Тематичний план icon

Тематичний план
Скачати 77.32 Kb.
НазваТематичний план
Дата06.09.2012
Розмір77.32 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


по видах занять по дисципліні

"Інформатика та комп'ютерна техніка"
Спеціальність “Менеджмент організацій”

(денне відділення)Найменування тем


Всього


Лекції


Лабораторні


Самостійна робота

1

2

3

4

5

Тема 1. Архітектура комп'ютера

Тема 2. Основні принципи роботи в Windows.

Тема 3. Автоматизована обробка ділових документів. Текстові процесори.

Тема 4. Автоматизоване введення текстової інформації.

Тема 5. Автоматизована обробка числових даних. Табличні процесори.

Тема 6. Комп'ютерна графіка

Тема 7. Сучасні способи комунікації

Тема 8. Нагромадження, пошук і обробка інформації.

Тема 9. Автоматизований переклад. Лінгвістичні процесори.

Тема 10. Захист інформації

Висновок.


12

34

40


22


44


30

38

38


20


16

3

4

10

12


6


14


8

10

10


6


6

2

4

12

14


8


16


10

14

14


8


6


4

12

14


8


14


12

14

14


6


4

1

Всього

297

88

106

103ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

по видах занять по дисципліні

"Інформатика та комп'ютерна техніка"

Спеціальність “Менеджмент організацій”


(заочне відділення)Найменування тем


Всього


Лекції


Лабораторні


Самостійна робота

1

2

3

4

5

Тема 1. Архітектура комп'ютера

Тема 2. Основні принципи роботи в Windows.

Тема 3. Автоматизована обробка ділових документів. Текстові процесори.

Тема 4. Автоматизоване введення текстової інформації.

Тема 5. Автоматизована обробка числових даних. Табличні процесори.

Тема 6. Комп'ютерна графіка

Тема 7. Сучасні способи комунікації

Тема 8. Нагромадження, пошук і обробка інформації.

Тема 9. Автоматизований переклад. Лінгвістичні процесори.

Тема 10. Захист інформації

Висновок.

12

34

40


22


44


30

38

38


20


16

3


1

4

4


2


4


2

4

4


2


2

14

8


2


8


2

4

4


2


2


11

26

28


18


32


26

30

30


16


12

2

Всього:

297

30

36

231ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИТема 1. Архітектура комп'ютера.

Зміст і порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні технології. Предмет інформатики. Галузі застосування комп'ютера. Склад ПЕОМ. Технічні засоби (Hardware). Призначення і характеристики окремих вузлів комп'ютера. Керування зовнішніми пристроями комп'ютера. Програмні засоби (Software, Application Software).


Тема 2. Основні принципи роботи в Windows.

Операційна система і її призначення. Поняття задачі, події. Ергономічні принципи організації діалогу користувача з комп'ютером. Типи діалогу. Графічний інтерфейс. Концепція робочого столу. Миша. Прийоми роботи мишею. Поняття вікна. Компоненти вікна. Органи керування вікном. Елементи керування - списки, кнопки, шкали. Меню. Функціональні клавіші. Гарячі клавіші. Інструментальна панель. Діалогові вікна.

Файли. Папки. Ієрархічна структура папок. Провідник. Операції з файлами і папками. Кошик для файлів, що знищуються. Менеджер пошуку файлів. Шаблони.


Тема 3. Автоматизована обробка ділових документів. Текстові процесори.

Операції з документами. Вікно текстового процесора. Методи представлення документа. Робота з декількома документами. Введення і редагування тексту. Робота з фрагментами тексту. Контекстний пошук і заміна.

Шрифти і їхні характеристики. Форматування абзаців.

Маркіровані і нумеровані списки. Створення таблиць. Структура документа. Форматування документів складної структури. Попередній перегляд і друк документів.


Тема 4. Автоматизоване введення текстової інформації

Растрова графіка. Сканери - принцип дії і характеристики. Типи сканерів. Формати графічних файлів. Програми розпізнавання текстів. Сканування документа. Сегментація документа. Розпізнавання тексту.


Тема 5. Автоматизована обробка числових даних. Табличні процесори.

Табличне представлення даних. Основні і похідні дані. Електронні таблиці. Структура вікна табличного процесора. Операції з комірками. Уведення повторюваних даних. Створення і використання простих формул. Абсолютні і відносні адреси комірок. Стандартні функції. Сортування і фільтрація даних. Побудова діаграм. Друк готового документа.


Тема 6. Комп'ютерна графіка.

Графічні процесори. Види комп'ютерної графіки. Вікно графічного редактора. Малювання ліній і фігур. Введення і форматування тексту. Робота з кольором - завдання кольору, заливання замкнутих контурів. Кисть. Розпилювач Обробка фрагментів тексту - виділення, переміщення, обертання, деформація. Методи виправлення помилок. Збереження і друк готових зображень.


Тема 7. Сучасні способи комунікації

Інтернет і Інтранет. Web- сторінка (сайт). Оглядач Internet Explorer. Панель інструментів. Огляд Web- сторінок в Інтернеті. Електронна пошта. Документ HTML.


Тема 8. Накопичення, пошук і обробка інформації.

Структура інформаційної системи. База даних. Система керування базою даних. Основні поняття реляційної (табличної) бази даних: таблиця, запис, поле. Ключ запису. Зв'язані таблиці.

СУБД Access. Створення таблиць. Запити. Запити за зразком. Обчислення в запитах. Мова SQL. Форми. Автоформи. Створення форм. Звіти.


Тема 9. Автоматизований переклад. Лінгвістичні процесори.

Проблему автоматизованого перекладу. Синтаксис і семантика речення. Типи засобів автоматизованого перекладу.

Комп'ютерні словники (Multilex). Правила користування.

Комп'ютерні перекладачі (Prompt, Lingvo). Режими перекладу текстів: пакетний, швидкий. Керування процесом перекладу. Поповнення і настроювання словників. Переклад Web- сторінок.


Тема 10. Захист інформації

Захист від збоїв апаратури. Безперебійні джерела живлення. Архівація даних. Програми архівації і методи роботи з ними. Прилади запису на магнітну стрічку.

Захист від комп'ютерних вірусів. Механізм дії комп'ютерного вірусу і способи боротьби з ним. Антивірусні пакети.

Захист від несанкціонованого доступу. Парольний захист. Електронні ключі захисту. Криптографічний захист.

Висновок

Перспективи розвитку інформаційних технологій. Обробка мовної інформації: розпізнавання і синтез мови. Інтелектуальні системи. Експертні системи. Бази знань.


ЛІТЕРАТУРА

до навчальної дисципліни

"Інформатика та комп'ютерна техніка"


 1. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие: -М.: АСТ-ПРЕСС: Информком-Пресс, 1999. - 480 с.

 2. Пламли Сью. 10 минут на урок Windows-95: пер. с англ. - 2-е изд. - К; ; Спб.: Издат. дом "Вильямс", 1998. - 200 с.

 3. Марченко А.И., Пасько В.П. Word 7.0 для Windows 95: - К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1996 - 464 с.

 4. Праг, Керри Н., Ирвин, Мишель Р. Библия пользователя Access 97.: Пэр. с англ. - К.: Диалектика, 1997 - 768 с.

 5. Жаров А. Железо IBM 99. -М.:"МикроАрт", 1999. -352 с.

 6. Безруков Н.Н. Компьютерная вирусология: Справочное руководство. -К.: УРЕ, 1991. -416 с.

 7. Защита информации в персональных ЭВМ. Спесивцев А.В и др. -М.: Радио и связь, МП "Веста", 1002. -192 с.

 8. Перспективы развития вычислительной техники: В 11 кн.: Справ. пособие. Под ред. Ю.М. Смирнова. Кн. 2. Интеллектуализация ЭВМ. Кузин Е.С. и др. -М.: Высш. шк., 1989. -159 с.

 9. Коутс Р., Влейминк И. Интерфейс "человек-компьютер". Пер. с англ. -М.: Мир, 1990. - 501 с.

 10. Клавиатурные тренажеры "Обновление 2000" Подборка лучших обучающих программ. Компакт-диск (CD ROM)

 11. Копичко И.С., Копичко С.М., Цурін О.П. Microsoft EXCEL: первые шаги. - К.: Академпрес, 1994.

 12. Олаф Кох. MS- EXCEL 4.0 для пользователя. - К.: BHV, 1994.

 13. Николь Н., Альбрехт Р. EXCEL 5.0. Электронные таблицы.- Г.: Эком, 1994.

 14. Николь Н., Альбрехт Р. Графический редактор CorelDraw 4.0.- М.: Эком, 1994.

 15. Фельдманг А. Microsoft Word для Windows. Версия 6.0. - К.: Евроиндекс, 1994.

Схожі:

Тематичний план iconТематичний план з політології
Тематичний план з політології для 1 курсу медичного та стоматологічного факультетів
Тематичний план iconТематичний план з політології
Тематичний план з політології для І курсу медичного та стоматологічного факультетів
Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2.
Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план лекц_й/Кал. план лекц_й з_ спец 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план лекц_й/Кал. план лекц_й з_ спец 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план лекц_й/Кал. план лекц_й з_ спец 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи