Програма Дисципліни інформатика І комп\

Програма Дисципліни інформатика І комп'ютерна техніка
Скачати 38.51 Kb.
НазваПрограма Дисципліни інформатика І комп'ютерна техніка
Дата11.09.2012
Розмір38.51 Kb.
ТипПрограма

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

"ІНФОРМАТИКА І КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА"


ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА


Метою дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка" є надання студентам знань в галузі сучасних технологій переробки ділової інформації за допомогою персональних комп'ютерів і прищеплювання навичок роботі з базовими пакетами, що використовують при розв'язанні задач інвестиційного менеджменту.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

ЗНАТИ:

 1. Склад ПЕОМ і призначення пристроїв, що входять у комплект ПЕОМ.

 2. Призначення і функціональної можливості програмних засобів - текстових, табличних і графічних процесорів.

 3. Сучасні способи комунікацій.

ВМІТИ:

 1. Створювати, редагувати і друкувати ділові документи за допомогою текстових процесорів.

 2. Будувати презентаційні мультимедійні документи за допомогою графічних процесорів.

 3. Систематизувати кількісну і якісну інформацію й обробляти її за допомогою табличних процесорів.

 4. Використовувати сучасні способи комунікацій (електронна пошта, Інтернет) для вирішення питань, що стосуються інвестиційного менеджменту.^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Архітектура комп'ютера.

Зміст і порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні технології. Предмет інформатики. Галузі застосування комп'ютера. Склад ПЕОМ. Технічні засоби (Hardware). Призначення і характеристики окремих вузлів комп'ютера. Управління зовнішніми пристроями комп'ютера. Програмні засоби (Software, Application Software).


Тема 2. Основні принципи роботи в Windows.

Операційна система та її призначення. Поняття задачі, події. Ергономічні принципи організації діалогу користувача з комп'ютером. Типи діалогу. Графічний інтерфейс. Концепція робочого столу. Миша. Прийоми роботи мишею. Поняття вікна. Компоненти вікна. Органи управління вікном. Елементи управління - списки, кнопки, шкали. Меню. Функціональні клавіші. Гарячі клавіші. Інструментальна панель. Діалогові вікна.

Файли. Папки. Ієрархічна структура папок. Провідник. Операції з файлами і папками. Кошик. Менеджер пошуку файлів. Шаблони.


Тема 3. Автоматизована обробка ділових документів. Текстові процесори. Операції з документами. Вікно текстового процесора. Методи представлення документа. Робота з декількома документами. Введення і редагування тексту. Робота з фрагментами тексту. Контекстний пошук і заміна.

Шрифти і їхні характеристики. Форматування абзаців.

Маркіровані і нумеровані списки. Створення таблиць. Структура документа. Форматування документів складної структури. Попередній перегляд і друк документів.


Тема 4. Автоматизоване введення текстової інформації

Растрова графіка. Сканери - принцип дії і характеристики. Типи сканерів. Формати графічних файлів. Програми розпізнавання текстів. Сканування документа. Сегментація документа. Розпізнавання тексту.


Тема 5. Автоматизована обробка числових даних. Табличні процесори.

Табличне представлення даних. Основні і похідні дані. Електронні таблиці. Структура вікна табличного процесора. Операції з комірками. Введення повторюваних даних. Створення і використання простих формул. Абсолютні і відносні адреси комірок. Стандартні функції. Сортування і фільтрація даних. Побудова діаграм. Друк готового документа.


Тема 6. Комп'ютерна графіка.

Графічні процесори. Види комп'ютерної графіки. Вікно графічного редактора. Малювання ліній і фігур. Введення і форматування тексту. Робота з кольором - завдання кольору, заливка замкнутих контурів. Пензель. Розпилювач. Обробка фрагментів тексту - виділення, переміщення, обертання, деформація. Методи виправлення помилок. Збереження і друк готових зображень.


Тема 7. Сучасні способи комунікації

Локальні і глобальні мережі. Модем. Інтернет.

Web- сторінка (сайт). Гіпертекст. Оглядач Internet Explorer. Панель інструментів. Перегляд Web- сторінок в Інтернеті. Електронна пошта. Документ HTML. Основи мови HTML.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Найменування темТема 1. Архітектура комп'ютера

Тема 2. Основні принципи роботи в Windows.

Тема 3. Автоматизована обробка ділових документів. Текстові процесори.

Тема 4. Автоматизоване введення текстової інформації.

Тема 5. Автоматизована обробка числових даних. Табличні процесори.

Тема 6. Комп'ютерна графіка

Тема 7. Сучасні способи комунікації

ІспитЛІТЕРАТУРА


Базовий підручник

 1. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие: -М.: АСТ-ПРЕСС: Информком-Пресс, 1999. - 480 с.


Додаткова література

 1. Жаров А. Железо IBM 99. -М.:"МикроАрт", 1999. -352 с.

 2. Копичко И.С., Копичко С.М., Цурін О.П. Microsoft EXCEL: первые шаги. - К.: Академпрес, 1994.

 3. Коутс Р., Влейминк И. Интерфейс "человек-компьютер". Пер. с англ. -М.: Мир, 1990. - 501 с.

 4. Марченко А.И., Пасько В.П. Word 7.0 для Windows 95: - К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1996 - 464 с.

 5. Николь Н., Альбрехт Р. EXCEL 5.0. Электронные таблицы.- Г.: Эком, 1994.

 6. Николь Н., Альбрехт Р. Графический редактор CorelDraw 4.0.- М.: Эком, 1994.

 7. Олаф Кох. MS- EXCEL 4.0 для пользователя. - К.: BHV, 1994.

 8. Пламли Сью. 10 минут на урок Windows-95: пер. с англ. - 2-е изд. - К; ; Спб.: Издат. дом "Вильямс", 1998. - 200 с.

 9. Праг, Керри Н., Ирвин, Мишель Р. Библия пользователя Access 97.: Пэр. с англ. - К.: Диалектика, 1997 - 768 с.

 10. Перспективы развития вычислительной техники: В 11 кн.: Справ. пособие. Под ред. Ю.М. Смирнова. Кн. 2. Интеллектуализация ЭВМ. Кузин Е.С. и др. -М.: Высш. шк., 1989. -159 с.

 11. Фельдманг А. Microsoft Word для Windows. Версия 6.0. - К.: Евроиндекс, 1994.

Схожі:

Програма Дисципліни інформатика І комп\Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» Частина 2...
Програма Дисципліни інформатика І комп\Лекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Програма Дисципліни інформатика І комп\Лекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Програма Дисципліни інформатика І комп\Лекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Програма Дисципліни інформатика І комп\Лекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Програма Дисципліни інформатика І комп\Лекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Програма Дисципліни інформатика І комп\Лекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Програма Дисципліни інформатика І комп\Лекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Програма Дисципліни інформатика І комп\Лекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Програма Дисципліни інформатика І комп\Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів 1-го курсу економічних спеціальностей
Вихідним документом для розробки курсових робіт з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка” на заочному І вечірньому відділеннях...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи