Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” icon

Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Скачати 93.82 Kb.
НазваЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Дата11.09.2012
Розмір93.82 Kb.
ТипДокументи

Лабораторна робота № 13: “ MS Ассеss. Проектування бази даних”


Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
 1. Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


 • Визначення мети розробки бази даних(1-й етап проектування) - на першому етапі проектування бази даних треба визначити мету розробки бази даних, основні її функції та інформацію, котру вона повинна мати, тобто треба визначити головні теми таблиць бази даних та інформацію, яку будуть вміщати поля таблиць. База даних повинна відповідати вимогам тих, хто буде на практиці працювати з нею. Для цього повинно визначити питання, котрі буде покривати база даних, звіти, котрі вона повинна видавати, проаналізувати форми, котрі на даний час використовуються для запису даних, порівняти нову базу даних з вже добре перевіреною, подібною до нею.

 • Визначення таблиць, котрі повинна мати база даних(2-й етап)один з найбільш складних етапів у процесі проектування бази даних є розробка таблиць, тому що результати , котрі повинна видавати база даних (звіти, вихідні форми та ін.) не завжди дають повне уявлення про структуру таблиці. При проектуванні таблиць зовсім не обов’язково використовувати Microsoft Access. Спочатку краще розробити структуру на папері . При проектуванні таблиць рекомендується користуватися такими головними принципами:

 • не повинно бути повторів між таблицями. Коли якась інформація зберігається тільки у одній таблиці, то і змінювати її прийдеться тільки у одному місці. Це робить роботу більш ефективною, а також виключає можливість розбіжності інформації у різних таблицях. Наприклад, у одній таблиці повинні бути адреса та телефони клієнтів;

 • інформацію на кожну тему обробляти значно легше, коли зберігаються вони у незалежних друг от друга таблицях. Наприклад, адреси та замовлення клієнтів зберігаються у різних таблицях для того, щоб при вилученні замовлення інформація про клієнта залишилася у базі даних.

 • Визначення необхідних полів таблиці(3-й етап) - кожна таблиця вміщує інформацію на окрему тему, а кожне поле у таблиці вміщує окремі відомості по темі таблиці. Наприклад, у таблиці з даними про клієнта могуть вміщуватися поля з назвами компанії, адресою, містом, країною та номером телефона. При розробці полів для кожної таблиці треба пам’ятати:

 • Кожне поле повинно бути пов’язано з темою таблиці.

 • Не рекомендується включати у таблицю дані, котрі являються результатом виразу).

 • У таблиці повинно бути уся необхідна інформація.

 • Інформацію треба розбивати на меньші логічні одиниці (Наприклад, поля «Ім’я» та «Прізвище», а не загальне поле «Ім’я»).

 • Завдання індивідуального значення кожному полю(4-й етап) - для того, щоб Microsoft Access міг зв’язати данні із різних таблиць, наприклад, данні про клієнтів та його замовлення, кожна таблиця повинна вміщувати поле чи набір полів, котрі будуть задавати індивідуальне значення кожній строчці у таблиці. Таке поле чи набір полів є основним ключом.

 • Визначення зв’язків між таблицями(5-й етап) - після розподілу даних по таблицям та визначення ключових полів треба вибрати схему для зв’язку даних у різних таблицях. Для цього треба визначити зв’язки між таблицями. Бажано вивчити зв’язки між таблицями в уже існуючій базі даних.

 • Оновлення структури бази даних(6-й етап) - після проектування таблиці, полів та зв’язків необхідно ще раз переглянути структуру бази даних і виявити можливі помилки. Бажано це зробити на даному етапі, поки таблиця не заповнена даними. Для перевірки треба розробити декілька таблиць, визначити зв’язки між ними ввести декілька записів у кожну таблицю, потім переглянути, чи відповідає база даних поставленим вимогам Рекомендується також розробити чорнові вихідні форми та звіти та перевірити чи виводять вони необхідну інформацію. Крім цього, треба вилучити з таблиці усі можливі повтори даних.

 • Доповнення даних та розробка інших об’єктів бази даних(7-й етап) - якщо структура таблиці відповідає поставленим вимогам, то можна уводити усі дані. Потім можна розробляти будь-які запити, форми, звіти, макроси та модулі.
 • ^

  Нормалізація баз даних - це обов’язковий етап проектування раціональної бази даних.


Дамо інтерпретацію процесу нормалізації як послідовного етапу проектування реляційних баз даних:

 • перша нормальна форма - дані, представлені у вигляді двомірної таблиці:

на цьому етапі формується у двомірні таблиці з виділенням ключових атрибутів;

 • друга нормальна форма – дані першої нормальної форми, у яких атрибути, що не є первинними, повністю залежать від будь-якого можливого ключа цього відношення:

на цьому етапі перехід до другої нормальної форми виконується за рахунок розділення таблиці на декілька, у котрих усі дані будуть повністю залежні від ключа таблиці;

 • третя нормальна форма – данні другої нормальної форми, для яких кожний атрибут відношення, що не є первинним, не транзітивно залежить від кожного можливого ключа цього відношення: транзитивна залежність виявляє дублювання даних у одному відношенні, при цьому перехід до третьої нормальної форми робиться виділенням транзітивно залежних даних у інші таблиці.

Існують і більш високі нормальні форми, але практиці вони реально не зустрічаються.
  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


  Яка етапність розробки проекту бази даних?

  Що таке номальна форма ?

  Які є нормальні форми?

  Що таке цілісність даних та засоби їх використання?
^

1.Порядок виконання роботи


  1. Запустіть MS Access

  2. Створіть нову базу даних з іменем файлу – вашим прізвищем і запам’ятайте її на дискеті чи вказаному викладачем каталогу.

  3. Для розробки головної таблиці(Табл.1) із вказаного викладачем каталогу розробіть універсальну форму бази даних “Залікова книжка”:

   Табл.1

Ñåìåñòð

Äàòà

ÍÇÊ

Ïð³çâèùå

²ì"ÿ

По-батькові

Ïðåäìåò

ПІБ

çâàíня

1

25.12.97

1382

Áîãàåíêî

Âñåâîëîä

Îëåêñàíäðîâè÷

Âèùà ìàòåìàòèêà

Ýéäåëüìàí Ñ.Ä.

ïðîô.

1

25.12.97

1382

Áîãàåíêî

Âñåâîëîä

Îëåêñàíäðîâè÷

Ô³çèêà

Àãðå Ì.ß.

äîö.

1

25.12.97

1382

Áîãàåíêî

Âñåâîëîä

Îëåêñàíäðîâè÷

Ô³çâèõîâàííÿ

Âàñèëüåâà

ïðåïîä.

1

25.12.97

1401

Ðóõëèñ

Êîíñòàíòèí

Îëåêñàíäðîâè÷

Ô³çâèõîâàííÿ

Âàñèëüåâà

ïðåïîä.

1

25.12.97

1396

Ìîõíèöÿ

Îëåêñàíäð

Ñåðã³éîâè÷

Ô³çâèõîâàííÿ

Âàñèëüåâà

ïðåïîä.

1

26.12.97

1396

Ìîõíèöÿ

Îëåêñàíäð

Ñåðã³éîâè÷

Àíãë³éñüêà ìîâà

Èâàí÷óê Â.Â.

ïðåïîä.

1

26.12.97

1382

Áîãàåíêî

Âñåâîëîä

Îëåêñàíäðîâè÷

Àíãë³éñüêà ìîâà

Èâàí÷óê Â.Â.

ïðåïîä.

1

26.12.97

1396

Ìîõíèöÿ

Îëåêñàíäð

Ñåðã³éîâè÷

Ô³çèêà

Àãðå Ì.ß.

äîö.
  1. Введіть данні для всієї групи( від 2 до 3-х) студентів, які працюють за одним комп”ютером. Усі поля, де повторюються данні (прізвище, предмет, відмітки) робіть тільки копіювання раніше введених даних.

  2. У одержаній таблиці змініть типи даних з урахуванням розмірності та існуючих у MS Access типів даних.

  3. Проведіть зміну назв полів даних(як це зроблено у приведеній таблиці).

  4. За допомогою майстра( СервисАнализТаблица )проведіть нормалізацію таблиці та утворіть структуру бази даних(це буде чотири таблиці: ПРЕДМЕТИ, ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ, ВІДМІТКИ.Рис.1

  1. У одержаній структурі у відповідності до рис.1 задайте необхідні імена та типи даних.

  2. Задайте ключі у всіх таблицях.

  3. У одержаній структурі наведіть відношення з урахуванням цілісності бази даних.

  4. Проведіть підстановку даних у таблицях використовуючи список даних та таблиці (вручну та за допомогою майстра).

  5. Покажіть варіанти сортування бази даних(по кількості кімнат та ціні).

  6. Покажіть варіанти каскадного обновлення та вилучення даних.

  7. Заховайте два останніх стовпця та поновіть їх знову.

  8. Поміняйте порядок стовпців(наприклад “Ціна” перемістіть на другий стовпець).

  9. Проведіть ущільнення бази даних.

  10. Заархівуйте базу даних на дискету.

  11. Покажіть результати роботи викладачу.

  12. Закрийте базу даних та вийдіть з MS Access.
 1. ^

  Контрольні питання :


 1. У чьому головна різниця між звичайною файловою структурою даних та базою даних?

 2. Що таке банк даних, база даних, СКБД?

 3. Які СКБД ви знаєте.

 4. Що таке схема бази даних і що треба, щоб її описати.

 5. Що таке база даних у MS Access?

 6. Що таке “ключ”, “первинний ключ” і яке їх значення у базі даних,

 7. Які об’єкти містить файл бази даних MS Access?

 8. Як упорядкувати записи у MS Access(cортування та індексація даних)?

 9. Що таке “цілісність даних” і як вона підтримується у MS Access?

 10. Правила нормалізації.

 11. Як користуватися майстрами підстановок?

 12. Що таке ущільнення бази даних і коли воно використовується?

 13. Автоматизований аналіз бази даних у MS Access.

 14. Типи даних та розмірність.

 15. Приклади утворення форматів даних.

 16. Імпортування та експортування даних у MS Access.

 17. Архівування бази даних^

Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу

Варіант 1. Варіанти завдань будуються за рахунок різного змісту БД - даних залікових книжок тих студентів, що працюють за одним комп”ютером одночасно. Розробляється одна база даних на один комп”ютер (одну групу студентів).
Рекомендована література


 1. Руденко В.Д. та ін. "Практичний курс інформатики". – К.: Фенікс, 1997. – с.213-218, 242-283.

 2. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика.Учебник для вузов.-Спб:Питер,1997.-с.447-504.

 3. Бекаревич Ю.Б.,Пушкина Н.В. "СУБД Access для Windows-95 в примерах".-BHV.,1997.

Схожі:

Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Навчитися створювати структуру бази даних, модифікувати її, вводи­ти дані
Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру таблиці бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconТема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних
Мета. Ознайомити учнів з основними поняттями бази даних, з типами даних. Формувати навички створення та редагування структури бази...
Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами”
Мета роботи: Уміти конструювати фільтри І запити для відшукання даних у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку, пара­метричними,...
Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №15: ”ms ассеss. Робота з формами”
Мета роботи: Уміти виводити на екран дані зі створеної раніше таблиці у вигляді форми, вставляти у форми елементи керування
Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconМіністерство освіти І науки україни
Формування у слухачів знань, вмінь та навичок з проектування, розробки баз даних, використання сучасних мов запитів до баз даних,...
Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconІнформація про Mysql поля та його типи в Mysql оператори І команди Mysql функції php для роботи з Mysql бази даних: основні поняття
Телефонна книга містить інформацію про людей, що живуть в одному місті. Все це свого роду бази даних. Ну а раз це бази даних, то...
Лабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconПовідомлення про права у зв’язку із включенням персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються
Вам, що персональні дані, згоду на обробку яких Ви надали в заяві від 201 р., включено до бази персональних даних Комплексної інформаційно-аналітичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи