Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів icon

Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів




НазваМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Сторінка1/7
Дата10.09.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Міжнародний Соломонів університет

Кафедра фінансів


Навчально-методичний

Комплекс з курсу


ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ


Для студентів денної та заочної

форм навчання


Київ – 2007


Укладачі:

О.І. Розенфельд, В.А. Лизогуб, В.А. Рихлов.


Рекомендовано

Кафедрою фінансів Міжнародного Соломонового університету

(протокол № від )


Друкується в редакції укладачів


Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В.А. Лизогуб, В.А. Рихлов.- К.: МСУ, 2007. – 30 с.


(С) Міжнародний

Соломонів

університет, 2007


------------------------

Навчально-методичне видання


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

^ КОМПЛЕКС З КУРСУ

«ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ

ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Підписано до друку 2007. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Гарнітура Тип Таймс

Обл.-вид.арк. 3.00.


Тираж виготовлено

Міжнародним Соломоновим університетом

04116, м. Київ, вул.. Шолуденка, 1-Б


^ ВСТУП (ОПИС ДИСЦИПЛІНИ)


Необхідність вивчення глобальних ринків пов’язана з вступом України до світу ринкових відносин після проголошення незалежності. Метою викладання є підготовка до практичної діяльності в умовах ринкових відносин висококваліфікованих спеціалістів будь-якого фаху. Врахування того факту, що всі види діяльності українців тепер пов’язані з світовими ринками, необхідне як для професійної діяльності, так і для приватного життя.

Курс «Глобальні ринки» викладається шляхом поєднання аудиторних занять, в тому числі лекцій і практичних занять, з самостійною роботою студентів.

Лекційні заняття спрямовані на вивчення особливостей кожного з чотирьох існуючих глобальних фінансових ринків, на розуміння міжринкової взаємодії, на освоєння фундаментального та технічного аналізу для визначення подій на глобальних ринках, та на одержання основ знань що до використання моделювання ринкових процесів для одержання прибутку.

Практичні заняття передбачають освоєння практичних навичок керування фінансовими інструментами глобальних ринків на прикладі ринку валют.

На самостійну роботу виноситься вивчення більш детальне вивчення похідних фінансових інструментів, створення торгової тактики для будь-якого фінансового інструмента.


Об’єм вивчення:

Лекції – 20 годин.

Практичні заняття – 14 годин.

Самостійна робота – 74 години.

Залік – 9 годин.

Загалом – 108 годин.

Розподіл по семестрах: 5 курс, осінь, 2 години на тиждень, 18 тижнів.


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Змістовний модуль 1. Особливості глобальних фінансових ринків.


Тема 1. Вступ до вивчення глобальних фінансових ринків.

Тема 2. Глобальний ринок цінних паперів. Акції.

Тема 3. Глобальний ринок облігацій.

Тема 4. Глобальний ринок грошей.

Тема 5. Товарний ринок.

Тема 6. Глобальний ринок похідних інструментів.


Змістовний модуль 2. Аналіз глобальних фінансових ринків та міжринкової взаємодії.


Тема 7. Фундаментальний аналіз. Аналіз новин.

Тема 8. Технічний аналіз.

Тема 9. Міжринковий аналіз.

Тема 10. Механічні торгові системи.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ


 1. Використання похідних інструментів для керування портфелем (для хеджування, для збільшення прибутку).

 2. Відкриття торгового рахунку (демонстраційного).

 3. Вивчення умов торгівлі на ринку валют з використанням маржі.

 4. Створення власної торгової тактики.

 5. Торгівельна діяльність на демонстраційному торговому рахунку з метою одержання прибутку.



^ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Вступ до вивчення глобальних фінансових ринків.


Не існує точного визначення терміну глобальні фінансові ринки, але під цим, як правило, розуміють механізм запозичення для довготривалого використання великих сум грошей і капіталу такими інституціями як уряди і компанії.

Цей термін може також означати механізм, з допомогою якого відбувається продаж інструментів, що випущені в якості свідоцтва існування такого капіталу.


Існує 4 глобальних фінансових ринка:

 1. фондовий ринок (акції),

 2. ринок облігацій,

 3. ринок грошей (валют, FOREX),

 4. товарний ринок.

Акції і облігації відносять до цінних паперів. Існують також ринки похідних цінних паперів, опціонів, ф’ючерсів, а також індексів.

Ціноутворення на глобальних ринках мало залежить від матеріальних факторів і визначається масовою психологією.


Глобальні ринки рухаються наказами (ордерами) або котируваннями.


На ринку, що рухається наказами, і продавець і покупець мають брокера, що діє від їх імені. Завдання брокера, що діє від імені покупця, є пошук відповідного контрагента, тобто знайти продавця. Цей пошук може відбуватись або в залі фондової біржі, або з допомогою комп’ютерної системи, або з допомогою і того і іншого. Брокери отримують доход за рахунок отримання з клієнта комісійних за організацію операції.


На ринках, що рухаються котируваннями, діють фірми, що називаються «маркет-мейкерами». Роль «маркет-мейкера» полягає в тому, щоб забезпечувати купівлю та продаж цінних паперів за будь-яких ринкових обставин. Вони завжди котують ціну покупця і ціну продавця і за рахунок їх різниці в кожній операції одержують свій прибуток. На цьому ринку покупці і продавці також мають брокерів, що діють від їх імені, але в цьому випадку замість того, щоб намагатись знайти відповідного контрагента, брокер робить операцію з фірмою «маркет-мейкером». Брокер одержує прибуток за рахунок одержання комісійних з свого клієнта або за рахунок збільшення «спреду» - різниці між ціною продажу і ціною купівлі.


Ринок має пам’ять, тобто події в світі і рух цін взаємно пов’язані і визначаються закономірностями, що повторюються. Ці закономірності прийнято аналізувати за допомогою наступних видів аналізу:

 1. Технічний, в тому числі графічний і статистичний,

 2. Фундаментальний, в тому числі аналіз новин.


Тема 2. Глобальний ринок цінних паперів. Акції.


Цінні папери.

Учасники ринку:

Емітенти

Інвестори

Посередники


Лист паперу, що є свідоцтвом права власності, називається цінним папером (security). Він може бути переданий іншому інвестору, який в цьому випадку разом з цим папером отримує всі права і обов’язки по ньому. Тут і далі термін «цінний папір» (security) означає законодавчо визнане свідоцтво права на отримання очікуваних в майбутньому доходів за конкретних умов.


Види інструментів, що випускаються і обертаються на ринках цінних паперів, можна класифікувати наступним чином:

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Мета дисципліни – допомогти студентам вивчити механізм надання страхових послуг, що дозволить їм сформувати рівень знань, який дасть...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра історії
Вступ: джерела, періодизація, зміст курсу; внесок єврейського народу в історію світової цивілізації та культури
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов англійська мова навчальні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів I -ii курсів юридичного факультету / Упорядн.: В. В. Салій, А.І. Секан. – К.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи