Контрольніпитаннятазавданн я icon

Контрольніпитаннятазавданн я
Скачати 89.21 Kb.
НазваКонтрольніпитаннятазавданн я
Дата08.09.2012
Розмір89.21 Kb.
ТипДокументи

К О Н Т Р О Л Ь Н І П И Т А Н Н Я Т А З А В Д А Н Н Я


з вивчення дисціпліни “Похідні інструменти”


Контрольні питання


 1. Поясніть, чому різниця між цінами опціону “кол” та “пут” з однією основою та однаковими усіма іншими характеристиками залежить від того, чи будуть виплачуватися дивіденди на акції, що лежать в основі, на протязі строку дії опціонів.

 2. Коли порівнювалися ф’ючерсні та форвардні контракти говорилося про те, що ф’ючерси є більш ліквідними, а форварди більш гнучкими. Поясніть, що означають ці ствердження та як ліквідність і гнучкість можуть вплинути на схильність инвестора у виборі того чи іншого контракту.

 3. Порівняйте та співставте можливість отримання прибутку інвестором у наступних позиціях: купівля форварду (довга позиція по форварду), продажа форварду (коротка позиція по форварду), довга позиція по опціону “колл”, коротка позиція по опціону “колл”, довга позиція по опціону “пут” та коротка позиція по опціону “пут”. Визначте, що у цьому контексті означають терміни “симетричний” та “несиметричний”.

 4. Фонд “Допомога бідним підприємцям” створюється на основі благодійного внеску пана Разоренко. Вже сформовані принципи надання премій та інвестування вільних коштів. Надходження внеску в розмірі 45 млн. грн. відбудеться через 90 днів, але керівництво фонду впевнене, що на фондовому ринку України склалася надзвичайно приваблива ситуація з цінами на акції та облігації державної позики і хоче вже зараз цим скористатися.

  А) коротко опишіть стратегії з використанням похідних інструментів, які може використати керівництво фонду для досягнення поставленої мети;

  Б) Проаналізуйте, чи є розумним для керівництва фонду застосувати у цій ситуації хедж на основі похідних інструментів для того, щоб застрахуватися на ці 90 днів, вкажіть на “плюси” та “мінуси”.

 5. Аналітик української інвестиційної компанії вивчає характеристики похідних інструментів та їх використання в інвестиційних портфелях. Його цікавить зиск додавання до добре диверсіфікованого портфелю акцій, що є в нього, короткої позиції по ф’ючерсу на індекс акцій або довгої позиції по опціонах на індекс акцій. Порівняйте способи, якими кожна з цих альтернатив вплине на ризик та прибутковість кінцевого комбінованого портфелю.

 6. Ф’ючерсні контракти та опціони на ф’ючерсні контракти можуть використовуватися для управління ризиком.

  А) вкажіть основні відмінності між ф’ючерсним контрактом та опціоном на ф’ючерсний контракт та коротко поясніть різницю міжд тим, яким чином ф’ючерси та опціони зменшують ризик портфелю інвестицій;

  Б) ризик або волатильність окремого активу може бути зменшено шляхом продажі покритого опціону “колл” або купівлі опціону “пут”. Поясніть різницю в ступені зменшення ризика кожним з цих похідних інструментів. Опишіть эфект застосування кожної з стратегій у випадку зростання або зменшення вартості портфелю.

 7. Поясніть, яким чином опціони “пут” та “колл” тягнуть за собою эфект “ричагу” при інвестуванні на фондовому ринку та дозволяють інвесторам повністю ліквідувати ризик, пов’язаний з майбутніми надходженнями. А саме, за яких умов додавання опціону збільшить ризик існуючого портфелю, а за яких зменшить.

 8. Існує думка, що з точки зору інвестора довга позиція опціону нагадує “добру половину” довгої позиції форвардного контракту. Поясніть, що мається на увазі. Опишіть також “погану половину” довгої позиції форвардного контракту, що підтримує це ствердження.

 9. Якщо поточна ціна акції, що не виплачує дивіденди дорівнює 32 грн., а річний ф’ючерсний контракт на цю акцію має ціну 35 грн., поясніть, як інвестор може створити довгу позицію по форвардному контракту “поза ринком” з ціною виконання 25 грн. Чи буде вимагати цей синтетичний контракт виплат по довгій або по короткій позиціях? Якщо так, тоді поясніть, яка сторона повинна здійснити платіж та як його можна розрахувати.

 10. Учитывая, что изменчивость является основным фактором в оценке опционов, при каких условиях инвестор, верящий в эффективность рынка, может пожелать создать “срэддл”?

 11. Паритет опционов и позиция диапазонного форварда предполагают покупку опциона “колл” и продажу опциона “пут” (или наоборот) с одной основой. Опишите взаимосвязь между этими двумя стратегиями.

 12. Компания выпустила дисконтный билет в гривнах на сумму 200 млн. Поступления от выпуска конвертировались в доллары США для покупки оборудования. Компания хочет захеджировать валютный риск и рассматривает три альтернативы:

  А) опционы “колл” у денег (курс исполнения равен текущему курсу);

  Б) форварды на гривну

  В) фьючерсы на гривну.

  Сравните альтернативы и оцените их эффективность при достижении поставленных компанией целей (укажите преимущества и недостатки).

 13. Стоимость опционов на акции определяют шесть факторов. Три из них это текущая цена акции, время до истечения срока действия опциона и дивиденд на акцию. Определите оставшиеся три фактора и объясните как и почему они влияют на стоимость опциона.

 14. “Хотя опционы считаются рисковыми вложениями, они оцениваются по способности превратить их основу в синтетическую безрисковую позицию”. Объясните, что означает это заключение с обязательным описанием оценки опциона двухступенчатым методом.

 15. Опишите условия, при которых становится выгодным исполнить американские опционы на акцию “пут” и “колл” до истечения срока действия опционов. В обоих случаях прокомментируйте роль дивидендов.

 16. Объясните, почему изменение срока до истечения европейского опциона “пут” может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на стоимость опциона.

 17. Торговцы валютными опционами часто говорят о покупке низкой изменчивости и продаже высокой изменчивости, а не о покупке или продаже самого опциона. Что конкретно это означает? Что в этом смысле является основой опциона, изменчивость или валюта?

 18. За один день фондовый рынок упал почти на четверть (по Доу-Джонсу). Тем не менее, некоторые торговцы заработали на покупке опционов “колл” на индекс акций и последующем закрытии позиций до конца торговой сессии. Объясните, как такое возможно, предположив, что это не связано со случайными скачками цен вверх.Задачі

1. Акція компанії “Основа” є основою для таких похідних інструментів: 1) форвардного контракту; 2) європейського опціону “колл”; 3) європейського опціону “пут”.

А) Уявіть, що всі похідні інструменти “Основи” мають однаковий строк виконання. Заповніть таблицю для кожної з вказаних нижче позицій:

 1. довга позиція по форварду з контрактною ціною 50 грн.

 2. довга позиція по опціону “колл” з ціною виконання 50 грн. та негайною сплатою премії опціону 5,20 грн.

 3. коротка позиція по опціону “колл” з ціною виконання 50 грн. та негайним отриманням премії опціону 5,20 грн.

  Вартість акції Виплати Початкова Чистий прибуток

  на кінцеву дату похідного премія

  на кінцеву похідного

  дату

  25 __________ __________ __________

  30 __________ __________ __________

  35 __________ __________ __________

  40 __________ __________ __________

  45 __________ __________ __________

  50 __________ __________ __________

  55 __________ __________ __________

  60 __________ __________ __________

  65 __________ __________ __________

  70 __________ __________ __________

  75 __________ __________ __________

  При розрахунках чистого прибутку не враховуйте часову різницю між початковими та кінцевими виплатами.

  Б) Намалюйте графік чистих надходжень кожної з позицій, позначте на вертикальній осі чистий прибуток, а на горизонтальній - вартість акції на дату виконання похідних. На кожному графіку позначте “нульовую” позицію.

  В) Коротко опишіть ймовірність виникнення таких цін акції на дату виконання опціонів, пов’язану з використанням кожного похідного інструменту.

  2. Звернемося знову до похідних інструментів, що використовують як основу акції компанії “Основа”.

  А) Уявіть, що всі похідні інструменти “Основи” мають однаковий строк виконання. Заповніть таблицю для кожної з вказаних нижче позицій:

  :

 4. коротка позиція форварду з ціною 50 грн.

 5. довга позиція опциону “пут” з ціною виконання 50 грн. та початковою сплатою премії опціону 3,23 грн.

 6. коротка позиція опціону “пут” з ціною виконання 50 грн. та початковим надходженням премії опціону 3,23 грн.


  Вартість акції Виплати Початкова Чистий прибуток

  на кінцеву дату похідного премія

  на кінцеву похідного

  дату

  25 __________ __________ __________

  30 __________ __________ __________

  35 __________ __________ __________

  40 __________ __________ __________

  45 __________ __________ __________

  50 __________ __________ __________

  55 __________ __________ __________

  60 __________ __________ __________

  65 __________ __________ __________

  70 __________ __________ __________

  75 __________ __________ __________

  При розрахунках чистого прибутку не враховуйте часову різницю між початковими та кінцевими виплатами.

  Б) Намалюйте графік чистих надходжень кожної з позицій, позначте на вертикальній осі чистий прибуток, а на горизонтальній - вартість акції на дату виконання похідних. На кожному графіку позначте “нульовую” позицію.

  В) Коротко опишіть ймовірність виникнення таких цін акції на дату виконання опціонів, пов’язану з використанням кожного похідного інструменту. Зкоректуйте, враховуючи дані задачі №2, ймовірності для завдання В) задачі №1.

  3. Уявіть, що інвестор має акцію компанії “Основа” з поточною вартістю 50 грн. Він збентежений тим, що на протязі декількох найближчих місяців вартість його акції зменшиться, і хоче захеджувати ризик шляхом додавання однієї з наступних позицій з похідними інструментами, що виконуються одночасно:

 7. коротка позиція форвардного контракту з ціною 50 гн.;

 8. довга позиція опціону “пут” з ціною виконання 50 грн. та початковою сплатою премії опціону 3,23 грн.

 9. коротка позиція опціону “пут” з ціною виконання 50 грн. та початковим надходженням премії опціону 5,20 грн.

  А) заповніть таблицю, розрахуйте вартість комбінованого (акція та похідний інструмент) портфелю інвестора на дату виконання похідних інструментів. При розрахунках чистого прибутку портфелю не враховуйте часову вартість між початковими та кінцевими виплатами.

  Вартість акції Виплати Початкова Кінцева вартість

  на кінцеву дату похідного премія комбінованого

  на кінцеву похідного портфелю

  дату

  25 __________ __________ __________

  30 __________ __________ __________

  35 __________ __________ __________

  40 __________ __________ __________

  45 __________ __________ __________

  50 __________ __________ __________

  55 __________ __________ __________

  60 __________ __________ __________

  65 __________ __________ __________

  70 __________ __________ __________

  75 __________ __________ __________

  Б) Для кожного з трьох хеджованих портфелів графічно передайте вартість позиції на кінцеву дату на вертикальній осі, а потенційну вартість акції на кінцеву дату на горизонтальній осі.

  В) Уявіть, що опціони оцінені вірно, порахуйте використовуючи концепцію паритету опціонів нульову вартість форвардного контракту на акцію “Основа”. Поясніть, чому ця вартість відрізняється від ціни контракту 50 грн., що використовується в завданнях А) та Б).

  4. Дилер по производным предлагает вам в марте следующие котировки июньских опционных контрактов на английский фунт (доллары к фунтам):

  Контракт Цена исполнения Рыночная цена контракта

  спроса предложения

  “колл” 1,40 0,0642 0,0647

  “пут” 1,40 0,0255 0,0260

  “колл” 1,44 0,0417 0,0422

  “пут” 1,44 0,0422 0,0427

  “колл” 1,48 0,0255 0,0260

  “пут” 1,48 0,0642 0,0647

  а) если каждый контракт предполагает поставку 31 250 фунтов и истекает ровно через три месяца, заполните таблицу (в долларах) для портфеля, состоящего из следующих позиций:

 10. покупка опциона “колл” с ценой 1,44

 11. продажа опциона “колл” с ценой 1,48

 12. покупка опциона “пут” с ценой 1,40

 13. продажа опциона “пут” с ценой 1,44


июнь начальные “колл” 1,44 “колл” 1,48 “пут” 1,40 “пут” 1,44 Чистая

$ / £ затраты доход доход доход доход прибыль


1,36 ______ ______ ______ ______ ______ ______

1,40 ______ ______ ______ ______ ______ ______

1,44 ______ ______ ______ ______ ______ ______

1,48 ______ ______ ______ ______ ______ ______

1,52 ______ ______ ______ ______ ______ ______


б) начертите на графике линию чистой прибыли (без учета временной стоимости) с июньским курсом по оси Х (отметьте точки безубыточности).

в) ровно через месяц (в апреле) текущий курс упал до 1,385, безрисковые ставки в США и Англии составили 5% и 7% соответственно. Посчитайте дифференциал равновесной цены между покупкой 1,44 “колла” и продажей 1,44 “пута”. (Подсказка: подумайте, какому форвардному контракту эквивалентна эта комбинация опционов и используйте английскую ставку как дивидендную доходность).


5. Управляющий портфелем облигаций хочет увеличить доходность портфеля на 1 млн. долларов США номинальной стоимости государственных 11% облигаций, истекающих 1 июня 2006 года. Текущая стоимость облигаций 111 долларов США. 1 июня 1986 года управляющий решил продать покрытый опцион на портфель Имеются следующие данные по опционам:


Опционы Текущая Номинал Комиссия

истекающие рыночная облигаций

в 1986г цена в основе


Декабрь 112 “колл” 1,65 25 000 0,05%

Декабрь 1091/2 2,25 25 000 0,05%


Среднеквадратичное отклонение цен государственных 11% облигаций за 6 месяцев 10%.

А) Разработайте для управляющего стратегию “стрэддл” по продаже опциона.

Б) Посчитайте безубыточные рыночные цены для лежащих в основе опционов облигаций, которые основаны на стратегии “стрэддл”.

В) Объясните как стратегия “стрэддл” может увеличить доходность портфеля.


6. В середине мая имеется два опциона “колл” на акции компании АБ


Опцион Цена Дата Рыночная

Исполнения истечения цена


1 50 19 августа 8,40

2 60 19 августа 3,34


а) вы формируете портфель из покупки одного опциона “колл” №1 и продажи двух опционов “колл” №2. Заполните таблицу с учетом начальных затрат


Цена акции Доход по Доход по Чистая прибыль

По истечении опциону №1 опциону №2

Опционов


40 ________ __________ ____________

45 ________ __________ ____________

50 ________ __________ ____________

55 ________ __________ ____________

60 ________ __________ ____________

65 ________ __________ ____________

70 ________ __________ ____________

75 ________ __________ ____________


б) изобразите графически чистую прибыль с ценой акции по оси Х. Какова(-вы) цена(-ы) безубыточности? Какова максимальная прибыль?

в) при каких рыночных условиях данная стратегия оправдана? Несет ли владелец данной позиции ограниченную или неограниченную ответственность?

.

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи