1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon

1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Скачати 86.61 Kb.
Назва1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Дата07.09.2012
Розмір86.61 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

по видам занять по курсу "Управління якістю".Найменування розділів, тем

Лекції

Практ.Індивід.


Самост. робота


1

2

3

4

5

Розділ 1. Основи менеджменту якості.

Тема 1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності.

Тема 2. Поняття якості і формування якості.
Тема 3. Основні визначення і поняття менеджменту якості.


Розділ 2. Стандарти управління і забезпечення якості (серія ISO 9000).

Тема 4. Стандартизація вимог до якості.

Тема 5. Загальні відомості про стандарти ISO серії 9000.

Тема 6. Структура стандартів ISO серії 9000.

Тема 7. Три моделі систем якості (стандарти ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003).

Тема 8. Побудова системи якості у відповідності до вимог стандарту ISO серії 9001.Розділ 3. Сучасні методи менеджменту якості.

Тема 9. Національні і міжнародні премії по якості.
Тема 10. Концепція «Всезагальне управління якістю».


Розділ 4. Спеціальні питання менеджменту якості.

Тема 11. Економіка якості.

Тема 12. Сертифікація системи якості.


Тема 13. Аудит системи якості.


1


1

1


1

1


1

1


2


1


1

1

1

1
-


-

-


-

-


1

1


4

-


-


-

--


-

-


1

-


1

1


-


-


2

-

2

-
2


4

5


1

1


5

5


8


5


8

6

8

Всього: 98

14

6

7

64


^ ПРОГРАМА К У Р С У.


Розділ 1. Основи менеджменту якості.

Тема 1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності.


Менеджмент якості в концепції «Управління по цілям». Пріоритети в конкуренції товарів на сучасному ринку. Побудова «дерева цілей». Аналіз практики формування «дерева цілей». Якість у системах менеджменту провідних країн світу.

Тема 2. Поняття якості і формування якості.

Поняття якості. Характеристика потреб. Вимоги до якості. Принцип відображення якості. Модель життєвого циклу товару або «петля якості». Проектна, виробнича й експлуатаційна якість.

Тема 3. Основні визначення і поняття менеджменту якості


Поняття «управління якістю» і «система управління якістю». Мети і політика підприємства. Мети і політика в області якості. Забезпечення якості. Планування, контроль і регулювання якості.


^ Розділ 2. Стандарти управління і забезпечення якості (серія ISO 9000).

Тема 4. Стандартизація вимог до якості.


Поняття стандарту. Класифікація стандартів. Рівні стандартизації і види стандартів. Мети міжнародної стандартизації. Міжнародні організації по стандартизації. Мети європейської стандартизації. Європейські організації по стандартизації.

Тема 5. Загальні відомості про стандарти ISO серії 9000.


Поняття стандарту на систему якості. Загальна характеристика стандартів ISO серії 9000. Етапи стандартизації вимог до забезпечення і управління якістю. Значення стандартизації вимог до забезпечення і управління якістю для споживачів, виробників і суспільства.

Тема 6. Структура стандартів ISO серії 9000.


Основні стандарти. Моделі систем якості, керівництва по вибору і застосуванню. Стандарти по категоріях продукції. Категорії продукції. Стандарти по перевірці систем якості. Стандарти і проекти по елементам системи якості.

^ Тема 7. Три моделі систем якості (стандарти ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003).


Моделі забезпечення якості, їхнє місцезнаходження в стандартах ISO серії 9000. Призначення й основні відмінності моделей. Стадії витка якості, що охоплюються моделями забезпечення якості по стандартах ISO 9001, ISO 9002 і ISO 9003. Структура стандартів ISO 9001, ISO 9002 і ISO 9003. Класифікація елементів системи якості. Етапи побудови системи якості.

Тема 8. Побудови системи якості відповідно до вимог стандарту ISO серії 9001.


Відповідальність, взаємодії і повноваження в системі якості. Структура системи якості. Методи аналізу контрактів. Структура і управління документацією системи. Методи виконання коригуючих і попереджуючих дій. Методи управління протоколами якості. Методи планування і проведення внутрішніх перевірок системи якості. Методи управління підготовкою персоналу. Методи управління продукцією, що поставляється споживачем. Методи забезпечення ідентифікації і простежуваності продукції. Методи ідентифікації статусу продукції за результатами інспекції і випробувань. Методи управління продукцією, що не відповідає вимогам до якості. Методи проведення контролю і випробувань. Методи управління контрольним, вимірювальним і випробувальним устаткуванням. Процедури використання статистичних методів. Методи управління проектуванням. Методи перевірки відповідності закупленої продукції. Методи забезпечення якості процесів виробництва, монтажу і технічного обслуговування. Методи забезпечення якості внутрішнього обслуговування, складування, упакування, збереження і постачання продукції. Методи проведення технічного обслуговування, перевірки і звітності.


^ Розділ 3. Сучасні методи менеджменту якості.

Тема 9. Національні і міжнародні премії по якості.


Основні поняття про премії по якості. Порядок проведення національних і міжнародних премій по якості. Моделі американської і європейської премії по якості. Критерії європейської премії по якості. Зіставлення критеріїв премій по якості і вимог стандартів ISO серії 9000.

^ Тема 10. Концепція «Загальне управління якістю - TQM».


Особливості концепції «всезагальне управління якістю». Мета, завдання, тактика і методичні засоби TQM. Відмінність між традиційними формами управління і TQM. Цикл управління в системі TQM. Планування, реалізація удосконалювання і самооцінка. Основні стратегії TQM.


^ Розділ 4. Спеціальні питання менеджменту якості.

Тема 11. Економіка якості.


Управління економікою якості. Форми фінансової звітності про діяльність в області якості. Управління витратами на якість. Управління вартістю низької якості. Управління витратами на процеси. Визначення витрат на якість. Структура витрат на якість.

^ Тема 12. Сертифікація системи якості.


Поняття сертифікації. Загальні відомості про сертифікацію систем якості. Обов'язкова і добровільна сертифікація. Цілі сертифікації системи якості. Органи по сертифікації систем якості. Державна система сертифікації УкрСЕПРО. Недержавна система сертифікації. Процедури сертифікації системи якості.

^ Тема 13. Аудит системи якості.


Призначення аудиту якості Зовнішній і внутрішній аудит якості. Аудит якості системи. Аудит якості продукції/послуги. Аудит якості процесу/ методу. Стандарти по аудиуі систем якості ISO серії 10011.
Література

до навчального плану курсу "Управління якістю".

 1. Антонов Г. А. Основы стандартизации и управления качеством продукции. Части 1,2,3 — СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995.

 2. Вахрушев В., Принципы японского управления. - М: ФОЗБ ,1992.

 3. Демиденко Д. С. Управление затратами при формировании ка­чества промышленной продукции. -- СПб.: Изд-во СПбУЭФ. 1995.

 4. ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінка якості. Терміни та визначення.

 5. ДСТУ 2926-94 Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Основні положення.

 6. ДСТУ 2927-94 Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Загальні вимоги до інформаційно-технологічних моделей керування якістю.

 7. ДСТУ 3230-95 Управління якістю та забеспечення якості. Терміни та визначення.

 8. ДСТУ ISO 10011-1-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка.

 9. ДСТУ ISO 10011-2-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаціїні вимоги до аудиторів з перевірки систем якості.

 10. ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3 Управління програмами перевірок.

 11. ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарти з правління якістю та забеспечення якості. Частина 1. Настанови щодо вибору та застосування.

 12. ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарти з правління якістю та забеспечення якості. Частина 2. Настанови щодо застосування ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95, ДСТУ ISO 9003-95.

 13. ДСТУ ISO 9001-95 Системи якості. Модель забеспечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування.

 14. ДСТУ ISO 9002-95 Системи якості. Модель забеспечення якості в процесі розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування.

 15. ДСТУ ISO 9003-95 Системи якості. Модель забеспечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробувань.

 16. ДСТУ ISO 9004-1-95 Управління якістю таелементи системи якості. Частина 1. Настанови.

 17. ДСТУ ISO 9004-2-96 Управління якістю таелементи системи якості. Частина 1. Настанови щодо послуг.

 18. Единый Европейский рынок и новые тенденции в управлении качеством. Роль и задачи международных и европейских организаций ИСО, МЭК, ИЛАК, ЕСИС, ЕОК, ЕФУК (Аналитический об­зор). - М.: Изд. ВНИИС. 1995.

 19. Исаев И. Управление качеством и сертификация продукции. Учебное пособие. — СПб.: Изд-во центр СПб ГМТУ, 1994.

 20. Кройер. Успешная сертификация на соответствие нормам ИСО серии 9000. Ру­ководство по подготовке и проведению сер­тификации; дальнейшие шаги. — Берлин: Форум, 1995.

 21. Монден Я. , «Тойота» -методы эффективного управления. - М. : Экономика , 1989.

 22. Москалева Л. И. Международные и региональные организации по стандартизации и качеству продукции. Справочник, — М.: Изд-во стандартов. 1990.

 23. Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством. Учебник. Часть 1 - Санкт-Петербург 1996.

 24. Окрепилов В.В. Международные стандарты в управлении каче­ством продукции. — Л.: Знание, 1990.

 25. Принципи, методи та досвід роботи у сфері забеспечення якості і сертифікації:системи якості, правила сертифікації та акредитації. Посібник. Львів-Київ, 1995

 26. Свиткин М. 3. Мацута В. Д., Рахлин К. М. Международные стандарты ИСО серии 9000, методика и практика применения. — М.: Изд-во НИИТЭХИМ, 1991.

 27. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. — М.: Экономика, 1990.

 28. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертификації. Підручник. Київ 1997.

 29. Щахмалов Ф.И. Американский менеджмент. Теория и практика - М.: Наука, 1993.

 30. Эти невероятные японцы // Паркинсон С. Н. , Растомджи М.К., Сапре С. А. - М.: ФОЗБ, 1992.

Схожі:

1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності...
1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconТематика рефератів по курсу «Управління якістю»
Сутність якості. Актуальність проблеми управління якістю в умовах ринкової економіки
1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconПожарицька І. М
Підходи (методологія) до управління включають цілі, закони, принципи, методи і функції, технології управління і практику управлінської...
1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток...
1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЄвропейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти
М. С. Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі / М. С. Головань...
1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconКод модуля: пз 6040 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Принципи системного підходу до розробки пз. Шаблони проектування. Специфікація та документування вимог. Технології розробки пз. Процеси...
1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconУправління якістю. Вимоги
Внесено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп «нді «Система») спільно...
1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconО. С. Основи управління якістю
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconАвтоматизації навчально-управлінської діяльності
Назва розробки. Система автоматизації навчально-управлінської діяльності вищих навчальних закладів it-внз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи