Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства icon

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства
Скачати 53.63 Kb.
НазваРозрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства
Дата08.09.2012
Розмір53.63 Kb.
ТипРозрахунок


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗАЛІКУ

з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств”


 1. Завдання реструктуризації

 2. Організаційно-правове забезпечення реструктуризації підприємств.

 3. Соціально-економічні умови реструктуризації підприємств в Україні.

 4. Основні напрямки оперативної реструктуризації.

 5. Спрямованість стратегічної реструктуризації.

 6. Роль держави в реструктуризації підприємств.

 7. Сутність і цілі реструктуризації.

 8. Критерії досягнення цілей реструктуризації.

 9. Розробка концепції реструктуризації підприємств і її складові частини.

 10. Загальна характеристика основних етапів реструктуризації.

 11. Проведення діагностичного аналізу підприємства. Технологічна система підприємства. Виробничий потенціал.

 12. Діагностика майнового стану підприємства.

 13. Діагностика фінансового стану підприємства.

 14. Головні чинники погіршення фінансового стану підприємств.

 15. Основні показники фінансового стану підприємства, джерела інформації.

 16. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства.

 17. Розрахунок коефіцієнтів платоспроможності підприємства.

 18. Аналіз прибутковості підприємства.

 19. Показники рентабельності.

 20. Визначення точки беззбитковості.

 21. Роль показника рентабельності активів для визначення напрямків реструктуризації.

 22. Роль показника рентабельності продажів для визначення напрямків реструктуризації.

 23. Роль показника оборотності активів продажів для проведення заходів з реструктуризації.

 24. Прогнозування вірогідності банкрутства підприємства. Формула Альтмана.

 25. Аналіз трудових показників.

 26. Оцінка поточного рівня і якості продукції.

 27. Аналіз соціальної інфраструктури.

 28. Аналіз об’єктів незавершеного виробництва.

 29. Оцінка необхідності проведення реструктуризації на підприємстві.

 30. Сутність стратегії реструктуризації.

 31. Маркетингові дослідження. Огляд сучасної ситуації і тенденції розвитку галузі.

 32. Позиціювання підприємства на ринку.

 33. Позиціювання продукції підприємства на окремих сегментах.

 34. Особливості сегментації ринку для підприємств, що випускають товари широкого вжитку.

 35. Огляд конкурентного середовища.

 36. Оцінка конкурентоспроможності продукції. Матриця конкурентного профілю.

 37. Визначення потенціалу внутрішнього ринку.

 38. Визначення потенціалу зовнішнього ринку.

 39. Загальні висновки щодо потенціалу внутрішнього і зовнішнього ринків.

 40. Макроаналіз зовнішнього оточення підприємства.

 41. Характеристика типових стратегій бізнесів підприємств.

 42. Застосування стратегії диференціації.

 43. Застосування стратегії низьких витрат.

 44. Застосування стратегії концентрації.

 45. Характеристика базових варіантів в стратегії маркетингу по товарах/ ринках

 46. SWOT-аналіз (сильні та слабкі сторони підприємства).

 47. SWOT-аналіз (можливості та загрози).

 48. Вибір каналів збуту.

 49. Політика ціноутворення.

 50. Встановлення цін, орієнтованих на попит (стратегія диференційованих цін).

 51. Встановлення цін, орієнтованих на витрати (стратегія високих цін, “збирання вершків”).

 52. Встановлення цін, орієнтованих на конкурентів (низькі ціни, ціни лідера, конкурентні ціни).

 53. Основні заходи щодо просування товарів.

 54. Політика підтримки продукції.

 55. Роль реклами продукції, види реклами.

 56. Основні заходи, які проводяться в межах оперативної реструктуризації і направлені на збільшення вхідного грошового потоку.

 57. Ранжування виробництва залежно від технологічного циклу підприємства для прийняття рішення щодо реструктуризації.

 58. Основні заходи, які проводяться в межах оперативної реструктуризації і направлені на зменшення вихідних грошових потоків.

 59. Основні заходи із стратегічної реструктуризації.

 60. Основні заходи реструктуризації виробництва.

 61. Рефінансування дебіторської заборгованості при реструктуризації активів.

 62. Зворотній лізинг як захід реструктуризації активів.

 63. Основні заходи з фінансової реструктуризації.

 64. Основні заходи з корпоративної реструктуризації.

 65. Характерні недоліки організаційних структур українських підприємств.

 66. Переваги і недоліки функціональної структури управління.

 67. Переваги і недоліки продуктової (лінійно-функціональної) структури управління.

 68. Переваги і недоліки організаційної структури, орієнтованої на споживача.

 69. Основні етапи аналізу організаційної структури.

 70. Основні етапи формування нової оргструктури в рамках процесу реструктуризації.

 71. Загальні положення корпоративної реструктуризації (реорганізації).

 72. Реорганізація підприємств шляхом укрупнення (злиття, приєднання, поглинання).

 73. Реорганізація підприємств шляхом зменшення (поділ, виділення).

 74. Основні етапи реорганізації підприємств шляхом злиття.

 75. Основні етапи реорганізації підприємств шляхом приєднання.

 76. Послідовність дій при здійсненні поділу та виділенні.

 77. Вибір критеріїв оцінки підрозділів підприємства для оцінки можливостей їх реорганізації у самостійні підприємства.

 78. Процедура створення дочірнього підприємства.

 79. Процедура створення відособлених підрозділів (філій).

 80. Реорганізація підприємств шляхом перетворення.

 81. Основні етапи реорганізації підприємств шляхом перетворення.

 82. Загальна методологія складання передавального та розподільного балансів при проведення реструктуризації підприємств.

 83. Складання розподільних балансів при реструктуризації (активи балансу).

 84. Складання розподільних балансів при реструктуризації (пасиви балансу).

 85. Якісна оцінка результатів реструктуризації.

 86. Кількісна оцінка економічного ефекту заходів в процесі реструктуризації.

 87. Концентрація капіталів підприємств. Утворення об’єднань підприємств як форми галузевої, регіональної, міжгалузевої реструктуризації.

 88. Основні риси та відмінності асоціацій.

 89. Основні риси та відмінності корпорацій.

 90. Основні риси та відмінності консорціумів.

 91. Основні риси та відмінності концернів.

 92. Основні риси та відмінності холдінгових компаній.

 93. Основні риси та відмінності промислово-фінансових груп.

 94. Достоїнства та недоліки об’єднання юридичних осіб у концерн, консорціум.

 95. Переваги та недоліки холдінгової компанії.

 96. Вибір та обгрунтування форми об’єднання підприємств.

 97. Схожі риси і відмінності промислово-фінансових груп від господарських об’єднань підприємств.

 98. Основні відмінності господарських товариств від господарських об’єднань підприємств.

 99. Реструктуризація власності, форми власності в Україні.

 100. Механізм залучення інвестицій (емісія акцій, франчайзинг, лізинг, банківські кредити).
22457

Схожі:

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства iconУдк 336. 71: 311].(0432) Аналіз ризику ліквідності банків на підставі розрахунку динамічного індикатора ліквідності Качаєв О. С., студент IV курсу двнз «уабс нбу»
Аналіз ризику ліквідності банків на підставі розрахунку динамічного індикатора ліквідності
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства iconІсторичною необхідністю (передумовою, конкретними причинами) виникнення кредиту є
Коефіцієнт загальної ліквідності (поточної, миттєвої ліквідності, незалежності ) розраховується як
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства iconМетодичні вказівки до індивідуального завдання „Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства”
Розрахунок І вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” з курсу „Компресорні станції”
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства iconМетодичні вказівки до індивідуального завдання „ Розрахунок і вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства
Розрахунок і вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства” з курсу „Компресорні станції”
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства iconРозрахунок коефіцієнтів кореляції і параметрів лінійної регресії
Спірмена; 2) зобразіть дані в системі координат і висловіть припущення про тип трендової залежності між ознаками (якщо вона існує);...
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства iconРозрахунок показників діяльності підприємства
Результати діяльності підприємства за поточний рік характеризуються показниками, які наведені в таблиці 1
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 7 Обсяг модуля
Розрахунок струмів кз та вибір обладнання схеми електропостачання. Розрахунок усталених режимів та вибір положення пбз, рпн силових...
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства iconІ. М. Бурденко ліквідність ринку похідних фінансових інструментів: підходи до її сутності
Надано характеристику основним ознакам ліквідності ринку: швидкість укладання угоди, обсяг угод, мінімальний ефект впливу на ціни,...
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства iconУдк: 336. 71: 005. 962. 131](477) метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків
Их коефіцієнтів в якості інструмента оцінки ефективності діяльності українських банків. На прикладі аналізу найбільш поширених показників...
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства iconВасильковський Д. О. магістрант, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Однією з ключових умов ефективного функціонування банку будь-якої країни є забезпечення належного рівня його ліквідності. Наявність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи