3. Управління мультимедійним проектом icon

3. Управління мультимедійним проектом
Назва3. Управління мультимедійним проектом
Сторінка1/6
Дата07.09.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

3. Управління мультимедійним проектом


Створення електронного мультимедійного видання має багато спільного з проектуванням програмного забезпечення, особливо в графічних операційних середовищах. Тому звичайно в цьому контексті вживається термін мультимедійний проект. Ми розглянемо лише деякі найважливіші моменти роботи над мультимедійним проектом. За окремими деталями радимо звертатися до підручника [21], на жаль, важко доступного, що і послужило причиною включення цього розділу до посібника. Мультимедійний проект розкладається на серію задач по створенню окремих медіа та програмно-технічну компоненту, що їх інтегрує. Існують хардверні проекти, метою яких я визначення, демонстрація та впровадження в організацію мультимедійного базового інструментального устаткування, наприклад класів для забезпечення відео конференцій з замовним інтерфейсом користувача. Існують софтверні проекти, які полягають в інтегруванні медійних компонент в прикладну програму, здатну виконуватися на звичайній хардверній платформі.

Мультимедійний проект може бути комерційним. В цьому випадку він полягатиме у створенні електронного видання, призначеного для роздрібної торгівлі. Мультимедіййний проект може бути замовним: створене видання передадається замовнику, який використовує його на власний розсуд. Ми зупмнимося на замовних софтверних проектах, для виконання яких доводиться збирати команду. Можна було б уявити собі такого мультимедійного професіонала, здатного виконати будь-який проект самотужки, але навіть у цьому випадку тими ж залишаються взаємини з замовником та етапи розробки.

Замовником вважатимемо будь-кого, наділеного владою управляти часом і бюджетом та правом затвердження проектних рішень. Замовник може бути як внутрішнім, наприклад, сусідній відділ або, навіть, керівний орган власного підприємства того чи іншого рівня, так і зовнішнім. Єдина відмінність між ними може полягати в оформленні контракту, якого у випадку внутрішнього замовника може не бути зовсім. Остерігайтеся внутрішніх замовників, які розраховують на результати, досягнуті поза часовими та ресурсними обмеженнями. Тому навіть у випадку відсутності контракту, корисно складати номінальний план затрат. Корисно, щоб замовник усвідомлював, що ваша робота теж споживає кошти. Це змусить його краще продумувати замовлення та зважати на вартість виправлень.

Цикл замовного проекту

Оцінка проекту: Проект починається етапом, на якому визначається його призначення і суть. Цього досягають шляхом розуміння потреб замовника, яке послужить підставою для пошуку адекватного мультимедійного вирішення. Визначення проекту звичайно робиться нашвидкоруч, а тому в ньому виходять головним чином з припущень, а не фактів. Тому етап називається оцінкою проекту.

На підставі оцінки проекту та часових обмежень на його виконання можна приступити до створення проектної пропозиції, в котрій будуть визначені об’єми робіт відповідно до виділених на них коштів і часу.

Після прийняття пропозиції замовником проект перетворюється на дійсність. Тепер роботу над ним можна планувати як мережну діаграму, що визначатиме порядок виконання окремих операцій, а також ті з них, що можуть виконуватися одночасно.

Необхідно визначитися щодо стосунків з замовником, бо саме від нього залежатимуть цінності та рішення, необхідні для продовження роботи. Визначивши спосіб діяльності та уклавши контракт, де будуть зафіксовані зміст проекту, його платформа, види медіа, технологія його виконання, інтерфейс, тощо. Ми перейдемо до проектування, або власне, виробництва проекту. Виробництво потребує персоналу, який доведеться найняти або використати наявний. Як тільки з’являється команда, виникає проблема менеджменту.

Робота складається зі створення матеріалів — текстових, графічних, аудіо, відео — та їх інтеграції в мультимедійному виробі. Одночасно розгортається діяльність по адмініструванню авторських прав, поки що зовсім туманних стосовно електронних продуктів. Одночасно розпочинається тестування відповідності компонент їх специфікаціям, далі виникають проблеми інтеграції та тестування, випробування платформи або платформ.

Пам’ятаємо, що замовник неохоче підпише акт прийому проекту, бо це позбавить його можливості подальшого впливу на виконавця. Тому треба добре визначати умови готовності проекту, за яких замовник не зможе більше зволікати з його прийомом. Але необхідно планувати і деякі надмірні з точки зору замовника дії, наприклад, архівування результатів у спосіб, придатний для майбутніх модифікацій. Замовник може звернутися до нас ще раз, окремі компоненти проекту можна використати в наступних розробках, якщо подбати про їх збережність.

Етапи розробки:

 1. Оцінка проекту

 2. Проектна пропозиція

 3. Підготовка контракту

  1. Погодження змісту

  2. Вибір техніки і платформ

  3. Погодження інтерфейсу

 1. Укладення контракту

 2. Виробництво

  1. Набір команди

  2. Підготовка та обробка оригіналів

  3. Придбання прав

  4. Виготовлення макету

  5. Інтеграція та інтерфейс

  6. Тестування

 3. Завершення

  1. Передача замовнику

  2. Архівування

В мультимедійному проекті разом працюють люди з різною підготовкою та різними досвідом і баченням процесів розробки. Кожна із індустрій змісту створила свій шлях виготовлення медій. Керівник проекту повинен розуміти кожного з них.

Головна проблема управління будь-яким проектом — це проблема балансу коштів, часу і якості, причому остання виступає як би невидимою компонентою проектної документації. Якщо ми глянемо на таблицю, то ми побачимо деякі зі способів узгодження якості з замовником, прийняті в різних виробництвах. Наприклад, в розробці програмного забезпечення — це функціональні специфікації і макетування, в видавничій справі — рецензування, тощо. Загалом же в ринковій економіці ринок дає остаточний вердикт щодо успішності продукту.

В замовному мультимедійному проекті якість будемо розуміти як відповідність змісту засобам (treatment) його відтворення, зафіксовану в договорі. Це визначення передбачає діловий, а не фаховий підхід до якості. Кожен фахівець має своє уявлення про вищу якість, але навіть за ділового підходу рамки для виготовлення якісного продукту досить значні. Ніколи не піддавайтеся спокусі внести невеличкі зміни до проекту.

Оцінка проекту

Дуже корисно заповнити анкету, яка дасть вам уявлення про замовника та його наміри. Анкети завжди корисні тим, що в них передбачені питання, які інакше можна забути.

Перш за все з’ясуємо попередній досвід замовника. Якщо можливо, зв’яжемося з виконавцями попередніх замовлень, це допоможе встановити, чому замовник віддає перевагу. Тут же записуються вимоги замовника до проекту.

Особливо важливо вірно визначити тип проекту. Інтранетівський проект ставить свої вимоги до шаблонів для сторінок підрозділів, екстранет — проблеми прав доступу і захисту. Гібридний проект передбачає підготовку двох типів матеріалів і даних для кожного з каналів розповсюдження.

Інформація про сектор ринку, до якого належить замовник, дає уявлення про потенційний розмір адміністративних накладних витрат. Складно організовані бюрократичні установи будуть довго відповідати на будь-який ваш запит.

Склад проекту дає можливість уявити собі компоненти, наприклад, бази даних, механізми розрахунків, аудиторію. Ранжирування компонент дає уявлення про першочергові задачі та можливі відстрочки. Розмір дає можливість оцінити кількість матеріалів для кожного з розділів. Кожен сайт приблизно раз в півроку підлягає переробці. Причина — розвиток компанії, розширення кола користувачів, поява нових технологій.

Супровід сайту замовником може передбачати витрати на навчання його персоналу. Крім того сайт вимагає оновлення, яке повинно виконуватися якщо не щоденно, то щотижнево. Правильно визначена відповідальність допоможе уникнути непорозумінь у майбутньому.

Визначення вигод, які очікуються від сайту, дозволить структурувати інформацію замовника так, щоб зосередити увагу користувача на найважливішому.

Інформація про співвідношення типів медіа дасть уявлення про сподівання замовника щодо змісту його сайту. Якщо замовник має власні готові матеріали, то це може здешевити і прискорити процес розробки.

Копію складеної анкети надсилають замовнику. Протягом виконання проекту можуть мінятися співробітники і їх бачення проекту. Письмове фіксування вимог до проекту служитиме підставою для віднесення затримок при перегляді проекту на рахунок замовника.

Анкета оффлайнового проекту додатково може містити інформацію про тираж та платформу.


^

Анкета замовного онлайнового проекту


Назва або номер проекту
^ Контактна інформація

Замовник
Адреса
Тел.
Факс
Email
Web-site
^ Контактні особи

Імена
Посади

Попередній досвід у мультимедіа

Онлайн

немає
незначний
певний
досвідчений
Оффлайн

немає
незначний
певний
досвідчений
Характеристика попереднього досвіду

Онлайн

Продукт

ВиробникОффлайн

Продукт

ВиробникСпецифікація проекту замовником
Тип онлайнового проекту

Internet
Hybrid Web/CD
Intranet
Extranet
Створення нового сайту
Побажання щодо доменного імені
Доповнення/заміна існуючого сайтуСектор ринку

Комерційний
Корпоративний
Адміністративний
НавчальнийСклад проекту

Профіль компанії

Ранг

Об’єм (малий,середній,значний)

Збір інформації


Розповсюдження інформації


Роздрібна торгівля


Маркетинг/реклама


Переробка сайту


Інше


^ Супровід сайту:

замовником
розробником
^ Бажані цілі (не визначаються з причини:

)

Вигоди організації полягатимуть в

1
2
3
Вигоди користувача полягатимуть в

1
2
3Доступ та використання інформації

Інтернет
Доступ до якої інформації

Загальне коло користувачівІнші:
ІнтранетВласні співробітникиКерівникиПродавціІнші:
ЕкстранетКількість приєднаних сайтівХто потребує приєднанняСпіввідношення типів медіа за оцінкою замовника
Текст
%

Графіка
%

Анімація
%

Аудіо
%

Відео
%
Наявні матеріали

Тексти
Контактна особа
Бази даних
Контактна особа
Графіка
Контактна особа
Аудіо
Контактна особа
Відео
Контактна особа
Відповідальний за наповнення від змовникаЧас на розробку

Припущення замовника
місяців

Дата початкуДата закінчення
Інші фіксовані терміни (макет, демонстрація, презентація, тощо)


Бюджет

сума
Відповідальний за фінансування
Телефон
Email
Анкету склали

Від замовника
Посада
Від підрядника
Посада
Дата  1   2   3   4   5   6

Схожі:

3. Управління мультимедійним проектом icon3. Управління мультимедійним проектом
Ми зупмнимося на замовних софтверних проектах, для виконання яких доводиться збирати команду. Можна було б уявити собі такого мультимедійного...
3. Управління мультимедійним проектом iconРефератів по ондр для студентів 3-4 курсів кафедри аівт керівник: к т. н., доцент Коцюбинський В. Ю. Розробка систем управління мультимедійним контентом
Розробка html5 додатків для мобільних платформ для роботи з мультимедійним контентом
3. Управління мультимедійним проектом iconУгода з фінансового управління проектом: 543681-tempus-1-2013-1-de-tempus-jphes
«Мережа центрів компетенції для розвитку круїзного туризму в Чорноморському регіоні» – «CruiseT»
3. Управління мультимедійним проектом iconЛекція sadt. Керування проектом Керування проектом у методології sadt не зводиться просто до створення набору діаграм. Досвід показує, що ефективне проектування в sadt для одержання результатів у
У цій лекції обговорюється досвід проектування в sadt. Особлива увага приділяється керуванню проектами й координації робіт у методології...
3. Управління мультимедійним проектом iconПояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "росток", на 2012/2013 навчальний рік
Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року", з метою впровадження...
3. Управління мультимедійним проектом iconУ статті аналізується можлива модель поділу влад в Україні за винесеним на всенародне обговорення Президентом України проектом закону “Про внесення змін до Конституції України”
Поділ влади за проектом закону “про внесення змін до конституції україни”, запропонованим президентом україни
3. Управління мультимедійним проектом iconЛитература
Бауэр Р., Коллар Э., Тан В. Управление инвестиционным проектом: опыт шм. М.: Инфра-м, 1995
3. Управління мультимедійним проектом iconЛітература
Бауэр Р., Коллар Э., Тан В. Управление инвестиционным проектом: опыт шм. М.: Инфра-м, 1995
3. Управління мультимедійним проектом iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності "Електропостачання" над проектом з курсу "Електричні системи та мережі"
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності “Електропостачання" над проектом з курсу "Електричні системи та...
3. Управління мультимедійним проектом iconНаказ №503 від 14 травня 2013 року Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на 2013/2014 навчальний рік
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи