Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності icon

Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності
Скачати 305.12 Kb.
НазваІнструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності
Дата11.09.2012
Розмір305.12 Kb.
ТипДокументи


КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


Н А К А З


N 78 від 26.10.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 лютого 2000 р.

vd991026 vn78 за N 9

5/4316


Про затвердження Інструкції про порядок сертифікації

страхових брокерів, ведення державного реєстру

страхових брокерів та регулювання їх діяльності


Відповідно до статей 14, 41 Закону України "Про страхування"

( 85/96-ВР ) та пункту 2 Положення про особливі умови діяльності

страхових брокерів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 29.04.99 N 747 ( 747-99-п ), НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Інструкцію про порядок сертифікації страхових

брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та

регулювання їх діяльності, що додається.

2. Відділу правового забезпечення нагляду за страховою

діяльністю та юридичної експертизи нормативно-правових актів

(Литвин О.В.) подати наказ на державну реєстрацію відповідно до

Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493/92 "Про

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших

органів виконавчої влади".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Голови Онопрієнка В.В.


Голова І.В.Яковенко


Затверджено

Наказ Комітету у справах

нагляду за страховою діяльністю

N 78 від 26.10.99


Зареєстравано в Міністерстві

юстиції України

16 лютого 2000 р.

за N 95/4316


Інструкція про порядок сертифікації

страхових брокерів, ведення державного реєстру

страхових брокерів та регулювання їх діяльності


1. Загальні положення


1.1. Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів,

ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх

діяльності (далі - Інструкція) розроблена відповідно до статей 14,

41 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), пункту 2

Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.99

N 747 ( 747-99-п ).

1.2. Метою розробленої Інструкції є визначення порядку

сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру

страхових брокерів та регулювання їх діяльності.

1.3. Сертифікація страхових брокерів провадиться з метою

забезпечення сумлінного і професійного виконання ними своїх

обов'язків перед учасниками страхового ринку.

1.4. Сертифікація страхових брокерів здійснюється відповідно

до вимог цієї Інструкції шляхом проходження навчання та/або

складання іспиту громадянами-підприємцями або керівниками

юридичних осіб, які зареєстровані в установленому порядку як

суб'єкти підприємницької діяльності та мають намір провадити

брокерську діяльність на страховому ринку (надалі - підприємці).

1.5. Якщо новопризначений керівник юридичної особи не має

відповідного сертифіката, то він зобов'язаний у тримісячний термін

пройти відповідний курс навчання та/або скласти іспити відповідно

до вимог цієї Інструкції.

1.6. Включення до державного реєстру страхових брокерів

(далі - реєстр) здійснюється після проходження

громадянами-підприємцями або керівниками юридичних осіб навчання

та/або складання іспиту з отриманням ними сертифіката про

одержання професійних знань, відповідних базовому рівню

кваліфікації страхового брокера (далі - сертифікат), у порядку,

передбаченому цією Інструкцією.


2. Порядок здійснення сертифікації страхових брокерів


2.1. Проходження навчання


2.1.1. Навчання підприємців здійснюється на підставі типових

навчальних програм, затверджених Комітетом у справах нагляду за

страховою діяльністю.

2.1.2. Зміни та доповнення до типових навчальних програм, які

пов'язані з розвитком законодавства з питань страхування та

посередницької діяльності на страховому ринку та змінами вимог

щодо сертифікації страхових брокерів, вносяться Укрстрахнаглядом.

Типові навчальні програми та зміни і доповнення до них

публікуються в засобах масової інформації.

2.1.3. Право на навчання підприємців має навчальний заклад,

який отримав ліцензію Міністерства освіти України на право

провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням освіти на

рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації зі

страхової діяльності (далі - навчальний заклад).

2.1.4. Навчальний заклад несе відповідальність за організацію

і проведення навчального процесу згідно з установленими вимогами.

2.1.5. За результатами навчання навчальний заклад видає

підприємцям свідоцтва про підвищення кваліфікації зі страхової

діяльності встановленого зразка (далі - свідоцтво). Свідоцтва

засвідчуються підписом керівника та печаткою навчального закладу.

2.1.6. Навчальний заклад веде реєстри виданих свідоцтв із

зазначенням прізвища, імені та по батькові, ідентифікаційного

номера, паспортних даних громадян-підприємців та керівників

юридичних осіб, номера та дати видачі свідоцтв.

2.1.7. У тижневий термін після закінчення курсу навчання

навчальний заклад подає до Комітету у справах нагляду за страховою

діяльністю інформацію про підприємців, яким були видані свідоцтва.

Інформація подається на паперових носіях та у вигляді електронної

копії на дискеті в електронному форматі, який установлює

Укрстрахнагляд. Паперова форма інформації повинна бути засвідчена

підписом керівника та печаткою навчального закладу.

Інформація про підприємців повинна містити:

а) назву навчального закладу;

б) дані про кожного підприємця, якому видано свідоцтво, а

саме:

прізвище, ім'я та по батькові;

ідентифікаційний номер та паспортні дані (серія та номер

паспорта, назва органу, що видав паспорт, та дата видачі);

в) номер та дату видачі свідоцтва.

2.1.8. Після проходження навчання особа, яка отримала

свідоцтво, повинна скласти іспити та отримати сертифікат у

порядку, передбаченому цією Інструкцією.


2.2. Складання іспитів


2.2.1. Для приймання іспитів у підприємців створюються

екзаменаційні комісії.

2.2.2. Робота екзаменаційних комісій організовується на базі

навчальних закладів, які мають відповідну ліцензію Міністерства

освіти України на право провадження освітньої діяльності.

2.2.3. Склад екзаменаційної комісії за погодженням з

Укрстрахнаглядом затверджується наказом керівника того навчального

закладу, на базі якого буде проходити складання іспитів

підприємців. До складу екзаменаційних комісій входять представники

Укрстрахнагляду. При потребі до складу екзаменаційних комісій

можуть включатись представники інших органів виконавчої влади,

навчальних закладів та організацій, створених учасниками

страхового ринку.

2.2.4. Приймання іспитів екзаменаційними комісіями

здійснюється відповідно до порядку роботи екзаменаційної комісії,

який затверджується Укрстрахнаглядом у встановленому порядку.

2.2.5. Інформація про місцезнаходження екзаменаційних комісій

та порядок їх роботи публікується в засобах масової інформації.

2.2.6. Складання іспитів підприємцями може проводитись не за

місцем їх навчання.

2.2.7. Особи, які претендують на одержання сертифіката,

повинні мати вищу освіту.

2.2.8. Екзаменаційна комісія може приймати рішення про допуск

до іспиту осіб із повною загальною середньою освітою, які мають

досвід роботи в галузі страхування не менше одного року.

2.2.9. Для участі в іспиті підприємець подає до

екзаменаційної комісії:

а) заяву на участь у іспиті;

б) копію свідоцтва про підвищення кваліфікації підприємця із

страхової діяльності (подають особи, які пройшли навчання);

в) копію документа про вищу освіту, а у разі допущення до

іспиту осіб, які мають повну загальну середню освіту, - копію

документа про повну загальну середню освіту та документ, що

підтверджує його роботу в галузі страхування;

г) копію документа про внесення плати за складання іспиту.

2.2.10. Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту

встановлюється згідно з вимогами чинного законодавства навчальним

закладом, на базі якого організовується робота екзаменаційної

комісії.

2.2.11. Екзаменаційна комісія проводить іспит шляхом

тестування підприємців. У разі потреби екзаменаційна комісія може

проводити додаткову співбесіду з підприємцями.

2.2.12. Вимоги до тестування підприємців є єдиними для всіх

екзаменаційних комісій і затверджуються Укрстрахнаглядом.

2.2.13. Екзаменаційна комісія складає протокол у двох

примірниках, який підписують усі члени комісії, та затверджує його

з проставленням печатки керівник навчального закладу, на базі

якого організована робота екзаменаційної комісії. Перший примірник

указаного протоколу в тижневий термін передається до

Укрстрахнагляду. Другий примірник протоколу зберігається вказаним

навчальним закладом протягом десяти років від дати проведення

іспиту.

2.2.14. Підприємець, який не склав іспит, має право оскаржити

дії екзаменаційної комісії до Укрстрахнагляду.

2.2.15. У разі успішного складання іспиту підприємцеві

видається сертифікат про одержання професійних знань, відповідних

базовому рівню кваліфікації страхового брокера (далі -

сертифікат).

2.2.16. Оформлення і видачу сертифіката не пізніше трьох днів

від дати проведення іспиту здійснює навчальний заклад, на базі

якого організована робота екзаменаційної комісії.

2.2.17. Сертифікат скріплюється підписом керівника та

печаткою установи, на базі якої організована робота екзаменаційної

комісії, підписом керівної особи та печаткою Укрстрахнагляду.

2.2.18. Сертифікат повинен містити:

а) надпис "Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю"

та назву навчального закладу;

б) надпис "Сертифікат про одержання професійних знань,

відповідних базовому рівню кваліфікації страхового брокера";

в) місцезнаходження екзаменаційної комісії;

г) номер та дату видачі сертифіката;

ґ) прізвище, ім'я та по батькові підприємця, який склав

іспит;

д) номер та дату протоколу про результати іспиту;

ж) підпис керівника та відбиток печатки навчального закладу,

на базі якого організована робота екзаменаційної комісії, підпис

керівної особи та печатку Укрстрахнагляду.

2.2.19. Навчальний заклад, на базі якого організована робота

екзаменаційної комісії, веде реєстр виданих сертифікатів, в якому

вказані номери та дати видачі сертифікатів із зазначенням

прізвища, імені та по батькові, паспортних даних підприємців.

2.2.20. У тижневий термін після проведення іспиту навчальний

заклад подає до Укрстрахнагляду інформацію про підприємців, яким

були видані сертифікати. Інформація подається на паперових носіях

та у вигляді електронної копії на дискеті 3,5" у форматі, який

установлює Укрстрахнагляд.

2.2.21. Інформація про підприємців повинна містити:

а) назву та місцезнаходження навчального закладу, на базі

якого організована робота екзаменаційної комісії;

б) номер та дату протоколу про результати іспиту;

в) дані про кожного підприємця, якому видано сертифікат, а

саме:

- прізвище, ім'я та по батькові;

- ідентифікаційний номер та паспортні дані підприємця (серія

та номер паспорта, назва органу, що видав паспорт, та дата

видачі);

- номер та дату видачі сертифіката.

Паперова форма інформації повинна бути засвідчена підписом

керівника та печаткою навчального закладу, на базі якого

організована робота екзаменаційної комісії.

2.2.22. Документи, які подані підприємцями до екзаменаційної

комісії, після проведення іспиту слід зберігати у навчальному

закладі, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії,

протягом десяти років.

2.2.23. Контроль за діяльністю навчального закладу щодо

проведення іспитів підприємців та за видаванням сертифікатів

здійснює Укрстрахнагляд.


3. Порядок ведення державного реєстру страхових брокерів


3.1. Видача свідоцтва про включення до державного реєстру

страхових брокерів


3.1.1. Для одержання свідоцтва про включення до державного

реєстру страхових брокерів (далі - свідоцтво) суб'єктом

підприємницької діяльності (заявником) до Укрстрахнагляду

подається заява на видачу свідоцтва про включення до державного

реєстру страхових брокерів (додаток 1).

До заяви додаються такі документи:

а) копія виданого в установленому порядку свідоцтва про

державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності або

копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва

страхового брокера-нерезидента в Україні як платника податку на

прибуток;

б) копія сертифіката про одержання професійних знань,

відповідних базовому рівню кваліфікації страхового брокера,

виданого громадянину-підприємцю або керівнику юридичної особи в

порядку, встановленому цією Інструкцією;

в) економічне обгрунтування запланованої посередницької

діяльності страхового брокера (додаток 2);

ґ) копія довідки державного органу статистики про включення

суб'єкта підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України ( 118-96-п );

г) копію договору (договорів) про посередницьку діяльність -

у разі надання брокером-резидентом послуг з перестраховування

ризиків на території України у нерезидентів;

д) копію рішення нерезидента про створення постійного

представництва (філії) в Україні для брокера-нерезидента.

Про внесення змін у зазначені в цьому пункті документи

страховий брокер зобов'язаний повідомити Укрстрахнагляд у

п'ятнадцятиденний термін з дня реєстрації цих змін у встановленому

порядку, з долученням копій документів, що підтверджують такі

зміни.

3.1.2. Документи подаються до Укрстрахнагляду безпосередньо

підприємцем або надсилаються поштою. При цьому усі документи, що

їх подає заявник, повинні бути викладені державною мовою та

засвідчені печаткою суб'єкта підприємницької діяльності.

3.1.3. Заявник несе відповідальність за достовірність

інформації, що зазначена у документах, наданих для реєстрації.

3.1.4. За результатами розгляду заяви та долучених до неї

документів Укрстрахнагляд приймає одне з таких рішень:

про видачу свідоцтва;

про відмову у видачі свідоцтва.

3.1.5. Підставою для відмови у включенні до державного

реєстру страхових брокерів або продовженні дії свідоцтва про

реєстрацію може бути:

неподання документів, передбачених цією Інструкцією;

подання свідомо неправдивих даних.

3.1.6. У рішенні про відмову зазначаються підстави відмови.

Повідомлення про відмову у включенні страхового брокера до

державного реєстру страхових брокерів з обгрунтуванням причин

такої відмови має бути надіслане підприємцю в письмовій формі

протягом десяти днів з дня прийняття рішення про відмову, але не

пізніше одного місяця з дня подання заяви.

3.1.7. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

протягом п'яти днів з дня одержання всіх передбачених цією

Інструкцією документів приймає рішення про включення до державного

реєстру страхових брокерів та про видачу свідоцтва про включення

до державного реєстру страхових брокерів (додаток 3).

3.1.8. Свідоцтво видається заявнику не пізніше трьох днів з

дня прийняття рішення про його видачу і є документом, який

посвідчує включення страхового брокера до державного реєстру

страхових брокерів та підтверджує право його власника провадити

діяльність страхового брокера.

3.1.9. Свідоцтво скріплюється підписом керівної особи і

печаткою Укрстрахнагляду.

3.1.10. Передання свідоцтва іншим суб'єктам підприємницької

діяльності забороняється.

3.1.11. Термін чинності свідоцтва становить п'ять років.

Видане свідоцтво за відповідним реєстраційним номером вноситься до

державного реєстру страхових брокерів, який ведеться

Укрстрахнаглядом. Термін чинності свідоцтва може бути продовжений

за заявою підприємця у порядку, передбаченому цією Інструкцією,

при цьому термін продовження дії свідоцтва не може перевищувати

терміну дії свідоцтва.

3.1.12. Продовження терміну чинності свідоцтва здійснюється

не більше одного разу на підставі поданої заяви підприємця та

оригіналу виданого свідоцтва, в 5-денний термін з дня їх

одержання. Укрстрахнагляд вносить доповнення до оригіналу виданого

свідоцтва, зазначаючи термін продовження дії свідоцтва. Внесені

відомості засвідчуються підписом керівної особи і печаткою

Укрстрахнагляду. У разі закінчення терміну чинності свідоцтва, з

урахуванням закінчення терміну, на який чинність свідоцтва

продовжувалась, проводиться видача нового свідоцтва в порядку,

передбаченому цією Інструкцією. Особа, яка має намір отримати нове

свідоцтво, повинна пройти навчання та отримати сертифікат у

порядку, передбаченому цією Інструкцією.

3.1.13. На підставі виданого Комітетом у справах нагляду за

страховою діяльністю свідоцтва страховим брокером надаються такі

види послуг:

а) залучення клієнтури до страхування, її пошук;

б) роз'яснювальна робота з видів страхування, якими

цікавиться клієнт;

в) підготовка та, відповідно до наданих повноважень,

оформлення потрібних для укладення договору страхування

документів, збір потрібної інформації, а також ведення переговорів

та укладення договорів страхування за дорученням клієнта;

г) підготовка та, відповідно до наданих повноважень,

оформлення потрібних документів для отримання страхового

відшкодування (страхової суми);

ґ) за дорученням страховика та за його рахунок, при наявності

відповідної угоди - організація виплат страхової суми або

страхового відшкодування;

д) розміщення страхового ризику за договорами перестрахування

або співстрахування за дорученням клієнта;

е) надання зацікавленим особам експертних послуг, послуг з

оцінки страхових ризиків при укладенні договору страхування;

ж) підготовка документів з розгляду і врегулювання збитків

при настанні страхового випадку на прохання зацікавлених осіб;

з) організація послуг аварійних комісарів, експертів з оцінки

шкоди і визначення розміру виплат страхової суми або страхового

відшкодування;

и) консультаційні послуги в частині страхування;

і) отримання страхових внесків (премій) за договорами

страхування за наявності відповідної угоди зі страховиком;

ї) підготовка документів для врегулювання питання про збитки

у разі настання страхового випадку;

й) інші послуги, пов'язані з провадженням посередницької

діяльності на страховому ринку.

3.1.14. Страховий брокер має право провадити посередницьку

діяльність з будь-яких видів страхування, в тому числі тих, які

проводяться в обов'язковій формі, якщо інше не передбачено чинним

законодавством.

3.1.15. Страховий брокер має право отримувати від страховика

відомості про розмір статутного капіталу, страхових резервів і

обсяг прийнятої відповідальності, терміни діяльності страховика на

українському страховому ринку, наявність чинної ліцензії

Укрстрахнагляду.

3.1.16. Страховий брокер не може провадити інші види

діяльності, в тому числі посередницької, крім посередницької

діяльності на страховому ринку.

3.1.17. У разі внесення до установчих документів суб'єкта

підприємницької діяльності змін, які не потребують державної

перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, страховий

брокер зобов'язаний подати до Укрстрахнагляду у 15-денний термін з

часу державної реєстрації цих змін копію реєстраційної картки з

внесеними змінами та з відміткою органу державної реєстрації.

3.1.18. У разі зміни місцезнаходження страховий брокер

зобов'язаний у 15-денний термін з часу державної реєстрації цієї

зміни у встановленому порядку подати до Укрстрахнагляду:

копію реєстраційної картки з внесеними змінами та з відміткою

органу державної реєстрації;

оригінал свідоцтва - для внесення відповідних змін.


3.2. Заміна свідоцтва


3.2.1. Свідоцтво про включення страхового брокера до

державного реєстру страхових брокерів підлягає заміні на нове у

разі:

зміни назви, організаційно-правової форми страхового брокера;

зміни форми власності страхового брокера.

3.2.2. Для заміни свідоцтва підприємець зобов'язаний у

місячний термін з часу державної реєстрації змін подати до

Укрстрахнагляду копію свідоцтва про державну перереєстрацію

суб'єкта підприємницької діяльності для внесення змін до

державного реєстру з доданням заяви на заміну свідоцтва

(додаток 4).

3.2.3. Заміна свідоцтва на нове проводиться протягом п'яти

днів з дня подання заяви разом з відповідними документами, що

підтверджують внесення змін, у порядку, встановленому для його

видачі. До проведення цієї заміни діє раніше видане свідоцтво. У

разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну

подання заяви на відповідну заміну свідоцтво підлягає оформленню у

місячний термін.


3.3. Видача дубліката свідоцтва


3.3.1. У разі втрати свідоцтва про реєстрацію суб'єкт

підприємницької діяльності зобов'язаний у 15-денний термін

повідомити про це Укрстрахнагляд з поданням заяви на видачу

дубліката (додаток 5).

3.3.2. Дублікат свідоцтва видається підприємцю в 5-денний

термін після подання відповідної заяви.

3.3.3. У видачі дубліката може бути відмовлено в разі

виявлення розбіжностей у відомостях, викладених у заяві про видачу

дубліката свідоцтва, із зазначеними у реєстрі виданих свідоцтв.

3.3.4. У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке

видається заявнику в письмовій формі в 5-денний термін після

подання відповідної заяви, зазначаються підстави відмови.

3.3.5. Рішення про відмову у видачі свідоцтва, заміну його на

нове, видачу дубліката та продовження дії свідоцтва може бути

оскаржене в судовому порядку.


4. Контроль за діяльністю страхових брокерів


4.1. Страховий брокер несе відповідальність за:

неналежне виконання взятих на себе зобов'язань, передбачених

в укладених ним угодах;

достовірність, об'єктивність, повноту і своєчасність

інформації, що надається клієнту, Комітету у справах нагляду за

страховою діяльністю та його територіальним відділам;

розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю

клієнта.

4.2. Страхові брокери несуть відповідальність за виконання

угод, укладених з клієнтами, відповідно до чинного законодавства

України.

4.3. Укрстрахнагляд має право щоквартально одержувати від

страхових брокерів встановлену звітність та інші звіти за формою,

встановленою Укрстрахнаглядом, інформацію про укладені договори, а

також, на запити Укрстрахнагляду, одержувати від страхових

брокерів потрібні пояснення щодо цих даних.

4.4. Укрстрахнагляд має право дати припис про усунення

порушень страховому брокеру у разі порушення страховим брокером

(або відокремленим підрозділом страхового брокера) чинного

законодавства, в тому числі неподання або подання не в повному

обсязі страховим брокером установленої звітності та інших звітів

за формою, встановленою Укрстрахнаглядом, а також інформації про

укладені договори, в тому числі - ненадання на запити

Укрстрахнагляду потрібних пояснень щодо цих даних.

4.5. Припис - це письмове розпорядження Укрстрахнагляду, яке

зобов'язує страхового брокера в установлений термін усунути

виявлені порушення.

4.6. Укрстрахнагляд має право виключити страхового брокера з

державного реєстру страхових брокерів у разі:

а) заборони провадити діяльність страховому брокеру на

підставі рішення суду (арбітражного суду), що набрало законної

сили;

б) встановлення фактів подання недостовірної інформації в

документах, які були підставою для внесення страхового брокера до

державного реєстру страхових брокерів;

в) скасування державної реєстрації страхового брокера як

суб'єкта підприємницької діяльності;

г) невиконання припису Укрстрахнагляду;

ґ) за власною заявою страхового брокера керівнику у зв'язку

з припиненням провадження ним діяльності.

4.7. Виключення страхового брокера з державного реєстру

страхових брокерів означає заборону провадження діяльності

страхового брокера.

4.8. Рішення про виключення страхового брокера з державного

реєстру страхових брокерів оформлюється наказом Укрстрахнагляду і

доводиться до відома страхового брокера у 10-денний термін з дня

видання такого наказу.

4.9. Копія наказу про виключення страхового брокера з

державного реєстру страхових брокерів надсилається до податкового

органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності

для прийняття відповідного рішення.

4.10. Рішення про виключення з державного реєстру страхових

брокерів може бути оскаржене в судовому порядку.

4.11. Незалежно від того, які заходи впливу застосовані до

страхового брокера у разі порушення ним чинного законодавства, він

зобов'язаний продовжувати виконання взятих на себе зобов'язань.

4.12. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

організовує публікування списку страхових брокерів, які провадять

свою діяльність на території України і занесені до державного

реєстру страхових брокерів у засобах масової інформації, не рідше

одного разу на рік.


Заступник начальника відділу

правового забезпечення нагляду

за страховою діяльністю та юридичної

експертизи нормативно-правових актів О.В.Литвин


Додаток 1

до пункту 3.1.1. Інструкції про

порядок сертифікації страхових

брокерів, ведення державного

реєстру страхових брокерів та

регулювання їх діяльності


Заява на видачу свідоцтва про включення

до державного реєстру страхових брокерів


Заявник

__________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

__________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

організаційно-правова форма ______________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________________

розрахунковий рахунок N ___________________ в ____________________

__________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

валютний рахунок N ________________________ в ____________________

__________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

просить видати свідоцтво на провадження такого виду діяльності:

__________________________________________________________________

Термін дії свідоцтва - з _____________________ до ________________

З порядком отримання свідоцтва, умовами провадження

діяльності страхового брокера ознайомлений і зобов'язуюсь їх

виконувати.

Перелік документів, що додаються:

1) ______________________________________________________________;

2) ______________________________________________________________;

3) ______________________________________________________________;

4) ______________________________________________________________;

5) ______________________________________________________________.


Підпис заявника _________________________________________________

"__"_______________ р.


Дата і номер реєстрації заяви "__"_______________ р. N __________

__________________________ __________ _________________________

(посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище)

прийняла заяву)


Додаток 2

до пункту 3.1.1. Інструкції про

порядок сертифікації страхових

брокерів, ведення державного

реєстру страхових брокерів та

регулювання їх діяльності


Економічне обгрунтування запланованої

діяльності страхового брокера


1. Загальна характеристика страхового брокера

Для юридичної особи:

повне та скорочене найменування, коли і де проведена

реєстрація та перереєстрація, юридична адреса та фактичне

місцезнаходження, номер та дата видачі сертифіката, інформація про

забезпечення приміщеннями, оргтехнікою, зв'язком та персоналом.

Для громадян-підприємців:

прізвище, ім'я та по батькові, коли і де проведена реєстрація

та перереєстрація, адреса, де прописаний, тимчасове проживання

(якщо є), номер та дата видачі сертифіката, інформація про

забезпечення приміщення оргтехнікою та засобами зв'язку.

2. Огляд стану страхового ринку в регіонах і сферах

діяльності страхового брокера (оцінка загальної кількості об'єктів

страхування, конкурентності страхового середовища, сегментів

ринку, який планує охопити страховий брокер, інші характеристики

стану і перспектив страхового ринку, які зумовлюють вибір видів

страхування для страхового брокера).

3. Стратегія маркетингу.

4. Організаційна структура страхового брокера та перспективи

її розвитку. Юридичне та аудиторське забезпечення діяльності

страхового брокера, що передбачає наявність відповідних структур у

його складі, або укладені відповідні угоди на юридичне та

аудиторське обслуговування.

5. План розвитку посередницьких операцій на страховому ринку

на 3 роки, де на кожний рік окремо визначені кількість укладених

договорів страхування та перестрахування, середня кількість

зібраних страхових платежів, що їх планується передати за

договорами страхування або перестрахування, комісійна винагорода.

Дані зводяться до таблиці 1 за такими окремими

характеристиками:


Прогноз розвитку посередницьких операцій

страхового брокера на 1999-2001 рр.


Таблиця 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Види |Кількість |Кількість |Середня |Сума |Розмір |Сума |

|з/п |страхування |укладених |укладених |страхова |страхових |комісійної |комісійної |

| | |договорів |договорів |сума, |платежів за |винагороди, |винагороди,|

| | |страхування за |перестрахування |грн. |договорами | % |грн. |

| | |участю брокера |за участю брокера | |страхування, | | |

| | |(для особистого |(для особистого | |укладеними | | |

| | |страхування - |страхування - | |за участю | | |

| | |кількість |кількість | |брокера, | | |

| | |застрахованих |застрахованих | |грн. | | |

| | |осіб) |осіб) | | | | |

|----+------------+----------------+------------------+---------+-------------+------------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. Підходи до перестрахування із зазначенням принципів вибору

страховика (перестраховика), принципів застосування пропорційних

та непропорційних договорів до різних видів страхування, принципів

та методів перестраховування страхових портфелів та особливостей

роботи на перестрахувальних ринках світу.

7. Стратегія залучення фінансових ресурсів (нового капіталу і

кредитів).

8. Фінансовий план не менше ніж на 3 роки, де на кожний рік

окремо вказані:

розмір власних коштів;

сума комісійної винагороди;

доход від розміщення тимчасово вільних коштів;

інші доходи;

витрати на проведення посередницької діяльності;

розмір податку на прибуток;

прибуток (після сплати податку на прибуток) страхового

брокера, що очікується.

Базовими даними для складання фінансового плану є дані

таблиці 1.

Фінансовий план зводиться до таблиці 2:


Фінансовий план посередницьких операцій

страхового брокера на 1999-2001 рр.


Таблиця 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Розмір власних коштів |Сума |Доход від |Інші |Витрати, |Розмір |Сума |Прибуток,|

|з/п|-----------------------|комісійної |розміщення |доходи, |грн. |податку |податку |грн. |

| |статутний |гарантійний |винагороди, |тимчасово |грн. | |на |на | |

| |фонд, грн.|фонд, грн. |грн. |вільних | | |прибуток, |прибуток,| |

| | | | |коштів, | | | % |грн | |

| | | | |грн. | | | | | |

|---+----------+------------+------------+-----------+--------+---------+----------+---------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Додаток 3

до пункту 3.1.7. Інструкції про

порядок сертифікації страхових

брокерів, ведення державного

реєстру страхових брокерів та

регулювання їх діяльності


Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю


Ідентифікаційний код

00013103


Свідоцтво

про включення до державного реєстру страхових брокерів


"__" ____________ ______ р. N _____

Видане ___________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання

__________________________________________________________________

громадянина-підприємця або найменування та адреса юридичної особи)

__________________________________________________________________

(ідентифікаційний код)

Реєстраційний номер за державним реєстром страхових брокерів

N ________________________

"__" ____________ _____ р.


Термін дії свідоцтва до "__" __________ 200_ р.

Голова (заступник Голови) _____________________

(підпис)


Термін дії свідоцтва продовжений до "__" ____________ 200_ р.

Голови(заступник Голови) _______________________

(підпис)


Додаток 4

до пункту 3.2.2. Інструкції про

порядок сертифікації страхових

брокерів, ведення державного

реєстру страхових брокерів та

регулювання їх діяльності


Заява на заміну свідоцтва


__________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, що видав свідоцтво)

Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце

__________________________________________________________________

проживання, організаційно-правова форма діяльності)

ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було видано свідоцтво _____

__________________________________________________________________

реєстраційний номер свідоцтва ____________________________________

дата видачі свідоцтва ____________________________________________

термін дії свідоцтва _____________________________________________

просить замінити свідоцтво у зв'язку з ___________________________

__________________________________________________________________

(зазначити причину)

Підпис заявника _________________________________________________

"__" _____________ _____ р.


Дата і номер реєстрації заяви "__" __________ _____ р. N ________

__________________________ ___________ ________________________

(посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище)

прийняла заяву)


Додаток 5

до пункту 3.3.1. Інструкції про

порядок сертифікації страхових

брокерів, ведення державного

реєстру страхових брокерів та

регулювання їх діяльності


Заява на видачу дубліката свідоцтва


__________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, що видав свідоцтво)

Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце

__________________________________________________________________

проживання, організаційно-правова форма діяльності)

ідентифікаційний номер фізичної особи ___________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

вид підприємницької діяльності, на який було видано свідоцтво ____

__________________________________________________________________

реєстраційний номер свідоцтва ____________________________________

дата видачі свідоцтва ____________________________________________

термін дії свідоцтва _____________________________________________

просить видати дублікат свідоцтва у зв'язку з ____________________

__________________________________________________________________

(зазначити причину)


Підпис заявника _________________________________________________

"__" _____________ _______ р.


Дата і номер реєстрації заяви "__" __________ ____ р. N _________

_________________________ ____________ ________________________

(посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище)

прийняла заяву)


На початок


--------------------------------------------------------------------------------31899

Схожі:

Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності iconСутність, функції та призначення менеджменту у страхових компаніях
Перелік питань з дисципліни «Менеджмент у страхових організаціях» для студентів заочної форми навчання
Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності iconКичук І. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет законодавчо-нормативне забезпечення страхових відносин
Головною метою державного регулювання страхової діяльності є забезпечення формування страховиками достатнього обсягу коштів, за рахунок...
Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності iconСтабільність ознака майстерності кількість І якість
За наступні три роки було зареєстровано близько 50 страхових компаній. Таким чином, в Україні на 01. 10. 99 р. існувало 259 страхових...
Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності iconТема. Правове регулювання страхових пенсій в Україні
Страхові пенсії – це щомісячні грошові виплати в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована...
Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності iconНауково-методичний підхід до оцінки якості системи реалізації страхових продуктів іваненко І. І. Анотац І я
Ключові слова: страховий ринок, страховий випадок, якість страхового продукту, якість страхового обслуговування, лояльність клієнтів,...
Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності iconОцінка ефективності діяльності страхових компаніЙ на основі методу стохастичної границі
Зокрема, потребують подальшого дослідження питання, пов’язані з вдосконаленням науково-методичної бази оцінювання ефективності діяльності...
Інструкція про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів та регулювання їх діяльності iconМетод діагностування рівня капіталізації страхових компаній з використанням теорії нечіткої логіки
Вних показників для діагностування рівня капіталізації страхових компаній за основними напрямами: достатність капіталу, ефективність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи