі вчителі (3% і 10% відповідно) для яких основним стимулом вдосконалення педагогічної майстерності є інспекторські перевірки, моніторинг.

Більшість опитаних (79% і 90%) досліджуваних районів розуміють, що без інновацій, без пошуку шляхів, методів вдосконалення виховної роботи в сучасних умовах школа не зможе конкурувати з іншими установами, які відвідують діти, однак 21% і 10% респондентів одного та другого районів намагаються у своїй роботі поєднувати ці методи з традиційними. Отже, класні керівники виконують виховну функцію, але через перевантаження додатковими обов’язками і недостатньою мотивацією не завжди дана робота виконується на високому рівні.

Слід відмітити той факт, що лише 49% учителів обох районів вважають за необхідне проводити діагностику якості виховного процесу у школі, класі, 43% долучаються до цього процесу іноді. Це свідчить про те, що більшість класних керівників не володіють сучасними методиками діагностування, моніторингу.


Висновки: 1. Виховний процес у ЗНЗ двох районів проводиться і оцінюється в цілому позитивно батьками, учнями і вчителями, тобто здійснюється майже завжди планомірно за допомогою відповідної системи, що включає класно-урочну і позаурочну роботу.

 2. У школах обох районів існує співпраця між сім’єю та школою: працюють батьківські комітети, спільноти батьків, проводяться батьківські збори під час яких надається багато інформації про школу і виховання дітей. Але не у всіх навчальних закладах відбуваються педагогічні навчання батьків, направлені на те, щоб допомогти при розв’язанні складних проблем з виховання дітей, при залученні до цього процесу психологів, медичних працівників, соціальних педагогів, працівників правоохоронних органів. Також можна відзначити, що батьків недостатньо залучають до участі в роботі різних шкільних гуртків, виховних заходах, екскурсіях тощо.

 3. Виховна робота в школах вищезазначених районів відбувається за різними напрямками. Ведеться робота направлена на пропаганду здорового способу життя. Велика увага приділяється краєзнавчій роботі, що викликає живий інтерес в учнів досліджуваних районів. Але, як відмітили самі учні та їх батьки, організовується недостатня кількість екскурсій по рідному краю з метою кращого пізнання своєї Батьківщини.

 4. У школах не в повній мірі чином забезпечені умови для творчого розвитку учнів.

 5. Гурткова, секційна робота проводиться, але вона не охоплює максимальну кількість бажаючих дітей. В ЗНЗ обох районів недостатня кількість гуртків художньої самодіяльності.

 6. Класні керівники досліджуваних районів намагаються створювати у шкільних колективах атмосферу взаємної доброзичливості, взаємоповаги, взаємодопомоги і вважають це не тільки професійним обов’язком, а й систематичним процесом взаємодії. Більшість дітей почувають себе захищено і комфортно в своїх класних колективах.

 7. Третина вчителів одного із районів не використовує індивідуальний підхід до учнів при визначенні завдань та видів діяльності під час планування виховної роботи.

 8. На основі аналізу і систематизації інформації зазначимо, що у школах обох районів працюють органи учнівського самоврядування, які діють як на рівні класу, так і на рівні школи. Але не завжди вони збудовані на основі принципів демократії, гласності і плюралізму.

 9. Виховна робота в ЗНЗ вищезазначених районів сприяє формуванню світогляду і активної життєвої позиції учнів. У школах проводяться заходи, які збуджують чутливість до людської біди, формують у дітей такі якості: як людяність, порядність, чесність, справедливість. Тобто учні шкіл районів орієнтовані на формування у них позитивних рис характеру. Але, слід відмітити, що завдання школи, направлене на соціалізацію учнів виконується не всіма класними керівниками.

 10. Більшість учителів досліджуваних районів люди творчі, які працюють над своїм самовдосконаленням і саморозвитком, тому що основою педагогічної майстерності вважають професійну компетентність.

 11. В усіх школах обох районів є облік учнів, виховання яких потребує особливої уваги. Але робота, направлена на усунення недоліків родинного виховання та негативного впливу оточуючого середовища проводиться не завжди і несистематично.

 12. У ЗНЗ вищезазначених районів хоча й існує виховна програма, але в її опрацюванні не завжди беруть спільну участь батьки, учні, класні керівники.

 13. Під час планування виховних заходів особлива увага приділяється тематиці заходів, які спрямовані на формування в учнів чіткої громадянської позиції, альтруїзму та високих особистісних моральних якостей. Але не всі класні керівники з повною відповідальністю підходять до підготовки та проведення таких заходів.

 14. Недостатня увага приділяється виховним заходам направленим на збереженням навколишнього середовища, вивчення матеріалів щодо історичного минулого рідного краю.Рекомендації

стосовно поліпшення виховної роботи


   • Виховання починається з навчання всіх ланок педагогічного колективу. Районним відділам освіти та керівництву шкіл доцільно проводити семінари та тренінги щодо підвищення професійної компетентності та вироблення інноваційного стилю діяльності педагогів у здійсненні процесу виховання.

   • Адміністрації шкіл необхідно посилювати мотивацію класних керівників до творчої активності, до педагогічних інновацій у практиці, до засвоєння передового педагогічного досвіду виховної роботи, до пошуку і творення нових, нестандартних ідей і підходів в розв’язанні проблем із виховання. Діяти за принципом – творчий педагог виховує творчого учня.

   • Районним відділам освіти та керівництву шкіл працювати над подоланням формалізму у виховній роботі школи, уникати безсистемності, усувати заорганізованість учнів і вчителів безліччю непотрібних заходів.

   • Керівникам закладів освіти доцільно знайти можливість поповнити навчальні заклади методичною літературою та періодичними виданнями з виховної роботи, працювати над створенням сучасної інформаційної бази з метою висвітлення кращого досвіду виховної роботи, забезпечити класним керівникам доступ до мережі Інтернет.

   • Спрямовувати роботу класних керівників, вихователів на модернізацію виховного процесу з використанням мультимедійних технологій.

   • Для ефективності і діагностування виховної роботи доцільно здійснювати поточний, періодичний, підсумковий внутрішньошкільний моніторинг.

   • Заступникам директора з виховної роботи під час складання плану виховної роботи школи на рік враховувати рівень виховної дії, ґендерний аспект, залучення до шкільної виховної програми батьків, соціальних педагогів, психологів, учнів.

   • Розробити спільну програму, систему заходів для об’єднання зусиль школи і сім’ї по вихованню учнів, більше залучати батьків, громадськість до виховного процесу.

   • Класним керівникам необхідно враховувати інтереси і побажання батьків, а також проводити просвітницьку роботу з метою підвищення педагогічної майстерності батьків з питань виховання дітей, із залученням до цього процесу медичних працівників, психологів, соціальних педагогів, працівників органів правопорядку, інших фахівців.

   • Налагодити роботу з учнями, які мають труднощі у вихованні, направлену на усунення недоліків родинного виховання та негативного впливу оточуючого середовища.

   • Розробити, узгоджений із соціальним педагогом, психологом, батьківськими комітетами, і реалізувати комплекс профілактичних заходів із учнями, які мають труднощі у вихованні.

   • Важливим аспектом виховної роботи є профорієнтація. У цій роботі допоможуть співробітництво із ВНЗ, ПТНЗ, районними центрами зайнятості та екскурсії на місцеві підприємства і господарства.

   • Удосконалювати роботу органів учнівського самоврядування, будувати їх на основі демократичних принципів гласності і плюралізму, розвивати самостійність і самоорганізацію. Сприяти формуванню досвіду цивільної поведінки в процесі учнівського самоврядування і налагодити роботу таким чином, щоб кожен учень упродовж свого навчання у школі мав доручення (постійні або тимчасові).

   • Організовувати взаємодію педагогічного колективу школи з учнівськими органами самоврядування.

   • Розробити і реалізувати комплекс заходів по формуванню здорового способу життя, забезпеченню повноцінного фізичного розвитку школярів із залученням до цього процесу співробітників правоохоронних органів, протипожежної служби, психологів, медичних працівників, інших фахівців.

   • Розробити програму оздоровчих, профілактичних та корекційних заходів, які зменшують ризик виникнення захворювань.

   • Керівникам закладів освіти, заступникам директорів із виховної роботи зберігати і розширювати мережу гуртків та секцій на базі школи та позашкільних навчальних закладів, враховуючи побажання дітей до асортименту гуртків, із активним залученням до цього процесу батьків, працівників культури.

   • Забезпечити педагогічні умови соціалізації учнівської молоді.

   • Розвивати краєзнавчо-туристичну роботу, залучаючи кошти спонсорів для організації туристичних екскурсій по рідному краю, з метою кращого пізнання і виховання любові до Батьківщини.

   • Адміністрації шкіл впроваджувати у виховну роботу елементи змагання як між учнями, так і між учителями.

   • У виховній роботі класним керівникам використовувати особистісно-орієнтований підхід до учнів: від «роботи на всіх» до «роботи на кожного».

   • Доцільно вчителям районів застосовувати індивідуальний підхід при визначенні завдань та видів діяльності під час планування виховної роботи з учнями.
   • Забезпечити психолого-педагогічну підтримку і супровід учнів протягом усього навчально-виховного процесу.Завідувач

навчально-методичного відділу

моніторингу якості освіти Н.В. Сагалаєва

Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів
Сумської облдержадміністрації від 23. 09. 2010 №723 «Про проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району та м....
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського оіппо у жовтні листопаді 2013 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Роменського та Путивльського районів. Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Недригайлівського та Путивльського районів
Об’єктом моніторингового дослідження виступав процес організації, зміст та результати впровадження системи атестаційних процедур
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо у лютому березні 2014 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості мовної освіти учнів 11-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи