Статусне законодавство для непідприємницьких організацій icon

Статусне законодавство для непідприємницьких організацій
Скачати 470.27 Kb.
НазваСтатусне законодавство для непідприємницьких організацій
Сторінка1/3
Дата31.08.2012
Розмір470.27 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3


СТАТУСНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ДЛЯ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.Коментарі до проекту Закону “Про непідприємницькі організації”,

Внесеного на розгляд Верховної Ради України 14.03.2000 року, реєстраційний номер 5168.


МЦНП

2000


Пропозиції МЦНП до проекту закону
“Про непідприємницькі організації”


Зміст статті проекту,
що коментується


Пропозиції МЦНП

Коментар до пропозицій

Стаття 1. Поняття непідприємницької організації

 1. Непідприємницькою організацією, не залежно від типу та організаційно-правової форми, є добровільне, самоврядне, неурядове(недержавне) формування, утворене за ініціативою особи або групи осіб, що об`єднались на основі спільності інтересів з визначеною установчими документами метою.

 2. Метою утворення та діяльності непідприємницької організації не може бути створення майнових прав учасникам організації, їх кредиторам чи спадкоємцям за законом.

 3. Дохід непідприємницької організації може використовуватись лише з метою досягнення цілей визначених статутом організації і не може розподілятись як прибуток серед учасників організації.

 4. Непідприємницька організація утворюється з метою реалізації прав та свобод громадян визначених Конституцією, законами та міжнародними договорами України для здійснення суспільно-корисної діяльності у сферах благодійництва, культури, науки, досліджень, екології, охорони здоров`я, фізкультури і спорту, юридичної допомоги та правового захисту та інших сферах, якщо ця діяльність направлена на досягнення суспільної вигоди.

 5. Непідприємницька організація не може бути трансформована у юридичну особу іншого типу.
Стаття 1. Поняття непідприємницької організації

 1. Непідприємницькою організацією є юридична особа утворена за ініціативою особи або групи осіб, заснована на членстві або виділенні майна основною метою якої не є отримання прибутку.

 2. Непідприємницькі організації можуть бути суспільснокорисними та приватнокорисними.
Відповідно до проекту Цивільного кодексу пропонується ввести поняття суспільснокорисної та приватнокорисної непідприємницької організації. Від такого розділення в подальшому залежать різні вимоги до порядку розпорядження майном таких НПО та оподаткування у відповідності до проекту податкового кодексу України.

Стаття 2. Межі дії Закону

1. Дія цього закону поширюється на всі непідприємницькі організації за винятком політичних партій, релігійних , профспілкових та інших організацій, порядок створення та діяльності яких регулюється окремими законами України. Законами можуть встановлюватися також особливості правового регулювання діяльності окремих категорій непідприємницьких організацій (громадських, молодіжних організацій, кредитних спілок, споживчих кооперативів, торгово-промислових палат, пенсійних фондів, спортивних федерацій тощо).

2. Цей закон поширюється на діяльність структурних підрозділів (філій, представництв, відділень та ін.) іноземних та міжнародних непідприємницьких організацій.


Стаття 2. Межі дії Закону

1. Дія цього закону поширюється на всі непідприємницькі організації за винятком політичних партій, релігійних та профспілкових організацій. Законами можуть встановлюватися також особливості правового регулювання діяльності окремих категорій непідприємницьких організацій (громадських, молодіжних організацій, кредитних спілок, споживчих кооперативів, торгово-промислових палат, пенсійних фондів, спортивних федерацій тощо).

2. Закон не поширюється на регулювання порядку утворення та діяльності організацій, що не є юридичними особи.

3. Цей закон поширюється на діяльність структурних підрозділів (філій, представництв, відділень та ін.) іноземних та міжнародних непідприємницьких організацій.


Зроблені уточнення щодо більш широкої сфери застосування цього закону, а також враховується право громадян на свободу асоціацій, які не обов”зково мають мати статус юридичної особи. Такі асоціації мають регулюватись законом про громадські організації.

Стаття 3. Законодавство про непідприємницькі організації

1. Законодавство про непідприємницькі організації складається з Конституції України, цього Закону, інших законів України, що регулюють діяльність різних типів непідприємницьких організацій у визначенні цього Закону.

2. Якщо міжнародним договором, який ратифікований Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законах України і що регулюють питання діяльності непідприємницьких організацій, то застосовуються норми міжнародного договору.


Стаття 3. Законодавство про непідприємницькі організації

1. Законодавство про непідприємницькі організації складається з Конституції України, цього Закону, інших законів України, що регулюють діяльність непідприємницьких організацій у визначенні цього Закону.

2. Якщо міжнародним договором, що набув чинності відповідно до українського законодавства, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законах України і що регулюють питання діяльності непідприємницьких організацій, то застосовуються норми міжнародного договору.


Редакційні уточнення

Стаття 4. Засади діяльності непідприємницьких організацій

1. Непідприємницькі організації діють на засадах рівності перед законом, рівноправності, добровільності, самоврядування, законності, гласності, доступності установчих документів, сприяння суспільно-корисній діяльності з боку держави.


Стаття 4. Засади діяльності непідприємницьких організацій

1. Непідприємницькі організації діють на засадах рівності перед законом, рівноправності, добровільності, самоврядування, законності, гласності, доступності установчих документів, сприяння їх діяльності з боку держави.


Редакційні уточнення

Стаття 5. Держава та непідприємницькі організації

1. Держава визнає значимість громадської ініціативи, виступає гарантом дотримання прав зареєстрованих непідприємницьких організацій, забезпечує правову, інформаційну, організаційну підтримку їх діяльності.

2. Втручання органів державної влади органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність непідприємницьких організацій, як і втручання непідприємницьких організацій в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється.

3. Держава надає непідприємницьким організаціям допомогу в реалізації їх статутних завдань, сприяє їх активній участі у виробленні і здійсненні державної політики, підготовці законопроектів, надає на конкурсній основі замовлення чи залучає до виконання загальнодержавних програм в окремих сферах суспільного життя (культури, освіти, науки, спорту, гуманітарної допомоги, мистецтва, охорони здоров`я, прав людини та ін.).

4. Держава надає непідприємницьким організаціям податкові пільги. Окремі типи непідприємницьких організацій можуть користуватись додатковими пільгами, встановленими законодавством.

5. Держава, на конкурсній основі, може фінансувати окремі програми непідприємницьких організацій, укладати договори на виконання ними робіт і надання послуг.

6. Держава, у порядку визначеному законом, надає податкові пільги підприємствам, установам, організаціям, що підтримують матеріально непідприємницькі організації.


Стаття 5. Держава та непідприємницькі організації

1. Держава визнає значимість громадської ініціативи, виступає гарантом дотримання прав непідприємницьких організацій, забезпечує правову, інформаційну, організаційну підтримку їх діяльності.

2. Втручання органів державної влади органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність непідприємницьких організацій, за винятком організацій, заснованих за участю органів державної влади та місцевого самоврядування, як і втручання непідприємницьких організацій в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється.

3. Держава надає непідприємницьким організаціям допомогу в реалізації їх статутних завдань, сприяє їх активній участі у виробленні і здійсненні державної політики, підготовці законопроектів, надає на конкурсній основі замовлення чи залучає до виконання загальнодержавних програм в окремих сферах суспільного життя.

4. Держава надає непідприємницьким організаціям податкові та інші пільги.

5. Держава, на конкурсній основі, може фінансувати окремі програми непідприємницьких організацій, укладати договори на виконання ними робіт і надання послуг.

6. Держава, у порядку визначеному законом, надає податкові пільги фізичним та юридичним особам, що підтримують непідприємницькі організації.


Редакційні уточнення

Стаття 6. Правоздатність непідприємницької організації

 1. Непідприємницька організація є юридичною особою.

 2. Правоздатність непідприємницької організації як юридичної особи починається з моменту її внесення до державного реєстру непідприємницьких організацій і припиняється з дня вилучення її з цього реєстру.

 3. Непідприємницька організація має у власності або у оперативному управлінні відокремлене майно, відповідає цим майном(за винятком випадків прямо передбачених законодавством) за своїми зобов`язаннями, може від свого імені вступати у спілки, заключати договори та здійснювати інші права майнового та немайнового характеру, бути позивачем чи відповідачем у суді.

 4. Непідприємницька організація має свій самостійний баланс чи кошторис.

 5. Непідприємницька організація має право відкривати рахунки в банках на території України так і за її межами у порядку, визначеному законодавством України.

 6. Непідприємницька організація має печатку з повною назвою українською мовою, а також відповідні бланки, штампи, емблеми, тощо.

 7. Емблеми організації та інша символіка у випадках передбачених цим Законом реєструється у порядку визначеному законодавством.

 8. Непідприємницька організація утворюється безстроково, якщо інше не передбачено установчими документами організації.
Стаття 6. Особливості правоздатності непідприємницької організації

 1. Непідприємницька організація може створювати власні структурні підрозділи у вигляді представництв, філій та відділень у відповідності до статутних документів та законодавства.

 2. Непідприємницькі організації можуть виступати засновниками юридичних осіб у тому числі підприємницьких.

 3. Суспільнокорисні організації можуть засновувати підприємницькі організації лише у випадку, коли є єдиним засновником. Їм також забороняється мати контрольний пакет акцій або частку в статутному фонді підприємницької організації, де серед засновників є підприємницькі організації чи фізичні особи і брати участь в виконавчих органах управління таких організацій.

 4. Емблеми організації та інша символіка у випадках передбачених цим Законом реєструється у порядку визначеному законодавством.

 5. Непідприємницька організація утворюється безстроково, якщо інше не передбачено установчими документами організації.

 6. Непідприємницька організація не може бути трансформована у підприємницьку юридичну особу.
Уточнено з урахуванням внесених змін до попередніх статей

Стаття 7-1. Суспільнокорисна організація

 1. Суспільнокорисними є організації, що створені і провадять свою діяльність виключно з метою охорони здоров’я, навколишнього середовища, прав людини, підтримки науки, не комерційних засобів масової інформації та комунікацій, аматорських видів спорту, мистецтва, культури, релігії, освіти, попередження та ліквідації наслідків стихійного лиха та інших катастроф, полегшення виконання державних функцій, а також в підтримку важливих соціальних програм.

 2. Майно, в тому числі доход суспільнокорисних організацій не може роозподілятись прямо чи опосередковано між членами, засновниками, посадовими особами і пов»язаними з ними особами, за винятком обгрунтованих заробітної плати і компенсацій у відповідності до статутних документів та законодавства.

 3. Майно, в тому числі доход суспільнокорисної організації може використовуватись тільки у відповідності до суспільнокорисних цілей, визначених статутом організації.
Визначення суті суспільнокорисної організації
Стаття 7-2. Приватнокорисна організація

Приватнокорисними є організації створені з метою досягнення цілей визначених статутом організації в інтересах членів, працівників організації або особливих осіб.


Визначення суті приватнокорисної організації

Стаття 8. Організаційно-правові форми громадських організацій

1. Непідприємницькі організації, не залежно від назви, можуть утворюватись в таких основних формах:

- товариство (асоціація);

- установа;

Особливою формою товариства є спілка непідприємницьких організацій.

Особливими формами установи є суспільно-корисна установа та фонд (фундація)1.


Стаття 8. Організаційно-правові форми громадських організацій

1. Непідприємницькі організації, не залежно від назви, можуть утворюватись в таких основних формах:

- товариство;

- установа;

2. Особливою формою установи є фонд (фундація).Зменшення кількості організаційно-правових форм

Стаття 9. Товариство (Асоціація)

1. Товариством (асоціацією) як непідприємницькою організацією, є об`єднання , що засновується не менше ніж двома фізичними та/або юридичними особами та об`єднує на добровільних засадах і на основі індивідуального членства осіб, що об`єдналися для досягнення спільної статутної мети для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення спільних нематеріальних інтересів, має корпоративний устрій та управляється його учасниками.

3. Учасники(члени) товариств (асоціацій) не зберігають прав на передане таким організаціям майно, у тому числі членські внески, та не несуть матеріальної відповідальності по зобов`язанням товариств (асоціацій) так само як товариства (асоціації) не несуть матеріальної відповідальності по зобов`язанням їх учасників .


Стаття 9. Непідприємницьке товариство

1. Непідприємницьке товариство(далі - товариство) засновується не менше ніж двома фізичними та/або юридичними особами та об`єднує на добровільних засадах і на основі індивідуального членства осіб, що об`єдналися для досягнення спільної статутної мети, має корпоративний устрій та управляється його членами.

3. Члени товариств не прав на передане таким організаціям майно, у тому числі членські внески, та не несуть матеріальної відповідальності по зобов`язанням товариств так само як товариства не несуть матеріальної відповідальності по зобов`язанням їх учасників .


Редакційне уточнення

Стаття 10. Спілка непідприємницьких організацій

Непідприємницькі організації незалежно від організаційно-правових форм мають право на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки (союзи, блоки, коаліції тощо), укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

Особливою формою товариства є спілка непідприємницьких організацій - непідприємницька організація з фіксованим членством, утворена не менш як двома юридичними особами, з метою координації їх законної діяльності, а також захисту та реалізації їх прав та спільних інтересів.

Спілки непідприємницьких організацій можуть набувати статус юридичної особи у порядку, визначеному цим Законом.

Члени спілок зберігають свою організаційну самостійність та статус юридичної особи.

Спілка, не відповідає за зобов`язаннями своїх членів. Члени спілки несуть відповідальність за зобов`язаннями спілки у порядку та межах визначених установчими документами спілки.


Статтю 10 вилучити

Особливості існування спілки як товариства регулюються статутом

Стаття 11. Установа

Установою у розумінні цього Закону є непідприємницька організація, яка не має членства, засновується за ініціативою однієї фізичної чи юридичної особи або групи таких осіб, які не беруть участі в її управлінні, зі статутною метою здійснення не забороненої законом діяльності в окремій сфері чи надання конкретних послуг, на основі майна, переданого установі засновниками.

Установа відповідає по своїм зобов`язанням в межах коштів, що знаходяться в її розпорядженні. У випадках, прямо передбачених законодавством України чи установчими документами установи, субсидіарну відповідальність по зобов`язанням установи несуть її засновники / власники майна.


Стаття 11. Непідприємницька установа

 1. Непідприємницька установа(далі – установа) засновується за ініціативою однієї фізичної чи юридичної особи або групи таких осіб, які не беруть участі в її управлінні, на основі майна, переданого установі засновниками і не має членства,.
 1. У випадках, коли майно передано установі на праві оперативного управління, засновник/власник майна несе субсидіарну відповідальність по зобов`язанням установи при його недостатності для виконання цих зобов”язань.
 1. Порядок утворення та діяльності установ де засновниками виступають органи державної влади чи місцевого самоврядування можуть регулюватись окремим законодавством.
Уточнення відповідно до раніше внесених змін до статей, що стосуються організаційно-правових форм.

Стаття 12. Суспільно-корисна установа

Особливою формою установи є суспільно-корисна установа, що створена засновником для надання послуг і задоволення в них потреб суспільства у культурній, науковій, соціальній та інших суспільно-важливих сферах.

Майно за установою закріплюється у відповідності до законодавства України з правом оперативного управління.

Засновниками непідприємницької установи можуть бути органи державної влади та місцевого самоврядування.


Статтю 12 вилучити

Норми статті 12 знайшли своє відображення в статті 11.

Стаття 13. Фонд 1. Фондом у розумінні цього Закону, є непідприємницька установа, яка не має членства і засновується за ініціативою однієї особи чи групи фізичних або юридичних осіб з метою здійснення не забороненої законом cоціальної, благодійної, культурної, освітньої чи іншої суспільно-корисної діяльності на основі переданого засновниками майна або коштів.

 2. Майно, передане фонду його засновниками, є власністю фонду і не підлягає розподілу між засновниками при ліквідації фонду. Мінімальна вартість переданого майна або коштів при заснуванні фонду не може бути меншою сто мінімальних неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 3. Засновники фонду не несуть відповідальності по зобов`язанням фонду так само як фонд не несе відповідальності по зобов`язанням засновників.
Стаття 13. Фонд 1. Особливою формою непідприємницька установа є фонд.

 2. Майно, передане фонду його засновниками, є власністю фонду. Мінімальна вартість переданого майна або коштів при заснуванні фонду до статутного капіталу фонду, не може бути меншою сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 3. Засновники фонду не несуть відповідальності по зобов`язанням фонду так само як фонд не несе відповідальності по зобов`язанням засновників.
Введення поняття капіталу фонду.

Стаття 15. Засновники непідприємницьких організацій

1. Засновниками непідприємницьких організацій можуть бути юридичні особи (за винятком органів державної влади і органів місцевого самоврядування, які можуть виступати засновниками виключно суспільно-корисних установ) або фізичні особи, які досягли 18-річного віку, які ухвалили установчі документи відповідно до порядку та вимог цього Закону.

2. Обсяг взаємних прав і зобов`язань засновників щодо створення непідприємницької організації визначається засновницькою угодою (у разі її складення) а щодо участі у її діяльності - статутом/положенням організації.

3. У разі створення непідприємницької організації у формі товариства (асоціації) чи спілки засновники автоматично набувають статусу членів організації.


Стаття 15. Засновники непідприємницьких організацій

 1. Засновниками непідприємницьких організацій можуть бути юридичні особи або фізичні особи, які можуть нести повну відповідальність по своїм зобов”язанням, які ухвалили установчі документи відповідно до порядку та вимог цього Закону.

 2. Органи державної влади та місцевого самоврядування можуть виступати засновниками виключно установ.

 3. Обсяг взаємних прав і зобов`язань засновників щодо створення непідприємницької організації визначається засновницькою угодою (у разі її складення) а щодо участі у її діяльності - статутом/положенням організації.

 4. У разі створення непідприємницької організації у формі товариства (асоціації) чи спілки засновники автоматично набувають статусу членів організації.
Редакційні уточнення
  1   2   3

Схожі:

Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство”
Господарське законодавство І господарське право, їх співвідношення. Поняття, мета, принципи й методи господарського права
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconЗаконодавство» стало об’єктивною необхідністю для студенті в спеціальностей «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Фінанси»
Ринкова економіка породила різноманітні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconКонспект лекцій по курсу „основи екології" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0306 "
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «статистика»
«Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві»,...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconНормативно-правова база щодо попередження насильства в сім'ї. Виявлення жертв насильства та осіб, які його вчиняють. Законодавство України щодо попередження насильства в сім’ї
Починаючи з 80-х років XX сторіччя, біль­шість країн світу визнали домашнє насильство як серйозну проблему й почали шукати шляхи...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни „основи екології”
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconПроект включатиме наступні заходи
Нашими цільовими групами є керівники малих І середніх підприємств, соціально-економічних партнерів, неурядових організацій, муніципалітетів,...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні вказівки для проходження технологічної практики
«Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент організацій місцевого самоврядування»
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни " господарське законодавство" для студентів денної та заочної форм навчання
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи