Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та icon

Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та
Скачати 143.08 Kb.
НазваТема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та
Дата08.09.2012
Розмір143.08 Kb.
ТипДокументи

Вставка


Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності

1. Експертизи, що використовуються в господарській та

правоохоронній діяльності.

2. Класифікація судових експертиз, як найбільш поширених

експертиз.

3. Відмінність та спільність судово-бухгалтерських експертиз та

ревізії господарської діяльності.


Тема 13. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи

1. Предмет судово-бухгалтерської експертизи.

2. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.

3. Метод судово-бухгалтерської експертизи.

4. Процес судово-бухгалтерської експертизи.

Тема 14. Організація судово-бухгалтерської експертизи


1. Порядок призначення СБЕ.

2. Особливості організації СБЕ на стадії попереднього розслідування.

3. Особливості організації додаткової та повторної СБЕ.

Тема 15. Планування та здійснення (виконання) СБЕ


1. Планування процесу СБЕ.

2. Методика та послідовність проведення СБЕ.

3. Права та обов’язки експерта-бухгалтера.


Тема 16. Методика та техніка проведення СБЕ по операціях з матеріальними цінностями

1. Типові порушення умов зберігання, використання та обліку матеріальних ресурсів, що призводять до матеріальних збитків.

2. Способи виявлення порушення правил та умов зберігання матеріальних цінностей.

3. Способи виявлення порушення правил та умов використання і відвантаження матеріальних цінностей.

4. Способи виявлення порушення правил документального оформлення операцій з матеріальними цінностями.

5. Послідовність і методика встановлення матеріальної відповідальності за господарські операції з матеріальними цінностями.


Тема 17. Методика та техніка проведення СБЕ по операціях, пов’язаних з використанням трудових ресурсів та оплати праці

1. Методика експертизи фактичної наявності трудових ресурсів та розрахунків середньої зарплати.

2. Методика експертизи правильності встановлення норм виробітку, розцінок по зарплаті та нарахування заробітної плати.

3. Методика експертизи правильності розрахунків з працівниками підприємства.

  1. Порядок проведення експертизи достовірності видачі оплати праці.


Тема 18. Експертиза операцій по розрахунках


1. Експертиза достовірності виникнення заборгованості та строків виникнення заборгованості.

2. Експертна оцінка стану рахунків з бюджетом та по інших обов’язкових платежах.

3. Експертиза рахунків з різними дебіторами та кредиторами.

4. Експертиза встановлення причин і винуватців виникнення заборгованості.


Тема 19. Експертна оцінка звітності

1. Оцінка достовірності бухгалтерського балансу.

2. Оцінка достовірності звіту про фінансові результати.

3. Оцінка достовірності іншої бухгалтерської звітності.

4. Оцінка достовірності декларацій.


^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1.

Тема. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності

І. Дати усні відповіді на слідуючі питання:

1. Правоохоронна діяльність, цілі та завдання правоохоронної діяльності.

2. Експертизи в правоохоронній діяльності та їх класифікація.

3. Відмінність та спільність судово-бухгалтерських експертиз та ревізії господарської діяльності.

II. Завдання для самостійної роботи:

скласти таблицю-схему класифікації судових експертиз;

скласти блоксхему спільності та відмінності бухгалтерської експертизи та ревізії.

Заняття 2.

Тема. Предмет, метод та організація судово-бухгалтерської експертизи

І. Дати усні відповіді на слідуючі питання:

1. Предмет та об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.

2. Метод, способи і прийоми експертизи.

3. Процес судово-бухгалтерської експертизи.

4. Порядок призначення експертизи.

5. Особливості організації експертизи:

а) на стадії попереднього розслідування;

б) додаткової експертизи;

в) повторної експертизи.

II. Завдання для самостійної роботи.

1. Розробити програму дій та методику проведення судово-бухгалтерської експертизи достовірності бухгалтерського балансу. Вказати на необхідні джерела інформації для виконання такої роботи.

2. Розробити таблицю-схему стадій дослідження (проведення) експертизи.


Заняття 3.

Тема. Планування та здійснення (виконання) судово-бухгалтерської експертизи

І. Дати усні відповіді на слідуючі питання:

1. Планування процесу судово-бухгалтерської експертизи.

2. Методика та послідовність проведення судово-бухгалтерської експертизи.

3. Права та обов’язки експерта-бухгалтера.

II. Завдання для самостійної роботи.

– розробити план-графік згідно із завданнями проведення експертизи (по можливості видаються кожному індивідуально завдання);

– розробити сітьовий графік проведення експертизи згідно з наданим переліком робіт, що включаються до сітьового графіку (видаються індивідуально роботи).

Заняття 4.

Тема. Методика та техніка проведення судово-бухгалтерської експертизи по операціях з матеріальними цінностями

І. Дати усні відповіді на слідуючі питання:

1. Типові порушення умов зберігання, використання та обліку матеріальних ресурсів, що призводять до матеріальних збитків.

2. Способи виявлення порушення правил та умов зберігання матеріальних цінностей.

3. Способи виявлення порушення правил та умов використання і відвантаження матеріальних цінностей.

4. Способи виявлення порушення правил документального оформлення операцій з матеріальними цінностями.

5. Послідовність і методика встановлення матеріальної відповідальності за господарські операції з матеріальними цінностями.

II. Завдання для самостійної роботи.

– розробити та оформити постанову про проведення експертизи по недостачі меду та цукру на складі у завідуючого складом Сусло Б.В., яка виявлена при інвентаризації матеріальних цінностей від 1.11.99 року за період від попередньої інвентаризації від 1.11.98 року;

– розрахувати (скласти рахунок) природні втрати меду та цукру за міжінвентаризаційний період згідно поданих норм;

експертом призначити Шпирю О.К. – бухгалтер, отримав ступінь магістра за фахом – бухгалтерський облік та аудит в Національній академії управління м.Київ, диплом № 000318 від 03.08.93 р., працює начальником контрольно-ревізійного відділу об’єднання “Облхарчопром” Київської області.

Експерту передані слідуючі документи:

а) відомість про рух меду та цукру на складі за період між двома інвентаризаціями;

б) заяву завідуючого складом Сусло Б.В. щодо відмови відшкодувати суму нестач меду і цукру в зв’язку з тим, що за міжінвентаризаційний період не було розраховано, враховано і списано природних втрат по цих продуктах;

в) пояснення головного бухгалтера про те, що природні втрати не враховані, так як він не знає норм природних витрат;

г) виписка з постанови Міністерства торгівлі №.... від...... де вказано

що річні норми природних втрат становлять: по меду – 5%; по цукру – 0,5%.

4. Старший слідчий, лейтенант Хвіртка Р.В.

5. Експерту Шпирі О.К. подати експертний висновок та розрахувати природні втрати протягом 5-ти днів.

6. Фактична недостача за даними інвентаризації складає: цукру – 50 кг; меду натурального – 150 кг.

7. Відомості-розрахунки (додаток № 1 і № 2) додаються.

Додаток 1.

Відомість-розрахунок № 1 руху та природних втрат меду натурального на складі кондитерської фабрики № 1 за період 1.11.98–1.11.99 (по даних документів і записів в книгу) Залишки розраховуються на початок дня.

Дата

Надходження до складу, кг

Вибуття зі складу, кг

Залишок, кг

Кількість днів у періоді

Всього, кг

Медоднів

1.11.984202.11.98
410


3.11.98

400

2.12.98

700

4.12.98
550


3.01.99
500


6.01.99

600

1.02.99
420


4.02.99

400

2.03.99
480


5.03.99

450

1.04.99

400

3.04.99
440


2.05.99
450


3.05.99

400

2.06.99
400


7.06.99

360

4.07.99
380


5.07.99

380

2.08.99
400


3.08.99

470

2.09.99
420


6.09.99

480

2.10.99

500

3.10.99
380


1.11.99
Всього:
Природні втрати меду за період 1.11.98–1.11.99, кг.

Додаток 2.

Відомість-розрахунок № 2 руху та природних втрат цукру на складі кондитерської фабрики № 1 за період 1.11.98–1.11.99 (по даних документів і записів в книгу).

Залишки розраховуються на початок дня.


Дата

Надходження до складу, кг

Вибуття зі складу, кг

Залишок, кг

Кількість днів у періоді

Всього, кг цукроднів

1.11.9835602.11.98
3000


3.11.98

4000

2.12.98
4500


4.12.98

5000

3.01.99
4300


6.01.99

4000

1.02.99
3300


4.02.99

3500

2.03.99
4000


5.03.99

3500

1.04.99
3400


3.04.99

3600

2.05.99
3800


3.05.99

3500

2.06.99
3100


7.06.99

3000

4.07.99
3200


5.07.99

3100

2.08.99
3400


3.08.99

3500

2.09.99
3500


6.09.99

3600

3.10.99
3400


4.10.99

3240

1.11.99
Всього:
Природні втрати меду за період 1.11.98–1.11.99, кг.

Схожі:

Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та iconТеоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи
Поняття судово-бухгалтерської експертизи. Судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів,...
Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та iconПерелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та iconТема заняття: Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи Мета заняття
Мета заняття: Перевірити і закріпити рівень знань студентів з основних питань організації, правил проведення судово-медичної експертизи...
Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та iconВідмінності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту
Статтю присвячено розгляду існуючих відмінностей між проведенням судово-бухгалтерської експертизи, аудитом та ревізією
Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та iconКласифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз
Класифікація судово-бухгалтерських експертиз. Судово-бухгалтерські експертизи можна класифікувати за такими ознаками
Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи
Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та iconОрганізація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні засади експертизи
Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні...
Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та iconХарактерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту
Для зміцнення законності і правопорядку правоохоронні органи застосовують при розгляді кримінальних і цивільних справ судові експертизи,...
Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та iconХарактерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту
Для зміцнення законності і правопорядку правоохоронні органи застосовують при розгляді кримінальних і цивільних справ судові експертизи,...
Тема 12. Судові експертизи, їх цілі та завдання в правоохоронній діяльності > Експертизи, що використовуються в господарській та iconТема Кількість
Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи