Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, icon

Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків,
Скачати 50.89 Kb.
НазваПро затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків,
Дата07.09.2012
Розмір50.89 Kb.
ТипДокументи

П О С Т А Н О В А

від 24 жовтня 1996 р. N 1290

Київ


Про затвердження Положення

про порядок здійснення операцій з перестрахування


З метою врегулювання відносин у сфері перестрахування,

запобігання неплатоспроможності страховиків, які застосовують у

своїй практиці операції з перестрахування, та відповідно до статті

41 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) Кабінет Міністрів

України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з

перестрахування (додається).


2. Установити, що страховики, які здійснюють операції з

перестрахування, щорічно в межах установленого порядку подають

Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю за

встановленою ним формою пояснення щодо операцій з перестрахування

та прогнозованих наслідків їх виконання в наступному році.


3. Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю:

вживати заходів до підвищення кваліфікації кадрів та їх

сертифікації в галузі перестрахування;

здійснювати контроль за дотриманням страховиками (цедентами,

перестрахувальниками) вимог законодавства України, що регулює

порядок проведення операцій з перестрахування, та вживати

відповідних заходів у разі його порушення.


Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО


Інд.67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 жовтня 1996 р. N 1290


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення операцій з перестрахування


1. Це Положення встановлює порядок виконання операцій з

перестрахування і спрямоване на посилення захисту інтересів

страхувальників, забезпечення умов для розвитку ринку

перестрахувальних послуг.


2. Операції з перестрахування є необхідною умовою для

забезпечення платоспроможності страховиків та надійності,

безпечності і диверсифікованості розміщення страхових резервів

страховика у разі, коли:

страховик приймає на себе страхові зобов'язання в обсягах, що

можуть перевищувати можливості їх виконання за рахунок власних

активів;

страхова сума за окремим об'єктом і видом страхування

перевищує 10 відсотків суми сплаченого страхового фонду і

створених страхових резервів на останню звітну дату;

перестрахування є передумовою здійснення інших видів

діяльності (міжнародні перевезення, експлуатація об'єктів

підвищеного ризику, великомасштабні інвестування тощо).


3. Перестраховикам дозволяється здійснювати операції з

перестрахування тільки з тих видів страхування, на проведення яких

вони мають ліцензію. Договори перестрахування (договори типу

ексценденту збитковості), в яких об'єктом страхування є фінансові

результати страхової діяльності страховика (цедента,

перестрахувальника), можуть укладатися страховиками, які отримали

ліцензію на страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих

гарантій.


4. Страховики (цеденти, перестрахувальники) мають укладати

договори перестрахування з перестраховиками, зареєстрованими

згідно із законодавством України. Укладення страховиками

(цедентами, перестрахувальниками) договорів перестрахування за

межами України з перестраховиками-нерезидентами дозволяється

тільки у разі, коли:

законодавством країни, в якій зареєстрований

перестраховик-нерезидент, передбачений державний нагляд за

страховою (перестрахувальною) діяльністю;

перестраховик-нерезидент має безперервний досвід роботи у

страхуванні (перестрахуванні) не менше ніж три роки, що передують

року, в якому укладається договір перестрахування, що може бути

підтверджене страховиком (цедентом, перестрахувальником)

відповідними бухгалтерськими звітами;

перестраховик-нерезидент не порушував страхове законодавство

країни його місцезнаходження і до нього не застосовувалися

відповідні заходи з цього приводу протягом останніх двох років.


5. Під час укладення договорів перестрахування за межами

України з перестраховиками-нерезидентами за участю страхових

посередників-брокерів Ллойду* страховики (цеденти,

перестрахувальники) повинні вимагати у зазначених брокерів копії

відповідних свідоцтв про їх повноваження.


6. Страховики (цеденти, перестрахувальники) зобов'язані в

установленому порядку та в межах встановленої звітності

повідомляти Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю про

обсяги отриманих та сплачених (передбачених для сплати)

перестраховикам страхових платежів (страхових внесків, страхових

премій) та подавати пояснення щодо звітних даних про укладені

договори перестрахування з урахуванням вимог пункту 1 цього

Положення, якщо:

укладаються (продовжуються) договори перестрахування з

перестрахувальниками-нерезидентами згідно з якими перестраховикам

сплачується (передбачається для сплати) частка страхових платежів

(страхових внесків, страхових премій), що перевищує 50 відсотків

суми надходжень зазначених страхових платежів за цими договорами;

частка страхових платежів (страхових внесків, страхових

премій), сплачених перестраховикам-нерезидентам, перевищує у

попередньому звітному періоді 50 відсотків частки страхових сум та

страхових відшкодувань, сплачених перестраховиками-нерезидентами

за цей же період (крім страхування життя).


7. Договори перестрахування повинні передбачати умову

зобов'язання перестраховика здійснити за заявою страховика

(цедента, перестрахувальника) сплату частки страхових сум та

страхових відшкодувань, передбаченої цими договорами,

безпосередньо страхувальнику в разі неплатоспроможності страховика

(цедента, перестрахувальника).


----------------

* Спеціальна страхова організація, створена згідно із

законодавством Великобританії.

Схожі:

Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, iconПро затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків,
Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування (додається)
Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, iconПро затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків,
Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування (додається)
Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, iconПро затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою...
Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, iconРішення протокол №3/1 від 06 листопада 2012 року Про стан організації дослідно експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 20. 02. 2002 р. №114 «Про затвердження Положення про експериментальний...
Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, iconПро затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу Відповідно до статей 7 І 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу (додається)
Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, iconПро затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають
Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, iconПоложення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, що додається. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються
З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, iconПоложення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів
Це Положення розроблено відповідно до Закону України від 01. 06. 2010 р. №2289-vi «Про здійснення державних закупівель» та наказу...
Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків, iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Відповідно до п. 3 Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 n...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи