Програма Курсу основи педагогічної майстерності icon

Програма Курсу основи педагогічної майстерності
Скачати 76.37 Kb.
НазваПрограма Курсу основи педагогічної майстерності
Дата11.09.2012
Розмір76.37 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО" на засіданні каф. біології та екології протокол №1 від 28 cерпня зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007

Програма курсу "Основи педагогічної майстерності"

Укладач: В.В.Додь

^ 1. Місце і значення дисципліни

Багатоманітність і складність завдань формування нової людини роблять проблеми педагогічної майстерності особливо актуальними для сучасної теорії і практики виховання. Класики педагогіки ставили проблему формування педагогічної майстерності як одну із найважливіших в навчанні майбутніх вчителів.

Педагогічна майстерність - це професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної діяльності, цілеспрямувати їх на всебічний розвиток і удосконалення особистості, формування її світогляду, здібностей, потреби в соціально значній діяльності.

Сучасна концепція педагогічної освіти передбачає передусім створення умов для розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, завдяки чому і можна досягти глибокої наукової професійно-педагогічної підготовки.

Педагогічна майстерність проявляється в діяльності, але на ній не закінчується, вона характеризується високим рівнем розвитку спеціальних узагальнених знань, але і це не є головним. Суть в особистості вчителя, її позиції, здатності управляти діяльністю на високому професійному рівні. Майстерність - це комплекс властивостей особистості, що забезпечує високий рівень самореалізації професійної діяльності. До таких важливих

2

властивостей відносять: гуманітарну спрямованість діяльності вчителя, його професійні знання, педагогічні здатності і педагогічну техніку.

Важливим принципом побудови даного курсу є відбір знань із різних галузей знань, що забезпечують творче формування у вчителя уміння впливати на особистість та колектив.

Логіка побудови даного курсу обумовлена системою послідовної роботи по оволодінню основами професійної майстерності вчителя і від розуміння суті педагогічної майстерності, осмислення ідеалів педагогічної діяльності і виявлення рівня підготовки майбутнього вчителя до осягнення шляхів і засобів розвитку професійної позиції в студентів ( вміння невимушено діяти в публічній обстановці, керувати своїм організмом, психічним станом, мовою), а потім виховання культури педагогічного спілкування, вміння впливати словом і невербальними засобами і, нарешті, формування основ педагогічної взаємодії в заданих ситуаціях навчально-виховного процесу.

Зміст цього курсу є до деякої міри узагальнюючим і взаємодоповнюючим до таких дисциплін як "Основи психології та педагогіки", "Педагогіка та методика викладання біології в школі", "Методика виховної роботи", "Вікова психологія" та педагогічна практика студентів у школі.

^ 2. Загальний зміст

Зміст педагогічної майстерності, шляхи його становлення і реалізація.

Педагогічна майстерність і її елементи ( гуманітарна спрямованість, педагогічні здібності, педагогічна техніка, професійні знання). Специфіка об'єкта педагогічної діяльності.

з

Напрямки виховної роботи.

Цілеспрямоване виховання. Самовиховання. Перевиховання особистості. Види виховання учнів.

Культура спілкування вчителя та учня. Поняття педагогічного спілкування, його функції та структура.

Майстерність вчителя на уроці.

Шкільний урок. Педагогіка співробітництва. Основні ідеї педагогів-новаторів:

 • відношення з учням;

 • навчання без спонукання;

 • ідея важкої мети;

 • ідея опори;

 • ідея вільного вибору;

 • ідея випередження;

 • ідея великих блоків;

 • ідея відповідної форми;

 • ідея самоаналізу;
 • інтелектуальний фон класу;

 • особистісний підхід.

Багатоманітність і складність завдань формування нової людини. Педагогічна майстерність в сучасній теорії і практиці виховання. Сучасна концепція педагогічної освіти.

^ 3. Вимоги до знань та вмінь студентів

Студенти повинні знати:

зміст педагогічної майстерності і особливості його реалізації; види виховання учнів і їх характеристики; характеристики елементів

4

педагогічної майстерності; визначення поняття "педагогічне спілкування" і його характерні особливості; основні ідеї педагогів-новаторів.

Студенти повинні вміти:

творчо використовувати елементи педагогічної майстерності; виявляти раціональні методи і застосовувати у своїй діяльності; порівнювати результати своєї роботи із уже відомими їм та аналізувати їх; самостійно, на основі відомих і своїх особистих здобутків, розробляти та модифікувати елементи педагогічної майстерності.

4.Література

 1. Основи педагогического мастерства: Учебн. пособие для пед.
  спец, высших учеб. заведений; под ред. И.А. Зазюна, - М. Просвещение,
  1989, 302 с.

 2. Амонашвили Ш.А., Здравствуйте дети! : Пособие для учителя, -
  М. Просвещение, 1983.

 3. Леви В.Л. Искусство быть собой. - М. Знание, 1977.

 4. Г.О. Люблінська. Дитяча психологія. - к. Вища школа, 1974, 356с.

5.Розробник програми

Додь Володимир Васильович - вчитель біології та хімії вищої категорії, заступник директора з навчальної роботи, ст.викладач (гімназія "Консул" № 86 Старокиївського району м.Києва, Міжнародний Соломонів університет).

-

5

Перелік питань до заліку з курсу

" Основи педагогічної майстерності"

для студентів біологічного факультету.

 1. Зміст педагогічної майстерності і реалізація його.

 2. Педагогічна майстерність і характеристика її елементів: гуманітарна
  спрямованість.


 3. Педагогічна майстерність і характеристика її елементів: педагогічні
  здібності.

 4. Педагогічна майстерність і характеристика її елементів: педагогічна
  техніка.


 5. Педагогічна майстерність і характеристика її елементів: професійні знання.

 6. Специфіка об'єкта педагогічної діяльності.

 7. Культура спілкування вчителя та учня.

 8. Поняття педагогічного спілкування, його функції та структура.

 9. Майстерність вчителя на уроці.

1 0.Характеристика педагогіки співробітництва.

11.Основні ідеї педагогів-новаторів та їх характеристика: навчання без

спонукання.

12.Основні ідеї педагогів-новаторів та їх характеристика: ідея важкої мети. 13.Основні ідеї педагогів-новаторів та їх характеристика: ідея опори. 14.Основні ідеї педагогів-новаторів та їх характеристика: ідея вільного

вибору.

15.Основні ідеї педагогів-новаторів та їх характеристика: ідея випередження. 16.Основні ідеї педагогів-новаторів та їх характеристика: ідея великих

блоків. 17.Основні ідеї педагогів-новаторів та їх характеристика: ідея відповідної

форми.

18.Основні ідеї педагогів-новаторів та їх характеристика: ідея самоаналізу. 19.Основні ідеї педагогів-новаторів та їх характеристика: ідея

інтелектуального фону класу. 20.Основні ідеї педагогів-новаторів та їх характеристика: ідея особистого

підходу.

Схожі:

Програма Курсу основи педагогічної майстерності iconОснови педагогічної майстерності та риторики для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики»...
Програма Курсу основи педагогічної майстерності iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Елементи педагогічної майстерності. Майстерність педагогічного спілкування. Структура, стиль педагогічного спілкування. Передовий...
Програма Курсу основи педагогічної майстерності iconПоложення про семінар педагогічної майстерності Семінар педагогічної майстерності (далі семінар) організується з метою підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів університету
Семінар проводиться двічі за навчальний рік (в осінньому і весняному семестрах) у обсязі 54 годин, з них 30 годин аудиторних занять...
Програма Курсу основи педагогічної майстерності iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики»...
Програма Курсу основи педагогічної майстерності iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
...
Програма Курсу основи педагогічної майстерності iconКількість публікацій за 2006-2008рр
Мовна культура невід'ємна складова педагогічної майстерності //Діагностика І розвиток педагогічної майстерності у професійних навчальних...
Програма Курсу основи педагогічної майстерності iconНаказ №596 Про підсумки проведення Всеукраїнської школи педагогічної майстерності «Конкурс «Учитель року» досвід, проблеми та перспективи»
«Про проведення Всеукраїнської школи педагогічної майстерності» 16-17 грудня 2010 року на базі навчальних закладів м. Чернівців проведено...
Програма Курсу основи педагогічної майстерності iconОснови педагогічної майстерності
Так само не в змозі забезпечити необхідну якість підготовки й механічне об’єднання змісту окремих навчальних дисциплін
Програма Курсу основи педагогічної майстерності iconМіністерство освіти І науки україни
...
Програма Курсу основи педагогічної майстерності iconКафедра педагогіки та психології
Навчальні програми: Педагогіка школи. Історія педагогіки. Методика виховної роботи. Основи педагогічної майстерності. Педагогічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи