Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів icon

Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
НазваМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Сторінка1/4
Дата08.09.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міжнародний Соломонів університет

Кафедра фінансів

Навчально-методичний комплекс з курсу

Страхові послуги

доцент Мурашко О.В.

для студентів денної та заочної форм навчання

Протокол № 7 від 18.09.02

Київ-2003

Вступ

Мета дисципліни – допомогти студентам вивчити механізм надання страхових послуг, що дозволить їм сформувати рівень знань, який дасть змогу плідно працювати за обраним фахом.

Завдання дисципліни:

• з’ясування об’єктивної необхідності страхових послуг і організації роботи страховика по їх реалізації;

• дослідження сутності страхових послуг, які надаються як фізичним, так і юридичним особам:

• розгляд умов надання страхових послуг в галузі майнового страхування, особистого страхування та страхування відповідальності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен мати сучасне уявлення про послуги, які пропонують страхові компанії фізичним і юридичним особам в умовах ринкових відносин, вміти використовувати отриманні знання в різних ситуаціях, як виробничого, так і побутового характеру.

^ Навчальна програма

Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації

Страхові послуги як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу. Економічна необхідність страхових послуг, що надаються фізичним і юридичним особам та розширення їх асортименту.

Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Вивчення й формування попиту на страхові послуги. Система страхових послуг. Безпосередній продаж: переваги й недоліки. Продаж через посередників: переваги й недоліки. Права і обов’язки страхових посередників. Вимоги законодавства України до страхових посередників.

Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової реклами та вимоги до неї.

Контроль з боку страхових компаній і держави за реалізацією страхових послуг.

^ Тема 2. Порядок укладення та ведення страхової угоди

Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андеррайтинг;

укладення договору страхування; видача полісів, врегулювання вимог страхувальників щодо відшкодування збитків. Заява про страхування: форма подання, зміст, значення.

Андеррайтинг: оцінка ризику; вирішення питання про прийняття об'єкта на страхування; визначення термінів, спеціальних вимог, обсягів і розмірів страхового покриття; франшизи; розрахунок страхової премії.

Укладення договору страхування. Страховий поліс як форма договору страхування. Зміст страхового полісу. Його зв’язок з правилами страхування. Структура страхового полісу. Страховий сертифікат. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії страхувальника при настанні страхової події. Дії страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків. Страховий акт. Виплата відшкодування. Система страхового забезпечення. Франшиза. Винятки.

^ Тема 3. Страхування життя та пенсій

Необхідність і значення страхового захисту життя та пенсій громадян. Особливості страхування. Розвиток і сучасний стан страхування.

Види страхування життя. Змішане страхування життя. Суб’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення і сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії щодо визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам.

Страхування дітей. Страхування до вступу в шлюб. Довічне страхування. Страхування пенсій.

^ Тема 4. Страхування від нещасних випадків

Необхідність і значення страхового захисту громадян від нещасних випадків. Розвиток і сучасний стан страхування. Форми і види страхування.

Обов’язкові види страхування від нещасних випадків. Державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори. Суб’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страхова премія і порядок її сплати. Визначення розміру страхових сум за наслідки нещасних випадків. Одержувачі страхової суми у випадку смерті, застрахованого. Відмова у виплаті страхової суми.

Державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ.

Державне особисте страхування працівників митних органів. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Інші види обов’язкового страхування від нещасних випадків. Добровільні види страхування від нещасних випадків та умови їх проведення.

Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків. Страхування дітей від нещасних випадків. Страхування туристів від нещасних випадків. Інші види добровільного страхування від нещасних випадків.

^ Тема 5. Медичне страхування

Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування. Суб’єкти страхування і відносини між ними. Форми проведення медичного страхування та їх особливості.

Обов’язкове медичне страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій і порядок їх сплати. Права і обов’язки сторін страхових відносин. Організація роботи страхової компанії, пов’язана з настанням відповідальності за фактом страхового випадку.

Добровільне медичне страхування. Договір страхування. Обсяг відповідальності страховика. Строк страхування. Страхова сума. Страхова премія. Порядок виплати страхового забезпечення. Відмова у виплаті. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон.

^ Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків

Зміст поняття «підприємницькі ризики». Роль страхування у забезпеченні потреб підприємця в страховому захисті. Форми й види страхування.

Страхування від вогню та інших небезпек. Основні умови страхування. Суб’єкти страхування. Обсяг відповідальності страховика. Об’єкти страхування, їх оцінка. Винятки. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.

Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна.

Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що виробляється; за забезпечення зайнятості робочих місць; за забруднення навколишнього середовища; страхування працівників від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств.

^ Тема 7. Страхування технічних ризиків

Необхідність і значення страхування технічних ризиків. Види страхування. Страхування будівельно-монтажних ризиків. Умови страхування. Суб’єкти страхування. Об’єкти страхування, їх оцінка. Обсяг страхової відповідальності. Винятки. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова, премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.

Страхування машин від поломок. Умови страхування. Страхування електронної техніки. Умови страхування. Страхування післяпускових гарантійних зобов’язань. Умови страхування.

^ Тема 8. Страхування кредитних і фінансових ризиків

Необхідність і значення страхування у фінансово-кредитній сфері.

Сутність та економічний зміст страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів: матеріальна або юридична.

Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів. Страхування товарних кредитів. Страхування кредитів під інвестиційні засоби. Страхування споживчих кредитів. Страхування матеріальних цінностей, що передаються в заставу. Страхування експортних кредитів.

Характеристика окремих видів страхування кредитних ризиків. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. Об’єкт страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк страхування. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення розміру збитків. Страхове відшкодування.

Страхування ризику непогашення кредиту. Страхування банківських гарантій.

Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків.

Характеристика окремих видів страхування фінансових ризиків:

страхування прибутку (доходу); страхування депозитів; інші види. Умови страхування.

^ Тема 9. Автотранспортне страхування

Необхідність і значення страхування автотранспортних ризиків. Поняття автотранспортного страхування, його сутність. Об’єкти страхування. Розвиток системи автотранспортного страхування. Сучасний стан автотранспортного страхування.

Страхування автомобілів. Характеристика об’єктів страхування. Варіанти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Страховий тариф. Фактори, що впливають на розмір страхового тарифу. Страхова премія. Строк страхування. Франшиза. Пільги страхувальникам. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Форми страхування. Суб’єкти страхування. Об’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права і обов’язки членів МТСБ.

Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Об’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення й порядок відшкодування збитків.

Страховий захист громадян від нещасних випадків на автомольному транспорті. Форми страхування. Суб’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення та порядок виплати страхових сум.

^ Тема 10. Морське страхування

Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Суб’єкти страхування. Клуби взаємного морського страхування. Визначення договору морського страхування в Кодексі торговельного мореплавання.

Страхування морських суден. Об’єкти страхування. Класифікація суден за категоріями ризику. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами, за забруднення державних територіальних вод. Обсяг відповідальності. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом. Об’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф.

Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування. Страховий захист громадян від нещасних випадків на морському транспорті: членів судової команди, пасажирів. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія та порядок її сплати. Визначення та виплата страхових сум. Перспективи роз витку морського страхування в Україні.

^ Тема 11. Авіаційне страхування

Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Суб’єкти страхування. Об’єкти страхування. Законодавча база в авіаційному страхуванні. Авіаційний поліс Ллойда.

Страхуванні повітряних суден. Форми страхування. Об’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування відповідальності власників повітряних суден. Варшавська Конвенція (1929 р.). Суб’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Винятки.

Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом. Об’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті. Види страхування й умови їх проведення. Суб’єкти страхування. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення та виплата страхових сум.

^ Тема 12. Страхування майна і відповідальності громадян

Необхідність і значення страхового захисту майна громадян. Розвиток і сучасний стан страхування особистої власності громадян. Види послуг страхових компаній громадянам – власникам майна. Суб’єкти страхування.

Страхування будівель і споруд. Об’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Винятки. Страхове забезпечення. Страхова оцінка будівель і споруд. Страхова премія. Пільги страхувальникам. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.

Страхування тварин у господарствах громадян. Страхування домашнього майна.

Інші види страхування майна громадян. Страховий захист відповідальності громадян перед третіми особами. Види й форми страхування.

Страхування особистої відповідальності власників будівель. Страхування особистої відповідальності власників домашніх тварин. Страхування професійної та іншої відповідальності.

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації

1. Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність.

2. Особливості маркетингу в страхуванні та його завдання.

3. Характеристика систем продажу страхових полісів.

4. Страхові посередники, їх функції.

5. Роль реклами в реалізації страхових послуг.

Література: 11, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 59, 63, 64, 66, 76, 80, 81, 91, 92, 97, 99, 101, 102.

Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди

  1. Страхова угода та її основні етапи.

  1. Заява про страхування, її значення і зміст.

  2. Андеррайтинг та його завдання.

4. Договір страхування і його зміст.

5. Припинення дії договору страхування. Права та обов’язки сторін.

6. Порядок врегулювання претензій страхувальника щодо виплати відшкодування.

Література: 1, 12, 20, 31, 40, 44, 47, 63, 66, 80, 81, 86, 88, 91, 92, 95, 101, 103.

Тема З. Страхування життя та пенсій

1. Економічні особливості страхування життя та пенсій.

2. Таблиця смертності та її значення.

3. Організація роботи страхової компанії, пов’язаної із здійсненням страхування життя та пенсій.

4. Порядок укладання і обслуговування договору страхування життя.

5. Визначення розміру і порядок здійснення страхових виплат

Література: 1, 23, 24, 28, 31, 40, 43, 47, 52, 53, 55, 63, 74, 76, 83, 86, 89, 91, 92, 93, 101, 103.

Тема 4. Страхування від нещасних випадків

1. Економічна необхідність, сутність і значення страхового захисту громадян від нещасних випадків.

2. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків та їх характеристика.

3. Добровільні види індивідуального страхування від нещасних випадків.

4. Колективна форма добровільного страхування від нещасних випадків. Види страхування.

Література: 1, 24, 31, 40, 47, 63, 76, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 101, 103.

Тема 5. Медичне страхування

1. Економічна необхідність і значення медичного страхування.

2. Обов’язкова форма медичного страхування та її сутність

3. Добровільна форма медичного страхування та її особливості.

4. Медичне страхування громадян, які від’їжджають за кордон.

Література: 1, 15, 22, 31, 40, 50, 58, 59, 77, 78, 85, 86, 89, 92, 103.

Тема б. Страхування підприємницьких ризиків

1. Роль страхування в забезпеченні потреб підприємств у страховому захисті.

2. Страхування майна підприємств від вогню та інших небезпек.

3. Страхування підприємств від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна.

4. Страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції.

Література: 1, 2, 16, 20, 32, 37, 40, 59, 73, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 95, 101, 103.

Тема 7. Страхування технічних ризиків

1. Економічна необхідність, сутність та розвиток страхування технічних ризиків.

2. Страхування будівельно-монтажних ризиків.

3. Страхування машин від поломок.

4. Страхування електронної техніки.

Література: 1, 16, 40, 44, 73, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95,103.

Тема 8. Страхування кредитних і фінансових ризиків

1. Необхідність, значення та економічний зміст страхування кредитів.

2. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів.

3. Особливості страхування банківських кредитів.

4. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків.

5. Страхування від втрат прибутку, страхування ризику засновника, інші види.

Література: 1, 5, 16, 20, 21, 29, 40, 47, 51, 54, 56, 62, 70, 86, 87, 91, 92, 95, 103.

Тема 9. Автотранспортне страхування

1. Необхідність, сутність і розвиток системи автотранспортного страхування.

2. Страхування автотранспортних засобів.

3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

4. Страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом.

Література: 1, 6, 9, 10, 19, 20, 33, 37, 38, 40, 47, 49, 65, 75, 79, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 103.

Тема 10. Морське страхування

1. Необхідність, сутність і значення морського страхування.

2. Особливості організації морського страхування.

3. Страхування суден.

4. Страхування вантажів.

5. Страхування відповідальності судновласників.

Література: 1, 13, 18, 20, 31, 40, 65, 71, 91, 92, 103.

Тема 11. Авіаційне страхування

1. Необхідність, значення і особливості страхування авіаційних ризиків.

2. Страхування повітряних суден, умови страхування.

3. Страхування відповідальності власників повітряних суден. Умови страхування.

4. Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті. Види і умови страхування.

Література: 1, 6, 13, 14, 17, 20, 40, 47, 60, 68, 84, 86, 89, 91, 92, 103.

Тема 12. Страхування майна і відповідальності громадян

1. Необхідність і розвиток страхування майна громадян. Види страхування.

2. Страхування будівель і домашнього майна громадян.

3. Страхування тварин, що належать громадянам.

4. Страхування відповідальності громадян. Форми та види страхування.

Література: 1, 7, 9, 10, 16, 19, 24, 35, 38, 40, 47, 49, 75, 86, 91, 92, 101, 103.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації.

Теми рефератів

1. Роль і місце страхових брокерів в реалізації страхових послуг.

2. Особливості страхового маркетингу.

3. Роль реклами в просуванні страхових послуг до страхувальників.

4. Вимоги законодавства України щодо страхових посередників.

5. Особливості надання страхових послуг у Ллойді.

6. Споживна вартість страхової послуги та її ціна.

Питання для дискусій

1. Переваги і недоліки прямого продажу страхових послуг.

2. Переваги і недоліки продажу страхових послуг через посередників.

3. Значення маркетингових досліджень для розробки маркетингової стратегії страхової компанії.

4. Основні напрями маркетингової політики страховика.

5. Фактори, які сприяють розвитку сфери страхових послуг в Україні.

6. Фактори, які заважають розвитку сфери страхових послуг в Україні.

Література: 11, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 59, 63, 64, 66, 76, 80, 81, 91, 92, 97, 99, 101, 102.

Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди

Теми рефератів

1. Права і обов’язки страхувальника згідно із Законом України «Про страхування».

2. Права і обов’язки страховика згідно із Законом України «Про страхування».

3. Термін дії договору страхування в окремих видах страхування:

порівняльний аналіз.

4. Особливості змісту Заяви про страхування в окремих видах страхування.

5. Особливості укладення договорів страхування майна юридичних осіб і громадян.

Питання для дискусій

1. Яку роль відіграє Заява про страхування при вирішенні питання, пов’язаного з виплатою страхового відшкодування (страхової суми)?

2. Як співвідносяться договір страхування і страховий поліс?

3. Які фактори впливають на вирішення питання, пов’язаного з прийняттям об’єкта на страхування?

Література: 1, 12, 20, 31, 40, 44, 47, 63, 66, 80, 81, 86, 88, 91, 92, 95, 101, 103.

Тема З. Страхування життя та пенсій

Теми рефератів

1. Аналіз ринку страхування життя в Україні.

2. Розвиток послуг із страхування життя.

3. Пенсійне страхування та його особливості.

4. Страховий захист осіб літнього віку.

Питання для дискусій

1. Проблеми страхування життя в Україні і перспективи його розвитку.

2. Яким чином можна посилити зацікавленість громадян в укладенні договорів страхування життя?

3. Який досвід зарубіжних країн в галузі страхування життя доцільно використати в Україні?

Література: 1, 23, 24, 28, 31, 40, 43, 47, 52, 53, 55, 63, 74, 76, 83, 86, 89, 91, 92, 93, 101, 103.

  1   2   3   4

Схожі:

Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра історії
Вступ: джерела, періодизація, зміст курсу; внесок єврейського народу в історію світової цивілізації та культури
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов англійська мова навчальні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів I -ii курсів юридичного факультету / Упорядн.: В. В. Салій, А.І. Секан. – К.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи