Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 icon

Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204
Скачати 375.03 Kb.
НазваЗакон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204
Дата11.09.2012
Розмір375.03 Kb.
ТипЗакон

Про внесення змін і доповнень до Закону “Про судоустрій України”:

Закон України від 24 лютого 1994 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 26.- Ст. 204.

Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 22.- Ст. 140.

Кримінально-процесуальшй кодекс України.

Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні.- Право України.- 1996.- № 1.- Ст. 31-3б.

Омельяненко Г. Ще раз про судову реформу. - Юридичний вісник України.- 1996.- 17-24 січня.

Судова реформа: Матеріали до ІІ з’їзду суддів України 20-21 жовтня 1994 р.- К., Українська правнича фундація.- 1994.- 50 с.

Юридичний словник-довідник. За ред. Ю. С. Шемшученка.- К., Феміда.- 1996. Тема 5. Арбітражні суди

Семінарські заняття

 1. Система, завдання і компетенція арбітражних судів.

 2. Особливості статусу суддів арбітражних судів.

 3. Вищий арбітражний суд України: порядок формування, склад, структура і компетенція.

Практичні завдання

І. Визначити варіанти правильних відповідей:

 1. Завданнями арбітражного суду є:

а) охорона від усяких посягань закріплених у Конституції України суспільного ладу, його політичної та економічної систем;

б) захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарчих правовідносин;

в) охорона від усяких посягань прав і законних інтересів державних підприємств, установ, організацій, колективних організацій, інших кооперативних та громадських організацій;

г) сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;

д) внесения пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності, нагляд за дотриманням господарського законодавства.

2.Єдину систему арбітражних судів становить:

а) Вищий Арбітражний Суд України;

б) Арбітражний Суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя;

в) міські (міжрайонні), районні арбітражні суди;

г) відомчі арбітражні суди.

3. Судді Вищого Арбітражного Суду України:

а) призначаються Президентом України;

б) призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України;

в) обираються Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України;

г) призначаються Головою Вищого Арбітражного Суду України;

4. Судді Арбітражного Суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя:

а) призначаються Президентом України за поданням Міністерства юстиції України, погодженим з Вищим Арбітражним Судом України;

б) обираються Верховною Радою України за поданням Голови Вищого Арбітражного Суду України;

в) призначаються Головою Вищого Арбітражного Суду України.

II. Задачі

1. Рішенням арбітражного суду м.Києва був задоволений позов заводу “Маяк” до заводу "Світанок" про пепедачу із його незаконного володіння майна. Завод "Світанок" відмовився виконати рішення арбітражного суду. Завод "Маяк" звернувся до арбітражного суду з листом про забезпечення виконання рішення арбітражного суду м.Києва.

Чи правомірні дії заводу "Світанок"? Як має поступити арбітражний суд м.Києва?

 1. Голова селянського (фермерського) господарства Яремчук О. І. уклав з Немирівським м’ясопереробним малим підприємством “Поділля” договір про поставку 10 бичків загальною вагою 4000 кг. Яремчук О. І. виконав своє зобов’язання у терміни, передабчені договором. Мале ж підприємство, посилаючись на відсутність на рахунку грошей, виплатило Яремчуку О. І. лише половину належної йому суми, а решту пообіцяло виплатити через 6 місяців, тобто у наступному році. Це не влаштовувало Яремчука О. І. і він подав позовну заяву до обласного арбітражного суду.

^ Як має поступити арбітражний суд?

 1. Комерційно-торговельне об’єднання "Укооппромторг" звернулось до арбітражного суду про визнання недійсним акта виконавчого комітету міськради про відмову йому у реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності малого підприємства, засновником якого було об’єднання. Арбітражнмй суд задовольнив позовну заяву комерційно-торговельного об’єднання і зобов’язав виконком міськради видата посвідчення про реєстрацію протягом 10 днів. Виконавчий комітет не виконав рішення арбітражного суду про проведення державної реєстрації малого підприємства.

Як має поступити арбітражний суд?

Варіант: Мале підприємство, яке не є юридичною особою, самостійно звернулось до арбітражного суду з аналогічним позовом.

Нормативно-правові акти та література до теми:

Про арбітражний суд: Закон України від 4 червня 1991 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 36. – Ст. 469.

Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд" в зв’язку з створенням арбітражного суду м.Севастополя: Закон України від 30 червня 1993 р.- Голос України.- 1993.- 16 липня.

Арбітражний процесуальний кодекс України.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 6.- Ст. 56.

Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України:

Закон України від 30 червня 1993 р.- Голос України.- 1993.- 16 липня.

Про утворення арбітражного суду м.Севастополя: Постанова Верховної Ради України від 16 грудня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 7.- Ст. 48.

Про Міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р.- Голос України.- 1994.- 20 квітня.

Побірченко І. І. Проблеми статусу міжнародних арбітражних судів в світлі конституційних вимог.- Вісник академії правових наук.- Хакрів.- 1993.- № 1.- Ст. 121-126.

Науково-практичний коментар до Арбітражного процесуального кодексу України.- Харків.- 1995.- 271 с.

Титов М., Шелестов В. Арбітражні суди України.- Право України.- 1992.- № 9.- Ст. 24-26.

Тема 6. Прокуратура України

Семінарське заняття: 2 години

 1. Прокуратура в системі правоохоронних органів. Її завдання та функції.

 2. Система та структура органів прокуратури України.

 3. Галузі прокурорського нагляду.

 4. Кадрове забезпечення діяльності органів прокуратури.

Практичні завдання

1. Визначити варіанти правильних відповідей на такі питания:

1. Основними функціями прокуратури є:

а) нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами;

б) нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, що містять ознаки злочину;

в) нагляд за додержанням законів при розгляді справ у судах;

д) підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в судах

кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні порушення і господарських спорів у арбітражних судах;

є) нагляд за виконанням законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, при виконанні покарань та застосуванні інших заходів примусового характеру, які призначаються судом;

ж) нагляд за додержанням законів у Збройних Силах і органах Служби національної безпеки Украни;

з) боротьба з розкраданнями загальнодержавної власності.

2. Генеральний прокурор України призначається:

а) Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України;

б) Верховною Радою України за спільним поданням Голови Верховної України та Президента України;

в) Президентом України;

г) Верховною Радою України за поданням Президента України.

З. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва, їх заступники, міські, районні, міжрайонні прокурори призначаються:

а) Верховною Радою України за поданням Генерального прокурора;

б) Генеральним прокурором за погодженням з відповідними радами народних депутатів;

в) Президентом України;

г) Генеральним прокурором України.

4. Систему органів прокуратури становлять:

а) Генеральна прокуратура України;

б) прокуратури Автономної Республіки Крим, обласні, міста Києва;

в) міжобласні прокуратури;

г) міські, районні, міжрайонні, а також інші прирівняні до них прокуратури.

 1. Актами прокурорського нагляду є:

а) протест прокурора;

б) окрема ухвала прокурора;

в) рішення прокурора;

г) припис прокурора;

д) подання прокурора;

є) постанова прокурора;

ж) наказ прокурора;

з) розпорядження прокурора.

 1. Повноваження прокурора в суді:

а) є учасником судового розгляду і користується рівними з іншими учасниками правами;

б) здійснює вищий нагляд за додержанням законів у судовому засіданні;

в) дає вказівки суду з приводу застосування закону і міри покарання стосовно підсудного;

г) слідкує за дотриманням порядку у судовому засіданні;

д) підтримує державне обвинувачення в суді.

ІІ. Задачі

 1. Михайленко В. Н. звернувся до прокурора у зв’язку з тим, що керівник підприємства, де він працює, видав наказ про заміну щорічної відпустки грошовою компенсацією. Прокурор роз'яснив Михайленку В. Н., що згідно з чинним законодавством заміна відпустки грошовою компенсацією не допускається.

Як має поступити прокурор?

2. У процесі ревізії фінансово-господарської діяльності кондитерської фабрики м.Тростянця були виявлені численні факти розкрадання окремими працівниками матеріальних цінностей, які містять ознаки кримінального злочину. В акті ревізії, який був надісланий прокурору, зазначалося, що ці факти стали можливими внаслідок недбалого відношення керівництва фабрики щодо забезпечення належної охоронності державного майна та усунення причин і умов, які сприяли його розкраданню.

Як має поступити прокурор у даній ситуації?

 1. Беручи участь у засіданні виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради народних депутатів, прокурор міста встановив, що на засідання із 13 членів виконкому були присутні лише 8, Незважаючи на це, виконавчий комітет прийняв рішення з питань управління комунальною власністю і розвитку місцевого самоврядування.

Яке рішення має прийняти прокурор?

4. Підтримуючи державне обвинувачення в суді з кримінальної справи, яка порушена проти Зінька за ознаками ч. 1 ст. 117 (згвалтування), прокурор дійшов висновку, що дані судового слідства не підтверджують обвинувачення підсудного. У ході судового розслідування, зокрема, з’ясувалося, що потерпіла обмовила Зінька через те, що той не виконав обіцянку одружитися з нею.

Яке рішення має прийняти прокурор?

5.Прокурор міста звернувся до арбітражного суду про стягнення з малого підприємства "Аврора" 5 млрд. грн. на користь приватного банку.

Чи правомірні дії прокурора?

Як має поступи арбітражний суд?

Нормативно-правові акти та література до теми:

Конституція України.

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 52.- Ст. 793.

Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про прокуратуру”: Закон України від 20 листопада 1993 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 50.- Ст. 474.

Дисциплінарний статут прокуратури України: затверджений Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 4.- Ст. 15.

Положения про класні чини працівників органів прокуратури України: затверджено Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 4.- Ст. 14.

Роль та завдання органів прокуратури в реалізації положень нової Конституції України: Виступ Президента України Л. Кучми на розширеному засіданні Колегії Генеральної прокуратури України 9 липня 1996 року- Закон і бізнес, 1996. 7 липня, № 29.

Бандурка О. Прокуратура: думки про її реорганізацію.- Право України.- 1995.- 3 8.- Ст. 40-43.

Михайленко О. Чи відповідає прокуратура України демократичним принципам права.- Закон і бізнес.- 1996.- 17 квітня.

Закон України про прокуратуру: Науково-практичний коментар.- Харків.- 1993.- 175 с.

Прокурорський нагляд в Україні: Навч. посібник / Під ред. проф. Грошевого Ю. М., доцента Марочкіна І. С.- Харків, Українська державна юридична академія.- 1994.- 196 с.

Шумський П. Прокуратура в системі державних органів України: Навч. посібник.- Хмельницький.- 1996.- 54 с.

Тема 7. Органи внутрішніх справ та служба безпеки України Семінарське заняття: 2 години

1. Система органів внутрішніх справ України, їх структура, завдання та повноваження.

2.Основні напрями діяльності органів внутрішніх справ.

 1. Міністерство внутрішніх справ України і його завдання, структура та повноваження.

 2. Система органів Служби безпеки, їх структура, завдання, повноваження та основні напрями діяльності.

Практичні завдання

1. Мусілка Г. П. на прийомі у міліції заявила, що продавець комерційного овочевого кіоску "Лаванда" постійно обраховує покупців шляхом недоважування продутів. Працівник міліції, роз'яснивши Мусілці, що нагляд за дотриманням правил торгівлі комерційними кіосками не входить до компетенції органів міліції, порекомендував їй звернутись до органів захисту прав споживачів. Чи правильно поступив працівник міліції?

2. Контролер трамвайно-тролейбусного управління м.Києва Бойко Л. звернувся до працівника міліції з проханням затримати громадянина, який відмовився платити штраф за безкоштовний проїзд у тролейбусі і не назвав свого прізвища. Працівник міліції, посилаючись на зайнятість і на те, що "ловити зайців" це не справа міліції, відмовив контролеру у його проханні.

Чи правомірні дії працівника міліції?

3. Петренко Н. С. звернулася до прокурора зі скаргою на працівників міліції, які відмовили їй у порушенні кримінальної справи. На прийомі вона повідомила, що 5 вересня 1999 р. у неї в автобусі № 71 був викрадений гаманець, в якому було 100 доларів, 700 грн. та паспорт. Про це вона того ж дня заявила у міліцію. У порушенні справи їй відмовили через недбале ставлення до зберігання особистого майна.

Чи правильно поступили працівники міліції? Які заходи вони повинні були вжити при отриманні заяви Петренко Н. С.?

4.Мати неповнолітнього Петренка М. О. звернулася до міліції з проханням з’ясувати місцезнаходження її сина, котрий третю добу (за повідомленням його товариша) був затриманий працівником міліції.

Чи правомірні дії працівника міліції?

 1. Солоха М. О., перебуваючи в стані сп’яніння, грубо порушував громадський порядок: приставав до перехожих, ображав їх людську гідність. На вимогу працівника міліції припинити правопорушення Солоха, погрожуючи йому розправою, намагався втекти з місця події. Працівник міліції оголив вогнепальну зброю і вистрелив у Солоху, поранивши його у ногу.

Чи правильно застосував працівник міліції зброю?

Варіант: Солоха вчинив тяжкий злочин і намагався втекти з місця злочину.

 1. Відповідно до ст. 1 Закону “Про Службу безпеки України” Служба безпеки України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

Що ви розумієте під поняттям "державна безпека України" і яке його співвідношення з поняттям “національна безпека України”?

З'ясуйте місце і роль Служби безпеки України у забезпеченні національної безпеки України.

7. До обласного управління Служби безпеки України надійшли відомості про те, що неповнолітній 15 грудня 1999 р. розбив у комерційному кіоску вітрину і викрав звідти 15 пляшок різноманітних спиртних напоїв та 10 блоків цигарок “Мальборо”.

Яке рішення має прийняти управління Служби безпеки України? Чи підвідомчі такі справи органам Служби безпеки україни? Обгрунтуйте свою відповідь.

8.Назвіть основні порушення митних правил.

9. Яку постанову може винести службова особа митного органу України після розгляду справи про порушення митних правил?

10. Під час митного контролю у власному автомобілі Кучерявого О. М. було виявлено золоті вироби на суму 15000 грн., які знаходились в спеціально обладнаному тайнику.

Яке рішення має прийняти службова особа митного органу?

11. Працівникам и ДАІ м.Зіпоріжжя під час огляду приватного автомобіля, в якому знаходились два громадянина Республіки Польща, було виявлено 300 кг нікелю, на вивіз якого за межі України введено режим ліцензування. Цей метал громадяни Республіки Польща скупили на внутрішньому ринку України у приватних осіб та підприємств. По цьому факту митниця порушила кримінальну справу за ознаками ст. 70 КК України (контрабанда).

Чи правомірні дії міліції?

Чи мало місце порушення митних правил?

Нормативно-правові акти та література до теми:

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 4.- Ст. 20.

Про внесення змін і доповнень до статті 7 Закону України “Про міліцію”: Закон України від 26 червня 1994 р.- Голос України.- 1994.- 8 липня.- № 128.

Про орперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 22.- Ст. 303.

Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”: Закон України від 7 линия 1992 р.- Голос України.- 1992.- 8 серпня.

Про Міністерство внутрішніх справ України: Положення, затверджене розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р.- Голос України.- 1992.- 20 жовтня.

Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України: від 29 липня 1991 р. № 114 “Про затвердження положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України”: Наказ МВС України № 358 від 13 серпня 1991 р.

Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 403 від 18 вересня 1991 р.

Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 27.- Ст. 382.

Про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового та фінансового забезпечення Служби безпеки України від 19 грудня 1992 р.: Положення, затверджене постановою Верховної Ради України від 25 березня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 27.- Ст. 384.

Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення.- Х.: Основа.- 1996.- 398 с.

Тема 8. Органи попереднього розслідування

Питання для самостійної підготовки студентів

1. Органи дізнання, їх система та компетенція.

2. Поняття, види та завдання органів попереднього розслідування.

3. Структура та компетенція органів попереднього слідства.

Практичні завдання

1. В чому полягають обов’язки і права особи, що проводить дізнання.

2. Назвати повноваження начальника органу дізнання.

З. В чому полягають права та обов’язки начальника слідчого підрозділу?

4. Розкрити сутність повноважень слідчого.

5. Які вимоги пред'являються до осіб, що призначаються на посаду слідчого?

6. Чи має право проводити слідчі дії народний депутат, член спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України?

Нормативно-правові акти та література до теми?

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Митний кодекс України.

Про прокуратуру: Закон України від 5 лютого 1991 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 53.- Ст. 17, 46, 48.

Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 27.- Ст. 382; Голос України.- 1992.- 13 травня.- № 87.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р.- Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 22.- Ст. 303; Голос України.- 1992.- 27 березня.

Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”: Закон України від 7 липня 1992 р.- Голос України.- 1992.- 8 серпня.

Інструкція про проведення дізнання у Збройних Силах України: Затверджене наказом Міністра оборони України № 235 від 28.08.1995 р.- Юридичний вісник України.- 1996.- 1-15 травня.- № 18-19.

Кримінальний процес України: Підручник (М. М. Міхеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко).- К., Либідь.- 1992.- 330 с.

Письменний Д. П. Повноваження начальника органу дізнання и особи, яка проводить дізнання. - Науковий вісник Української академії внутрішніх справ.- К., 1996.- № 1.- С. 92-97.

Тема 9. Органи та установи юстиції України

Питання для самостійної підготовки студентів

 1. Поняття органів юстиції.

2. Система органів юстиції в Україні.

3. Міністерство юстиції України: завдання, функції, структура.

4. Міністерство юстиції Автономної Республіки Крим, Управління юстиції областей, міст Києва та Севастополя. Їх структура та повноваження.

5. Система нотаріату та основні напрями його діяльності.

Практичні завдання

1. На попередньому слідстві та у судовому засіданні Баглай не визнавав себе винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 81 КК України (розкрадання державного майна у особливо великих розмірах).

У ході судового слідства Баглай заявив, що він відмовляється від адвоката, оскільки його позиція розходиться з позіцією адвоката. Адвокат підтвердив, що його позиція розходиться з позицією Баглая і він змушешй визнати його винним.

Чи правомірні дії адвоката?

 1. Потапов тривалий час працював слідчим прокуратури, де в його провадженні було 5 кримінальних справ, які були передані іншому слідчому прокуратури. 3 листопада 1995 року Потапов перейшов на роботу до колегії адвокатів. Згодом до нього звернувся родич обвинуваченого з кримінальної справи, яка раніше знаходилась у провадженні Поталова, з проханням укласти угоду про захист його (обвинуваченого) інтересів у суді.

Як має поступити Потапов?

3. Альошин уклав угоду з адвокатом Толмаковим про захист його інтересів у суді. В ході судового слідства адвокат Толмаков заявив клопотання про звільнення його від обов’язків захисника інтересів Альошина, оскільки останній може здійснювати захист самостійно.

Чи правомірні дії адвоката?

4. Обвинувачений Антонович під час чергового побачення з адвокатом Михайловим повідомив йому, що крім тих злочинів, які вказані в постанові про притягнення його як обвинуваченого, він здійснив ще викрадення автомаши. Адвокат поділився цією інформацією зі своїми колегами-адвокатами.

Оцініть поступок адвоката з правової точки зору.

Нормативно-правові акти та література до теми:

Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 39.- Ст. 383.

Положения про Міністерство юстиції України: Затверджено указом Президента України 3 жовтня 1992 р.- Голос України.- 1992.- 13 жовтня.

Про типове положення про управління юстиції обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: затверджено Постановою КМ України № 98 від 9 лютого 1993 р.- Урядовий кур’єр.- 1993.- березень.

Онопенко В. Поточні й перспективні завдання органів юстиції.- Право України.- 1994.- № 3-4.- Ст. 3-5.

Стефанюк В. Організаційне забезпечення судової діяльності в республіці.- Радянське право.- 1991.- № 5.- Ст. 3-7.

Тертичний В., Кульчицький І., Черниш В. Правове становления відділів і консультантів по організаційному забезпеченню діяльності судів.- Право України.- 1996.- № 6.- Ст. 23-25, 95.

Питання до іспиту (заліку)

 1. Правоохоронна діяльність: їх ознаки, поняття і завдання.

 2. Предмет і система дисципліни "Судові та правоохоронні органи".

3. Система правоохоронних органів України.

4. Основні направлення діяльності правоохоронних органів України.

5. Поняття і зміст судової влади.

6. Співвідношення судової влади з іншими гілками влади.

7. Конституційне поняття правосуддя.

8. Суд як орган судової влади.

9. Принципи правосуддя.

10. Судова система України.

11. Система судів загальної юрисдикції.

12. Завдання судово-правової реформи в України.

13. Сутність і зміст понять незалежності і недоторканості суддів України.

14. Система судів загальної юрисдикції.

15. Найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції, його структура і повноваження.

16. Термін повноважень суддів загальної юрисдиції. Порядок їх призначення та обрання.

17. Конституційні вимоги до суддів України.

18. Порядок обрання Голови Верховного Суду України, його повноваження.

19. Колегії Верховного Суду України, їх повноваження.

20. Пленум Верховного Суду України, його склад і повноваження.

21. Президія Верховного Суду України, її функції.

22. Поняття розгляду справ у порядку нагляду.

23. Касаційний порядок розгляду справ.

24. Поняття судової інспекції.

25. Структура обласного суду.

26. Повноваження Президії обласного суду.

27. Повноваження Колегії обласного суду.

28. Районний (місцевий) суд, порядок його створення і повноважень.

29. Кваліфікаційні комісії судів.

30. Вища рада юстиції, порядок обрання і повноваження.

31. Основні положення Закону “Про арбітражний суд”.

32. Вищий арбітражний суд, його структура і склад.

33. Система арбітражних судів України.

34. Юрисдикція арбітражних судів.

35. Завдання арбітражних судів.

36. Склад обласних арбітражних судів.

37. Президія обласного арбітражного суду, її склад і повноваження.

38. Повноваження голови обласного арбітражного суду і його заступників.

39. Структура Вищого арбітражного суду.

40. Повноваження Вищого арбітражного суду.

41. Пленум Вищого арбітражного суду, його склад повноваження.

42. Судові колегії Вищого арбітражного суду.

43. Кваліфікаційні категорії суддів арбітражних судів.

44. Поняття арбітражного процесу.

45. Підсудність Вищого арбітражного суду.

46. Поняття Конституційної юрисдикції.

47. Конституційний Суд України, його повноваження.

48. Склад Конституційного Суду України, порядок його оформления, термін повноважень.

49. Порядок обрання Голови Конституційного Суду, його повноваження.

50. Рішення і висновки Конституційного Суду.

51. Органи і посадові особи, що наділені правом звернення до Конституційного Суду.

52. Вимоги до суддів Конституційного Суду.

53. Припинення повноважень суддів Конституційного Суду України.

54. Структура Конституційного Суду України.

55. Повноваження секретаріату Конституційного Суду України.

56. Колегії суддів Конституційного Суду України.

57. Поняття і зміст Конституційного подання, звернення.

58. Порядок Конституційного провадження.

59. Пленарне засідання Конституційного Суду, його повноваження.

60. Колегії суддів Конституційного Суду, їх повноваження, порядок обрання.

61. Повноваження секретаря колегії суддів Конституційного Суду.

62. Загальна характеристика Закону України “Про Конституційний Суд України”.

63. Порядок відкриття Конституційного провадження.

64. Поняття процесуальної ухвали колегії суддів Конституційного Суду України.

65. Суб’єкти Конституційного провадження.

66. Акти пленарного засідання Конституційного Суду.

67. Конституційні повноваження Прокуратури України.

68. Загальна характеристика Закону України “Про прокуратуру”.

69. Система органів Прокуратури України.

70. Структура органів Прокуратури України.

71. Генеральний Прокурор України, порядок обрання і повноваження.

72. Місце Прокуратури в системі органів державної влади.

73. Структура Генеральної Прокуратури України.

74. Перехідні положення Конституції України про прокуратуру.

75. Поняття загального нагляду Прокуратури.

76. Слідча функція органів Прокуратури.

77. Вимоги до працівників органів прокуратури.

78. Класні чини працівників органів Прокуратури.

79. Підтримання державного обвинувачення.

80. Представницьво інтересів громадянина і держави в суді, прокуратурі.

81. Сутність і зміст прокурорського нагляду за органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю.

82. Прокурорський нагляд за дотриманням законів про виконання судових рішень у кримінальних справах.

83. Акти прокурорського реагування на порушення законності.

84. Характеристика структури і повноважень районних (місцевих) прокуратур.

85. Порядок призначення працівників Прокуратури.

86. Оснеовні завдання і функції Міністерства Юстиції України.

87. Структура Міністерства Юстиції України.

88. Система органів юстиції України.

89. Повноваження регіональних органів юстиції.

90. Департамент Міністерства Юстиції.

91. Правові взаємовідносини Міністерства Юстиії з судами загальної юрисдикції.

92. Повноваження судового департаменту Міністерства Юстиції.

93. Повноваження департаменту правових послуг Міністерства Юстиції.

94. Повноваження департаменту правової політики Міністерства Юстиції.

95. Департамент проектування нормативних актів Міністерства Юстиції.

96. Функції обласних управлінь юстиції.

97. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів України.

98. Система і структура Міністерства Внутрішніх Справ.

99. Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ.

100. Завдання органів внутрішніх справ.

101. Органи попереднього слідства в Україні.

102. Органи дізнання.

103. Завдання органів міліції, їх структура.

104. Структура, обов’язки і повноваження внутрішніх військ.

105. Правові основи застосування заходів фізичного впливу і зброї органами внутрішніх справ.

106. Загальна характеристика Закону України "Про міліцію".

107. Поняття служби безпеки Украшїн, її завдання.

108. Система і організація діяльності СБУ.

109. Повноваження Служби Безпеки України.

110. Кадри Служби Безпеки України.

111. Контроль за діяльністю СБУ.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Виконання контрольних робіт – важлива форма вивчення студентами пропонованої дисципліни, напрям формування умінь та навиків роботи з нормативними та іншими літературними формами, здатності оцінювати практику роботи судових та правоохоронних органів.

Самостійна робота має бути показником того, в якій мірі студент навчився орієнтуватися в основних питаннях конституційного права.

Одночасно вона має своєю метою навчаити студента самостійно працювати над книгою, нормативним матеріалом вільно викладати свої думки, робити правильні висновки та обгрунтувати узагальнення.

Основні вимоги, що пред’являються до контрольних робіт

 1. Робота повинна бути написана самостійно, а не бути компіляцією рекомендованих джерел.

 2. При написанні роботи слід обов’язково робити посилки на використану літературу.

 3. Не можна робити посилання на полях чи в самому тексті контрольної роботи. Це робиться лише внизу сторінки.

 4. Доцільно, щоб студент визначив власне ставлення до відповідних фактів, подій, наукових точок зору.

 5. При написанні роботи треба використовувати новітні правові акти та наукові джерела.

Теми контрольних робіт для заочного навчання

 1. Предмет та система курсу “Судові та правоохоронні органи України”.

2.Загальна характеристика концепції судово-правової реформи в Україні.

3. Законодавчі джерела курсу "Судові та правоохоронні органи України".

4. Поняття судової влади та її ознаки.

5. Роль судової влади в правовій державі.

6. Поняття правосуддя та його основні риси.

7. Форми правосуддя.

8. Поняття та система припципів правосуддя.

9. Здійснения правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і судом.

10. Здійснення правосуддя тільки судом.

11. Незалежність суддів і підкорення їх лише закону.

12. Колегіальний та однособовий розгляд справ у суді.

13. Гласність судового розгляду.

14. Мова судочинства.

15. Забезпечення обвинуваченому права на захист.

16. Поняття судової системи. Судова ланка. Судова інстанція.

17. Загальна характеристика Закону України “Про судоустроій”.

18. Система касаційних інстанцій.

19. Суди, що розглядають справи в порядку нагляду.

20. Загальна характеристика Закону України “Про статус суддів”.

21. Вимоги до кандидатів у судді.

22. Гарантії незалежності суддів.

23. Кваліфікаційні комісії суддів.

24. Загальна характеристика Закону України “Про Конституційний Суд України”.

25. Склад Конституційного Суду України та його повноваження.

26. Порядок утворення, структура та повноваження Верховного Суду України.

27. Порядок обрання Верховного Суду України.

28. Пленум Верховного Суду України. Його склад та повноваження.

29. Судові колегії Верховного Суду України та їх повноваження.

30. Права та обов’язки Голови Верховного Суду України.

31. Склад і компетенція обласних і рівних їм судів.

32. Президія обласного суду та її повноваження.

33. Система та компетенція військових судів.

34. Склад і компетенція районного (міського) суду.

35. Порядок формування та компетенція міжрайонного (окружного) суду.

36. Права та обов’язки голови міжрайонного (окружного) суду.

37. Загальна характеристика Закону України “Про арбітражний суд”.

38. Склад та порядок обрання Вищого арбітражного суду України.

39. Система арбітражних судів України.

40. Загальна характеристика Закону України “Про прокуратуру”.

41. Принципи організації і діяльності прокуратури.

42. Фупкції прокуратури.

43. Система органів прокуратури України.

44. Нотаріат в Україні. Правовий статус та повноваження.

45. 3авдання прокурорського нагляду за законністю в діяльності органів дізнання та попереднього слідства.

46. Участь прокурора в розгляді справ у судах.

47. Слідчі прокуратури, їх правове становище згідно Закону України “Про прокуратуру”.

48. Система органів МВС України.

49. Закон України “Про міліцію”. Загальна характеристика та структура закону.

50. Структура апарату МВС України.

51. Характеристика Закону України від 25 березня 1992 р. “Про Службу безпеки України”.

52. Органи попереднього слідства України.

53. Слідчий аппарат МВС України. Його структура та компетенція.

54. Органи дізнання в Україні.

55. Міліція як орган дізнання.

56. Основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України та його органів.

57. Організаційне забезпечення діяльності судів.

58. Загальна характеристика суду та прокуратури країн Західної Європи.

VІІІ. Зразки контрольних матеріалів

а) Зразок навчального матеріалу для поточного контролю

Обєкт контролю: Успішність виконання студентом завдань до семінарського заняття, опанування рекомендованих джерел та додаткової літератури, опрацювання матеріалів для самостійної роботи.

Форми контролю: Усне і фронтальне опитування, письмові контрольні роботи, обговорення нормативно-правових актів та літературних джерел, перевірка індивідуальних завдань (рефератів, контрольних робіт).

Оцінювання: Навчальна діяльність студента вважається успішною за умови задовільного виконання обов’язкових завдань та систематичного відвідування аудиторних занять.

^ Тема семінарського заняття: Органи попереднього розслідування (2 години)

Мета: З’ясувати структуру та компетенцію органів попереднього розслідування.

Завдання: Ознайомити студентів з діючою системою органів попереднього розслідування, їх завданнями та повноваженнями.

План заняття

1. Поняття та види органів попереднього розслідування.

 • Кримінально-процесуальний кодекс України.

 • Кримінальний процес України: Підручник (М.М.Міхнеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко).- К., 1992.

Визначити поняття органу попереднього розслідування, його місце і роль в системі правоохоронних органів.

 1. Структура та компетенція органів попереднього розслідування.

- Кримінально-процесуальний кодекс України.

- Кримінальний процес України: Підручник (М. М. Міхнеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко).- К., 1992.о

- Шумський П. Прокуратура в системі державних органів України.

Навчальний посібник.- Хмельницький.

Розглянути структуру органів попереднього розслідування, їх завдання та повноваження відповідно чинного законодавства.

Практичні завдання:

 1. Назвати повноваження начальника слідчого відділу.

 2. Розкрити сутність повноважень слідчого.

 3. Які вимоги пред’являються до осіб, що призначаються на посаду слідчого.

 4. Чи має право проводити слідчі дії народний депутат, член спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України?

 5. Визначити відмінності між слідчим відділом і органом дізнання.

б) Рубіжний контроль

Об’єкти контролю є:


Тема 2 (судова система України та статус суддів),


Тема 3 (Конституційний Суд України).

Матеріали для рубіжного контролю

 1. Поняття судової системи.

 2. Судова ланка. Судова інстанція.

 3. Система касаційних інстанцій.

 4. Вимоги до кандидатів у судді.

 5. Гарантії незалежності суддів.

 6. Склад Конституційного Суду та його повноваження.

 7. Порядок утворення, структура та повноваження Верховного Суду України.

 8. Пленум Верховного Суду України та його повноваження.

 9. Судові колегії Верховного Суду та їх повноваження.

 10. Склад і компетенція обласних судів.

 11. Система та компетенція військових судів.

 12. Районний (міський) суд та його компетенція.

 13. Порядок обрання суддів Конституційного Суду України.

 14. Аппарат районного (міського) суду та його завдання.

Форма контролю: Діалогічне експрес-опитування.

Література:

Конституція України.

Про судоустрій України. Закон України зі змінами і доповненнями.

Про Конституційний Суд України. Закон України від 16 жовтня 1996 р.

в) Підсумковий контроль

Обєкт контролю: Успішність засвоєння теоретичних знань, практичних навичок і вмінь, передбачених програмою.

^ Форма контролю: контрольна робота (індивідуальний варіант). Оцінювання: На основі запропонованого варіанту зарахування відбувається за умови повної і розгорнутої відповіді на всі три запитання варіанту ККР.

Зразок питань за рівневим індексом (ККЗ)

 1. Предмет та система курсу “Судові та правоохоронні органи України”.

 2. Загальна характеристика Закону України “Про статус суддів”.

 3. Принципи організації діяльності прокуратури.

Веріант 2

 1. Законодавчі джерела курсу “Судові та правоохоронні органи України”.

 2. Вимоги до кандидатів у судді.

 3. Загальна характеристика Закону України “Про прокуратуру”.

Варіант 3

 1. Поняття судової влади та її ознаки.

 2. Гарантії незалежності суддів.

 3. Функції прокуратури.

Варіант 4

 1. Роль судової влади в правовій державі.

 2. Кваліфікаційні комісії суддів.

 3. Система органів прокуратури України.

Варіант 5

 1. Поняття правосуддя та його основні риси.

 2. Загальна характеристика Закону України “Про Конституційний Суд України”.

З. Правовий статус та повноваження нотаріату.

Варіант 6

1. Форми правосуддя.

2. Склад Конституційного Суду України та його формування.

3. Завдання прокурорського нагляду за законністю в діяльності органів дізнання та попереднього слідства.

Варіант 7

1. Поняття та система принципів правосуддя.

2. Повноваження Конституційного Суду України.

 1. Участь прокурора у розгляді справ у судах.

Варіант 8

1. Здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законо і судом.

2. Порядок утворення, структура та повноваження Верховного Суду України.

3. Слідчі прокуратури та їх повноваження.

Варіант 9

 1. Здійснення правосуддя.

 2. Порядок обрання Верховного Суду України.

 3. Система органів МВС.

Варіант 10

 1. Незалежність суддів.

 2. Повноваження Пленуму Верховного Суду України.

 3. Загальна характеристика Закону України “Про міліцію”.

Варіант 11

 1. Колегіальний та одноособовий розгляд справ у суді.

 2. Повноваження судових колегій Верховного Суду України.

 3. Загальна характеристика Закону України “Про Службу безпеки України”.

Варіант 12

1. Гласність судового розгляду справ.

2.Склад і компетенція обласних судів.

3.Органи попереднього слідства.

Варіант 13

 1. Система касаційних інстанцій.

2. Повноваження Президії обласного суду.

З. Слідчий апарат МВС та його компетенція.

Варіант 14

 1. Поняття судової системи.

 2. Система та компетенція військових судів.

З. Органи дізнання в Україні.

Варіант 15

 1. Суди, що розглядають справи в порядку нагляду.

 2. Склад та компетенція районого (міського) суду.

 3. Міліція як орган дізнання.

Варіант 16

1. Порядок обрання (призначення) суддів судів загальної юрисдикції.

2. Система арбітражних судів України.

З. Система органів юстиції в Україні.

Варіант 17

1. Вимоги до кандидатів у судді.

 1. Порядок обрання арбітрів.

 2. Загальна характеристика Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”.

Варіант 18

 1. Кваліфікаційні комісії суддів.

 2. Аппарат арбітражного суду.

 3. Управління єстиції області та його функції.


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Мета методичних вказівок – надати допомогу студентам у вивченні курсу “Судові та правоохоронні органи України”. Послідовність розміщення завдань відповідає системі викладання курсу навчальної дисципліни.

З метою глибшого оволодіння необхідним обсягом знань щодо розуміння місця і ролі правоохоронних органів у забезпеченні законності і правопорядку в Україні, формування у студентів уміння не лише орієнтуватися в існуючому масиві законодавчих актів, а й правильно застосовувати їх на практиці, в методичних вказівках передбачені теоретичні питання, тести, а також ділові ігри та задачі. Завдання підібрані таким чином, щоб охопити найважливіші аспекти формування, організації і функціонування правоохоронних органів в Україні.

Під час підготовки до занять студента повинні досконало вивчити рекомендовану літературу та основні нормативні акти. При цьому вони мають передусім засвоїти теоретичний матеріал, а потім лише приступати до розв’язання практичних завдань.

При розв’язанні практачних завдань студенти мають насамперед уважно прочитати умову задачі і з’ясувати, на вирішення яких саме питань спрямована ця задача, а потім підібрати необхідний нормативний матеріал і дати вичерпну аргументовану відповідь з посиланням на відповідні статті законодавчих актів.

Поєднання теоретичної підготовки із розв’язанням конкретних життєвих ситуацій – важлива умова підвищення якості підготовки майбутніх юристів.

Тема 1. Вивчаючи тему “Предмет, система та основні поняття дисципліни “Судові та правоохоронні органи”, студенту слід ознайомитись, крім навчальних посібників. З Постановою Верховної Ради України “Про концепцію судово-правової реформи в Україні”, а також з науковими публікаціями, зокрема:

 • А. Маляренко. Вступ і явні проблеми становлення судової влади в Україні. “Право України”.- 1996.- № 1.

 • В. Нор. Судова реформа в Україні: недостатки, прорахунки.- К., 1993.- Ст. 423-424.

Тема 2-5. Вивчаючи судову систему України, студенти повинні ознайомитись, перш за все, за законодавчою базою, зокрема:

 • Законом “Про Конституційний Суд України” від 03.06.1992 р.;

 • Законом “Про судоустрій України” від 05.06.1981 р. та внесеним до нього змінами від 24.02.1994 р.;

 • Законом “Про арбітражний суд” від 04.06.1991 р.;

 • Законом “Про статус суддів” від 15.12.1992 р.

Засвоїти матеріали про систему, структуру і повноваження цих судів, відмінність конституційної юрисдикції від юрисдикції загальних судів, порядок обрання суддів, повноваження відповідних колегій. Вміти дати визначення понять “Судова влада”, “Правосуддя”, судові інстанції та інше.

Тема 6. Використовуючи Конституцію України, Закон України “Про прокуратуру” від 05.ХІ.1991 р., а також роботи О. Бандурка – Прокуратура: думки про її організаці. “Право України” № 8.- Ст. 40-43, О. Михайленко – Чи відповідає прокуратура України демократичним принципам права. “Закон і бізнес”.- 1996, 17 квтіня, та навчальний посібник П. Шумського – “Прокуратура в системі державних органів України”.- Хмельницький, 1996.- Ст. 54, вивчити питання про завдання і функції прокуратури, систему і структуру її органів, галузі прокурорського нагляду і програми її реформування.

Тема 8. Вивчаючи тему – Органи внутрішніх справ та Служби безпеки України студенти повинні ознайомитись з законами України “Про міліцію”, “Про службу безпеки України” та науковою літературою, передбаченою планом семінарських занять.

В процесі підготовки студенти повинні засвоїти матеріали про систему, структуру, завдання і повноваження органів внутріщніх справ, основні напрямки їх діяльності, права і обов’язки міліції.

Одночасно вивчити систему, структуру, повноваження та основні напрямки діяльності органів безпеки України.

Тема 8. Використовуючи навчальні посібники з кримінально-процесуального права, криміанльно-процесуальний кодекс України студенти зобов’язані вивчити матеріали про:

 1. Органи дізнання, їх система та компетенція.

 2. Поняття, види та завдання органів попереднього слідства.

 3. Структура та компетенція органів попереднього слідства.

Тема 9. Студенти зобов’язані по цій темі засвоїти слідуючі питання:

 1. Поняття органів юстиції.

 2. Система органів юстиції України.

 3. Міністерство юстиції: завдання, функції, структура.

 4. Регіональні органи юстиції.

Для підготовки цих питань до семінарських занять слід використати:

 • Положення про Міністерство юстиції, затверджене Указом Президента, 1999.

 • Типове Положення про управління юстиції обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, 1999.

Перелік тем рефератів

 1. Правоохоронна діяльність в Україні: поняття, зміст та принципи.

 2. Судова влада в системі державної влади України.

 3. Судова система України: історія та сучасність.

4. Оргаюзаційно-правові проблеми вдосконалення судової системи України.

5.Правові засади організації та функціонування системи загальних судів України.

 1. Організаційно-правові засади діяльності органів суддівського самоврядування.

 2. Кадрове забезпечення судової системи України.

 3. Правові засади організації та діяльності військових судів України.

 4. Правові засади організації та діяльності арбітражних судів України.

 5. Система органів попереднього слідства України: завдання та принципи функціонування.

 6. Міністерство юстиції України: завдання та функції в системі правоохоронних органів України.

 7. Особливості правоохоронної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

 8. Конституційні основи та принципи здійснення правосуддя.

 9. Поняття, зміст і функції організаційного забезпечення діяльності судів.

 10. Державні органи забезпечення охорони правопорядку.

 11. Прокуратура України в системі правоохоронних органів держави.

 12. Конституційний Суд України: правові засади організації та здійснення судочинства.

 13. Служба безпеки України як суб’єкт правоохороннох діяльності держави.

 14. Правовий статус суддів України.

 15. Суд як орган судової влади.

 16. Органи попереднього розслідування в Україні.

 17. Нотаріат в Україні. Правовий статус, завдання та функції.

 18. Предмет та система дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” та її місце в системі юридичних наук.

 19. Особливості правового статусу організації діяльності та функціонування правоохоронних органів країн СНД.

 20. Особливості правового статусу організації діяльності та функціонування правоохоронних органів країн англосаксонської правової системи.

Перелік тем курсових робіт

 1. Правоохоронна діяльність в Україні: поняття, зміст та принципи.

 2. Судова влада в системі державної влади України.

 3. Судова система України: історія та сучасність.

 4. Організаційно-правові проблеми вдосконалення судової системи України.

 5. Правові засади організації функціонування системи загальних судів України.

 6. Організаційно-правові засади діяльності органів суддівського самоврядування.

7. Кадрове забезпечення судової системи України.

8. Правові засади організації та діяльності військових судів України.

9. Правові засади організації та діяльності арбітражних судів України.

10. Система органів попереднього слідства України: завдання та принципи функціонування.

11. Міністерство юстиції України: завдання та функії в системі правоохоронних органів України.

12. Особливості правоохоронної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

13. Конституійні основи та принципи здійснення правосуддя.

14. Поняття, зміст і функції організаційного забезпечення діяльності судів.

15. Державні органи забезпечення охорони порядку.

 1. Прокуратура України в системі правоохоронних органів держави.

17. Конституційний Суд України: правові засади організації та здійснення судочинства.

18. Служба безпеки України як суб’єкт правоохоронної діяльності держави.

19. Правовий статус суддів України.

20. Суд як орган судової влади.

21. Органи попереднього розслідування в Україні.

22. Нотаріат в Україні. Правовий статус, завдання та функції.

23. Предмет та система дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" та її місце в системі юридичних наук.

24. Особливості правового статусу організації діяльності та функціонування правоохоронних органів країн СНД.

 1. Особливості правового статусу організації діяльності та функціонування правоохоронних органів країн англосаксонської правової системи.

Схожі:

Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 iconЗакон України від 25. 02. 1994 "Про судову експертизу" // Відомості Верховної Ради України. 1994. №28,- ст. 232. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз // Наказ Міністерства юстиції України від 08. 10. 98 №53 література
Правові підстави (процесуальні умови), мета І порядок проведення окремих видів слідчих дій
Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 iconЗакон України від 23. 12. 1993 "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"//Відомості Верховної Ради України. 1994.№11. Ст. 296
Закон України від 23. 12. 1993 "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"//Відомості Верховної...
Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 iconЗакон України від 23. 12. 1993 "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"//Відомості Верховної Ради України. 1994.№11. Ст. 296
Перевірка вироків І постанов про застосування чи незастосування примусових заходів
Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 iconЗакон України від 23. 12. 1993 "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"//Відомості Верховної Ради України. 1994.№11. Ст. 296
Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку, та особливості їх розгляду
Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 iconЗакон україни про внесення змін до Закону України " Про фізичну культуру І спорт" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є
Внести зміни до Закону України “Про фізичну культуру І спорт” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 1999р., N...
Закон України від 24 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. №26. Ст. 204 iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 133
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи