Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\

Про затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Скачати 129.44 Kb.
НазваПро затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Дата05.09.2012
Розмір129.44 Kb.
ТипДокументи


ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


Н А К А З


N ЛП-18/78 від 15.07.96 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

15 серпня 1996 р.

vd960715 vnЛП-18/78 за N 451/1476


Про затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам

підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової

діяльності на території України. Умови і правила її

здійснення та контроль за їх дотриманням"


Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ),

до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та на виконання

постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року N 316

( 316-94-п ) "Про Положення про порядок видачі суб'єктам

підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на

здійснення окремих видів діяльності", постановою Кабінету

Міністрів України від 8 серпня 1995 року N 618 ( 618-95-п )

"Питання Ліцензійної палати при Міністерстві економіки",

Н А К А З У Є М О:


1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі суб'єктам

підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової

діяльності на території України. Умови і правила її здійснення та

контроль за їх дотриманням (додається).


2. Відділу впровадження загальнодержавної системи

ліцензування Ліцензійної палати (Хоменко Л.Г.), начальнику відділу

організації ліцензування і ведення справ страховиків та

координації роботи регіональних управлінь (Чабану В.Д.), які

розробили Інструкцію у встановленому порядку:

2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну

реєстрацію в Міністерство юстиції України.

2.2. Довести до відома працівників відділів Ліцензійної

палати та працівників Комітету у справах нагляду за страховою

діяльністю "Інструкцію про порядок видачі суб'єктам

підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової

діяльності на території України. Умови і правила її здійснення та

контроль за їх дотриманням".


3. Загальному відділу Комітету у справах нагляду за страховою

діяльністю (Лохматова А.П.) після державної реєстрації Інструкції

в Міністерстві юстиції України забезпечити її публікацію в засобах

масової інформації.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого

заступника Голови Ліцензійної палати Трет'якова С.І. та заступника

Голови Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю

Онопрієнка В.В.

5. Відділу контрольно-координаційної роботи Ліцензійної

палати (Корнійчук В.Г.) передбачити у планах-графіках роботи

перевірки додержання порядку надання Комітетом у справах нагляду

за страховою діяльністю спеціальних дозволів (ліцензій) на

здійснення страхової діяльності.

6. Відділу ведення Єдиного державного ліцензійного реєстру

Ліцензійної палати (Небильцов В.Я.) забезпечити щомісячне

включення інформації про видачу ліцензій Комітетом у справах

нагляду за страховою діяльністю до Єдиного державного ліцензійного

реєстру.


Заступник Міністра Голова Комітету у

економіки, Голова справах нагляду за

Ліцензійної палати страховою діяльністю


В.І.Маринін І.В.Яковенко


Затверджено

наказом Ліцензійної палати

при Міністерстві економіки

України та Комітету у справах

нагляду за страховою діяльністю

від 15.07.96 р. N ЛП-18/78


Інструкція

про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності

ліцензій на здійснення страхової діяльності на території

України. Умови і правила її здійснення та контроль за їх

дотриманням


1. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція розроблена на підставі законів України

"Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про підприємництво" ( 698-12 ) та

у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від

17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про порядок

видачі суб'єктам підприємницької діяльності дозволів (ліцензій) на

здійснення окремих видів діяльності (з наступними змінами та

доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України),

та постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1995 року

N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати при Міністерстві

економіки".

1.2. Ліцензування страхової діяльності здійснює Комітет у

справах нагляду за страховою діяльністю відповідно до ст.38 Закону

України "Про страхування".

1.3. Ліцензії на страхування (перестраховування), що

здійснюється у формі обов'язкового та добровільного, видаються

юридичним особам, які створені у формі акціонерних, повних,

командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю

згідно з Законом України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )

в межах та з урахуванням особливостей, які передбачені Законом

України "Про страхування" ( 85/96-ВР ).

1.4. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

(надалі - Укрстрахнагляд) не здійснює ліцензування діяльності, яка

пов'язана з оцінкою страхових ризиків, визначенням розміру шкоди,

розміру страхових відшкодувань.


2. Порядок подання та проходження документів для

отримання ліцензії


2.1. Для отримання ліцензії страховик подає до місцевих

органів Укрстрахнагляду документи, перелік яких передбачено цією

Інструкцією.

Службові особи місцевих органів Укрстрахнагляду здійснюють

попередню експертизу поданих документів та перевіряють

відповідність вказаних адрес і телефонів; візують розглянуті

документи у вигляді запису "Ознайомлений".

2.2. Документи страховика надходять в канцелярію

безпосередньо від страховика або поштою.

2.3. Згідно з чинним законодавством рішення про видачу

ліцензії або відмову в її видачі приймається Укрстрахнагядом у

термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви та необхідних

документів місцевими органами управління.

2.4. За видачу ліцензії вноситься плата у розмірах,

встановлених законодавством України, за кожний вид страхової

діяльності.

2.5. При одержанні ліцензії страховик зобов'язаний подати

до Укрстрахнагляду доручення на право отримання ліцензії та копію

платіжного доручення з відміткою банку про переказ грошей на

рахунок Укрстрахнагляду.

2.6. Після прийняття рішення щодо видачі юридичній особі

ліцензії на здійснення страхової діяльності страховик вноситься до

державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

2.7 Підставою для відмови у видачі ліцензії на проведення

страхової діяльності може бути невідповідність документів, що

додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України та цієї

Інструкції.

Рішення про відмову у видачі ліцензії повідомляється

юридичній особі у письмовій формі із зазначенням причини відмови.


3. Перелік документів, які подаються для отримання

ліцензії, та вимоги до них


3.1. Перелік документів, які подаються для отримання

ліцензії:

1) Заява за встановленою формою, (додаток N 1);

2) належним чином завірені копії документів:

- статут;

- установчий договір;

- протокол установчих зборів або рішення про створення

страховика;

- свідоцтво про державну реєстрацію страховика, як суб'єкта

підприємницької діяльності;

- свідоцтво про реєстрацію в державному органі статистики;

3) довідка банку, що підтверджує повністю сплачений

статутний фонд страховика (у валюті України за курсом НБУ у

розмірі 100 тисяч ЕКЮ), якщо внески здійснюються лише грошовими

коштами. У випадках, коли статутний фонд страховика сплачений у

розмірі 60% грошовими коштами, а решта іншими цінностями -

подається довідка банку (для підтвердження сплати грошової

частини) та акт аудиторської перевірки (для підтвердження сплати

частини статутного фонду іншими цінностями);

4) баланс підприємства;

5) копія диплома керівника про вищу освіту;

6) довідка про фінансовий стан засновників страховика,

підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик,

створений у формі повного чи командитного товариства або

товариства з додатковою відповідальністю;

7) правила (умови) на кожний вид у двох примірниках;

8) економічне обгрунтування запланованої страхової

(перестраховувальної) діяльності;

9) копія платіжного доручення про переказ грошей на рахунок

Укрстрахнагляду;

10) інформація про учасників страховика, голову виконавчого

органу та його заступників;

11) інформація про наявність відповідних сертифікатів у

випадках, передбачених Укрстрахняглядом відповідно до ст.38 Закону

України "Про страхування" ( 85/96-ВР ).

3.2. Вимоги до документів, які подаються на ліцензування.

Усі документи, що надходять до Укрстрахнагляду для отримання

ліцензій відносяться до категорії документів постійного зберігання

в Укрстрахнагляді і повинні надаватися в швидкозшивачі, з

внутрішнім описом та пронумерованими сторінками.

Заява за встановленою формою (додаток N 1), в якій повинні

бути вказані:

- найменування страховика (перестраховика) (повне та

скорочене, якщо таке є);

- юридична адреса (місцезнаходження);

- форма та види страхової діяльності, щодо яких подані

документи на ліцензування;

- місце здійснення страхової діяльності;

- розмір сплаченого статутного фонду;

- розрахунковий рахунок, найменування та юридична адреса

банку (банків), у якому відкриті рахунки страховика.

Установчі документи:

Установчі документи (статут та установчий договір) повинні

містити ті види діяльності, якими дозволено займатися страховику.

Акт аудиторської перевірки страховика, у якому, зокрема,

повинно бути викладено: підтвердження про розмір сплаченого

страховиком статутного фонду (у розмірах, передбачених ст.29

Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), сплата грошової

частини внесків до статутного фонду страховика цінними паперами,

що випускаються державою;

Акт аудиторської перевірки засновників - довідка про

фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором

(аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи

командитного товариства або товариства з додатковою

відповідальністю, та загальний розмір внесків до статутного фонду

страховика іншими страховиками України;

Економічне обгрунтування запланованої діяльності страховика

подається у формі відповідно до додатку N 2.

Правила (умови) страхування - документ, що регулює

організаційні, фінансові, правові та інші стосунки між страховиком

і страхувальником при укладанні договорів конкретного виду

добровільного страхування.

Аркуші правил повинні бути пронумеровані, прошиті та

скріплені печаткою страхової компанії.

Правила можуть бути написані українською, а в разі

необхідності, іншою національною мовою, відповідно до чинного

законодавства України, та повинні мати суцільно пов'язаний

закінчений зміст, граматично і логічно узгоджену інформацію.

Терміни, що використовуються у правилах повинні відповідати

чинному законодавству. У разі необхідності застосування

невизначеного терміну - дати його тлумачення.

Не допускається у тексті правил (умов), договорів (полісів):

- подвійне тлумачення одних і тих же положень, протиріч або

неузгодженостей між пунктами;

- застосування речень (фраз, оборотів), що призводять до

виникнення неоднозначного змісту;

- використання законодавчо визначених термінів в іншій

інтерпретації;

- використання невизначених термінів;

- порушень граматичних та синтаксичних правил, що призводять

до втрати змісту.

При оформленні правил (умов) також не допускається:

- друкування різними шрифтами на різних сторінках (крім

випадків виділення в тексті окремих положень);

- подання неякісних ксерокопій, які мають замарані або

пробілені місця, що призводить до втрати літер та знаків

припинання в тексті.

Укрстрахнагляд має право відмовити у видачі ліцензії, якщо

правила та договори (поліси), що додаються до правил, не

відповідають чинному законодавству, ст.ст.15, 16 Закону України

"Про страхування" ( 85/96-ВР ) та вимогам цієї Інструкції.

3.3. Перелік видів страхування, на які видаються ліцензії

відповідно до поданих правил страхування:

1. Страхування життя;

2. Страхування від нещасних випадків;

3. Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

4. Страхування здоров'я на випадок хвороби;

5. Страхування залізничного транспорту;

6. Страхування наземного транспорту (крім залізничного

транспорту);

7. Страхування повітряного транспорту;

8. Страхування водного транспорту (морського, внутрішнього

транспорту та інших видів водного транспорту);

9. Страхування вантажів та багажу;

10. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних

явищ;

11. Страхування цивільної відповідальності власників

наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

12. Страхування відповідальності власників повітряного

транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

13. Страхування відповідальності власників водного транспорту

(включаючи відповідальність перевізника);

14. Страхування відповідальності перед третіми особами

(іншої, ніж передбачена видами 11, 12, 13);

15. Страхування кредитів;

16. Страхування інвестицій;

17. Страхування фінансових ризиків;

18. Страхування судових витрат;

19. Страхування виданих гарантій (поручительств) та прийнятих

гарантій;

20. Страхування майна (інших, ніж передбачені видами 5, 6, 7,

8, 9, 10).


4. Ліцензія


4.1. Ліцензія на проведення страхової діяльності є

документом, що підтверджує право її власника на проведення

конкретних видів страхування (перестраховування), передбачених

статтею 4 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та пункту

3.3 цієї Інструкції, при додержанні ним правил здійснення

страхової діяльності.

4.2. Ліцензія видається за встановленою формою. Вона має такі

реквізити:

- номер ліцензії;

- найменування органу, що її видав (Комітет у справах нагляду

за страховою діяльністю);

- найменування страховика (повне та скорочене, якщо таке є);

- юридичну адресу (місцезнаходження);

- найменування форми та виду (видів) страхування, на

проведення яких видається ліцензія;

- місце здійснення страхової діяльності;

- особливі умови здійснення страхової діяльності конкретного

виду страхування;

- термін дії ліцензії;

- дату видачі;

- підпис Голови Комітету або його заступника;

- гербову печатку.

4.3. Номер ліцензії складається з двох або трьох частин -

цифр, які відокремлюються косою рискою та тире:

- порядковий номер єдиного державного реєстру страховиків

(перестраховиків);

- номер, призначений Комітетом у справах нагляду за страховою

діяльністю;

- порядковий номер ліцензії на ті види страхування, які не

були включені до заяви на отримання ліцензії при реєстрації

юридичної особи як страховика (перестраховика).

Наприклад:

N 7, N 7/0-1, N 21/3 або N 19/1-1.


Схожі:

Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\Про затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року n 316
Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\Про затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року n 316
Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\Про затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року n 316
Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\Тематичнийпла н по видах занять з курсу "Господарське право"
Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво". Суб'єкти підприємництва. Свобода підприємницької діяльності. Обмеження у...
Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\Закон україни про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності Верховна Рада Українипостановля є
Стаття Органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів...
Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\Медвідь Михайло м. Київ Ліквідаційна процедура у судових справах про банкрутство
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідація — це припинення діяльності суб'єкта підприємницької...
Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\Терміни, використовувані в Законі України «Про страхування»
Закону України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених дійсним Законом, а також отримали у встановленому...
Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\Терміни, використовувані в Законі України «Про страхування»
Закону України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених дійсним Законом, а також такі, що отримали...
Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Відповідно до п. 3 Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 n...
Про затвердження \"Інструкції про порядок видачі суб\Лекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи