Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства icon

Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства
НазваСудова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства
Сторінка1/4
Дата31.08.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Судова система України


Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук


Інститут громадянського суспільства


1998

Судова система України.

Структура і повноваження судів.

Порядок звернення громадян у судові органи.


Шановні друзі.

Ви взяли до рук одне із видань Інституту громадянського суспільства, підготовлене і видане в рамках проекту “Знайте і захищайте свої права”. Цей проект став можливим завдяки підтримці фонду “Євразія” і здійснюється за кошти Агенства міжнародного розвитку США.


Ми не намагалися дати вичерпні відповіді на всі питання вашого буденного життя, тому що це навряд чи можливо, як неможливо знайти один універсальний рецепт від усіх хвороб. Метою нашого проекту і цього конкретного видання є спроба донести до широкого читача, до всіх українських громадян і іноземців, що перебувають в Україні, інформацію про те, що в Україні поступово формуються демократичні інституції, які покликані захищати права людей у цій державі. Ми хочемо, аби ця інформація була якомога більш корисною у вашому житті. Звичайно найкраще, аби всі проблеми обходили вас стороною і вам не прийшлося відстоювати свої права в суді, але життя досить складне і суперечливе. Тому ніхто не застрахований у ньому ні “від суми, ні від тюрми”. Але знання своїх прав, гарантованих усім нам Конституцією України, а особливо механізмів їх захисту від протиправних чи злочинних посягань просто необхідно.

На жаль у нас ще й досі переважна більшість людей або боїться суду, або не вірить у його спроможність допомогти простій людині у будь-якій складній ситуації в яку вона потрапила. Для цього є і свої об”єктивні і суб”єктивні причини. Однією з таких причин є слабка обізнаність громадян у своїх правах і у механізмах їх захисту. Часті зміни законодавства, недоступність адвокатської допомоги через її дороговизну чи взагалі відсутность є непереборним бар”єром для багатьох людей навіть у самих простих правових ситуаціях.

Саме тому Інститут громадянського суспільства виступив з ініціативою підготовки, виготовлення і безкоштовного розповсюдження серії коротких видань з необхідною для всіх правовою інформацією та практичними порадами, які можна використати при нагоді.

Перед вами таке видання, що присвячено структурі та повноваженням судів України.


^ Судова система України.

Судова система України знаходиться зараз на стадії свого остаточного конституційного оформлення. Оскільки нова Конституція України передбачила дещо іншу модель судової влади ніж та, що існувала до прийняття Основого закону держави 28 червня 1996 року, то зараз, у цей перехідний час, реально діюча система судів дещо відрізняється від тієї, що закладена в Конституції.


^ Що говорить Конституція про судову систему в Україні?

Відповідно до Конституції України ст.124 “Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.”

Стаття 125. “Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.”

Стаття 127. “Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні”.


^ Як реально побудована сьогодні судова система України?

Насьогодні в Україні діють: Конституційний Суд України , система судів загальної юрисдикції та система арбітражних судів. Але оскільки це видання розраховане на громадянина як фізичну особу, питання арбітражних судів тут не розглядається.


^ Що являє собою система судів загальної юрисдикції?

Система судів загальної юрисдикції складається з:

 • районних, міських судів(міжрайонних, міжобласних судів);

 • обласних судів, до яких відноситься і Верховний Суд АРКрим та Київський і Севастопольський міські суди;

 • Верховного Суду України.


^ Які суди розглядають справи лише по першій інстанції?

Першу найбільш чисельну та найбільш завантажену ланку судової системи України складають районні та міські суди, які і є судами першої інстанції.

Районний (міський) суд утворюється в районі, місті (крім міст районного підпорядкування), районі в місті.

^ Міжрайонний (окружний) суд також є первинною ланкою судів загальної юрисдикції і діє для забезпечення колегіального розгляду судових справ районними (міськими) судами, до яких обрано недостатню кількість суддів. Утворюються міжрайонні (окружні) суди, до яких може входити декілька районних (міських) судів Верховною Радою України. Міжрайонний (окружний) суд розглядає справи у складі трьох суддів районних (міських) судів.


^ А які основні повноваження судів першої інстанції?

Повноваження районних(міських) судів

Районний (міський) суд розглядає всі цивільні і кримінальні справи, за винятком справ, віднесених законом до відання інших судів.

У цивільному судочинстві це майже всі категорії справ, за винятком може дострокового припинення повноважень народного депутата України, що віднесено до Конметенції Київського міського суду.

У кримінальному судочинстві ці суди не розглядають лише справ підвідомчих обласним судам та Верховному Суду АРК.

До цієї ж ланки відносяться і міжобласні суди.

^ Міжобласний суд є судом першої інстанції і в межах своїх повноважень розглядає на особливо режимних об'єктах, розташованих на території України, всі цивільні і кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законодавством України.

^ Міжобласний суд обирається Верховною Радою України строком на десять років у складі голови, заступника голови і суддів. Народні засідателі міжобласного суду обираються Верховною Радою України строком на п'ять років за поданням голови цього суду.


^ А яку роль у судовій системі України відіграють обласні суди?

Другою ланкою судової системи України є Верховний Суд АРК, Київський та Севастопольський міські суди.

^ Склад обласних судів

Верховний Суд Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські суди діють в складі:

1) президії суду;

2) судової колегії в цивільних справах;

3) судової колегії в кримінальних справах.

^ Повноваження обласних судів

Верховний Суд Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські суди:

розглядає у межах своїх повноважень справи як:

 • суд першої інстанції;

 • у касаційному порядку;

 • у порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами, здійснюючи нагляд за судовою діяльністю районних (міських) міжрайонних (окружних) судів.


^ Які кримінальні справи підсудні обласним судам по першій інстанції?

Верховному Суду Автономної Республіки Крим, обласному, Київському і Севастопольському міським судам підсудні такі кримінальні справи:

 • про особливо небезпечні державні злочини, передбачені статтями 56(державна зрада), 56-1(Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу), 58( Посягання на життя державного діяча), 59 (Посягання на представника іноземної держави), 60( Диверсія), 62(Посягання на територіальну цілісність України), 63(Пропоганда війни) Кримінального кодексу України;

 • про інші державні злочини, передбачені статтями 66, (Порушення рівноправності громадян), 67( Розголошення державної таємниці),68 ( Втрата документів, що містять державну таємницю),68-1 ( Передача іноземним організаціям відомостей, що становлять службову таємницю), 69 (бандитизм), 69-1 (Дії, що дезорганізують роботу виправно-трудових установ), 71 (Масові безпорядки), 76 ( Порушення правил міжнародних польотів), частиною 1 статті 77 (Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту), статтями 78 ( Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів), 78-1 (Пошкодження об”єктів магістральних нафто-газопроводів), 79 ( Виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів), частиною 2 статті 80 (Порушення правил про валютні операції), статтею 80-1 (Приховування валютної виручки) Кримінального кодексу України;

 • про злочини, передбачені статтею 93 (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах), частиною 4 статті 117 (згвалтування), частиною третьою статті 168 (одержання хабаря), статтями 187-2 (Глум над державною символікою), 187-3 (Організація або активна в групових діях, що порушують громадський порядок, 187-6 (Створення непередбачених законодавством воєнізованих формувань чи груп), 190-1 (Посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу ...), 217-2 (Угон чи захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна), частиною третьою статті 217-3 (Блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України .

У випадках особливої складності або важливості справи, підсудної районному (міському) суду, Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські суди мають право прийняти її до свого провадження.


^ Що являє собою Президія Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів і які у неї повноваження?

Президія Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів утворюється у складі:

голови, заступників голови і суддів.

Участь прокурора Республіки Крим, прокурора області, міст Києва і Севастополя в засіданні президії Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських судів при розгляді судових справ є обов'язковою.


Повноваження президії Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів

Президія Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів:

 • у межах своїх повноважень розглядає справи в порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами;

 • затверджує за поданням голови суду склад судової колегії в цивільних справах і судової колегії в кримінальних справах;

 • розглядає матеріали вивчення і узагальнення судової практики і аналізу судової статистики;

 • подає допомогу районним (міським), міжрайонним (окружним) суд правильному застосуванні законодавства.^ Які ще інші структурні підрозділи діють у обласних судах крім Президії?

У складі Верховного Суду Республіки Крим , обласного, Київського і Севастопольського міських судів діють судові колегії.

Судова колегія в цивільних справах і судова колегія в кримінальних справах затверджується президією Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міськох судів з числа суддів відповідного суду.

Судові колегії очолюють заступники голови суду.

Голова Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів в необхідних випадках має право своїм розпорядженням залучати суддів однієї колегії для розгляду справ у складі іншої колегії.


^ Які повноваження судових колегій Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів?

Судова колегія в цивільних справах і судова колегія в кримінальних справах Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів розглядають у межах своїх повноважень справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку і в зв'язку з нововиявленими обставинами.


Чи закон визначає повноваження Голови Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів?

Так, повноваження Голови суду досить великі.

Голова Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів:

 • може головувати в судових засіданнях колегій;

 • приносить у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і постанови по судових справах;

 • у випадках і порядку, встановлених законом, зупиняє виконання рішень і ухвал по цивільних справах;

 • організує роботу по вивченню і узагальненню судової практики, аналізу судової статистики; вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень;

 • скликає президію суду і вносить на розгляд президії питання, що потребують її рішення; головує на засіданнях президії;

 • розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

 • керує організацією роботи судових колегій; керує роботою апарату суду;

 • веде особистий прийом, організує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг;


Що являє собою Верховний Суд України?

Верховний Суд України є найвищим судовим органом України і здійснює нагляд за судовою діяльністю судів республіки в порядку, встановлюваному законодавством України.

^ Повноваження Верховного Суду України

Верховний Суд України:

 • у межах своїх повноважень розглядає справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами;

 • вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику і дає керівні роз'яснення судам у питаннях застосування республіканського законодавства, що виникають при розгляді судових справ.

^ Керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України є обов'язковими для судів, інших органів і службових осіб, що застосовують закон, по якому дано роз'яснення;

 • здійснює контроль за виконанням судами республіки керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України;

 • вирішує в межах своїх повноважень питаннях, що випливають з міжнародних договорів України;

 • здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.


^ Які справи підсудні Верховному Суду України?

Верховному Суду України як суду першої інстанції підсудні кримінальні справи особливої складності або виняткового громадського значення.

Верховний Суд України має право прийняти до свого розгляду всяку справу, підсудну нижчестоящому суду, або передати справу на розгляд відповідного іншого суду України.


^ Як можна визначити склад Верховного Суду України?

Верховний Суд України діє в складі:

1) Пленуму Верховного Суду України;

2) судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України;

3) судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду України;

4) військової колегії.

Для розгляду організаційних питань роботи Верховного Суду України утворюється президія Верховного Суду України.


^ Що таке Пленум Верховного Суду України і які у нього повноавження?

Пленум Верховного Суду України діє в складі Голови Верховного Суду України, заступників Голови і членів Верховного Суду України.

У засіданнях Пленуму беруть участь Генеральний прокурор України і Міністр юстиції України. Участь Генерального прокурора України в роботі Пленуму є обов'язковою.

У засіданнях Пленуму, не зв'язаних з розглядом судових справ, на запрошення Голови Верховного Суду України можуть брати участь судді, члени науково-консультативної ради при Верховному Суді України, представники міністерств, державних комітетів і відомств, інших державних органів і громадських організацій, а також наукових установ.

Повноваження Пленуму Верховного Суду України

Пленум Верховного Суду України:

 • у межах своїх повноважень розглядає справи в порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами;

 • розглядає матеріали узагальнення судової практики і судової статистики, а також подання Генерального прокурора України і Міністра юстиції України і дає керівні роз'яснення судам у питаннях застосування республіканського законодавства; при обговоренні питання про дачу судам керівних роз'яснень заслуховує повідомлення голів Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів про судову практику по застосуванню законодавства;

 • затверджує за поданням Голови Верховного Суду України склад судових колегій, а також заступників голів судових колегій і секретаря Пленуму Верховного Суду України з числа членів Верховного Суду України;

 • заслуховує повідомлення про роботу Верховного Суду України і звіти голів судових колегій Верховного Суду України про діяльність колегій;

 • розглядає подання Голови Верховного Суду України про невідповідність керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України законодавству України;

 • здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.


^ А що потрібно знати про судові колегії Верховного Суду України?

Склад судової колегії в цивільних справах, судової колегії в кримінальних справах і військової колегії затверджується Пленумом Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України.

Голова Верховного Суду України у необхідних випадках має право своїм розпорядженням залучати суддів однієї колегії для розгляду справ у складі іншої колегії.

^ Основні повноваження судових колегій Верховного Суду України

Судові колегії Верховного Суду України розглядають у межах своїх повноважень справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами.

Судові колегії вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику і здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.


^ А які повноваження Голови Верховного Суду України?

Голова Верховного Суду України:

 • приносить у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і постанови по судових справах;

 • у випадках і порядку, встановлених законом, зупиняє виконання рішень, вироків, ухвал і постанов по судових справах;

 • організує роботу по вивченню і узагальненню судової практики, аналізу судової статистики; вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень, а також організує роботу по здійсненню контролю за виконанням керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України і вносить матеріали на розгляд Пленуму;

 • скликає Пленум Верховного Суду України і головує на його засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи;

 • вносить у Пленум Верховного Суду України подання про невідповідність роз'яснень Пленуму Верховного Суду України законодавству України;

 • розподіляє обов'язки між заступниками Голови Верховного Суду України;

 • керує організацією роботи судових колегій; керує роботою апарату Верховного Суду України;

 • веде особистий прийом, організує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг;А повноваження заступників Голови Верховного Суду України?

Заступники Голови Верховного Суду України:

 • можуть головувати у судових засіданнях колегій Верховного Суду України;

 • приносять у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і постанови по судових справах;

 • у випадку і порядку, встановлених законом, зупиняють виконання рішень, вироків, ухвал і постанов по судових справах;

 • здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду Україн

 • ведуть особистий прийом громадян.

У разі відсутності Голови Верховного Суду України його права і обов'язки здійснює перший заступник Голови Верховного Суду України, а при відсутності першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України.


^ А навіщо існує Конституційний Суд України і які його повноваження?

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Тобто саме Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України.

Складється Конституційний Суд із вісімнадцяти суддів.

Повноваження Конституційного Суду України

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у

справах щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної

Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів

України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку

імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції

України;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.


^ Хто може бути суб”єктом звернення до Конституційного Суду?

Вирішення питань про відповідність Конституції України законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Мністрів України, правових актів Верховної Ради АР Крим розглядається Конституційним Судом за заверненнями:

 • Президента України;

 • не менш як 45 народних депутатів України, Верховного Суду України;

 • Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

 • Верховної Ради АР Крим.

Рішення про офіційне тлумачення Конституції та законів України приймається і за зверненням громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства та юридичних осіб.


  1   2   3   4

Схожі:

Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства iconНеприбутковий, некомерційний сектор в Україні. Законодавче забезпечення. Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства
У цьому видання зроблена спроба аналізу основних законодавчих актів України, що діють сьогодні І які створюють правове поле неприбуткових...
Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства iconВища освіта і наука найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку
Президента України В. А. Ющенка, колегія відзначає, що суспільні перетворення, які розпочалися в Україні, засвідчують факт формування...
Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства iconН.І. Методичні вказівки
Політична система суспільства. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства
Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства iconСистема освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки Судова система США та України
Тема: Система освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки Судова система США та України
Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства iconШановні колеги! Інститут економіки І права Черкаський національного університету ім. Б. Хмельницького (Україна) Центр європейської та євроатлантичної інтеграції
Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави ”
Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства iconКарась анатолій Феодосійович
Х. 1950, с. Голичівка Рівнен обл.) – філософ, канд філос наук (Регулятивна функція світогляду в процесі утворення наук теор знання,...
Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства iconКарась анатолій Феодосійович
Х. 1950, с. Голичівка Рівнен обл.) – філософ, канд філос наук (Регулятивна функція світогляду в процесі утворення наук теор знання,...
Судова система України Олександр Нечипоренко, Анатолій Ткачук Інститут громадянського суспільства iconУдк 340. 132. 6 Самсонов Володимир роль та значення юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в україні
Анотація. В статті розглядається поняття та значення юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи