В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови icon

В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови
НазваВ. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови
Сторінка1/44
Дата05.09.2012
Розмір1.57 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Київський інститут

інвестиційного менеджменту

Бондар А.О., Графкіна В.В., Іваненко Г.П.

Практичний посібник

з англійської мови

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення курсу6

Київ 2002

УДК 368.001

Головний редактор Ярослав Головко

Редакційна колегія

Софія Рибакова, Алла Гречан,

Олена Бєлофастова, Леонід Василевич, Вадим Косяк,

Людмила Жураховська, Олена Шестопаль,

^ Тетяна Басюк

Відповідальний редактор Людмила Полуніна

Відповідальний секретар Олеся Мельниченко

Макет Оксана Лисенко

Рекомендовано до друку Вченою Радою Київського інституту інвестиційного менеджменту

Реєстраційне свідоцтво видане Міністерством України у справах преси та інформації 09.02.1996р, Серія КВ №1798

© ^ Київський інститут інвестиційного менеджменту,

часопис "Наша справа", 2002

© Бондар А.О., Графкіна В.В., Іваненко Г.П. "Практичний посібник з англійської мови" 2002

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 6

I. Граматичні складнощі в англійській мові 9

1. Часи в активному та пасивному стані (Tenses in the Active and Passive Voices) 9

1.1. Дійсний спосіб 9

1.1.1. Часи групи Simple (Simple Tenses) в активному стані (табл.1). 9

1.1.2. Часи групи Progressive (Continuos Tenses) в активному стані. 10

1.1.3. Часи групи Progressive у пасивному стані: 11

1.1.4. Часи групи Perfect (Perfect Tenses) в активному стані. 11

1.1.5. Часи групи Perfect Progressive (Perfect Continuous Tenses) в активному стані. 13

1.2. Пасивний стан (його особливості в англійській мові) 17

1.2.1. Способи перекладу присудка в пасивному стані 17

1.2.2. Способи перекладу підмета із присудком в пасивному стані 18

2. Займенники (Pronouns) 19

2.1. Присвійні займенники (Possessive Pronouns) 19

2.2. Зворотні займенники 20

2.3. Означальні займенники 20

2.4. Відмінки іменників та особових займенників (Case of Nouns and Personal Pronouns) 21

3. Структура англійського простого розповідного поширеного речення 23

3.1. Типи питальних речень (Types of Interrogative Sentences) 25

4. Узгодження часів (Sequence of Tenses) 28

5. Правила заміни прямої мови непрямою (Rules for Changing Direct Speech into Reported One) 29

6. Типи підрядних речень і сполучники, якими вони вводяться 33

6.1. Сполучники who(m), whose, which, that в означальних підрядних реченнях 37

6.2. Звороти, еквівалентні обставинним підрядним реченням 39

7. Модальні дієслова (Modal Verbs) 40

8. Умовний спосіб (The Subjunctive Mood) 45

8.1. Умовні речення (Conditional Sentences) 49

8.2. Вживання дієслів Should, Would 50

9. Безособові форми дієслова 54

9.1. Дієприкметник (The Participle) 54

9.2. Герундій (The Gerund) 58

9.3. Інфінітив (The Infinitive) 61

10. Замінники іменників і дієслів 64

11. Емфатичні конструкції (Emphatic Constructions) 66

12. Деякі інші граматичні труднощі 67

^ II. ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ 70

1. Загальні нотатки про ділову кореспонденцію 70

1.1. Факсиміле (Факс) 71

1.2. Розташування ділового листа 71

1.3. Вступне звертання і заключна частина листа 73

2. Розташування листа. Американський стиль 77

2.1. Форма особистого листа 78

3. Адреса на конверті 79

3.1. Ділові листи з різних напрямків 80

^ 4. ЛИСТИ НА СОЦІАЛЬНУ ТЕМАТИКУ 91

4.1. Призначення зустрічей та організація подорожей. 91

4.2. Лист-заява для влаштування на роботу 106

III. ТЕМИ І ТЕСТИ 111

1. Характер, Поведінка, Настрій та манери людини (PERSON’S CHARACTER, BEHAVIOR, MOOD AND MANNERS) 111

1.1. Mood and manners 111

1.2. Illustration of use 113

1.3. Conversations. 114

1.4. Situation 115

^ 2. ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ (TALK ON PERSON’S APPEARANCE) 115

2.1. Illustration of use 117

2.2. Conversations 118

2.3. Situations 118

2.4. Exercises 119

3. бУДИНОК. КВАРТИРА (HOUSING. FLAT) 121

3.1. Substitution patterns 123

3.2. Situations 124

3.3. Exercises 125

^ 4. СІМ'Я (MY FAMILY) 131

4.1. Illustration of use 132

4.2. Conversations 133

4.3. Role-play the following situations: 134

4.4. Exercises 135

5. робочий день і відпочинок (WORKING DAY AND REST) 141

5.1. Conversation formulas 144

5.2. Exercises for oral practice. 146

5.3. Role-play the following situations: 149

5.4. Fill in the missing parts of the dialogues. 150

6. пори року. погода (SEASONS AND WEATHER) 151

6.1. Illustration of use 153

6.2. Conversations 154

7. їжа. в ресторані (MEALS. EATING OUT) 159

7.1. Practice these sentence patterns 163

7.2. Memorize these dialogues. practice them in pairs 164

^ 8. В МІСТІ (GETTING ABOUT TOWN) 174

8.1. Illustration of use 178

8.2. Memorise these dialogues. practice them in pairs 180

9. магазини і покупки (SHOPS AND SHOPPING) 188

9.1. Conversations 197

9.2. Role-play the following situations. 201

10. подорож (Travelling) 201

10.1. Illustration of use 204

10.2. Conversations 206

10.3. Memorize these dialogues. practice them in pairs 208

11. ділова поїздка. звіт по поїздці (Business Travel. Travel Information) 214

11.1. Structure patterns 216

11.2. Situation patterns 217

11.3. Memorise these dialogues. practice them in pairs 219

12. знайомство (Making an Introduction. Meeting People) 221

12.1. Practice these sentence patterns 223

12.2. Read and memorise these dialogues. 224

13. розмова по телефону (TELEPHONING) 234

13.1. Illustration of use 237


ПЕРЕДМОВА

Мета даного посібника – допомогти студентам у вивченні англійської мови. Посібник складається з трьох частин, кожна з яких присвячена окремим питанням вивчення мови.

Матеріал, викладений у першому розділі, допоможе студентам. за короткий термін засвоїти основні граматичні труднощі, що характерні для наукової літератури.

Розділ складається з 18-ти таблиць з коротким описом. Кожна таблиця дає коротке уявлення про граматичне явище в цілому і має назву цього явища, та, де це можливо, його формулу, функції у реченні з ілюстраціями на прикладах, а крім того і переклад.

Усі таблиці – це результат роботи викладачів англійської мови в студентських групах Київського інституту інвестиційного менеджменту.

Таблиці апробовані протягом двох років у студентських групах різних курсів і різних форм навчання.

Другий розділ присвячений діловому листуванню Наведена велика кількість прикладів.

Третій розділ посібника присвячений набуттю навичок монологічного та діалогічного мовлення. В ньому подана лексика, розмовні моделі, діалоги, характерні для різноманітних ситуацій спілкування.

Він складається з 12 тематичних розділів, кожен з яких має словник, розмовні моделі, що використовуються в природному спілкуванні, ситуативні діалоги, тренувальні вправи, направлені на закріплення лексики, та комунікативно-творчі вправи.

Автор має за мету дати в руки викладача і студента мовний матеріал, орієнтований на одне з головних завдань навчання іноземній мові – розвитку навичок усного мовлення.

Посібник розроблено на матеріалі сучасних словників англійської мови, розмовників і навчальних курсів англійської мови, виданих у Великобританії, США, Україні та Росії.
Бондар А. О.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Схожі:

В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови iconВ., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови
Рекомендовано до друку Вченою Радою Київського інституту інвестиційного менеджменту
В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Упм англійської мови, «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської...
В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови iconНавчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, пошукувачів та слухачів магістратури. Стисло подані усі розділи граматики англійської мови.
Назва розробки. Навчальний електронний посібник “Нормативна граматика англійської мови в тестах”
В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» на тему «Пряма та непряма мова»...
В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови icon1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки
Практичний курс англійської мови: підручник для студентів факультету іноземних мов вищих закладів освіти
В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови icon1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки
Практичний курс англійської мови: підручник для студентів факультету іноземних мов вищих закладів освіти
В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання)
«Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання
В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови iconДля викладачів дисципліни «Практичний курс англійської мови» щодо роботи студентів у лінгафонному кабінеті
Методичні рекомендації для викладачів дисципліни “Практичний курс англійської мови” щодо роботи студентів у лінгафонному кабінеті...
В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови iconМетодичні вказівки «Мовна категорія кількості»
Методичні вказівки «Мовна категорія кількості» до практичних занять з дисциплін “Практичний курс англійської мови”, «Історія англійської...
В. В., Іваненко Г. П. Практичний посібник з англійської мови iconМетодичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови»
Курс лексикології англійської мови – складова частина теоретичного курсу англійської мови, метою якого є системний виклад основних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи