Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів icon

Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
НазваМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Сторінка7/7
Дата10.09.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7


Фундаментальне значення алгоритму ідеального торговця з порогом полягає в тому, що він показує максимально можливий потенціал прибутку на тому або іншому фінансовому інструменті і,

по-перше, дозволяє порівнювати фінансові інструменти по прибутковості,

по-друге, дозволяє визначити ефективність будь-якого торгового алгоритму, яка виражається у відсотку його прибутку від прибутку алгоритму ідеального торговця на фіксованому інтервалі часу.


^ Тема 9. Міжринковий аналіз.


Всі ринки взаємозв'язані. Облігації показують, в якому напрямі міняються процентні ставки, а це впливає на ціни на акції. Товарні ціни відображають рівень інфляції, яка впливає на облігації і процентні ставки. Динаміка курсу долара впливає на інфляцію і товарні ринки.

Розвиток ринку США можна оцінювати, порівнюючи його з ринками інших країн.

Розглянемо 4 ринкових сектори: валют, товарів, облігацій і акцій, а також зарубіжні ринки. В деяких випадках усередині сектора розглянемо групи або навіть окремі фінансові інструменти.

Постулати, створюючі фундамент міжринкового аналізу

1. Всі ринки взаємопов'язані.

2. Міжринкові дослідження є джерелом важливих допоміжних даних.

3. Міжринкові дослідження грунтуються на зовнішній, а не на внутрішній інформації.

4. Переважним інструментом дослідження є технічний аналтіз.

5. Особлива увага приділяється ф'ючерсним ринкам.

6. Використовуються індикатори, орієнтовані на ф'ючерсні ринки.

Ключові відносини між ринками.

1. Зв'язки усередині груп товарних ринків (нафта-мазут).

2. Зв'язки між групами товарних ринків (дорогоцінні метали-енергоносії).

3. Залежність між CRB і групами товарних ринків або окремими ринками.

4. Зворотна залежність між ринками товарів і облігацій.

5. Пряма залежність між ринками облігацій і акцій.

6. Зворотна залежність між доларом США і товарними ринками, особливо, ринком золота.

7. Залежність між різними ф'ючерсними ринками і спорідненими групами акцій (золото-золотодобувні компанії).

8. Зв'язок ринків облігацій і акцій США з відповідними зарубіжними ринками.


Криза 1987 року з погляду міжринкових зв'язків.


Підйому ринку акцій з 1982 р. сприяло падіння цін на товари (зниження інфляції) з 1980 г..і процентних ставок (підвищення цін на облігації) з 1981 р.

Товарний індекс CRB рухається в тому ж напрямі, що процентні ставки, але в протилежному облігаціям. Ринок облігацій особливо чуйно реагує на нафту.

Ринок облігацій повертає вниз на 4-6 місяців раніше ринку акцій і знаменує початок зростання товарних цін.

Різке зростання прибутковості облігацій – причина обвалу ринку акцій.

Падіння курсу долара після сильного зростання – сприяє ослабленню акцій.


Узагальнення.


- Ціни на облігації і товари рухаються протилежно.

- Ринки облігацій і акцій рухаються в одному напрямі. Розбіжність між ними попереджає про розворот тенденції на ринку акцій.

- Падіння курсу долара з часом приводить до підвищення цін на товари, що опускає ринки облігацій і акцій і навпаки.

Долар рухається з випередженням і його роль найменш виражена.


Товарні ціни і облігації.


Зв'язок між товарами і облігаціями є ключовим міжринковим відношенням, що зв'язує всі чотири сектори.

Курс долара впливає на ціни облігацій, потім, акцій опосередковано через товари.

Зростання цін на товари є ознакою інфляції, а падіння – відсутність інфляції. Товарні ринки рухаються в одному напрямі (випереджають на 4-12 місяців) з прибутковістю казначейських облігацій, але в протилежному – з ціною облігацій.

Графіки CRB і прибутковості облігацій повторюють один одного з невеликим випередженням прибутковості облігацій.

Кореляція CRB з казначейськими 10-річними нотами або 30-річними облігаціями сильніша, ніж з казначейськими векселями, що мають коротший термін звернення.

Паралельний теханаліз ф'ючерсів по казначейських векселях і євродоларів дозволяє знаходити точки розвороту облігацій. Всі три ринки повинні рухатися в одному напрямі, розбіжність між ними сигналізує про зміну тенденції.

Якщо розвороти короткострокових процентних ставок пов'язані з розворотами ринку облігацій, то вони сигналізують про протилежні зміни тенденцій на товарних ринках.

Статистичний аналіз: з 1978 по 1987 р. індекс CRB і прибутковість 10-річних казначейських облігацій мав 82% позитивну кореляцію, а в 1982-87 рр. 92%.

Ф'ючерсні контракти CRB і ф'ючерси на облігації мали кореляцію -91% з червня 1988 по червень 1989 р.

Ринок облігацій в той же період мав 94% позитивну кореляцію з ринком акцій.


^ Тема 10. Механічні торгові системи.


Основи наукового підходу до математичного аналізу ринків


У основі ідеології наукового методу дослідження ринків – виявлення закономірностей, що повторюються, між рухом цін і попередніх сигналів. При цьому створюється N1 моделей, кожна з них аналізується на історичних даних. Прибуткові М1 моделей відбираються для тестування на реальному часі. Потім найбільш прибуткова з М1 моделей використовується для реальної торгівлі. На другому циклі знову створюється N2 нових моделей, з них відбирається М2 прибуткових на історичних даних, а потім на реальному часі порівнюються всі моделі з груп М1 і М2. Підсумком другого циклу стає краща з моделей як першого, так і другого циклу і так далі.


Загальні зауваження про недовговічність математичної моделі ринку


Не залежно від того, чи використовує трейдер математичну модель або доповнює її своєю інтуїцією, помноженою на особистий досвід, потрібно чітко розуміти, що будь-яка прибуткова тактика має обмежений термін життя. Найприбутковіша тактика внутрішньоденної торгівлі опісля декількох тижнів істотно погіршить результат, а через декілька місяців спричинить банкрутство. Тактика, перевірена на місячних значеннях котирувань, зазвичай працює декілька років, але і вона має межі прибутковості в часі. Необхідно відзначити, що чим менші інтервали часу і менші коливання ціни використовуються в математичній моделі ринку, тим коротший термін модель адекватно відображає події на ринку.


Деякі алгоритми торгівельної діяльності.


"Алгоритм майже ідеального торговця".


При роботі в реальному часі на графіках тиків майбутнє значення екстремуму не відоме. Проте, ми можемо точно визначити передостанню точку розвороту і, після двох протилежно направлених змін ціни на значення Р або більш від неї, останню.

Назвемо "алгоритмом майже ідеального торговця" такий алгоритм, при якому операція купівлі-продажу здійснюється після кожної зміни ціни від останньої відомої точки екстремуму на значення Р або більш в напрямі, протилежному напряму зміни ціни. Слова "або більш" створюють деяку неоднозначність алгоритму, оскільки не указують на момент здійснення операції, а визначають тільки початок інтервалу часу, на якому повинна бути проведена операція. Точний вибір моменту купівлі-продажу після ідентифікації точки розвороту ми виносимо за межі цього алгоритму.

Для "алгоритму майже ідеального торговця" характерне те, що завдяки точній ідентифікації останньої точки розвороту, що відбулася, на кожній операції завжди додатково виграється Р пунктів.

Хоча це не гарантує виграш на великому інтервалі часу, проте, це дає значну перевагу порівняно з іншими можливими алгоритмами, оскільки такий виграш виникає при кожному русі ціни на Р або більше пунктів.

Позитивним в цьому алгоритмі є те, що він може бути незмінною частиною торгової системи високо ризикової, але з підвищеним прибутком.


Алгоритм утримування (Кері трейд).


Досить простий алгоритм, що полягає в тому, щоб купити якийсь зростаючий малоризиковий актив і утримувати його якнайдовше.

Нижче надається таблиця 3, в якій порівнюються деякі з фінансових інструментів за рік.Таблиця 3. Прибутковість малоризикових фінансових інструментів


Інструмент

USD

EUR

GBP

Gold

DJIA

AUD

На 01.10.07

1

1.4150

2.0400

732

14087

0.8870

На 01.10.06

1

1.2780

1.8870

576

11670

0.7480

Зміна курсу,%

0

9.7

7.5

21.3

17.1

15.6

% рефінансув.

4.75

3

5.75

0

0

6.5

Сума

4.75

12.7

13.25

21.3

17.1

12.1^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (ІСПИТУ)

Змістовний модуль 1.

 1. Дайте визначення та перелік глобальних фінансових ринків.

 2. Особливості двох видів руху ринків – наказами і котировками.

 3. Цінні папери.

 4. Учасники ринку цінних паперів.

 5. Види цінних паперів.

 6. Акції.

 7. Види наказів на ринку акцій.

 8. Оцінювання акцій.

 9. Члени Нью-Йоркської фондової біржі.

 10. Особливості Токійської біржі.

 11. Ризики фінансових інструментів.

 12. Облігації.

 13. Учасники ринку облігацій.

 14. Валютний ринок. Види валют. Курс.

 15. Учасники валютного ринку.

 16. Торгівля на валютному ринку з використанням маржі.

 17. Товарний ринок.

 18. Об’єкти торгівлі товарного ринку.

 19. Найбільші товарні біржі світу.

 20. Законодавча база міжнародної ринкової діяльності.

 21. Вимоги до товару для участі в глобальному товарному ринку.

 22. Особливості двох типів товарних бірж, з публічно-правовим та з приватно-правовим характером.

 23. Індекси товарних ринків.

 24. Похідні фінансові інструменти.

 25. Використання похідних інструментів для хеджування.

 26. Використання похідних інструментів для збільшення прибутку.

 27. Форвард.

 28. Ф’ючерс.

 29. Опціон.

 30. Варрант. Різниця між варрантами на ринку цінних паперів і на товарному ринку.


Змістовний модуль 2

 1. Фактори, що враховує фундаментальний аналіз.

 2. Класичний технічний аналіз.

 3. Постулати технічного аналізу ринків.

 4. Механічна торгова система.

 5. Строк існування прибуткової торгової системи.

 6. Постулати міжринкового аналізу.

 7. Міжринкові зв’язки.

 8. Міжринковий аналіз. 6 стадій економічних циклів.Використані матеріали:

 1. Дубницкьий В. «Наша справа» 1, 1999

 2. Покладенко Ю. Конспект лекций по курсу «Деривативы». «Наша справа», 5, 1999.

 3. Джон Дж. Мэрфи. Межрыночный технический анализ. Торговые стратегии для мировых рынков акций, облигаций, товаров и валют. Москва, Диаграмма, 1999.-317 с. – пер. с англ. ISBN 5-900082-05-08^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Джон Дж.Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика". Издательство "Сокол", 1996.

Джон Дж. Мэрфи. Межрыночный технический анализ. Торговые стратегии для мировых рынков акций, облигаций, товаров и валют. Москва, Диаграмма, 1999.-317 с. – пер. с англ. ISBN 5-900082-05-08


Для практичних занять:

Сайт www.forexite.com (російською мовою).


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


Д.Ю.Пискулов "Теория и практика валютного дилинга". Фирма "Финансист", 1996.

"Настольная книга валютного дилера". СП "Крокус Интернэшнл", 1992.

В.Николаев "Словарь-справочник брокера". OXIR Financial Services Ltd., 1997.

"Валютный рынок и валютное регулирование". Учебное пособие/Под ред. И.Н.Платоновой. - Издательство "БЕК", 1996.

Чарльз Лебо и Дэвид В.Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков". Издательский дом "Альпина", 1998.

Роберт В.Колби и Томас А.Мейерс "Энциклопедия технических индикаторов рынка". Издательский дом "Альпина", 1998.

Стив Нисон "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков". Москва, "Диаграмма", 1998.

А.Эрлих "Технический анализ товарных и финансовых рынков". И-во "Инфра - М" 1996.

Т.Демарк "Технический анализ, новая наука". Москва, "Диаграмма", 1997.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Мета дисципліни – допомогти студентам вивчити механізм надання страхових послуг, що дозволить їм сформувати рівень знань, який дасть...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра історії
Вступ: джерела, періодизація, зміст курсу; внесок єврейського народу в історію світової цивілізації та культури
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов англійська мова навчальні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів I -ii курсів юридичного факультету / Упорядн.: В. В. Салій, А.І. Секан. – К.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи