Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 icon

Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000




НазваМіністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор МСУ проф. Розенфельд О.І. “____” ______________ 2001 р.

З В І Т по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000


В приміщенні університету є їдальня і буфет. Спортивна база університету включає спортивний зал, басейн та відкритий стадіон, які орендуються. В фондах бібліотеки є необхідна література з програмного забезпечення та інших суміжних дисциплін українських, російських, американських, англійських, французьких, ізраїльських авторів, що надходить до Києва або поступає на замовлення університету з Києва та інших міст. Бібліотекою та читальним залом університету користуються викладачі ряду інших вузів, тож за їх оцінками по наявності найновішої літератури вона є однією з кращих у місті (по деяким напрямам). Університет регулярно здійснює передплати і до бібліотеки поступають найзначніші фахові та загальнокультурні періодичні видання, у тому числі й закордонні.

Неабияке значення в справі підготовки спеціалістів має забезпечення житлом, харчуванням, медичним обслуговуванням. Для цього університетом укладено договір з Академією легкої промисловості на надання студентам місць в гуртожитку. Забезпечена організація харчування, відкрито медичний пункт.

1.4. Перспективи розвитку та пріоритетні напрями

В плани університету входить, по мірі створення відповідної матеріально-технічної та методичної бази, використання гнучкої системи підготовки спеціалістів, зможуть прослухати вибрані ними курси, вивчити необхідну літературу, скласти заліки та іспити в ті терміни, які їх влаштовують. Навчання може чергуватись з практичною роботою, термін навчання при цьому буде залежати від того часу, за який студенти можуть оволодіти дисциплінами згідно з встановленим навчальним планом.

Діяльність університету передбачає стратегію навчання, викладену в пункті 1.2 “Концептуально-методологічні засади освітянської діяльності в Міжнародному Соломоновому Університеті”.

Університет здійснює свою діяльність суворо на засадах деполітизації, запобігання будь якому втручанню в навчальний процес з боку політичних партій, рухів тощо.

По мірі вивчення потреб в спеціалістах університет має на увазі створення нових навчальних планів разом з науково-методичними комісіями. Одним з важливих перспективних напрямків своєї діяльності університет вважає післявузівську підготовку в координації з Управлінням у справах молоді, міським центром зайнятості, Головним управлінням з соціальних питань міської адміністрації м. Києва. Важливе місце в подальшому розвитку відводиться зв’язкам з закордонними навчальними закладами та організаціями. Проведені переговори з університетами США, Ізраїлю, Росії та Німеччини про можливість співпраці по підготовці спеціалістів для незалежної України. В своєму розвитку університет буде цілком спиратися на Закон України “Про освіту” та програму “Освіта ХХІ століття”, підтримувати народження всього нового, прогресивного в науці і практиці, він буде координувати підготовку спеціалістів з державними та альтернативними навчальними закладами України і світу.

^ Зміст

Анотація

Вступ

Розділ І. Загальні відомості про ВНЗ

Розділ ІІ. Формування контингенту студентів

Розділ ІІІ. Зміст підготовки фахівців

3.1. Навчальний план: зміст, зміни, виконання

3.2. Аналіз поточної успішності

3.3. Курсові роботи

3.4. Соціологічні практикуми, практика на ІV курсі та переддипломна практика на V курсі

3.5. Навчально-педагогічна практика

3.6. Виконання бакалаврських та дипломних робіт

3.7. Атестаційні іспити на ІV та V курсах

3.8. Аналіз сесій

Розділ ІV. Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу Розділ V. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу Розділ VІ. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу Розділ VІІ. Культурне виховання студентів, як фактор цілісного формування особистості Розділ VІІІ. Науково-дослідна діяльність і міжнародні зв’язки Розділ ІХ. Якість підготовки і використання випускників Розділ Х. Аналіз недоліків, рекомендацій по їх усуненню та перспективи розвитку факультету соціології

Анотація

В звіті репрезентовані матеріали про результати останніх двох навчальних років діяльності факультету соціології. По даним 1998/99 та 1999/2000 років виконано аналіз навчально-виховної, науково-методичної, науково-дослідницької та організаційної роботи, зібрані аналітичні матеріали щодо кадрового та матеріально-технічного забезпечення, головні засоби по забезпеченню прийому студентів. Звіт підготовлений деканатом факультету соціології, розглянутий та затверджений на засіданні кафедри соціології МСУ (Протокол № 6 від “10” липня 2000 р.)

Вступ

Факультет соціології Міжнародного Соломонового університету (м. Київ) здійснює підготовку студентів зі спеціальності 7040201 – соціологія згідно з Навчальним планом, який розроблено на підставі Освітньо-професійної програми (ОПП) Міністерства освіти і науки України та затвердженого фаховою радою (голова – проф. Губерський В. Л.) та головою навчально-методичної комісії з соціології проф. Воловичем В. І.

Навчальний процес на факультеті соціології регламентується “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України”, який затверджений наказом № 161 Міністерства освіти і науки України від 2 липня 1993 р. та іншими нормативними актами щодо питань вищої освіти.

Факультет соціології почав підготовку студентів у 1993 році. У 1997/98, 1998/99, 1999/2000 роках відбулись випуски бакалаврів та спеціалістів. У 1998 році факультет соціології пройшов акредитацію на ІІІ рівень навчання. Впродовж останніх років досить успішно готує та випускає спеціалістів зі спеціальності “соціологія з дипломами державного зразка.

Відповідно до Закону України “Про освіту” та національною програмою “Освіта (Україна ХХІ ст.)” підготовка здійснюється по: 1) освітнім рівням: - базова вища освіта; - повна вища освіта; 2) по освітньо-кваліфікаційним рівням: - бакалавр соціології; - спеціаліст соціології. На факультеті використовується послідовна, безперервна підготовка студентів за фахом “соціологія” для одержання вищого освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст, що відповідає ІІІ рівню акредитації. Факультет соціології МСУ готує спеціалістів з соціології для потреб господарства соціальних, економічних, політичних і інших закладів та підприємств України. Випускникам присвоюється кваліфікація: “Соціолог. Викладання соціології”. Спеціалісти готуються для соціологічної діяльності в державних, приватних, комерційних, суспільних структурах, для системи освіти. І. Загальні відомості про вищий навчальний заклад

Розділ 2. Формування контингенту студентів

Факультет соціології було створено в 1993 році на базі факультету гуманітарних наук. За ліцензією факультет соціології має право готувати фахівців з соціології ІІ та ІІІ рівнів акредитації – бакалавр та спеціаліст. Ліцензований обсяг прийому – 30 осіб. У 1998/99 році на перший курс було прийнято 36 осіб (у т. ч. – у резерв), у 1999/2000 році – 21 людина та ще 2 студента було переведено з інших факультетів. Контингент абітурієнтів формувався з: 1) випускників підготовчого відділення: Київського – 7 осіб, Миколаївського – 6 осіб в 1998/99 році і з Київського – 6, Миколаївського – 3 в 1999/2000 році; 2) з випускників середніх шкіл м. Києва та інших міст України. В ці роки прийом та І курс факультету здійснювався згідно вимогам до знань абітурієнтів, які пропонуються системою освіти України. В останній навчальний рік серед студентів І курсу – 7 осіб нагороджені медалями (золотими або срібними). За віком це хлопці та дівчата в основному 17-18 років. Протягом 1998/99 та 1999/2000 років факультет втратив із числа студентів 6 % контингенту. Головна причина – економічна. Відрахованих за академічну неуспішність немає. Це свідчить про досить високий рівень підготовки абітурієнтів. Особливо це стосується студентів, які пройшли підготовчі курси. Перш за все, вони мають міцні знання. По-друге, з них складається ядро студентської групи; і, по-третє – достатньо високий рівень відповідальності і працездатності, який демонструють саме студенти, які закінчили підготовче відділення. Всього на початок 1998/99 р. на факультеті 124 ст. на початок 1999/2000 р. на факультеті 107 ст. Зниження контингенту сталося за рахунок того, що на І курс було зараховано всього 21 студент, а з різних причин на факультеті було відраховано 13 осіб. Це представлено в таблиці 2. Таблиця 2.2 Заповнюється ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Динаміка змін контингенту студентів (по денній формі навчання) факультет соціології МСУ

пп

Назва показника

Роки







1998/99 рік курси

всього

1999/2000 рік курси

всього













1

2

3

4

5




1

2

3

4

5




1

2

3

4

5





Шифр і назва спеціальності 7040201 – Соціологія

2.

Всього студентів на факультеті на 01.10. відповідного року

36

28

20

24

24

124

21

31

20

20

18

110






















- поновлених на навчання
























































Таблиця 2.1

Заповнюється ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Показники формування контингенту студентів факультет соціології МСУ

п/п

Показник

Роки







1998 р.

1999 р.

2000 р.




з якими укладені договори на підготовку











Розділ ІІІ. Зміст підготовки фахівців 3.1. Навчальний план: зміст, зміни, виконання Факультет соціології працює за навчальним планом, затвердженим згідно встановленого Міністерством освіти і науки України порядку. Головна мета випускаючої кафедри – забезпечення навчально-виховного процесу підготовки соціологів зі спеціальності 7.04.02.01 – “Соціологія” (код КП 2442.2; код ОКПДПР-24767). Для цього необхідно: створення системи освіти, зміст якої визначається освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста з соціології, навчальними програмами дисципліни, іншими нормативними документами органів управління освітою та вищого навчального закладу. Зміст підготовки відображається у методичних матеріалах, пов’язаних з якістю науково-дослідницької діяльності викладачів та студентів, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності. Всі ці вимоги безпосередньо пов’язані з кваліфікаційними характеристиками спеціаліста з соціології, які складають основу “Паспорту спеціальності”. Цей документ розроблено та затверджено Радою факультету (пр. № 1 від 10 лютого 197 р.), а також Радою університету. Розроблено і затверджено також “Положення про випускаючу кафедру”, “Положення про проведення соціологічних практикумів”, “Положення про навчально-педагогічну практику”, “Положення про організацію та проведення виробничої практики”. Кафедра соціології працює відповідно з планом, у якому є спеціальні конкретизовані розділи: проведення засідань з питаннями для обговорення; основні напрямки роботи кафедри і кадрового складу; навчально-методична робота; науково-дослідницька робота; організаційна робота; підвищення кваліфікації викладачів і формування резерву кафедри. Набуття студентами факультету соціології практичних навичок, проведення соціологічних досліджень забезпечує соціологічна лабораторія як структурний підрозділ факультету соціології. Таблиця 3.1 Заповнюється ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Показники змісту підготовки фахівців факультет соціології МСУ

п/п

Показник

Роки







1999 рік

2000 рік



9.

Кількість спеціальностей, на яких здійснюється підготовка фахівців за інтегрованими навчальними планами та програмами із зарубіжними науково-освітніми закладами та установами








Робочі плани

Підготовка спеціалістів за вказаними у “Паспорті спеціальності” кваліфікаційними можливостями забезпечується завдяки ретельному підходу до формування робочих планів. Проекти робочих планів розробляються завідуючим кафедрою соціології, затверджуються на засіданні кафедри, та потім затверджуються у керівних органах університету, які відповідають за організацію навчального процесу. Вони є основою для забезпечення навчального процесу та формування педагогічного навантаження.

Зміст Навчального Плану спеціальності “Соціологія” відповідає державним стандартам освіти. Структура Навчального Плану 1. Нормативні навчальні дисципліни 1.1. Цикл гуманітарних дисциплін. 1.2. Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. 1.3. Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми. 2. Дисципліни вибору Вищим навчальним закладом 2.1. Дисципліни мовної групи. 2.2. Дисципліни історичних знань. 2.3. Дисципліни соціологічних авторських продвинутих курсів. 3. Дисципліни вільного вибору студентів 3.1. Іноземна мова за вибором. 3.2. Історія за вибором. 3.3. Спеціальні курси за вибором. В цілому Навчальний План включає 73 навчальні дисципліни, 3 соціологічних практикуми та виробничу практику на рівні “бакалавр”, 11 навчальних дисциплін та переддипломну практику на V курсі. Загальна кількість годин 9002 відповідає загальним кваліфікаційним вимогам Міністерства освіти і науки України. Навчальний План перезатверджено Головою науково-методичної комісії Фахової Ради д. с. н. Воловичем В. І. у червні 1998 р. Навчальний План додається. Факультет соціології протягом 1998/99 навчального року підготував, обгрунтував і розробив навчальний план для заочної форми навчання. Цей план був підготовлений на основі навчального плану денної форми навчання; він ретельно розглядався на засіданнях кафедри соціології, засідання Ради факультету, був затверджений у червні 1998 р. Відповідно у червні 1998 року він пройшов експертизу у науково-методичному Центрі при Міністерстві освіти і науки України і був підписаний головою науково-методичної комісії Фахової Ради МОУ професором В. І. Воловичем. Цей план було покладено в основу організації заочного відділення на факультеті соціології МСУ і воно розпочало діяльність у 2000/2001 навчальному році. 3.1. Виконання навчального плану Навчальний план орієнтований на виконання по пяти курсах, виконується відповідно до вимог. Він втілюється у робочі плани кожного курсу, на його підставі розподіляється навчальне навантаження та формується кадрове забезпечення. Він потребує ретельної організації всього навчального процесу. За винятком циклу “3” він не змінюється. Відповідальність за виконання Навчального плану несе декан факультету та завідуючий випускаючої кафедри. За останні 2 роки відбулися деякі зміни у циклі “3” та у навчальному плані для V курсу. Ці зміни повязані з завданням вдосконалення навчального плану та навчального процесу в цілому. Так, матеріали деяких курсів, наприклад, “Теорії соціальної мотивації”, або “антропосоціогенез”, можуть бути більш ефективно використані у великому і необхідному для соціологів курсі “Соціальна філософія”. Обговорення цих проблем на засіданнях кафедри показали, що ці зміни корисні, вони дозволяють більш ефективно використовувати навчальний час, не перебільшуватимуть тижневе навантаження, кількість заліків та іспитів на сесії і т. і. Саме тому декілька курсів, перш за все психологічних, були вилучені, а більші потрібні для соціологів курси увійшли у новий навчальний план. Це: “Гендерна соціологія”, “Соціологія виборчого процесу”, “Соціологічні методи вивчення вільного часу”, “Соціологія соціальних взаємодій”, “Соціальна політика”, “Інтеграційні процеси у європейській культурі”. Для прийняття рішень по цих змінах кафедра ретельно вивчала і обгрунтовувала доцільність, або необхідність цих змін. 3.2. Контроль за виконанням навчального плану потребує реєстрації та аналізу поточної успішності студентів. Саме тому деканатом здійснюється: 1. Контроль за відвідуваннями студентами лекцій і семінарських занять. Для цього старости груп мають спеціальні журнали, у яких відмічають присутність та відсутність студентів на заняттях. Координатор факультету контролює старост і регулярно доповідає про порушення режиму студентами, веде з ними, або з їхніми батьками певну роботу з метою залучення студентів до активної роботи на заняттях та виключення пропусків без уважних причин. 2. Контроль успішності студентів, особливо поточної з метою недопуску неуспішних студентів до заліково-іспитової сесії. Саме тому кафедра контролює пропуски і організує відпрацювання занять, які були пропущені на факультеті є спеціальний журнал у якому фіксується відпрацювання. Як правило, в середині семестру проводяться або ректорські контрольні роботи з усіх дисциплін і на всіх курсах, або комплексні контрольні роботи на ІІ, ІІІ, ІV курсах і комплексні контрольні завдання на V курсі, належна якість проведення яких є особливим завданням кафедри і деканату. У 1998/1999 навчальному році було проведено 2 ректорські контрольні роботи. (22-29 грудня 1998, 16-23 березня 2000 р.). У 199/2000 навчальному році була проведна 1 ректорська перевірка (10-17 грудня 1999 р.). Всі роботи з усіх дисциплін були письмові. Вони були перевірені викладачами. Всі вони зберігаються в архіві факультету. Проведний аналіз показав напрямки, у яких потрібно більш працювати, зосередити зусилля викладачів. Це стало предметом спеціального обговорення на засіданнях кафедри соціології у липні 1999 р. та у червні 2000 р. поточна успішність також перевірялась при проведенні ККР та ККЗ. (див. нижче). 3.3. Стан роботи щодо виконання курсових робіт Згідно з Навчальним Планом студенти протягом навчання виконують 3 курсові роботи. Вони прив’язані до конкретних дисциплін. На 1 курсі після вивчення курсу “Вступ до спеціальності”, на ІІ курсі – після вивчення курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” і на ІІ курсі (ІІ сем.) – після вивчення курсу “Методологія та методи соціологічних досліджень”. На кафедрі соціології розроблені та затверджені методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт, обсягу, оформлення. З кожної дисципліни розроблені теми курсових робіт, які регулярно коректуються та оновлюються. Керують курсовими роботами досвідчені викладачі. Розробляються графіки консультацій, на яких студенти отримують конкретну допомогу щодо обрання теми, підготовки плану, літератури для підготовки курсових робіт. На факультеті практикується відкритий захист курсових робіт. Висновок: В цілому досить високий рівень підготовки та захисту курсових робіт.

Навчальний рік

сесія

Загальна успішність в %

Якість в % успішності




1998/1999

зимова

100

77







літня

100

86





Наведена таблиця показує, що на зимовій сесії курсові роботи з дисципліни “Історія соціологічних теорій та вчень” мають нижчу успішність, ніж з інших дисциплін. Це треба пояснити. У 1998/1999 навчальному році в зимову сесію студенти вперше писали курсову роботу, тому що згідно зі старим навчальним планом на І курсі курсова робота не передбачалася. Відсутність досвіду і деякі організаційні завади призвели до того, що 23 % студентів мали лише задовільні оцінки. Аналіз показав, що основною причиною зниження оцінок, було не якісне оформлення робіт. Саме тому, вже в наступному році були розроблені методичні рекомендації щодо оформлення та виконання курсових робіт, були проведені спеціальні заняття, на яких студенти засвоювали правила цитування, оформлення посилок, бібліографії, приміток. Внаслідок цих заходів вже на літній сесії 1998/1999 року якість успішності зросла на 10 %. В цілому можна зробити висновок, що на літній сесії курсові роботи виконуються більш успішно тому, що студенти набувають досвіду, навчаються роботі з першоджерелами, засвоюють правила творчої роботи, роботи як самостійного дослідження. На засіданні кафедри неодноразово розглядалося питання про курсові роботи; регулярно проводиться аналіз причин поганих оцінок, пропонуються шляхи подолання цих проблем, розроблені засоби, які б сприяли подальшому зростанню якості виконання курсових робіт. 3.4. Організація соціологічних практикумів, виробничої та переддипломної практики студентів 3.4.1. Соціологічний практикум є важливою складовою частиною навчального процесу. Відповідно з навчальним планом в процесі підготовки соціологів студенти у ІV, V, VІ семестрах проходят соціологічний практикум. Він є важливим і обов’язковим етапом ознайомлення та оволодіння науковими дослідницькими методами при проведенні навчальних емпіричних досліджень, при вивченні організації роботи професійного соціолога. На кафедрі розроблено та завтерджено “Положення про соціологічний практикум”, а також програма соціологічного практикуму. Згідно з цими документами студенти: 1) виконують під керівництвом викладачів індивідуальне завдання – розробляють програму навчального дослідження; проводят дослідження; обробляють одержану інформацію; готують і захищають на підсумковому занятті у групі звіт; 2) працюють у якості інтервюєрів або анкетерів, що надають допомогу виконанню досліджень, які проводяться соціологічною лабораторією. Протягом останніх двох років всі студенти пройшли соціологічні практикуми. Але є недоліки, які потрібно подолати. Це стало предметом обговорення на засіданні кафедри. До зауважень було віднесено (частково, безумовно) формальне ставлення як студентів, так і викладачів до виконання практичних завдань. На це було вказано конкретним викладачам та завідуючій соціологічної лабораторії. Навчальними програмами передбачено виконання конкретного дослідження з використанням конкретного методу: у ІV семестрі – методу спостереження; у V семестрі – методу аналізу документів і у VІ семестрі – методу опитування. Наведемо приклади дослідницьких тем: методом спостереження: 1. Вільний час студентської молоді; 2. Соціально-психологічний клімат у студентській групі; 3. Засоби масової інформації у студентському житті; 4. Адаптація студентів до навчального процесу; 5. Морально-етичні критерії поведінки студентів; 6. Відношення студентів до прикмет та суєвірій; 7. Культура мови студентів; 8. Музика у житті студентів; 9. Спорт у житті студентів; 10. Шкідливі звички у студентському середовищі. методом опитування: 1. Імідж викладача очами студентів; 2. Сім’я як фактор соціалізації; 3. Пріоритети сімейного життя у цінностях молоді; 4. Адаптація студентів до сучасних соціально-економічних умов; 5. Дозвілля молоді: структура та динаміка; 6. ЗМІ як джерело пропагування цілей політичних партій. методом аналізу документів: 1. Аналіз політичних орієнтацій виборців (контент-аналіз лівих та правих орієнтацій в газеті “День” березень 1999 р.); 2. Переважний тематичний напрямок газети “Київські відомості” – вересень 2000 р.; 3. Репертуар кінотеатрів у м.Києві за жовтень 2000 р. 4. Структура рекламних роліків вечірніх показів програми “1+1” ТВ; 5. Огляд каналів телепрограм за 1 тиждень. Тематика завдань соціологічних досліджень на соціологічних практикумах та недоліки проведення цієї роботи регулярно обговорюються на засіданнях кафедри. Підкреслимо, що вдосконаленню соціологічних практикумів заважають також обєктивні причини. Це – відсутність відповідного приміщення для соціологічної лабораторії (нема кімнати) та обладнання (нема власних компютерів тощо), тобто соціологічна лабораторія діє в дуже складних умовах. Звіти з проведених у межах практикуму досліджень (відповідно оформлені) зберігаються на факультеті і у кінці року передаються в архів. 3.4.2. Виробнича практика проходить з відривом від навчання на ІV курсі у травні місяці. На її проходження передбачено 4 тижні. Базами практики є соціологічні служби Інституту соціології НАНУ, Соціологічний центр дослідження проблем української молоді, Соціологічна фірма “СОЦІС-ГЕЛЛАП”, Соціологічна служба центрвиборчкову, соціологічна лабораторія МСУ. Керують студентами викладачі кафедри. Керівник від ВУЗу призначається окремо. Згідно з “Положенням про виробничу практику” студенти одержують направлення на конкретне підприємство, одержують завдання від керівника, протягом 4-х тижнів його виконують, готують звіт, а потім його захищають. Організуючим документоам є щоденник практики, у якому керівники від підприємства і від ВУЗу пишуть рецензії, вказують все добре і погане, що відбулося на практиці, характеризують професійні та людяні якості практиканта. Звіти захищаються у групі і зберігаються в архіві кафедри. Це все стосується і переддипломної практики, бо вона також виробнича. Термін переддипломної практики 8 тижнів. Проблеми, які виникають під час проходження виробничої практики, регулярно обговорюються на засіданнях кафедри, знаходяться під особливим наглядом керівництва факультету. 3.5. Організація навчально-педагогічної практики

Випускники факультету соціології МСУ одержують диплом, у якому записано: кваліфікація “Соціолог. Викладач соціології”. Саме тому проведенню навчально-педагогічної практики керівництво факультету приділяє велику увагу. З початку занять студенти слухають інтенсивний курс “Методика викладання соціології”, у якому цілеспрямовано формуються якості викладача. На семінарських заняттях, а також на методичних радах студенти відпрацьовують і закріплюють навички роботи в аудиторії, читання лекцій та проведення семінарських занять по курсу “Загальна соціологія”. Програма проведення навчально-педагогічної практики передбачає, що кожен студент повинен провести 3 повноцінних заняття у студентській або шкільній аудиторії. Саме тому головна проблема полягає в забезпеченні баз практики. Але на тепер в нас є такі бази практики: 1. Київський національний університет. 2. Національний аграрний університет. 3. Національна медична академія. 4. Київський міжнародний університет громадянської авіації. 5. Міжнародний Соломонів університет. Всі студенти проводять заняття під наглядом досвідчених педагогів. Готують звіт. Ці звіти захищаються у групі і зберігаються на факультеті. Всі питання, які повязані з вдосконаленням навчально-педагогічної практики обговорюються на засіданні кафедри. Процес забезпечений методичною літературою. Аналіз показує, що має місце зростання кості проходження цієї практики. 3.6. Виконання бакалаврських та дипломних робіт Бакалаврські та дипломні роботи виконуються як кваліфікаційні і відображають перш за все, загально теоретичні та професійно-практичну підготовку соціолога. Саме тому, щорічно кафедра оновлює тематику бакалаврських та дипломних робіт. Ці роботи є розробками, або дослідженням значних в теоретичному та практичному аспектах соціологічних проблем. На захист виноситься обгрунтування актуальності, теоретичної та практичної значимості проблеми, рівня її розробленості в сучасній науці, студенти повинні демонструвати глибокі знання теми, підтвердити свої теоретичні висновки конкретними емпіричними дослідженнями. Приклади тематики бакалаврських робіт 1. Соціальні проблеми постіндустріального суспільства у творах Г. Маркузе. 2. Метод пізнання Е. Дюркгейма та особливості його використання в сучасних умовах. 3. Динаміка етнічної самосвідомості єврейської молоді: проблеми інституціалізації. 4. Маргінальність соціальних груп в умовах трансформації суспільства. 5. Світоглядні і соціальні аспекти становлення сімейно-шлюбної ментальності молоді. 6. Гендерні дослідження в сучасній соціології: стан, проблеми, перспективи. 7. Реформування освіти в умовах трансформації українського суспільства. 8. Економічна культура: порівняльний історико-соціологічний аспект. 9. Конфлікт в системі соціальних відносин: генезіс пізнання природи соціального конфлікту. 10. Євреї в соціально-етнічній системі українського суспільства. Приклади тематики дипломних робіт 1. Теорія в соціології: перспективи та тенденції розвитку. 2. Проблеми соціальної онтології в соціології Франкфуртської школи. 3. Ціннісно-нормативна інтерпретація культури. 4. Громадська думка як онтологічний чинник суспільного життя. 5. Історичний розвиток метода опитувань у соціологічних дослідженнях. 6. Соціальні мобільність і міграційні процеси в Україні. 7. Навчання як соціокультурна діяльність: інститут школи. 8. Безробіття як соціальне явище: сучасні проблеми та напрямки розвязання. 9. Самотність як обєкт соціологічного дослідження: “самотні” групи в сучасному суспільстві. 10. Соціологічне забезпечення виборчих кампаній в Україні. До керівництва дипломними роботами залучаються висококваліфіковані фахівці, відомі українські вчені. Це професори Танчер В. Д., Ручка А. О., Шульга М. О., Нельга О. В., Тарасенко В. І., Судаков В. І. та інші. Під їхнім керівництвом за останні 2 роки були підготовлені і захищені дуже цікаві роботи. Тематика дипломних робіт постійно оновлюється, обговорюється та затверджується на засіданнях кафедри. Результати захисту бакалаврських робіт наведені у даній таблиці

Рік

Кількість студентів

Оцінки

Загальна успішність %

Якість успішності %

Середній бал







5

4

3

2











1999/2000




13

7







100

100

4,6


Наведені дані наочно свідчать про досить високий рівень виконання бакалаврських робіт. Є також певна тенденція зростання як середнього балу успішності, так і балу якості. Тобто за останні роки якість підготовки бакалаврів зросла. Результати захисту дипломних робіт

Навчальний рік

Кількість студентів

Оцінки

Загальна успішність %

Якість успішності %

Середній бал







5

4

3

2











1999/00

17

9

7

1




100

94

4,5


Такі дані дозволяють проаналізувати деякий досвід роботи з випускниками. Кафедра соціології регулярно звертається до розглядання основних проблем у роботі з пятикурсниками. Підсумовуючи результати цієї роботи, слід відмітити два основних чинники, які безпосередньо впливають на якість дипломних робіт, на підготовку фахівців загалом. Це, по-перше, фактор особистісний, у якому відображається здібність викладача певним чином репрезентувати студентам свій предмет, виділити проблеми, які цікавлять студентів, які стимулюють розвиток їх творчих можливостей. І, по-друге, це фактор організаційний. В ньому концентруються особливості стану навчально-наукової та освітньо-виховної роботи на факультеті і цілому. Це і участь студентів у різних конкурсах, наукових конференціях, і творче ставлення до виконання курсових робіт, до проведення навчальних досліджень на соціологічних практикумах, і постійне прагнення опублікуватися. Все це впливає, безумовно позитивно, на характер і тип навчання, на вибір тем дипломних, або бакалаврських робіт з переважно інноваційною орієнтованістю, яка більш за все простежується у сферах спеціально-політичної проблематики, соціально-економічних і інформаційних проблем. Не випадково в 1999 р. 6 із 24 дипломних робіт було присвячено аналізу проблем політичної соціології, а саме конкретним явищам, які повязані з виборами президента. Це дуже цікаві дослідження: С. Блажко “Чинники впливу на електоральну поведінку”, Т. Науменко “Конфліктологічний підхід в соціології і сучасна політична ситуація в Україні”, А. Снегур “Виборчий процес і ЗМІ” і т. і. В галузі соціології економічних процесів відмінні дипломні роботи: К. Полупанова “Менеджмент і підприємницька діяльність в Україні: 1990 р.”, В. Смакота “Соціологічний аналіз підприємництва: культурно-історичний аспект” і інші. Слід відмітити прагнення студентів аналізувати саме малодосліджені теми, явища, на які досі не звертали уваги; це феномени самотності, агресії, соціальної солідарності і т. ін. Так, наприклад, дипломна робота “Самотність як обєкт соціологічного дослідження” О. Вишневської була блискуче захищена, але й спровокувала дискусію в аудиторії. А комісія, яку очолює директор Інституту соціології НАНУ проф. Ворона В. М., особливо відзначила дипломи, які присвячені проблемі толерантності. Предметом наукового дослідження були також методи конкретних соціологічних досліджень, етнічні процеси, відносини у сфері паблік рілейшнз, у сфері соціальної політики та соціального захисту. Дипломна робота “Бідність як суспільне явище і як фактор соціальної політики” Б. Шкоди була відмічена як глибока, творча, інноваційна. Вона була блискуче захищена, а за результатами захисту Шкоду Б. було вирішено рекомендувати в аспірантуру Інституту соціології НАН України. В 2000 році при підготовці та захисті дипломних робіт було ще додано і цікавих тем і серйозних самостійних розробок. Але ж є і певні труднощі і проблеми, які потрібно вирішувати з метою подальшого вдосконалення системи роботи з випускниками. Як покращити стан, як підвищити загальний рівень розробки випускних і дипломних робіт? У яких напрямках колективу треба зосередити свої зусилля? По-перше, необхідно посилити індивідуальну роботу з випускниками: допомагати їм правильно орієнтуватися серед багатоманіття напрямків, проблемних сфер, протирічь суспільного життя. По-друге, треба підвищити рівень вимог до студентів на всіх етапах його роботи над дипломом, стимулювати їхню самостійність, розвивати їх відповідальність. Третє: є дуже велика потреба в спеціальній літературі, яка нашою бібліотекою забезпечується поки що недостатньо. Особливо це стосується періодичних видань. Такі авторитетні професійні видання як журнал “Социологические исследования”, журнали “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”, “Філософська і політична думка”, “Віче”, “Социологический журнал” вкрай необхідні. Але поки що в нас їх зовсім немає. На це нам і державна комісія вказує кожен раз після державних іспитів і захистів. І, наприкінці, дуже потрібна ефективно працююча соціологічна лабораторія, яка б працювала кожен день мала компютери, свою базу даних, якою кожен студент міг би плідно користуватися, робити це професійно, швидко, під наглядом компетентного завідуючого лабораторією. В цієї лабораторії було б можливо збирати деякі цінні і рідкі книги, автореферати, методичну літературу. 3.7. Результати здачі випускних та державних іспитів Після завершення навчання на відповідних освітніх рівнях здійснюється державна атестація. До складу відповідних комісій входять: ректор, проректори, декан, зав. кафедрою, провідні викладачі. Голова атестаційної комісії по бакалаврським роботам і випускному іспиту – д. соціол. н., зав. кафедрою культурології і соціології, проф. Погорілий О. І. Голова атестаційної комісії по дипломним роботам і державному іспиту – д. екон. н., директор Інституту соціології НАН України, проф. Ворона В. М. Персональний склад членів комісії і екзаменаторів затверджується ректором в установлені терміни, тобто не пізніше, ніж за місяць до початку роботи комісії. В комісію своєчасно поступають розклад роботи, списки студентів, зведена відомість про виконання студентами навчального плану і отримані оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик, подаються дипломні роботи з відгуками керівників та рецензіями спеціалістів. Результати здачі іспитів наведені у цій таблиці. Результати Державних іспитів. V курс.

Рік

Кількість студентів

Оцінки

Середній бал

Загальна успішність

Якість успішності







5

4

3

2











1999/00

17

9

6

2




4,4

100 %

88 %

Аналіз даних таблиці говорить про те, що у 2000 році якість успішності трохи впала, але для цього були важливі причини. Про це йшла розмова на засіданні кафедри наприкінці 1999/2000 навчального року. Результатами бакалаврських (випускних) іспитів. ІV курс.

Рік

Кількість студентів

Оцінки

Середній бал

Загальна успішність (у %)

Якість успішності (у %)







5

4

3

2











1999/00

20

13

5

2




3,9

100

90

Ця таблиця показує, що за рік показник якості успішності зріс на 39 %, тобто група із 20 осіб на 90 % має дуже високі знання. Однак, для більш ретельного виявлення певних тенденцій ми зробили порівняльний аналіз по конкретних групах, а не по рокам навчання. За ці роки тільки одна група пройшла всі етапи державної атестації, це 512 гр.

Рік

Кількість студентів

Оцінки

Середній бал

Загальна успішність (у %)

Якість успішності (у %)







5

4

3

2











1999/00

17

9

6

2




4,4

100

88

Цю таблицю вже можна якісно коментувати. По-перше, якісний показник зріс на 21 %. Це пояснюється цілою низкою причин: зменшилася кількість студентів, які мали задовільні оцінки взагалі і на бакалаврському іспиті зокрема, зросла індивідуальна відповідальність, зріз досвід підготовки та участі у державних іспитах і т. і. По-друге, зріс середній бал. Це тому, що кількість студентів зменшилась як раз за рахунок “трієчників”, із відмінників було загублено лише одну особу. По-третє, не змінилась кількість студентів, які здали іспити на “добре”. Вони, можливо, і не мали намірів мати більш високу оцінку, а, можливо, не змогли одержати більш високу оцінку тому, що зросли вимоги. Підкреслимо, що цей показник має для нас найбільшу значущість, тому що саме він виявляє тенденцію покращення, або погіршення якості підготовки випускників. І побудову цих таблиць необхідно продовжувати щоб мати уяву про зміни (позитивні або негативні) у процесі навчання. В цілому ж у 1998/99 році до державному іспиту та захисту дипломних робіт на V курсі було допущено 21 студент. Всі вони дуже успішно здали державний іспит і захистили дипломні роботи. 4 студента одержали дипломи з відзнакою. Комісія відмітила високий рівень знань студентів, актуальні і проблемні теми дипломів, розвинуті здібності захищати свою думку та дискутувати. Однак, комісія відмітила також і певні недоліки щодо знань студентів, яким недоставало сучасної інформативності. З чого було зроблено таке побажання: організувати на факультеті методичний кабінет, у якому, хоча б в одному примірнику, збирати періодичні професійні видання. Саме в цих виданнях надходять сучасні дослідження, сучасні дані, які потрібно знати сучасному професіоналу-соціологу. На бакалаврських іспитах та захисті державна комісія відмітила також актуальність тематики, високий рівень розробки та аналізу сучасних суспільних проблем. Всього було 23 студенти. 7 студентів одержали дипломи з відзнакою. У зауваженнях домінувала думка про недостатні знання випускників з сучасної української соціології, а також сучасної англомовної літератури. У 1999/2000 навчальному році на V курсі атестаційні іспити та захист дипломних робіт пройшли 17 студентів. У підсумкових висновках комісія відмітила: “студенти виявили достатньо високу теоретичну і практичну підготовку, професіоналізм, володіння сучасними знаннями з соціологіїю Дипломні роботи присвячені розгляду та аналізу актуальних проблем, зроблені на високому фаховому рівні з використанням емпіричних досліджень українських та російських соціологів”. Але серед пропозицій щодо покращення стану записано: “Збільшити використання методологічного потенціалу видатних соціологів світу та сучасних українських теоретиків…, а також власних соціологічних досліджень”. 9 студентів одержали дипломи з відзнакою. На ІV курсі 20 студентів складали бакалаврські іспити та захищали випускні роботи. З них 10 одержали дипломи з відзнакою. У звіті державної комісії підкреслюються позитвині сторони захисту дипломних робті, актуальність тематики, наведена стисла характеристика кращих робіт. Однак, комісія фіксує і недоліки. До них відносяться неповне використання даних сучасної, перш за все, офіційної статистики в галузях політичної та економічної соціології, деяка вузькість джерельноїбази, досить невпевнене використання емпіричних даних. 3.8. Аналіз сесій Підсумковий контроль – це сесія, на якій певна кількість студентів одержує позитивні, а певна кількість – незадовільні оцінки. Перед сесією встановлено заліковий тиждень, впродовж якого студенти складають заліки і одержують допуск до сесії. Саме на заліковому тижні висвітлюються можливості студентів і студенти, які погано працювали у семестрі не отримують допуск до сесії. В період сесії студенти здають іспити, природньо, використовують консульатції за розкладом, який своєчасно готується навчальною частиною університету і відомий покжному студенту. В ньому вказані аудиторії, час, дата іспитів або консультацій. Перенесення іспитів або консультацій заборонено. Зимова сесія, як відомо, не перевідна. Тому студенти, які з поважних причин, не з’явилися на іспит, мають можливість подовжити сесію. На це треба мати спеціальний дозвіл за підписом декана, завідуючого навчальною частиною та проректором по навчальній роботі. В університеті встановлена практика ліквідації заборгованості по результатам непереводної сесії. Згідно з нею студенти, які одержали незадовільні оцінки на іспитах (не більше двох) повинні впродовж двох тижнів ліквідувати заборгованість, а при переводній сесії, якщо студент має більше двох незадовільних оцінок, його відраховують зовсім, або з переводом на повторний курс. За останні 2 роки тільки 2 студента були відраховані за неуспішність. Результати сесій двічі на рік є предметом обговорення на засіданнях кафедри. Загальний аналіз показує, наприклад, що на І, ІІ курсах стабільно велика кількість незадовільних оцінок з предметів “Основи теорій ймовірностей”, “Логіка”, “Основи демографії” та “Соціальна статистика”. Ці дисципліни, дійсно, чомусь важкі для наших студентів. Опитування студентів про те, що вплинуло на їх вибір між гуманітарною і технічною світою, показало на вибір спец, “соціологія” і тому, що вона є гуманітарною. На жаль, серед наших студентів велика кількість осіб, які не дуже поважають точні науки. Це одна із складнощів при вивченні вказаних дисциплін. Але ж є і інші. До них слід віднести жорстку вимогливість окремих викладачів, і не дуже приємне ставлення до студентів. Наприклад, студенти І курсу вимагали звільнення викладача логіки, який їх дуже ображав і т. ін. Були також скарги на викладачів англійської мови. На ці сторони процесу взаємодії студентів і викладачів треба завжди звертати увагу, бо це все безумовно впливає на успішність навчання. Розділ ІV. Організаційне та науково-методичне забезпечення навчального-виховного процесу 4.1. Організаційні форми роботи з викладачами У складі факультету діють два головних підрозділи: кафедра соціології та соціологічна лабораторія, функції яких тісно повязані і спрямовані на реалізацію завдань підготовки фахівців з соціології. Кафедра соціології – випускаюча. У її складі 5 штатних викладачів та 21 викладач, які співпрацюють з факультетом на умовах погодинної оплати. Організаційні форми, в яких планується, проводиться та контролюється діяльність викладачів, залежать від структурного складу кафедри і мають наступні прояви: а) кафедра соціології (завідуючий – проф. Судакова В. М.) планує проведення занять по курсах згідно навчального плану. На засіданнях кафедри пропонується, обговорюється і затверджується навчальне навантаження взагалі і окремо для кожного викладача. При підписанні контрактів обсяг навчального навантаження обговорюється додатково і при згоді обох сторін контракт підписується. Для штатних викладачів і для погодинників (частково) є необхідною участь в засіданнях кафедри. Наприкінці навчального року члени кафедри звітують про виконання своїх індивідуальних планів та обовязково пояснюють причини невиконання будь якого розділу в індивідуальному плані. Засідання кафедри соціології проходять за планом. Протоколи засідань зберігаються. За 1998/99 навчальний рік було проведено 7 засідань. У 1999/2000 навчальному році кафедра збиралася 6 разів. Це приблизно 1 раз на місяць, окрім сесійних та канікулярних місяців. В планах засідань кафедри розглядаються всі питання організації, контролю, вдосконалення навчального процесу, питання керівництва науково-дослідницького, навчально-методичного та навчально-виховною роботою на факультеті. б) деканат (в особі в.о. декана, проф. МСУ Судакової В. М., та координатора факультету Корчак А. П.) контролює всі процеси навчання, роботи кафедри, викладачів, діяльність студентів. Веде всю документацію і відповідає за її зберігання. в) Рада факультету, яку очолює декан. До складу ради входять як штатні викладачі, так і деякі найбільш відомі і авторитетні у професійному середовищі професори. Це – Танчер В. В., Шульга Н. О., Нельга О. В., Ручка А. О., Тарасенко В. І. Засідання Ради також плануються, відповідно є протоколи засідань. Діяльність Ради здійснюється згідно з Положенням про Раду факультету, в якому визначені цілі, завдання, головні напрямки діяльності Ради, її повноваження, права та обовязки.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002
Нмк розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціології мсу прот.№1 від 3 вересня 2002р
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 iconМіністерство освіти України міжнародний соломонів університет
Навчальна програма курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка" (для економістів)”. – Київ: мсу, 1998 р. – 34с
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 iconМіжнародний соломонів університет факультет соціології навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання київ – 2001
Навчфльно-методичний комплекс з курсу “історія соціальної роботи в україні та за кордоном” для заочної форми навчання
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов англійська мова навчальні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів I -ii курсів юридичного факультету / Упорядн.: В. В. Салій, А.І. Секан. – К.:...
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міністерство освіти І науки України Міжнародний Соломонів університет Факультет соціології Затверджено Ректор мсу проф. Розенфельд О.І. “ ” 2001 р. Звіт по результатам самоаналіза роботи факультету соціології в 1998/99 та 1999/2000 роках Київ-2000 iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи