Київський інститут “слов’янський університет” icon

Київський інститут “слов’янський університет”
Скачати 298.72 Kb.
НазваКиївський інститут “слов’янський університет”
Дата05.09.2012
Розмір298.72 Kb.
ТипДиплом

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ “СЛОВ’ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
Кафедра міжнародних відносин


Навчально-методичний комплекс

дисципліни


Історія дипломатії ”
Київ – 2001


Навчально-методичний комплекс дисципліни “Історія дипломатії” \ Укладач доц. Чепусов А.Т. – К., 2001. – 23 с.


Рецензенти: Антонюк С.М., канд. іст. наук, професор

Голуб В.Й, док. іст. наук, професор


Схвалений рішенням кафедри міжнародних відносин від 27 листопада 2000 р., протокол № 5­


Затверджений і рекомендований до опублікування рішенням Ученої Ради КіСУ “___”____________ 200__ р., протокол № ___.


^

А Н О Т А Ц І ЯНа сучасному етапі розбудови молодої незалежної України велике значення має зміцнення міжнародного співробітництва, встановлення та розвиток дипломатичних зв’язків з країнами світового співтовариства.

Одним із основних завдань курсу “Історія дипломатії є вивчення сту­дентами процесу становлення та розвитку міждержавних відносин і дипломатії країн від стародавнього до нового часу.

При вивченні курсу необхідно дати загальне уявлення студентам про витоки, етапи та особливості розвитку дипломатії, показати її значення для зміцнення міжнародних відносин.

В ході вивчення курсу “Історія дипломатії” студенти повинні знати:

 • загальні відомості щодо історичного процесу дипломатичних стосунків між державами в різні епохи, їх особливостей і приорітетів;

 • основні документи, які регулювали дипломатичні стосунки між країнами в прадавні часи та середньовічний період;

 • механізм використання дипломатичних прийомів різними країнами в інтересах зміцнення їх міжнародних позицій;

 • діяльність визначних керівників держав стародавнього світу та епохи середньовіччя, політичних діячів, дипломатів, їх вплив на розвиток дипломатичного мистецтва та історії дипломатії в цілому;

 • тлумачення основних дипломатичних термінів, які вживаються в практиці міжнародних відносин.

Студенти повинні уміти:

 • обгрунтовувати свою світоглядну та громадянську позицію при аналізі сучасних міжнародних відносин з урахуванням знань, одержаних при вивченні курсу “Історія дипломатії”;

 • самостійно аналізувати та оцінювати складні міжнародні процеси, які виникали у взаємовідносинах між країнами у староданій час та середньовічний період;

 • приймати практичні рішення, щодо оптимального застосування набутих теоретичних знань при виконанні своїх професійних обов’язків;

 • збагачувати власний світогляд шляхом самоосвіти, творчо працювати над поглибленням і вдосконаленням своїх знань;

 • орієнтуватись у міжнародному політичному житті, геополітичному становищі, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі.

Вивчення даної дисципліни розраховано на 68 аудиторних годин, з них 48 год. лекцій, 20 год. семінарів. Після вивчення курсу студенти складають іспит.


Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н^

Назва теми

Кількість годин

з/п
лекційних

семінар­ськихВступ.

4


Становлення та розвиток дипломатії в країнах Стародавнього Сходу.

6


Дипломатія прадавнього Сходу.
2Міждержавні відносини та дипломатія Стародавньої Греції.

6


Дипломатія прадавньої Греції.
2Розвиток міждержавних відносин та дипломатії Стародавнього Риму.

6


Дипломатія прадавнього Риму.
2Дипломатія періоду Середньовіччя.

4


Розвиток дипломатії в період середньовіччя.
2Особливості дипломатії періоду феодальної роздробленості (ІХ-ХІV ст.)

4

2Дипломатія періоду зміцнення феодальної монархії.

4

2Загальна характеристика дипломатії європейських держав у ХVІ-ХVІІ ст.

6


Загальна характеристика дипломатії та дипломатичних органів у ХVІ-ХVІІ ст.
2Дипломатія європейських держав у ХVІ ст.
2Дипломатія європейських держав у ХVІІ ст.
2Дипломатія європейських держав у ХVІІІ ст.

4

2Українська держава та її дипломатія в ХVІІ-ХVІІІ ст.

4Всього

48

20^ ПРОГРАМА К У Р С У


Тема 1. Вступ.


Предмет, завдання, періодизація та місце курсу в системі підготовки спеціалістів в галузі міжнародних відносин. Значення курсу “Історія дипломатії” для аналізу системи міжнародних відносин на сучасному етапі.

Загальна характеристика структури курсу, основних етапів становлення та розвитку дипломатії. Дипломатія незалежної України в системі геопо­лі­тич­ного простору.

Етимологія та зміст основних понять, категорій та термінів в історії дипломатії. Місце історії дипломатї як науки в системі суспільних дисциплін. Характеристика джерел та літератури курсу. Основні методичні поради щодо вивчення питань та організації самостійної роботи з курсу.


^ Тема 2. Становлення та розвиток дипломатії

в країнах Стародавнього Сходу.


Загальна характеристика системи міжнародних відносин та дипломатії Стародавнього Сходу. Спрямованість міжнародної політики та дипломатії Єгипту у другому тисячолітті до н.е. (ХV-ХVІ ст. до н.е.). Географія всебічних зв’язків Єгипту, їх розширення та зміцнення, як ознака його плідної дипломатичної діяльності.

Ель-Амарнський та Богаз-Кьойський дипломатичні архіви. Основні риси та напрямки міжнародної політики і дипломатії між Єгиптом та Хетською державою. Характеристика міжнародних відносин і дипломатії Єгипту з Вавілонським царством.

Договір – як основний дипломатичний акт в зовнішній політиці країн Стародавнього Сходу. Характеристика найдавнішого договору між Єгиптом (Рамсес ІІ) і Хетською державою (Хаттушиль ІІІ) в 1296 р. до н.е. Дипломатія династичних шлюбів.

Асірія та її роль у міжнародних справах (VІІІ-VІІ ст. до н.е.). Дипломатія та міжнародна політика династії Саргонідів. Ашурбаніпал та його дипломатія. Міжнародні відносини Асірії з Єгиптом. Дипломатична боротьба Ашурбаніпала за зміцнення позицій Асірії серед країн прадавнього Сходу. Використання дипломатичних методів Ашурбаніпалом у боротьбі з коаліцією держав під проводом Шамаша Шумукина.

Формування зовнішньополітичного курсу та дипломатії Стародавнього Китаю. Особливості китайської дипломатичної боротьби з сусідніми варвар­ськими племенами.

Характеристика дипломатії в прадавній Індії за Законами Ману (І тис. до н.е.). Вимоги до посольств і послів за законами Ману. Зовнішня політика та дипломатія імперії Маур’їв за Чандрагупти.


^ Тема 3. Міждержавні відносини та дипломатія Стародавньої Греції.


Зародження та розиток дипломатії та дипломатичних органів в прадавній Греції. Характеристика основних форм дипломатії та міждержавних відносин.

Особливості організації посольської справи. Дипломатія протистояння між Афінами та Спартою та її наслідки. Грецька дипломатія в класичний період (VІІІ-ІV ст. до н.е.).

Дипломатія в період греко-персидських війн (V ст до н.е.). Конфліктна ситуація у стосунках Афін зі Спартою та її дипломатія.

Мирні договори, міжнародні конгреси та конференції в V-ІV ст. до н.е. як головна форма дипломатичної діяльності держав у прадавній Греції.

Проект панелінського мирного конгресу (448 р. до н.е.).

Дипломатична боротьба в епоху Пелопонеської війни. Епідамнський інцидент, його значення. Союзна конференція в Спарті та дипломатична боротьба на ній. Нікієв мир як зразок дипломатичного документу. Перський напрямок грецької дипломатії та його еволюція. Міжнародні стосунки Спарти з Персією. Договір 412 р. до н.е. Антиалкідів мир та його характеристика. Боротьба навколо Філократова мира. Корінфський конгрес.

Міжнародні відносини та дипломатія в еліністичному світі. Особливості дипломатичної діяльності Філіпа ІІ та Олександра Македонського.

Дипломатичне маневрування Полісперхона. Хибна дипломатія царя Персея у боротьбі з Римом. Крах еліністичних держав.


^ Тема 4. Розвиток міждержавних відносин та дипломатії

Стародавнього Риму.


Загальна харакретистика Римської дипломаті. Дипломатичні органи Стародавнього Риму. Феціали та їх дипломатичні функції. Особливості посоль­ської справи в Стародавньому Римі.

Дипломатія Риму в період Республіки та її успіхи. Протиборство Риму та Карфагену. Римська дипломатія під час Пунічних війн. Ганібал – видатний стратег та дипломат. Перемоги римської дипломатії в Греції, Єгипті, Македонії та Галії (ІІІ-І ст. до н.е.). Союз Карфагена з Македонією (215 р. до н.е.) та його значення. Політика і дипломатія Риму в період створення Союзу (195 р. до н.е.) Сірією з Карфагеном і Македонією. Дипломатична перемога Риму над Сірією в Єгипті (168 р. до н.е.). Зіткнення Римської дипломатії з Ахейським Союзом (147 р.до н.е.). Зміцнення позицій Риму у Галії (58-51 рр. до н.е.).

Ю. Цезарь – видатний державний діяч та дипломат. Органи зовнішньої політики в античному Римі. Особливості дипломатичної діяльності Риму в імператорську епоху.

Міжнародні стосунки та дипломатія Риму з Парфією, їх компроміс стосовно Вірменії.

Діяльність провінційних посольств в період римської імперії. Релігійний фактор в політиці та дипломатії Риму.

Взаємовідносини римської держави з “варварами” та їх дипломатія у ІV-V ст. н.е. Договірна дипломатична практика римських імператорів Костянтина Великого, Валенти та Феодосія І. Підготовка дипломатів. Риторсько-дипломатичні школи.


^ Тема 5. Дипломатія періоду Середньовіччя.


Загальна характеристика та особливості міжнародної політики та дипломатії в середньовічний період.

Дипломатія Риму в період великого переселення народів. Договори Риму з “варварами”.

Дипломатія східної Римської імперії та її сутність. Наука про управління “варварами” в Кодексі Юстініана. Політика і дипломатія імператора Зенона (Східна Римська імперія) щодо “варварських держав”.

Остготське королівство, його зовнішня політика та дипломатія. Дипломатична тактика Теодоріха. Дипломатія Аттіли. Зміст та особливості візантійської дипломатії. Організція посольської справи та дипломатичного церемоніалу у Візантії. Вплив візантійської дипломатії на дипломатію молодих “варварських” держав.

Дипломатія римських пап. Створення Папської області. Карл Великий та його дипломатія.

Дипломатична практика арабських держав, її особливості.

Характеристика міжнародних відносин та дипломатії Київської Русі у ІХ-Х ст. Перші міжнародні договори князів прадавньої Русі. Володимир Свято­славович як полководець і дипломат. Особливості зовнішньої політики Ярослава Мудрого.


^ Тема 6. Особливості дипломатії періоду феодальної роздробленості.


Характеристика дипломатії в період феодальної роздробленості та її на­слід­ки в європейських країнах. Розпад імперії Карла Великого. Страсбурський та Верденський договір про розподіл імперії Карла Великого. Виникнення самостійних держав в Європі. Інститут регламентації ведення феодальних війн.

Дипломатія Русі в ХІІ-ХV ст. Міждержавні зносини з Візантією та Західною Європою. Відносини з Польщею та Угорщиною. Смоленський договір та його значення. Дипломатичні стосунки Новгорода та Норвегії.

Міжкнязівська дипломатія на Русі. Роль “снемів” у міжнародній політиці і дипломатії. Любечський з’їзд. Міждержавні договори та їх класифікація. Відносини з Золотою Ордою, Литвою і татарами. Роль церкви в дипломатії Русі ХІ-ХV ст. Міжнародна політика та дипломатія Володимира Мономаха.


^ Тема 7. Дипломатія періоду зміцнення феодальної монархії.


Характеристика та значення дипломатичних відносин в період зміцнення феодальної монархії.

Взаємовідносини Священної Римської імперії з папством наприкінці ХІ-початку ХІІ ст. Клюнійський рух, хрестові походи та міжнародні відносини у ХІІ ст. Дипломатія Ф. Барбаросси.

Дипломатичне протистояння імперії та папства в ХІІ-ХІІІ ст. Папа Григорій VІІ та його боротьба з імператором Генріхом ІV. “Папський диктат”. Інокентій ІІІ ­ – як видатний церковний діяч. Папська курія – нова форма цер­ков­ної дипломатії. Дипломатична боротьба папи Григорія ІХ та Інокентія ІV з Фридрихом ІІ за владу.

Дипломатичне обгрунтування агресії німецьких феодалів на Схід (ІХ-ХV ст.). Дипломатична боротьба Великоморавських князів проти німецьких феодалів. Діяльність Кирила і Мефодія у Великоморавії.

Загальна характеристика дипломатії Франції у ХІІ-ХV ст. Дипломатичні місії Франції до монгольських ханів та їх наслідки. Людовік ІХ та його дипломатія. Конфлікт Філіпа ІV та Боніфація VІІІ. Дипломатія періоду Столітньої війни. Людовік ХІ – родоначальник дипломатичного мистецтва.

Міждержавні зв’язки Італії, їх зміст та особливості. Організація консульської служби. Венеціанська та Флорентійська дипломатія. Виникнення перших дипломатичних представництв. Розвиток посольської справи.


^ Тема 8. Загальна характеристика дипломатії

європейських держав у ХVІ-ХVІІ ст.


Міжнародне становище і дипломатія європейських держав у ХVІ-ХVІІ ст. Три вузла протиріч на Європейському континенті. Іспанська гегемонія в Європі, її передумови та наслідки. Дипломатія Карла V. Зародження постійних дипломатичних представництв та надзвичайних посольств. Відносини з Францією, Англією та Нідерландами. Дипломатія Філіпа ІІ. Причини та наслідки занепаду Іспанії.

Дипломатія Франції. Міждержавні стосунки з Італією, Іспанією та Туреч­чиною. Договір між Францією та Туреччиною (1535 р.). Режим капітуляцій. Франко-австрійське суперництво.

Особливості дипломатії Генріха ІV (1594-1610 рр.), кардинала Рішельє (1624-1642 рр.). Нікколо Макіавеллі, Гуго Гроцій – теоретики дипломатичного та косульського права.

Дипломатія Франції та Швеції в період 30-річної війни. Вестфальський мирний договір та його наслідки для дипломатичної діяльності європейських держав. Кардинал Мазаріні (1641-1661 рр.). Політична та дипломатична боротьба Людовіка ХІV (1643-1715 рр.) за зміцнення позицій Франції на європейському континенті.

Англійська дипломатія та її особливості. Міжнародні стосунки з країнами континентальної Європи. Проблеми англо-іспанських відносин. Дипломатія англійської революції (1640-1660 рр.). Олівер Кромвель як політичний діяч і дипломат.

Російська дипломатія ХVІ-ХVІІ ст., її зміст та спрямованість. Плани Росії щодо Балтійських країн. Лівонське питання і Росія.


^ Тема 9. Дипломатія європейських держав у ХVІІІ ст.


Дипломатія країн Європи в період боротьби за іспанську, польську та австрійську спадщину. Дипломатична діяльність за часів Людовіка ХV. Європейська дипломатія в період Семилітньої війни. Втрата Францією провідних позицій в європейських справах та на світовій арені.

Посилення міжнародного авторитету Англії та її дипломатія. Дипломатична боротьба Вільяма Пітта Старшого проти Франції.

Дипломатія Фрідріха ІІ за часів семирічної війни за австрійську спадщину.

Особливості дипломатії Російської імперії у ХVІІІ ст. Дипломатичні засоби та методи дипломатичної діяльності за царювання Петра І та Катерини ІІ. Зовнішня політика Петра І та її спрямованість. Проблеми виходу Росії до Чорного та Балтійського морів. Похід на Крим, захоплення Азова. “Велике посольство” до Голандії. Зміцнення відносин з Польщею. Створення антишведської коаліції. Початок війни зі Швецією. Полтавська битва, її воєнні та дипломатичні наслідки. Завершення боротьби Росії зі Швецією (1721 р.). Ніштадський мир та його значення. Відносини Росії з європейськими державами. Участь Росії у семирічній Війні. Підвищення авторитету Росії за царювання Петра І та Катерини ІІ.


^ Тема 10. Українська держава та її дипломатія в ХVІІ-ХVІІІ ст.


Зародження дипломатії в козацькій державі та її міждержавні відносини. Союз із кримськими татарами. Зборівський трактат 1648 р. та його значення для зміцнення української державності. Українсько-російські відносини. Переяслав­ська угода з Росією та її наслідки для України.

Гадяцький трактат (1658 р.) як відображення дипломатії козацької стар­шини. Боротьба за гетьманську владу на Україні та дипломатичне манев­рування навколо цього. Дипломатія України періоду смути (1660-1680 рр.). Особливості дипломатичної діяльності гетьмана І. Брюховецького, П. Дорошенка та І.Самой­ловича. “Вічний мир” (1686 р.) Росії з Польщею та доля України. Гетьман І.Мазепа як політичний діяч та дипломат. Провал спроби звільнення України від Московського гніту при допомозі шведів. Карл ХІІ та його дипломатія. Політика і дипломатія російського царату щодо останніх гетьманів України. Знищення “Козацької держави” Катериною ІІ (1775 р.).


Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р А


ДЖЕРЕЛА

 1. Аристотель. Политика. – М., 1994.

 2. Артхашастра. – М., 1995.

 3. Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. – М., 1964.

 4. Гроций Г. О праве войны и мира. – М., 1956.

 5. Демосфен. Речи. – М., 1954.

 6. Дипломатический словарь в 3-х т. – М., 1984-1986 гг.

 7. Дюрант В. Цезарь и Христос. – М., 1995.

 8. Плутарх. Избранные жизнеописания. – Минск, 1998.

 9. Фукидид. История. – М., 1986.

 10. Хрестоматия по истории древнего мира. – М., 1992.

 11. Хрестоматия по истории Древнего Востока. \ Под. ред. М.А. Коростовцева. – М., 1980.

 12. Хрестоматия по истории средних веков. – М., 1993.

 13. Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне. – М., 1967.


Основна література

 1. Бакщанин А.Г. История международных отношений и дипломатии древнего мира. – М., 1948.

 2. Васильев А.А. История Византийской империи. – С.-Петербург, 1998.

 3. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. – М.. 1998.

 4. Виппер Р.Ю. История средних веков. – К., 1996.

 5. Всемирная история в 11 т. – Т. І, ІІ, ІІІ. – М., 1955-1957.

 6. Голубуцкий В. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа. – К., 1962.

 7. Гончаров С.Н. Китайская средневековая дипломатия. – М., 1986.

 8. Грушевский М. Очерки истории украинского народа. – К., 1990.

 9. Дройзен И. История эллинизма. В 3-х т. – Ростов-на-Дону, 1995.

 10. Думан Л.И. Традиции во внешней политике Китая. – М., 1972.

 11. Заборов Л.А. Крестовые походы. – М., 1956.

 12. История дипломатии в 6-ти т. Т. І. М., 1959.

 13. История Древнего Рима. \ Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1981.

 14. Крижанівський О.П. Історія країн Сходу. – К., 1996.

 15. Левин Д. Дипломатия. – М., 1962.

 16. Никольсон Г. Дипломатия. – М., 1941.

 17. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. – М., 1968.

 18. Руденко Г.М. Україна дипломатична. – К., 1999.

 19. Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. (Зарождение древнерусской дипломатии). – М., 1987.

 20. Сергеев В.С. История древней Греции. – М., 1963.

 21. Сказкин С.Д. История международных отношений и дипломатии в средние века. – М., 1948.

 22. Україна. З історії міжнародних відносин з давніх часів до сьогодення. – Львів, 1995.^

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства: вторая половина ХV в. – М., 1952.

 2. Бобылев В.И. Внешняя политика России эпохи Петра І. – М., 1990.

 3. Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика ХІV. – М., 1991.

 4. Гетьмани України: Історичні портрети. (Упор. журнал “Україна”). – К., 1991.

 5. Гребенюк А.В. Цивилизации античного мира и средневековая Европа. – М., 1994.

 6. Думан Л.И. Внешнеполитические связи древнего Китая и история данни­чес­кой системы. Китай и соседи в древности и средневековье. – М., 1970.

 7. Заллет Р. Дипломатическая служба, ее история и организация во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах. – М., 1956.

 8. Зимин А.А. Россия на рубеже ХV–ХVІ вв. – М., 1982.

 9. Зорин В.А. основы дипломатической службы. – М., 1977.

 10. История Древнего мира. Древний Рим. / А.Н. Байдак и др. – Минск, 1998.

 11. История Древнего мира. Древняя Греция. / А.Н. Байдак и др. – Минск, 1998.

 12. Камбон Ж. Дипломат. – М., 1997.

 13. Каргалов В.В. Полководцы Х–ХVІ вв. – М., 1989.

 14. Кисинджер Г. Дипломатия. Предисловие Г.А. Арбатова. – М., 1997.

 15. Ковалев А.Н. Азбука дипломатии. – М., 1977.

 16. Ковальский Н.А. Католицизм и дипломатия. – М., 1969.

 17. Костомаров Н. Руина (Мазепинцы). – М., 1995.

 18. Кульчицький В.С. та ін. З історії української державності. – Львів, 1992.

 19. Левандовский А.П. Карл великий. Через империю к Европе. – М., 1995.

 20. Левин Д. Дипломатия. – М., 1962.

 21. Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений. – М., 1956.

 22. Лозинский С.Г. История папства. – М., 1986.

 23. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1995.

 24. Межгосударственные отношения и дипломатия на древнем Востоке. – М., 1987.

 25. Молочков Ф.Ф. Дипломатическая практика. – М., 1958.

 26. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. – М., 1994.

 27. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. – М., 1962.

 28. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. М., 1982.

 29. Рыжов К. Все монархи мира. Древняя Греция, Древний Рим, Византия. – М., 1998.

 30. Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: ІХ - первая половина Х в. – М., 1980.

 31. Смолий В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницкий. – К., 1990.

 32. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961.

 33. Серия “Сто великих людей мира”

А) Солон, Перикл, Александр Великий. – К., 1992.

Б) Ганнибал, Юлий Цезарь, Марк Аврелий. – К., 1994.

 1. Тарле Е.В. Русский флот и внешняя политика Петра І. Избр. соч. в 4-х т. Т. 1. – М., 1994.

 2. Тихвинский Л.С. Некоторые вопросы международных отношений Китая в древности и Средневековье. – М., 1976.

 3. Ходжа Самандир Термези. Дастур-ал-Мулук. (Назидания государям). – Гл. ІV. Кто должен стать послом, обязанности посла. – М., 1991.

 4. Шаховская Л.Д. Основание Рима и Республики. – М., 1994.

 5. Юзефович Л.А. “Как в посольских обычаях ведется…” Русский посольский обычай конца ХV-начала ХVІІ вв. – М., 1988.

 6. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – К., 1990.

П Л А Н И С Е М І Н А Р С Ь К И Х З А Н Я Т Ь


Тема 1. Дипломатія прадавнього Сходу.


 1. Характеристика дипломатичної переписки між країнами прадавнього Сходу.

 2. Договір як найважливіший документ прадавньої дипломатії.

 3. Політика та дипломатія Ассирії (VІІІ-VІІ ст. до н.е.).

 4. Закони Ману та їх місце в Індійській дипломатії.

 5. Дипломатія у прадавньому Китаї.


Теми рефератів:

 1. Значення Ель-Амарнського архіву для вивчення системи міжнародних відносин Стародавнього Сходу.

 2. Особливості дипломатії асірійського царя Ашурбаніпала.


Література:

 1. Бакщанин А.Г. История международных отношений и дипломатии древнего мира. – М., 1948.

 2. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. – М.. 1998.

 3. Дипломатический словарь в 3-х т. / Гл. ред. А.А. Громыко и др. – М., 1960. – Т. 1. – С. 459-460.

 4. Думан Л.И. Внешнеполитические связи древнего Китая и история дани­чес­кой системы. Китай и соседи в древности и средневековье. – М., 1970.

 5. История дипломатии. Т. 1. Под ред. В.П. Потемкина. – М., 1941. – Гл. І. – Разд. 1. – С. 13-34.

 6. История древней Ассирии. – М., 1989.

 7. Крижанівський О.П. Історія країн Сходу. – К., 1996.

 8. Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. – М., 1987.

 9. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961.

 10. Талалаев О.М. Международные договоры рабовладельческого общества // Правоведение. – 1960.

 11. Ходжа Самандир Термези. Дастур-ал-Мулук. (Назидания государям). – М., 1971. – Гл. ІV. Кто должен стать послом, обязанности посла.

 12. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М.А. Коростовцева. – М., 1980.


Тема 2. Дипломатія прадавньої Греції.

 1. Спрямованість міжнародної політики та розвиток посольської справи у Греції.

 2. Залежність форм дипломатії від характеру державного устрою в країні.

 3. Особливості дипломатії в Класичний період (VІІІ-ІV ст. до н.е.).

  1. Дипломатія в період Пелопонеської війни.

  2. Маневрування дипломатії Афін та Спарти щодо Персії.

 4. Міжнародні відносини Греції та її диплматія в Еллінічному світі.

  1. Дипломатичні методи царя Філіпа ІІ.

  2. Дипломатична бортьба Полісперхона.


Теми рефератів:

 1. Дипломатія в період греко-персидських війн (V ст. до н.е.).

 2. Укладення Тридцятилітнього миру (445 р. до н.е.) та його значення.


Література:

 1. Бакщанин А.Г. История международных отношений и дипломатии древнего мира. – М., 1948.

 2. Всемирная история в ХІ томах. – Т. І, ІІ, ІІ. – М., 1955-1957.

 3. Демосфен. Речи. – М., 1954.

 4. Дипломатический словарь в 3-х тт. / Гл. ред. А.А. Громыко и др. – М., 1960. – Т. 1. – С. 457-460.

 5. Дройзен И. История эллинизма в 3-х томах. – Ростов-на-Дону, 1995.

 6. История дипломатии. Т. 1. / Под ред. В.П. Потемкина. – М., 1941. – Гл. ІІ. – Разд. 1. – С. 35-57.

 7. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. – М., 1962.

 8. Никольсон Г. Дипломатия – М., 1941.

 9. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961.

 10. Сергеев В.С. История Древней Греции. – М., 1963.

 11. Серия “Сто великих людей мира”. Соломон, Перикл, Александр Великий. – К., 1992.

 12. Ходжа Самандир Термези. Дастур-ал-Мулук. (Назидания государям). – М., 1971. – Гл. ІV. Кто должен стать послом, обязанности посла.


Тема 3. Дипломатія прадавнього Риму.

 1. Загальна характеристика римської дипломатії та дипломатичних органів.

 2. Міжнародна політика та дипломатія Риму у ІІІ-І ст. до н.е.

  1. Ганібал та його дипломатія.

  2. Дипломатична боротьба Риму у Греції.

 3. Особливості Римської дипломатії в імператорський період.

  1. Дипломатія та взаємовідносини Риму з Парфією.

  2. Дипломатія пізньої Римської імперії.

4. Диплмоатичні стосунки Риму з “Варварами” ІV-V ст. н.е.


Теми рефератів:

 1. Відносини Риму з Карфігеном в період Пунічних війн.

 2. Зовнішня політика Римської імперії на Сході.

Література:

 1. Бакщанин А.Г. История международных отношений и дипломатии древнего мира. – М., 1948.

 2. Всемирная история в ХІ томах. – Т. І, ІІ, ІІ. – М., 1955-1957.

 3. Дипломатический словарь в 3-х тт. / Гл. ред. А.А. Громыко и др. – М., 1960. – Т. 1. – С. 457-460.

 4. История дипломатии. Т. 1. / Под ред. В.П. Потемкина. – М., 1941. – Гл. ІІІ. – Разд. 1. – С. 58-88.

 5. История древнего Рима / Под ред. Кузищина В.И. – М., 1981.

 6. Мишулин А. Объявление войны и заключение мира у древних римлян. // Исторический журнал. – №№ 10-11, 44.

 7. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. – М., 1962.

 8. Никольсон Г. Дипломатия – М., 1941.

 9. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961.

 10. Серия “Сто великих людей мира”. Ганибал, Юлий Цезарь, Марк Аврелий. – К., 1994.

 11. Утченко С.Л. Древний Рим. Собітия, Люди, Идеи. – М., 1969.

 12. Ходжа Самандир Термези. Дастур-ал-Мулук. (Назидания государям). – М., 1971. – Гл. ІV. Кто должен стать послом, обязанности посла.

 13. Шаховская Л.Д. Основание Рима и республики. – М., 1994.Тема 4. Розвиток дипломатії в період середньовіччя.

 1. Загальна характеристика середньовічної дипломатії.

 2. Вплив Візантійської дипломатії на розвиток міжнародних стосунків різних країн.

 3. Юстініан І та його дипломатія щодо Варварських жержав.

 4. Дипломатія в період зміцнення імперії Карла Великого.

 5. Дипломатія на Русі (ІХ-Х ст.).

  1. Політика і дипломатія Русі щодо Візантії.

  2. Руська дипломатія і балкани.


Теми рефератів:

 1. Розвиток посольської справи у Візантії в VІ-Х ст.

 2. Дипломатична діяльність римських пап в період занепаду імператорської влади в Західноримській імперії.


Література:

 1. Васильева А.А. История Византийской империи. – С-Петербург,1998.

 2. Виппер Р.Ю. История средних веков. – К., 1996.

 3. Дипломатический словарь в 3-х тт. / Гл. ред. А.А. Громыко и др. – М., 1960. – Т. 1. – 1985. – Т. 2. – 1986. – Т. 3.

 4. История дипломатии. Т. 1. / Под ред. В.П. Потемкина. – М., 1941. – Гл. І. – Разд. 2. – С. 93-116.

 5. Левандовский А.П. Карл Великий. Через империю к Європе. – М., 1995.

 6. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. – М., 1962.

 7. Пашуто В.Т. Внешняя политика древней Руси. – М., 1968.

 8. Сахаров А.Н. Дипломатия древней Руси. Зароджение древнерусской дипломатии. – М., 1987.

 9. Сказкин С.Д. История международных отношений и дипломатии в Средние века. – М., 1948.


Тема 5. Особливості дипломатії в період феодальної роздробленості

(ХІ-ХІV ст.)

 1. Міжнародні стосунки та дипломатія європейських держав після розпаду імперії Карла Великого.

 2. Характеристика міжнародних зв’язків та дипломатії Руської держави у ХІ-ХІІ ст.

 3. Внутрішня дипломатія на Русі у ХІІ-ХІV ст.

 4. Особливості Руської дипломатії у взаємовідносинах із татаро-монголами у ХІІІ-ХІV ст. та іншими державами.

Теми рефератів:

 1. Церковна дипломатія щодо війн між феодалами.

 2. Династична дипломатія як інструмент розвитку міждержавних зв’язків Київської Русі.

 3. Снеми як форма міжнкнязівської дипломатії.

Література:

 1. Виппер Р.Ю. История средних веков. – К., 1996.

 2. Дипломатический словарь в 3-х тт. / Гл. ред. А.А. Громыко и др. – М., 1960. – Т. 1. – 1985. – Т. 2. – 1986. – Т. 3.

 3. История дипломатии. Т. 1. / Под ред. В.П. Потемкина. – М., 1941. – Гл. ІІ. – Разд. 2. – С. 126-146.

 4. Ковальский Н.А. Католицизм и дипломатия. – М., 1969.

 5. Левандовский А.П. Карл Великий. Через империю к Європе. – М., 1995.

 6. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. – М., 1982.

 7. Сахаров А.Н. Дипломатия древней Руси. Зароджение древнерусской дипломатии). – М., 1987.

 8. Сказкин С.Д. История международных отношений и дипломатии в Средние века. – М., 1948.

 9. Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. – М., 1991.

 10. Юзефович Л.А. “Как в посольских обычаях ведется…”. Русский посольский обычай конца ХVІ – начала ХVІІ веков. – М., 1988.


Тема 6. Дипломатія періоду зміцнення феодальної монархії.

 1. Дипломатична боротьба за гегемонію римських пап та імператорів ХІ-ХІІІ ст.

 2. Вплив хрестових походів на міжнародні відносини та дипломатія в ХІ-ХІІІ ст.

 3. Агресивна політика та брудна дипломатія у планах німецьких феодалів проти східних слов’ян.

 4. Особливості французької дипломатії у ХІІ-ХVст.

 5. Дипломатія Італії у ХІІ- ХVст.

 6. Характеристика китайської дипломатії у ХІІ- ХІVст.

 7. Основні риси індійської дипломатії у ХІІ- ХVІІст.

Теми рефератів:

 1. Вселенські собори ХІІ- ХІVст. як органи міжнародного спілкування.

 2. Дипломатія хрестових походів.

 3. Особливості дипломатії Людовіка ХІ.

 4. Венеціанська дипломатія (ХІV- ХVст.)

Література:

 1. Виппер Р.Ю. История средних веков. – К., 1996.

 2. Гончаров С.Н. Китайская средневековая дипломатия: отношения между империями Цзинь и Сун 1127-1142 гг. – М., 1996.

 3. Дипломатический словарь в 3-х тт. / Гл. ред. А.А. Громыко и др. – М., 1960. – Т. 1. – 1985. – Т. 2. – 1986. – Т. 3.

 4. Забаров М.А. Крестовые походы. – М., 1956.

 5. История дипломатии. / под ред. Потемкина В.П. – М., 1941. – Т. 1. – Разд. 2., гл. 3. – с. 134-166.

 6. Ковальский Н.А. Католицизм и дипломатия. – М., 1969.

 7. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. – М., 1962.

 8. Посольское и консульское право в избранных документах (сборник). Составители: Петренко Н.И., Разина Т.Д.. – М., 1972.

 9. Сказкин С.Д. История международных отношений и дипломатии в Средние века. – М., 1948.

 10. Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. – М., 1991.


Тема 7. Загальна характеристика дипломатії та дипломатичних органів у ХVІ-ХVІІІ ст.

 1. Теорії і практика політики і дипломатії.

 2. Принцип “державного інтересу” Макіавеллі.

 3. Органи зовнішньої політики, диплмоатії та дипломатичної служби в ХVІ-ХVІІІ ст.

 4. Методи дипломатичної діяльності в період пізнього середньовіччя.

 5. Основні міждержавні протиріччя на європейському континенті у ХVІ-ХVІІІ ст.

Теми рефератів:

 1. Міжнародне значення Вестфальської системи договорів 1648 р.

 2. Вчення Гуго Гроція та його вплив на розвиток міждержавних стосунків.

Література:

 1. Виппер Р.Ю. История средних веков. – К., 1996.

 2. Дипломатический словарь в 3-х тт. / Гл. ред. А.А. Громыко и др. – М., 1960. – Т. 1. – 1985. – Т. 2. – 1986. – Т. 3.

 3. История дипломатии. / под ред. Потемкина В.П. – М., 1941. – Т. 1. – Разд. 2., гл. 3. – с. 167-185.

 4. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. – М., 1962.

 5. Сказкин С.Д. История международных отношений и дипломатии в Средние века. – М., 1948.

 6. Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. – М., 1991.


Тема 8. Дипломатія Європейських держав у ХVІ ст.

 1. Іспанська гегемонія в Європі, іі передумови та причини.

 2. Міжнародні політика і дипломатія Франції.

 3. Англійська дипломатія та її особливості.

 4. Руська дипломатія Івана ІІІ та Івана VІ.

Теми рефератів:

 1. Дипломатичні стосунки Франції з Туреччиною.

 2. Іван ІІІ як дипломат.

Література:

 1. Виппер Р.Ю. История средних веков. – К., 1996.

 2. Дипломатический словарь в 3-х тт. / Гл. ред. А.А. Громыко и др. – М., 1960. – Т. 1. – 1985. – Т. 2. – 1986. – Т. 3.

 3. История дипломатии. / под ред. Потемкина В.П. – М., 1941. – Т. 1. – Разд. 2., гл. 3. – с. 186-203.

 4. Каштанов С.М. Русская дипломатия: Учебное пособие. – М., 1988.

 5. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. – М., 1962.

 6. Сказкин С.Д. История международных отношений и дипломатии в Средние века. – М., 1948.

 7. Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. – М., 1991.

 8. Юзефович Л.А. “Как в посольских обычаях ведется…”. Русский посольский обычай конца ХVІ – начало ХVІІ веков. – М., 1988.


Тема 9. Дипломатія європейських держав у ХVІІ ст.

 1. Франція та дипломатія Генріха ІV.

  1. Рішелье та його дипломатична діяльність.

  2. Вестфальський мир.

  3. Дипломатія Людовіка ХІV.

 2. Політика і дипломатія за часів англійської буржуазної революції (1640-1660 рр).

 3. Зовнішня політика і дипломатія Російської держави.

 4. Переяславська угода як дипломатичний акт.

Теми рефератів:

 1. Міжнародні протиріччя між Іспанієюі Францією, Англією та Голандією та їх наслідки.

 2. Дипломатія Кромвеля.

 3. Дипломатична діяльність Б. Хмельницького.

Література:

 1. Архангельский С.И. Из истории внешней политики Англии накануне падения монархии (1645-1649 гг). // Из истории общественных движений и между­народных отношений. Сб. статей в память акад. Е.В. Тарле. – М., 1957.

 2. Гетьмани України: Історичні портрети. – К., 1991.

 3. Дипломатический словарь в 3-х тт. / Гл. ред. А.А. Громыко и др. – М., 1960. – Т. 1. – 1985. – Т. 2. – 1986. – Т. 3.

 4. История дипломатии. / под ред. Потемкина В.П. – М., 1941. – Т. 1. – Разд. 3., гл. 2. – С. 204-250.

 5. Коваленко Г. Українська історія. Оповідання з історії України від найдавніших до нових часів. –К., 1993.

 6. Україна. З історії міжнародних відносин з давніх часів до сьогодення. – Львів, 1995.

 7. Юзефович Л.А. “Как в посольских обычаях ведется…”. Русский посольский обычай конца ХVІ – начало ХVІІ веков. – М., 1988.


Тема 10. Дипломатія європейських держав у ХVІІІ ст.

 1. Маневри Французької дипломатії під час боротьби за іспанську спадщину. Утрехтський мир.

 2. Людовік ХV та його дипломатія у Польщі.

 3. Зовнішня політика Англії у ХVІІІ ст.

 4. Міжнародна політика Німеччини. Дипломатія Фрідріха ІІ.

 5. Міжнародні політика і дипломатія Російської імперії в ХVІІІ ст. (Петро І, Катерина ІІ).

 6. Знищення “Козацької держави” Катериною ІІ.

Теми рефератів:

 1. Європейська дипломатія в період Семилітньої війни.

 2. Дипломатичні методи Катерини ІІ.

 3. Петро І як видатний російський дипломат.

 4. Іван Мазепа – видатний політичний діяч і дипломат.

Література:

 1. Бобылев В.И. Внешняя политика России эпохи Петра І. – М., 1990.

 2. Гаврюшкин А.В. Граф Никита Панин. Из истории русской дипломатии ХVІІІ в. – М., 1989.

 3. Дипломатический словарь в 3-х тт. / Гл. ред. А.А. Громыко и др. – М., 1960. – Т. 1. – 1985. – Т. 2. – 1986. – Т. 3.

 4. История дипломатии. \ Под ред. Потемкина В.П. – М., 1941. – Т. 1. – Разд. 3., гл. 2. – С. 251-295.

 5. Каштанов С.М. Русская дипломатия: Уч. пособие. – М., 1988.

 6. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. – М., 1994.


Тематика контрольних робіт

для студентів заочного відділення


 1. Стародавній схід та його дипломатія.

 2. Дипломатія прадавньої Греції.

 3. Дипломатія прадавнього Риму.

 4. Організація дипломатичної діяльності періоду Римської імперії.

 5. Дипломатія Візантії.

 6. Католицизм і дипломатія.

 7. Дипломатія прадавньої Руси.

 8. Дипломатія періоду феодальної роздробленості.

 9. Дипломатія Руси в ХІ-ХV ст.

 10. Міжнародні відносини Північно-Східної Руси в ХІІІ-ХV ст.

 11. Утворення української державності і перші посольства України.

 12. Дипломатія періоду зміцнення феодальної монархії.

 13. Феодальна політика світового панування.

 14. Дипломатія Франції ХІІ-ХV ст.

 15. Дипломатія Італії ХІІ- ХV ст.

 16. Дипломатія Китаю в середні віки.

 17. Дипломатичні стосунки середньовічної Індії.

 18. Дипломатія пізнього середньовіччя.

 19. Основні напрямки зовнішньої політики європейських держав ХVІ- ХVІІІ ст.

 20. Дипломатія Іспанії, Франції та Англії в ХVІ ст.

 21. Російська дипломатія часів Івана ІІІ та Івана ІV.

 22. Дипломатія європейських держав в ХVІІ ст.

 23. Англійська буржуазна революція та ї дипломатія.

 24. Нові тенденції в дипломатії Російської держави в ХVІІ ст.

 25. Дипломатична діяльність України часів визвольної боротьби 1648-1654 рр.

 26. Дипломатична боротьба часів війни за Іспанську спадщину.

 27. Дипломатія Англії ХVІІІ ст.

 28. Німеччина ХVІІІ ст. Австро-Пруське суперництво.

 29. Російська імперія та її дипломатія в ХVІІІ ст.

 30. Зовнішня політика Російської імперії в ХVІІІ ст.

 31. Дипломатія Катерини ІІ.Питання для контролю знань


 1. Стародавній Схід та його дипломатія.

 2. Міжнародне становище імперії Карла Великого.

 3. Богдан Хмельницький як дипломат.

 4. Документи стародавньої Східної дипломатії.

 5. Зовнішня політика Ярослава Мудрого.

 6. Поняття "Консульська конвенція".

 7. Дипломатія прадавньої Індії (І тис. до н. е. ).

 8. Дипломатична тактика Остготів Теодоріха.

 9. Володимир Святославович як дипломат.

 10. Дайте характеристику Ель - Амарській переписці.

 11. Ритарсько-дипломатичні школи в Римській імперії.

 12. Діяльність Юстініана І (527 - 565 рр. н. е.) як дипломата.

 13. Проаналізуйте договір Рамсеса ІІ з Хаттушилем ІІІ.

 14. Загальна характеристика дипломатії на Русі у ХІ - ХV ст.

 15. Роль "Снемів" у міжнародній політиці.

 16. Головний напрямок міжнародної політики Ассірії у VIII-VII ст. до н.е.

 17. Любечський з'їзд та його рішення.

 18. Поняття "Консульська легалізація".

 19. Дипломатія прадавнього Китаю.

 20. Дайте характеристику середньовічної дипломатії.

 21. Молода Російська імперія та її політика на Європейському континенті.

 22. Дипломатія прадавньої Греції.

 23. Політика імператора Зенона (Східна Римська імперія) щодо "Варварських держав".

 24. Міжнародна політика Анталії у XVІІ ст.

 25. Форми міжнародних зв'язків в прадавній Греції.

 26. Міжнародна політика та дипломатія Володимира Мономаха.

 27. Дипломатія Франції у XVІІ ст.

 28. Грецька дипломатія у класичний період.

 29. Політика і дипломатія папи Інокентія ІІІ.

 30. Дипломатія Китаю в середні віки.

 31. Грецька дипломатія в кінці IV ст. до н.е.

 32. Папська курія (поч. ХІІІ ст.) та її діяльність.

 33. Особливості дипломатії Індії в середні віки.

 34. Міжнародне становище та дипломатія Греції в еліністичний період.

 35. Діяльність папи Інокентія ІІІ під час організації ІV Хрестового походу (1202-1204 рр.)

 36. Рішельє Арман Ж. дю Плессі (1585 -1642 рр.) як дипломат.

 37. Конфліктна ситуація у стосунках Афін зі Спартою та її дип­­­ломатія під час греко-пер­сид­ських війн.

 38. Політика і дипломатія Фрідріха ІІ (початок ХІІІ ст.)

 39. Народження надзвичайних посольств.

 40. Пелопонеські війни та дипломатична боротьба навколо них.

 41. Протистояння політики Фридріха ІІ і Папи Григорія ІХ та їх угода 1230 р.

 42. 3. Народження нового дипломатичного церемоніалу.

 43. Нікієв мирний договір.

 44. Боротьба Папи Інокентія ІV з Фридріхом ІІ (лист Фридріха до глав держав).

 45. Зародження інституту постійних дипломатичних представників.

 46. Міжнародні стосунки Спарти з Персією. Договір 412 р. до н.е.

 47. Агресія німецьких феодалів на Схід (ІХ-ХV ст.)

 48. Гуго Гроцій (1583-1645 рр.) про правовий статус послів та посольств.

 49. Дипломатія царя Філіпа ІІ, його листи до афінського народу.

 50. Народження Великоморальської держави (середина ІХ ст.) та дипломатичні інтриги навколо цього.

 51. Три вузла протиріч на Європейському континенті (ХVІ-ХVІІ ст.)

 52. Дипломатична боротьба стосовно Філократова миру (346 р. до н. е.)

 53. Кінець володарювання династії Гогентитауфенів.

 54. Дипломатія Франції у ХVІ ст.

 55. Міжнародне значення корінфського конгресу (338-337 рр. до н. е.)

 56. Негативний вплив татаро-монгольської навали на міжнародний престиж Русі.

 57. Дипломатія Англії у ХVІ ст.

 58. Характеристика римської дипломатії.

 59. Роль церкви в міжнародній політиці (ХІV ст.)

 60. Припинення наступу німецьких феодалів на схід.

 61. Органи зовнішньої політики в анитичному Римі.

 62. Міжнародне значення перемог О. Невського.

 63. Діяльність Кирила і Мефодія у Великоморавії (ІІ пол. ІХ ст.)

 64. Міжнародна діяльність колегії феціалів.

 65. Наступ німців на землі прибалтійських слов'ян (Х ст.)

 66. Дипломатія Іспанії у ХVІ ст.

 67. Міжнародне значення Пунічних війн.

 68. 2.Протистояння політики Генріха ІV з політикою папи Григорія VII.

 69. Договір між Францією та Туреччиною 1535 р. Режим капітуляцій.

 70. Міжнародний стан та дипломатія Риму в період Республіки.

 71. Загальна характеристика міжнародної політики і дипломатії хрестових походів.

 72. Міжнародна політика Англії та Франції в І пол. ХVІІІ ст.

 73. Союз Карфагена з Македонією (215 р. до н. е.) та його значення.

 74. Виникнення Консульської Служби.

 75. Нова хвиля наступу німецьких феодалів на землі полабських і прибалтійських слов'ян (ХІІ-ХІІІ ст.)

 76. Протистояння міжнародної політики Риму та Карфагену в Африці.

 77. Дипломатія Ф.Барбаросси (1152-1190 рр.) проти папи Олександра ІІІ.

 78. Міжнародна політика і дипломатія за Івана ІІІ та Івана ІV.

 79. Ставлення Риму до троїстого Союзу 195 р. до н.е. (Сірія, Карфаген, Маке­донія.)

 80. Особливість середньовічної дипломатії.

 81. Політика і дипломатія Макіавеллі.

 82. Крах дипломатії царя Персея у боротьбі з Римом.

 83. Боротьба церкви (160 р. до н.е.) за верховенство своєї влади (Клюйський Рух Х ст.).

 84. Дипломатія Франції (ХІІ-ХVст.) (Людовик ІХ ).

 85. Дипломатична перемога Риму над Сірією в Єгипті (168 р. до н.е.)

 86. Дипломатія прадавньої Русі.

 87. О. Невський як дипломат.

 88. Зіткнення Римської дипломатії з Ахейським Союзом (147 р. до н.е.)

 89. Дипломатія Атилли.

 90. Успіхи дипломатії короля Франції Філіпа ІV та його боротьба за верховенство в державі з папою Боніфацієм VІІІ (ХІІІ - поч. ХІV ст.).

 91. Римська перемога Греції (146 р. до н.е.) та захоплення Карфагена (146 р. до н.е.)

 92. Причини розпаду імперії Карла Великого.

 93. Веніціанська дипломатія. Енріко Дандело. ІV хрестовий похід.

 94. Зміцнення позицій Риму у Галії (58 - 51 рр. до н.е.)

 95. Перші міжнародні договори князів прадавньої Русі.

 96. Дипломатія Людовика ХІ(р. 1423, к. 1461-1483)

 97. Міжнародні стосунки Риму з Парфянським Царством (І-ІІІ ст. н.е.)

 98. Церковна дипломатія в період середньовіччя.

 99. Дипломатія Італії (ХІІ-ХVст.)

 100. Міжнародні стосунки та дипломатія Риму з "Варварами" у ІV-V ст. н.е.

 101. "Папський диктат". "Dictatus papae" Григорія VII.

 102. Посольська справа у Венеції (ХІІ-ХV ст.)Схожі:

Київський інститут “слов’янський університет” iconЯнський коледж національного авіаційного університету шановні колеги
Адреса проведення конференції: м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 27, корп. А, 3-й поверх
Київський інститут “слов’янський університет” iconСлов’янський світ: література І публіцистика
За напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика., 20. с
Київський інститут “слов’янський університет” iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Київський інститут “слов’янський університет” iconКиївський національний економічний університет імені
Робота виконана на кафедрі промислового маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут",...
Київський інститут “слов’янський університет” iconРічний план закупівель на 2013 рік
...
Київський інститут “слов’янський університет” iconАсоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім.
Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого
Київський інститут “слов’янський університет” iconЗатверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика
...
Київський інститут “слов’янський університет” iconЗатверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика
...
Київський інститут “слов’янський університет” iconЗатверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика
...
Київський інститут “слов’янський університет” iconЗатверджую Начальник всп нау скнау с. О. Завгородній “ ” 2012 Програма Математика
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи