А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика icon

А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика
Скачати 388.86 Kb.
НазваА. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика
Сторінка1/3
Дата31.08.2012
Розмір388.86 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3"Знайомтесь: Конституційний Суд України"


А.Ткачук


1998


@ Інститут Пилипа Орлика

@ Інститут громадянського суспільства


Видано за підтримки фонду ім. Чарльза Мота


Знайомтесь - Конституційний Суд України


Дорогі друзі!

Молода українська держава робить крок за кроком аби побудувати справді демократичне суспільство, механізми якого назавжди б унеможливили повторення на нашій землі епохи тиранії і беззаконня, коли одна особа чи одна партія, виступаючи від імені народу, мордує власний народ і не дає можливості людині захиститись від жорстокої та бездушної державної машини.

16 липня 1990 року ухваленням Верховною Радою Української РСР 12-го скликання “Декларації про державний суверенітет України” почалась нова ера української історії - побудова незалежної української держави і становлення нової системи державної влади. Цей документ вперше закріпив принцип поділу державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу та судову.

Як показує досвід демократичних країн, важливим елементом дотримання принципу поділу влади і засторогою надмірного посилення однієї з гілок влади є спеціальний орган конституційної юрисдикції, який наділяється правом тлумачення Конституції та визнання правових актів вищих органів державної влади неконституційними.

Таким надзвичайно важливим для існування демократії в Україні органом є Конституційний Суд України, утворення якого стало можливим після ухвалення нової Конституції України в 1996 році.

Відтепер немає монополії на істину навіть в єдиного законодавчого органу - Верховної Ради України, адже кожен правовий акт Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути перевіреним на предмет його відповідності нормам Конституції!

Важливим тут також є той факт, що громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах можуть ініціювати розгляд в Конституційному Суді питань про тлумачення окремих норм Конституції та законів. Тобто за допомогою Конституційного Суду може бути здолано раніше нездоланне: власне розуміння закону окремим державним відомством, яке не відповідає духу і букві закону, порушує конституційні права особи!

На наше переконання Конституційний Суд України зможе відігравати ще більшу роль у житті нашої держави за умови, коли про його діяльність будуть знати якомога більше людей, коли кожен буде розуміти роль і місце суду в системі влади в Україні і можливості використання авторитету Конституційного Суду в захисті конституційних прав і свобод всіх і кожного.

Саме з метою ознайомлення всіх бажаючих з такою важливою для України демократичною інституцією як Констиуційний Суд України і підготовлене це видання.

Це не наукове дослідження. Ми і не прагнули до цього.

Наша мета була принципово іншою - якомога в простішій та доступнішій формі познайомити всіх з Конституційним Судом України. Ми хочемо, аби в Україні правив закон, аби кожен знав, що його права, гарантовані Конституцією, захищає вся система демократичного устрою України, важливою ланкою якої є Конституційний Суд.

^ Анатолій Ткачук, Голова Інституту громадянського суспільства.


Статус Конституційного Суду

 • Що таке Конституційний Суд і який його статус?

 • Навіщо потрібен Конституційний Суд?

 • Які нормативні акти України регулюють діяльність Конституційного Суду?

 • Які повноваження Конституційного Суду?

 • Як визначається юрисдикція Конституційного Суду?

 • Чи може Конституційний Суд вирішувати інші питання за власною ініціативою чи на прохання суб`єктів права в Україні?

  Склад і структура Конституційного Суду

 • З кого складається Конституційний Суд?

 • Як формується склад Конституційного Суду?

 • Хто може бути суддею Конституційного Суду?

 • На який строк призначаються судді Конституційного Суду ?

 • За яких підстав може бути звільнено з посади суддю Конституційного Суду?

  Порядок звернення до Конституційного Суду

 • Якими можуть бути форми звернення до Конституційного Суду?

 • Які вимоги встановлює Закон до оформлення конституційного подання ?

 • Які вимоги встановлюються Законом до оформлення конституційного звернення?

 • Хто має право на конституційне подання щодо конституційності правових актів?

 • Хто має право на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом?

 • Чи можуть громадяни звертатись до Конституційного Суду?

 • Чи може бути припинено провадження у справі за конституційним зверненням чи поданням?

  Конституційне провадження

 • За яких підстав Конституційний Суд може відмовити у відкритті конституційного провадження?

 • Який порядок відкриття провадження у справі Конституційним Судом ?

 • Як забезпечується повнота розгляду справи Конституційним Судом?

 • Чи встановлює закон строки конституційного провадження?

 • Чи стягується державне мито за конституційне подання чи звернення?

 • Хто може бути учасниками конституційного провадження?

 • Як вирішуються мовні питання у конституційному провадженні?

 • Чи є якісь особливості конституційного провадження у різних справах в залежності від суб`єкта подання , звернення чи іншого питання, що розглядається судом?

  Акти Конституційного Суду

 • Яким чином приймаються акти Конституційного?

 • Які акти ухвалюються Конституційним Судом?

 • Які наслідки від розгляду Конституційним Судом правових актів на предмат визнання їх неконституційними?

 • Які вимоги щодо змісту рішення Констиуційного Суду встановлює Закон?

 • Як виглядає зміст висновку Конституційного Суду?

 • Чи гарантується матеріальне відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам неконституційними актами?

 • Який порядок виконання рішень і висновків Конституційного Суду?

 • Як врегульовуються правовідносини, що виникли внаслідок дії акта, визнаного неконституційним?

 • Як і де офіційно оприлюднюються та публікуються рішення та висновки Конституційного Суду?

  Конституційний Суд і громадянин

 • Скільки справ розглянуто Конституційним Судом?

 • Чи є випадки позитивного, на користь громадянина, розгляду справ за конституційним зверненням громадян до Конституційного Суду?

 • Де знаходиться Конституційний Суд і яка його адреса?

 • Як звернутися громадянину до Конституційного Суду?

 • Зразок Конституційного звернення про тлумачення окремих норм Конституції України

 • Рішення Конституційного Суду України про про офіційне тлумачення Статей 58, 94 та 160 Конституції України за зверенням громадянина Барабаша.^ Статус Конституційного Суду

Що таке Конституційний Суд і який його статус?

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.(ст.147 КУ1)

Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.(ст.1 ЗКС2)

Конституційний Суд України є судовим органом зі специфічними функціями та ознаками. Це не просто орган, що здійснює правосуддя. Це інституція, яка наділена повноваженнями конституційного контролю, який реалізується в судовому порядку.


^ Навіщо потрібен Конституційний Суд?

В країнах розвиненої демократії державна влада будується за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Законодавча влада покликана приймати закони, виконавча влада виконує прийняті законодавчим органом закони. Судова влада стоїть на сторожі дотримання законодавства та його однакового застосування.

Все досить просто і логічно. Така побудова влади дозволяє збалансовувати кожну із її складових, аби не дати можливості одній із них виконавчій чи законодавчій, взяти гору над іншими і привести до тоталітаризму. Зрозуміло, що всі законодавчі та інші правові акти, що діють в тій чи іншій демократичній державі повинні відповідати Конституції цієї держави, як нормативному актові найвищої юридичної сили. Але як забезпечити однакове застосування норм Конституції і хто може бути безстороннім арбітром у визначені питань відповідності Конституції законів чи правових актів виконавчої влади? Надати це право парламенту, уряду чи президенту? Але ж парламент приймає закони, уряд і президент виконують закони і ухвалюють свої правові акти, які є обов`язковими до виконання на всій території держави!

Значить займатись питаннями перевірки на відповідність Конституції правових актів законодавчої та виконавчої влади має спеціальний, незалежний, судовий орган. У більшості демократичних країн Європи таким органом і є Конституційний Суд. В Сполучених Штатах Америки повноваження визнання неконституційними федеральних нормативних актів, тлумачення Конституції та законів США надані Верховному Суду Сполучених Штатів Америки.

В країнах соціалізму, де влада будувалась за принципом єдності влади, а не її розподілу, потреби у існуванні органу конституційної юрисдикції не було, адже вся влада належала радам, а відносини між радами будувалась за принципом централізму! Рада вищого рівня мала право скасовувати рішення ради нижчого рівня.

З проголошенням Україною незалежності, внесенням відповідних змін до Конституції та прийняттям Закону “Про Конституційний Суд України” в 1992 році в Україні було в основному підготовлено законодавчу базу для утворення Конституційного Суду. Було навіть обрано Голову Конституційного Суду України, але сформувати Конституційний Суд Верховна Рада 12-го скликання не змогла.

Лише після прийняття в 1996 році нової Конституції формування Конституційного Суду стало реальним і в Україні сьогодні діє Конституційний Суд України головним завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. (ст.2 ЗКС)


^ Які нормативні акти України регулюють діяльність Конституційного Суду?

Статус Конституційного Суду, основні засади його формування та діяльності визначаються Конституцією України(статті 147-153,159). Крім Конституції України, порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом “Про Конституційний Суд”.

Конституційний Суд України приймає акти, що регламентують організацію його внутрішньої роботи у відповідності з Законом “Про Конституційний Суд”.(ст.3 ЗКС)


^ Які повноваження КС?

Повноваження Конституційного Суду України визначаються статтями 150, 151 Конституції України та статтею 13 Закону “Про Конституційний Суд”. Відповідно до цих норм, Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у

справах щодо:

1) конституційності(відповідності Конституції України) законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України

 1. офіційного тлумачення Конституції та законів України;

 2. відповідності статтям 157,158 Конституції України законопроекту про внесення змін до Конституції та нормативних актів Президії Верховної Ради України.


^ Як визначається юрисдикція Конституційного Суду України?

Конституція України прийнята 28 червня 1996 року. Але більшість законів в Україні ухвалені до прийняття Конституції.Постає питання - чи може Констиуційний Суд розглядати правові акти, прийняті за часів дії попередньої Конституції на предмет їх відповідності нинішній? Аби розв`язати питання юрисдикції Конституційного Суду у цій ситуації, розділ 4, Закону “Про Конституційний Суд України” разом із рішенням уже власне Конституційного Суду № 2 -зп від 23.06.97 року встановили, що юрисдикція Конституційного Суду України з питань про відповідність Конституції України (конституційність) поширюється на:

1) закони України та інші правові акти Верховної Ради України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийняті після набуття чинності Конституцією України;

2) закони України та інші правові акти Верховної Ради України, нормативні акти Президії Верховної Ради України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийняті до набуття чинності Конституцією України;

3) усі чинні міжнародні договори України або ті міжнародні договори, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.


^ Чи може Конституційний Суд вирішувати питання за власною ініціативою чи на прохання суб`єктів права в Україні?

Конституція та ЗКС не передбачає випадків, за якими Конституційний Суд за власною ініціативою може порушити справу з питань, віднесенних до його компетенції.

Конституційний Суд не вирішує питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції. (ст. 14 ЗКС) Простіше кажучи Конституційному Суду не підвідомчі питання, які можуть бути розв`язані в загальних судах чи в адміністративному порядку, він не є “судом у останній інстанції” у якому можна оскаржити рішення Верховного Суду України.

Конституційний Суд розглядає лише ті питання і лише за зверненням тих суб`єктів, які прямо визначені Конституцією України та Законом “Про Конституційний Суд”.

^ Склад і структура Конституційного Суду

З кого складається Конституційний Суд?

Як формується склад Конституційний Суд?

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.(ст.141 КУ)

Станом на “20”жовтня 1998 року суддями Конституційного Суду є :

 1. Тимченко Іван Артемович - Голова Конституційного Суду України

 2. Вознюк Володимир Денисович

 3. Євграфов Павло Борисович

 4. Козюбра Микола Іванович

 5. Корнієнко Микола Іванович

 6. Костицький Михайло Всильович

 7. Малинникова Людмила Федорівна

 8. Мартиненко Петро Федорович

 9. Мироненко Олександр Миколайович

 10. Німченко Василь Іванович - Заступник Голови

 11. Розенко Віталій Іванович - Заступник Голови

 12. Савенко Микола Дмитрович

 13. Селівон Микола Федосович

 14. Скоморох Віктор Єгорович

 15. Тихий Володимир Павлович

 16. Чубар Людмила Пантеліївна

 17. Шаповал Володимир Миколайович

 18. Яценко Станіслав СергійовичХто може бути суддею Конституційного Суду ?

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою. (ст.148 КУ)


^ На який строк призначаються судді Конституційного Суду ?

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним на повторний строк.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк. (ст 148 КУ)


^ За яких підстав може бути звільнено з посади суддю Конституційного Суду?

Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади у разі:

1) закінчення строку призначення;

2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) порушення суддею вимог, передбачених частиною другою статті 127 Конституції України та частиною другою статті 16 Закону “Про Конституційний Суд України”, які встановлюють заборону для суддів належати до політичних партій, профспілок, мати представницький мандат, займатись політичною діяльністю чи іншою оплачуваною роботою, крім наукової, викладацької чи творчої;

5) порушення суддею присяги;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

 1. подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

(ст. 126 КУ, ст.23 ЗКС)

^ Порядок звернення до Конституційного Суду

Якими можуть бути форми звернення до Конституційного Суду?

Закон визначає відповідні форми звернення до Конституційного Суду в залежності від характеру справи, по якій визначені законом суб`єкти звертаються до Конституційного Суду.

Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення.(ст.38 ЗКС)

^ Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення

конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. (ст.39 ЗКС)


^ Конституційне звернення - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою

забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи. (ст.42 ЗКС)


^ Які вимоги встановлює Закон до оформлення конституційного подання ?

У конституційному поданні зазначаються:

1) повне найменування органу, посадової особи, які направляють конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України та Законом “Про Конституційний Суд України”;

2) відомості про представника за законом або уповноваженого за дорученням;

3) повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого (окремих його положень) оспорюється чи який потребує офіційного тлумачення;

4) правове обгрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному тлумаченні;

5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти права на конституційне подання (копії цих документів і матеріалів додаються);

6) перелік документів і матеріалів, що додаються.

Конституційне подання, документи та інші матеріали до нього подаються у трьох примірниках. (ст.39 ЗКС)


^ Які вимоги встановлюються Законом до оформлення конституційного звернення?

У конституційному зверненні зазначаються:

1) прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи;

2) відомості про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;

3) статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України;

4) обгрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України;

5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти права на конституційне звернення (копії цих документів і матеріалів додаються);

6) перелік документів і матеріалів, що додаються.

Конституційне звернення, документи та інші матеріали до нього подаються у трьох примірниках. (ст.42 ЗКС)


^ Хто має право на конституційне подання щодо конституційності правових актів?

Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України у справах щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, є Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.


^ Хто має право на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом?

Суб'єкти права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України визначаються статтею 41 Закону “Про Конституційний Суд України” . Правом на конституційне подання з питань дачі висновків, наділені:

 • щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість - Президент України, Кабінет Міністрів України;

 • щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України - Верховна Рада України;

 • щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України - Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

  ^ Чи можуть громадяни звертатись до Конституційного Суду України?

  Так, можуть. Відповідно до статті 43 Закону “Про Конституційний Суду України” громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи мають право на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.

  ^ Чи може бути припинено провадження у справі за конституційним зверненням чи поданням?

  Конституційне подання або конституційне звернення може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до Конституційного Суду України, в будь-який час до дня розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

  Процесуальна ухвала про припинення провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, що відкликається, приймається на засіданні Конституційного Суду України. (ст. 44 ЗКС)
  1   2   3

Схожі:

А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика iconБілоскурська Олена Валеріївна
Конституції Пилипа Орлика 1710р. Це був найвищий злет і підсумок української суспільної думки козацької доби. Сполучені Штати Америки...
А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика iconНан україни Історія становлення конституційних обов'язків в Україні
Конституції Пилипа Орлика 1710р. Це був найвищий злет І підсумок української суспільної думки козацької доби. Сполучені Штати Америки...
А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика iconОхорона праці (видання з 1995 2012р р.)
Охорона праці [Текст] : підручник для вузів / К. Н. Ткачук, А. О. Гурін, П. В. Бересневич, ін; за ред. К. Н. Ткачука. – К. [Журнал...
А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика iconНеприбутковий, некомерційний сектор в Україні. Законодавче забезпечення. Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства
У цьому видання зроблена спроба аналізу основних законодавчих актів України, що діють сьогодні І які створюють правове поле неприбуткових...
А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика iconДіденко Наталія Вікторівна
У 1998 році закінчила херсонський державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов, німецько−англійське віддіелння
А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика iconСудова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства
Ви взяли до рук одне із видань Інституту громадянського суспільства, підготовлене І видане в рамках проекту “Знайте І захищайте свої...
А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика iconIn 1998 Короткий статистичний довідник
Україна у цифрах у 1998 році: Корот стат довід.  Державний комітет статистики України
А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика iconМіністерство освіти І науки україни академія педагогічних наук україни інститут проблем виховання апн україни людина І світ професій програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2008
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика iconПухта ірина Степанівна
Закінчила філософський факультет Львів ун-ту (1998), аспірант (1998-2001); асистент з 2001 р. Наукові інтереси: феноменологія, філософська...
А. Ткачук 1998 @ Інститут Пилипа Орлика iconДоцент, кандидат біологічних наук
Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного ан урср. Після реорганізації у 1991 році Відділення в Інститут екології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи