Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення icon

Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення
Скачати 51.33 Kb.
НазваПерелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення
Дата05.09.2012
Розмір51.33 Kb.
ТипРеферат

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ

Мета написання, вимоги до змісту та оформлення.


Метою написання реферату є поглиблене вивчення теоретичних та практичних питань діяльності держави, господарських та природоохоронних органів, громадських організацій і безпосередньо підприємств та організацій, спрямованої на збереження навколишнього природного середовища, раціональну експлуатацію джерел природних ресурсів, їх всебічну економію.

В рефераті, насамперед, має бути обгрунтована актуальність вибраної теми, визначене коло питань, взятих до розгляду, проведено детальний аналіз кожного з них, зокрема. Особливу увагу слід звернути на використання в рефераті положень і норм актів законодавства, які регулюють питання охорони довкілля і раціонального природокористування. Бажано також залучити місцевий матеріал (про екологічний стан і організацію природоохоронної роботи в регіоні, на конкретному підприємстві тощо). Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначимих проектів різних напрямків, вивчення результатів впровадження таких проектів.

Реферат повинен мати план (3-4 питання), посилання (в тексті) на використані джерела (5-7 одиниць), а також бути акуратно написаним та оформленим. Виконується на окремих аркушах паперу формату А-4 в рукописному(18-22 арк.) чи друкованому(10-12 арк. з інтервал. 1,5) варіанті. Відповідним чином оформлюється титульна сторінка – вказується назва дисципліни, тема реферата, прізвище викладача та виконавця.

Контрольна робота має бути передана в КІІМ не пізніше як за два тижні до дати складання заліку з навчальної дисципліни.


Теми рефератів


1. Історія індустріального розвитку України і екологія.

2. Вплив зростання чисельності населення на стан навколишнього природного середовища.

3. Урбанізація і екологія.

4. Розвиток матеріального виробництва і природне середовище.

5. Концепція стійкого розвитку і її реалізація в сучасних умовах.

6. Екосистеми і їх види.

7. Екологічне і природноресурсне законодавство України: загальна характеристика.

8. Основні положення Закону України “ Про охорону навколишнього природного середовища “.

9. Основні положення Закону України “Про екологічну експертизу”

10. Основні положення Закону України “Про охорону атмосферного повітря”

11. Основні положення Закону України ”Про рослинний світ”

12.Основні положення Закону України ”Про тваринний світ”

13. Основні положення Закону України ”Про природно-заповідний фонд”

14. Основні положення Закону України ”Про відходи”

15. Основні положення Водного кодексу України.

16. Основні положення Земельного кодексу України.

17. Основні положення Кодексу України про надра.

18. Основні положення Лісового кодексу України.

19. Правове регулювання надзвичайних екологічних ситуацій.

20. Повноваження органів державної влади і суспільних об”єднань в області охорони навколишнього природного середовища.

21. Управління в області охорони навколишнього природного середовища

 1. Закордонний досвід управління в області охорони навколишнього природного середовища

 2. Екологічний моніторинг.

 3. Мережа спостережень за станом навколишнього середовища в Україні.

25. Екологічна експертиза.

26. Стандартизація і нормування в області охорони навколишнього природного середовища.

 1. Контроль і нагляд в області охорони навколишнього природного середовища.

 2. Забруднення навколишнього середовища, його джерела і види.

 3. Неантропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.

30. Стан навколишнього середовища в Україні: загальна характеристика.

 1. Екологічні наслідки катастрофи на ЧАЕС.

 2. Екологічна ситуація в Донбасі.

 3. Екологічна ситуація в Придніпров'ї.

 4. Екологічні проблеми Українських Карпат

 5. Нормування забруднень і його показники

 1. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин.

 2. Гранично допустимі викиди (ГДВ) шкідливих речовин.

 3. Гранично допустимі скиди (ГДС) шкідливих речовин.

39. Вплив змін екологічного стану навколишнього середовища на здоров'я людини.

40. Атмосфера, її значення і стан у сучасних умовах

41. “Озонова діра” і шляхи її запобігання.

42. Загроза потепління на планеті і його попередження.

43. Забруднення атмосферного повітря в Україні і його попередження

44. Водний фонд України, його народногосподарське використання й екологічний стан.

45. Оборотне водокористування і його ефективність

46. Стічні води і їх очищення

47. Стан і охорона вод Азовського моря

 1. Стан і охорона вод Чорного моря

 2. Стан і охорона великих рік України.

 3. Екологічні проблеми Дніпра

 4. Стан і охорона малих річок України.

52. Стан і охорона підземних вод.

 1. Землі України, їх господарське використання й екологічний стан.

 2. Охорона грунту від виснаження.

 3. Охорона грунту від ерозії.

 4. Охорона грунту від перехімізації.

 5. Корисні копалини України і їх використання.

 6. Охорона надр при відкритому способі видобутку корисних копалин.

 7. Охорона надр при підземному способі видобутку корисних копалин.

60. Відходи гірничодобувної промисловості і їх використання.

 1. Рослинний світ і його охорона.

 2. Лісові ресурси і їх охорона.

 3. Тваринний світ і його охорона

64. Червона книга України.

 1. Заповідна справа.

66. Природно-заповідний фонд і його структура.

 1. Природний заповідник Асканія Нова

 2. Природний заповідник Чорноморський

 3. Досвід розвитку заповідної справи за кордоном

70. Розвиток автотранспорту й екологія.

71. Паливно-енергетичний комплекс України і екологія.

72. Металургійний комплекс України і екологія.

73. Хімічний комплекс України і екологія.

 1. Економія матеріальних ресурсів як напрямок охорони природи.

 2. Безвідхідні технології і їх використання в Україні

76. Економія енергетичних ресурсів і електроенергії як напрямок охорони природи

77. Закордонний досвід ресурсосбережения і його використання в Україні

78. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища

79. Закордонний досвід використання економічних важелів охорони природного середовища

 1. Бюджетні витрати на охорону природи

 2. Економічні втрати від забруднення природного середовища

82. Ресурсні платежі і збори.

83. Нормативи збору за використання природних ресурсів і порядок їх встановлення.

84. Лімітування використання природних ресурсів.

85. Стягнення плати за землю.

86. Плата за використання лісових ресурсів.

87. Плата за спеціальне використання водних ресурсів.

88. Платежі за користування надрами.

89. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

90. Плата за понадлімітні викиди, скиди і розміщення відходів.

91. Розподіл ресурсних платежів і зборів між бюджетами.

92. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища.

 1. Пільги по платі за використання природних ресурсів.

 2. Інвестиційна політика в області охорони навколишнього природного середовища
 1. Міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища


 1. Міжнародне екологічне законодавство і його основні напрямки.

 2. Міжнародні науково-дослідні екологічні програми.

 3. Досвід організації природозахисної діяльності в країнах Західної Європи

 4. Досвід організації природозахисної діяльності в США

 5. Суспільний рух по захисту навколишнього природного середовища


Схожі:

Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconПерелік тем для контрольних робіт (рефератів) Мета написання, вимоги до змісту та оформлення
Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначимих проектів різних напрямків, вивчення результатів...
Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconДля вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення
За можливістю, вказаний аналіз слід розпочати з невеликого за обсягом історичного екскурсу. В роботі слід здійснити огляд шляхів...
Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconДля вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення
По можливості, вказаний аналіз слід розпочати з невеликого за обсягом історичного екскурсу. В роботі слід здійснити огляд шляхів...
Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconУІ. Перелік тем для рефератів
УІ. Перелік тем для рефератів Американський та японський стилі управління організацією
Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...
Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconПерелік тем для написання рефератів
Методика проведення занять факультативу (за вибором): „Основи креслення", „Геометричне креслення", „Проекційне креслення", „Елементи...
Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
«Фінанси і кредит». Вони містять орієнтовний перелік тем та планів курсових робіт, загальні положення щодо структури і змісту, вимоги...
Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconМетодичні вказівки з філософії для аспірантів та
Петрушенко Віктор Леонтійович (загальна редакція, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, рекомендації до написання...
Перелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconПроект щоденника срс
Перелік тем рефератів, мультимедійних презентаційу, фотоальбомів, що виготовлено за семестр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи