Міжнародний Соломонів університет icon

Міжнародний Соломонів університет
Скачати 316.85 Kb.
НазваМіжнародний Соломонів університет
Дата06.09.2012
Розмір316.85 Kb.
ТипДокументи

Міжнародний Соломонів університет

Кафедра історії


Навчально-методичний комплекс з курсу

«Історія демократичних та соціальних рухів»


Уклад. доц. Ровчак Л. В.


для студентів денної та заочної форми навчання


Затверджено за засіданні кафедри історії

Протокол № 1 від 9 вересня 2002 р.


Завідувач кафедри Левітас Ф. Л.


Київ–2002


Вступ

В історії сучасного суспільства демократичні і соціальні рухи займають важливе місце. Вони активно впливають на діяльність органів державної влади, економіку, соціальні процеси, міжнародні відносини. Їх діяльність є основою громадського суспільства, системою вільних соціальних форм життєдіяльності людей, які функціонують на рівні з партійною системою. Їх соціальне призначення полягає насамперед у тому, що вони допомагають людині у розв’язанні проблем повсякденного життя, відкривають можливості для виявлення суспільно-політичної ініціативи, здійснення функцій самоврядування.

Соціальні та демократичні рухи є формуванням людей на основі їх вільного і свідомого воєвиявлення та спільності інтересів. Право на об’єднання є невід’ємною частиною прав людини і громадянина. Воно проголошено загальною декларацією прав людини. Конституції демократичних держав гарантують свободу створення таких об’єднань, діяльність яких має грунтуватися на демократичних засадах, відповідати вимогам відкритості гласності.

Курс «Історія сучасних та демократичних рухів» допоможе студентам систематизувати знання з історії, політології, познайомить з історією найвідоміших, найвпливовіших демократичних і соціальних рухів. Вузівський курс передбачає вивчення історії і діяльності на сучасному етапі таких демократичних і соціальних рухів як молодіжний, жіночий, антивоєнний тощо.

Цей курс допоможе студентам вивчити причини виникнення рухів, основні етапи їх діяльності, функції які вони виконують в суспільстві. Завдяки цьому студенти зможуть самостійно з’ясувати місце і роль того чи іншого руху в історії.

Демократичні і соціальні рухи в Україні мають свою специфіку. В процесі розбудови незалежної держави виникло багато об’єднань. По підрахункам в Україні близько 5 тис. асоціацій, союзів, фондів.

Навчальна програма

Тема 1. Поняття, демократичних та «соціальних» рухів. Методологія дослідження. Історіографія.

Різноманітність демократичних та соціальних рухів в світі. Основні поняття і терміни. Об’єкт вивчення. Мета та завдання курсу.

Методологічна основа курсу.

Західні дослідники про демократичні та соціальні рухи.

Вітчизняна історіографія.

Тема 2. Причини виникнення та основні етапи розвитку соціальних та демократичних рухів. Їх типологія, функції та роль в сучасному суспільстві.

Причини виникнення демократичних та соціальних рухів. Етапи їх розвитку:

 1. створення руху;

 2. стадія становлення ідейних та організаційних основ руху;

 3. стадія агітації;

 4. стадія розвинутої діяльності;

 5. стадія згасіння руху.

Типи демократичних та соціальних рухів: традиційні (профспілки, молодіжний, жіночий та інші) та нові (екологічний рух).

Класифікація рухів. Реформістські, революційні та експресивні рухи.

Міжнародні, республіканські, регіональні та місцеві рухи.

Функції демократичних та соціальних рухів в суспільстві.

Тема 3. Історія світового профспілкового руху.

Створення профспілок в країнах Європи. Профспілки як перша форма самоорганізації робітників. Особливості профспілкового руху в 50–60 рр. в країнах Європи та США. Пред-юніонізм як специфічна течія в профспілковому русі.

Створення професійних організацій в країнах Східної Європи, Японії та деяких країнах Латинської Америки. Виникнення національних профцентрів (Американська федерація праці (1881), Генеральна комісія профспілок Німеччини (1892), Загальна конференція праці у Франції (1895)).

Профспілки на початку ХХ століття. Створення міжнародного секретаріату профспілок (МСП). Функції МСП. Соціал-демократія і профспілки. Профспілковий рух в роки першої світової війни.

Діяльність профспілок в 20-ті рр. ХХ ст. Зростання їх чисельності. Зміни в соціальному складі. Збільшення лівих сил в профспілковому русі.

Піднесення профспілкового руху в країнах Латинської Америки. Латиноамериканська конференція профспілок (1929).

Створення міжнародної федерації профспілок (МФП). Міжнародна організація праці (МОП) (1919) як складова частина Ліги Нації.

Міжнародна конференція християнських профспілок (1920). Декларація принципів і програма МКХП (1922).

Міжнародна рада профспілок (1920). Маніфест до профспілок Міжнадпром (1 серпня 1920).

Червоний інтернаціонал профспілок (Профінтерн). Основні напрями в діяльності профінтера. Роль профінтера в розвитку профспілкового руху в колоніальних країнах. Профінтерн і боротьба з фашизмом. Профспілковий рух в роки другої світової війни.

Всесвітня профспілкова конференція в Лондоні (6 лютого, 1945 р.). утворення та юридичне оформлення Всесвітньої федерації профспілок (ВФП). Діяльність ВФП в 1945–1949 рр. Другий Всесвітній конгрес профспілок. Створення міжнародних галузевих об’єднань профспілок (Міжнародна федерація профспілок робітників просвітництва (МФПРП), МОП трудівників сільського, лісного господарства та плантацій та інші).

ІІІ, ІV, V Всесвітні конгреси профспілок. Утворення Міжнародної конфедерації вільних профспілок (МКВП). Мета та завдання МКВП.

Міжнародна конференція християнських профспілок (МКХП).

Профспілковий рух і Міжнародна організація праці (МОП). Діяльність МОП.

Особливості профспілкового руху в країнах Європи в 70–80-ті рр.

Профспілковий рух в США. Профспілки і країни Латинської Америки.

Сучасний стан профспілок.

Тема 3. Профспілковий рух в Україні.

Виникнення профспілок. І Загальноросійська конференція профспілок (1905 р.). Центральне бюро професійних союзів в Україні.

Профспілки і І світова війна. Жовтневий заколот (1917 р.). Громадянська війна і профспілки України. Загальноукраїнське засідання профспілок.

Введення непу та роль профспілок в організації виробництва. ІІ Всеукраїнський з’їзд профспілок (22–25 січня 1922 р.) та їх організаційне укріплення.

Турбота про покращення умов праці та побуту – головне завдання профспілок. Боротьба з безграмотністю. Розширення мережі засобів масової інформації («Український гудок», «Моряк», «Вестник профдвижения Украины» та інші).

Виникнення соцзмагань та роль профспілок. Створення професійних спілок на Західноукраїнських землях.

Профспілки в роки ІІ світової війни. Роль профспілок в евакуації народного господарства. Відбудова господарства після війни.

ІІІ Республіканська конференція профспілок (1–2 квітня 1954 р.). Культ особи Сталіна і ІV Республіканська конференція профспілок (10–11 квітня 1956 р.).

Профспілки в роки «застою».

Перебудовчі процеси в профспілках в д. п. 80-х рр. Страйковий робітничий рух в Донбасі. Утворення Федерації незалежних профспілок України (6 жовтня 1990 р.).

Тема 4. Профспілки України сьогодні: нова соціальна роль, стан та перспективи розвитку.

Сучасний стан профспілкового руху. Федерація профспілок України, її статут та програма утворення нових профспілкових об’єднань. Всеукраїнське об’єднання солідарних трудівників (1991). Всеукраїнське профспілкове вільне об’єднання солідарних працівників (1995). Роль профспілки гірників України у згуртуванні вільних профспілок. Конфедерація вільних профспілок України. Автономні всеукраїнські профспілки.

Робота по консолідації профспілок. Акції протесту. Скорочення профспілкового членства.

Нова соціальна роль профспілок. Профспілкові права. Конституціяя України і основні права людини.

Страйковий рух на Україні. Активність профспілок. Участь профспілок у соціальному партнерстві. Колективно-договірна робота. Консультативно-дорадча участь профспілок в соціальній та економічній політиці. Контрольна функція профспілок в сфері праці.

Тема 5. Світовий молодіжний рух.

Виникнення світового молодіжного руху. Діяльність перших молодіжних організацій.

Створення Комуністичного інтернаціоного руху молоді. Міжнародний конгрес комуністичних і соціалістичних студентів.

Участь молоді в подіях 1917–1923 рр., революції в Німеччині (листопад 1918 р.), антифашистському повстанні в Болгарії (вересень 1923 р.), боротьбі робітничого класу в Фінляндії, Угорщині, Франції, Італії.

Анархіські та авангардиські тенденції в молодіжному русі.

Активізація антимілітариської та антифашистської боротьби молоді в 30-ті рр. ХХ ст. створення асоціацій демократичної молоді. Антифашистський міжнародний конгрес юнацтва (Париж, вересень 1933); Всесвітній студентський конгрес (Брюсель, вересень 1934); 1-й Всесвітній молодіжний антивоєнний конгрес (Женева, вересень 1936 р.); 2-й Всесвітній конгрес молоді за мир (США, Вассар-Коледж, серпень 1938 р.).

Молодіжний рух в роки другої світової війни.

Збільшення інтересу молоді до загальнолюдських, гумністичних цінностей.

Виникнення неформальних молодіжних організацій («хіппі», «панки», «рокери»).

Неофашистські молодіжні організації. Діяльність всесвітніх молодіжних організацій: Всесвітня організація Скаутського руху, Всесвітня федерація демократичної молоді, Міжнародний союз студентів.

Світовий молодіжний рух на сучасному етапі.

Тема 6. Історія молодіжного руху в Україні.

Теоретико-методологічні аспекти дослідження молодіжного руху. Зародження молодіжного руху на Україні. «Громадський» молодіжний рух. Перші комсомольські осередки. «Червоний піонер Західної України». Релігійні молодіжні організації. Роль учнівської молоді в молодіжному русі («Українська громада молоді середніх шкіл», «Юнацька спілка», «Шкільна просвіта середньої школи»).

Комсомольсько-піонерський період в історії молодіжного руху. Утворення ВЛКСМ. ВЛКСМ під час Великої Вітчизняної війни. Комсомол і відбудова народного господарства. Історія західноукраїнського комсомолу. Комсомол і мережа засобів масової інформації («Комсомолець України», «Знання та праця», «Молодий більшовик», «Молода гвардія»).

Середина 80-х рр. новий період в розвитку українського молодіжного руху. Поява «неформальних об’єднань молоді», «Українська студентська спілка», «Союз українського студентства». «Українська молодь – Христові». Характерні риси сучасного молодіжного руху. Оновлений ВЛКСМ.

Тема 7. Світовий жіночий рух як складова частина загальнодемократичного руху.

Жіночий рух як складова частина загальнодемократичного руху.

Причини виникнення феміністичних ідей. Визначення поняття «фемінізм» та початок розвитку феміністського руху. Особливості та специфіка зародження і формування феміністського руху в США, тенденції його розвитку. Суфражистки.

Міжнародні жіночі організації п.п. ХХ ст.: Міжнародна ліга за мир і свободу (1919), Міжнародна федераціяя жінок з університетською освітою (1919). Міжнародна кооперативна жіноча гільдія (1921), Міжнародна федерація жінок ділових та вільних професій (1930), Рух за жіноче рівноправ’я в ряді країн Азії.

Жінки і антивоєнний рух. Всесвітній конгрес жінок проти війни (Париж, 1934), Антивоєнна Міжнародна конференція (травень, 1938).

Жіночий рух в д. п. ХХ ст. Піднесення громадських рухів в розвинених країнах в 60-ті рр. формування головних напрямків феміністської стратегії в країнах Західної Європи та США. Основні ідеологи фемінізму – С. де Бувуар, К. Міллет, Б. Фріден, С. Зонтаг та їх праці. Характеристика різноманітніх напрямків та різновидів феміністського руху, активізація боротьби жінок за свої права.

Десятиріччя жінки, проголошене ООН 1975–1985 рр.). Аналіз реального становища жінок в сфері зайнятості, оплати праці, освіти та професійної підготовки, пенсійного забезпечення, в сфері політики та інформації.

Активізація феміністського руху: нові тенденції та перспективи.

Поява концепції «нового світового порядку» і роль феміністського руху (90-ті рр.). Глобалізація світових процесів та роль феміністського руху на сучасному етапі розвитку цивілізації.

ООН і жіночий рух. Головні напрямки діяльності ООН та її спеціалізованих установ – ЮНЕСКО, ВООЗ, МОП тощо у розв’язанні проблем жіноцтва.

Основні міжнародні конференції, що були проведені під егідою ООН, які розглядали проблеми становища жінок у різних країнах.

Діяльність світових жіночих об’єднань (Світовий рух матерів, Світовий рух католицьких жіночих організацій та інш.).

Тема 8. Жіночий рух на Україні.

Виникнення жіночого руху в Україні в середині ХІХ ст. перша українська жіноча спілка «Жіноча громада» і товариство захисту працюючих жінок», діяльність цих організацій, їх основна мета. Нові сфери і напрямки діяльності жіночих організацій в Україні після проголошення Української Народної Республіки (УНР).

Правовий статус жінок в Україні за радянських часів. Розрив між деклараціями та реальністю. Фактична дискримінація жінок у всіх сферах: політичній, економічній, соціальній, духовній.

Ідеологічне спрямування жіночого руху в Україні. Відсутність діалогу між розвиненими країнами і колишньою соціалістичною республікою Україною щодо жіночих проблем. Негативне ставлення до західного феміністського руху.

Відновлення організованого жіночого руху в Україні в 90-х рр. чисельне зростання жіночих органзацій за умов незалежності.

Боротьбі із злиднями, безробіттям, участь жінок у підприємництві, у розбудові української держави, у роботі керівних органів і процесі прийняття рішень, проблеми освіти і професійної підготовки жінок, боротьба проти насильства щодо жінок та інші як головні проблеми, що стоять сьогодні перед жінками.

Діяльність Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО).

Участь жіночих організацій України у Міжнародних конгресах, саммітах, семінарах.

Тема 9. Виникнення і розвиток антивоєнного руху.

Антивоєнний рух як один із демократичних рухів. Головна мета – припинення війни.

Характерні риси антивоєнного руху в 20-ті рр. масові політичні компанії проти фашизму та війни. Міжнародний антивоєнний конгрес (1932 р.). створення Всесвітнього комітету боротьби за мир.

Комінтерн як антивоєнний, антифашистський орган. Осудження комуністами пацифізму буржуазних та соціал-демократичних партій. Антивоєнний рух і діяльність Соцінтерну.

Європейський антивоєнний рух в 30-ті рр.

Антивоєнний рух після другої світової війни. Зростання руху за мир. Внесок екологічних партій в рух за мир.

Національні центри антивоєнного руху («Компанія за ядерне розброєння») (Великобританія), Португальська рада миру і співробітництва, «Прихильники миру Фінляндії» та інші).

Релігійні антивоєнні організації («Міжнародна рада миру»).

Діяльність Всесвітньої Ради Миру.

Тема 10. Історія та розвиток екологічного руху. Екологічний рух на Україні.

Екологічний рух як один із нових соціальних та демократичних рухів. Характерні риси екологічного руху.

Зародження та розвиток екологічного руху. Індустріальний розвиток. Вплив науково-технічної революції на природне середовище та людину. Ядерні випробування. Будівництва АЕС. Акції протесту.

Ідеологічний пошук в 60–70-х рр. ХХ ст. вплив анархіських, реформіських, релігійних, псевдомарксиських концепцій.

Екологісти та економічні проблеми.

Політизація екологічного руху. Екологічні партії. Екологічний рух на Україні.

Діяльність екологічних міжнародних організацій.

Тема 11. Рух за расове та національне рівенство.

Дискримінація етнічних груп – одна з важливіших проблем демократичної боротьби в д.п. ХХ ст.

Декларація прав людини. Її реалізація.

Рух за громадські права в США (сер. 50-х рр. – 80-ті рр.). Політика Р. Рейгана. Расизм.

Національна незалежна партія чорних за радикальні перетворення в американському суспільстві.

Рух іспаномовних американців (з сер.60-х рр. ХХ ст.). Характерні риси.

Рух американських індейців.

Розвиток руху за расове та національне рівенство в країнах Західної Європи.

Тема 12. Рух за альтернативний спосіб життя.

Альтернативний рух як рух до деполітизації. Характерні риси руху за альтернативний спосіб життя. Завдання руху.

Чисельність альтернативних проектів. Їх типологія.

Альтернативні концепції суспільного розвитку. Альтеративна політекономія.

Критика альтернатистами політичної сфери. Їх погляд на політичну культуру.

Існування сільськогосподарських комун як один із найголовніших альтернативних проектів. Альтернативні проекти і пошуки нових організаційних форм існування суспільства.


Плани семінарських занять

Тема 1. Профспілковий рух після другої світової війни.

План

 1. Профспілковий рух в країнах Західної Європи та США.

 2. Профспілковий рух в країнах Азії, Латинської Америки, Африки.

 3. Розвиток міжнародного профспілкового руху.

 4. Міжнародні організації трудящих на сучасному етапі.

Література

 1. Давыдюк П. Г. Профсоюзное движение: история, теория, практика. – Мн.: МИТСО, 1999. – 269 с.

 2. Жарков Б. Н. Профсоюзные права и их международно-правовая защита.– М. , 1990.

 3. История профсоюзного движения за рубежом (1945–1984). Учебное пособие. – М. , 1985.

 4. Москвитин Л. Б. Международное профсоюзное движение: проблемы оновлення. – М. , 1989.

 5. МОТ: Конвенция и рекомендации, принятые Международной конвенцией труда, 1919–1966. – Женева: МБТ, 1983.

 6. Костер У. Очерки мирового профсоюзного движения. – М. , 1956.


Тема 2. Профспілки України.

План

 1. Виникнення та становлення профспілкового руху на Україні.

 2. Участь профспілок у соціально-економічному розвиткові УРСР.

 3. Форми діяльності профспілок у 1945–1991 рр.

 4. Соціальна роль та стан профспілкового руху в сучасній Україні.

Література

 1. Двірна К. П. Репресована бібліографія та актуальні проблеми історії профспілкового руху в Україні // Профспілки України. – 2000. – № 2. – С. 87–96.

 2. Докашенко В. М. До питання про характер перебудови профспілок України (1985–1990 рр.) // Історичні і політологічні дослідження. – 2002. – № 2(4). – С. 95–102.

 3. Осовий Г. В. Профспілковий рух в Україні: нова соціальна роль, стан та перспективи розвитку // Профспілки України. – 2001. – № 1. – С. 3–25.

 4. Очерки истории профессиональных союзов в Украинской ССР / Ю.Б. Бабко, П. Л. Варгатюк, И. Л. Гошуляк и др. – К. , 1983.

 5. Пожидаев В. В. Проблеми профспілок в контексті глобалізації: [Укр. і світ] // Профспілки України. – 2000. – № 1. – С. 23–24.

 6. Стоян Г. О. Професійні спілки України (1992–1997 рр.). 07. 00. 01. Автореф., 1998.

 7. 90 років виникнення масового профспілкового руху в Україні: Матеріали наук. конф. «Профспілковий рух в Україні: актуальні проблеми теорії, історії і сучасності». – К. , 1996.

Тема 3. Всесвітній молодіжний рух.

План

 1. Молодіжний рух як один із демократичних рухів.

 2. Діяльність світових молодіжних організацій (Всесвітня федерація демократичної молоді, Міжнародний союз студентів, Всесвітня організація скаутського руху).

 3. Неформальні молодіжні організації.

Література

 1. Булавін О. , Корнієвський О. Молодь і майбутнє сучасних політизованих об’єднань // Політологічні читання. – 1992. – № 4.

 2. Вопросы истории международного молодежного движения. – Томак, 1973.

 3. Громов А. В. , Куран С. С. Неформалы: кто есть кто? – М. , 1990.

 4. Западные молодежные субкультуры 80-х годов. Научно-аналитический обзор. – М. , 1990.

 5. Зарубежные молодежные организации: Справочник (По состоянию на январь 1989 г.). – М. , 1989.

 6. Массовые движения в современном мире. – М. , 1990.

 7. Массовые движения в современном обществе / С. Г. Айвадова, З. А. Грунт, Й. Х. Де Декен и др. – М. , 1990.

 8. Молодежь и демократия (исторический опыт стран Запада): [Сб. ст.]. – М. , 1992.

 9. Мошняга В. П. Мировое профсоюзное демократическое движение. – М. , 1987.

 10. Основные этапы международного молодежного движения (80-ые годы ХІХ в. – 70-е годы ХХ в.). Учеб. пособие. – М. , 1976.

 11. Тарасов А. Бритоголовые: Новая профашистская молодежная субкультура в России // Дружба народов. – 2000. – № 2. – С. 130–150.

 12. Тимошенко А. Г. , Косенко Е. М. Молодежное движение в США: История и современные проблемы. – Томск, 1988.

Тема 4. Молодіжний рух на Україні.

План

 1. Характеристика основних етапів молодіжного руху на Україні.

 2. Зародження та розвиток молодіжного руху на Україні.

 3. Комсомольсько-піонерський період в історії молодіжного руху.

 4. Молодіжний рух в сучасній Україні.

Література

 1. Булавін О. , Корнієвський О. Молодь і майбутнє сучасних політизованих об’єднань // Політологічні читання. – 1992. – № 4.

 2. Головатий М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. – К. , 1993.

 3. Головенко В. А. Український молодіжний рух у ХХ ст. – К. , 1997.

 4. Довідкові матеріали про становище молоді та хід реалізації державної політики в Україні. – К. , 1997.

 5. Корнієвський О. А. , Якушик В. М. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. – К. , 1997.

 6. Литвин В. Молодіжні суспільно-політичні організації // Політика і час.– 1991. – № 3.

 7. Молодіжний та дитячий рух в Україні: історія та генезіс. – К. , 1993.

 8. Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві. Збірник матеріалів конгресу української молоді. Київ, 26–28 травня 1997 р. – К. , 1997.

 9. Островский П. Молодежное движение на будущее // День. – 2000. – 11 авг. (№ 144). – С. 19.

 10. Табачник Д. В. , Розтальний В. М. Комсомол України: трагічні сторінки. – К. , 1990.

Тема 5. Світовий жіночий рух.

План

 1. Зародження фемініського руху в країнах Західної Європи та Америки д.п. ХІХ – поч. ХХ ст.).

 2. Піднесення фемініського руху в 60–70-х рр. ХХ ст. Характеристика основних напрямків.

 3. ООН і жіночий рух.

 4. Міжнародні жіночі організації.

Література

 1. Гаврилова И. Женский клуб – оружие или защита? [Непразные заметки о женском движении в Украине и США] // День. – 1999. – № 42. – 6 марта. – С. 4.

 2. Женщины в Израиле. – Иерусалим, 1993.

 3. Женщины в современном мире: К итогам Х-летия женщин ООН. – М. , 1986.

 4. Массовые движения в современном мире. – М. , 1990.

 5. Массовые движения в современном обществе / С. Г. Айвазова, З. А. Грунт, Й. Х. Де Декен и др. – М. , 1990.

 6. Массовые демократические движения: истоки и политическая роль (Г. И. Вайштейн, В. Н. Дахин, А. Г. Ивахнис и др.) – М. , 1988.

 7. Самолевська Н. Жінки проти насилля // Педагогіка і толерантність. – 2001. – № 3–4. – С. 52–59.

 8. 35 років об’єднання українських жінок у Німеччині: 1945–1980. – Мюнхен, 1980.

 9. Феминизм: восток, запад, Россия // Рос. АН. Ин-т ф-фии / Отв. ред. М. Г. Степанянц. – М. , 1993.

 10. Шведова Н. А. Широкое участие женщин в политике – путь к зрелой демократии // США. Канада: Экономика, политика, культура. – 1999. – № 3(4). – С. 18–30.

 11. Шенелева Л. Т. Женщина и общество: Декларации и реальность. – М. , 1990.

 12. Ярош О. Жіноче обличчя політики: Міжнародне жіноцтво у політичній системі суспільства // Політика і час. – 2001. – № 2. – С. 58–64.

 13. Ярош О. Жіночий рух. Куди і навіщо // Віче. – 2001. – № 3. – С. 109–115.

Тема 6. Жіночий рух на Україні.

План

 1. Виникнення жіночого громадського руху в Україні.

 2. Різноманітність жіночих організацій в Західній Україні.

 3. Жіночий рух в Україні за Радянських часів.

 4. Діяльність жіночих організацій за добу незалежності.

Література

 1. Київський офіс жіночого консорціуму. – К. , 1998.

 2. Карпачева Н. ХХІ век и новая философия роли женщины. Ваш прогноз? // День. – 2001. – № 44. – 7 марта. – С. 3.

 3. Крок О. Радикальні феміністки борються за свободу…: словами, бомбами, дитсадками // Пік: Політика і культура. – 2000. – № 47. – С. 20–21.

 4. Ярош О. Жіноче обличчя політики: міжнародне жіноцтво у політичній системі суспільства // Політика і час. – 2001. – № 2. – С. 58–64.

 5. Жіночий рух в Україні: історія і сучасність. Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 29–31 травня 1993 р. – К. , 1993.

 6. Діяльність ООН в Україні. Жінки в розвитку, Україна та Організація Об’єднаних Націй; 50 років співробітництва. – К. , 1995. – С. 22–23.

 7. Савчук Б. Жіноцтво в суспільному житті Західної України. – Львів, 1998.

Тема 7. Антивоєнний рух.

План

 1. Зародження та розгортання антивоєнного руху.

 2. Характерні риси антифашиського руху.

 3. Особливості антивоєнного руху в д.п. ХХ ст.:

а) соціальна база антивоєнного руху;

б) Рух за ядерне розброєння.

Література

 1. Массовые движения в современном мире. – И. , 1990.

 2. Массовые движения и будущее // Общественные науки и современность. – 1992. – № 6.

 3. Массовые движения в современном обществе / С. Г. Айвазова, З. А. Грунт, Й. Х. Де Декен и др. – М. , 1990.

 4. Массовые демократические движения: истоки и политическая роль (Г. И. Вайштейн, В. Н. Дахин, А. Г. Ивахнис и др. – М. , Наука, 1988.

 5. Рогожина Н. Т. Неправительственные организации: гражданские инициативы и проблемы охраны окружающей среды (на примере стран Юго-Восточной Азии) // Вестник Московского университета. – Сер. 12. – Полит. Науки. – 1996. – № 4. – С. 35–46.

 6. Трудовые массы и антивоенное движение: О новых массовых демократических движениях. – М. , 1988.

Тема 8. Історія екологічного руху.

План

 1. Виникнення та розвиток екологічного руху.

 2. Екологічний рух в країнах Західної Європи та США в д.п. ХХ ст.

 3. Діяльність міжнародних екологічних організацій.

 4. Екологічний рух на Україні.

Література

 1. Массовые движения в современном мире. – М. , 1990.

 2. Массовые движения в современном обществе / С. Г. Айвазова, З. А. Грунт, Й. Х. Де Декен и др. – М. , 1990.

 3. Массовые движения и будущее // Общественные науки и современность. – 1992. – № 6.

 4. Массовые демократические движения: истоки и политическая роль / Г. И. Вайштейн, В. Н. Дахин, А. Г. Ивахнис и др. – М. , Наука, 1988.

 5. Новые социальные движения и социокультурные элементы. Реф. сб. – М. , 1989.

Тема 9. Нові демократичні та соціальні рухи.

План

 1. Рух за расову та національну рівність.

 2. Рух за альтернативний спосіб життя.

 3. Неформальні рухи як нові субкультури.

Література

 1. Массовые демократические движения в современное мире.– М. , 1990.

 2. Массовые движения в современном обществе / С. Г. Айвазова, З. А. Грунт, Й. Х. Де Декен и др. – М. , 1990.

 3. Массовые движения и будущее // Общественные науки и современность. – 1992. – № 6.

 4. Массовые демократические движения: истоки и политическая роль / Г. И. Вайштейн, В. Н. Дахин, А. Г. Ивахнис и др. – М. , Наука, 1988.

 5. Новые социальные движения и социокультурные элементы. Реф. сб. – М. , 1989.

 6. Зотов Г. Откуда миллионы долларов у антиглобалистов? [О движении противников глобализации] // Аргументы и факты в Украине. – 2002. – Май (№ 22). – С. 7.

 7. Тарасов А. Бритоголовые: Новая профашистская молодежная субкультура в России // Дружба народов. – 2000. – № 2. – С. 130–150.


Семінарське заняття для заочного відділення

Тема: Нові тенденції в демократичних і соціальних рухах в д.п. ХХ ст.

План

 1. Неформальні молодіжні організації.

 2. Особливості молодіжного руху в сучасній Україні.

 3. Піднесення фемініського руху в д.п. ХХ ст.

 4. Нові демократичні і соціальні рухи:

а) рух за расову та національну рівність;

б) рух за альтернативний спосіб життя.

Література

 1. Головатий М. Ф. Молодіжна політика в сучасній Україні: проблеми оновлення. – К. , 1993.

 2. Громов А. В. , Куран С. С. Неформалы: кто есть кто? – М. , 1990.

 3. Головенко В. А. Український молодіжний рух в ХХ ст. – К. , 1997.

 4. Западные молодежные субкультуры 80-х годов. Научно-аналитический обзор. – М. , 1990.

 5. Массовые движения в современном мире. – М. , 1990.

 6. Массовые демократические движения: истоки и политическая роль. – М. , 1988.

 7. Тарасов А. Бритоголовые: Новая профашистская молодежная субкультура в России // Дружба народов. – 2000. – № 2. – С. 130–150.

 8. Феминизм: восток, запад, Россия // Рос. Ан. Ин-т ф-фии / Отв. ред. М. Т. Степанянц. – М. , 1993.

 9. Ярош О. Жіночий рух. Куди і навіщо // Віче. – 2001. – № 3. – С. 109–115.

 10. Жіночий рух в Україні: історія і сучасність. Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 29–31 травня 1993 р. – К. , 1993.


Рекомендована література

 1. Антонович И. И. Общественные движения и проблемы власти // социально-политические науки. – 1991. – № 4.

 2. Булавин О. , Корнієвський О. Молодь і майбутнє сучасних політизованих об’єднань // Політологічні читання. – 1992. – № 4.

 3. Вопросы истории международного молодежного движения. – Томск, 1973.

 4. Вінічук В. Домагаймося консолідації профспілкового руху // Профспілки України. – № 4. – С. 46–51.

 5. Гаврилова И. Женский клуб – оружие или защита? [Непразные заметки о женском движении в Украине и США] // День. – 1999. – № 42. – 6 марта. – С. 4.

 6. Голдберг А. Американские профсоюзы: Обьединение американской федерации труда (АФТ) и конгресс производственного профсоюза (КПП). – М. , 1990.

 7. Головатий М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. – К. , 1993.

 8. Громов А. В. , Куран С. С. Неформалы: кто есть кто? – М. , 1990.

 9. Давыдюк П. Г. Профсоюзное движение: история, теория, практика. – Мн., 1999.

 10. Головенко В. А. Український молодіжний рух у ХХ ст. – К. , 1997.

 11. Двірна К. П. Репресована бібліографія та актуальні проблеми історії профспілкового руху в Україні // Профспілки України. – 2000. – № 2. – С. 87–96.

 12. Долошенко В. М. До питання про характер перебудови профспілок України (1985–1990 рр.) // Історичні і політологічні дослідження. – 2002. – № 2(4). – С. 95–102.

 13. Довідкові матеріали про становище молоді та хід реалізації державної політики в Україні. – К. , 1997.

 14. Ефремов А. Н. Любовь к жизни: молодежь мира в движении за мир и ядерное разоружение. – М. , 1998.

 15. Женщины в Израиле. – Иерусалим, 1993.

 16. Женщины в современном мире: К итогам Х-летия женщины ООН. – М. , 1986.

 17. Западные молодежные субкультуры 80-х годов. Научно-аналитический обзор. – М. , 1990.

 18. Зарубежные молодежные организации: Справочник (По состоянию на январь 1989 г.). – М. , 1989.

 19. Зотов Г. Откуда миллионы долларов у антиглобалистов? [О движении противников глобализации] // Аргументы и факты в Украине. – 2002. – Май (№ 22). – С. 7.

 20. История профдвижения в СССР. – М. , 1961.

 21. История профдвижения за рубежом. – М. , 1958.

 22. История профсоюзного движения за рубежом. – М. , Ч. 1. 1962; Ч. 2. 1967.

 23. История профсоюзного движения за рубежом, конец ХVІІІ 1945. – М. , 1990.

 24. Канаев Г. Профсоюзы: «Да здравствует политика! « [Публикации из газеты «Тан» (Женева, Швейцария) о профсоюзном движении в Европе] // Профсоюзы. – 1999. – № 5(6). – С. 25–26.

 25. Київський офіс жіночого консорціуму. – К. , 1998.

 26. Карпачева Н. ХХІ век и новая философия роли женщині. Ваш прогноз? // День. – 2001. – 7 марта (№ 44). – С. 3.

 27. Крок О. Радикальні феміністки борються за свободу…: словами, бомбами, дитсадками // Пік: Політика і культура. – 2000. – № 47. – С. 20–21.

 28. Кокіна В. Дружини послів об’єднуються [Про поновлення діяльності міжнародного жіночого клубу] // Уряд. кур’єр. – 2001. – 14 березня (№ 45). – С. 14.

 29. Корнієвський О. А. Якушик В. М. Молодіжний рух та політичні об’єджнання в сучасній Україні. – К. , 1997.

 30. Лапина Н. Ю. Профсоюзное движение во Франции в 80-е гг.: вопросы теории и практики. – М. , 1989.

 31. Лабутина Т. Л. Ранние английские просветители о роли и месте женщины в обществве // Вопросы истории. – 1997. – № 6. – С. 14–28.

 32. Лапицкий М. И. Профсоюзны США: политические традиции и современность. – М. , 1990.

 33. Литвин В. Молодіжні суспільно-політичні організації // Політика і час. – 1991. – № 3.

 34. Массовые движения в современном мире. – М. , 1990.

 35. Массовые движения в современном обществе / С. Г. Айвазова, З. А. Грунт, Й. Х. Де Декен и др. – М. , 1990.

 36. Массовые движения и будущее // Общественные науки и современность. – 1992. – № 6.

 37. Массовые демократические движения: истоки и политическая роль / Г. И. Вайнштейн, В. Н. Дахин, А. Г. Ивахнис и др. – М. , Наука, 1988.

 38. Молодіжний та дитячий рух в Україні: історія та генезіс. – К. , 1993.

 39. Молодежь и демократия (исторический опыт стран Запада): [Сб. ст.]. – М. , 1992.

 40. Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві. Збірник матеріалів конгресу української молоді. Київ, 26–28 травня 1997 року. – К. , 1997.

 41. Москвин Л. Б. Международное профсоюзное движение: проблемы обновления. – М. , Знание, 1989.

 42. Мошняга В. П. Мировое демократическое молодежное движение. – М. , 1987.

 43. Нікульський В. І. Щоб бачити перспективи, треба пригадувати історію: Думки вголос: [Про історію і сучасність профспілок в Україні] // Профспілки України. – 2000. – № 2. – С. 33–40.

 44. Новые социальные движения и социокультурные элементы. Реф. сб. – М. , 1989.

 45. Основные этапы международного молодежного движения (80-е годы ХІХ в. – 70-е годы ХХ в.). Учебн. пособие. – М. , 1976.

 46. Осовет Г. В. Профспілковий рух в Україні: нова соціальна роль, стан та перспективи розвитку // Профспілки України. – 2001. – № 1. – С. 3–25.

 47. Островский П. Молодежное движение на будущее // День. – 2000. – 11 августа (№ 144). – С. 19.

 48. Очерки истории профессиональных союзов в Украинской ССР / Ю.Б. Бабко, П. Л. Варгатюк, И. Л. Гошуляк и др. – К. , 1983.

 49. Пожидаев В. В. Проблеми профспілок в контексті глобалізації: [Укр. і світ] // Профспілки України. – 2000. – № 1. – С. 23–24.

 50. Профсоюзное движение в Африке / Брагинский М. И. , Громова О. Б. , Гусаров В. И. и др. – М. , 1990.

 51. Рогожина Н. Т. Неправительственные организации: гражданские инициативы и проблемы охраны окружающей среды (на примере стран Юго-Восточной Азии) // Вестник Московского университета. – Сер. 12. – Полит. науки. – 1996. – № 4. – С. 35–49.

 52. Рогожина Н. Т. Нужны ли неправительственные организации в развивающмихся странах? // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. – № 9. – С. 60–68.

 53. Рогулев Ю.Н. У истоков современного кризиса профсоюзов США // Вопросы истории. – 1998. – № 5. – С. 115–127.

 54. Самолевська Н. Жінки проти насилля // Педагогіка толерантності. – 2001. – № 3–4. – С. 52–59.

 55. Стоян Г. О. Професійні спілки України (1992–1997 рр.). 07. 00. 01. Автореф., 1998.

 56. Сучасний молодіжний рух в Україні: Довідник. – К. , 1997.

 57. Табачник Д. В. , Розтальний В. М. Комсомол України: трагічні сторінки історії. – К. , 1990.

 58. Тарасов А. Бритоголовые и Новая профашистская молодежная субкультура в России // Дружба народов. – 2000. – № 2. – С. 130–150.

 59. Тимошенко А. Г. , Косенко Е. М. Молодежное движение в США: История и современные проблемы. – Томск, 1988.

 60. 35 років об’єднання українських жінок у Німеччині: 1945–1980. – Мюнхен, 1980.

 61. Трудовые массы и антивоенное движение: О новых массовых демократических движениях. – М. , 1988.

 62. Феминизм: восток, запад, Россия // Рос. АН, ин-т ф-фии / отв. ред. М. Г. Степанянц. – М. , 1993.

 63. Цвих В. Г. Профспілки в громадянському суспільстві: до питання історіографії дослідження проблеми // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Г. Шевченка / Сер. філософ. і політологія. – 2002. – Вип. 41. – С. 280–314.

 64. Шведова Н. А. Широкое участие женщин в политике – путь к зрелой демократии // США. Канада: Экономика, политика, культура. – 1999. – № 3(4). – С. 18–30.

 65. Шилов А. І. Профрух Туреччини сьогодні // Профспілки України. – 1999. – № 2. – С. 110–114.

 66. Шинелева Л. Т. Женщина и общество: Декларации и реальность. – М. , 1990.

 67. Ярош О. Жіноче обличчя політики: Міжнародне жіноцтво у політичній системі суспільства // Політика і час. – 2001. – № 2. – С. 58–64.

 68. Ярош О. Жіночий рух. Куди і навіщо // Віче. – 2001. – № 3. – С. 109–115.

 69. 90 років виникнення масового профспілкового руху в Україні: Матеріали наук. конф. «Профспілковий рух в Україні: актуальні проблеми теорії, історії і сучасності». – К. , 1996.

 70. Жіночий рух в Україні: історія і сучасність. Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 29–31 травня 1993 р. – К. , 1993.

 71. Діяльність ООН в Україні. Жінки в розвитку, Україна та Організація Об’єднаних Націй: 50 років співробітництва. – К. , 1995. – С. 22–23.

 72. Савчук Б. Жіноцтво в суспільному житті Західної України. – Львів, 1998.


Екзаменаційні питання

 1. «Історія демократичних та соціальних рухів» як навчальна дисципліна.

 2. Типологія, функції та роль демократичних та соціальних рухів в суспільстві.

 3. Зародження профспілкового руху в країнах Західної Європи та США.

 4. Тред-юніонізм.

 5. Профспілковий рух в країнах Західної Європи та США наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

 6. Профспілковий рух в країнах Західної Європи та США в 20–30 рр. ХХ ст.

 7. Виникнення профспілок в країнах Азії, Африки та Латинської Америки.

 8. Профспілковий рух в світі в д.п. ХХ ст.: основні тенденції.

 9. Виникнення профспілок в Україні (к. ХІХ– поч. ХХ ст.).

 10. Основні напрямки діяльності профспілок в УРСР (1920–1991 рр.).

 11. Профспілкові організації в сучасній Україні.

 12. Основні визначення молодіжного руху.

 13. Виникнення світового молодіжного руху.

 14. Антимілітариська та антифашиська боротьба молоді в 30-ті рр.

 15. Молодіжний рух в д.п. ХХ ст.

 16. Періодизація молодіжного руху в Україні.

 17. Становлення молодіжного руху на Україні.

 18. Комсомольсько-піонерський період в молодіжному русі.

 19. Молодіжний рух в сучасній Україні.

 20. Неформальні молодіжні організації.

 21. Жіночий рух як складова частина загальнодемократичного руху.

 22. Визначення поняття «фемінізм» та початок розвитку фемініського руху.

 23. Жінки і антивоєнний рух.

 24. Нові тенденції жіночого руху в д.п. ХХ ст.

 25. Виникнення та розгортання жіночого руху в Україні.

 26. Жіночий рух в Україні за радянських часів.

 27. Жіночий рух в незалежній Україні.

 28. Жінка і політика.

 29. Антивоєнний рух як один з демократичних рухів.

 30. Характерні риси антивоєнного руху між двома війнами.

 31. Антивоєнний рух в д.п. ХХ ст.

 32. Форми антивоєнної діяльності. Діяльність Всесвітньої Ради Миру.

 33. Виникнення та розвиток екологічного руху.

 34. Світовий екологічний рух на сучасному етапі.

 35. Екологічний рух в сучасній Україні.

 36. Рух за расову та національну рівність як один з демократичних рухів.

 37. Характерні риси руху за расову та національну рівність в д.п. ХХ ст.

 38. Рух за альтернативний спосіб життя як один із молодих демократичних та соціальних рухів.

 39. Виникнення та розгортання руху за альтернативний спосіб життя.

 40. Характерні риси руху за альтернативний спосіб життя.


Самостійна робота студентів

Тема 1. Історія світового профспілкового руху ( 6 год.)

Література

 1. Цвих В. Г. Профспілки в громадському суспільстві і до питання історіографії дослідження // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Г. Шевченка / Сер. філософ. і політологія. – 2002. – Вип. 41. – С. 280–314.

 2. Рогулев Ю.Н. У истоков современного кризиса профсоюзов США // Вопросы истории. – 1998. – № 5. – С. 115–127.

Форма контролю

Обговорення на семінарі.

Тема 2. Світовий молодіжний рух (6 год.)

Література

 1. Молодежь и демократия (исторический опыт стран Запада): [Сб. ст.]. – М. 1993.

 2. Тарасов А. Бритоголовые: Новая профашиская молодежная субкультура в России // Дружба народов. – 2000. – № 2. – С. 130–150.

Форма контролю

Обговорення на семінарі.

Тема 3. Молодіжний рух на Україні (6 год.)

Література

 1. Головенко В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. – К. , 1997.

Форма контролю

Фронтальне опитування

Тема 4. Світовий жіночий рух як складова частина загальнодемократичного руху (6 год.)

Література

 1. Феминизм: восток, запад, Россия // Рос. АН, ин-т / Отв. ред. И. Г. Степанянц. – М. , 1993.

Форма контролю

Фронтальне опитування

Тема 5. Виникнення і розвиток антивоєнного руху (6 год.)

Література

 1. Трудовые массы и антивоенное движение: О новых массовых демократических движениях. – М. , 1988.

Форма контролю

Обговорення на семінарі

Тема 6. Історія і розвиток екологічного руху. Екологічний рух на Україні (6 год.)

Література

Массовые демократические движения: истоки и политическая роль – Г. И. Вайнштейн, В. Н. Дахин, А. Г. Ивахнис и др. – М. : Наука, 1988.

Форма контролю

Фронтальне опитування


Теми рефератів

 1. Профспілки як захисник соціальних прав трудівників.

 2. Розгортання профспілкового руху в країнах Азії.

 3. Профспілкові організації в сучасній Україні.

 4. Неформальні молодіжні організації.

 5. Міжнародний союз студентів як найкрупніша молодіжна організація.

 6. Комсомол України.

 7. Молодіжні суспільно-політичні організації в сучасній Україні.

 8. Зародження і розвиток фемініського руху.

 9. Жінки і антивоєнний рух.

 10. Жіночий рух в сучасній Україні.

 11. Антивоєнний рух як один із демократичних рухів.

 12. Всесвітня Рада Миру та її діяльність.

 13. Міжнародні екологічні організації.

 14. Екологічний рух в сучасній Україні.

 15. Виникнення та розвиток руху за расову та національну рівність.

 16. Рух за альтернативний спосіб життя.


Теми курсових робіт

 1. Зародження профспілкового руху в країнах Західної Європи (к. ХVІІІ– поч. ХІХ ст.).

 2. Профспілкові права в сучасному світі.

 3. Профспілковий рух в УРСР: актуальні проблеми історії і теорії.

 4. Профспілковий рух в Україні: нова соціальна роль, стан та перспективи розвитку.

 5. Зародження молодіжного руху в країнах Західної Європи та США.

 6. Неформальні молодіжні організації: історія і сучасність.

 7. Профашистські молодіжні субкультури.

 8. Становище жінки в Ізраїлі.

 9. Жіночий рух в Україні.

 10. Антивоєнний рух між двома війнами.

 11. Діяльність міжнародних екологічних організацій.

 12. Зародження і розвиток руху за расові і національну рівність в США.

Схожі:

Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний Соломонів університет
Місце І значення навчальної дисципліни
Міжнародний Соломонів університет iconМіністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд...
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет
У світі існують різні політичні системи – парламентського та президентського типів президентсько-парламентські та інші
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра історії
Вступ: джерела, періодизація, зміст курсу; внесок єврейського народу в історію світової цивілізації та культури
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний Соломонів університет iconInna pavlenko business english
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет iconМіжнародний соломонів університет
Эквивалентность двух условий означает, что совпадают их множества истинности: АВ означает АВ и ВА
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи