Сумський обласний інститут післядиплом icon

Сумський обласний інститут післядиплом
Скачати 441.79 Kb.
НазваСумський обласний інститут післядиплом
Сторінка2/3
Дата28.08.2012
Розмір441.79 Kb.
ТипДиплом
1   2   3

Відповідно до Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України проводиться їх апробація. Просимо Вас взяти участь в оцінюванні якості електронних засобів навчального призначення загально-дидактичного спрямування.

У процесі апробації необхідно оцінювати якісні параметри ЕЗНП загальнодидактичного спрямування, наведені у таблиці. Кількісну оцінку кожного із зазначених параметрів давати в межах від 1 до 5 балів з однією значущою цифрою. У разі відсутності у структурі та змісті електронного засобу зазначених у таблиці ”параметрів оцінки” бал не проставляти, а клітинку залишити вільною. Позначення „нуль” та пуста клітинка рахується як значення „ 0 ”.


Таблиця

№ з/п

^ Параметри оцінки

Бал

Організаційно-супроводжуючий рівень


1

Оформлення ЕЗНП загальнодидактичного спрямування і супровідної документації:

1.1

Відповідність назви ЕЗНП змістовному наповненню електронного засобу
1.2

Зовнішнє оформлення компакт-диска
1.3

Відповідність анотації на компакт-диску змістовному наповненню електронного засобу
1.4

Зручність комплектації ЕЗНП (пакування компакт-диску у коробці, книжкою; наявність інструкції користувача та методичних рекомендацій на паперовому носії або в електронному вигляді). Наявне підкреслити і врахувати в оцінці.
^ Науково-методичний рівень

2

Структурування ЕЗЗС:

2.1

Зручність побудови структури ЕЗЗС загальнодидактичного спрямування для роботи з ним
2.2

Наявність змісту, довідки, алфавітного покажчика, переліку використаних джерел тощо
2.3

Доступність назв розділів ЕЗЗС
2.4

Повнота відображення навчального матеріалу у формулюванні назв розділів ЕЗНП загальнодидактичного спрямування
2.5

Точність посилань за наведеними даними змісту, довідок, алфавітного покажчика тощо
3

^ Призначення ЕЗЗС до використання у навчально-виховному процесі:

3.1

Обсяг навчального матеріалу, охопленого змістовним наповненням ЕЗЗС загальнодидактичного спрямування, відповідно до діючої навчальної програми з предмету (предмету в цілому; навчального курсу; розділу чи теми). Наявне підкреслити і врахувати в оцінці.
3.2

Забезпечення актуалізації опорних знань
3.3

Подання нового матеріалу
3.4

Формування умінь та навичок
3.5

Узагальнення і систематизація знань
3.6

Формування диференційованих узагальнених умінь
4

Науковість змісту ЕЗЗС:

4.1

Дотримання вимог державних стандартів загальної середньої освіти
4.2

Відповідність змісту навчального матеріалу та його подання у структурі ЕЗЗС загальнодидактичного спрямування сучасним науковим тлумаченням
4.3

Відображення сучасного стану розвитку вітчизняної та світової науки і техніки у навчальному матеріалі
4.4

Достатність для розуміння учнями теоретичних понять та чіткість їх аргументації
4.5

Глибина розкриття основних принципів і положень навчального предмету як науки (в курсі, розділі, темі)
5

^ Дидактична цілісність ЕЗЗС:

5.1

Системність і оригінальність авторських підходів до викладу навчального матеріалу
5.2

Систематичність і послідовність викладу навчального матеріалу
5.3

Доступність викладу навчального матеріалу та різновидів інструментарію ЕЗЗС загальнодидактичного спрямування (відповідність віковим особливостям учнів, умінням і навичкам користувачів)
5.4

Індивідуалізація і диференціація навчання
5.5

Наочність навчального матеріалу
5.6

Забезпечення міцності, усвідомленості та дієвості результатів навчання
5.7

Забезпечення наступності і перспективності в організації навчально-виховного процесу (враховуючи готовність учнів різних освітніх ланок)
5.8

Відповідність навчального матеріалу принципам розвиваючого навчання
5.9

Можливість зв’язку теорії з практикою
5.10

Можливість застосування ЕЗЗС загально-дидактичного спрямування на різних типах уроків: засвоєння нових знань; засвоєння умінь та навичок; узагальнення та систематизації знань; контроль і корегування знань, умінь та навичок; комбінований урок). Наявне підкреслити і врахувати в оцінці.
6

^ Методична цінність ЕЗЗС:

6.1

Повнота відображення навчального матеріалу у формулювання назв розділів (тем)
6.2

Можливість підготовки вчителя до проведення уроків з використанням конструктора уроку
6.3

Прийнятність та досконалість розкриття змісту навчальної інформації
6.4

Можливість застосування вчителем різних дидактичних методів та прийомів
6.5

Наявність мотивації навчальної діяльності учнів (створення проблемної ситуації, зацікавленість, можливість вирішення проблеми, повідомлення учням практичної і теоретичної значущості навчального матеріалу). Наявне підкреслити і врахувати в оцінці.
6.6

Можливість постановки далекої і близької перспективи у навчанні та фіксації досягнень
6.7

Можливість творчого застосування узагальнених знань, умінь і навичок на практиці
6.8

Можливість застосування учнями тренувальних вправ і дій з метою засвоєння знань
6.9

Можливість самостійно виконувати завдання під контролем і за допомогою вчителя
6.10

Надання учневі можливості самостійно опрацьовувати навчальний матеріал (без участі вчителя)
6.11

Можливість комплексного використання ЕЗНПЗС з традиційними засобами навчання
6.12

Можливість здійснення контрольно-коригуючої, контрольно-попереджаючої, контрольно-стимулюючої та контрольно-узагальнюючої перевірки знань. Наявне підкреслити і врахувати в оцінці.
6.13

Наявність позапрограмного матеріалу
6.14

Наявність міжпредметних зв’язків
6.15

Інформативна навантаженість екранної сторінки ЕЗЗС загально-дидактичного спрямування
6.16

Вагомість зорового ряду у вирішенні дидактичних задач (відповідність цілям навчання добору малюнків, графічних зображень, знаково-буквенних зображень, анімацій тощо)
6.17

Рівень грамотності ЕЗЗС загальнодидактичного спрямування (відсутність фахових, стилістичних, орфографічних, каліграфічних помилок і неточностей)
6.18

Виховна значущість навчального матеріалу, що міститься в ЕЗЗС загальнодидактичного спрямування^

Техніко-ергономічний рівень


7

Технічні можливості ЕЗЗС:

7.1

Зручність і простота інсталяції ЕЗЗС на одному комп’ютері
7.2

Зручність і простота інсталяції ЕЗЗС у локальній комп’ютерній мережі
7.3

Зручність структури і організації окремих модулів та екранів
7.4

Наявність навігації в ЕЗЗС (зручність, достатність, швидкість)
7.5

Зручність обробки результатів роботи учнів з ЕЗЗС у локальній мережі
7.6

Надійність ЕЗЗС у роботі
7.7

Інтеграція ЕЗЗС з Інтернетом
7.8

Програмна сумісність ЕЗНП з Word 98, 2000, XP тощо
8

^ Ергономічні характеристики ЕЗЗС:

8.1

Можливість збереження результатів індивідуальної (групової) роботи учнів на сервері
8.2

Якість виконання зображень (статичних растрових і векторних ілюстрацій, графічних, динамічних моделей, відеозаписів тощо)
8.3

Якість звукового супроводу (музика, звуковий фон, синхронність, дикція закадрового супроводу тощо)
8.4

Раціональність дизайнерського задуму (кольорова гама, єдність стилю, проектування структури, побудова предметного середовища тощо)
Загальна оцінка якості ЕЗЗС загально-дидактичного спрямування за трьома рівнями

(середнє арифметичне суми балів кількісної оцінки показників параметрів, враховуючи загальну кількість запитань (60) анкети). Загальна кількість обов’язкових запитань анкети становить 60 параметри (запитання) поєднані у 8 (вісім) груп.1   2   3

Схожі:

Сумський обласний інститут післядиплом iconВ. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра образотворчого мистецтва Полтавський обласний інститут післядиплом
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського
Сумський обласний інститут післядиплом iconСумський обласний інститут післядиплом
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010-2011 навчальний...
Сумський обласний інститут післядиплом iconЧернігівський обласний інститут післядиплом
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені к. Д. Ушинського
Сумський обласний інститут післядиплом iconЧернігівський обласний інститут післядиплом
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені к. Д. Ушинського
Сумський обласний інститут післядиплом iconЧернігівський обласний інститут післядиплом
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені к. Д. Ушинського
Сумський обласний інститут післядиплом iconЧернігівський обласний інститут післядиплом
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені к. Д. Ушинського
Сумський обласний інститут післядиплом iconО. П. Сердюк Сумський обласний інститут післядиплом
...
Сумський обласний інститут післядиплом iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Сумський обласний інститут післядиплом iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Сумський обласний інститут післядиплом iconСумський обласний інститут післядиплом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30. 03. 2012 р. №14. 1/1041 про міжнародну програму, в якому зазначається,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи