Програма Курсу Державне право зарубіжних країн icon

Програма Курсу Державне право зарубіжних країн
Скачати 284.01 Kb.
НазваПрограма Курсу Державне право зарубіжних країн
Дата11.09.2012
Розмір284.01 Kb.
ТипПрограма

Міжнародний Соломонів Університет

Юридичний факультет


Проф. Петро Мартиненко

2000/2001 навчальний рік


ПРОГРАМА

курсу

“Державне право зарубіжних країн”

Нормативна навчальна дисципліна з циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін

Київ

2002 р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”

ВСТУП

1. Місце і значення навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна "Державне право зарубіжних країн" – це система знань про відповідну галузь права і науку.

Дисципліна розкриває такі проблеми:

нація, держава і суверенітет;

конституціоналізм;

основні права та публічні свободи; представницька і пряма демократія;

поділ влад;

політичний режим тощо.

Вони розв’язуються в позитивному державному (у подальшому – конституційному) праві зарубіжних країн, зокрема держав-членів Ради Європи, США, Канади, Японії, Китаю та Росії.

Актуальність вивчення дисципліни зумовлена соціальним та юридичним призначенням і роллю аналогічної правової галузі (конституційного чи державного права) в системі національного права України. Конституційне право України – провідна галузь українського права, основа основ усіх його правових норм та інститутів, втілення суверенітету українського народу. Наукове усвідомленням суті цього права, закономірностей його розвитку, практичне опанування механізмів його функціонування можливі не інакше як на основі вивчення конституційного права в його універсальних виявах, компетентного врахування досвіду держав закордону.

Дисципліна, крім того, закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх правників, їх світогляду, гарантує їм необхідну орієнтацію у світі сучасних держав, їх конституційних і правничих систем.

^ 2. Мета і завдання курсу

Студенти мають знати: теорію і практику конституційного компаративізму;

порівняльні поняття конституційного права, його об'єкта та системи; порівняльні нормативні структури і джерела конституційного права зарубіжних держав; порівняльні механізми дії конституційного права зарубіжних держав; підстави і порядок конституційної відповідальності в зарубіжних державах; сучасну зарубіжну практику конституційної юрисдикції; порівняльні інститути зарубіжного конституційного права, особливості правничого змісту і порівняльних шляхів реалізації кожного з них.


^ Студенти мають уміти: аналізувати застосування норм та інститутів конституційного права України з урахуванням досвіду зарубіжних країн; орієнтуватися в існуючих шляхах реалізації норм конституційного права в умовах різних правничих і державних систем; орієнтуватися у вирішенні колізій конституційного типу у використанні можливостей конституційної юрисдикції для захисту основних прав людини та громадянина; грунтовно аналізувати окремі ланки конституційно-правового регулювання, формулювати юридичне і науково обґрунтовані пропозиції; використовувати правила функціонального порівняння в юридичній практиці.

^ 3. Міждисциплінарні зв'язки

Дисципліну "Державне право зарубіжних країн" вивчають після засвоєння теорії держави і права, історії держави і права, історії держави і права зарубіжних країн, конституційного права України. Вона передує вивченню курсів "Міжнародне публічне право", "Міжнародне комерційне право", "Міжнародне приватне право", "Права людини та їх захист" тощо.


^ 4. Зміст курсу

Частина перша

Загальні основи

Тема І. Конституційне право в системі публічного права зарубіжних держав

1.1. Право публічне і право приватне.

1.1.1. Принцип розмежування. Релятивність розмежування.

1.1.2. Поділ публічного права.

1.1.3. Державне право як право конституційне.

1.2. Окремішність конституційного права.

1.2.1. Відмінність об'єкта конституційного права.

1.2.2. Ціннісна зрелятизованність конституційного права.

1.2.3. Провідна роль конституційного права в національному праві.

1.2.4. Визначальні детермінанти розвитку конституційного права.

1.3. Конституційне право як окрема наука.

1.3.1. Предмет і система науки конституційного права.

1.3.2. Методологія науки конституційного права.

1.3.3. Історична еволюція науки конституційного права.

Тема 2. Джерела і норми конституційного права зарубіжних держав

2.1. Джерела конституційного права.

2.1.1. Закони.

2.1.2. Конституційні звичаї.

2.1.3. Судові прецеденти.

2.1.4. Конституційна доктрина та інші джерела.

2.1.5. Місце джерел у системах Соmmоn Law та романо-германського права. 2.2. Нормативна структура конституційного права.

2.2.1. Норми конституційного права.

2.2.1.1. Відмінність норм конституційного права.

2.2.1.2. Поділ норм конституційного права.

2.2.1.3. Ієрархія норм конституційного права.

2.2.2. Інститути конституційного права.

2.2.2.1. Визначення та поділ інститутів конституційного права.

2.2.2.2. Імбрікація інститутів конституційного права.

2.2.3. Галузі (підгалузі) конституційного права.

2.3. Інтерпретації в конституційному праві.

2.3.1. Суб'єктивний підхід.

2.3.2. Об'єктивний підхід.

Тема З. Для конституційного права зарубіжних держав


3.1. Механізми дії конституційного права.

3.2. Конституційно-правне регулювання.

3.2.1. Конституційно-правні відносини: суб'єкти, об'єкти, зміст.

3.2.2. Поділ конституційно-правних відносин.

3.3. Конституційний лад.

3.3.1. Конституційне унормовані публічно-владні відносини окремої країни як єдина органічна система (основопорядок). Співвідношення конституційного та державного (політичного) ладу країни.

3.3.2. Ціннісна підоснова конституційного ладу. Конституційний лад як засіб стримування, обмеження і спрямування публічної влади. Конституційний лад і конституціоналізм.

3.3.3. Загальні вищі засади конституційного ладу демократичних правових держав закордону: верховенства права, конституційності, прав і свобод людини і громадянина, політичного представництва, поділу влади і рівноваги влад, обмеженого урядування, незалежного суду тощо.

3.3. Конституційна відповідальність.

3.3.1. Позитивна конституційна відповідальність.

3.3.2. Негативна конституційна відповідальність. Санкції в конституційному праві.

Тема 4. Конституції зарубіжних держав

4.1. Різноманіття чинних конституцій.

4.1.1. Порівняльна типологія конституцій.

4.1.2. Порівняльні функції конституцій.

4.1.3. Порівняльні теорії конституції.

4.2. Зміст і форма чинних конституцій.

4.2.1. Питання нормативності писаних конституцій.

4.2.2. Внутрішня і зовнішня форма писаних конституцій.

4.2.3. Порівняльні моделі писаних конституцій.

4.3. Порівняльні юридичні властивості чинних конституцій.

4.3.1. Конституція як установчий закон відповідної держави.

4.3.1.1. Концепція установчої влади.

4.3.1.2. Порівняльні форми здійснення установчої влади.

4.3.2. Конституція як основний закон відповідної держави.

4.3.2.1. Традиційна практика основних законів.

4.3.2.2. Рівень відтворення цієї практики в чинних конституціях.

4.3.3. Конституція як стабільний закон відповідної держави.

4.3.3.1. Порівняльний порядок внесення змін до конституцій.

4.3.3.2. Розвиток конституцій.

4.3.3.3. Перегляд конституцій.

4.3.4. Конституція як верховний закон відповідної держави.

4.3.4.1. Суть принципу конституційного верховенства.

4.3.4.2. Матеріальне верховенство конституції.

4.3.4.3. Формальне верховенство конституції.

Тема 5. Судова охорона конституцій зарубіжних держав


5.1. Інститут конституційної юрисдикції в зарубіжних країнах.

5.1.1. Історична еволюція та суть конституційної юрисдикції.

5.1.1. Порівняльне поняття неконституційності. Основні форми неконституційності

5.1.2. Порівняльні акти, що підлягають конституційному контролю.

5.2. Порівняльні системи конституційної юрисдикції.

5.2.1. Американська модель (США, Мексика, Аргентина, Норвегія, Японія та ін.).

5.2.2. Швейцарська модель (Швейцарія, Канада, Австралія, Ірландія, Індія та ін.).

5.2.3. Німецька модель (ФРН, Австрія, Італія, Польща, Росія, Грузія та ін.).

5.2.4. Французька модель (Франція, Конго, ЦАР, Камерун, Мадагаскар та ін).

5.3. Порівняльні системи конституційного процесу.

5.3.1. Ініціатива конституційного контролю.

5.3.2. Порядок здійснення конституційного контролю.

5.3.3. Наслідки застосування конституційного контролю.

5.4. Зростаючий вплив конституційної юрисдикції.

5.4.1. Вплив конституційної юрисдикції на публічні влади.

5.4.2. Вплив конституційної юрисдикції на зміст конституційних норм.

Частина друга

^ ПОРІВНЯЛЬНІ КОНСТИТУЦІЙНІ ІНСТИТУТИ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Тема 6. Держава-нація

6.1. Поняття держави-нації в публічному праві зарубіжних країн.

6.1.1. Проблема правового критерію поняття держави.

6.1.2. Юридична осібність держави. Держава – юридична персоніфікація нації.

6.1.3. Конститутивні елементи держави.

6.2. Державна (національна) територія в конституційних визначеннях зарубіжних

країн.

6.2.1. Порівняльні складові державної (національної) території.

6.2.2. Юридична природа державної (національної) території.

6.3. Населення держави в конституційних визначеннях зарубіжних країн.

6.3.1. Юридичне і фактичне населення держави.

6.3.2. Громадянство: поняття, порівняльний порядок набуття і припинення.

6.3.3. Порівняльний статус іноземців.

6.4. Легітимність влади держави у конституційних визначеннях зарубіжних країн.

6.4.1. Внутрішня легітимність.

6.4.2. Зовнішня легітимність.

Тема 7. Державний суверенітет

7.1. Поняття суверенітету в конституційному праві зарубіжних держав.

7.1.1. Інституціональний підхід.

7.1.2. Функціональний підхід.

7.2. Ознаки влади суверенної держави в конституційних визначеннях зарубіжних

країн.

7.2.1. Повнота влади суверенної держави.

7.2.2. Верховенство влади суверенної держави.

7.2.3. Незалежність влади суверенної держави.

7.2.4. Державний суверенітет і членство в наддержавних об'єднаннях

(Європейський Союз).

7.3. Конституційні атрибути суверенної держави в зарубіжних країнах.

7.3.1. Встановлення найменування держави. Визначення столиці держави.

7.3.2. Порівняльні системи офіційної (державної) мови.

7.3.3. Встановлення державної символіки.

7.4. Теорії суверенітету.

7.4.1. Класичні теорії.

7.4.2. Сучасні теорії.

Тема 8. Структура держав

8.1. Прості зарубіжні держави.

8.1.1. Устроєві засади унітаризму. Порівняльні системи територіального устрою.

8.1.2. Різновиди унітаризму.

8.2. Зарубіжні федерації.

8.2.1. Історичні витоки, сфери поширення та устроєві засади федералізму.

8.2.2. Порівняльні системи поділу повноважень між федерацією і державами-членами (США, Швейцарія, Канада, ФРН, Австрія, Індія, Росія).

8.3. Зарубіжні конфедерації.

8.3.1. Конфедерації класичні та конфедерації сучасні.

8.3.2. Квазі-конфедерації та неоімперські об'єднання. Природа СНД.

Тема 9. Основні права

9.1. Правнича природа основних прав у зарубіжних державах.

9.1.1. Поняття основних прав.

9.1.2. Основні концепції основних прав.

9.1.3. Порівняльні джерела основних прав.

9.1.4. Вихідні засади правового регулювання основних прав.

9.2. Система основних прав в іноземних державах.

9.2.1. Негативні основні права.

9.2.1.1. Особисті основні права.

9.2.1.2. Громадянські та політичні основні права.

9.2.3. Позитивні основні права.

9.2.3.1. Економічні, соціальні і культурні основні права.

9.2.3.2. Дискусійність конституційної природи позитивних основних прав.

9.3. Конституційно-гарантовані права меншин.

9.4. Конституційні обов'язки громадян іноземних держав.

Тема 10. Юридичний статус основних прав

10.1. Загальні умови.

10.1.1. Матеріальна субстанція основних прав.

10.1.2. Обмеженість в порядку здійснення основних прав.

10.2. Гарантії основних прав в іноземних державах.

10.2.1. Юридичні, організаційні та процесуальні гарантії.

10.2.2. Матеріальні гарантії.

10.3. Захист основних прав в іноземних державах.

10.3.1. Судовий захист.

10.3.2. Позасудовий захист.

10.3.3. Міжнародний захист.

Тема 11. Представницька демократія

11.1. Нормативне поняття демократії в зарубіжних державах.

11.1.1. Порівняльне конституційне визначення “суверенна”.

11.1.2. Зміст демократії.

11.1.3. Порівняльні форми демократії.

11.2. Інститути безпосередньої демократії в зарубіжних державах.

11.2.1. Винятковий характер прямої демократії (кілька кантонів Швейцарії).

11.2.2. Референдум. Плебісцит.

11.2.3. Народна ініціатива та інші форми напівпрямої демократії.

11.3. Представницька демократія в зарубіжних державах.

11.3.1. Порівняльний конституційний механізм політичного представництва.

11.3.2. Правна природа депутатського мандату. Представницькі органи влади.

11.3.3. Співвідношення форм безпосередньої та представницької демократії.

11.4. Конституційні основи політичного процесу в зарубіжних державах.

11.4.1. Статус політичних партій.

11.4.2. Порівняльні партійні системи.

11.4.3. “Групи тиску”. Режим mаss-mеdіа.

Тема 12. Виборче право

12.1. Загальна характеристика виборчого права зарубіжних держав.

12.1.1. Поняття, джерела та система виборчого права.

12.1.2. Демократичні принципи виборчого права.

12.2. Виборчий процес за рубіжних держав.

12.2.1. Порядок реєстрації виборців і кандидатів у депутати.

12.2.2. Порядок встановлення виборчих округів і виборчих дільниць, призначення виборчих комісій.

12.2.3. Порядок голосування, підбиття і опублікування підсумків виборів.

12.3. Порівняльні системи представництва в зарубіжних державах.

12.3.1. Мажоритарні системи.

12.3.2. Пропорційні системи.

12.3.3. "Змішані" системи.

Тема 13. Законодавча влада

13.1. Нормативна концепція законодавчої влади зарубіжних держав.

13.1.1. Парламент – єдиний орган законодавчої влади.

13.1.2. Парламентське право. Парламентаризм. Статус парламентарія.

13.2. Системи парламентів зарубіжних держав.

13.2.1. Теорії бікамеризму. Моделі бікамеризму.

13.2.2. Органи палати. Бюро. Комісії (комітети). Парламентські фракції та групи

(клуби).

13.3. Порівняльні повноваження парламентів зарубіжних держав.

13.3.1. Сфери відання парламентів.

13.3.2. Порівняльні стадії законодавчого процесу.

13.3.3. Акти парламентів.Тема 14. Виконавча влада. Місцеве самоврядування. Територіальна автономія

14.1. Нормативна концепція виконавчої влади зарубіжних держав.

14.1.1. Порівняльні системи організації виконавчої влади.

14.2. Глава зарубіжної держави.

14.2.1. Види, порівняльні статус, функції.

14.2.2. Порядок формування, відповідальність, акти.

14.3. Кабінети міністрів і державна адміністрація зарубіжних країн.

14.2.1. Кабінет міністрів: статус, склад, моделі колегіальності, порядок формування та відповідальності, акти.

14.2.2. Державна адміністрація: центральні та місцеві органи державної адміністрації, конституційні засади державної служби.

14.3. Місцеве самоврядування і територіальна автономія зарубіжних країн.

14.3.1. Основні інститути самоврядування.

14.3.2. Територіальна автономія (Фінляндія, Данія, Велика Британія, Іспанія, Італія).

Тема 15. Судова влада


15.1. Нормативна концепція судової влади зарубіжних держав.

15.1.1. Конституційна організація судової влади.

15.1.2. Типи судових процесів.

15.1.3. Основні судові системи.

15.2. Гарантії та основні засади незалежного судочинства зарубіжних країн.

15.2.1. Професійна таємниця та імунітети в діяльності суддів.

Тема 16. Плюралістичні режими


16.1. Конституційна модель парламентарного режиму в зарубіжних державах

(Велика Британія, Канада, ФРН, Італія, Японія та ін.).

16.1.1. Історичні витоки. Відмінні ознаки.

16.1.2. Порівняльна інституціональна база.

16.2. Конституційна модель президентського режиму в зарубіжних державах (США, Мексіка, Аргентина, Сінгапур та ін.). 1

16.2.1. Історичні витоки. Відмінні ознаки.

16.2.2. Порівняльна інституціональна база.

16.3. Конституційна модель напівпрезидентського режиму в зарубіжних державах

(Франція, Польща, Болгарія, Хорватія, Румунія, Росія та ін.).

16.3.1. Історичні витоки. Відмінні ознаки.

16.3.2. Порівняльна інституціональна база.

Тема 17. Монократичні режими


17.1. Конституційно-авторитарні режими в зарубіжних державах (архаїчні та

модернізовані монархії, диктатури, військові та квазі-демократичні режими тощо).

17.1.1. Історична детермінованість, відмінні ознаки.

17.1.2. Порівняльна інституціональна база.

17.2. Конституційно-тоталітарні режими в за рубіжних державах.

17.2.1. Ідеологічна природа. Система партійного правління. Уподвійненість інституціональної бази.

17.2.2. Право-тоталітарні режими (фашистські, націонал-соціалістичні та ін.).

17.2.3. Ліво-тоталітарні режими ("радянської влади", "демократичної

диктатури", "чхонсанрі", "революційної влади" та ін.). Теократичні режими.

^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Семінар №1. Конституційне право як правова галузь - (2 год.)

А. Визначити зміст таких термінів: правнича система, система

континентального (романс-германського) права, система соmmоn lаw, перехідні та маргенальні системи права, правна дихотомія, приватне право, публічне право, міжнародне публічне право, національне публічне право, конституційне право, наука конституційного права, державознавство, школа конституційного права, конституційний компаративізм.

Б. ^ Усне опитування:

Поділ права на право публічне і право приватне.

Структура національного публічного права.

Об'єкт конституційного права.

Наукове визначення конституційного права.

еволюція науки конституційного права.

Предмет, система та джерела науки конституційного права.

Класична доктрина конституційного права.

Сучасна доктрина конституційного права.

Конституційний компаративізм.

Європейська конституційна спадщина.

^ Семінар № 2. Джерела і норми конституційного права – (2 год.)

А. Визначити зміст таких термінів: конституціино-правні норми (загальні,

спеціальні, локальні, імперативні, диспозитивні, матеріальні, процедурні чи процесуальні, зобов'язуючі, забороняючі, бланкетні); конституційні норми прямої і непрямої дії; конституційні презумпції; конституційні фікції; джерела конституційного права (історичні, юридичні), конституція; закон; конституційний звичай; судова практика; судовий прецедент; конституційна доктрина.

Б. ^ Усне опитування:

Конституція як джерело конституційного права.

Закон як джерело конституційного права.

Звичай як джерело конституційного права.

Судове рішення як джерело конституційного права.

Доктрина як джерело конституційного права.

Нормативна структура конституційного права.

Класифікація норм конституційного права.

^ В. Аналітична вправа:

"Норма" – це те значення фрази законодавчого акту, за допомогою якого проголошується, що щось має бути, наприклад, має бути певна поведінка. Фраза "Люди не повинні брехати" виражає норму, а фраза "Люди брешуть" виражає звичайне міркування" (проф. Мішель Тропер; Франція).

^ Семінар № 3. Дія іноземного конституційного права - (2 год.)

А. Визначити зміст наступних термінів: соціальний механізм ди конституційного

права; юридичний механізм дії конституційного права; конституційно-правне регулювання; конституційно-правні стосунки; конституційні повноваження, конституційна компетенція, конституційний статус, конституційний режим, конституційний лад, конституційна відповідальність (негативна, позитивна), конституційна санкція.

^ Б. Проаналізувати: “Конституційне право – це в принципі юридична регламентація політичних відносин, що є справою далеко не з простих, адже насильство – невід’ємна частина цих відносин. 3 іншого боку, норми конституційного права адресуються до "правителів", які звично не люблять дотримуватися якихось попередньо встановлених правил... Постає питання: чи є конституційне право правом насправді? Відповідь має бути все таки ствердною... Що тут є безсумнівним, так це те, що примусити "правителів" дотримуватися певних норм конституційного права можна все таки не за допомогою жандарма, якого тут немає, не за допомогою судді..., а виключно за допомогою тиску однієї влади на іншу, під загальним контролем громадської думки" (проф. Андре Оріу; Франція).

Усне опитування:

Механізми дії конституційного права.

Конституційно-правне регулювання.

Суб'єкти конституційного права іноземних країн.

Конституційно-правні відносини в іноземних країнах.

Конституційна відповідальність в іноземних країнах.

Санкції в іноземному конституційному праві.

Семінар № 4.^ Конституція та конституціоналіз - (2 год.)

А. Визначити зміст таких термінів: конституція; матеріальна конституція; формальна конституція; юридична конституція; фактична конституція; конституція – основний закон; конституція – установчий закон; стабільність конституції; розвиток конституції; перегляд конституції; нормативна конституція; номінальна конституція; семантична конституція; конституціоналізм; псевдоконституціоналізм, верховенство конституції; конституційність; установча влада, конституанта, тверда конституція, гнучка конституція, конституційна тяглість (континюітет), конституційний дисконтинюітет, державний переворот.


Б. ^ Усне опитування:

Поняття конституції.

Види конституції іноземних держав.

Теорії конституції.

Порівняльні функції писаних конституцій іноземних держав.

Юридичні властивості писаних конституції іноземних держав.

Судова охорона конституцій іноземних держава.

Системи конституційної юрисдикції іноземних держав.

Порівняльний конституційний процес іноземних держав.

Семінар № 5.^ Складові держави-нації (2 год.)

-

А. Визначити зміст таких термінів: держава – юридична особа; держава – інститут; юридична персоналізація нації; конститутивні елементи держави; національна територія; населення держави; народ держави; суверенітет; державний суверенітет; найменування держави; столиця держави; офіційна мова; символи держави; форми держави; унітарна держава; деконцентрація; децентралізація; децентралізований унітаризм; десиметричний унітаризм; федерація; держава – суб'єкт федерації; сепаратизм; політичний регіоналізм; сецесія; консенсус; конфедерація; квазі-конфедерації; неоімперські об'єднання, ЄС, СНД.

^ Б. Аналітичні вправи:

а) на прикладі однієї з країн (за вибором) простежити порядок формування нової держави, виділивши при цьому роль таких чинників:

території, її геополітичного положення, кордонів;

населення, рівня його соціально-етнічної диференціації;

політичних сил, що боролися за державну незалежність; міжнародного середовища, в якому країна знаходилася.

б) яка різниця в правничому статусі м. Марсель (Франція) і м. Гамбурга (Німеччина)?

в) перерахуйте всі існуючі іноземні федерації і назвіть їх суб’єктів.

г) у тексті будь-якої конституції (за вибором) виокремити міжнародно-релевантні норми та їх класифікувати.


^ Перша контрольна робота

Семінар № 6. Громадянство (2 год.)

А. Визначити зміст таких термінів: підданство, громадянство, національність, філіація, натуралізація, доміцілій, репатріація, оптація, експатріація, денатуралізація, експатріація, апатріди, біпатріди, репудіація, чужинці, іноземці, втікачі, притулок.

Б. ^ Усне опитування:

Визначення громадянства в іноземному конституційному праві. Громадянство за походженням в іноземних державах. Громадянство за набуттям в іноземних державах.

Припинення громадянства в іноземних державах.

Апатріди та біпатріди – порівняльний статус в іноземних державах.

Російська політика "подвійного громадянства" – політика з "подвійним дном".

Режим чужинців в іноземних державах.

Право притулку (азилу) в іноземних державах.

Семінар № 7.^ Основні прав -[2 год.)

А. Визначення термінів: права людини, невід'ємні права, невідступні права, негативні права, позитивні права, фундаментальні права, громадянські і політичні права, соціальні права, привілеї, дискримінація, реалізація основного права, гарантованість основного права, режим реалізації основного права, захист основних прав.

^ Б. Усне опитування:

Основні права: конституційний характер і правнича природа.

Фундаментальні права.

Громадянські і політичні права.

Соціальні права.

Основні обов'язки.

Гарантії основних прав.

Захист основних прав.

Громадянська непокора.

^ В. Проаналізувати правничі межі демократії в іноземних країнах:

а) "Громадяни мають право збиратися без зброї без будь-якого попереднього дозволу. На публічних зібраннях має право бути присутньою поліція. Зібрання під відкритим небом можуть бути заборонені, коли є небезпека, що вони можуть бути загрозою для громадського спокою" (§ 79 Конституції Данії).

б) "Вияв ідей не може бути предметом судового чи адміністративного розгляду, якщо він не зачіпає моралі або прав третіх осіб, не підштовхує до скоєння злочину чи порушення громадського порядку" (ст. 6 Конституції Мексіки).

в) "Кожний, хто використовує вільність думки... для боротьби проти основ вільного демократичного ладу, втрачає це основне право. Факт і межі втрати зазначених прав встановлюються рішенням Федерального конституційного суду (ст. 18 Основного Закону ФРН). г) Забороняється "будь-яка діяльність чи пропаганда, які за своїм характером спрямовані на загрозу цілістності, суверенітету і незалежності королівства" (ст. 135 Кримінального кодексу Бельгії).

^ Семінар № 8. Представницька демократія (2 год.)

А. Визначити зміст таких термінів: демократія, пряма демократія, напівпряма демократія, народне вето, народна ініціатива, народний відклик, плебісцит, референдум, представницька демократія, виборче право, виборчий процес, система представництва, мандат, депутат, представник, національний суверенітет, народний суверенітет, абсолютна більшість, відносна більшість, конституційна більшість, принцип несумісності, політична партія, "група тиску", mass-media.

^ Б. Усне опитування^

Форми прямої та напівпрямої демократії в іноземних державах. Правнича природа депутатського мандату в іноземних державах.

Демократичні принципи виборчого права та їх дія в іноземних державах.

Виборчий процес в іноземних державах.

Виборчі системи в іноземних державах.

Політичні партії та партійні системи в іноземних державах.

"Групи тиску" в іноземних державах.

Семінар № 9.^ Системи влад (2 год.)

А. Визначити зміст таких термінів: розподіл влад, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, "мягкий" поділ влад, "жорсткий" поділ влад, механізм стримувань і противаг, парламент, глава держави, уряд, прем'єр-міністр, міністр, міністр без портфеля, інтерпеляція, депутатський запит, парламентська фракція, депутатський клуб, бюро палати, спікер, квестор, ініціатива, правило трьох читань, промульгація, право вето, імпічмент, урядова відповідальність, державна адміністрація, місцеве самоврядування, територіальна автономія, суди загальної юрисдикції, суди присяжних, лавники (жюрі), апеляційні суди.

Б. ^ Усне опитування:

Конституційна організація законодавчої влади іноземних держав. Конституційна організація виконавчої влади іноземних держав. Конституційна організація судової влади іноземних держав. Конституційно-плюралістичні режими в іноземних державах. Конституційно-монократичні режими в іноземних державах.

Друга контрольна робота

Рекомендована література

Основні джерела


1. Конституції нових держав Європи та Азії. К., УПФ, 1996.

2. Сопзііїиііопз ої їґіе УУогІсІ. Ву КоЬегї І. Масісіех. УУаз^іпдїоп: Сопдгезбіопаї Оиагїегіу Іпс., 1995.

3. Конституции зарубежных стран. М., Юрлитинформ, 2000.

4. Конституции государств Европейского Союза. М., Норма, 1997.

5. Конституции стран СНГ и Балтии. М., Юрист, 1999.

6. Конституционное право. Энциклопедический словарь. М., Норма, 2000.

7. William А. Карlin. Тhе Соnсерts аnd Меthods of Соnstitutional Lаw. Саrоlina Асаdеmіс Ргеss, 1992.

8. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. К., АртЕк, 1997.

9. Конституционное право зарубежных стран. Под ред. М.В.Баглая и др. М., Норма, 1999.

10. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Т. 1-2. Общая часть. Под ред. Б.А.Страшуна. М., 1996; Т. 3. Особенная часть. Страны Европы. Под ред. Б.А.Страшуна. М., 1997.

11. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Практикум. М., Юрист, 2000.

Додаткові джерела

1. США. Конституция и законодательные акты. М., Прогресс, 1993.

2. Французская Республика. Конституция и законодательные акты. М., Прогресс, 1989.

3. Италия. Конституция и законодательные акты. М., Прогресс, 1988.

4. КНР. Конституция и законодательные акты. М., Прогресс, 1984.

5. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М., Прогресс, 1972.

6. Михалева Н.А. Практикум по конституционному праву стран СНГ (Методические разработки и нормативные акты). М., Юридическая литература, 1998.

7. Rоskin G. МіchаеІ. Соuntrіеs аnd Соnсерts. Аn Іntrоdисtоn tо Соmрагаtіvе Роlіtісs. Тhігd Еd. Prеntісе-Наll, Nеw Jеrsеy, 1992.

8. Dеnіs Dеrbyshire аnd Іаn Dеrbyshire. World Роlitical Sustems. Аn Іntrоdисtіоn tо Соmраrаtivе Gоvеrnmеnt. Сhаmbеrs, 1991.

9. Rоbеrt J. Jjackson, Doreen Jackson. Cоntemporaru Government аnd Politics. Democracy and Authoritarianism. Prentice Hall Canada Inc., 1993.

10. Бениамин Нойбергер. Власть и политика в государстве Израиль. Часть 3: Проблема

Конституции в Израиле. Тель-Авив, 1997.

11. Сравнительное конституционное право. Под ред. В.Чиркина и др. М., Манускрипт,

1996.

12. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. М., Артикул, 1997. 13. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., Юрист, 1997.

14. Мартыненко П.Ф. Сравнительное Конституционное право. К., КДУ, 1987.

15. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. К., 1995.

16. Constance Grewe, Неlеnе Fаbri. Drоіts соnstitutionnes еurорееns. Рагіs, РUF, 1995.

17. Skrzydlo (rеd.). Роlskе рrаwо kоnstytucyjne. Lublin, Mоrроl, 1998.

18. Жак Міллер. Політико-адміністративні системи країн ЄС. К., Основи, 1996.

19. Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М., Прогресс, 1993.

20. Michel Fromont. La justice соnstіtutiоnnеl dаms lе mоnde. Р. DаІІоz, 1996.

21. Харлоф Э. Местные органы впасти в Европе. М., Финансы и статистика, 1992.

Схожі:

Програма Курсу Державне право зарубіжних країн iconПитання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу
Терміни «конституційне право» І «державне право». Співвідношення, зміст І практика їх застосування в різних країнах
Програма Курсу Державне право зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Програма Курсу Державне право зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Програма Курсу Державне право зарубіжних країн iconКомплекс конституційне право зарубіжних країн
Навчально-методичний комплекс з курсу «Конституційне право зарубіжних країн» для студентів денної І заочної форм навчання. – К.:...
Програма Курсу Державне право зарубіжних країн iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з вивчення навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів...
Програма Курсу Державне право зарубіжних країн iconУкладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б)
Робоча програма дисципліни "Державне право зарубіжних країн" для студентів спеціальності 060100"Правознавство" складена на базі типової...
Програма Курсу Державне право зарубіжних країн iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Програма Курсу Державне право зарубіжних країн iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Програма Курсу Державне право зарубіжних країн iconІспит з Конституційного права зарубіжних країн (форма проведення, критерії оцінювання знань студентів)
Навчальна дисципліна Конституційне право зарубіжних країн передбачає отримання студентами комплексу знань з теорії конституційного...
Програма Курсу Державне право зарубіжних країн iconКонституційне право зарубіжних країн програма курсу
У загальній сукупності юридичних дисциплін конституційне право займає особливе місце, що зумовлене його предметом, та разом з іншими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи