Програма З курсу українська культура icon

Програма З курсу українська культура
Скачати 105.34 Kb.
НазваПрограма З курсу українська культура
Дата09.09.2012
Розмір105.34 Kb.
ТипПрограма

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРОГРАМА


З КУРСУ “УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА”

Укладач канд.пед.наук,

ЗАПОРОЖЕЦЬ Н.О.

Київ-2001

АНОТАЦІЯ

Дисципліна "Українська культура” є курсом, розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення студентів знаннями, почерпнутими із скарбниці вітчизняної та світової культури, вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

Програма курсу виходить з того, що студенти мають певні знання в галузі духовної культури, здобуті ними у середніх навчальних закладах; опираючись на цю освітню базу, вона передбачає надання нових знань і вищу, сучасну їх якість.

Курс "Українська культура" покликаний:

- Ознайомити студентів з культурною спадщиною людства, надати їм можливість відчути характерні риси й відмінності різних етнокультурних типів;

- Навчити вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями культурології та історії світової культури, розглянути власну національну культуру в контексті світової;

- Сформувати естетичну культуру студентів, потребу у систематичному спілкуванні з прекрасним, інтерес до різнобічних видів мистецтва, прагнення застосувати естетичні знання і навички у менеджерській діяльності;

- Ознайомити студентів з художньою культурою України;

- Забезпечити студентам належний мінімум знань з живопису, архітектури, мистецтва театру України, дати загальне уявлення про основні тенденції їх розвитку;

- Сформувати потребу в спілкуванні з явищами високого мистецтва. “Українська культура" передбачає вивчення вітчизняної культури як самостійного і оригінального явища, яке розвивалось у загальному контексті європейської та світової культур.

Він призначений для озброєння студентів знаннями з історії виникнення, розвитку української культури, суті і специфіки українського живопису, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, архітектури, театру і кіномистецтва.

Студенти побувають у художніх музеях міста: театральному музеї декоративно-прикладного мистецтва, музеї українського та російського мистецтв, Софії Київський, музеї у Пирогові, вивчатимуть архітектуру Києва на вулицях старого міста, відвідують мистецькі заклади Києва, театральні та концертні зали.

Отримані у ході читання курсу знання, допомагають студентам широко використовувати їх у системі інвестиційної діяльності.

Пропонований курс, з одного боку, є основою для формування емоційного світогляду, з другого - передбачає підготовку студентів до практичної діяльності.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

по видах занять з курсу “УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА”

НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛІВ І ТЕМ

Лекції

Практ./ Семінар.

Самост.

р-та

1

2

3

4

Тема 1. Сутність і призначення культури.

2Тема 2. Культура Київської Русі.

2

4
Тема 3. Культура України і ХІV-ХVІІ ст.

2

2
Тема 4. Культура України ХVІІІ-ХІХ ст.

2

2
Тема 5. Культура України ХХ ст.

2

2
Тема 6 . Українське образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.

2

6/2
Тема 7. Українська архітектура.

2

8
Тема 8. Український театр. Від джерел до сучасності.

2

6/2
Тема 9. Українська музика.

2

8
Тема 10. Економічна програма охорони національних культурних здобутків України.

2


^

Залік 4 годиниРазом:

20

42

64^

ПРОГРАМА КУРСУ


Тема 1. Сутність і призначення культури.

Вступ. Мета та завдання курсу. Поняття культури. Сутність, структура, функції культури як складного суспільного феномену. Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва. Поняття, історичні умови та етапи становлення масової культури, феномен її появлення, масовізація життя сучасної людини. Елітарна культура як антипод масової культури.

^ Тема 2. Культура Київської Русі.

Русь у культурно-політичній перспективі України. Мова, культура побуту. Соціальні світи Русі. Світ села, світ міста, князівський світ, влада і свобода. Християнська культура, сакральна література, сакральна архітектура, сакральний живопис, музика. Книжна культура, світські жанри, розвиток традиційної культури.

^ Тема 3. Культура України в ХІV-ХVІІ ст.

Україна в культурно-політичній системі Польсько-Литовської держави. Україна-Русь устрій і традиції козаччини, як культурне явище, Утворення козацького стану, козацька демократія, козаки і віра. Церква і освіта, братства і рух за реформи церкви й освіти. Петро Могила та його спадщина. Староукраїнська барокова культура. Київський культурний центр. Українська пісня й дума.

Тема 4. Культура України ХVІІІ-ХІХ ст.

Епоха просвітництва в українській культурі. Освіта й гуманітарна культура. Зміст вищої освіти. Феофан Прокопович. Пізнє. Українське бароко. Архітектура і живопис, книга, театр, музика. Кінець староукраїнської барокової культури. Григорій Сковорода. Новий культурний ландшафт України. Іван Котляревський та його “неїда”. Українська романтика і слов’янська ідея. Кирило-Мефодієвська романтика і слов”янська ідея. Кирило-Мефодієвське товариство. Микола Костомаров. Тарас Шевченко – художник, поезія Шевченка. Україна в культурі Росії. Михайло Драгоманов. Іван Франко.

^ Тема 5. Культура України ХХ ст.

На зламі століть. Грушевський як учений. Традиції і модерн. Леся Українка. Ліберально-демократична й соціальна думка. Утвердження комуністичного тоталітаризму. Україна в епіцентрі трагедій. Культурне піднесення 20-х років. Освіта і культура. Всеукраїнська Академія наук, український авангард. Хвильовий і Вініченко. Соціалістичний реалізм, розвинутий соціалізм, науково-технічна культура, гуманітарна культура.

^ Тема 6 Українське образотворче мистецтво.

Життя та творчий шлях видатних українських живописців 17 - 18 ст. ГЛевицького, Л.Боровиківського, А.Лосенко. Великий український поет Т.Г.Шевченко - видатний художник середини 19 ст., родоначальник критичного реалізму у російському живописі, втіливший в українському мистецтві типові риси народного життя. Українські художники-передвижники, автори побутового жанру, оспівувачі України другої половини 19 ст.: К.Трутовський, М.Пимоненко, М.Ярошенко, Н.Мурашко та його школа. Життя і творчий шлях українських пейзажістів: В.Васильківського, В.Світославського, А.Похітонова, І.Світлицького та ін. Відомі українські художники, які працювали на зламі століть: О.Мурашко, брати Кричевські, М.Бурачок, І.Ужакевич, А.Маневіч та ін. Трагічна доля українських мистецтв, що належали до розстріляного покоління "Бойчу,к|вців":

А.Байчук, І.Падалка, О.Павленко та інші. Український авангард: О.Попова, Є.Єкстер, М.Пальмов, С.Богомазов. Видатні сучасні українські художники: Т.Яблонська, О.Шовкуненко, М. Трохименко, О.Захарчук. Українські художники - самоуки: Катерина Білокр, Ганна Собачко, Марія Примаченко.

^ Тема 7. Українська архітектура.

Становлення української архітектури, її джерела. Українська хата як мистецький твір: технічна досконалість, раціональна структура, художнє оздоблення. Монументальна архітектура античних міст -полісів Криму і Північного Причорномор'я, її вплив на розвиток будівельного мистецтва на Україні. Роль візантійської культури і зодчества в розбудові Києва та інших давньоруських міст, розвитку монументального зодчества великокняжої доби. Дерев'яне храмове будівництво на Україні, створення архітектурних шедеврів світового значення. Європейські архітектурні стилі на теренах України: романський, готичний, ренесансний, класицизм. Українське бароко: стиль мислення і життя, Палацо-паркове будівництво. Романтичний напрям в українському архітектурному стилі. Українські зодчі і зодчі - творці в Україні. Сучасна архітектура України. Відродження і реконструкція архітектурних пам'яток. Архітектура як мистецтво і засіб формування естетичної культури, любові до отчої землі, патріотизму.

^ Тема 8. Український театр. Від джерел до сучасності.

Джерела українського театру - пісні, звичаїв обряди, свята, ігри. Скоморохи осідлі та бродячі, вертеп, шкільний театр. Виникнення у 1879 р. українського реалістичного театру. Діяльність І. Котляревського та Квітки-Основ'яненко. Т.Г.Шевченко і театр. Народження групи коріфеїв. Театральна діяльність М.Кропивницького, М.Старицького, .І.Карпенка-Карого, Л.Українки, І.Франка. Акторське мистецтво М.Заньковецької, М.Садовського, Т.Саксаганського. Народження першого українського стаціонарного театру в Київі. Діяльність О.С.Курбаса та його поетичного театру "Березіль". Драматургія М.Куліша, І.Микитенко, І.Кочерги, О.Корнійчука. Авторське та режисерське мистецтво 30-60-х р.р. 20 ст. Театр в роки Великої Вітчизняної війни. Театри ім.І.Франка та ім.Заньковецької. Сучасний український театр. Акторське та режисерське мистецтво. Виникнення нових театральних напрямків та народження нових театрів.

^ Тема 9 Українська музика. Витоки і розвиток Української музики.

Українська духовна музика. Творчість видатних українських композиторів і музикантів: М.Березовський, Д.Бортнянський, Ю.Кричевський, А.Рачинський, Г.Корнієвський, С.Мікушинський, М.Мукогорський, С.Гулак-артемовський, М.Лисенко, А.Косенко. Сучасні українські композитори: К.Данькевич, А.Жербін, Г.Майборода, М.Ревуцький, В.Кость-Анатольський, М.Станкович. Українські композитори-хранителі пісенних традицій -Ю.Леонтович, А. Вірьовка. Видатні українські музичні колективи, та виконавці: Київський театр опери та балету, хорова капелла "Думка", академічний хор ім.Верьовки. Вихованці: А.Турчак, В.Венедіктов, А.Кочерга, Г.Торченко, М.Литвиненко-Вольгешут, Д.Гришко та ін.

^ Тема 10. Економічна програма охорони національних культурних здобутків України.

Образотворче мистецтво: мистецьки школи, художні виставки, імена. Архітектура: сучасні архітектурні споруди, комплекси і ансамблі. Збереження і відтворення пам'яток архітектури і мистецтва. Музика: здобутки на ниві музично-пісенної творчості, відродження кобзарства. Театр: яскраві спектаклі, репертуар, художні відкриття. Традиції і сучасність. Подолання провінціалізму української культури. Входження України в європейський художній простір. Матеріальна база сучасної культури. Фактори гальмування культурного процесу. Контакти і взаємозбагачення культур різних країв і народів. Співпраця з українською діаспорою. Поглиблення і вдосконалення взаємодії з культурами національних меншин в Україні. Залучення духовних скарбів минулого в контекст сучасного життя. Програми українського фонду культури. Менеджери-організатори охорони національних культурних здобутків. Інвестиції у культуру - єдиний засіб збереження і розвитку національної культури.
^ ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЛІТЕРАТУРА

до навчального плану курсу “Українська культура”

 1. Асеев Ю.С. Архитектура древнього Киева.- К., 1982.

 2. Антонович Д. Українська культура.-К., 1993.

 3. Білецький П.Я. Українське мистецтво другої половини ХVІІ-ХVІІІ століття- К., Мистецтво, 1991.

 4. Вадим Щербаківський. Українське мистецтво.- К., Либідь, 1995

 5. Вороний М. Театр і драма. Зб.статей.- К., 1989.

 6. Грушевський М.С. Історія України – Руси. – К., 1992.-т.2.

 7. Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці.- К., 1970.

 8. Жовтовський П.М. Художнє життя на Україні в ХVІ-ХVІІІ ст.- К., 1983.

 9. Історія української культури. За загальною редакцією Івана Кфип”якевича.- К., Либідь, 1994.

 10. Культурологія. Курс лекцій.- М., Центр, 1996.

 11. Історія світової культури.- К., Либідь, 1999.

 12. Історія світової та української культури.- К., Літера, 2000.

 13. Історія української музики.- К., 1986.

 14. Костамаров Н. Становление украинской советской режиссуры (20- начало 30-х годов).- Л., 1984.

 15. Кузякіна Н. Становление украинской советской режиссуры (20- начало 30-х годов).-Л., 1984.

 16. Культурное наследие Древней Руси. Истоки, становление, традиции.- М., 1986.

 17. Липова Г.В. Художні засоби українського театру.- К., 1999.

 18. Лисяк-Родницький Іван Історичні есс.- К., 1994.- т.1,2.

 19. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори.- К., 1994.

 20. Мирослав Попович. Нариси історії культури України.- К., Арт Ек, 1998.

 21. Олекса Воропай. Звичаї нашого народу.- К., Либідь, 1993.

 22. Огієнко І Українська культура.- К., 1918.

 23. Орест Сбтельний. Україна. Історія.- ЄК., Либідь, 1993.

 24. Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности ХІІ-ХІІІ веков.- К., 1980.

 25. Українська культура. Лекція за редакцією Дмитра Антоновича.- К., 1993.

 26. Укрраїнська і зарубіжна культура. Курс лекцій.- К., 1997.

 27. Українська минувщина.- К., 1993.

 28. Український живопис. Сто вибраних творів.- К., 1985.

 29. Феномен Петра Могили.- К., 1996.

 30. Шевчук В. Нерозгадані таємниці “Історії русів”.- К., 1991.

 31. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків.- К., 1990-191.- Т.1-3.

Схожі:

Програма З курсу українська культура iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02010101 «Культурологія»
Українська культура у роки боротьби за державну незалежність (1917-1920). Розвиток української культури в добу Відродження. Українська...
Програма З курсу українська культура iconДо курсу "Українська та зарубіжна культура"
Дисципліна “Українська та зарубіжна культура є курсом розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення...
Програма З курсу українська культура iconКурс "Українська культура" покликаний
Дисципліна Українська культура” є курсом, розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення студентів...
Програма З курсу українська культура iconКод модуля: ітпк 6036 С01 Тип модуля
Хviii – початку ХХ ст., українська культура в 1917 – 1939 рр., українська культура середини ХХ – початку ХХІ ст
Програма З курсу українська культура iconУкраїнська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу
Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця. Основні функції мови. Культура мови І культура мовлення. Професійна мовнокомунікативна...
Програма З курсу українська культура iconОсновні питання курсу „Українська та зарубіжна культура”

Програма З курсу українська культура iconПитання до заліку з курсу "Українська та зарубіжна культура"

Програма З курсу українська культура iconТематичний план по видах занять з курсу “українська культура”

Програма З курсу українська культура iconОсновні питання курсу „Українська та зарубіжна культура”
move to 1064-20461
Програма З курсу українська культура iconПитання до заліку з курсу "Українська та зарубіжна культура"
Синтез етики, естетики І літератури у творчості великих французьких просвітителів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи