6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» icon

6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце»
Скачати 287.13 Kb.
Назва6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце»
Дата28.08.2012
Розмір287.13 Kb.
ТипДокументи

Календарно-тематичне плануаання


Факультативний курс


6, 7, 8, 9 класи


«Ті, хто зупиняли землю і рухали Сонце»


(видатна особистість в історії)


Вчителя-методиста ,

вчителя історії та філософії

Шосткинської

загальноосвітньої

школи I - III ступенів № 11

Двоскіна Л. Ю.


Пояснювальна записка


Календарно-тематичне планування факультативного курсу складено на основі нової програми 12-річної школи (для 6,7,8,9 класів),а також творчого досвіду вчителя історії і філософії. Факультативний курс має назву:

«ТІ, ХТО ЗУПИНЯЛИ ЗЕМЛЮ І РУХАЛИ СОНЦЕ» (видатна особистість в історії) Мета факультативу: 1) через інтегровані курси української та всесвітньої історії дати учням різноманітне бачення епох, періодів, подій з точки зору життя та діяльності видатних людей; 2) формувати широке,творче,ерудоване історичне мислення учнів, загальні та спеціальні вміння і навички дітей; 3) вчити шанувати минуле України та інших країн і народів. Факультативний курс має завдання: 1) опрацювання змісту тем, поглиблення і розширення історичних знань;

навчити самостійно мислити, працювати, аналізувати і
синтезувати знання, порівнювати, узагальнювати тощо;

вчити основам пошуково-дослідницької роботи в
історії через доповіді, реферати, творчі роботи та їх
захист перед всіма учнями;

Факультатив передбачає лекційну, семінарську та самостійну форми роботи вчителя і учнів.


Орієнтовний календарно - тематичний план6 клас

№ п/п

Тема заняття /уроку/ Зміст

КІЛЬКІСТЬ

годин

дата

1.

Вступ. Мета і завдання курсу, його значення. Зміст і структура тем. Форми роботи. Хронологія курсу. Джерела історії давнього світу

1Тема 1 : «Життя людей за первісних часів. Великі

археологи».

7
2.

Геродот - «батько» історії

1
3.

Л'юіс ЛікІ - англійський археолог. Життя як подвиг в науці

1
4.

В. Хвойко - велике відкриття Трипільської археологічної культури

1
5-6

Л. Морган, Ф. Енгельс - великі дослідники давньої історії. «Походження сім'ї, приватної власності і держави».

2
7.

М.С. Грушевський - великий український археолог. Історія первісної України

1
8.

Урок узагальнення теми 1 : «Великі археологи»

1


Тема 2 : «Історія Давнього Сходу»


10
9

Нефертіті - прекрасна жінка, легендарна цариця, незрівнянна правителька.

1
10.

Фараон Рамзес II - «будівник». Велика постать і велич Єгипту.

1
11.

Цар Хаммурапі та його закони. Розквіт Вавилону.

І
12.

Тіглатпаласар III. - реформатор, завойовник, політик Асирії. Розквіт і могутність держави.

1
13.

Соломон - мудрець усіх часів. Цар і філософ, легендарна особистість в давньої історії.

1
14.

Кір 1і Великий - політик^ слід в історії. Величезна і всемогутня Персія.

1
15.

Будда -і початок великої філософії та релігії. Ашока - послідовник Будди. Велика культура Індії.

1
16.

Цинь Ши Хуанді - бурхливе життя та епоха. Конфуцій - велика Східна філософія. Життя і думки.

1
17.

Лао-Цзи - пошуки світу і свій шлях.

1
18.

Урок узагальнення за темою 2 : «Великий Схід - великі постаті в історії Сходу».

1


Тема 3 : «Давня Греція»


919.

науці. Велике відкриття історії. Історія Трої і сучасна цивілізація.

120.

Артур Еванс - велике відкриття в археології. Життя і праця.

121.

Солон - великий реформатор, політик, державний діяч, філософ.

122.

Мільтіад, Леонід, Фемістокл - великі постаті грецького народу. Велич подвигу.

123.

Перікл - «батько» Афінської демократії.

124.

Фалес, Демокріт, Платон, Аристотель - життя, доля, вчення, думки.

125.

Велич Олександра Македонського - полководець, політик, державний діяч - а може він тиран?

126.

Піфагор, Архімед, Іпатія, Діоген - еллінська культура і особистість.

127.

Урок узагальнення за темою 3 : «Великі постаті -Велика Греція».

128.

Тема 4 : «Давній Рим»

Ганнібал – великий карфагенянин.

129.

Гай Юлій Цезар - видатний полководець, історик, державник.

1ЗО.

Клеопатра - велика жінка і правителька.

131.

Гракхі - народні трибуни і захисники людей, праці. Борці за справедливість.

132.

Спартак - великий борець: доля, подвиг, ім'я в історії: «історичний метеор»

133.

Ісус Христос - життя і смерть заради людей. Велика філософія та релігія, початок нової ери

134.

Сенека, Плутарх, Цицерон, Лукрецій Кар, Епікур, Овідій Назон - римська філософія, культура, історія

135.

Урок узагальнення за темою : «Великий Рим -великі постаті»

1


Орієнтовний календарно-тематичний план

7 клас№ П/П


Тема заняття./уроку/ Зміст

Кількість годин

дата

1.

Вступ. Зміст тем, мета, завдання і структура курсу. Методологія роботи. Хронологія середніх віків. Джерела історії.


1Тема І: «Народження і_становлення середньовічного світу. .¥*£' ст. Західна Європа. Візантія. Арабський світ.


1
2.

Атилла і Лев : варвари і Рим. Велике переселення народів і перші королівства.


1
3.

Від Хлодвіга до Карла Великого, від королівства до імперії.


1
4.

Юстініан і Феодора- велич Візантії.


1
5.

Мухаммед і виникнення ісламу.


1
6.

Альфред Великий - початок англійської цивілізації в історії.


1
7.

Ейрік „Рудий,, та Лейф Ейріксон „Щасливий,,- символи епохи вікінгів.


1
8.

Урок творчого узагальнення за темою І: /науково - дослідницькі роботи учнів/

1Тема 2 : «Народження і становлення середньовічного світу. Х-У ст. Слов'янський світ. Київська Русь.»9.

Нестор- великий літописець. «Повість минулих літ» і теорії походження Русі.

1
10.

Легендарний Кий : тільки міф? Рюрік, Синеус, Трувор- варяги і Русь.

1
11.

Аскольд і Дір - перші князі. Велике слов'янське розселення.

1
12.

Князі Олег та Ігор - початок державності.

1
13,

Княгиня Ольга.

1
14.

Святослав - князь-воїн, великі походи.

1
15.

Володимир Великий - початок великої християнської Русі.

1
16.

Ярослав Мудрий - розквіт , велич Київської Русі.

1
17.

Анна Ярославівна - королева Франції.

1
19.

Вільгельм I Завойовник і нова Англія середньовічного світу.

1
20.

Ібн - Сіна (Авіценна)- геній науки середньовічного світу.

1
21.

Жанна д’Арк-народна героїня і велич єдиної
Франції.

1
22.

Ян Гус і Ян Жижка-великі чехи.

1
23.

Чингізхан - велика постать Монгольської імперії.

1
24.

Урок творчого узагальнення за темою 3 (нові імена великих).

1Тема 4 : «Розвиток, боротьба і становлення середньовічного світу ХГ-Х^ ст.» Галицько- Волинська Русь. Московська Русь. Литва. Русь - Україна. Кримське ханство.


1
25.

Князь Роман Мстиславич - об’єднувач українських земель.

1
26.

Данило Галицький - князь, полководець,

дипломат, політик,будівник.


1
27.

Володимир Мономах і остання велич слави єдиної Русі.


1
28.

Батий – полководець Золотої Орди.


1
29.

Олександр Ярославич « Невський»- захисник
Новгородської Русі.

1
30.

Д. Донський - життя і Куліковська битва. Початок великого Відродження Русі.


1
31.

Гедимін, Ольгерд, Ягайло, Вітовт - велич Литви й України. «Грюнвальд - остання крапка для тевтонів».


\

1
32.

Хаджі-Гірей - Менглі-Гірей - засновники династії,держави,культури. Крим й Україна.

1
33.

И.Гутенберг - відкриття епохи. І.Федоров - велика справа друкування в Україні.


1
34.

Урок творчого узагальнення теми 4.


1
35.

Підсумкове заняття: «Роль і значення особистості в історії».

18 класс


№ п/п

Тема заняття./уроку/ Зміст

Кількість годин

дата
1.

Вступ. Мета, завдання і структура курсу. Зміст тем і методика роботи. Хронологія нової історії. Джерела історії пізнього середньовіччя і нової історії.

1


Тема 1 : «Світ в ранній новий час-кінець XV -
перша половина ХVII ст.» Західна Європа.
Америка, Українські землі. Росія. Схід.

13.

Христофор Колумб і відкриття Америки. Доля і Життя.

13.

Фернан Магеллан і Васко да Гама - герої чи
загарбники?

14.

М. Лютер - великий реформатор західної цивілізації. Т.Мюнцер - борець за народ.

15.

Дмитро Вишневецький - легенди та історія.
Початок феномена в Європі - козацтва і
Запоріжжя.

16.

Єлізавета 1, Марія Стюарт: дві долі - одна епоха.


17.

Френсіс Дрейк - пірат, мореплавець, відважний і сміливий.

18.

Іван iv Грозний- остання точка: династія, епоха, доля. Видатний цар чи злий тиран.


\

\ демон?

19.

Борис Годунов і Велика Смута в Росії. Феномен самозванців.

110.

Урок творчого повторення і узагальнення (захист своїх наукових тем. )

111.

П. Конашевич- Сагайдачний- велич і мужність Хотина.

112.

Олівер Кромвель- революціонер, диктатор,полководець.

113. 14.

Богдан Хмельницький- «український Моісей»- зліт і падіння, надії і розчарування, протиріччя долі та історії.

215.

Князь К. Острозький і початок вищої освіти України. Митрополит Петро Могила і освіта та культура епохи xv й ст.

116.

Максим Кривоніс, Іван Богун- патріоти України.

117.

Урок творчого узагальнення ( захист рефератів ) і наукових тем з історії.

1


Тема 2 : «Високе відродження. Культура відроджує рух історії».

518.

Леонардо да Вінчі - вчений або художник? Феномен історії.

119.

Микола Коперник - «той, хто зупинив Землю та рушив Сонце».

120.

Джордано Бруно - філософ,який блукає у Всесвіті.

121.

Від Галілея до Ньютона - революція в фізиці і механіці, в світогляді епохи.

122.

Галерея великих: А. Рубльов, Рафаель, Мікеланджело, Дюрер, Тиціан, Рембрандт, Веласкес, Ботічеллі, Джорджоне, Рубенс, Сервантес, Шекспір, Мольєр, Рабле, Т.Мор, Скарлатті, Вівальді та інші.

( >

Дослідницькі рефератні роботи

1


Тема 2 : «Світ в епоху Нового часу. 1 період- ХVII - друга половина XVIIIст.» Україна, Росія, Америка.

1223.

Єрмак і початок Великого освоєння Сибіру, Далекого Сходу. Дежньов, Хабаров, Поярков, Берінг...

124.

Петро 1 : великий реформатор або жорстокий тиран-імператор?

125.

І. С. Мазепа- доля особиста як драма народна: від забуття до визнання.

126.

Катерина II Велика - жінка та імператриця, життя і діяльність.

127.

О. В. Суворов - простий і непереможний полководець, генераліссімус.

128.

К. Розумовський та П. Калнишевський - останні зірки української козацької епохи.

129.

Г. Сковорода - великий народний філософ-мандрівник України.

1ЗО.

М. Ломоносов- слава і забуття великого вченого і людини xvii століття.

131.

Від П. Орлика до Б. Франкліна і Г. Джефферсона - перша конституція в світі.

132.

Дж. Вашингтон - людина, полководець, державний діяч.

133.

І.С.Бах та В. А.Моцарт - великі генії світової музики, життя як сполох зірки.

134.

Урок творчого повторення та узагальнення (захист тем).

135.

Підсумкове заняття: «Велика особистість - та, яка рухає історію і змінює Світ!»

1


9 клас№ п/п

Тема заняття /уроку/ Зміст

Кількість годин

дата

1.

Вступ. Мета, завдання, структура і зміст курсу. Форми і методи роботи. Хронологія. Історіографія періоду Нової історії.

1Тема 1 : «Світ в кінці ХVIII - першій половині ХIХ ст.» Україна. Америка. Росія. Західна Європа.

15
2.

Великі просвітителі і Французька соціальна революція; Вольтер, Монтеск'є, Руссо, Дідро, Мель'є, Гельвецій, Гольбах.

1
3.

Марат, Дантон, Робесп'єр - вожді і демони Революції 1789- 1794 рр. у Франції.

1
4.

Джеймс Уатт — великий шотландський винахідник і початок епохи машин.

1
5.

Наполеон Бонапарт - людина, полководець, Імператор.

1
6.

Адмірали великих Флотів: Ф. Ушаков - Г. Нельсон: розум - вдача - слава.

1
7.

Устим Кармелюк - борець за волю українців, справжній «Робін Гуд».

1
8.

М. І. Кутузов - людина, полководець і патріот Вітчизни.


1
9.

Т. Г. Шевченко - поет, художник, революціонер, борець

1
10.

за волю й незалежність України. Важка доля і шлях до
майбутнього визнання.


1
11.

П. Куліш - наш земляк, видатна людина, письменник,
мислитель, борець, вчений.


1
12.

О.С. Пушкін - великий поет Росії : життя й доля. Слава
скрізь століття.

1
13.

М.В. Гоголь - великий український письменник :
простий й загадковий, життя і творчість.


1
14.

Симон Болівар - неперевершена зірка епохи Визволення Америки.

1
15.

Людвіг Ван Бетховен - велика і драматична симфонія життя і творчості.

1
16.

П. Пестель, С. Муравйов-Апостол, М. Бестужев-Рюмін визвольний рух в Україні та Росії. Велич і трагедія декабристів - життя як полум'я.

1
17.

Урок творчого узагальнення : захист тем науково-пошукових рефератів.

1Тема 2 : «Світ в другій половині XIХ ст. Становлення індустріального суспільства». Європа. Україна. Росія. Америка.

16
18.

Олександр II «Визволитель» - Олександр ii «Реформатор» : дві долі, одна Росія. Великий крок в майбутнє.

1
19.

Королева Вікторія - велика епоха Великої Британії : людина і правитель.

1
20.

А. Лінкольн - життя як безсмертні діла, мужність, розум, стійкість.

1
21.

Джузеппе Гарібальді - великий патріот Італії.

1
22.

Сен-Симон, Р. Оуен, Ш. Фур'є - утопічна соціалістична думка від Т. Кампанелли до Маркса і Енгельса.

1
23.

М. Драгоманов - письменник, філософ, історик, суспільний діяч України, зірка визвольної думки.

1
24.

Микола Лисенко і музичний талант України.

1
25.

Отто фон Бісмарк - «залізний канцлер», творець єдиної Німеччини.

1


Література

 1. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. - К.,
  1993

 2. Аркас М.М. Історія України-Русі. - К., 1991

 3. Артамонов М.И. История хозар. -Л., 1962

 4. Бодак А.Н., Воинич Й.Е., Волчек Н.М. й др.. Всемирная история. - в 24
  томах., Минск, Москва, 2000.

 5. Багацький В.В., Кормиг Л,І. Історія України від найдавніших часів ідо
  2000 року. - Харків, 2000.

 6. Грушевськии М.С. Історія України-Руси. В 11 томах. - К., 1990.

 7. Грушевськии М.С. Історія України-Руси. В 2 томах. - К., 1992.

 8. Грушевськии М.С. Очерк истории украинского народа. - Киев, 1991.

 9. Гумилев Л.Н. От Руси к России. - М., 1992

 10. Іванченко Р.П. Україна від Кия до Кравчука, - К., 1992

 11. Історія південних і західних слов'ян. - Київ, 1959

 12. Історія України курс лекції. У 2-х кн.. Від найдавніших часів до
  кінця століття./Л.Г.Мельник, В.Д. Баран, О. і. Гуржій та інші.
  -К.: Либідь, 1991/

 13. Карамзин Н.М. История государства Российского. - М., 1993

 14. Каргалов В.В. Монголе-татарское нашествие на Русь. - М., 1966
 1. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших
  деятелей. - М., 2005

 2. Костомаров Н.И. Историческое произведения. Автобиографія.-К.,
  1990

 3. Костомаров М І. Галерея портретів. - К., 1993

 4. Котляр М. Ф.Данило Галицький.-К., 1979

 5. Ключевський В.О. Курс русской истории. - М., 1959

 6. Книга для чтения по новой истории. 1640-1870./под. ред. Проф..
  Овчаренко Н.Е./ - М., 1987

 7. Крип'якевич І.П. Історія України.-Львів, 1990

 8. Крип'якевич І.П. Галицько - Волинське князівство. - К., 1984

 9. Манфред А.3. Наполеон Бонапарт.-М., 1988

 10. Повість минулих літ. Літопис. - К., 1989

 11. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991

 12. Соловьев С.М. История Росии с древнейших времен, - М., 1962

 13. Таранов П.С. 120 философов. В 2-х томах-Симферополь, 2005

 14. Тарле Е. Северная война й шведское нашествие на Россию. - М.,
  1958

 15. Чивилихин А. Пам'ять .роман-зссе. - М., 1982

 16. Яворницкий Д.І. Історія запорозьких козаків. Т.1-3 - Львів, 1990
Схожі:

6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» iconСонце дитинства
Щороку 1 червня ми відзначаємо свято маленьких громадян нашої країни – Міжнародний день захисту дітей. Водночас це й свято тих, хто...
6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» iconНагорода ім. Карен Харві Американського астрономічного товариства
Сонце або вплив Сонця на Землю, опублікованих у газетах та журналах Північної Америки. Для отримання нагороди претенденту необхідно...
6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» iconНагорода ім. Джорджа Елері Хейла Американського астрономічного товариства
Претенденту необхідно: зосередити увагу на досягненнях у галузі сонячної астрономії, бути автором наукових статей англійською мовою...
6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» iconТема 8: права на землю невласників земельних ділянок
Сформулюйте визначення та розмежуйте наступні поняття: «права на землю», «речові права на землю», «речові права на чужу земельну...
6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» iconЗакон України "Про плату за землю" від 3 липня 1992 року
Закон „Про плату за землю” визначає розміри та порядок плати за використання земельних ресурсів, а також напрями використання коштів,...
6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Класи, що визначають структуру додатку та його основного вікна. Класи cobject, cwinApp, cwnd, cframeWnd
6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» iconТ. Г. Шевченка Програма творчого конкурс
Музика. 1-4 класи. Київ. „Перун” 1996”, „Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Музика. 1-8 класи. – К.: Шкільний світ....
6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» iconМикола куліш народний малахій
Ой, хто скаже, хто ж розкаже, чи ти, доню, чи ти, пташко, а чи ти. Матінко Божа, куди він, у яку сторононьку тікає та на кого ж мене,...
6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи...
6, 7, 8, 9 класи «Ті, хто зупиняли землю І рухали Сонце» iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи