Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться icon

Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться
НазваТест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться
Сторінка1/5
Дата11.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Тест по курсу “Основи менеджменту”


1. До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться:

 1. Реальність цілей та їх зрозумілість.

 2. Чітке формулювання цілей.

 3. Відображення спільності інтересів суспільства, колективу та індивідів.

 4. Пов'язані з системою стимулювання.

5. Все вище вказане в комплексі.

2. Що є об'єктом менеджменту?

 1. Менеджери.

 2. Організації та окремі підприємці.

 3. Управлінські та міжособові відносини.

 4. Керівні органи.

 5. Працівники.
^

3. Що є предметом менеджменту?


 1. Управлінські та міжособові відносини.

 2. Керівні органи.

 3. Працівники.

 4. Менеджери.

 5. Організації та окремі підприємці.

^ 4. Діалектичний підхід в менеджменті здійснюється за допомогою методів:

 1. Спостереження.

 2. Моделювання.

 3. Аналізу, синтезу та узагальнення.

 4. Індукції і дедукції.

 5. Все вище вказане в комплексі.

^ 5. До числа завдань, що вирішуються у менеджменті організації на сучасному етапі можна віднести:

 1. Визначення конкретних цілей розвитку організації і виявлення їх пріоритетності.

 2. Розробка стратегії розвитку організації, визначення необхідних ресурсів і джерел їх забезпечення;

 3. Забезпечення автоматизації виробництва, торгівлі і перехід до використання працівників, що мають високу кваліфікацію;

 4. Стимулювання роботи співробітників організації шляхом створення для них кращих умов праці та впровадження прогресивної форми її оплати;

 5. Все вище вказане в комплексі.

^ 6. Менеджер – це:

 1. Це ділок, комерсант, який "робить гроші", власник капіталу, може не мати відповідної спеціальної підготовки, і не обіймати постійної посади в організації.

 2. Це людина, що самостійно на свій ризик здійснює діяльність, яка спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, послуг тощо.

 3. Професійний управляючий, який має відповідну спеціальну підготовку, обов'язково обіймає постійну посаду в організації і одержує відповідну плату.

 4. Особа, яка займається торгівлею, у тому числі приватною.

 5. Все вище вказане в комплексі.

^ 7. Який із принципів управління індивідуальною працею робітників Ф. Тейлор не розглядав в своїй праці "Принципи наукового управління":

1. Науковий підхід до виконання кожного елемента роботи.

2. Науковий підхід до підбору, навчання і тренування робітника.

3. Кооперація з робітниками.

4. Налагодження міжособистісних стосунків.

5. Розподіл відповідальності між менеджерами і робітниками.

^ 8. Провідні фахівці у галузі менеджменту виділяють такі підходи до управління:

 1. Підходи на засадах виділення різних шкіл (теорій).

 2. Процесний підхід.

 3. Системний підхід.

 4. Ситуаційний підхід.

 5. Всі вище вказані підходи.

^ 9. Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються людьми і якими керуються органи управління та окремі працівники, належать до:

 1. Принципів менеджменту.

 2. Економічних законів.

 3. Методів менеджменту.

 4. Законів управління.

 5. Норм управління.

^ 10. Хто і коли вперше розробив принципи менеджменту і дав визначення їх сутності та ролі в управлінні організаціями?

 1. Ф. Тейлор у 1911 році.

 2. Анрі Файоль у 1916 р.

 3. Г. Таун у 1886 р.

 4. Роберт Оуен у 1852 р.

 5. Г. Емерсон у 1928 р.

^ 11. Конкретний вид діяльності, що виражає напрямки або стадії процесу управління в організації це:

 1. Методи менеджменту.

 2. Функції менеджменту.

 3. Принципи менеджменту.

 4. Закони управління.

 5. Управлінські рішення.

^ 12. До функцій менеджменту належать:

1. Прогнозування і планування, організація, мотивація, контроль, облік і аналіз.

2. Науковість, цілеспрямованість, послідовність.

3. Координація, складання звітів, контроль.

4. Видання розпорядчих актів, вказівок, наказів тощо.

5. Управління підрозділами.

^ 13. Вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління підприємством:

1. Організація взаємодії.

2. Функція менеджменту.

3. Метод менеджменту.

4. Процес реорганізації.

5. Координація.

^ 14. Перераховані нижче закони: синергії, кооперації і спеціалізації, пропорційності елементів, самозбереження, композиції онтогенезу є законами:

1. Організації.

2. Економіки.

3. Природи.

4. Мотивації.

5. Управління.

15. Одна з найголовніших функцій менеджменту це:

 1. Прогнозування і планування;

 2. Організація;

 3. Мотивація;

 4. Координація;

 5. Контроль, облік і аналіз.

^ 16. Процес напрацювання прийняття рішень, які дають можливість забезпечити ефективність функціонування і розвиток фірми у майбутньому належить до функції:

 1. Обліку, аналізу і контролю.

 2. Прогнозування і планування.

 3. Мотивації.

 4. Координації.

 5. Організації.

^ 17. Функція прогнозування і планування передбачає:

 1. Прогнозування діяльності організації;

 2. Визначення цілей організації та стратегії організації;

 3. Визначення політики і завдань організації;

 4. Складання планів і графіків роботи на різні періоди (рік, місяць, декаду, день) та ін.

 5. Все вище вказане.

18. Процес створення умов, які впливають на поведінку людини і дають можливість спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі належить до функції:

1. Координації

2. Організації.

3. Прогнозування і планування.

4. Мотивації.

5. Обліку, аналізу і контролю.

19. Об'єднання людей, матеріальних, фінансових та інших ресурсів, формування керуючої системи, визначення видів діяльності, необхідних для реалізації цілей, добір, навчання та розстановка і налагодження взаємодії працівників, щоб забезпечити досягнення певних цілей, належить до функції:

 1. Обліку, аналізу і контролю.

 2. Прогнозування і планування.

 3. Мотивації.

 4. Координації.

 5. Організації.

20. Система спостереження і перевірки відповідності функціонування організацій встановленим стандартам та іншим нормативам, прийнятим планам, програмам і оперативним управлінським рішенням, виявлення допущених відхилень від прийнятих принципів організації виробничої (комерційної) діяльності це функція:

1. Координації

2. Організації.

3. Прогнозування і планування.

4. Мотивації.

5. Обліку, аналізу і контролю.

21. Планування цілей, планування засобів, планування процесів - це:

1. Предмет планування менеджменту.

2. Сфера планування менеджменту.

З. Особливості планування менеджменту.

4. Соціально-економічне планування.

5. Середовище планування.

22. Фінансове планування, планування виробничої діяльності, планування робочої сили - це:

1. Середовище планування.

2. Предмет планування менеджменту.

3. Особливості планування менеджменту.

4. Соціально-економічне планування.

5. Сфера планування менеджменту.

23. Довгострокові та перспективні плани розробляються строком на:

1. 5 і більше років.

2. 3-5 років.

3. 1 рік.

4. На півріччя, квартал, місяць, тиждень.

5. Щоденно.

24. Середньострокові плани розробляються строком на:

1. 3-5 років.

2. 5 і більше років.

3. 1 рік.

4. На півріччя, місяць, декаду, тиждень.

^ 25. Короткострокові плани розробляються строком на:

1. 1 рік.

2. 5 і більше років.

3. 3-5 років.

4. На півріччя.

5. На місяць, декаду, тиждень

^ 26. Оперативні плани розробляються строком на:

1. 3-5 років

2. Робочий день.

3. Півріччя, місяць, декаду, тиждень.

4. 1 рік.

5. 5 і більше років.

^ 27. Принципи повноти, точності, економічності, безперервності, масовості – це принципи:

1. Планування.

2. Організації.

3. Менеджменту.

4. Контролю.

5 Координації.

^ 28. Графіки виконання роботи, послідовний опис операцій, сітьове планування і управління, робочий календар належать до:

 1. Принципів організаційного планування.

 2. Методів організаційного планування

 3. Методів організації.

 4. Методів контролю.

 5. Методів обліку.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconДокументи
1. /Основи виробничого менеджменту/Основи виробничого менеджменту лекц_х.doc
2....

Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться icon1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика
Визначення сутності менеджменту. Основні аспекти менеджменту. Системний підхід до менеджменту. Взаємозв`язок науки, практики та мистецтва...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconДо виконання практичних занять з дисципліни «основи менеджменту І маркетингу»
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи менеджменту І маркетингу» (для студентів 5 курсу (для студентів...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту”
«Основи менеджменту» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200 “Менеджмент...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconКонспект лекцій з дисциплін «основи менеджменту І маркетингу»
«Основи менеджменту І маркетингу – М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво», спец....
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться icon«основи менеджменту І маркетингу» «основи менеджменту І маркетингу м2»
М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво», спец. «Міське будівництво І господарство»...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Управління та менеджмент. Категорії, закони І принципи менеджменту. Менеджери та підприємці
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Управління та менеджмент. Категорії, закони і принципи менеджменту. Менеджери та підприємці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи