Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс icon

Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс
Скачати 411.93 Kb.
НазваМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс
Дата11.09.2012
Розмір411.93 Kb.
ТипДокументи

Міжнародний Соломонів університет

Юридичний факультет

Навчально-методичний комплекс

Криміналістика”

студентам 4-го курсу юридичного факультету


Затверджено

Вченою радою юридичного факультету

Протокол


Укладач професор Бахін В.П.

Рецензент

Київ-2000

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 3 КУРСУ “КРИМІНАЛІСТИКА” ч.1

Діяльність правоохоронних органів розслідування злочинів являє собою одне з найбільш важливих напрямків. Розслідування злочинів є одним з найбільш специфічних видів людського пізнання дійсності.

Воно полягає в пізнанні подій протиправного характеру по залишеним в результаті його скоєння матеріальним (сліди людини, сліди знаряддя) та ідеальним (пам’ять. людини) слідам.

Криміналістика вивчає закономірності, слідотворення, що дозволяє розробити засоби, прийоми та методи виявлення, вилучення, фіксації дослідження та використання, доказової інформації з мстою розкриття та розслідування злочинів

Для криміналіста головне не бачити слід (що може кожна людина), а прочитати) його, тобто встановити про що він говорить стосовно де обставини події, що розслідується.

Цей напрямок повинен бути основним при вивченні криміналістики.

Криміналістика як наука включає в себе чотири розділи: перший – “Вступ до курсу криміналістики” – присвячений її предмету та методологічним основам; другий - “криміналістична техніка” - відображає види слідів злочину і засоби роботи з ними; третій - “криміналістична тактика” - характеризує правила і тактику виробництва окремих слідчих дій; четвертий - “криміналістична методика” - розкриває особливості використання криміналістичної техніки та тактичних прийомів стосовно до специфіки розслідування різних видів злочинів.

Перший та другій розділи вивчаються в рамках першої частини курсу криміналістики і повинні дати слухачам знання про арсенал технічних засобів і методів вилучення і дослідження злочинів. Вивчення першої частини курсу криміналістики завершується складанням заліку.

Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Предмет науки криміналістики

Семінар - 2 год.

1. Історія розвитку криміналістики.

2. Етапи формування предмету криміналістики.

3. Задачі науки криміналістики на сучасному етапі розвитку України.

4. Об’єктивні закономірності слідотворення.

5. Злочинна діяльність як об'єкт криміналістичного вивчення.

Література

 1. Бєлкін Р. С. Курс криміналістики. В 3-х томах.- М., 1997.

 2. Гончаренко В. І., Бергер В. Є. Криміналістика і криміналісти.- К., 1989.

 3. Клименко М. І. Криміналістика як наука.- К., 1997.

 4. Ларін А. М. Криміналістика і паракриміналістика.- М., 1996.

 5. Матусовський Г. Л. Криміналістика в системі наукових знань. Харків., 1976.

6. Торвальд Ю. Вік криміналістики.- М., 1984.

7. ІІІнейкерт Г. Таїна злочинця і шляхи до їх розкриття.- М. 1925.

Тема 2. Криміналістична ідентифікація та діагностика

Практичне заняття - 2 год.

1. Поняття та наукові основи криміналістичної ідентифікації.

2. Поняття та суть криміналістичної діагностики.

3. Рішення практичних завдань з теми.

Література

1. Вінберг Л. А. Порівняння як метод випробування криміналістичних

ідентифікаційній експертизі.- М., 1972.

2. Дубровін С. В. Криміналістична діагностика.- М., 1989.

3. Калдін В. Я. Ідентифікація при розслідуванні злочинів.- М., 1978.

4. Колмаков В. П. Ідентифікаційні дії слідчого.- М., 1977.

5. Корухов Ю. Г. Криміналістична діагностика в розслідуванні злочинів.- М.,

1998.

6. Новосєлова Н. А. Про неідентифікаційних випробуваннях и криміналістичній експертизі. Мінськ., 1970.

7. Салшевський М. В. Ідентифікація і встановлення групової приналежності.

Харків., 1965.

8. Сегай М. Я. Методологія судової ідентифікації.- К., 1970.

Тема. З Трасологія

Практичне заняття - 4 год.

Завдання 1.

1. Наукові основи трасології.

2. Механізм створення слідів та їх класифікація.

3. Рішення практичних завдань.

Завдання 2.

1. Загальні правила виявлення, догляду та вилучення слідів.

2. Характеристика слідів людини.

3. Рішення практичних завдань.

Література

1. Андріанов В. А., Капітонов В. Є. Засоби і методи виявлення, фіксації і

вилучення слідів рук.- М., 1985.

2. Аленічев П. Н. Сліди знарядь взлому.- М., 1962.

3. Басалаєв А. А., Гуняєв В. А. Сліди ніг людини.- Л., 1985.

4. Грановський Г. Л. Основи трасології. Особлива частина.- М., 1974.

5. Железняк А. С. Матеріальні сліди – важливе джерело криміналістичної

інформації. Омськ, 1975.

 1. Кириченко А. А. Основи судової мікрології. Дніпропетровськ.1984.

 2. Клименко М. І., Повсуновський В. М. Мікрооб’єкти. Речові докази.- К., 1984.

8. Крилов І. Ф. Криміналістичне вчення про сліди.- М., 1976.

9. Найдіс І. О. Використання слідів засобів злому і інструментів для

розслідування злочинів. Харків, 1980.

10. Русаков М. Н. Сліди злочину. Омськ, 1988.

11. Салжевський М. В. Сліди людини і методи використати їх для отримання

інформації про злочинця і обставини злочину.- К., 1983.

12. Турчин Д. А. Теоретичні основи вчення про сліди в криміналістиці.

Владивосток, 1983.

Тема 4. Криміналістичне дослідження документів

Практичне заняття - 2 год.

1. Поняття та класифікація документів.

2. Поняття письма та почерку.

3. Завдання та види криміналістичного дослідження документів.

4. Рішення практичних завдань.

Література

 1. Вінберг В. І., Шванкова М. В. Почеркознавча експертиза.- Волгоград, 1977.

 2. Вул С. М. Криміналістичне випробування признаків письмової мови.- К., 1973.

 3. Дораш С. Г. Криміналістичне випробування документів.- Кишенів, 1979.

 4. Корухов Ю. Г. Криміналістичне випробування документів.- М., 1975.

 5. Лисиченко В. К. Криміналістичне випробування документів.- К., 1971.

 6. Техніко-криміналістична експертиза документів.- Волгоград, 1978.

Тема 5. Встановлення ознак зовнішності особи

Практичне заняття - 2 год.

1. Наукові основи ототожнення особистості за ознаками зовнішності.

2. Система опису ознак зовнішності.

3. Функціональний портрет людини.

4. Рішення практичних завдань.

Література

 1. Зінін А. М., Овсянніков М. Н. Встановлення злочинців і других осіб по прикметам зовнішності.- Омськ, 1982.

 2. Смєтков В. А. Г'алітоскопія.- Волгоград, 1979.

3. Смєтков В. А., Зінін А. М. Техніка, тактика і методика виготовлення суб’єктивних портретів.- Омськ , 1983.

4. Шиканов В. І. Ідентифікація людини по його черепу.- Іркутськ, 1973.

5. Емінов В. Є., Юрін Г. С. Використання при розслідуванні складових фотографічних і мальованих портретів.- М., 1973.

Тема 6. Судова одорологія

Практичне заняття -2 год.

1. Можливість використання слідів замаху людини в розкритті та розслідувані її злочинів.

2. Засоби та методи консервації замаху людини.

3. Рішення практичних завдань.

Література

1. Біленчук П. Д., Лук’янчиков Є. Д., Сало В. Д. Методика виявлення і використання одорологічної інформації в процесі розкриття злочинів.- К., 1993.

2. Кириченко А. А., Біленчук П. Д., Клименко Н. І. Судова одорологія. Дніпропетровськ, 1994.

3. Салшевський М. В. Використання замахів слідів для розкриття і розслідування злочинів.- К., 1982.

4. Салшевський М. В. Криміналістична одорологія (робота з запаховими

слідами).- К., 1976.

5. Салшевський М. В., Глібко В. М. Запахові сліди у слідчій практиці.- К., 1992.

6. Тарнаєв Н. Н., Шиканов В. І. Примінення службово-розшукових собак при розслідуванні злочинів.- Іркутськ-Чита, 1973.

7. Шиканов В. І., Тарнаєв Н. Н. Запахові мікросліди.- Іркутськ, 1979.

Тема 7. Кримінальна реєстрація

Практичне заняття - 2 год.

1. Поняття та види кримінальної реєстрації.

2. Система, принципи організації та функціонування кримінального обліку.

3. Рішення практичних завдань.

Література

1. Девікєєв Є. І. Криміналістична реєстрація.- М., 1987.

2. Рассєйкін Д. П. 3апис історії кримінальної реєстрації.- Саратов, 1976.

3. Рассєйкін Д. П. Кримінальна реєстрація.- Саратов, 1977.

Контрольні запитання до заліку

1. Предмет криміналістки.

2. Закономірності, що вивчаються криміналістикою.

3. Задачі криміналістики.

4. Система криміналістики.

5. Криміналістичні аспекти вивчення злочинної діяльності.

6. Засіб скоєння злочину.

7. Криміналістика в системі інших наук

8. Особливості слідчого дізнання.

9. Види і характеристика методів криміналістики.

10. Поняття і класифікація криміналістичних засобів та методів роботи з слідами.

11. Види та сутність криміналістичної діагностики.

12. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.

13. Мета, засіб та спосіб фіксації візуальної інформації при провадженні

слідчих дій.

14. Предмет і задачі трасології.

15. Механізм утворення слідів та їх класифікація.

16. Виявлення і дослідження слідів злочину.

17. Поняття та завдання судової балістики.

18. Питання, що вирішуються судово-балістичною експертизою.

19. Поняття та класифікація документів.

20. Види криміналістичних досліджень документів.

21. Поняття та ознаки письмової мови та почерку.

22. Засоби підробки документів.

23. Технічне дослідження документів.

24. Поняття та наукові основи ототожнення особистості за ознаками зовнішності.

25. Правила опису ознак зовнішності.

26. Судово-портретна експертиза.

27. Виявлення та використання мікрослідів в розслідуванні злочинів.

28. Експертиза матеріалів, речовин та виробів.

29. Виявлення та фіксація слідів вибуху.

30. Ідентифікація особистості за голосом.

31. Експертиза засобів та матеріалів аудиовідеозапису.

32. Поняття криміналістичної одорології.

33. Засоби консервації запаху людини.

34. Поняття та мета кримінальної реєстрації.

35. Види криміналістичного обліку

36. Тенденції та перспективи розвитку криміналістичних засобів та методів.

^ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 3 КУРСУ “КРИМІНАЛІСТИКА”

(Тактика і методика) частина - 2.

Процедура розслідування регламентується кримінально-процесуальним законодавством, яке встановлює, що саме дозволяє і повинно бути зроблено щодо встановлення істини по справі. Але для розкриття таємниці скоєного злочину недостатньо знати, що потрібно зробити, головне полягає в тому, як саме потрібно шукати та досліджувати інформацію.

Саме таким аспектом організації та проведення розслідування, формування основ професійної майстерності слідчих присвячені розділи криміналістичної практики і методики розслідування злочинів.

З урахуванням того, що практика є інформаційною основою тактичних рекомендацій і методичних положень розслідувати, слід зазначити, що для їх засвоєння важливо не тільки ознайомитися з рекомендованою літературою, але і в максимально можливій мірі познайомитися з матеріалами слідчої практики (в межах практичних занять з криміналістики, шляхом ознайомлення з кримінальними справами, за рахунок спілкування з практичними співробітниками, на основі вивчення матеріалів, що публікуються з розслідування конкретних кримінальних справ і т.п.).

Необхідно, також, підкреслити, що основною відмінністю слідчого пізнання подій минулого є те, що за його результатами вирішується доля людини, і помилки, що допущені при розслідуванні, можуть привести до осудження невинного, що нерідко виявляється непоправними за своїми наслідками. Тому кожен крок у розслідуванні повинен бути оцінений з цієї позиції. Про це ще раз нагадала Конституція, яка проголосила ряд нових пропозицій, що направлені на захист прав і інтересів громадянина нашої країни.

Вивчення криміналістики в другому семестрі завершується іспитом з всього курсу.

Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Загальні положення криміналістичної тактики

Семінар - 2 год.

1. Поняття та сутність криміналістичної тактики

2. Правові, психологічні та етичні засади слідчої тактики.

3. Критерії допущення тактичних, прийомів.

4. Тактичне вирішення та тактичний ризик в діяльності слідчого.

5. Поняття тактичної операції.

Література

1. Баєв О. Я. Тактика слідчих дій.- Воронеж, 1995.

2. Бахін В. П., Карпов Н. С. Поняття і сутність криміналістичної тактики (Праці Академії Управління.- М., 1998.

3. Коновалова В. С., Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика: теорії і тенденції.-Харків, 1997.

4. Лівшиць Є. М., Бєлкін Р. С. Тактика слідчих дій.- М., 1997.

Тема 2. Криміналістична версія і планування розслідування

Семінар - 2 год.

1. Поняття і види слідчих версій.

2. Логічна природа слідчих версій.

3. Правила побудови і перевірки версій.

4. Поняття і сутність планування розслідування.

5. Особливості окремих видів планування.

Ш Література

1. Антипов В. П. Планування слідства в проблемних ситуаціях.- М., 1983.

2. Арцишевський Г. В. Висунення і перевірка слідчих версій.- М., 1978.

3. Бандура О. А., Лукашевич В. Г. Криміналістична версія: топологічний,

логічний і психологічний аспекти.- К., 1991.

4. Кулагін М. І. Планування розслідування тяжких багатоепізодних справ.-

Волгоград, 1976.

5. Ларін А. М. Від слідчої версії до істини.- М., 1976.

6. Сергеєв Л. Л., Соя-Серко Л. А., Якубович Н. А. Планування розслідування.-

М.,1975.

Тема 3. Слідчий огляд

Семінар - 2 год.

1. Поняття, сутність і види слідчого огляду.

2. Огляд місця події.

3. Етапи та засоби огляду місця події.

4. Фіксація результатів огляду.

Література

1. Биховський І. Є. Огляд місця події.- М., 1973.

2. Вінницький Л. В. Огляд місця події: організаційні, процесуальні і тактичні

питання.- Караганда, 1986.

3. Водолазький П. Ф. Психологія огляду місця події.- Омськ, 1979.

4. Дідковська С. П. Огляд місця події при розслідуванні справ про

насильницькі смерті.- К., 1982.

5. Разумов Е. Л., Молібога Н. П. Огляд місця події.- К., 1994.

6. Русаков М. П. Об’єкти криміналістичного огляду.- Омськ, 1977.

7. Шепітько В. Ю. Тактика огляду місця події.- Харків, 1994.

Тема 4. Тактика допиту

Практичне заняття - 2 год.

1. Поняття і види допиту.

2. Тактичні прийоми допиту.

3. Складання плану допиту з заданої фабули.

4. Проведення учбового допиту

Література

1. Бахін В. П, Весельський В. К. Тактика допиту.- К., 1997.

2. Доспулов Г. Г. Психологія допиту на попередньому слідстві.- М., 1976.

3. Єфімічев С. П. Допит.- Волгоград, 1978.

4. Карнєєва Л. М. Особливості тактики допиту неповнолітніх.- Волгоград,

1978.

5. Комарков В. С. Тактика допиту.- Харків, 1976.

6. Коновалова В. Є., Сербулов А. М. Тактика допиту при розслідуванні

злочинів.- К., 1978.

7. Лукашевич В. Г. Криміналістична теорія спілкування.- К., 1993.

8. Порубов Н. І. Наукові основи допиту на попередньому слідстві.- Мінськ,

.1978.

9. Шепітько В. Ю. Тактика допиту.- Харків, 1992.

Тема 5. Експертизи на попередньому слідстві

Практичне заняття - 2 год.

1. Поняття і сутність експертизи.

2. Види судових експертиз.

3. Призначення експертиз з заданої фабули.

Література

1. Виноградов І. В., Кочаров Г. І ., Селіванов М. А. Експертизи на попередньому слідстві.- М., 1978.

2. Дідковська С. П., Клименко М. І., Лисиченко В. К. Підготовка до проведення окремих видів судової експертизи.- К., 1977.

3. Експертизи в судовій практиці.- К., 1993.

4. Призначення і проведення судових експертиз.- М., 1988.

5. Россінська С. Р. Судова експертиза в кримінальному, цивільному, арбітражному процесі.- М., 1996.

6. Судові експертизи. Можливості. Підготовка матеріалів. Призначення. Оцінка.- К., 1981

Тема 6. Загальні положення криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів

Семінар - 2 год.

1. Поняття і сутність криміналістичної методики.

2. Засади класифікації окремих криміналістичних методик.

3. Поняття та значення криміналістичної характеристики злочинів.

4. Зміст криміналістичної характеристики злочинів.

Література

1. Бахін В. П., Гончаренко В. Як розвиваються злочини.- К., 1996.

2. Возгрін І. А. Криміналістична методика.- Мінськ. 1983.

3. Колесниченко А. М. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів.- Харків, 1976.

4. Колесниченко А. М., Коновалова В. С. Криміналістична характеристика злочинів.- Харків, 1985.

5. Методика розслідування злочинів.- М. 1976.

6. Образцов В. А. Криміналістична класифікація злочинів.- Красноярськ, 1988.

Тема 7. Методика розслідування злочинів

Практичне заняття - 2 год.

1. Типові ситуації у справах про вбивство.

2. Особистості розслідування вбивств “на замовлення”.

 1. Вирішення завдань з фабул про вбивство.

Література

1. Аленін Ю. П. Виявлення і розслідування очагів злочинів: теорія і практика.-

Одеса, 1996.

2. Бояров В. І. Вбивства, скоєні в процесі протидії організованих злочинних

групировок (особливості розслідування).- Харків, 1998.

3. Відонов Л. Г. Криміналістичні характеристики вбивств і системи типових версій про осіб, скоївших вбивство без очевидців.- Горький, 1978.

 1. Гусєв Л. М., Муравйов А. С. Попередження, присікання і розкриття вбивств.- М., 1992.

 2. Муд’югін Г. М. Розслідування вбивств по справам, порушеним в зв’язку з

пропавшим потерпілим.- М., 1973.

6. Слинько М. І. Заказні вбивства як вид злочинного підприємтсва.- М.,

1997.

7. Тимошенко Б. Ф. Нові можливості розкриття заказних вбивств, терактів і ін.

тяжких злочинів.- Харків, 1997.

 1. Фірсов Г. Е. Розкриття вбивств минулих років.- К., 1976.

 2. Шиканов В. І. Перевірка алібі в процесі розслідування кримінальних справ

про вбивство.- Іркутськ, 1978.

Тема 8. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності. Комп’ютерні злочини

Семінар - 2 год.

 1. Поняття організованої злочинної діяльності.

 2. Завдання і засоби виявлення організованих злочинних угрупувань.

(спільностей).

3. Специфіка організації і тактики розслідування організованої злочинної діяльності.

4. Поняття і сутність комп’ютерної злочинності.

5. Особливості розслідування комп’ютерних злочинів.

Література

1. Вивчення організованої злочинності: російсько-американський діалог.- М., 1997.

2. Новакович М. А. Криміналістична характеристика феномена “організована злочинність”.- Ташкент, 1991.

 1. Організована злочинність.- 3.- М., 1996.

 2. Організована злочинність та корупція: нормативне-правове забезпечення боротьби.- К., 1998.

5. Скобликов П. А. Вимагання боргів і організована злочинність.- М., 1997.

6. Батурін Ю. М., Жотзитський А. М. Комп’ютерна злочинність і комп’ютерна безпечність.- М., 1991.

7. Вєхов В. Б. Комп’ютерні злочини. Способи здійснення. Методики розслідування.- М., 1996.

8. Біленчук П. Д., Зубань М. А. Комп’ютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти.- К., 1994.

9. Голубєв В. О., Юрченко О. М. Злочини в сфері комп’ютерної інформації:

способи скоєння, засоби захисту.- Запоріжжя, 1998.

 1. Сєліванов Н. А. Проблеми боротьби з комп’ютерною злочинністю / Законність, 1993, № 8.

 2. Крилов В. В. Інформаційні комп’ютерні злочини.- М., 1997.

 3. Федоров В. Комп’ютерні злочини: виявлення, розслідування і профілактика / Законність, 1994, № 6.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

(ЗА РОЗДІЛАМИ ТАКТИКИ І МЕТОДИКИ)

1. Предмет криміналістики.

2. Закономірності, що вивчаються криміналістикою.

3. Задачі криміналістки.

4. Система криміналістики.

5. Криміналістичні аспекти вивчення злочинної діяльності.

6. Засіб скоєння злочину.

7. Криміналістика в системі інших наук.

 1. Особливості слідчого дізнання.

 2. Види і характеристика методів криміналістики.

10. Поняття і класифікація криміналістичних засобів та методів роботи і слідами.

11. Види та сутність криміналістичної діагностики.

 1. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.

13. Мета, засіб та спосіб фіксації візуальної інформації при провадженні слідчих дій.

14. Предмет і задачі трасології.

15. Механізм утворення слідів та їх класифікація.

16. Виявлення і дослідження слідів злочину.

17. Поняття та завдання судової балістики.

18. Питання, що вирішуються судово-балістичною експертизою.

19. Поняття та класифікація документів.

20. Види криміналістичних досліджень документів.

21. Поняття та ознаки письмової мови та почерку.

22. Засоби підробки документів.

23. Технічне дослідження документів.

24. Поняття та наукові основи ототожнення особистості за ознаками зовнішності.

25. Правила опису ознак зовнішності.

26. Судово-портретна експертиза.

27. Виявлення та використання мікрослідів в розслідуванні злочинів.

28. Експертиза матеріалів, речовин та виробів.

29. Виявлення та фіксація слідів вибуху

30. Ідентифікація особистості за голосом.

31. Експертиза засобів та матеріалів аудиовідеозапису.

32. Поняття криміналістичної одорології.

33. Засоби консервації запаху людини.

34. Поняття та мета кримінальної реєстрації.

35. Види криміналістичного обліку.

36. Тенденції та перспективи розвитку криміналістичних засобів та

методів.

37. Поняття і сутність криміналістичної тактики.

38. Наукові основи слідчої тактики.

39. Поняття тактичних прийомів та їх класифікація.

40. Критерії допущення тактичних прийомів.

41. Криміналістична версія.

42. Висунення та перевірка версій.

43. Поняття і принципи планування розслідування.

44. Поняття та види слідчих ситуацій.

45. Тактичне вирішення і тактичний ризик в діяльності слідчого.

46. Поняття і види слідчого огляду.

47. Задачі і засоби огляду місця події.

48. Особливості організації і проведення інших видів слідчого огляду.

49. Поняття і види слідчого розшуку.

50. Тактика затримати підозрюваного.

51. Правові та тактичні засади проведення обшуку.

52. Забезпечення законності при проведенні обшуку.

53. Задачі криміналістики у відповідності з положенням Конституції України.

54. Тактичні прийоми обшуку.

55. Різниця між обшуком та доглядом і виїмкою.

56. Види допиту.

57. Наступальність допиту і етика.

58. Поняття і межі допущення психологічного впливу на допитуємого.

59. Тактичні прийоми допиту.

60. Поняття, сутність і види пред’явлення для впізнання.

61. Підготовка до пред’явлення для впізнання.

62. Поняття і сутність перевірки свідчень на місці.

63. Сутність і види слідчого експерименту.

64. Задачі і види використання спеціальних знань в криміналістичному судочинстві.

65. Поняття і сутність судової експертизи.

66. Види судових експертиз.

67. Підготовка до призначення експертизи.

68. Система експертних установ України.

69. Поняття і види зразків для порівняльного розслідування.

70. Оцінка заключення експертиз.

71. Задачі і форми взаємодії при проведенні розслідування.

72. Використання, оперативно-розшукових даних :гри підготовці і проведенні слідчих дій.

73. Форми і методи використання допомоги громадян і засобів масової інформації у розслідуванні.

74. Мета і межі вивчення особи при проведенні розслідування.

75. Поняття і задачі криміналістичної методики.

76. Структура криміналістичної методики.

77. Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів.

78. Елементи криміналістичної характеристики злочинів;

79. Сучасна характеристика злочинності і завдання боротьби з нею.

80. Методика розслідування вбивств.

81. Особливості розслідування вбивств “на замовлення”.

82. Типові слідчі ситуації у справах про зґвалтування.

83. Соціально-економічні зміни у суспільстві і злочини проти власності.

84. Криміналістична характеристика крадіжок.

85. Метода встановлення засобів, скоєння злочинів в кредитно-фінансовій сфері.

86. Методика розслідування посадових злочинів.

87. Тактична операція затримання з речовим доказом у справах про хабарництво.

88. Особливості розслідування дорожньо-транспортних подій.

89. Експертизи по справам про ДТП.

90. Поняття та види організованої злочинності.

91. Криміналістична характеристика групової злочинності.

92. Можливості і засоби виявлення організованих злочинних угруповань та їх злочинна діяльність

93. Координація діяльності правоохоронних та інших державних органів

в боротьбі з організованою злочинністю.

94. Поняття та сутність і позавидових методик розслідування.

95. Організація розкриття злочинів “по гарячих слідах”.

96. Методика розслідування нерозкритих злочинів минулих років.


Міжнародний Соломонів університет

План проведення семінарських занять з дисципліни “Криміналістика”


2000-2001 навчальний рік


укладач професор Бахін В.П.

Затверджено на засіданні кафедри

Кримінального права МСУ


“___” _______________ 200 року

Завідувач кафедрою


Київ-2000

Вступление к курсу криминалистики

Тема 1. Предмет криминалистики

Семинар – 2 ч.

1. История развития криминалистики.

2. Этапы формирования предмета криминалистики.

3. Современные задачи криминалистики.

4. Закономерности следообразования.

5. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения.

Литература

 1. Бахин В. П., Карпов Н. С. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения.- К.,1999.

 2. Белкин Р. С. Курс криминалистики в 3-х томах.- М., 1997

3. Гончаренко В. И., Бергер В. Е. Криминалистика и криминалисты.-К., 1989.

4. Клименко Н. И. Криминалистика как наука.- К., 1997.

 1. Матусовский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний.-Харьков,1976.

 2. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики.- М., 1984.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Семинар – 2 ч.

1. Понятие и сущность идентификации.

2. Значение и виды идентификации.

 1. О6ъекты и субъекты криминалистической идентифи­кации.

 2. Понятие и сущность диагностики.

Литература

1. Дубровин С. В. Криминалистическая диагностика.- М., 1989.

2. Колдин В. Я. Идентификация при расследовании преступлений.- М., 1978.

3. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика в расследовании преступлений.- М., 1998.

4. Сегай М. Я. Методология судебной идентификации.- К., 1970.

Криминалистическая техника

Тема 3. Трасология

Практичические занятия – 4 ч.

Занятие первое

1. Контрольные вопросы по теме:

– Научные основы трасологии;

– Механизм образования следов и их классификация.

2. Решение криминалистических задач.

3. Анализ учебных объектов по следам ног и взлома.

4 . Программированный опрос.

Занятие второе

1. Разбор домашних заданий.

2. Контрольные вопросы:

– Научные основы дактилоскопии;

– Виды папиллярных узоров и особенности изъятия следов рук;

– Вопросы, разрешаемые исследованием следов рук, ног, транспорта и взлома.

3. Решение криминалистических задач.

4. Определение и описание папиллярных узоров по дактилокартам.

5. Программированный опрос.

Литература

 1. Андрианов В. А., Капитонов В. Е. Средства и методы выявления, фиксации и изъятия следов рук.- М., 1985.

 2. Басалаев А. А., Гуняев В. А. Следы ног человека.- Л., 1985.

3. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах.- М., 1976.

4. Салтевский М. В. Следы человека и приемы использования их для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления.- К., 1983.

5. Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике.- Владивосток, 1983.

Тема 4. Судебная баллистика

Практические занятия – 2 ч.

1. Разбор домашних заданий.

2. Контрольные вопросы по теме:

– Понятие и значение судебной баллистики;

– Вопросы, разрешаемые судебно-баллистической

экспертизой.

3. Решение криминалистических задач.

4. Определение на основе следов направления выстрела, дистанции стрельбы и т.д.

5. Программированный опрос.

Литература

1. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия.- М., 1987.

2. Самсонов Г. А. Судебная баллистика.- М., 1975.

 1. Тихонов Е. Н. Судебно-баллистическая экспертиза.- Барнаул, 1991.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов

Практическое занятие – 4 ч.

Занятие первое

1. Разбор домашних заданий.

2. Контрольные вопросы по теме:

– Понятие и классификация документов;

– Понятие письма й почерка.

3. Решение криминалистических задач.

4. Характеристика почерка по письменным образцам.

 1. Программированный опрос.

Занятие второе

1. Разбор домашних заданий.

2. Контрольные вопросы:

– Виды и способы подделки документов.

– Признаки подделки документов.

3. Решение криминалистических задач.

4. Определение наличия и признаков подделки в представленных документах.

5. Программированный опрос.

Литература

 1. Бирюков В. В., Коваленко В. В. Криминалистическое исследование документов.- Луганск, 1999.

 2. Винберг А. И., Шванкова М. В. Почерковедческая экспертиза.-Волгоград, 1977.

3. Вул С. М. Криминалистическое исследование признаков письменной речи.- К., 1973.

4. Корухов Ю. Г. Криминалистическое исследование документов.- М., 1975.

5. Лисиченко В. К. Криминалистическое исследование доку ментов.- К., 1971.

 1. Технико-криминалистическая экспертиза документов.- Волгоград, 1978.

Тема 6. Словесный портрет

Практические занятия – 2 ч.

1. Разбор домашних заданий.

2. Контрольные вопросы по теме:

– Научные основы словесного портрета;

– Система описання человека;

– Функциональный портрет человека.

3. Решение криминалистических задач.

4. Составление словесного портрета известных аудитории людей.

5. Установление лиц по составленным описанням.

6. Программированный опрос.

Литература

 1. Зинин А. М., Овсянников М. Н. Установление преступников и других лиц по признакам внешности.- Омск, 1982.

 2. Снетков В. А. Габитоскопия.- Волгоград, 1979.

 3. Снетков В. А., Зинин А. М. Техника, тактика и методика изготовления субъективных портретов.- Омск, 1983.

Тема 7. Уголовная регистрация

Практические занятия – 2 ч.

1. Разбор домашних заданий.

2. Контрольные вопросы по теме:

– Понятие и виды уголовной регистрации;

– Система криминалистических учетов.

3. Решение криминалистических задач.

 1. Определение возможностей использования криминалистических учетов применительно к конкретним заданным ситуациям.

 2. Программированный опрос.

Литература

1. Девикеев Е. И. Криминалистическая регистрация.- М., 1987.

 1. Рассейкин Д. П. Очерки истории криминалистической регистрации.- Саратов, 1976.

3. Рассейкин Д. П. Уголовная регистрация.- Саратов, 1977.

Криминалистическая тактика

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики

Семинар – 2 ч.

1. Понятие и сущность криминалистической тактики.

2. Правовые, психологические и эстические основы следственной тактики.

 1. Критерии допустимости тактических приемов.

 2. Тактическое решение и тактический риск в деятельности следователя.

5. Понятие тактической операции.

 1. Решение ситуационных заданий.

7 . Программированный опрос.

Литература

1. Баев О. Я. Тактика следственных действий.- Воронеж, 1995.

 1. Бахин В. П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики.- Симферополь, 1999.

3. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теория и тенденции.- Харьков, 1997.

Тема 9. Планирование расследования

Практические занятия – 2 ч.

1. Контрольные вопросы по теме:

­– Понятие и виды следственных версий.

– Правила построения и проверки версий.

2. Решение ситуационных заданий.

3. Составление плана расследования по предложенной фабуле.

4. Программированный опрос.

Литература

1. Антипов В. П. Планирование расследования в проблемных ситуациях.- М., 1983.

2. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка версий.- М., 1978.

3. Бандура О. А., Лукашевич В. Г. Криминалистическая версия: гносеологический, логический и психологический аспекты.- К., 1991. 4. Ларин А. М. От следственной версии к истине.- М.,1976.

Тема 10. Следственный осмотр

Семинар – 2 ч.

1. Разбор домашних заданий.

2. Понятие, сущность и виды следственного осмотра.

3. Осмотр места происшествия.

4. Этапы и способы осмотра места происшествия.

5. Фиксация результатов осмотра.

6. Решение ситуационных заданий.

Практические занятия – 4 ч.

Занятие первое

1. Решение ситуационных заданий.

 1. Разбор домашних заданий по описанию квартиры.

З. Составление протоколов осмотра предметов и следов на месте имитированного происшествия.

Занятие второе

1. Разбор составленных протоколов.

2. Решение ситуационных заданий.

3. Программированный опрос.

Литература

1. Винницкий Л. В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы.- Ка­раганда, 1986.

2. Дидковская С. П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о насильственной смерти.- К., 1982.

 1. Разумов Е. А., Молибога Н. П. Осмотр места происшест­вия.- К., 1994.

4. Шепитько В. Ю. Тактика осмотра места происшествия.- Харьков, 1994.

План занятий подготовил профессор Бахин В. П.

Вступление

Криминалистика для студентов Международного Соло­монова университета не является профилирующей дисциплиной, поэтому на ее изучение отведено ограниченное количество учебных часов, в связи с этим для восполнения пробела особое значение приобретает самостоятельная работа студентов. Необходимость целевой самостоятельной работы студентов по криминалистике определяется не только отмеченным обстоятельством, но и тем, что в учебном процессе нет достаточной возможности ознакомить студентов с условиями и реализацией положений криминалистики в практической деятельности по расследованию преступлений. Исходя из этого основными целями самосто­ятельной работы студентов по криминалистике являются:

а) расширение знаний по темам, представленным в учебном плане;

б) ознакомление с вопросами тех тем, которые не включен в учебный план, но необходимы для усвоения курса криминалистики в целом;

в) ознакомление с материалами и данными следственной практики (публикации типа “Следственная практика”, “Криминалистика и судебная экспертиза”, материалы уголовных дел, их слушание в суде и т.д.);

г) закрепление навыков самостоятельного поиска необходимых литературных источников, поскольку по курсу криминалистики не предусмотрено выполнение курсовых и контрольных работ. Для этого отдельные темы даются без указания необходимых по теме источников;

д) умение находить подтверждение положениям крими­налистики в литературных источниках. В этих целях задания строятся в таких видах:

- найти и привести пример, подтверждающий роль и значение криминалистики для раскрытия конкретного преступления;

- привести конкретные примеры тактических действий следователя при проведений следственных действий;

 • указать пример, отражающий тактику действий преступника при подготовке, совершении и сокрытии преступления и т.д.

Основными формами контроля за самостоятельной работой студентов выступают:

а) отдельные вопросы тем самостоятельного изучения (без чтения по ним лекций) включаются в план семинарских занятий;

б) проверка контрольных заданий, выполненных во вне учебное время;

в) включение вопросов по темам самостоятельного изучения в билеты для зачетов и экзаменов.

Конкретные темы и задания на самостоятельную работу определяются в тематическом учебном плане на каждый учебный год в соответствии с количеством отводимого учебного времени.

^ Перечень основных тем и заданий для самостоятель­ной работы:

Методология науки и криминалистическая техника:

- История криминалистики;

- Преступная деятельность как объект изучения;

- Криминалистика и другие науки;

- Методы криминалистики;

- Микроследы в расследовании;

- Судебная одорология.

Задание: подобрать пример из практики и раскрыть роль и содержание криминалистических данных и положе­ний, обеспечивших его раскрытие и расследование.

Литература к разделу:

1. Белкин Р. С. История отечественной криминалистики.- М., 1999.

2. Белкин Р. С. Курс криминалистики, в 3-х т.- М., 1997.

3. Бахин В. П., Карпов Н. С. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения.- К., 1999.

4. Гончаренко В. И., Бергер В. Е. Криминалистика и криминалисты.- К., 1989.

5. Матусовский Г. А. Криминалистика в системо научных знаний.-Харьков, 1976.

6. Кириченко А. А. Основы судебной микрологии.- Днепропетровск, 1994.

7. Салтевський М. В., Глібко В. М. Запахові сліди у слідчій практиці.- К., 1992.

Криминалистическая тактика:

- Следственная ситуация.

- Тактическое решение.

- Взаимодействие при расследовании преступлений.

- Использование помощи населення и средств массовой информации в расследовании.

- Изучение личности участников процесса.

Задания:

- подобрать пример и раскрыть содержащиеся в нем аспекты тактики действий следователя при производстве любого следственного действия;

- найти и охарактеризовать элементы тактики дейст­вий преступника при подготовке, совершении или сокритии преступления.

Литература к разделу:

1. Баев О. Я. Тактика следственных действий.- Волгоград, 1995.

2. Бахин В. П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики.- Симферополь, 1999.

3. Бахин В. П., Биленчук П. Д., Кузьмичев В. С. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций.- К., 1991.

4. Белкин Р. С. Репортаж из мастерской следователя. Рассказы о криминалистике.- М.,1998.

5. Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики.- Волгоград, 1993.

6. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции.- Харьков, 1997.

 1. Копылов И. А. Следственная ситуация и тактическое решение.- Волгоград, 1988.

Криминалистическая методика:

- Вневидовые методики расследования преступлений.

- Криминалистическая характеристика преступлений.

- Криминалистическая виктимология.

- Криминалистическая характеристика новых видов преступлений против собственности.

- Расследование должностных преступлений.

- Криминалистическая характеристика организованной преступности.

- Сущность и формы противодействия расследованию.

Задание: привести и проанализировать пример раскрытия и расследования преступления любого вида, выделив успешные и ошибочные действия следователя.

Литература к разделу:

1. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини.- К., 1996.

2. Бурданова В. С., Быков В. М. Виктимологические аспекты криминалистики.- Ташкент, 1981.

3. Видонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев.- Горький, 1978.

4. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог.- М., 1997.

5. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистичес­кая характеристика преступлений.- Харьков, 1985.

6. Лузгин И. М., Лавров В. П. Способ сокрытия преступле­ния и его криминалистическое значение.- М., 1980.

7. Тимошенко Б. Ф. Новые возможности раскрытия заказных убийств, терактов и других тяжких преступлений.- Харьков, 1997.

Место и значение криминалистики в системе подготовки юристов

Криминалистика является одной из базовых дисциплин подготовки юристов как в связи с характером и содержанием приобретаемых знаний, так и в силу того, что способствует развитию аналитико-поисковых навыков обучаемых.

Изучение курса криминалистики преследует цель выработки у студентов системы знаний, умений и навыков по использованию криминалистических средств и методов в предотвращении, раскрытии и расследовании преступлений. Для этого студенты должны получить четкое представление о закономерностях следообразования и приемах извлечения и использования информации из различных категорий следов и источников в целях обеспечения раскрытия и расследования преступлений, познакомиться с практическими приемами и средствами сбора доказательственной информации о событии преступления.

Разработка настоящей программы осуществлена с учетом задач и специфики подготовки юристов в Международном Соломоновом университете, положений Конституции и законодательства Украины, нормативных материалов по вопросам укрепления правопорядка и борьбы с преступностью, программ по криминалистике ведущих вузов Украины и стран СНГ.

Программа отражает современный уровень развития криминалистики, иных юридических дисциплин, следственной и экспертной практики. Однако быстрота и разносторонность социально-экономических преобразований общественной жизни, существенных количественных и качественных изменений преступности и обусловленных этим рождением новых потребностей практики борьбы с преступностью, требуют постоянной корректировки тем и вопросов программы при ее реализации в учебном процессе.

Требования к уровню знаний и умений студентов по криминалистике

В процессе изучения криминалистики студенты должны:

а/ приобрести следующие основные знания:

- о предмете криминалистики, ее истории и тенденциях развития;

- место и роль криминалистики в реализации положений Конституции по защите жизни, здоровья, прав, свобод и интересов гразкдан Украины, обеспечении законности в процессе раскрытия и расследования преступлений;

- задачи криминалистики по обеспечению борьбы с преступностью в современных условиях;

- взаимосвязь криминалистики с общенаучными дисциплинами, юридическими и естественно-техническими науками;

- о специфике следственного познания;

- особенностях и видах следов, используемых для сбора доказательственной информации;

- криминалистических средствах и методах сбора информации;

- особенностях следственной тактики и формах противодействия расследованию;

- особенностях расследования отдельных видов преступлений. новых задачах и направлениях развития криминалистической методики;

б/ овладеть следующими умениями:

- анализа следственных ситуаций и определения путей и средств решения задач расследования;

- анализа и оценки законности и правильности ооуществления следственных действий и розыскных мероприятий;

- использования знаний других дисциплин /философии, утоловного процесса, судебной медицини и др./ для усвоения криминалистики;

- применения криминалистических знаний в других сферах юридической деятельности;

- применения криминалистических средств и методов при работе со следами;

- организации производства следственных действий;

- построения и проверки следственных версий, планирования расследования.

Контрольні запитання до заліку по криміналістиці

1. Предмет криміналістики.

2. Закономірності, що вивчаються криміналістикою.

3. Задачі криміналістики.

4. Система криміналістики.

5. Криміналістичні аспекти вивчення злочинної діяльності.

6. Засіб скоєння злочину.

7. Криміналістика в системі інших наук.

8. Особливості слідчого дізнання.

9. Види і характеристика методів криміналістики.

10. Поняття і класифікація криміналістичних засобів та методів роботи з слідами.

11. Види та сутність криміналістичної діагностики.

12. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.

13. Мета, засіб та спосіб фіксації візуальної інформації при провадженні слідчих дій.

14. Предмет і задачі трасології.

15. Механізм утворення слідів та їх класифікація.

16. Виявлення і дослідження слідів злочину.

17. Поняття та завдання судової балістики.

18. Питання, що вирішуються судово-балістичною експертизою.

19. Поняття га класифікація документів.

20. Види криміналістичних досліджень документів.

21. Поняття та ознак письмової мови та почерку.

22. Засоби підробки документів.

23. Технічне дослідження документів.

24. Поняття та наукові основи ототожнення особистості за ознаками зовнішності.

25. Правила опису ознак зовнішності.

26. Судово-портретна експертиза.

27. Виявлення та використання мікрослідів в розслідуванні злочинів.

28. Експертиза матеріалів, речовин та виробів

29. Виявлення та фіксація слідів вибуху.

30. Ідентифікація особистості за голосом.

31. Експертиза засобів та матеріалів аудиовідеозапису.

32. Поняття криміналістичної одорології.

33. Засоби консервації запаху людини.

34. Поняття та мета кримінальної реєстрації.

35. Види криміналістичного обліку.

36. Тенденції та перспективи розвитку криміналістичних засобів та методів.


Контрольні питання до іспиту по криміналістиці

 1. Предмет криміналістики.

 2. Закономірності, що вивчаються криміналістикою.

3. Задачі криміналістики.

4. Система криміналістики.

5. Криміналістичні аспекти вивчення злочинної діяльності.

6. Засіб скоєння злочину.

7. Криміналістика в системі інших наук.

8. Особливості слідчого дізнання.

9. Види і характеристика методів криміналістики.

10. Поняття і класифікація криміналістичних засобів та методів роботи з слідами.

11. Види та сутність криміналістичної діагностики.

12. Поняття і сутність криміналістичної діагностики.

13. Мета, засіб та спосіб фіксації візуальної інформації при провадженні слідчих дій.

14. Предмет і задачі трасології.

15. Механізм утворення слідів та їх класифікація.

16. Виявлення і дослідження слідів злочину.

17. Поняття та завдання судової балістики.

18. Питання, що вирішуються судово-балістичною експертизою.

19. Поняття та класифікація документів.

20. Види криміналістичних досліджень документів.

21. Поняття та ознаки письмової мови та почерку.

22. Засоби підробки документів.

23. Технічне дослідження документів.

24. Поняття та наукові основи ототожнення особистості за ознаками зовнішності.

25. Правила опису ознак зовнішності.

26. Судово-портретна експертиза.

27. Виявлення та використання мікрослідів в розслідуванні злочинів.

28. Експертиза матеріалів, речовин та виробів.

29. Виявлення та фіксація слідів вибуху.

30. Ідентифікація особистості за голосом.

З 1. Експертиза засобів та матеріалів аудиовідеозапису.

32. Поняття криміналістичної одорології.

33. Засоби консервації запаху людини.

34. Поняття та мета кримінальної реєстрації.

35. Види криміналістичного обліку.

36. Тенденції та перспективи розвитку криміналістичних засобів та методів.

37. Поняття і сутність криміналістичної тактики.

38. Наукові основи слідчої тактики.

39. Поняття тактичних прийомів та їх класифікація.

40. Критерії допущення тактичних прийомів.

41. Криміналістична версія.

42. Висунення та перевірка версій.

43. Поняття і принципи планування розслідування.

44. Поняття та види слідчих ситуацій.

45. Тактичне вирішення і тактичний ризик в діяльності слідчого.

46. Поняття і види слідчого огляду.

47. Задачі і засоби огляду місця події.

48. Особливості організації і проведення інших видів слідчого огляду.

49. Поняття і види слідчого розшуку.

50. Тактика затримання підозрюваного.

51. Правові та тактичні засади проведення обшуку.

52. Забезпечення законності при проведенні обшуку.

53. Задачі криміналістики у відповідності з положенням Конституції України.

54. Тактичні прийоми обшуку.

55. Різниця між обшуком та доглядом і виїмкою.

56. Види допиту.

57. Наступальність допиту і етика.

58. Поняття і межі допущення психологічного впливу на допитуємого.

59. Тактичні прийоми допиту.

60. Поняття, сутність і види пред’явлення для впізнання.

61. Підготовка до пред’явлення для впізнання.

62. Поняття і сутність перевірки свідчень на місці.

63. Сутність і види слідчого експерименту.

64. Задачі і види використання спеціальних знань в криміналістичному судочинстві.

65. Поняття і сутність судової експертизи.

66. Види судових експертиз.

67. Підготовка до призначення експертизи.

68. Система експертних установ України.

69. Поняття і види зразків для порівняльного розслідування.

70. Оцінка заключення експертиз.

71. Задачі і форми взаємодії при проведенні розслідування.

72. Використання, оперативно-розшукових даних при підготовці і проведенні слідчих дій.

73. Форми і методи використання допомоги громадян і засобів масової інформації у розслідуванні.

74. Мета і межі вивчення особи при проведенні розслідування.

75. Поняття і задачі криміналістичної методики.

76. Структура криміналістичної методики.

77. Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів.

78. Елементи криміналістичної характеристики злочинів.

79. Сучасна характеристика злочинності і завдання боротьби з нею.

80. Методика розслідування вбивств.

81. Особливості розслідування вбивств “на замовлення”.

82. Типові слідчі ситуації у справах про зґвалтування.

83. Соціально-економічні зміни у суспільстві і злочини проти власності.

84. Криміналістична характеристика крадіжок.

85. Методи встановлення засобів, скоєння злочинів в кредитно-фінансовій сфері.

86. Методика розслідування посадових злочинів.

87. Тактична операція затримання з речовим доказом у справах про хабарництво.

88. Особливості розслідування дорожньо-транспортних подій.

89. Експертизи по справам про ДТП.

90. Поняття та види організованої злочинності.

91. Криміналістична характеристика групової злочинності.

92. Можливості і засоби виявлення організованих злочинних угруповань та їх злочинна діяльність.

93. Координація діяльності правоохоронних та інших державних органів в боротьбі з організованою злочинністю.

94. Поняття та сутність позавидових методик розслідування.

95. Організація розкриття злочинів “по гарячих слідах”.

96. Методика розслідування нерозкритих злочинів минулих років.

Схожі:

Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет Навчально-методичний комплекс
Програма курсу теми І зміст практичних занять завдання для самостійної роботи студентам заочної форми навчання … Перелік екзаменаційних...
Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра соціології Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка вищої школи” для денної та заочної форм навчання Київ – 2002
Нмк розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціології мсу прот.№1 від 3 вересня 2002р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи