Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” icon

Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств”
Скачати 414.37 Kb.
НазваТестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств”
Сторінка1/3
Дата08.09.2012
Розмір414.37 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Тестові питання

з курсу “Організація та ефективність
реструктуризації підприємств” 1. Що таке реструктуризація?

А) направлена зміна співвідношень основних елементів єдиного цілого в бік вибраних пріоритетів.

Б) направлена зміна співвідношень різних елементів єдиного цілого в бік вибраних пріоритетів

В) раптова зміна усіх елементів єдиного цілого.

Г) правильної відповіді немає


 1. Реструктуризація підприємства - це:

А) здійснення технічних заходів

Б) здійснення організаційно - господарських заходів

В) здійснення фінансово економічних заходів

Г) здійснення правових заходів

Д) все перелічене вище


 1. Реструктуризація підприємства направлена на:

А) зміну форми власності

Б) зміну управління

В) зміну організаційно-правової форми

Г) вірно А і В

Д) все перелічене вище


 1. Реструктуризація підприємства, передусім, сприятиме:

А) збільшенню обсягів випуску продукції

Б) фінансовому оздоровленню підприємства

В) конкурентоспроможності продукції

Г) задоволенню вимог кредиторів

Д) все вище перелічене


 1. Метою реструктуризації є:

А) вичерпне використання всіх ресурсних можливостей

Б) гнучка зміна внутрішнього ринку збуту

В) гнучка зміна зовнішнього ринку збуту

Г) все перелічене вище

Д) правільної відповіді немає


 1. Необхідний компонент, який визначають при оцінці виробничого потенціалу:

А) знос основних фондів

Б) ступінь завантаженості

В) кількість малоцінних швидкозношуваних предметів

Г) вірно А і Б

Д) вірно А і В


 1. Аналіз науково-технічного стану підприємства дає змогу визначити:

А) перспективи розвитку підприємства

Б) рівень заробітної платні

В) розмір державних асигнувань

Г) наявність об’єктів незавершеного будівництва

Д) вірно А і В


 1. При аналізі показників праці використовуються показники:

А) динаміки чисельності працюючих

Б) рівень заробітної платні

В) втрата робочого часу

Г) кваліфікація працівників

Д) все перелічене вище


 1. Однією з причин поганого технічного стану підприємства може бути:

А) конкурентоспроможність продукції

Б) утримання значної соціальної інфраструктури

В) висока кваліфікація робітників

Г) правільної відповіді немає

Д) все перелічене вище


 1. Аналіз фінансового стану підприємства проводиться на основі:

А) статистичних даних

Б) аналітичних даних

В) бухгалтерської звітності

Г) вірно А і Б

Д) все перелічене вище


 1. Аналіз фінансового стану має обов’язково містити:

А) оцінку майнового стану

Б) оцінку активів і пасивів балансу

В) аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості

Г) аналіз собівартості та рентабельності продукції

Д) все перелічене вище


 1. Чи необхідним є вивчення стану продукції підприємства при реструктуризації:

А) ні

Б) так

В) не обов’язково при фінансовій реструктуризації


 1. Підготовча фаза реструктуризації направлена на:

А) вирішення організаційно-адміністративних змін

Б) ліквідацію позаексплуатаційних активів

В) зниження собівартості шляхом виявлення великих витрат

Г) концентрацію на профільному бізнесі

Д) все перелічене вище


 1. Підготовча фаза реструктуризації передбачає такі вкладення:

А) мінімальної кількості інвестицій

Б) значних інвестицій

В) не потребує ніяких інвестицій


 1. Системна реструктуризація передбачає:

А) розробку системи попередження втрат ринків збуту

Б) реформування корпоративної культури

В) жорстке управління грошовими потоками

Г) створення умов інноваційної діяльності

Д) все перелічене вище


 1. Інвестиційна фаза реструктуризації передбачає:

А) виплату заробітної платні керівництву компанії

Б) інвестування для досягнення високого рівня конкурентоспроможності

В) модернізація обладнання

Г) вірно А і Б

Д) вірно А і В


 1. Вибір критеріїв оцінки підрозділів підприємства для можливостей їх реорганізації у самостійні підприємства здійснюється за такими показниками:

А) рівень технологій та специфічних знань

Б) ступінь освоєння нових ринків

В) вірно А і Б

Г) правильної відповіді немає


 1. Головним критерієм при перетворенні підрозділу підприємства в самостійний господарюючий суб’єкт є:

А) спроможність самостійно виробляти товар

Б) кількість персоналу

В) середньостатистичні данні по галузі

Г) вірно А і В

Д) все перелічене вище


 1. Реструктуризація може здійснюватись такими шляхами:

А) санація підприємства

Б) перепрофілювання

В) ліквідація підприємства

Г) зміна організаційно-правової форми власності

Д) все перелічене вище


 1. Підготовка проекту реструктуризації та реорганізації акціонерних товариств зі створенням підприємств включає:

А) розробку бізнес-плану

Б) техніко-економічне обгрунтування рішення Правління ВАТ про реструктуризацію

В) концентрацію капіталу підприємства зі створенням вертикального балансу

Г) вірно А і Б

Д) правильної відповіді немає


 1. Чи існує єдина уніфікована модель організаційної структури підприємства для реструктуризації:

А) так

Б) ні


 1. Основними етапами нової організаційної структури підприємства в рамках процесу реструктуризації є:

А) розробка пакету положень про структурні підрозділи

Б) телефонні опитування

В) розробка нового штатного розкладу

Г) вірно А і Б

Д) вірно А і В


 1. При реструктуризації підприємства незалежно від форми власності можуть:

А) утворювати асоціації

Б) утворювати корпорації

В) утворювати концерни

Г) вірно А і Б

Д) вірно А, Б і В


 1. Чи вірне твердження про те, що концерни являють собою статутні об’єднання?

А) так

Б) ні


 1. Які інтереси поєднує корпорація:

А) виробничі

Б) комерційні

В) наукові

Г) все вище перелічене

Д) правільної відповіді немає


 1. При оцінці ефективності проекту реструктуризації підприємства обов’язково враховуються:

А) зростання обсягів виробництва

Б) поліпшення економічного стану підприємства

В) поліпшення екологічного стану підприємства

Г) вірно А і Б

Д) все вище перелічене


 1. Найчастіше реструктуризація підприємства застосовується:

А) в умовах кризового стану підприємства

Б) при ліквідації підприємства

В) при визнанні підприємства монополістом

Г) при визнанні підприємства банкрутом

Д) все вище перелічене


 1. Основними цілями оперативної реструктуризації є:

А) скорочення витрат на персонал

Б) збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості

В) скорочення матеріальних видатків

Г) вірно А і В)

Д) вірно Б і В


 1. Головним завданням реструктуризації є:

А) розкрити перспективи підприємства

Б) розпродати майно підприємства

В) підвищити продуктивність праці

Г) вірно А і Б

Д) вірно Б і В


 1. Реструктуризація на макроекономічному рівні пов’язана з:

А) розвитком номенклатури продукції

Б) підвищенням рівня заробітної платні

В) структурними змінами

Г) вірно А і Б

Д) вірно А і В

Вірна відповідь: В


 1. Які головні складові реструктуризації?

А) оптимізація чисельності виробничого персоналу

Б) впровадження сучасного менеджменту

В) тільки результати маркетингу

Г) вірно А і Б

Д) правильної відповіді немає


 1. До яких результатів приводить реструктуризація ?

А) до обов’язкової зміни географічного місцеположення підприємства

Б) до ліквідації збиткових виробництв

В) до зниження фінансових результатів

Г) вірно А і Б

Д) все перелічене вище


 1. Які заходи необхідно обов’язково виконувати у процесі реструктуризації:

А) залучення стартового капіталу

Б) визначення пріоритетної мети підприємства

В) проведення аналізу економічного стану підприємства

Г) вірно Б і В

Д) вірно А і В


 1. Які проблеми має вирішувати стратегічна реструктуризація?

А) модифікацію механізму управління виробничим процесом

Б) внесення змін у стратегію управління з орієнтацією на потреби ринку

В) розробку нового управління механізмом кадрової політики

Г) все перелічене вище

Д) правильної відповіді немає


 1. Що мають передбачати основні напрямки оперативної реструктуризації?

А) розробку медіа-плану на довгострокову перспективу

Б) цілком визначені цілі

В) проведення маркетинг опитування

Г) вірно Б і В

Д) вірно А і В


 1. Яким шляхом відбувається оперативна реструктуризація:

А) ліквідацією нерентабельних структур усередині підприємства

Б) ліквідацією неплатоспроможних структур усередині підприємства

В) удосконаленням системи мотивації

Г) скороченням невиробничих витрат

Д) все вище перелічене


 1. Чому приділяється увага при оперативній реструктуризації:

А) коефіцієнту Доу Джонс

Б) інвестиційній стратегії

В) виплаті дивідендів

Г) рекламній кампанії підприємства

Д) вірно Б і В


 1. На що спрямована інвестиційна стратегія при реструктуризації:

А) на залучення внутрішніх джерел фінансування

Б) на залучення зовнішніх джерел фінансування

В) відчуження капіталу

Г) виплату дивідендів

Д) вірно А і Б


 1. Що потрібно обов’язково враховувати при зміні організаційно-правової форми підприємства:

А) думку керівництва компанії

Б) специфіку підприємства

В) дефіцит бюджетних коштів

Г) вірно А і В

Д) правильної відповіді немає


 1. Чи існує в Україні законодавчо-правова база для реструктуризації в Україні:

А) так

Б) ні


 1. На яких головних цілях треба зосередитись при управлінні вартістю компанії:

А) стратегічне планування

Б) підвищення інвестиційної привабливості

В) поліпшення розподілу ресурсів

Г) вірно А і В

Д) все перелічене вище


 1. Якими методами визначається вартість підприємства:

А) методом дисконтованого грошового потоку до початку реструктуризації

Б) методом дисконтованого грошового потоку після реструктуризації

В) методом дисконтованого грошового потоку в період реструктуризації


 1. Концепція реструктуризації підприємства має бути:

А) чітко визначена

Б) не визначена

В) не обов’язково визначена


 1. Концепція реструктуризації підприємства має включати:

А) опис обладнання підприємства

Б) бізнес план

В) опис стратегічного розвитку підприємства

Г) вірно Б і В

Д) вірно А і В


 1. Яке традиційне завдання реструктуризації:

А) максимізація номенклатури продукції

Б) максимізація вартості бізнесу

В) мінімізація вартості бізнесу

Г) зменшення статутного фонду

Д) правільної відповіді немає


 1. Що оцінюється на першому етапі при розробці концепції реструктуризації:

А) майбутня вартість компанії

Б) фактична вартість компанії

В) колишня вартість компанії


 1. На основі чого оцінюється фактична вартість компанії:

А) грошового потоку

Б) кредиторської заборгованості підприємства

В) дебіторської заборгованості підприємства

Г) майбутніх бюджетних асигнувань

Д) вірно Б і Г


 1. На що спрямована реструктуризація виробництва:

А) на зміну організаційної структури підприємства

Б) на зміну виробничо-господарської сфери діяльності підприємства

В) не передбачає ніяких змін

Г) вірно А і Б

Д) немає правильної відповіді


 1. Мета реструктуризації виробництва:

А) зменшення рентабельності

Б) підвищення рентабельності

В) підвищення конкурентоспроможності

Г) вірно А і В

Д) вірно Б і В


 1. Які заходи проводяться при реструктуризації виробництва:

А) диверсифікація асортименту продукції

Б) створення маркетингової служби

В) скорочення витрат на виробництво

Г) все вище перелічене

Д) немає правильної відповіді


 1. Які головні заходи проводяться при реструктуризації активів:

А) лізинг

Б) структуризація дебіторської заборгованості

В) покупка додаткових основних фондів

Г) вірно А і Б

Д) все вище перелічене


 1. Які основні зміни передбачає фінансова реструктуризація:

А) структури та розміру власного та позикового капіталу

Б) інвестиційної діяльності підприємства

В) все вище перелічене

Г) правільної відповіді немає


 1. При фінансовій реструктуризації зміна інвестиційної діяльності підприємства відбувається за рахунок наступних заходів:

А) ліквідування статутного фонду

Б) заморожування інвестицій

В) надання кредитів підприємствам - боржникам

Г) вірно А і В

Д) вірно А і Б


 1. У якому випадку фінансова реструктуризація дає позитивний ефект:

А) якщо вона супроводжується реструктуризацією активів

Б) якщо вона супроводжується реструктуризацією виробництва

В) проводиться окремо


 1. Що передбачає корпоративна реструктуризація:

А) реорганізацію підприємства

Б) зміну власника

В) створення нової організаційно-правової форми діяльності

Г) вірно А і В

Д) все вище перелічене


 1. При корпоративній реструктуризації здійснюються:

А) часткова приватизація

Б) повна приватизація

В) поділ великих підприємств на частини

Г) все перелічене вище

Д) правильної відповіді немає


 1. Що таке реорганізація підприємства?

А) злиття

Б) приєднання

В) поділ

Г) відокремлення

Д) все перелічене вище


 1. Який висновок робиться на основі результатів реорганізації?

А) про конкурентоспроможність підприємства

Б) роль банків на ринку цінних паперів

В) вплив лідерів-імпортерів на споживачів

Вірна відповідь: А


 1. Що має містити план реорганізаційних заходів?

А) економічне обгрунтування необхідності проведення реорганізації

Б) кошторис витрат на реорганізацію

В) пропозиції щодо форм і методів реорганізації

Г) вірно А) і Б)

Д) все перелічене вище


 1. При здійснені реструктуризації на першому етапі оцінки необхідно визначити:

А) “вузькі” місця в роботі підприємства

Б) форс-мажорі обставини

В) дані про торгових посередників


 1. При здійснені реструктуризації на другому етапі “Стратегія” необхідно визначити:

А) прибуток підприємства

Б) збитки підприємства

В) майбутню бізнес-стратегію

Г) правільної відповіді немає


 1. Які основні компоненти аналізу ринку і попиту для прийняття рішення щодо проведення реструктуризації підприємства?

А) огляд конкурентного середовища

Б) позиція підприємства на ринку

В) потенціал ринку “сегментів”

Г) вірно А і В

Д) все вище перелічене


 1. Що потрібно для стислого аналізу стану справ у галузі?

А) загальна характеристика продуктів та ринків, які є новими для галузі і в яких діє підприємство

Б) відомості про тенденції розвитку галузі

В) урахування нових чинників, які у майбутньому будуть впливати на розвиток галузі

Г) все вище перелічене

Д) правільної відповіді немає


 1. Що необхідно прийняти до уваги при виборі стратегії маркетингу та конкуренції підприємства на ринку?

А) характеристику стану галузі, на якій діє підприємство

Б) характеристику усіх галузей країни

В) віковий склад працівників


 1. При визначенні позиції підприємства на ринку обов’язково враховується:

А) загальна характеристика підприємства

Б) загальна частка ринку, яку займає підприємство

В) динаміка виробництва та продажу продукції за останні 3 роки

Г) вірно А і В

Д) все перелічене вище


 1. Сегмент ринку – це:

А) група споживачів, які користуються різними видами товару

Б) група споживачів, які користуються однотипними видами товару

В) будь-яка група споживачів

Г) культурний клімат усередині підприємства


 1. Чи впливає тип товару (виробничого або споживчого призначення)на сегментацію ринку?

А) звісно не впливає

Б) впливає, але побічно

В) завжди впливає

Г) іноді впливає


 1. Сегментація ринку для різних типів виробників здійснюється за такими основними ознаками:

А) якість та багатофункціональність товару

Б) товари індивідуального і виробничого призначення

В) взаємозамінність і взаємодоповнюваність товарів

Г) вірно А і В

Д) вірно А і Б


 1. Ознаки сегментування для товарів широкого вжитку при реструктуризації:

А) географічні і демографічні

Б) соціально-економічні

В) культурні

Г) політичні

Д) вірно А, Б, В


 1. У процесі реструктуризації при виявленні потенційних індивідуальних споживачів проводиться їх сегментація за:

А) географічною належністю

Б) соціально-демографічними параметрами

В) психологічним особливостям

Г) індивідуальними перевагами

Д) все перелічене вище


 1. При обгрунтуванні вибору галузі в процесі реструктуризації приймається до уваги:

А) аналіз структури ринку

Б) потенційні споживачі продукції

В) конкуренти

Г) вірно А і В

Д) все перелічене вище


 1. Сегментація ринку товарів виробничого призначення відбувається з урахуванням таких факторів:

А) обсягів закупівель

Б) розмірів виробництва

В) географічного місцеположення
  1   2   3

Схожі:

Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconПерелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств”
Типові проблеми підприємств, які потребують проведення реструктуризаційних заходів
Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconПрограма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств
Розділ Проведення діагностичного аналізу підприємства (ідентифікація, визначення сильних та слабких сторін, можливостей розвитку...
Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconRoz group іеф
Організація та ефективність реструктуризації підприємств, корп. 6, ауд. 105, Лисевич С. Г., Лекція
Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconМіністерство освіти І науки україни київський інститут інвестиційного менеджменту
Концентрація капіталів підприємств. Утворення об'єднань підприємств як форми галузевої, регіональної, міжгалузевої реструктуризації...
Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconКонспект лекцій з курсу «економіка й організація діяльності об’єднань підприємств»
Конспект лекцій з курсу «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання за напрямком...
Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconСумський державний університет економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
Конспект лекцій з курсу «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / укладачі: О.І. Карінцева, М. О. Харченко, О....
Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconТестові питання по перевірці знань студентів І курсу з дисципліни "Українська культура"
Яка скульптура сподобалась? Чому? Назвіть прізвище
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи