Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" icon

Тематичнийпла н по видах занять з курсу "Господарське право"
Скачати 147.61 Kb.
НазваТематичнийпла н по видах занять з курсу "Господарське право"
Дата08.09.2012
Розмір147.61 Kb.
ТипДокументи

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Господарське право"Найменування розділів і темЛекції


Практичні


Самостійна

робота


1

2

3

4

Тема 1. Поняття та принципи підприємницької діяльності.

Тема 2. Господарські правовідношення та господарське право

Тема 3. Господарське законодавство.

Тема 4. Суб'єкти господарського права.

Тема 5. Правовий статут підприємств.

Тема 6. Правовий статут акціонерних товариств.

Тема 7. Правовий статут інших господарських товариств.

Тема 8. Правовий статут господарських об'єднань.

Тема 9. Правове регулювання відносин власності.

Тема 10. Загальна характеристика господарських договорів.

Тема 11. Господарсько-правова відповідальність.

Тема 12. Правове регулювання банкрутства.

Тема 13. Правове регулювання оренди.

Тема 14. Правові підстави приватизації.

Тема 15. Правове регулювання біржової діяльності.

Тема 16. Правове регулювання цін та ціноутворення.

Тема 17. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.

Тема 18. Правові підстави обмеження монополізму у економіці України.

Тема 19. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Разом:
^ ПРОГРАМА К У Р С У


Тема 1. Поняття та принципи підприємницької діяльності.

1.1. Поняття та зміст підприємництва.

Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво". Суб'єкти підприємництва. Свобода підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Принципи підприємницької діяльності.

1.2. Умови здійснення підприємництва.

Державна реєстрація підприємницької діяльності. Документи, необхідні для державної реєстрації підприємницької діяльності. Перереєстрація суб'єкту підприємницької діяльності. Спеціальні правила державної реєстрації окремих організаційних форм підприємництва.

1.3. Підприємництво та держава.

Гарантії прав суб'єктів підприємницької діяльності. Державна підтримка підприємництва. Державне регулювання підприємництва.


Тема 2. Господарські правовідношення та господарське право

2.1. Предмет регулювання господарського права.

Поняття та зміст предмету господарського права. Поняття «господарська діяльність». Комерційне право.

2.2. Господарські правовідношення їх ознаки та види

Управлінські відносини. Господарські відносини. Предмет господарського права. Признаки господарських відносин.

Суб`єкти господарських відносин. Предмет регулювання господарського права. Норми права, які регулюють господарську діяльність.

2.3. Засоби господарського права.

Принципи засобів господарського права. Поняття засобів господарського права. Засіб автономних рішень. Засіб владних наказів. Засіб рекомендацій.


Тема 3. Господарське законодавство.

3.1. Поняття, признаки та особливості господарського законодавства.

Поняття господарського законодавства. Система господарського права. Ознаки та особливості господарського законодавства. Принцип приорітету спеціальних норм міжнародного договірного права над загальними нормами господарського права України. Принцип надання нормам міжнародних економічних договорів статуту національного законодавства України. Право сторін зовнішньоекономічних договорів обирати право країни, яким визначаються права та обов'язки сторін договору.

3.2. Нормативні акти господарського законодавства.

Поняття нормативного акту у господарському законодавстві. Господарські закони. Законодавчі акти господарського законодавства. Класифікація нормативних актів господарського права.

3.3. Система господарського законодавства.

Поняття системи господарського законодавства. Система статутних або компетенційних законів. Правове положення об'єднань підприємств. Нормативні акти, регулюючі відносини управління (володіння, використання) нерухомим майном. Законодавство про регулювання ринку капіталу.

Законодавство про страхування. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність. Законодавство про нормативні документи. Законодавство про арбітражні суди та арбітражний процес.


Тема 4. Суб'єкти господарського права.

4.1. Поняття суб'єкту господарського права.

Ознаки правосуб'єктностi суб'єктів господарського права. Признак певної організаційно-правової форми. Ознаки юридично-відокремленного і закріпленного за суб`єктом господарської діяльності майна. Ознаки господарської правосуб'єктностi. Поняття суб'єкту господарського права.

4.2. Види суб'єктів господарського права.

Підприємства та їх структурні підрозділи. Об'єднання підприємств. Фінансові та посередницькі інститути. Органи державної виконавчої влади у економіці. Основна організаційна ланка господарства України. Фінансовий інститут. Фізичні особи - підприємці. Приватне підприємство. Індивідуальне підприємство.

4.3. Завдання, права та обов'язки суб'єкту господарського права.

Поняття прибутку. Засновницькі права. Права у галузі управління. Майнові права. Договірні майнові права.


Тема 5. Правовий статус підприємств.

5.1. Поняття підприємства.

Поняття господарюючого суб'єкту. Поняття самостійного господарюючого суб'єкту. Поняття статутного господарюючого суб'єкту. Поняття майна. Поняття підприємства.

5.2. Організаційно-правові форми підприємств.

Державне підприємство. Колективне підприємство. Приватне підприємство. Сумісне підприємство. Іноземне підприємство.

5.3. Утворення підприємств.

Затвердження та одержання, передбачених законом документів. Примусове розділення. Реорганізація. Виділення.

5.4. Установчі документи підприємства.

Поняття установчих документів підприємства. Типові форми установчих документів.

5.5. Державна реєстрація підприємства.

Державний реєстр підприємств України. Порядок державної реєстрації підприємств. Органи державної реєстрації підприємств. Відмова у державній реєстрації підприємств. Ліквідація державної реєстрації підприємств.

5.6. Припинення діяльності підприємств.

Юридичні підстави. Злиття. Приєднання. Поділ. Виділення. Реорганізація. Ликвідаційний процес.


Тема 6. Правовий статус акціонерних товариств.

6.1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства.

Поняття товариства. Поняття акціонерного товариства. Види акціонерних товариств.

6.2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства.

Поняття засновників акціонерного товариства. Поняття учасників акціонерного товариства. Утворення акціонерного товариства. Стадії створення акціонерного товариства.

6.3. Майно та майнові права у акціонерному товаристві.

Поняття "майно товариства". Юридичні підстави утворення колективної власності товариства.

Власний капітал товариства. Фонди акціонерного товариства. Статутний фонд. Майнові права у акціонерному товаристві.

6.4. Правовий режим акцій.

Поняття акції. Класи (види) акцій. Привiлегiйовані та прості акції. Акції iменні та на пред'явника. Iменний iндосамент.

6.5. Правовий режим дивідентів.

Прибуток по акціям. Поняття дивiдентів. Основний принцип акціонерного права. Купонні листи на виплату дивiдентів.

6.6. Управління акціонерним товариством.

Принципи організації управління акціонерним товариством. Функції, компетенція та порядок діяльності загальних зборів. Функції та компетенція керуючого органу. Функції спостережної ради.


Тема 7. Правовий статут інших господарських товариств.

7.1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю.

Поняття товариства з обмеженою відповідальністю. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю. Ревізійна комісія товариства з обмеженою відповідальністю. Поняття товариства з додатковою відповідальністю.

7.2. Повне товариство.

Поняття повного товариства. Проведення справ повного товариства. Учасники повного товариства. Ліквідація повного товариства.

7.3. Командитне товариство.

Поняття командитного товариства. Правовий статус командитного товариства. Участь вкладників у командитнім товаристві.


8. Правовий статус господарських об'єднань.

8.1. Поняття господарського об'єднання. Законодавство про господарські об'єднання.

Поняття господарського об'єднання. Ознаки господарського об'єднання. Законодавство про господарські об'єднання.

8.2. Види господарських об'єднань.

Правовий режим членства учасників об'єднань. Договірні та статутні об'єднання. Корпорація. Асоціація. Концерн. Державна корпорація. Консорціум. Холдінгова компанія.

8.3. Функції та компетенція господарського об'єднання.

Функції господарського об'єднання. Делегування функцій. Повноваженн господарського об'єднання.


Тема 9. Правове регулювання відносин власності.

9.1. Поняття та форми власності у економіці України. Право власності.

Поняття власності. Право власності. Володіння. Використання. Розпорядження. Способи виникнення та припинення права власності. Суб'єкти права власності.

9.2. Право державної власності.

Суб'єкти права загальнодержавної власності, здійснюючі управління майном. Об'єкти права загальнодержавної власності. Управління комунальною власністю.

9.3. Право колективної власності.

Суб'єкти права колективної власності. Колектив орендарів. Трудовий колектив державного підприємства. Власність колективного підприємства. Майно, що належить кооперативам (колгоспам). Об'єкти права колективної власності.

9.4. Право приватної власності.

Суб'єкти права приватної власності. Об'єкти права приватної власності.

9.5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливість правового режиму майна державних бюджетних установ.

Поняття правового режиму майна державних підприємств. Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Нематерiальні активи. Спеціальні фонди. Статутний фонд. Резервний фонд. Фонд охорони праці. Прибуток підприємства. Надходження у іноземній валюті. Майнові фонди державних бюджетних установ.


Тема 10. Загальна характеристика господарських договорів.

10.1. Правова основа, поняття та признаки господарського договору.

Поняття договору та господарського договору. Признаки господарського договору, як законодавчо-правової категорії. Поняття господарського зобов'язання.

10.2. Класифікація та система господарських договорів за законодавством України.

Класифікація господарських договорів: за суб'єктним складом; по юридичним підставам; по способу виникнення; за способом оферти та визначення змісту; за змістом істотних умов; за регулятивними функціями. Система господарських договорів.

10.3. Функції господарського договору.

Поняття функцій господарського договору. Загальні функції. Специфічні функції.

10.4. Форма господарського договору.

Письмова форма господарського договору. Контракт. Дорожня відомість. Товарно-транспортна накладна. Коносамент.

10.5. Порядок укладення господарського договору.

Поняття укладення господарського договору. Вільне укладення господарського договору. Доарбiтражне врегулювання розбіжностей. Спеціальний порядок укладення договорів окремих видів.

10.6. Виконання господарських договорів.

Принципи виконання господарських договорів. Належне виконання господарського договору. Реальне виконання господарського договору. Виконання договору у встановлений термін. Відповідність виконання вказівкам закону.


Тема 11. Господарсько-правова відповідальність

11.1. Поняття відповідальності у господарському праві.

Поняття відповідальності у господарському праві. Господарське правопорушення. Предмет господарсько-правової відповідальності. Ознаки господарсько-правової відповідальності.

11.2. Функції господарсько-правової відповідальності.

Поняття функції господарчо-правової відповідальності. Стимулююча функція. Штрафна функція. Функція попередження правопорушень. Компенсаційна функція. Інформаційна (сигналізаційна) функція.

11.3. Види відповідальності.

Відшкодування збитків: у відносинах купівлi-продажу; у відносинах поставки; у перевезенні вантажів; у випадках господарських деліктів. Штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції. Підстави відповідальності.


Тема 12. Правове регулювання банкрутства.

12.1. Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства.

Поняття банкрутства. Законодавчі акти про банкрутство. Юридичний аспект банкрутства. Суб'єкти банкрутства.

12.2. Підстави для застосування банкрутства.

Економічний фактор - як підстава застосування банкрутства. Механізм застосування банкрутства.

12.3. Виробництво по справам про банкрутство.

Стадії виробництва по справам про банкрутство. Збудження виробництва по справі. Попереднє засідання арбітражного суду. Оголошення про збудження справи про банкрутство.

Вияв всіх кредиторів. Вияв можливостей санаторов. Рішення арбітражного суду. Функції ликвідаційної комісії. Ликвідаційний баланс.

12.4. Наслідки визнання боржника банкрутом.

Юридичні положення правового статуту банкрута. Оцінка майна банкрута. Продаж майна.

12.5. Черговість задоволення претензій кредиторів.

Категорії (черги) кредиторів. Робітники підприємства-банкрута. Державні та місцеві податки та неподатковані платежі у бюджет. Вимоги кредиторів. Співвласники підприємства. Інші вимоги.


Тема 13. Правове регулювання оренди.

13.1. Поняття договору оренди.

Поняття оренди. Ознаки орендних відносин. Орендні відносини. Майнові відносини. Цілосні майнові комплекси. Нерухоме майно.

13.2. Сторони у договорі оренди.

Суб'єкти оренди. Орендарі. Орендодавач.

13.3. Порядок укладення договору оренди.

Процедура укладення договору оренди. Підстави відмови у передачі в оренду об'єктів.

13.4. Умови договору оренди.

Об'єкти оренди. Строки оренди. Орендна плата. Порядок використання амортизаційних відрахуваннь. Оновлення орендованого майна та умови його повернення. Обов'язки орендодавця. Обов'язки орендаря.

13.5. Припинення договору оренди.

Підстави припинення договору оренди. Достроковий розрив договору по вимозі арендаря. Достроковий розрив договору по вимозі арендодавця.

13.6. Проблеми правового регулювання лізінгових операцій в Україні.

Поняття лiзiнга. Види лiзiнгових операцій. Суб'єкти лізінгових операцій. Правове регулювання лiзiнга в Україні.


Тема 14. Правові підстави приватизації.

14.1. Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію.

Поняття приватизації. Фундаментальні соціально економічні цілі. Соціально-політичні цілі. Економічні цілі. Законодавство про приватизацію.

14.2. Об'єкти приватизації.

Правова основа об'єктів приватизації. Балансова вартість основних фондів. Класифікація об'єктів приватизації.

14.3. Суб'єкти приватизації. Коло суб'єктів приватизації.

Система органів приватизації. Господарське товариство або товариство покупців. Представники та посередники у приватизації. Основні iнфраструктурні організації приватизації.

Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Депозiтарій інвестиційного фонду. Холдiнгова компанія.

14.4. Приватизаційний процес.

Стадії приватизаційного процесу. Державний орган приватизації. Функції та компетенція комісії по приватизації об'єкту. План приватизації.

14.5. Засоби приватизації.

Поняття засобів приватизації. Засоби приватизації.


Тема 15. Правове регулювання біржової діяльності.

15.1. Поняття та юридичні признаки біржі.

Поняття біржі. Функції біржі. Фондова біржа. Правове положення та діяльність фондової біржі. Класифікація бірж.

15.2. Функції, права та обов'язки біржі.

Основні напрямки діяльності біржі. Права біржі. Обов'язка біржі.

15.3. Види біржових угод.

Поняття біржових угод. Біржові та небiржові угоди. Біржові операції. Товари, що допущені для обігу на товарній біржі. Члени біржі. Стандартні біржові контракти. Поняття ф'ючерса.

15.4. Правила біржової торгівлі.

Правовий режим та функції Правил біржової торгівлі. Процедура проведення біржових торгів. Відповідальність за порушення Правил біржової торгівлі.

15.5. Правовий статут фондової біржї.

Правова основа діяльності фондової біржі. Статут та правила фондової біржі. Припинення діяльності фондової біржі.


Тема 16. Правове регулювання цін та ціноутворення.

16.1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення.

Ціна - як економічна категорія. Функції ціни. Політика ціноутворення.

16.2. Види цін та порядок їх встановлення.

Види цін та тарифів. Вільні ціни та тарифи. Державні фіксовані та регульовані ціни та тарифи. Iндикатiвні ціни. Значення iндикативних цін. Ціни оптові та роздрібні. Закупочні ціни.

16.3. Правове регулювання контролю за підтримкою дисципліни цін та відповідальність за її порушення.

Поняття контролю за додержанням дисципліни цін. Органи здійснюючі цей контроль. Права державної інспекції по контролю за цінами. Відповідальність господарських суб'єктів за порушення державної дисципліни цін.


Тема 17. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.

17.1. Поняття та види кредиту. Кредитний договір.

Поняття кредитних правовідносин. Банківський кредит. Класифікація банківських кредитів. Принципи банківського кредитування. Принцип забезпеченості кредиту. Принцип повернення, сроковостi та платностi. Комерційний кредит. Лiзiнговий кредит. Iпотечний кредит. Консорціумний кредит. Кредитний договір.

17.2. Порядок відкриття рахунків у банках.

Безготівковий розрахунок. Договір на відкриття та обслуговування банківського розрахунку. Розрахункові рахунки. Субрахунки. Поточні рахунки. Бюджетні рахунки. Документи, необхідні для відкриття рахунків. Закриття рахунків.

17.3. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу.

Платіжні вимоги-доручення. Платіжні доручення. Платіжні вимоги. Чекi. Акредитиви. Векселя.


Тема 18. Правові підстави обмеження монополізму у економіці України.

18. 1. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.

Поняття монопольного положення. Зловживання монопольним становищем. Неправомірні угоди між підприємцями. Монопольна діяльність. Дискримінація підприємців органами влади та управління.

18.2. Правове положення антимонопольного комітету.

Завдання Антимонопольного комітету. Система органів Антимонопольного комітету. Утворення Антимонопольного комітету.

18.3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

Майнова відповідальність. Стягнення в державний бюджет прибутку. Відшкодування збитків. Оперативно Господарські санкції. Примусове розділення монопольних об'єднань.

18.4. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства.

Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України. Рішення по результатам розгляду справи. Юридичні наслідки розгляду таких справ.


Тема 19. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

19.1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання.

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності.

Встановлення режиму здійснення валютних операцій. Ліцензування та квотування експорту. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

19.2. Правовий режим іноземних інвестицій.

Поняття інвестиційної діяльності. Права іноземних iнвесторів. Форми іноземних інвестицій.

19.3. Правовий режим вільних економічних зон.

Поняття вільних економічних зон. Зовнішньоторгові зони. Комплексні виробничі зони. Науково-технічні зони. Туристично-рекреаційні зони. Банківсько-страхові (офшорні) зони. Зони прикордонної торгівлі.

Схожі:

Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Математичне програмування"

Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" icon1. Поняття імовірності
Тематичнийпла н по видах занять з курсу "Теорія імовірності та математична статистика"
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Паблік рілейшнз "
Тема Менеджмент підприємства та піарна стратегія. Поняття «паблік рілейшнз» (PR). Цілі та задачі. Основні направлення роботи піар...
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" iconМетодичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство”
Господарське законодавство І господарське право, їх співвідношення. Поняття, мета, принципи й методи господарського права
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу “Загальна математика” спеціальність “Фінанси”, “Маркетинг”
Тема Матриці та основні операції з матрицями. Визначники матриць. Системи рівнянь першої степені: правило Крамера. Метод повного...
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу “Загальна математика” спеціальність “Менеджмент організацій”
Тема Матриці та основні операції з матрицями. Визначники матриць. Системи рівнянь першої степені: правило Крамера. Метод повного...
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Математичне програмування"
Операція, основні поняття І якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі...
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" iconКонтрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Класифікуйте нормативно-правові акти, які складають господарське право за юридичною силою
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Дослідження операцій"
Операція, основні поняття І якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі...
Тематичнийпла н по видах занять з курсу \"Господарське право\" icon«Господарське право»
«Господарське право» (для студентів денної І заочної форм навчання всіх спеціальностей) / Авт.: Килимник І.І., Івасішина Н. В. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи