Закон україни про неприбуткові організації 1999 icon

Закон україни про неприбуткові організації 1999
Скачати 436.72 Kb.
НазваЗакон україни про неприбуткові організації 1999
Сторінка1/7
Дата31.08.2012
Розмір436.72 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7


Інститут громадянського суспільства

Центр розвитку українського законодавства
Проект


ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1999


Тиражування, переклади російською та англійською мовами виконані за підтримки Міжнародного Центру Некомерційного Права.

Цей закон визначає правовий статус, порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації неприбуткових організацій, права та обов`язки засновників та учасників таких організацій, порядок формування органів управління організаціями, набуття та використання коштів та майна, а також форми їх державної підтримки та контролю.

РАЗДЕЛ 1.

Стаття 1. Поняття неприбуткової організації


 1. Неприбутковою організацією, не залежно від типу та організаційно-правової форми, є добровільне, самоврядне, неурядове(недержавне) формування, утворене за ініціативою особи або групи осіб, що об`єднались на основі спільності інтересів з визначеною установчими документами метою.

 2. Метою утворення та діяльності неприбуткової організації не може бути створення майнових прав учасникам організації, їх кредиторам чи спадкоємцям за законом.

 3. Дохід неприбуткової організації може використовуватись лише з метою досягнення цілей визначених статутом організації і не може розподілятись як прибуток серед учасників організації.

 4. Неприбуткова організація утворюється з метою реалізації прав та свобод громадян визначених Конституцією, законами та міжнародними договорами України для здійснення суспільно-корисної діяльності у сферах благодійництва, культури, науки, досліджень, екології, охорони здоров`я, фізкультури і спорту, юридичної допомоги та правового захисту та інших сферах, якщо ця діяльність направлена на досягнення суспільної вигоди.

 5. Неприбуткова організація не може бути трансформована у юридичну особу іншого типу.Стаття 2. Межі дії Закону


 1. Дія цього закону поширюється на всі неприбуткові організації за винятком політичних партій, релігійних , профспілкових та інших організацій, порядок створення та діяльності яких регулюється окремими законами України. Законами можуть встановлюватися також особливості правового регулювання діяльності окремих категорій неприбуткових організацій (молодіжних організацій, кредитних спілок, споживчих кооперативів, торгово-промислових палат, пенсійних фондів, спортивних федерацій тощо).

 2. Цей закон поширюється на діяльність структурних підрозділів (філій, представництв, відділень та ін.) іноземних та міжнародних неприбуткових організацій.

Стаття 3. Законодавство про неприбуткові організації


 1. Законодавство про неприбуткові організації складається з Конституції України, цього Закону, інших законів України, що регулюють діяльність різних типів неприбуткових організацій у визначенні цього Закону.

 2. Якщо міжнародним договором, який ратифікований Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законах України і що регулюють питання діяльності неприбуткових організацій, то застосовуються норми міжнародного договору.Стаття 4. Засади діяльності неприбуткових організацій


 1. Неприбуткові організації діють на засадах рівності перед законом, рівноправності, добровільності, самоврядування, законності, гласності, доступності установчих документів, сприяння суспільно-корисній діяльності з боку держави.Стаття 5. Держава та неприбуткові організації


 1. Держава визнає значимість громадської ініціативи, виступає гарантом дотримання прав зареєстрованих неприбуткових організацій, забезпечує правову, інформаційну, організаційну підтримку їх діяльності.

 2. Втручання органів державної влади органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність неприбуткових організацій, як і втручання неприбуткових організацій в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється.

 3. Держава надає неприбутковим організаціям допомогу в реалізації їх статутних завдань, сприяє їх активній участі у виробленні і здійсненні державної політики, підготовці законопроектів, надає на конкурсній основі замовлення чи залучає до виконання загальнодержавних програм в окремих сферах суспільного життя (культури, освіти, науки, спорту, гуманітарної допомоги, мистецтва, охорони здоров`я, прав людини та ін.).

 4. Держава надає неприбутковим організаціям податкові пільги. Окремі типи неприбуткових організацій можуть користуватись додатковими пільгами, встановленими законодавством.

 5. Держава, на конкурсній основі, може фінансувати окремі програми неприбуткових організацій, укладати договори на виконання ними робіт і надання послуг.

 6. Держава, у порядку визначеному законом, надає податкові пільги підприємствам, установам, організаціям, що підтримують матеріально неприбуткові організації.Стаття 6. Правоспроможність неприбуткової організації


 1. Неприбуткова організація є юридичною особою.

 2. Правоспроможність неприбуткової організації як юридичної особи починається з моменту її внесення до державного реєстру неприбуткових організацій і припиняється з дня вилучення її з цього реєстру.

 3. Неприбуткова організація має у власності або у оперативному управлінні відокремлене майно, відповідає цим майном(за винятком випадків прямо передбачених законодавством) за своїми зобов`язаннями, може від свого імені вступати у спілки, заключати договори та здійснювати інші права майнового та немайнового характеру, бути позивачем чи відповідачем у суді.

 4. Неприбуткова організація має свій самостійний баланс чи кошторис.

 5. Неприбуткова організація має право відкривати рахунки в банках на території України так і за її межами у порядку, визначеному законодавством України.

 6. Неприбуткова організація має печатку з повною назвою українською мовою, а також відповідні бланки, штампи, емблеми, тощо.

 7. Емблеми організації та інша символіка у випадках передбачених цим Законом реєструється у порядку визначеному законодавством.

 8. Неприбуткова організація утворюється безстроково, якщо інше не передбачено установчими документами організації.Стаття 7. Назва та місце знаходження неприбуткової організації


 1. Неприбуткова організація має назву, яка складається з типу та організаційно-правової форми неприбуткової організації і частково пояснює характер діяльності.

 2. Назва неприбуткової організації має відрізнятися від раніше утворених неприбуткових організацій та не може вводити в оману стосовно мети , видів діяльності та організаційно-правової форми організації.

 3. Неприбуткова організація, назва якої внесена до реєстру має виключне право на її використання.

 4. Неприбуткова організація, інтересам якої нанесено шкоди несанкціонованим використанням її назви чи символіки, вправі через судові процедури вимагати припинення незаконного використання її назви чи символіки, а также відшкодування збитків, завданих таким використанням.

 5. Місцем знаходження неприбуткової організації вважається місце її державної реєстрації, якщо інше не передбачено законодавством України.

 6. Зареєстровані неприбуткові організації мають право утворювати структурні підрозділи (філії, представництва і відділення) та здійснювати заходи по реалізації статутних завдань на всій території України незалежно від місця реєстрації.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про неприбуткові організації 1999 iconЗакон України Про дошкільну освіту./ Законодавство України про освіту. Збірник законів. К.: Парламентське видавництво, 2002. 91 110 с. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного закладу. К., 1999 286 с
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. К.: Дошкільне виховання. 1999. № – 6-19 с
Закон україни про неприбуткові організації 1999 iconЗакон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24)
України про валютне регулювання як засоби валютно-фiнансових вiдносин; вiдкритий ринок ринок, на якому здiйснюються операцiї з
Закон україни про неприбуткові організації 1999 iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон україни про неприбуткові організації 1999 iconЗакон України „Про Національний банк України" // ввр. 1999. №29. Ст. 238. Закону України „Про банки І банківську діяльність"// ввр. 2001. №5 Ст. 281
move to 0-13673368
Закон україни про неприбуткові організації 1999 iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон україни про неприбуткові організації 1999 iconЗакон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю
Про внесення змiн до Закону України Про органiзацiйно-правовi основ] вiд 2 березня 1999 року n 461-xiv, Урядовий кур'єр, 30. 03....
Закон україни про неприбуткові організації 1999 iconЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
Закон україни про неприбуткові організації 1999 iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон україни про неприбуткові організації 1999 iconЗакон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними  Законами України
...
Закон україни про неприбуткові організації 1999 iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
move to 0-11788151
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи