Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” icon

Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств”
Скачати 51.73 Kb.
НазваПерелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств”
Дата08.09.2012
Розмір51.73 Kb.
ТипДокументи

Перелік контрольних робіт з курсу
“Організація та ефективність реструктуризації підприємств” 1. Види реструктуризації.

 2. Сутність реструктуризації.

 3. Типові проблеми підприємств, які потребують проведення реструктуризаційних заходів.

 4. Оцінка результатів реструктуризації.

 5. Реструктуризація як стратегія розвитку підприємств.

 6. Реструктуризація підприємств як засіб підвищення їх інвестиційної привабливості.

 7. Сутність оперативної реструктуризації.

 8. Сутність стратегічної реструктуризації.

 9. Правові засади реструктуризації підприємств.

 10. Формування стратегії конкуренції як передумова реструктуризації підприємств.

 11. Діагностика виробничого потенціалу підприємства при реструктуризації.

 12. Діагностика трудового потенціалу підприємства при реструктуризації.

 13. Діагностика соціальної інфраструктури.

 14. Діагностика фінансового стану підприємства.

 15. Аналіз структури активів і пасивів підприємства і висновки щодо реструктуризації.

 16. Аналіз кредиторської заборгованості, шляхи її реструктуризації.

 17. Аналіз дебіторської заборгованості, шляхи її реструктуризації.

 18. Аналіз собівартості та рентабельності, шляхи їх оптимізації.

 19. Аналіз і шляхи підвищення ліквідності підприємства.

 20. Аналіз і шляхи підвищення платоспроможності підприємства.

 21. Оцінка незавершеного будівництва і визначення можливості його відчуження для покриття заборгованості підприємства.

 22. Розробка стратегії реструктуризації.

 23. Характеристика етапів реструктуризації.

 24. Поточний стан ринку і позиції підприємства на ринку.

 25. Потенціал ринку (сегментів).

 26. Огляд конкурентного середовища.

 27. Сучасна ситуація і тенденції розвитку галузі.

 28. Сегментація товарів широкого вжитку.

 29. Сегментація ринку товарів виробничого призначення.

 30. Оцінка конкурентоспроможності продукції. Матриця конкурентного профілю.

 31. Потенціал внутрішнього ринку і висновки щодо розширення виробництва окремих видів продукції.

 32. Оцінка неперспективного попиту і пропозиції щодо зняття з виробництва окремих видів продукції.

 33. Прогноз експорту продукції.

 34. Характеристика каналів збуту та реалізації продукції підприємства.

 35. Політика ціноутворення.

 36. Стратегія диференційованих цін.

 37. Стратегія високих цін (“збирання вершків”).

 38. Встановлення цін, орієнтованих на конкурентів.

 39. Просування товару на ринок і політика підтримки продукції підприємства.

 40. Прогнозування вірогідності банкрутства і вибір стратегії підприємства.

 41. Аналіз збитковості підприємства і основні висновки щодо його діяльності.

 42. Рентабельність продажів.

 43. Рентабельність активів.

 44. Розрахунок точки беззбитковості по основних видах продукції для визначення доцільності її виробництва.

 45. Вибір критеріїв оцінки підрозділів підприємств для реорганізації.

 46. Основні заходи оперативної реструктуризації, пов’язані із збільшенням вхідного грошового потоку.

 47. Заходи щодо реструктуризації активів.

 48. Підходи до відчуження низькорентабельних виробництв та об’єктів невиробничої сфери залежно від технологічного циклу підприємств.

 49. Основні заходи оперативної реструктуризації, пов’язані із зменшенням вихідних грошових потоків.

 50. Сутність та основні заходи щодо стратегічної реструктуризації.

 51. Необхідність удосконалення діяльності підприємства і структури організації.

 52. Загальна характеристика найпоширеніших внутрішніх структур управління.

 53. Переваги і недоліки функціональної структури управління.

 54. Переваги і недоліки продуктової структури управління.

 55. Переваги і недоліки структури, орієнтованої на споживача.

 56. Особливість дивізійної структури управління.

 57. Застосування матричної системи управління.

 58. Загальні положення реорганізації підприємств.

 59. Основні положення законодавства про реорганізацію підприємств.

 60. Реорганізація підприємств шляхом злиття.

 61. Реорганізація підприємств шляхом приєднання.

 62. Реорганізація підприємств шляхом поглинання.

 63. Реорганізація підприємств шляхом поділу.

 64. Реорганізація підприємств шляхом відділення.

 65. Реорганізація підприємств шляхом перетворення.

 66. Основні мотиви укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання).

 67. Основні мотиви розукрупнення підприємств (поділ, відділення).

 68. Механізм складання передавального та розподільного балансів при реструктуризації підприємств.

 69. Якісна оцінка результатів реструктуризації.

 70. Кількісні показники результатів реструктуризації.

 71. Створення філій при реструктуризації підприємств.

 72. Створення дочірніх підприємств при реструктуризації підприємств.

 73. Основні етапи аналізу оргструктури.

 74. Основні етапи формування нової оргструктури в рамках процесу реструктуризації.

 75. Форми концентрації капіталів об’єднань підприємств.

 76. Основні види господарських об’єднань підприємств.

 77. Основні відмінності господарських об’єднань підприємств від господарських товариств.

 78. Процедура створення асоціацій.

 79. Процедура створення корпорацій.

 80. Процедура створення консорціумів.

 81. Процедура створення концернів.

 82. Сутність холдінгових компаній.

 83. Сутність промислово-фінансових груп.

 84. Основні відмінності і загальні риси промислово-фінансових груп і господарських об’єднань підприємств.

 85. Реструктуризація власності, основні форми власності в Україні.

 86. Загальні риси і відмінності акціонерного товариства від товариства з обмеженою відповідальністю.

 87. Вибір та обгрунтування форми об’єднання підприємств.

 88. Відмінність холдінгової компанії від господарських об’єднань підприємств.

 89. Механізм залучення інвестицій (емісія акцій, облігацій).

 90. Механізм залучення інвестицій (франчайзинг).

 91. Механізм залучення інвестицій (лізинг).

 92. Фінансова реструктуризація.

 93. Основні заходи щодо корпоративної реструктуризації.

 94. Управління дебіторською заборгованістю.

 95. Управління кредиторською заборгованістю.

 96. Процедура ліквідації підприємства.

 97. Вибір підприємствами організаційно-правових форм в процесі реорганізації.

 98. Процедура реєстрації підприємства, створеного в процесі реструктуризації.

 99. Критерії виділення структурних підрозділів у самостійні юридичні особи.

 100. Характеристика базових варіантів в стратегії маркетингу по товарах/ ринках.22461

Схожі:

Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconТестові питання з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств”
А направлена зміна співвідношень основних елементів єдиного цілого в бік вибраних пріоритетів
Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconПрограма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств
Розділ Проведення діагностичного аналізу підприємства (ідентифікація, визначення сильних та слабких сторін, можливостей розвитку...
Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconRoz group іеф
Організація та ефективність реструктуризації підприємств, корп. 6, ауд. 105, Лисевич С. Г., Лекція
Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "економіка й організація діяльності об’єднань підприємств" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств”...
Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "організація юридичної служби на підприємстві" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Організація юридичної служби на підприємстві” для студентів спеціальності...
Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств " для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050107 „Економіка підприємства"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств...
Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»

Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconМіністерство освіти І науки україни київський інститут інвестиційного менеджменту
Концентрація капіталів підприємств. Утворення об'єднань підприємств як форми галузевої, регіональної, міжгалузевої реструктуризації...
Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу”...
Перелік контрольних робіт з курсу “Організація та ефективність реструктуризації підприємств” iconПерелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Необхідність та основні завдання прогнозування видач готівки з кас комерційних банків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи