Тести до теми 1 icon

Тести до теми 1
Скачати 339.47 Kb.
НазваТести до теми 1
Дата05.09.2012
Розмір339.47 Kb.
ТипДокументи

Тести до теми 11. Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є:

1) зміна клімату на планеті;

2) збільшення кількості будівель, споруд (будинки, дороги, гідротехнічні споруди тощо);

3) активізація геотектонічної діяльності на Земній кулі;

4) збільшення чисельності населення та його потреб;

5) вплив космічних сил (сонячна активність, падіння метеоритів тощо)


2. Чисельність населення на Земній кулі у XX столітті збільшилась:

1) у 1,5 – 2,0 рази

2) у 2,0 - 2,5 рази

3) у 2,5 – 3,0 рази

4) у 3,0 - 3,5 рази

5) у 3,5 – 4,0 рази


3. В економічно розвинених країнах жителів у містах у відсотках до всього населення в середньому проживає:

1) 60 - 65 %;

2) 65 - 70 %;

3) 70 - 75 %;

4) 75 - 80 %;

5) 80 – 85 %


4. В Україні жителів у містах, у відсотках до всього населення, проживає:

 1. 65 %;

 2. 68%;

 3. 71 %;

 4. 74%;

 5. 78%


5. Найбільш урбанізованим регіоном України є область:

1) Дніпропетровська;

2) Донецька;

3) Львівська;

4) Київська;

5) Харківська


6. В результаті життєдіяльності на міського жителя в рік в середньому утворюється побутових відходів:

1) 180 – 210 кг;

2) 210 – 230 кг;

3) 230 – 250 кг;

4) 250 – 270 кг;

5) 270 – 290 кг


7. Концепція сталого розвитку була оприлюднена:

 1. у 1985 р.;

 2. у 1987 р.;

 3. у 1989 р.;

 4. у 1991 р.;

 5. всі відповіді невірні


8. Концепція сталого розвитку:

 1. віддає перевагу захисту екологічного стану довкілля;

 2. віддає перевагу необхідності підвищення темпів економічного росту;

 3. передбачає різке зниження тепів економічного росту;

 4. передбачає гармонізацію екологічного стану довкілля і економічного розвитку;

 5. всі відповіді невірні^

Тести до теми 29. Щороку в біосферу нашої планети викидається в середньому твердих відходів:

 1. 1 млрд. т;

 2. 3.млрд. т;

 3. 5 млрд. т;

 4. 7 млрд. т;

 5. всі відповіді невірні


10. Щороку до Світового океану потрапляє ртуті в середньому:

 1. 1 тис. т;

 2. 3 тис. т;

 3. 5 тис. т;

 4. 7 тис. т;

 5. всі відповіді невірні


11. Прізвище ученого, який започаткував термін “екологія”:

1) Дарвін Ч.;

2) Геккель Е.;

3) Тенслі А.;

4) Вернадський В.;

5) всі відповіді невірні


12. Межі (діапазон) пристосованості біологічного виду до умов середовища називається:

1) екологічна адаптація;

2) екологічна валентність;

3) екологічний оптимум;

4) екологічний ресурс;

5) екологічний рівень


13. Вологість повітря як чинник середовища є чинником:

1) абіотичним;

2) антропогенним;

3) біотичним;

4) неантропогенним;

5) всі відповіді невірні.


14. Організми з великою пристосованістю до змін середовища - це:

1) мезобіонти;

2) стенобіонти;

3) стенотерми;

4) термофіли;

5) еврибіонти


15. Поняття "екосистема" ввів у науковий обіг:

1) Елтон Ч.;

2) Одум Ю.;

3) Тенслi А.;

4) Беклемішев В.;

5) Кашкаров Д.


16. Тварини приймають участь у біотичному кругообігу речовин в якості:

1) автотрофів;

2) хемотрофів;

3) консументів;

4) редуцентів;

5) деструкторів


17. Організми, які під час своєї життєдіяльності мінералізують органічну речовину, називаються:

1) автотрофи;

2) хемотрофи;

3) хемосинтетики;

4) консументи;

5) редуценти


18. Рослиноїдні тварини займають у ланцюгу живлення трофічний рівень:

1) перший;

2) другий;

3) третій;

4) четвертий;

5) п'ятий


19. Продукція організмів кожного наступного трофічного рівня менша такої продукції попереднього рівня в середньому:

1) в 5 разів;

2) в 7 разів;

3) в 10 разів;

4) в 12 разів;

5) в 15 разів


20. Взята без живих компонентів однорідна за своїми абіотичними умовами (приземний шар атмосфери, грунт, вода тощо) ділянка біосфери називається:

1) біогеоценозом;

2) біоценозом;

3) біотопом;

4) екосистемою;

5) всі відповіді невірні.


21. Поняття "біогеоценоз" ввів у науковий обіг:

1) Беклемішев В.;

2) Вернадський В.;

3) Кашкаров Д.;

4) Морозов Г.;

5) Сукачов В.

^

Тести до теми 322. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" прийнято:

1) в травні 1991 р.;

2) в червні 1991 р.;

3) в травні 1992 р.;

4) в червні 1992 р.;

5) в травні 1993 р.


23. Закон України “Про екологічну експертизу” прийнято:

 1. у 1993 р.;

 2. у 1994 р.;

 3. у 1995 р.;

 4. у 1996 р.;

 5. всі відповіді невірні


24. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” прийнят:

 1. у 1994 р.;

 2. у 1995 р.;

 3. у 1996 р.;

 4. у 1997 р.;

 5. всі відповіді невірні


25. Закон України “Про відходи” прийнято:

 1. у 1995 р.;

 2. у 1996 р.;

 3. у 1997 р.;

 4. у 1998 р.;

 5. всі відповіді невірні


26. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” прийнято:

 1. у 1996 р.;

 2. у 1997 р.;

 3. у 1998 р.;

 4. у 1999 р.;

 5. всі відповіді невірні


27. Найбільше кодексів і законів, дія яких спрямована на регулювання питань використання природних ресурсів та їх охорону, було прийнято:

 1. у 1992 р.;

 2. у 1993 р.;

 3. у 1994 р.;

 4. у 1995 р.;

 5. у 1996 р.


28. В цілому відповідає назві одного з розділів Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” назва Закону України:

 1. Про природно-заповідний фонд України;

 2. Про плату за землю;

 3. Про охорону атмосферного повітря;

 4. Про тваринний світ;

 5. Про екологічну експертизу


29. В цілому відповідає назві одного з розділів Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” назва Закону України:

 1. Про енергозбереження;

 2. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку;

 3. Про відходи;

 4. Про захист рослин;

 5. Про зону надзвичайної екологічної ситуації


30. Представлена в Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" класифікація природних ресурсів загальнодержавного значення міститься в розділі за назвою:

 1. Загальні положення (Розд. 1);

 2. Екологічна експертиза (Розд. 6);

 3. Регулювання використання природних ресурсів (Розд. 9);

 4. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки (Розд. 11);

 5. всі відповіді невірні


31. Представлені в Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" положення про контроль і нагляд у сфері екології містяться в розділі закону:

 1. Загальні положення (Розд. 1);

 2. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки (Розд. 11);

 3. Надзвичайні екологічні ситуації(Розд. 13);

 4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (Розд. 15);

 5. всі відповіді невірні


32. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища” передбачає, що у випадку, коли існують розбіжності між положеннями міжнародного договору з участю України стосовно охорони природи і аналогічними положеннями власного законодавства, то:

 1. пріоритет надається положенням власного законодавства;

 2. пріоритет в цілому надається положенням власного законодавства, а в окремих випадках, передбачених відповідними правовими нормами, положенням міжнародного законодавства;

 3. пріоритет надається положенням міжнародного законодавства;

 4. з приводу визначення пріоритету Верховна Рада України у кожному випадку приймає спеціальну постанову;

 5. всі відповіді невірні^

Тести до теми 433. Державні екологічні програми затверджує:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


34. Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


35. Статус потерпілих громадян в зонах надзвичайної екологічної ситуації встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


36. Розробку державних екологічних програм забезпечує:

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) Кабмін України;

г) Мінекології України;

д) всі відповіді невірні.


37. Порядок утворення і використання Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі Державного бюджету України встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


38. Порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


39. Порядок визначення збору та його граничних розмірів за користування природними ресурсами встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


40. Порядок визначення збору та його граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища і розміщення відходів встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


41. Рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймає:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


42. Рішення про зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища приймає:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


43. Зовнішніми зв'язками України в галузі охорони навколишнього природного середовища керує:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


44. Державний контроль за використанням і охороною природних ресурсів здійснює:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні


45. Державний контроль за додержанням норм екологічної безпеки здійснює:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні


46. Моніторинг навколишнього природного середовища організовує:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні


47. Державну екологічну експертизу здійснює:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні


48. Дозволи на захоронення (складування) відходів і викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище видає:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні


49. Позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, подає:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5). всі відповіді невірні


50. Протоколи про адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів складає і справи про названі правопорушення розглядає:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні


51. Заповідною справою керує:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні


52. Червону книгу веде:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні


^

Тести до теми 553. Екологічний моніторинг включає:

1) встановлення відповідності проектних рішень вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

2) оцінку обґрунтованості заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

3) розробку рекомендацій для прийняття рішень щодо охорони навколишнього природного середовища;

4) контроль використання природних ресурсів;

5) всі відповіді невірні


54. Державний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища не здійснюється по відношенню до:

1) об’єктів, що можуть шкідливо вплинути на стан навколишнього природного середовища;

2) об’єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища;

3) види та кількість шкідливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище;

4) види й розміри шкідливих фізичних впливів на навколишнє природне середовище;

5) всі відповіді невірні


55. Міністерство охорони здоров’я України веде спостереження і здійснює контроль за:

1) радіологічним і гідрохімічним станом вод;

2) станом поверхневих вод суходолу в місцях використання їх населенням;

3) якістю питної води централізованих систем водопостачання міст і селищ міського типу;

4) станом підземних вод;

5) всі відповіді невірні


56. Міністерство охорони здоров’я України веде спостереження і здійснює контроль за:

1) станом і складом звалищ промислових і побутових відходів;

2) хімічним і біологічним забрудненням грунтів на території населених пунктів;

3) скидами і викидами з об’єктів, на яких використовуються небезпечні радіоактивні технології;

4) джерелами скидів стічних вод і дотриманням норм тимчасово узгоджених і гранично допустимих скидів;

5) всі відповіді невірні


57. Мінекології України веде спостереження і здійснює контроль за:

1) радіологічним, агрохімічним і токсикологічним станом грунтів і рослин;

2) хімічним і біологічним забрудненням грунтів на території населених пунктів;

3) концентрацією радіонуклідів і токсичних речових у грунті та в різних ярусах лісових насаджень;

4) скидами і викидами з об’єктів, на яких використовуються небезпечні радіоактивні технології;

5) всі відповіді невірні


58. Мінекології України веде спостереження і здійснює контроль за:

1) станом поверхневих вод суходолу;

2) станом підземних вод;

3) станом і режимом морських вод;

4) скидами стічних вод у Чорне та Азовське моря;

5) всі відповіді невірні


59. За станом морських вод у рекреаційних зонах веде спостереження і здійснює контроль:

1) Мінекології України;

2) Міністерство охорони здоров’я України;

3) Держкомітет з гідрометеорології України;

4) Держкомітет з водного господарства України;

5) всі відповіді невірні


60. Екологічна експертиза не здійснюється по відношенню до:

1) документації по створенню нової техніки і технології;

2) генеральних планів населених пунктів;

3) документації по створенню нових матеріалів і речовин;

4) проектів схем розміщення продуктивних сил;

5) всі відповіді невірні


61. Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку і підлягають державній екологічній експертизі, встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


62. Державні екологічні стандарти в галузі охорони навколишнього природного середовища визначають:

1) гранично допустимі викиди у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин;

2) режим використання й охорони природних ресурсів;

3) нормативи використання природних ресурсів;

4) гранично допустимі скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин;

5) всі відповіді невірні


63. Екологічні нормативи встановлюють:

1) режим використання й охорони природних ресурсів;

2) вимоги щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;

3) гранично допустимі скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин;

4) методи контролю за станом навколишнього природного середовища;

5) всі відповіді невірні


64. Нагляд за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища здійснюється посадовими особами:

1) суду загальної юрисдикції;

2) арбітражного суду;

3) екологічної інспекції;

4) прокуратури;

5) всі відповіді невірні


Тести до теми 6


65. Частка забруднених і дуже забруднених територій в загальній площі України становить:

1) 40%;

2) 50%;

3) 60%;

4) 70%;

5) всі відповіді невірні


66. Частка території, забрудненої в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, в загальній площі України становить:

1) 5%;

2) 7%;

3) 9%;

4) 11%;

5) всі відповіді невірні


67. У 90-і роки обсяги викидів забруднюючих речовин у водні об’єкти України:

1) зменшились;

2) не змінились;

3) зросли у 2 рази;

4) зросли у 4 рази і більше;

5) всі відповіді невірні


68. Найбільшим забруднювачем довкілля в промислово розвинутих країнах є:

1) автотранспорт;

2) металургія;

3) хімічна промисловість;

4) целюлозно-паперова промисловість;

5) всі відповіді невірні


69. Серед промислових галузей найбільшим забруднювачем атмосфери в Україні є:

1) металургія;

2) хімічна промисловість;

3) електроенергетика;

4) целюлозно-паперова промисловість;

5) всі відповіді невірні


70. Поділ забруднень на механічні, фізичні, хімічні та біологічні – це їх поділ за ознакою:

1) об’єкту забруднення;

2) часу дії забруднювача;

3) способу впливу забруднювача;

4) джерела забруднення;

5) всі відповіді невірні


71. Проникнення в середовище речовин, яких в ньому не було або були в менших концентраціях – це забруднення:

1) механічні;

2) фізичні;

3) хімічні;

4) біологічні;

5) всі відповіді невірні


72. Найбільш масштабними і суттєвими за своїми наслідками є забруднення:

1) механічні;

2) фізичні;

3) хімічні;

4) біологічні;

5) всі відповіді невірні


73. Максимальна разова гранично допустима концентрація шкідливої речовини – це такий вміст шкідливої речовини в одиниці обсягу або маси середовища, при якому рефлекторні реакції у людини внаслідок дії шкідливої речовини виникають на протязі:

1) 10 хвилин;

2) 20 хвилин;

3) 30 хвилин;

4) 40 хвилин;

5) всі відповіді невірні


74. Кількість нормативів гранично допустимої концентрації речовин, які встановлюються для забруднюючої речовини, становить:

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 5;

5) всі відповіді невірні


Тести до теми 7


75. Стан здоров’я людини в середньому залежить від природно – кліматичних та екологічних умов на:

1) 10%;

2) 20%;

3) 30%;

4) 40%;

5) 50%


76. З названих речовин відносно найбільш агресивною є:

1) окис азоту;

2) окис алюмінію;

3) окис магнію;

4) окис марганцю;

5) фенол


77. Утворює шкідливу для людини кислоту при попаданні в його організм такий газ:

1) окис азоту;

2) окис вуглецю;

3) сірчаний ангідрид;

4) правильна відповідь 1 і 2;

5) правильна відповідь 1 і 3


78. Спричиняє до нестачі кисню та задухи попадання в організм людини такої речовини, як:

1) окис азоту;

2) окис вуглецю;

3) сірчаний ангідрид;

4) хлор;

5) всі відповіді невірні


Тести до теми 8


79. Така складова частина атмосфери, як термосфера, розташована над нашою планетою:

1) до висоти 18-20 км;

2) в межах 20-50 км;

3) в межах 50-80 км;

4) в межах 80-100 км;

5) всі відповіді невірні


80. Основна маса атмосфери зосереджена:

1) в екзосфері;

2) в мезосфері;

3) в стратосфері;

4) в термосфері;

5) всі відповіді невірні


81. Вміст кисню в атмосфері складає (в межах):

1) 20-30%;

2) 30-40%;

3) 40-50%;

4) 50-60%;

5) всі відповіді невірні


82. Основною причиною кислотних дощів є надходження в повітряне середовище і сполучення з атмосферною вологою таких речовин, як:

1) окис азоту;

2) окис вуглецю;

3) окис сірки;

4) правильна відповідь 1 і 2;

5) правильна відповідь 1 і 3


83. Озоновий прошарок (озоносфера) знаходиться в такому прошарку атмосфери, як:

1) екзосфера;

2) мезосфера;

3) стратосфера;

4) термосфера;

5) тропосфера


84. З названих речовин не завдають шкоди озоносфері:

1) фреони;

2) фторвуглеводні;

3) хлорвуглеводні;

4) речовини, що утворюються при згоранні ракетного палива;

5) всі відповіді невірні


85. За період з 1985 р. до 1999 р. в Україні викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

1) збільшились в 3-4 рази;

2) збільшились в 2-3 рази;

3) не змінились;

4) зменшились в 2-3 рази;

5) зменшились в 3-4 рази


86. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря є підприємства області:

1) Дніпропетровської ;

2) Донецької ;

3) Запорізької ;

4) Луганської ;

5) всі відповіді невірні


87.Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря є підприємства міста:

1) Донецька;

2) Запоріжжя;

3) Києва;

4) Кривого Рогу;

5) Маріуполя


88. В розрахунку на одне підприємство, найбільшими забруднювачами атмосфери в Україні є підприємства:

1) з видобування енергетичних матеріалів;

2) з виробництва електроенергії та газу;

3) з виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива;

4) металургії та обробки металу;

5) всі відповіді невірні


89. Серед галузей найбільшими забруднювачами атмосфери в Україні є:

1) видобування енергетичних матеріалів;

2) виробництво електроенергії та газу;

3) виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива;

4) металургії та обробки металу;

5) всі відповіді невірні


90. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” прийнято:

1) у жовтні 1990 р.;

2) у жовтні 1991 р.;

3) у жовтні 1992 р.;

4) у жовтні 1993 р.;

5) всі відповіді невірні


91. Стандарти у галузі охорони атмосферного повітря розробляються і вводяться в дію:

 1. Міністерством екології і природних ресурсів України;

 2. Міністерством охорони здоров’я України;

 3. Кабінетом Міністрів України;

 4. правильна відповідь 1 і 2;

 5. правильна відповідь 1 і 3


92. У галузі охорони атмосферного повітря законодавством не передбачено встановлення:

 1. нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря;

 2. нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 3. нормативів використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення;

 4. нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел;

 5. всі відповіді невірні


93. Не входять до складу нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря такі нормативи:

 1. гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі;

 2. гранично допустимі рівні акустичного впливу на атмосферне повітря;

 3. гранично допустимі рівні електромагнітного впливу на атмосферне повітря;

 4. гранично допустимі рівні іонізуючого впливу на атмосферне повітря;

 5. всі відповіді невірні


94. Шкідливі впливи на атмосферне повітря, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки:

 1. забороняються повністю;

 2. допускаються в окремих випадках з дозволу Мінекології України;

 3. допускаються в окремих випадках з дозволу Міністерства охорони здоров’я України;

 4. правильна відповідь 2 і 3;

 5. всі відповіді невірніТести до теми 9


95. До такої складової частини водного фонду України, як водостоки, належать:

1) озера;

2) річки;

3) ставки;

4) внутрішні морські води;

5) всі відповіді невірні


96. До водних об’єктів загальнодержавного значення не належать:

 1. внутрішні морські води;

 2. підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання;

 3. підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання;

 4. водні об’єкти, віднесені до категорії лікувальних;

5. всі відповіді невірні


97. Річок, які протікають по території України, налічується (в межах):

1) 50-55 тис.;

2) 55-60 тис.;

3) 60-65 тис.;

4) 65-70 тис.;

5) всі відповіді невірні


98. Річка Дунай протікає по території України на довжину (в межах):

1) 100-150 км;

2) 150-200 км;

3) 200-250 км;

4) 250-300 км;

5) всі відповіді невірні


99. Найбільшою з річок, які на всю свою довжину протікають по території України, є:

 1. Ворскла;

 2. Інгулець;

 1. Південний Буг;

 2. Псел;

 3. Рось


100. Частка стоку р. Дніпро в загальному обсягу стоку за рік становить (в межах):

1) 20-30%;

2) 30-40%;

3) 40-50%;

4) 50-60%;

5) всі відповіді невірні


101. До водосховищ відносяться штучні водойми місткістю:

1) понад 100 тис. м 3;

2) понад 300 тис. м 3

3) понад 500 тис. м 3;

4) понад 1 млн. м 3;

5) всі відповіді невірні


102. До малих річок відносяться річки з площею водозбору:

1) до 500 км 2;

2) до 1 тис. км 2;

3) до 2 тис. км 2;

4) до 3 тис. км 2;

5) всі відповіді невірні


103. Частка р. Дніпро разом зі створеними на ньому водосховищами у забезпеченні населення України прісною водою становить (в межах):

1) 40-50%;

2) 50-60%;

3) 60-70%;

4) 70-80%;

5) всі відповіді невірні


104. Запаси підземних вод України становлять:

1) 5-10 км 3;

2) 10-15 км 3 ;

3) 15-20 км 3;

4) 20-25 км 3 ;

5) всі відповіді невірні


105. До спеціального водокористування належить:

 1. забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв;

 2. забір води з водних об’єктів із застосування споруд або технічних пристроїв;

 3. користування водами для потреб гідроенергетики;

 4. користування водами для потреб водного транспорту;

5. всі відповіді невірні


106. У випадку застосування на виробництві послідовної системи водопостачання, вода забирається з джерела і до нього:

1) повертається після одноразового використання;

2) повертається після дво- і триразового використання;

3) повертається після багаторазового використання;

4) не повертається;

5) всі відповіді невірні


107. Водоємкість виробництва 1 т сталі становить (в межах):

1) 3-10 м 3;

2) 10-30 м 3 ;

3) 30-50 м 3;

4) 50-100 м 3 ;

5) всі відповіді невірні


108. Частка води (без врахування оборотної води), використаної у 1999 р. для виробництва, у всій спожитій воді становить (в межах):

1) 45-50%;

2) 50-55%;

3) 55-60%;

4) 60-65%;

5) всі відповіді невірні


109. Несприятливі зміни складу і властивостей води – це:

1) випаровування вод;

2) виснаження вод;

3) забруднення вод;

4) засмічення вод;

5) всі відповіді невірні


110. До стічної води не належить:

 1. вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової діяльності;

 2. вода, що утворилася в процесі діяльності обробних галузей промисловості;

 3. шахтна і кар’єрна вода;

 4. вода, відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів;

5. всі відповіді невірні


111. Мають неорганічне походження (природу) забруднюючі речовини, які можуть надходити зі стічними водами у водні об’єкти:

1) луги;

2) нафта і нафтопродукти;

3) миючі засоби;

4) пестициди;

5) всі відповіді невірні


112. Основним джерелом надходження органічних речовин у стічні води є підприємства:

1) машинобудування;

2) нафтопереробки;

3) промисловості будівельних матеріалів;

4) електроенергетики;

5) всі відповіді невірні


113. Видалення зі стічних вод нерозчинних речовин – це очищення:

1) механічне;

2) хімічне;

3) фізико-хімічне;

4) біологічне;

5) всі відповіді невірні


114. Обсяги стічних вод, які потребували очищення, становили в Україні у 1998 р. (в межах):

1) 3.0-3,5 млрд м 3;

2) 3,5-4,0 млрд м 3;

3) 4,0-4,5 млрд м 3 ;

4) 4,5-5,0 млрд м 3 ;

5) всі відповіді невірні


115. Частка забруднених стічних вод, які очищуються в Україні до нормативного рівня, складає (в межах):

1) 30-40%;

2) 40-50%;

3) 50-60%;

4) 60-70%;

5) всі відповіді невірні


116. Водний кодекс України прийнято:

1) у 1991 р.;

2) у 1993 р.;

3) у 1995 р.;

4) у 1997 р.;

5) всі відповіді невірні


^

Тести до теми 10117. Землі, не передані у власність і не надані у постійне користування, – це, згідно законодавства:

1) землі населених пунктів;

2) землі промисловості;

3) землі лісового фонду;

4) землі водного фонду;

5) всі відповіді невірні


118. Частка земельної площі України, зайнятої у 1999 р. під сільськогосподарські угіддя, становила (в межах):

1) 50-55%;

2) 55-60%;

3) 60-65%;

4) 65-70%;

5) всі відповіді невірні


119. У складі сільськогосподарських угідь на ріллю у 1999 р. припадало (в межах):

1) 20-25 млн. га;

2) 25-30 млн. га;

3) 30-35 млн. га;

4) 35-40 млн. га;

5) всі відповіді невірні


120. Частка чорноземів в складі орних земель становила в Україні у 1999 р. (в межах):

1) 40-45%;

2) 45-50%;

3) 50-55%;

4) 55-60%;

5) всі відповіді невірні


121. Погіршення якості земель у зв’язку з утворенням на них різних форм рельєфу називається:

1) закисленням;

2) засоленням;

3) ерозією;

4) перехімізацією;

5) всі відповіді невірні


122. Основною причиною закислення грунтів є:

1) неправильний обробіток грунтів сільськогосподарською технікою;

2) забруднення навколишнього природного середовища;

3) вирощування певних сільськогосподарських культур;

4) застосування нераціональних сівозмін;

5) всі відповіді невірні


123. Частка різною мірою еродованих орних земель становить в Україні:

1) 65%;

2) 70%;

3) 75%;

4) 80%;

5) всі відповіді невірні


124. Середній вміст гумусу в орних землях України зменшився до:

1) 6,5%;

2) 5,5%;

3) 4,5%;

4) 3,5%;

5) всі відповіді невірні


125. Основним напрямком збереження грунтів в Україні є:

1) збільшення частки посівів зернових культур;

2) збільшення частки посівів технічних культур;

3) збільшення частки сінокосів та пасовищ;

4) зміна технології обробітки грунтів;

5) всі відповіді невірні


126. Природне накопичення азоту в грунті здійснюється за рахунок посівів:

1) жита;

2) пшениці;

3) ячменю;

4) бобових;

5) всі відповіді невірні


127. Насадження лісозахисних смуг сприяє захисту грунтів від:

1) закислення;

2) засолення;

3) ерозії;

4) перехімізації;

5) всі відповіді невірні


128. Земельний кодекс України прийнято:

1) у 1990 р.;

2) у 1991 р.;

3) у 1992 р.;

4) у 1993 р.;

5) всі відповіді невірні


^

Тести до теми 11129. До резерву державного фонду корисних копалин відносяться:

1) родовища корисних копалин природного походження, запаси яких оцінені як промислові;

2) техногенні родовища корисних копалин;

3) попередньо оцінені родовища корисних копалин;

4) правильна відповідь 2 і 3.;

5) всі відповіді невірні.


130. В Україні розвідані корисні копалини:

1) 90 видів;

2) 100 видів;

3) 110 видів;

4) 120 видів;

5) всі відповіді невірні.


131. Залізною рудою металургійна промисловість України, при сьогоднішньому рівні її споживання, забезпечена на:

1) 200 років;

2) 300 років;

3) 400 років;

4) 500 років;

5) всі відповіді невірні.


132. Розвіданих запасів власної нафти для задоволення потреб на рівні обсягів сьогоднішнього споживання Україні вистачить на:

1) 5 років;

2) 10 років;

3) 15 років;

4) 20 років;

5) всі відповіді невірні.


133. Користувачами надр не можуть бути:

 1. установи;

 2. громадяни України;

 3. іноземні юридичні особи;

 4. іноземні громадяни;

 5. всі відповіді невірні


134. Надра не можуть надаватися:

 1. для геологічного вивчення;

 2. для видобування корисних копалин;

 3. для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

 4. для створення геологічних територій та об’єктів, які мають наукове чи культурне значення;

 5. всі відповіді невірні


135. У тимчасове короткострокове користування надра надаються на строк:

 1. до 1 року:

 2. до 2 років;

 3. до 3 років;

 4. до 5 років;

 5. всі відповіді невірні


136. В користування для геологічного вивчення надра надаються:

 1. без ліцензії та гірничого відводу;

 2. при наявності лише ліцензії;

 3. при наявності лише гірничого відводу;

 4. при наявності ліцензії та гірничого відводу;

 5. всі відповіді невірні


137. Землевласники та землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право видобувати для своїх господарських та побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф:

 1. при наявності ліцензії та гірничого відводу;

 2. при наявності лише ліцензії;

 3. без ліцензії і без обмеження глибини розробки корисних копалин;

 4. без ліцензії і з обмеженням глибини розробки корисних копалин;

 5. всі відповіді невірні


138. Право користування надрами припиняється, якщо користувач без поважних причин не приступив до їх використання на протязі:

 1. 6 місяців;

 2. 1 року;

 3. 2 років;

 4. 3 років;

 5. всі відповіді невірні


139. Обсяги накопичених в Україні відходів гірничодобувної та інших галузей промисловості становлять:

1) 5 млрд. т.;

2) 10 млрд. т.;

3) 15 млрд. т.;

4) 20 млрд. т.;

5) всі відповіді невірні.


140. Кількість териконів, утворених під час вуглевидобування, становить:

1) 300 одиниць;

2) 700 одиниць;

3) 1000 одиниць;

4) 2000 одиниць;

5) всі відповіді невірні.


141. Частка вугілля, яка губиться в надрах у зв’язку із застосуванням нераціональних технологій його видобування, становить:

1) 35%;

2) 40%;

3) 45%;

4) 50%;

5) всі відповіді невірні.


142. Надходження у 1998 р. відходів гірничодобувної промисловості перевищувало їх використання в народному господарстві:

1) на 25%;

2) на 30%;

3) на 35%;

4) на 40%;

5) всі відповіді невірні


143. Використання відходів гірничодобувної промисловості в будівельній індустрії становить (в межах):

1) 5-10%;

2) 10-15%;

3) 15-20%;

4) 20-25%;

5) всі відповіді невірні.


144. Кодекс про надра прийнято:

1) в липні 1991 р.;

2) в липні 1992 р.;

3) в липні 1993 р.;

4) в липні 1994 р.;

5) всі відповіді невірні.


^

Тести до теми 12145. Природна флора України нараховує видів:

1) 10 тис. один.;

2) 20 тис. один.;

3) 30 тис. один.;

4) 40 тис. один.;

5) всі відповіді невірні.


146. Середовище, де росте п’ята частина всіх видів природної флори України, – це:

1) ліси;

2) степові угрупування;

3) суходоли і заплавні луки;

4) берегові і узбережно-водні угрупування;

5) всі відповіді невірні.


147. Частка площі лісів в загальній площі України становить (в межах):

1) 5-10%;

2) 10-15%;

3) 15-20%;

4) 20-25%;

5) всі відповіді невірні.


148. Частка площі лісів в загальній площі Карпат становить (в межах):

1) 15-20%;

2) 20-25%;

3) 25-30%;

4) 30-35%;

5) всі відповіді невірні.


149. Лісовий кодекс України прийнято:

1) у 1991 р.;

2) у 1992 р.;

3) у 1993 р.;

4) у 1994 р.;

5) всі відповіді невірні.


150. Закон України “Про захист рослин” прийнято:

1) у 1994 р.;

2) у 1995 р.;

3) у 1996 р.;

4) у 1997 р.;

5) всі відповіді невірні.


151. Тваринний світ України нараховує видів (в межах):

1) 40-45 тис.;

2) 45-50 тис.;

3) 50-55 тис.;

4) 55-60 тис.;

5) всі відповіді невірні.


152. До об’єктів тваринного світу як природного ресурсу загальнодержавного значення не належать дикі тварини, а також інші об’єкти тваринного світу, що:

 1. знаходяться у територіальних морських водах;

 2. знаходяться у внутрішніх морських водах;

 3. знаходяться у державних мисливських заповідниках;

 4. занесені до Червоної книги України

5. всі відповіді невірні


153. Згідно законодавства, в Україні заборонено:

1) добування морських ссавців;

2) використання об’єктів тваринного світу в естетичних цілях;

3) використання корисних властивостей життєдіяльності тварин;

4) добування диких тварин з метою утримання і розведення для комерційних цілей;

5) всі відповіді невірні.


154. До Червоної книги України занесено рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин:

1) 274;

2) 307;

3) 381;

4) 405;

5) всі відповіді невірні.


155. Закон України “Про тваринний світ” прийнято:

1) у 1992 р.;

2) у 1993 р.;

3) у 1994 р.;

4) у 1995 р.;

5) всі відповіді невірні.


156. До природних територій та об’єктів у складі природного заповідного фонду належать:

1) регіональні ландшафтні парки;

2) ботанічні сади;

3) дендрологічні парки;

4) парки – пам’ятники садово – паркового мистецтва;

5) всі відповіді невірні.


157. До штучно створених об’єктів природного заповідного фонду належать:

1) біосферні заповідники;

2) регіональні ландшафтні парки;

3) дендрологічні парки;

4) заказники;

5) всі відповіді невірні.


158. Міжнародне значення мають такі об’єкти природного заповідного фонду:

1) природні заповідники;

2) національні природні парки;

3) зоологічні парки;

4) біосферні заповідники;

5) всі відповіді невірні.


159. Природно–заповідний фонд України за станом на 1999 р. нараховував об’єктів:

1) 5,8 тис.;

2) 6,1 тис.;

3) 6,3 тис.;

4) 6,6 тис.;

5) всі відповіді невірні.


160. Найбільшим природним заповідником є:

1) Асканія Нова;

2) Подільські Товтри;

3) Чорноморський;

4) Ялтинський гірськолісовий;

5) всі відповіді невірні.


161. Найстарішим природним заповідником є:

1) Асканія Нова;

2) мис Март’ян;

3) Чорноморський;

4) Ялтинський гірськолісовий;

5) всі відповіді невірні.


162. Частка площі природно–заповідного фонду в складі території України становить (в межах):

1) 3-5%;

2) 5-7%;

3) 7-10%;

4) 10-12%;

5) всі відповіді невірні.


163. На природно–заповідний фонд доцільно відводити площу, частка якої в складі території країни складає не менше:

1) 5%;

2) 7%;

3) 10%;

4) 12%;

5) всі відповіді невірні.


164. Закон України “Про природно–заповідний фонд” прийнято:

1) у 1991 р.;

2) у 1992 р.;

3) у 1993 р.;

4) у 1994 р.;

5) всі відповіді невірні.


^

Тести до теми 13
165. Розподіл коштів, що надходять до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється:

1) Верховною Радою України;

2) Кабінетом Міністрів України;

3) Мінфіном України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.


166. До прямих податків відносяться такі платежі:

1) плата за землю;

2) плата за використання лісових ресурсів;

3) плата за спеціальне користування водними ресурсами;

4) платежі за користування надрами;

5) всі відповіді невірні.


167. Внеском до цільових фондів є:

1) плата за землю;

2) платежі за користування надрами;

3) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

4) збір за забруднення навколишнього природного середовища;

5) всі відповіді невірні.


168. Штрафні санкції за порушення правил лісокористування входять до складу такої форми плати за використання лісових ресурсів, як:

1) плата за відпуск деревини на пні та заготівлю живиці;

2) плата за другорядні лісові користування;

3) інші види лісового доходу;

4) правильна відповідь 1 і 2;

5) всі відповіді невірні.


169. Плата за воду не передбачена при:

1) користуванні водами для потреб гідроенергетики;

2) користуванні водами для потреб водного транспорту;

3) спеціальному користуванні поверхневими водними об’єктами;

4) видобуванні підземних вод;

5) всі відповіді невірні.


170. Показник “один тоннаж – доба експлуатації” є показником для розрахунку плати за користування водами:

а) для потреб гідроенергетики;

б) для потреб водного транспорту;

в) за спеціальне користування поверхневими водними об’єктами;

г) за видобування підземних вод;

д) всі відповіді невірні.


171. Не встановлюються ліміти за користування водами:

1) для потреб гідроенергетики;

2) за спеціальне користування поверхневими водними об’єктами;

3) за видобування підземних вод;

4) правильна відповідь 2 і 3;

5) всі відповіді невірні.


172. Диференціація нормативів зборів за користування водами в залежності від територіального розташування джерела стосується плати за користування водами:

1) для потреб гідроенергетики;

2) для потреб водного транспорту;

3) за спеціальне користування поверхневими водними об’єктами;

4) за видобування підземних вод;

5) всі відповіді невірні.


173. За понадлімітне використання поверхневих вод збір сплачується у розмірі, який перевищує базову ставку:

1) у 2 рази;

2) у 3 рази;

3) у 4 рази;

4) у 5 разів;

5) всі відповіді невірні.


174. В п’ятикратному розмірі сплачується збір за видобування понад ліміт підземних вод:

1) прісних;

2) мінеральних;

3) термальних;

4) промислових;

5) всі відповіді невірні.


175. За показником вартості мінеральної сировини (продукції її первинної переробки), віднесеної до обсягу видобутку (обсягу погашених в надрах запасів) корисних копалин, здійснюється обчислення плати за спеціальне використання надр при видобутку:

1) кам’яного вугілля;

2) будівельної сировини;

3) облицювальних матеріалів;

4) природного газу;

5) всі відповіді невірні.


176. За показником обсягу фактично видобутих з надр корисних копалин здійснюється обчислення плати за спеціальне використання надр при видобутку:

1) бурого вугілля;

2) гірничорудної сировини;

3) урану;

4) нафти;

5) всі відповіді невірні.


177. Збір за забруднення навколишнього природного середовища не стягується за:

1) викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;

2) викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;

3) скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

4) розміщення відходів;

5) всі відповіді невірні.


178. Розмір плати за понадлімітні викиди і скиди забруднюючих речовин, а також за понадлімітне розміщення відходів, перевищує базовий норматив:

1) у 2 рази;

2) у 3 рази;

3) у 4 рази;

4) у 5 разів;

5) всі відповіді невірні.


179. Частка платежів за землю, які централізуються на спеціальному бюджетному рахунку Держкомзему України, становить:

1) 20%;

2) 30%;

3) 40%;

4) 50%;

5) всі відповіді невірні.


180. Частка платежів за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення, які зараховуються до державного бюджету, становить:

1) 30%;

2) 40%;

3) 50%;

4) 60%;

5) всі відповіді невірні.


181. Збір за користування водами для потреб водного транспорту зараховується:

1) до місцевого бюджету;

2) до бюджету Автономної Республіки Крим і бюджетів областей;

3) до державного бюджету;

4) до бюджетів всіх рівнів у певному співвідношенні;

5) всі відповіді невірні.


182. Частка платежів за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення, які зараховуються до місцевих бюджетів, становить:

1) 50%;

2) 70%;

3) 90%;

4) 100%;

5) всі відповіді невірні.


183. Частка платежів за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які спрямовуються до державного бюджету, становить:

1) 20%;

2) 30%;

3) 40%;

4) 50%;

5) всі відповіді невірні.


184.Частка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, який перераховується до місцевих бюджетів, становить:

1) 10%;

2) 20%;

3) 30%;

4) 40%;

5) всі відповіді невірні.


185. Частка збору за забруднення навколишнього природного середовища, яка направляється до місцевого бюджету, становить:

1) 20%;

2) 30%;

3) 40%;

4) 50%;

5) всі відповіді невірні.


186. До об’єктів природно-заповідного фонду, які не звільняються від сплати земельного податку, належать:

 1. національні природні парки;

 2. дендрологічні парки;

 3. мисливські заказники;

 4. заповідні урочища;

 5. всі відповіді невірні^

Тести до теми 14187. Декларація про охорону птахів (1875 р.) була укладена між:

1) Італією та Францією;

2) Францією та Германією;

3) Германією та Італією;

4) Германією та Австро-Угорщиною;

5) Австро-Угорщиною та Італією


188. Перша трьохстороння угода про спільне використання і охорону морських котиків у Тихому океані була укладена:

1) у 1893 р.;

2) у 1895 р.;

3) у 1897 р.;

4) у 1899 р.;

5) всі відповіді невірні


189. Перша міжнародна конференція з охорони природи (м. Берн, Швейцарія) відбулася:

1) у 1910 р.;

2) у 1911 р.;

3) у 1912 р.;

4) у 1913 р.;

5) всі відповіді невірні


190. Всесвітним днем навколишнього середовища був оголошений день відкриття міжнародної конференції, яка відбулася:

1) в Лейк-Саксессі (США, 1948 р.);

2) в Парижі (1968 р.);

3) в Стокгольмі (1972 р.);

4) в Ріо-де-Жанейро (1992 р.);

5) всі відповіді невірні


191. Погоджений план дій на ХХІ століття (“Порядок денний ХХІ”) був підписаний на міжнародній конференції з навколишнього середовища, яка відбулася:

1) в Берні;

2) в Ашхабаді;

3) в Парижі;

4) в Ріо-де-Жанейро;

5) всі відповіді невірні


192. Програма ООН з навколишнього середовища – це:

1) ВСОП;

2) МАБ;

3) МСОП;

4) ЮНЕП;

5) всі відповіді невірні


193. Міжурядова науково-дослідна програма “Всесвітня стратегія охорони природи” розпочалася:

1) у 1971 р.;

2) у 1973 р.;

3) у 1975 р.;

4) у 1977 р.;

5) всі відповіді невірні


194. Програма ООН з навколишнього середовища була створена:

1) у 1973 р.;

2) у 1974 р.;

3) у 1975 р.;

4) у 1976 р.;

5) всі відповіді невірні


195. Всесвітній день навколишнього середовища відзначається:

1) 5 квітня;

2) 5 червня;

3) 5 серпня;

4) 5 жовтня;

5) всі відповіді невірні


196. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення ратифікована Верховною Радою України:

1) у 1992 р.;

2) у 1993 р.;

3) у 1994 р.;

4) у 1995 р.;

5) всі відповіді невірні


197. Багатостороння угода, яка передбачає обмеження у виробництві і застосуванні речовин, що руйнують озоновий шар, підписана:

1) у Берліні;

2) у Мадриді;

3) у Монреалі;

4) у Римі;

5) всі відповіді невірні


198. Стандарти ІSО, які визначені Міжнародною організацією зі стандартизації для нормування управління якістю навколишнього середовища, мають серію:

1) 11000;

2) 12000;

3) 13000;

4) 14000;

5) всі відповіді невірні


199. Найбільша фінансова підтримка програмі з вивчення та реабілітації р. Дніпро, виконаній у 90-і роки ХХ століття, була надана:

 1. Глобальним екологічним фондом;

 2. Міжнародним банком реконструкції та розвитку;

 3. Радою Європи;

 4. урядом Канади;

 5. урядом США


200. Міжнародна екологічна організація “Зелений світ” діє:

1) з 1969 р.;

2) з 1971 р.;

3) з 1973 р.;

4) з 1975 р.;

5) всі відповіді невірні

Схожі:

Тести до теми 1 iconДокументи
1. /????? ?? ?????/2.1 ???????_?????????.???.txt
2. /?????...

Тести до теми 1 iconТести до теми 1
В економічно розвинених країнах у містах у відсотках до всього населення в середньому проживає
Тести до теми 1 iconТести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є
В економічно розвинених країнах жителів у містах у відсотках до всього населення в середньому проживає
Тести до теми 1 iconТести (Контрольна робота) Модуль тестів
Цей модуль дає можливість викладачу створювати І задавати тести у формі quiz, що містять питання з декількома варіантами відповіді,...
Тести до теми 1 iconМетодичні вказівки щодо вивчення теми «Інструментальні матеріали» і типові тести для самоперевірки і модульного контролю знань
Рекомендовано к печати ученым советом Сумского государственного университета как учебное пособие
Тести до теми 1 iconЗвіт про патентні І науково-інформаційні дослідження " " 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми
Етап: планування дисертаційної роботи на науковий ступінь кандидата медичних наук
Тести до теми 1 iconРекомендації щодо написання курсової роботи Вступ
Теоретичні засади дослідження (Місце І роль теми, що розглядається; обсяг матеріалу, передбаченого програмою; пропедевтичні та перспективні...
Тести до теми 1 iconХарківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення»
Тести з навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік І аудит» усіх форм навчання /Укл. В. В.Іванієнко....
Тести до теми 1 iconТести у вигляді гри з загальної хімії
Анотація. Тести з загальної хімії зі звуковим супроводженням у вигляді гри складаються з 20 варіантів завдань по 5 питань у кожному...
Тести до теми 1 iconЛексичні тести з англійської мови для студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання
Тести з англійської мови для студентів та аспірантів / Укладач І. А. Башлак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 87c
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи