Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення icon

Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення
Скачати 41.91 Kb.
НазваДля вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення
Дата08.09.2012
Розмір41.91 Kb.
ТипРеферат

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ (РЕФЕРАТИ):

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ВИБОРУ ТЕМИ, ПІДГОТОВКИ І НАПИСАННЯ


1. Мета написання, вимоги до змісту та оформлення


Метою написання контрольної роботи (реферату) є поглиблене вивчення теоретичних та практичних питань раціонального розміщення продуктивних сил України, формування навичок опрацювання нормативно-правових актів, які регулюють цей процес, і відповідної літератури (монографічної, довідкової, матеріалів періодики), а також прояву самостійності в питаннях дослідження історії становлення елементів продуктивних сил, їх територіального розташування, взаємозв’язків і перспектив подальшого розвитку.

В контрольній роботі (рефераті), насамперед, має бути обгрунтована актуальність вибраної теми, визначене коло питань, взятих до розгляду, проведено аналіз розміщення і розвитку певних (передбачених назвою теми) галузей, підгалузей, територіально-виробничих комплексів. По можливості, вказаний аналіз слід розпочати з невеликого за обсягом історичного екскурсу. В роботі слід здійснити огляд шляхів та обгрунтування заходів щодо удосконалення розміщення певного сегменту продуктивних сил. Матеріал роботи має в достатній мірі ілюструватися даними статистики.

Робота повинна містити план (3-4 питання), посилання (в тексті) на використані джерела (5-7 одиниць), а також бути акуратно написаною та оформленою. Виконується в учбовому зошиті (22-24 стор. такого зошита), або на окремих аркушах (12-15 аркушів рукописного, чи 7-8 аркушів друкованого тексту з інтервалом 1,5). Відповідним чином оформляється титульна сторінка - вказується назва дисципліни, тема роботи, прізвище викладача та виконавця.

Контрольна робота має бути передана в МУФ не пізніше як за два тижні до дати складання іспиту з учбової дисципліни, а реферат - на час, визначений викладачем.


^ 6.2. Вказівки і матеріали до вибору теми


Особливістю визначення теми контрольної роботи (реферату) з дисципліни «Розміщення продуктивних сил України» є те, що, за невеликим виключенням (воно стосується методологічних питань), її назва по своїй структурі стандартна і має складатися з таких трьох основних частин:

1.) терміну «Розміщення»;

2.) назви певної складової продуктивних сил, яка термінологічно поєднується з такими словами як галузь, підгалузь, територіально-виробничий комплекс;

3.) назви території, в межах якої студент бажає проводити дослідження розміщення визначеного ним сегмента продуктивних сил (країна в цілому, певний економічний район, область чи територія).

Прикладом назви теми контрольної роботи (реферату), побудованої за вказаним принципом, може бути наступна (з цифровим позначенням складових частин): [1] Розміщення [2] газовидобування [3] в Полтавській області.

Маючи на увазі не тільки стійкість формулювання першої частини назви теми контрольної роботи (реферату), а й визначеність заключної (країна в цілому, 9 економічних районів, 24 області), пропонуємо студентам тільки варіанти назви другої, середньої, частини загальної назви теми. Заключну ж частину слід визначати на власний розсуд. Це, зокрема, створює додаткові можливості для виявлення студентами творчого пошуку у визначенні напрямків їх аналітичної роботи, а також дозволяє значно збільшити кількість тем контрольних робіт і рефератів порівняно із загальноприйнятою практикою рекомендації їх з боку викладача (в межах 50-70 назв).


^ Назва складових частин продуктивних сил, рекомендованих для використання

при визначенні і формулюванні тем контрольних робіт (рефератів)


^ Трудові ресурси.

Природні ресурси: ресурси надр; земельні; водні.

Паливно-енергетичний комплекс. Комплекс галузей паливної промисловості: промисловість вугільна; нафтова; газова. Комплекс галузей електроенергетики: теплоенергетика; атомна енергетика; гідроенергетика; потужності альтернативних видів виробництва електроенергії.

^ Металургійний комплекс: видобування залізної та марганцевої руди; металургія чорна; видобування руд кольорових металів; металургія кольорова.

Комплекс хімічних і нафтохімічних виробництв: гірничо-хімічна промисловість; основна хімія; хімія органічного синтезу; нафтохімічна та гумоасбестова промисловість.

^ Машинобудівний комплекс: машинобудування важке; транспортне (автомобільна, суднобудівна, авіакосмічна та авіаційна промисловість, виробництво транспортних засобів для залізниць); сільськогосподарське і тракторне; верстатобудування; приладобудування; інструментальна промисловість.

^ Лісопромисловий комплекс: промисловість лісозаготівельна та лісопильна; деревообробна і меблева; лісохімічна і целюлозно-паперова.

Комплекс галузей по виробництву товарів широкого вжитку: промисловість легка (текстильна; швейна; шкіряна; взуттєва); скляна і порцеляново-фаянсова; поліграфічна; медична; по виготовленню побутової техніки.

^ Будівельний комплекс: капітальне будівництво; промисловість будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

Агропромисловий комплекс: вирощування і переробка зерна; технічних культур; овочів; плодів та ягід; тваринницької продукції; продукції; продукції рибництва.

^ Транспортний комплекс: транспорт залізничний; автомобільний; трубопровідний; річковий; морський; повітряний.

Зв'язок: радіозв’язок; телефонний і телеграфний; поштовий; телекомунікаційний.

Підприємства і організації невиробничої сфери: побутового обслуговування; торгівлі; освіти та культури; охорони здоров’я, фізкультури і спорту.

^ Науково-технічний потенціал: наука фундаментальна (НАН України); галузева; заводська.

Зони відпочинку та туризму.

До складу назви теми можна включати (з подальшим дослідженням в контрольній роботі чи рефераті) (можна включати) як певну складову частину продуктивних сил відносно вузького спрямування, наприклад, чорну металургію, так і ту галузь або комплекс, до якої входить ця складова. В даному випадку предметом вивчення може бути, наприклад, весь металургійний комплекс (в межах однієї з тих областей, де він одержав розвиток, економічного району чи країни в цілому), а не якась одна його галузь (чорна чи кольорова металургія).


Схожі:

Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconДля вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення
За можливістю, вказаний аналіз слід розпочати з невеликого за обсягом історичного екскурсу. В роботі слід здійснити огляд шляхів...
Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconВимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота
У ньому, зокрема, зазначено терміни, що відводяться для написання заяви щодо вибору теми, затвердження плану, виконання окремих розділів...
Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconПерелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення
Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначимих проектів різних напрямків, вивчення результатів...
Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconПерелік тем для контрольних робіт (рефератів) Мета написання, вимоги до змісту та оформлення
Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначимих проектів різних напрямків, вивчення результатів...
Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconIii етап Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології
Написання твору-есе, що висвітлює розуміння педагогічної діяльності, вимоги до вчителя, мотивацію вибору професії тощо
Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconОсновні вимоги до написання та оформлення
У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію, треба уникати назв, що починаються зі слів: “Дослідження питання…”, “Дослідження...
Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconРекомендації щодо написання курсової роботи Вступ
Теоретичні засади дослідження (Місце І роль теми, що розглядається; обсяг матеріалу, передбаченого програмою; пропедевтичні та перспективні...
Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconОсновні вимоги до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Для вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення iconОсновні вимоги до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи