Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 icon

Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494
Скачати 88.38 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494
Дата11.09.2012
Розмір88.38 Kb.
ТипДокументи

: 31724


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від ЗІ березня 1999 р. N 494

Київ


Про внесення змін і доповнень до

постанови Кабінету Міністрів України

від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про

розміри страхових платежів за договорами

обов'язкового страхування цивільної

відповідальності власників транспортних засобів


З метою вдосконалення порядку проведення обов'язкового

страхування цивільної відповідальності власників транспортних

засобів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28

вересня 1996 р. N 1175 ( 1175-96-п ) "Про порядок і умови

проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності

власників транспортних засобів" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст.

510, N 21, ст. 585; Офіційний вісник України, 1998 р., N 4, ст.

139; N 27, ст. 1002; N 49, ст. 1797) зміни і доповнення, що

додаються.


2. Затвердити розміри страхових платежів за договорами

обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників

транспортних засобів на території України та розміри страхових

платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування

цивільної відповідальності власників транспортних засобів

(додаються).


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 березня 1999 р. N 494


^ ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 вересня 1996 р. N 1175


1. У пункті 2:


абзац третій викласти в такій редакції:

"у частині відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю

пасажирів, що перебували у транспортному засобі страхувальника,

крім тих, які повинні бути застраховані згідно з умовами

обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на

транспорті, - з 1 квітня 1999 року";


абзац четвертий викласти в такій редакції:


"у частині відшкодування шкоди, заподіяної пасажирам, що

перебували у транспортному засобі страхувальника і повинні бути

застраховані згідно з умовами обов'язкового особистого страхування

від нещасних випадків на транспорті, а також шкоди, заподіяної

майну третіх осіб, та в частині страхування цивільної

відповідальності власників транспортних засобів, утримання яких

здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та які закріплені за

органами державної влади, - в терміни, визначені Кабінетом

Міністрів України".


2. У пункті 3 слова та цифри "в 1997 та 1998 роках"

виключити.


3. У Положенні про порядок і умови проведення обов'язкового

страхування цивільної відповідальності власників транспортних

засобів, затвердженому постановою:


1) у пункті 9:


абзац четвертий доповнити словами "в якій повинно міститися:

найменування страховика, до якого подається заява; найменування

(для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної

особи) заявника, його місцезнаходження або місце проживання; зміст

майнової вимоги щодо відшкодування завданих збитків, обставини,

якими заявник обгрунтовує свою вимогу, та докази, що їх

підтверджують відповідно до законодавства; розмір шкоди; підпис

заявника і дата подання заяви. Страховик зобов'язаний надавати

консультаційну допомогу заявнику в складанні заяви";


абзац шостий виключити;


доповнити пункт абзацом такого змісту:


"Для виплати страхового відшкодування страховик складає

страховий акт (аварійний сертифікат) за формою, що встановлюється

Моторним (транспортним) страховим бюро";


2) у пункті 12:


абзац восьмий після слів "навмисних дій" доповнити словами

"або грубої необережності";


доповнити пункт абзацом такого змісту:


"якщо розмір шкоди, заподіяної майну, не перевищує 100

гривень";


3) абзац третій пункту 13 доповнити словами "або коли власник

транспортного засобу, який не мав договору обов'язкового

страхування цивільної відповідальності, був винний у скоєнні

дорожньо-транспортної пригоди і загинув";


4) в абзаці першому пункту 15 друге речення викласти в такій

редакції:


"У разі укладення договору обов'язкового страхування

цивільної відповідальності власників транспортних засобів

страхувальником - юридичною особою дія договору поширюється на

водія, який керує цим транспортним засобом на законних підставах".


4. У Положенні про Моторне (транспортне) страхове бюро,

затвердженому постановою:


1) абзац перший пункту 1 після слів "чинним законодавством"

доповнити словами "є неприбутковою організацією";


2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:


"Організація, повноваження і порядок діяльності наглядової

ради Моторного (транспортного) страхового бюро визначаються

Кабінетом Міністрів України";


3) у пункті 5:


в абзаці третьому цифри "12" замінити цифрами "10";


в абзаці п'ятому цифри і слова "15 відсотків здійснених ним

витрат страхового відшкодування" замінити цифрами і словами "20

відсотків здійснених ним витрат, пов'язаних з виконанням основних

завдань Бюро, в тому числі витрат на виплату страхового

відшкодування";


абзац восьмий викласти в такій редакції:


"Кошти фондів, створених при Моторному (транспортному)

страховому бюро, розміщуються з урахуванням безпечності,

прибутковості та ліквідності і мають бути представлені активами

таких категорій: грошові кошти на банківських рахунках, банківські

вклади (депозити), нерухоме майно, цінні папери, що емітуються

державою. Структура і порядок розміщення коштів фондів

встановлюються Укрстрахнаглядом".


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 березня 1999 р. N 494


РОЗМІРИ

страхових платежів за договорами обов'язкового

страхування цивільної відповідальності

власників транспортних засобів на території України


(гривень)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Транспортні засоби |15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12

|діб |місяць|місяці|місяці|місяці|місяців|місяців|місяців

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Легкові автомобілі,

пасажиромісткістю

до 8 чоловік включно

з об'ємом двигуна:

до 1200 куб.

сантиметрів 0,9 1,3 2,2 2,8 3,6 5,2 7,3 8,1

3* 4* 4,5* 5*


від 1200 до

1800 куб.

сантиметрів 1,1 1,5 2,6 3,9 5 7 9,6 10,7


понад 1800 куб.

сантиметрів 1,7 1,9 4 5,6 7 10,2 14,5 16


Причепи до легкових

автомобілів 0,4 0,7 0,9 1,3 1,5 2,2 3 3,2


Автобуси з числом

місць для сидіння:


до 20 чоловік 1,7 2,1 4,3 6,4 8,5 12,8 18,2 19,2


понад 20 чоловік 2,1 3 5,2 7,7 10,2 13,9 19,2 21,4


Вантажні автомобілі

вантажопідйомністю:

до 2 тонн 1,7 2,1 4,3 6,4 8,5 12,8 18,2 19,2


понад 2 тонни 2,1 3 5,2 7,7 10,2 13,9 19,2 21,4


Причепи до вантажних 0,7 1,1 1,7 2,3 3 4,3 5,8 6,4

автомобілів


Мотоцикли та

моторолери 0,4 0,7 0,9 1,3 1,5 2,2 3 3,2


—————————————————————————

* Ці розміри страхових платежів застосовуються під час

укладення договорів обов'язкового страхування цивільної

відповідальності власників транспортних засобів -

пенсіонерів, які особисто керують транспортним засобом.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 березня 1999 р. N 494


РОЗМІРИ

страхових платежів за додатковими договорами

обов'язкового страхування цивільної

відповідальності власників транспортних засобів


(німецьких марок)

——————————————————————————————————————————————————————————————————

| | | за кожний |

Транспортні засоби | 15 діб | 1 місяць | наступний | 1 рік

| | | місяць |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Легкові автомобілі

пасажиромісткістю

до 9 чоловік з водієм

включно та автомобілі

загальною масою до

3500 кілограмів

(7700 фунтів) 88 136 88 680

Автобуси 230 350 230 2700

Вантажні автомобілі 113 175 113 1400

Причепи, напівпричепи 18 25 18 125

Мотоцикли 32 43 32 290

——————————————————————————

Примітки: 1. Розрахунок страхових платежів за додатковими

договорами страхування цивільної відповідальності

власників зареєстрованих в Україні транспортних

засобів здійснюється залежно від типу транспортного

засобу, терміну дії договору страхування та країни,

на територію якої поширюється дія договору

страхування.


2. У разі укладення додаткового договору страхування

цивільної відповідальності власника зареєстрованого в

Україні транспортного засобу, дія якого поширюється

на всі країни, що є членами "Зеленої картки",

застосовуються страхові платежі, що обчислюються

шляхом множення наведених в таблиці значень на

офіційний обмінний курс гривні до німецької марки,

встановлений на дату укладення договору страхування.


3. У разі укладення додаткового договору страхування

цивільної відповідальності власників транспортних

засобів, дія якого поширюється на країни Східної

Європи (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія,

Словаччина, Чехія, Естонія, Латвія), наведені в

таблиці значення зменшуються на 50 відсотків.

: 31724

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 січня 1999 р. N 112
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р
Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 iconКабінет міністрів україни постанов а від 19 квітня 1999 р
Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) Про документи
Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 iconКабінет міністрів україни постанов а від 28 березня 2002 р. N 379
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785
Установити, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська...
Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 iconКабінет міністрів україни постанов а від 28 жовтня 1994 р. N 744
Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні Кабінет Міністрів Українипостановля є
Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747
Абзац шостий розділу 4 Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою
Кабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494 iconКабінет міністрів україни постанов а від 15 березня 2003 р. N 346
Затвердити схему посадових окладів керівних працівників І спеціалістів Державного департаменту фінансового моніторингу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи