Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій icon

Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій
Скачати 441.39 Kb.
НазваПропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій
Сторінка1/3
Дата31.08.2012
Розмір441.39 Kb.
ТипКодекс
  1   2   3


ПРОПОЗИЦІЇ
ДО ПРОЕКТУ
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУвнесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10.06.1999,
реєстраційний номер 67-2068/4, з питань
оподаткування неприбуткових
організацій.Проблеми оподаткування організацій, метою діяльності яких не є отримання прибутку, – надзвичайно важливі для будь-якого демократичного суспільства, оскільки недержавний, непідприємницький, громадський сектор – одна з головних складових демократії та громадянського суспільства. Розвиток громадської ініціативи не тільки сприяє демократизації суспільства, звільняє будівничу енергію простих громадян, а й допомагає державі виконувати цілий ряд функцій з найменшими затратами.

Про надзвичайно велику роль третього сектору, як часто іменують сектор недержавних, непідприємницьких організацій, свідчать такі факти: лише у Сполучених Штатах Америки діє понад 2 мільйони таких організацій; за 1995-й рік лише у 22 найбільш розвинених країнах обіг фінансів у третьому секторі склав 1,1 трильйона американських доларів, у ньому було зайнято 19 мільйонів працівників та 10 мільйонів волонтерів; по всьому світу кошти третього сектору складають 5,7% ВВП – тут працює близько 5% робочої сили(без зайнятих у сільському господарстві)1 . В Україні третій сектор – у стадії становлення, його розвиток гальмується відсутністю відповідної законодавчої бази, яка б дозволяла ефективніше використовувати кошти організацій, що їх вони отримують від донорів, власних засновників і членів, а передовсім – заробляти кошти на статутну діяльність самостійно. Як засвідчує досвід тих же таки 22 найбільш розвинених держав світу, 47% коштів їхніх неприбуткових організацій формуються за рахунок власної економічної діяльності через надання певних послуг2, що в Україні на сьогодні неможливо.

Оскільки впровадження нового підходу до оподаткування в Україні пов”язується з ухваленням нового Податкового кодексу, нині як ніколи є важливим аби ухвалення кодексу, як мінімум, не призвело до погіршання ситуації з оподаткуванням неприбуткових організацій, а як максимум – створило сприятливий грунт для розвитку третього сектору в Україні, не завдаючи шкоди державному бюджетові.

Саме з цією метою Міжнародний центр некомерційного права підготував аналіз проекту Податкового кодексу, автором якого був Кабінет міністрів України, в частині, що стосується оподаткування неприбуткових організацій, і деякі рекомендації,що випливають з міжнародного й українського досвіду. Як саме мають регулюватися питання з оподаткування неприбуткових організацій – залежить, звісно, від уряду і парламенту. Проте, на наш погляд, аналіз, що ми його пропонуємо, міг би прислужитися розробникам цього чи будь-якого іншого проекту податкового кодексу, депутатам, фахівцям з оподаткування, неприбутковим організаціям взагалі.

^ Анатолій ТКАЧУК,
Д


иректор Представництва Міжнародного центру некомерційного права в Україні


Пропозиції до проекту Податкового Кодексу, внесеного на розгляд
Верховної ради України Кабінетом Міністрів України,
стосовно статей, що стосуються неприбуткових організацій


Підготовлено МЦНП


11 квітня 2000, доопрацьовано за результатами громадського обговорення 24 травня 2000 року


^ Чинні закони

Проект Податкового
Кодексу


Пропозиції МЦНП

Обгрунтування

^ Закон «Про оподаткування прибутку підприємств»

^ Глава 1. Основні
положення1013(11) Благодійні організації - неприбуткові підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та джерел фінансування, що створені і провадять свою діяльність виключно з релігійних, благодійних, наукових, культурних, освітніх цілей та щороку публікують у пресі звіт про свої доходи і видатки. При цьому благодійною не визнається організація, власність і прибуток (дохід) якої використовується для вигоди членів чи працівників цієї організації або пов'язаних з нею осіб.

1013(11) Благодійні організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, що створені і провадять свою діяльність виключно з метою охорони здоров’я, навколишнього середовища, прав людини, підтримки науки, не комерційних засобів масової інформації та комунікацій, аматорських видів спорту, мистецтва, культури, релігії, освіти, попередження та ліквідації наслідків стихійного лиха та інших катастроф, полегшення виконання державних функцій, а також в підтримку важливих соціальних програм. При цьому благодійною не визнається організація, власність і прибуток (дохід) якої використовується для вигоди членів чи працівників цієї організації або пов'язаних з нею осіб.


Пропонуємо не акцентувати увагу на формі власності, оскільки суб’єкти публічного права часто мають статус, відмінний від суб’єктів приватного права. Факт широкої публікації інформації про доходи не є важливим. Хоча є сенс залишити перелік благодійних цілей закритим, але при цьому необхідно найбільш повно та чітко їх перерахувати.

Стаття 1. Визначення

1.22. Під грантами розуміється:

Кошти, передані платнику податку по договору...
Ввести пункт 26 статті 1013 Добровільні пожертвування- безоплатно надані товари, роботи, послуги  чи безповоротна фінансова допомога, передані фізичними чи юридичними особами неприбутковим організаціям для ведення суспільно корисної діяльності відповідно до статутних цілей організації, в том числі по договору.

Наступні пункти вважати відповідно 27, 28,...

Термін “Добровільні пожертвування» використовується в статті 7.11.2.(а); 7.11.3(а), 7.11.7(а),Закону але не визначений в тексті проекту.

Добровільні пожертви (часто їх називають гранти) можуть надаватись під певні зобов”язання (наприклад використання суми пожертви на визначену благодійну мету). Якщо не дати визначення добровільної пожертви, яке б враховувало цю особливість, то пожертви можуть розглядатись як плата за послуги.
1013(44) Ліцензія  документ, що видається відповідно до законодавства України, згідно з яким власник ліцензії має право займатися певним видом підприємницької діяльності та повинен дотримуватися певних умов і правил провадження певного виду діяльності (ліцензійних умов).

1013(44) Ліцензія  документ, що видається відповідно до законодавства України, згідно з яким власник ліцензії має право займатися певним видом діяльності та повинен дотримуватися певних умов і правил провадження певного виду діяльності (ліцензійних умов).

Визначені законом види діяльності підлягають ліцензуванню не тільки тоді, коли вони є підприємницькими, але й коли мають особливу громадську значимість чи потенційну небезпеку. . Наприклад медичні послуги належать ліцензуванню, але можуть не бути підприємницькою чи господарською діяльністю, якщо надаються безплатно, благодійною організацією. В той же час, слово “підприємницька ” ліцензія заплутує ситуацію. Наприклад, зараз існує неприпустима практика, коли організація, яка отримує ліцензію на надання медичних послуг, виключається з реєстру неприбуткових організацій, як така, що займається “підприємницькою діяльністю”.
1013(54) Неприбуткові підприємства, установи і організації  підприємства, установи і організації, головною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної, меценатської або іншої діяльності в інтересах суспільства.

1013(54) Неприбуткові підприємства, установи і організації  непідприємницькі та державні(комунальні) підприємства, установи і організації, головною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної, меценатської або іншої діяльності в інтересах суспільства або, у випадках передбачених статтею 2058(1) підпункти в)-є) в інтересах своїх членів.

Введення тут доповнення непідприємницькі та державні (комунальні) дозволяє прив”язати термін “неприбуткові”, що використовується в проекті ПК, до терміну “непідприємницькі” який, застосовується в проекті ЦК, що дає змогу не вносити нових змін до ПК у разі ухвалення ЦК, що є досить важливо для існування НПО.

Запропонована в проекті редакція суперечить статті 1058 (1), так як професійні спілки, кооперативи, та деякі інші організації, перераховані в статті 1058 проводять свою діяльність не на користь суспільства а на користь своїх членів.
^ Глава 8. Валовий доход


Стаття 2024. Суми, що не включаються до валового доходу


2024 (й) кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України;

2024 (й) кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних договорів України, які набрали чинності згідно законодавства України;

За пропонованою формулою проекту пільга поширюється лише на ратифіковані договори. Проте наприклад Договір про гуманітарну та технічну допомогу між США та Україною не ратифікований, але діє, оскільки підписаний до ухвалення Конституції та відповідного закону про міжнародні договори.

Стаття 5, пункти 5.2.2.-5.2.3.

Стаття 2030. Суми, що включаються до складу валових витрат виробництва та обігуДо складу валових витрат виробництва та обігу включаються:

5.2.2. Суми коштів або вартість майна, добровільно

перерахованї (переданї) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, у випадках, визначених у пункті 7.11 цього Закону, але не більше ніж чотири відсотки оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду, за винятком відрахувань, запроваджених пунктом 5.8 цієїстатті.

5.2.3. Сума коштів, перерахованих підприємствами

всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду.

До складу валових витрат виробництва та обігу включаються:

б) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) до Державного бюджету України або місцевих бюджетів, до неприбуткових організацій у випадках, визначених у статті 2058 цього Кодексу, але не більше ніж чотири проценти оподатковуваного прибутку попереднього звітного кварталу, крім відрахувань, визначених статтею 2036 цього Кодексу;

в) сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного кварталу;
В діючому законі про оподаткування прибутків підприємств та в проекті ПК немає особливих норм по оподаткуванню малих підприємств. Однак, особливий порядок оподаткування малих підприємств діє зараз відповідно до Указу Президента № 727/98, що набрав силу 19.09.99. Відповідно до указу, розрахунок податку провадиться від загальної суми доходу. Якщо такий порядок збережеться, то сума безповоротної фінансової допомоги, на яку зменшується доход, що оподатковується також повинна розраховуватись від загального доходу, а не від прибутку для цих підприємств.
^ Стаття 2032. Особливості включення витрат подвійного призначення до складу валових витрат виробництва та обігу


з) будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для ведення господарської діяльності, включаючи плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, зокрема, в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, крім витрат на придбання торгових патентів, установлених главою 73 цього Кодексу;

з) будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для ведення діяльності, включаючи плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, зокрема, в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, крім витрат на придбання торгових патентів, установлених главою 73 цього Кодексу;

Пропонуємо виключити слово “господарської”. Див. Коментар до Статті 1013(44).
Глава 11. Особливості обкладення податком окремих його платників7.11. Оподаткування неприбуткових установ і організацій

Стаття 2058. Оподаткування неприбуткових установ і організацій7.11.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ і організацій, які є:

а) органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

(1) Ця стаття застосовується до неприбуткових установ і організацій, які є:

а) органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадськими організаціями, створеними з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями;

б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадськими організаціями, створеними з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами ІІІ - ІV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави;

б)благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі непідприємницькими, громадськими організаціями, створеними з метою охорони здоров‘я, навколишнього природнього середовища, прав людини, в підтримку науки, не- комерційних засобів масової інформації та комунікацій, аматорських видів спорту, мистецтва, культури, релігії, освіти, попередження і ліквідації наслідків стихійного лиха та інших катастроф, полегшення виконання державних функцій, і в підтримку важливих соціальних програм, а також творчими спілками та політичними партіями, науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави;

(1) В законодавстві України не існує визначення «благодійних фондів» чи «фондів». Крім того, термін «благодійні організації» в статті 1013 (11) цього проекту, а також у відповідності до закону про благодійність, включає в себе поняття «благодійні фонди».

(2)Громадським організаціям, що зареєстровані відповідно до закону про об‘єднання громадян, і відповідають вимогам закону про оподаткування підприємств для отримання пільг, не обов’язково бути зареєстрованими як благодійні .

(3) В проекті цієї статті перелік цілей діяльності організацій, які отримують пільги надто вузький і не враховує всіх потреб.

в) пенсійними фондами, кредитними спілками, утвореними у порядку, визначеному законом;

в) пенсійними фондами, кредитними спілками, утвореними у порядку, визначеному законом;
Не коментувалась.

г) іншими, ніж визначені у абзаці "б" цього підпункту, юридичними особами, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

г) іншими, ніж визначені у пункті "б" цієї частини, юридичними особами, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів;
Не коментувалась.

д) спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних осіб, житлово-будівельними кооперативами, створеними для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів;

д) спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних осіб, житлово-будівельними кооперативами (молодіжними житловими комплексами, об'єднаннями (товариствами) співвласників багатоквартирного будинку), створеними для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять підприємницької діяльності, крім отримання пасивних доходів;
Не коментувалась.

е) релігійними організаціями, зареєстрованими у порядку, передбаченому законом.

е) релігійними організаціями, зареєстрованими у порядку, передбаченому законом;
Не коментувалась.
є) професійними спілками, які утримуються за рахунок членських внесків та не провадять господарської діяльності, крім отримання пасивних доходів.
Не коментувалась.

7.11.2. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "а" підпункту 7.11.1, отримані у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

(2) Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у пункті "а" частини (1) цієї статті, одержані у вигляді:

а) коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
Не коментувалась.

пасивних доходів;

б) пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень підпункту 7.11.11 цієї статті.

в) коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості наданих державних послуг.7.11.3. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "б" підпункту 7.11.1, отримані у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

(3) Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у пункті "б" частини (1) цієї статті, одержані у вигляді:

а) коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, безповоротно наданi товари, роботи, послуги чи добровільних пожертвувань;а) коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, безоплатно наданi товари, роботи, послуги, в тому числі разових або періодичних внесків засновників та членів, чи добровільних пожертвувань;


*Варіант: а) коштів або майна, які надходять у вигляді добровільних пожертвувань;В статті 1013(8) дається визначення «безоплатно наданi товари, роботи, послуги».


*Якщо буде прийнята пропозиція ввести визначення добровільного пожертвування, так як запропоновано вище в рекомендації до статті 1013 (26).

пасивних доходів;

б) пасивних доходів;

*б) пасивних доходів, а також від оренди майна

* Якщо не буде прийнята рекомендація до статті 2058(17).

В багатьох державах податкове законодавство визначає орендну плату як пасивний дохід, якщо оренда не є основним бізнесом особи. Плата за надання приміщення в суборенду є важливим джерелом доходів для благодійних організацій, для яких, виходячи з їх визначення в статті 1013(11) оренда з метою одержання прибутку не може бути основною діяльністю.


коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень підпункту 7.11.11 цієї статті.

в) коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень частини (14) цієї статті.

в) коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень підпункту (9), (14), і 18 цієї статті, в частині доходу, використаного на статутні громадсько-корисні цілі, перелічені в статті 1013(11).

Дивись обгрунтування рекомендацій до статей 2058(18), 1013(11).

7.11.4. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "в" підпункту 7.11.1, отримані у вигляді:

(4) Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у пункті "в" частини (1) цієї статті, одержані у вигляді:
Не коментувалась.
  1   2   3

Схожі:

Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій iconСтатусне законодавство для непідприємницьких організацій
Внесеного на розгляд Верховної Ради України 14. 03. 2000 року, реєстраційний номер 5168
Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій iconЗвіт про виконання закону про Державний бюджет України та його розгляд. Предмет І метод податкового права. Податкові правовідносини: поняття, види, ознаки, особливості. Джерела податкового права
Порядок складання проекту бюджету: основні напрямки бюджетної політики; бюджетний запит; схвалення кму проекту закону України про...
Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій iconTop of Form 1
Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань формування цілісної системи фінансового
Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій iconЩодо подання претендентів та робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки І освіти (далі Комітет) просимо до 15. 03. 2011 подати до міністерства претендентів...
Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2014 року подати до Міністерства роботи...
Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2013 року подати до Міністерства роботи...
Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки І освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2012 року подати до Міністерства роботи...
Пропозиції до проекту податкового кодексу внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів 10. 06. 1999, реєстраційний номер 67-2068/4, з питань оподаткування неприбуткових організацій iconЩодо подання робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі Комітет), просимо до 24 лютого 2013 року подати до Міністерства роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи