Контрольні завдання №1 icon

Контрольні завдання №1
Скачати 109.11 Kb.
НазваКонтрольні завдання №1
Дата09.09.2012
Розмір109.11 Kb.
ТипДокументи

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ №1


Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою цифрою його залікової книжки /див. таб. 1./


Таблиця 1

Варіант

Контрольна робота № 1

номери задач контрольних завдань

1

1

11

21

31

41

51

61

71
2

2

12

22

32

42

52

62

72
3

3

13

23

33

43

53

63

73
4

4

14

24

34

44

54

64

74
5

5

15

25

35

45

55

65

75
6

6

16

26

36

46

56

66

76
7

7

17

27

37

47

57

67

77
8

8

18

28

38

48

58

68

78
9

9

19

29

39

49

59

69

79
0

10

20

30

40

50

60

70

80

При виконанні контрольних робіт слід дотримуватися слідуючих правил:

а) робота виконується в окремому зошиті, титульна сторінка якого має вигляд:


Контрольна робота №______, варіант №_________


факультет ______________________ курс __________ група _____________


студент __________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по-батькові)


викладач _________________________________________________________

(прізвище, ініціали)


дата ________________________ підпис студента ________________

(число, місяць, рік)


оцінка _____________________ підпис викладача ________________


“______” ________________ 19___ р.


б) в контрольну роботу повинні бути включені всі задачі даного варіанту. Робота, яка не містить всі задачі завдання або містить задачі не свого варіанту - не зараховуеться.

в) розв`язки задач слід розраховувати по порядку номерів, вказаних в завданнях. Умова задачі виписується повністю перед її розв`язком.

г) при розв`язуванні потрібно детально пояснювати і мотивувати всі дії по ходу її розв`язку. При необхідності зробити схематичний малюнок.

Робота захищається в індивідуальній бесіді з викладачем.


1. Сторони АВ і ВС паралелограма задані рівняннями:

2x-y-5=0 і -x+2y-4=0, діагоналі його перетинаються в точці D(1;4). Знайти довжини висот паралелограма та його кути.


2. Обчислити кути і координати вершин ромба, якщо відомі рівняння двох його сторін: x+2y-4=0 і x+2y-10=0, та рівняння однієї з його діагоналей: x-y+2=0.


3. Задано пряму x+2y-4=0 і точку М(5;7). Знайти:

а) проекцію точки М на задану пряму;

б) точку К, яка симетрична точці М відносно заданої прямої.


4.Дано рівняння бокових сторін рівнобедреного трикутника -x+3y=0, 3x+y=0 і точка М(5;0) на його основі. Знайти периметр і площу трикутника.


5. Написати рівняння траекторії точки М(x;y), яка рухається так, що сума віддалей від неї до прямих y=-x/2, y=2x залишається постійною і дорівнює


6. Написати рівняння лінії, по якій рухається точка М(x;y), залишаючись вдвічі дальше від вісі Ох, ніж від прямої х+3=0.


7. Дано вершини А(-3;-2), В(4;-1), С(1;3) трапеції ABCD (AD||BC). Відомо, що діагоналі трапеції взаємно перпендикулярні. Знайти координати вершини D цієї трапеції та її кути.


8. Дано рівняння однієї із сторін ромба -x+3y=10 і однієї із його діагоналей x+4y=4. Діагоналі ромба перетинаються в точці К(0;1). Знайти рівняння інших сторін ромба та його кути.


9. Скласти рівняння сторін трикутника АВС, якщо відомі дві вершини А(-3;3), В(5;-1) і точка М(4;3) перетину його висот.


10. Задано точки О(0;0), А(-3;0). На відрізку ОА побудовано паралелограм, діагоналі якого перетинаються в точці D(0;2). Написати рівняння сторін і діагоналей паралелограма.


11-20. Побудувати лінію, яка задана в полярній системі координат r=r(f) (0£f£2p, Df=p/8). Записати рівняння даної лінії в декартових координатах.

11. r=

12. r=

13. r=

14. r=

15. r=

16. r=

17. r=

18. r=

19. r=

20. r=


21-30. Знайти границі вказаних функцій:

21. 1) lim

2) lim

3) lim

4) lim(1+3x)4x


22. 1) lim

2) lim


3)lim

4) lim

23. 1)

2)

3)

4)


24. 1)

2)

3)

4)


25. 1)

2)

3)

4)26. 1)

2)

3)

4)


27. 1)

2)

3)

4)


28. 1)

2)

3)

4)


29. 1)

2)

3)

4)


30. 1)

2)

3)

4)


31-40. Дослідити функцію y=f(x) на неперервність в точках х0 х1. У випадку розриву функції знайти її границі в точках розриву зліва та справа. Зробіть малюнок.

31. y=, х0=3, х1=1.

32. y=, х0=0, х1=3.

33. y=, х0=-3, х1=0.

34. y=, х0=4, х1=2.

35. y=, х0=0, х1=6.

36. y=, х0=1, х1=-4.

37. y=, х0=1, х1=5.

38. y=, х0=1, х1=-2.

39. y=, х0=0, х1=-3.

40. y=, х0=2, х1=0.41-50. Для заданої функції y=f(x) вказати точки розриву /при умові, що вони існують/. Зробіть схематичний малюнок.


41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


51-60. Знайти похідні вказаних функцій:


  1. 1)

2)

3)

4)

5)


  1. 1)

2)

3)

4)

5)


  1. 1)

2)54. 1)

2)

3)

4)

5)


55. 1)

2)

3)

4)

5)


56. 1)

2)

3)

4)

5)
  1. 1)
  1. 1)

2)

3)

4)

5)
  1. 1)

2)

3)

4)

5)


  1. 1)

2)

3)

4)

5)


61-70. Провести повне дослідження функції y=f(x) методами диференціального числення та побудувати її графік.

71-80. Розв’язати задану систему лінійних алгебраїчних рівнянь: а) за правилом Крамера; б) методом Гаусса; в) векторно-матричним способом.

Рекомендації студенту-заочнику по роботі

над курсом «Вища математика»


Основною формою навчання студента-заочника є самостійна робота з учбовим матеріалом, яка включає вивчення теоретичного матеріалу за рекомендованою літературою, розв’язування задач, самоперевірку та виконання контрольних робіт.

На допомогу студентам в період екзаменаційної сесії організовуються лекції і практичні заняття, які носять переважно оглядовий характер. Головна їхня мета - звернути увагу на загальну схему побудови відповідного розділу курсу, підкреслити найважливіші місця, вказати головні практичні положення теоретичного матеріалу. Варто пам’ятати, що лише при схематичній роботі допомога вузу буде достатньо ефективна.

При вивченні теоретичного матеріалу за підручником особливу увагу варто звернути на означення основних понять. Студент повинен детально розглянути приклади, які пояснюють ці означення і вміти самостійно приводити подібні приклади. Переходити до вивчення наступного питання слід лише після засвоєння попереднього. Важливо пам’ятати, що кожна теорема складається з припущень і всі вони повинні обов’язково виконуватися при доведенні теореми. Правильно розумінню теорем допомагає детальний розгляд прикладів. При вивченні матеріалу за підручником корисно вести конспекти, на полях якого слід відмічати питання для роз’яснень під час консультацій.

Розв’язок прикладів та задач потрібно проводити детально, базуючися на відповідному теоретичному положенні курсу. В разі необхідності акуратно виконувати рисунки з дотримання масштабу.

Після опрацювання деякої теми за підручником і розв’язуванням достатньої кількості задач рекомендується відтворити по пам’яті формулювання та доведення теорем, означення, виводи формул. При необхідності потрібно ще раз уважно прочитати підручник, порозв’язувати задачі.


Схожі:

Контрольні завдання №1 iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні завдання №1 iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні завдання №1 icon3250 методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Технологічні основи хімічних виробництв" / укладач М. П. Юхименко....
Контрольні завдання №1 iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «електропостачання» для студентiв спецiальності
Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Електропостачання» / укладачі: П. О. Василега, Д. В. Муріков, М. В. Петровський....
Контрольні завдання №1 iconМетодичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по дисц. “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей. Уклали
Контрольні завдання №1 iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з курсу «основи електропривода» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Основи електропривода» / укладачі: П. О. Василега, Д. В. Муріков,...
Контрольні завдання №1 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Контрольні завдання №1 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Контрольні завдання №1 iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності»
...
Контрольні завдання №1 iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці”
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “Основи охорони праці” для студентів-заочників 5 6 курсів спеціальності 0922. 02...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи