До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” icon

До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції”
НазваДо виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції”
Дата07.09.2012
Розмір45.9 Kb.
ТипДокументи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з курсу “Міжнародні розрахунки і валютні операції”


Вибираючи тему контрольної роботи, студент насамперед повинен керуватись потребами своєї практичної діяльності в поглибленому вивченні окремих проблем, зважаючи на доступність літературних джерел, можливість використання фактичного матеріалу. Обрану тему слід повідомити старості групи для складання списку виконуваних студентами групи робіт і здачі цього списку на кафедру фінансів. Необхідно мати на увазі, що одну і ту саму теми можуть виконувати не більше, ніж два студенти. При виборі теми бажано проконсультуватись з викладачем, який читає лекції з курсу.

Після вибору теми за даними каталогів бібліотек необхідно скласти бібліографічний список книг і статей, а також законодавчих та нормативних документів, які можуть бути використані для написання контрольної роботи.

Зважаючи на динамічність сучасного економічного життя в Україні, слід звернути увагу на ознайомлення з періодичними виданнями, в яких публікуються теоретичні статті з проблем, котрі вивчаються в даному курсі. Перелік таких основних видань поданий у кінці даних методичних вказівок.

Опрацювання літератури необхідно починати з публікацій останнього часу, щоб урахувати зміни, які відбулися з певних питань. Ще до вивчення літературних джерел бажано скласти хоча б приблизний план роботи. Він повинен складатись з вступу, 2-4 основних пунктів, висновків та списку літератури. Після вивчення літератури цей план може уточнюватись.

Крім цього, потрібно добрати фактичний матеріал по темі для ілюстрації та доведення найважливіших положень, обгрунтування власних пропозицій. Якщо такий матеріал неможливо зібрати за місцем роботи, можна скористатись фактичним матеріалом за статистичними даними, опублікованими в періодиці. Використання фактичного матеріалу в роботі є обов’язковим, воно є критерієм оцінки вміння студента пов’язати теорію з практикою.

Не можна списувати текс з літературних джерел. Щодо всіх цитат, цифрового матеріалу чи оригінальних думок, викладених непрямою мовою, необхідно давати вказівку на джерело запозичення у порядку, який прийнятий у літературі.

Список використаної літератури слід складати відповідно до встановленого стандарту.

Без дотримання перелічених умов контрольну роботу не буде зараховано.

Захист контрольних робіт проводиться у процесі іспиту з даної дисципліни.

^

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Зовнішньоекономічна діяльність України і перспективи її розвитку.

 2. Міжнародні розрахунки і їх необхідність в системі зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Міжнародні кореспондентські відносини банків: “Лоро” і “Ностро” рахунки.

 4. Міжбанківські кореспондентські відносини та система міжбанківських комунікацій.

 5. Система СВІФТ та її переваги.

 6. Валютні ризики і способи їх усунення.

 7. Форми міжнародних розрахунків.

 8. Недокументарні форми міжнародних розрахунків.

 9. Розрахунки з використанням векселів і чеків.

 10. Види та форми векселів.

 11. Застосування перевідних векселів в міжнародних розрахунках.

 12. Застосування чеків в міжнародних розрахунках.

 13. Банківський переказ.

 14. Документарні форми міжнародних розрахунків.

 15. Документарний акредитив.

 16. Форми акредитиву.

 17. Використання акредитиву в системі міжнародних розрахунків.

 18. Документарне інкасо.

 19. Форми документарного інкасо.

 20. Використання інкасо в системі міжнародних розрахунків.

 21. Умови поставок і документи в міжнародній торгівлі.

 22. Базисні умови поставок.

 23. Правила Інкотермс – 1990 року.

 24. Документи в міжнародній торгівлі.

 25. Комерційні документи в міжнародній торгівлі.

 26. Документарний акредитив і документарне інкасо як форми уніфікації в міжнародній торгівлі.

 27. Банківські гарантії як інструмент забезпечення виконання зобов’язань.

 28. Види банківських гарантій.

 29. Використання банківських гарантій в системі міжнародних розрахунків.

 30. Валютні операції комерційних банків.

 31. Поняття конверсійних операцій і мета їх проведення.

 32. Котирування іноземних валют і види валютних курсів.

 33. Операції «спот» та «форвард».

 34. Валютні свопи та їх види.

 35. Форвардні операції і їх необхідність в системі валютних розрахунків.

 36. Дисконт і премія.

 37. Проблеми конвертації валюти в Україні.

 38. Використання форвардних операцій для мінімізації валютного ризику.

 39. Прибутки і збитки від форвардних контрактів.

 40. Використання свопів.^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛИТЕРАТУРИ

 1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. /Под редакцией Л.Н.Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994.,

 2. И.Я.Носкова, Л.М.Максимова. Международные экономические отношения: Учеб.пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.,

 3. Гроші та кредит: Підручник/ М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992.

 4. Внешнеторговые сделки/Составитель Гринько И.С. - Суммы: Фирма «Реал», 1994.

 5. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч. 1: Аккредитив/ Серия «Международный банковский бизнес». – М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1994.

 6. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч.2: Инкассо. Перевод/ Серия «Международный банковский бизнес». – М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1994.

 7. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч.3: Определение оптимальных форм и условий расчетов./Серия «Международный банковский бизнес». - М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1994.

 8. Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международные экономические отношения. Учеб.пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

 9. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.

 10. С.Лисюк. Акредитивна форма розрахунків за експортно-імпортними операціями та перспективи її розвитку в Україні./ Высник НБУ, № 5, 1997 р.

 11. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга: Прикладное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 12. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебно-практическое пособие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999.

 13. Сурен Лизелотт. Валютные операции. Основы теории и практика. – М.: Дело, 1998.
Схожі:

До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” iconДо виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції”
Необхідно мати на увазі, що одну І ту саму тему можуть виконувати не більше, ніж два студенти. При виборі теми бажано проконсультуватись...
До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” icon“міжнародні розрахунки та валютні операції”

До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” iconАнотація дисципліни «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
move to 0-16380996
До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” iconПрограма курсу «міжнародні розрахунки І валютні операції» Розділ 1
Роль національних валют, міжнародних розрахункових одиниць І золота в міжнародних розрахунках
До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” iconПрограма курсу «міжнародні розрахунки І валютні операції» Розділ 1
Роль національних валют, міжнародних розрахункових одиниць І золота в міжнародних розрахунках
До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” icon“затверджую”
Міжнародні розрахунки І валютні операції”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2006...
До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” iconПитання до іспиту з курсу «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
Поняття міжнародних розрахунків. Зв'язок міжнародних розрахунків з валютними операціями в банківській діяльності
До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” iconПитання до іспиту з курсу «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
Поняття міжнародних розрахунків. Зв'язок міжнародних розрахунків з валютними операціями в банківській діяльності
До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” iconАнотація дисципліни «Міжнародні розрахунки І валютні операції»
Метою курсу є засвоєння теоретичних основ міжнародних розрахункових І валютних операцій, ознайомлення слухачів з інструментарієм...
До виконання контрольних робіт з курсу “Міжнародні розрахунки І валютні операції” iconМіжнародні розрахунки І валютні операції
Україні. Тому фахівці підприємств всіх галузей народного господарства, комерційних банків, небанківських фінансово-кредитних установ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи