Управління освіти Шосткинської міської ради icon

Управління освіти Шосткинської міської ради
НазваУправління освіти Шосткинської міської ради
Сторінка1/3
Дата28.08.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Управління освіти Шосткинської міської ради
Міський методичний кабінет
Філософський словник
термінів і понять
до курсу “Людина і суспільство”(навчально-методичні матеріали)

Підготувала


творча група

вчителів історії


Шостка

2005


Навчально-методичні матеріали

Філософський словник термінів і понять”

до курсу “Людина і суспільство”


/ упорядник: Л.Ю. Двоскін, вчитель-методист ШЗШ №11


^ Авторський колектив:


Гузь Л.М. – вчитель історії ШЗШ №1

Петрунькіна Ю.О. – вчитель історії і психології ШЗШ №1

Войтеховська Є.Л. – вчитель історії ШСЗШ “Ліцей”

^ Лапінський І.С. – вчитель історії ШЗШ №5

Портна С.М. – вчитель історії ШЗШ №5

Воронова В.М. – вчитель історії ШЗШ №6

Середа Н.В. – вчитель історії ШЗШ №7

^ Чайка Н.М. – вчитель історії ШЗШ №12


Рекомендовано до друку радою методичного комітету управління освіти Шосткинської міської ради від 14 червня 2005 року.


У посібнику запропоновано терміни і поняття до всіх тем курсу “Людина і суспільство”.


Рекомендовано старшокласникам, вчителям, які викладають основи філософії, історії, правознавство, студентам, абітурієнтам.

Відповідальна за випуск:

Таванець Н.М., методист методичного кабінету управління освіти Шосткинської міської ради.


Комп’ютерна верстка: Дерій С.В., Сисоєв А.О., Таванець Н.М

Передмова

  • Шкільна державна програма з основ філософії має курс “Людина і суспільство”, який викладається в старших класах. Його мета – допомогти сформувати учням світогляд, навчити мислити, працювати, усвідомити своє місце в суспільстві, зрозуміти “Хто Я і для чого існую?” Актуальність цих знань полягає, на наш погляд, в тому, що ніхто і ніде не може обійтись без них, тому що молода людина повинна для свого життя і своєї праці мати цілісний світогляд про себе, про суспільство і світ в якому вона буде жити далі.

  • Цей курс теорії має практичне спрямування і велике значення; він цікавий і необхідний учням, викликає жвавий інтерес. Але при його викладанні вчителі Шостки зіткнулися з труднощами. Діючи підручники, посібники, брошури часто затеоретизовані, перенасичені загальною інформацією, яка не завжди пов’язана з конкретним уроком в школі. Тому виникла потреба узагальнити викладання курсу “Людина і суспільство”, визначити всі терміни і поняття курсу.

  • Матеріал навчально-методичного посібника повинен поліпшити роботу, насамперед, вчителів історії, які викладають курс “Людина і суспільство”. Ці матеріали складені по чотирьом розділам і 27 темам програми курсу. Його зручно використовувати вчителям при підготовці до уроків. Матеріали містять визначення всіх термінів і понять, які є в темах всього курсу.

Програма “Людина і суспільство” містить 320 термінів . В посібнику автори подають визначення 408 термінів і понять в різних варіантах.


Матеріали підготовлені творчою групою вчителів-практиків з використанням діючих підручників, посібників. Список використаної літератури надається в кожному розділі. З цих існуючих джерел вчителі, з урахуванням особистого досвіду викладання, складали ці навчально-методичні матеріали на допомогу всім викладачам курсу “Людина і суспільство”. Творча група вчителів відібрала, узагальнила, систематизувала, упорядкувала матеріали для їх практичного використання на уроках.

Цей матеріал може бути творчо використаний у викладанні основ філософії, правознавства, історії, психології, політології, при підготовці до уроків, заліків, іспитів, тематичної атестації, при підготовці до олімпіад.

ЗмістПередмова . . . . . . . . . . 3


І розділ. Людина. Теми №1–9


Вступ. Проблема самовизначення людини і людства . . . 5

Тема 1. Сутність і походження людини . . . . . 6

Тема 2. Індивідуальне становлення людини . . . . 7

Тема 3. Життя людини . . . . . . . . 8

Тема 4. Самореалізація людини . . . . . . 11

Тема 5. Діяльність людини . . . . . . . 12

Тема 6. Духовний світ людини . . . . . . 14

Тема 7. Людина серед людей . . . . . . . 18

Тема 8. Цінності і краса людини . . . . . . 20

Тема 9. Ідеал людини . . . . . . . . 21


Розділ ІІ. Суспільство. Теми №10–14


Тема 10. Виникнення і сутність суспільства . . . . 22

Тема 11. Природні передумови суспільного життя . . . 25

Тема 12. Історичний процес та його етапи . . . . 29

Тема 13. Соціальне життя і соціальна структура суспільства . 31

Тема 14. Політичне життя суспільства . . . . . 34


Розділ ІІІ. Культура. Теми №15–21


Тема 15. Сутність і багатоманітність культури. Матеріальна і духовна культура . . . . . . . . . . 39

Тема 16. Світогляд як основа культури.Типи світогляду . . 41

Тема 17. Наука як явище культури . . . . . . 43

Тема 18. Художня культура . . . . . . . 44

Тема 19. Моральна культура . . . . . . . 45

Тема 20. Політична і правова культура . . . . . 46

Тема 21. Людина як творець культури . . . . . 47


Розділ ІV. Людина в сучасному світі. Уроки №22–27


Тема 22. Доля людини в ХХ столітті . . . . . 48

Тема 23. Особливості сучасної цивілізації . . . . 50

Тема 24. Людина в умовах науково-технічної революції та інформаційного суспільства . . . . . . 51

Тема 25. Глобальні проблеми сучасності . . . . . 53

Тема 26. Людина в системі міжнародних соціально-політичних

відносин . . . . . . . . . . 54

Тема 27. Проблеми культури в сучасному світі . . . 57


Використана література . . . . . . . 59

^
Розділ І. ЛюдинаВступ

Проблема самовизначення людини і людстваОсновні поняття: самовизначення, самосвідомість, світогляд.


Самовизначення – усвідомлення людиною свого місця в природі та суспільстві, вибір нею певної позиції, життєвого шляху і виду діяльності.


Самосвідомістьвиділення людиною самої себе з навколишньої дійсності, усвідомлення нею свого ставлення до світу, інших людей і самої себе.


Самосвідомість сукупність знань та уявлень людини про саму себе.


Світоглядцілісне бачення людиною світу й себе в цьому світі, розуміння свого місця в ньому й свого призначення.


Світогляд - сукупність узагальнених уявлень людини про світ, своє місце у ньому та основи людських взаємин зі світом.


Філософія – (від давньогрецького “філос”- любити, любов, “софос” – мудрувати – “любов до мудрості”) – наука, яка вивчає загальні закони, закономірності розвитку Всесвіту, природи, суспільства і Людини.


^

Тема 1. Сутність і походження людиниОсновні поняття: антропологія, антропосоціогенез, людина, людинознавство.


Антропологіянаука, що вивчає походження та еволюцію людини, особливості будови та прояви людини як реального матеріального об`єкта.


Антропологія філософськавчення про сутність людини.


Антропологія філософськанапрям сучасної філософської думки, центром уваги якого є людина як соціальна істота.


Людина душевно визначена природно–соціальна істота.


Людинабіопсихосоціальна істота, яка органічно поєднує у своїй життєдіяльності фізичний, практичний і духовний способи існування, спроможна цілеспрямовано удосконалювати світ і саму себе, керуючись при цьому заходами Істини, Добра і Краси.


Людинознавство комплекс наук, що поглиблюють уявлення про людину як соціоприродний феномен та її буття.


^

Тема 2. Індивідуальне становлення людиниОсновні поняття: задатки, здібності, обдарованість, онтогенез, самовиховання, самовдосконалення, соціалізація, соціальне середовище, спадковість.


Задаткивроджені психічні й фізичні властивості.


Задатки вроджені потенційні можливості розвитку людини, які знаходять свій вияв у її схильності до певних видів діяльності.


Здібності індивідуально – психологічні особливості людини, які є передумовою оволодіння нею певною діяльністю.


Обдарованість сукупність задатків людини, вроджена схильність до оволодіння певними видами діяльності.


Онтогенез процес індивідуального становлення людини.


Онтогенез процес індивідуального розвитку організму, що охоплює усі зміни, яких він зазнає від моменту зародження до завершення життя.


Самовиховання власні зусилля людини, спрямовані на формування або вдосконалення самої себе.


Самовдосконалення діяльність людини, спрямована на свідоме формування у себе певних рис і властивостей або їх вдосконалення.


Соціалізація процес засвоєння людиною знань, норм, цінностей, які дозволяють їй бути повноправним членом суспільства.


Соціалізація процес засвоєння індивідом знань, норм, цінностей, необхідних йому для повноцінного життя і діяльності суспільства


Соціальне середовище безпосереднє людське оточення (сім`я, друзі, сусіди), великі групи людей або людські спільноти (народи, нації, класи, суспільства), до яких належить людина, а також певні умови (економічні, культурні, політичні), які існують у суспільстві.


Спадковістьздатність організмів повторювати з покоління в покоління подібні ознаки і забезпечувати специфічний характер індивідуального розвитку в певних умовах середовища.


Спадковість реалізація людиною певної генетичної програми і відтворення певних ознак, переданих батьками.

^

Тема 3. Життя людиниОсновні поняття: безсмертя, дитинство, довгожителі, життя, життєва позиція, любов до життя, марнування життя, мета життя, зрілість, оптимізм, отроцтво, песимізм, похилий вік, право на життя, сенс життя, смерть, спосіб життя, цінність життя, щастя життя, юність, якість життя.


Безсмертязаперечення смерті.


Безсмертястан, що тлумачиться релігією як існування вічної душі після смерті тіла, атеїзмом – як продовження існування людини в тому, що вона зробила для інших людей.


Дитинство віковий етап людського життя, що триває від народження до 11 – 12 років і характеризується вільним розвитком людини у процесі гри.


Довгожителі люди похилого віку, які прожили довге та плідне життя і вже перейшли столітній рубіж.


Життя одна з форм існування матерії, яка відрізняє світ організмів від усієї іншої дійсності.


Життя комплекс феноменів ( харчування, асиміляція, зростання, відтворення народження і смерть), що характерні для організмів.


Життєва позиція сукупність найважливіших або типових для даної людини ставлень до життя.


Любов до життя повноцінне використання можливостей, що надає життя.


Марнування життя безвідповідальне ставлення до життя, потурання шкідливим звичкам.


Мета життя уявний або очікуваний результат дій людини.


Мета життяуявний образ наслідків людських дій, який повинен бути досягнутий завдяки певним зусиллям.


Зрілістьвіковий етап людського життя, що триває від 25 до 60 років і характеризується зрілістю мислення, повним розкриттям можливостей та здібностей, практичним самоствердженням і самореалізацією.


Оптимізм (від лат. “optimus” – “найкращій”) – ставлення до життя, що характеризується надією на перемогу істини, добра і краси, бачення у житті насамперед світлих проявів, переконанням у здатності змінити щось на краще, вірою у свої можливості.


Отроцтво – віковий етап людського життя, що триває від 11-12 до 14-15 років і характеризується зосередженням уваги людини на собі, програвання різних дорослих ролей, схильністю до створення різноманітних об`єднань і груп.


Песимізм (від лат. “pessimus” – “найгірший”) – ставлення до життя, що характеризується безнадійністю, невір’ям у краще майбутнє і схильністю бачити у житті тільки все погане, лише його темні сторони.


Похилий віквіковий етап людського життя, що триває від 60 років і до завершення життя і характеризується зниженням працездатності, консерватизмом поглядів і переконань, мудрістю і життєвим досвідом.


Право на життя невід`ємне право кожної людини, на чесне, суспільно корисне, вільне життя, всебічний розвиток своєї особистості.


Сенс життя розуміння людиною змісту і спрямованості життя, свого місця у світі і призначення всього людства.


Смерть природне завершення існування будь – якої живої істоти; припинення життєдіяльності організму, яке виражене у завершенні нормального обігу речовин між організмом і зовнішнім середовищем.


Спосіб життя характеристика типових видів життєдіяльності людини у поєднанні з умовами життя суспільства.


Спосіб життясукупність типових видів повсякденної життєдіяльності людини в єдності з умовами життя суспільства.


Цінність життяусвідомлення людиною того, що життя є безцінним даром, отриманим від народження, і від неї самої залежить, як вона ним розпорядиться.


Щастя життяступінь задоволення людини результатами своєї життєдіяльності.


Щастя життяемоційно–піднесений стан задоволення людини своїм життям, досягненням мети і виконанням заповітних бажань.


Юністьвіковий етап людського життя, що триває від 14-15 до 23-25 років (рання юність -14-17 років, пізня юність -18-25 років) і характеризується формуванням світогляду, активною участю у суспільних перетвореннях, професійним визначенням.


Якість життяхарактеристика матеріальних і духовних умов, що задовольняють потреби гідного життя людини.

  1   2   3

Схожі:

Управління освіти Шосткинської міської ради iconНачальникам управління освіти Чернівецької міської ради, управління освіти Кельменецької райдержадміністрації, відділу освіти Новодністровської міської ради, відділів освіти райдержадміністрацій
Вників органів управління освітою та керівників навчальних закладів про необхідність надати пропозиції щодо державного замовлення...
Управління освіти Шосткинської міської ради iconЕкспериментальна програма курсу "Конструювання та розв'язання економічних задач в середовищі табличного процесору Microsoft Excel"
Автор: Слуцька Ірина Анатоліївна – учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший учитель» Шосткинської загальноосвітньої...
Управління освіти Шосткинської міської ради iconНачальникам управління освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій
Умови конкурсу розміщені на офіційних Інтернет сайтах
Управління освіти Шосткинської міської ради iconІнститут післядипломної педагогічної освіти
Завідувачам рмк / ммк відділів освіти райдержадміністрацій, відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради, управління...
Управління освіти Шосткинської міської ради iconІнститут післядипломної педагогічної освіти
Завідувачам рмк / ммк відділів освіти райдержадміністрацій, відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради, управління...
Управління освіти Шосткинської міської ради iconНачальник Головного управління М. Й. Бауер Богачик Т. С
Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, Новодністровської міської ради, управлінь освіти Чернівецької міської ради, Глибоцької,...
Управління освіти Шосткинської міської ради iconПро проведення Інтернет-конференції
Завідувачам рмк / ммк відділів освіти райдержадміністрацій, відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради, управління...
Управління освіти Шосткинської міської ради iconПро проведення Всеукраїнської благодійної акції «Щастя на крилах»
Завідувачам рмк / ммк відділів освіти райдержадміністрацій, відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради, управління...
Управління освіти Шосткинської міської ради iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Управління освіти Шосткинської міської ради iconНачальникам управління освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій
Палацу дітей та юнацтва (вул. Шептицького, 10, м. Чернівці) відбудеться засідання обласної ради координаторів учнівського самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи