Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник icon

Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник
НазваД. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник
Сторінка1/62
Д.А.Бабій<><> <> <>МЕНЕДЖМЕНТ <>ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Дата12.09.2012
Розмір4.56 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62Київський інститут

інвестиційного менеджменту

Канд. економ. наук Д.А.Бабій

МЕНЕДЖМЕНТ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Навчально-методичний посібник
10

Київ 2002

Головний редактор Я. Д. Головко

Редакційна колегія

Софія Рибакова, Алла Гречан, Олена Бєлофастова, Леонід Василевич, Вадим Косяк, Людмила Жураховська, Олена Шестопаль, Тетяна Басюк

Відповідальний редактор^ Людмила Полунін

Відповідальний секретар Олеся Мельниченко

Макет Оксана Лисенко

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського інституту інвестиційного менеджменту

Реєстраційне свідоцтво видане Міністерством України у справах преси та інформації 09.02.1996р. Серія КВ № 1798

© ^ Київський інститут інвестиційного менеджменту, часопис

"Наша справа" 2002

© Бабій Д.А. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" 2002

ЗМІСТ

ВСТУП 10

Предмет 11

Цілі курсу 11

Структура курсу 12

Основні теорії зовнішньоекономічної діяльності 14

Нові теорії зовнішньої торгівлі 22

^ 1. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО, ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ТА КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 28

1.1. Оцінка ризиків у ЗЕД 34

1.2. Основні задачі держави щодо зовнішньоекономічної діяльності 40

1.3. Особливості менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Україні 45

^ 2. Управління ЗЕД на національному та міжнародному рівнях 48

2.1. Види зовнішньоекономічної діяльності 49

2.2. Хто має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в Україні 51

2.3. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 54

2.4. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю 58

2.5. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 59

2.6. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 60

2.7. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій 62

2.8. Порядок встановлення і використання технічних, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних стандартів та вимог 65

2.9. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 67

2.10. Спори, що виникають при здійсненні ЗЕД 68

^ 3. Митне регулювання ЗЕД 69

3.1. Міжнародне митне регулювання 69

3.2. Міжнародні митні звичаї 69

3.3. Генералізована схема преференцій 70

3.4. Обмеження експортно-імпортних операцій, що виникають з міжнародних зобов’язань 70

^ 4. Міжнародні угоди про вільну торгівлю 72

4.1. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та країнами ЄС 72

4.2. Особливості тарифного регулювання імпортних операцій у ЄС і США 73

^ 5. Митний контроль в Україні 75

5.1. Основні положення Декрету Кабінету Міністрів України “Про єдиний митний тариф” від 11.01.93 р. № 4 75

5.2. Основні положення Митного кодексу України від 12.12.91 р. № 1970-ХІІ 80

5.3. Основні завдання митних органів України 82

5.4. Контроль за переміщенням товарів та інших предметів через митний кордон України 84

5.5. Період перебування товарів та інших предметів під митним контролем 85

5.6. Огляд та переогляд речей 86

5.7. Особистий огляд 87

5.8. Операції з товарами та іншими предметами, що знаходяться під митним контролем 88

5.9. Звільнення від митного контролю 89

5.10. Мета, місце і час здійснення митного оформлення 90

5.11. Транспортні засоби, товари та інші предмети, що підлягають декларуванню 90

5.12. Обов\'язки декларанта 92

5.13. Порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів 93

5.14. Порядок переміщення через митний кордон України речей 94

5.15. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав 94

5.16. Пропуск з метою тимчасового ввезення або тимчасового вивезення 98

5.17. Пропуск з метою транзиту через територію України 99

5.18. Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон України 100

5.19. Митні збори за виконання покладених на митницю обов\'язків 101

5.20. Заходи, що вживаються у випадках, коли транспортний засіб не зміг прибути в митницю призначення 101

5.21. Товари та інші предмети, що зберігаються під митним контролем 101

5.22. Склади митниць 102

5.22.1. Митні ліцензійні склади 103

5.22.2. Строк зберігання товарів та інших предметів 104

5.23. Контрабанда 104

5.24. Відповідальність осіб, які вчинили порушення митних правил 105

5.25. Порушення зобов\'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення 107

5.26. Порушення зобов\'язання про транзит 108

5.27. Переміщення предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 108

5.28. Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем 109

5.29. Відповідальність митних органів України та їх службових осіб 110

5.30. Оскарження неправомірних дій митних органів України та службових осіб, які порушують права громадян 111

^ 6. Міжнародне валютне регулювання та валютне регулювання в Україні 112

6.1. Необхідність валютного регулювання 112

6.2. Суб’єкти валютного ринку 114

6.3. Механізми валютного регулювання 115

6.4. Основні положення Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” 116

6.5. Порядок організації торгівлі іноземною валютою 119

6.6. Порядок організації розрахунків у іноземній валюті 120

6.7. Валютний (обмінний) курс 120

6.8. Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання 121

6.9. Відповідальність за порушення валютного законодавства 122

6.10. Платіжний баланс 142

^ 7. Контракт у зовнішньоекономічній діяльності 146

7.1. Нормативні документи 146

7.2. Попередні етапи укладання контрактів 147

7.3. Куди можна звернутись за інформацією про зарубіжного партнера 147

7.4. Оферта 149

7.5. Коли оферта не може бути відкликана 149

7.6. Основні вимоги до складання контракту 151

7.7. Експортно-імпортні операції в СНД 162

^ 8. Методи платежів і розрахунків в міжнародній торгівлі 169

8.1. Методи платежів 170

8.2. Методи розрахунків 170

8.3. Відвантажувальні і транспортні документи 171

8.4. Ціни, що використовуються при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 195

^ 9. Особливості операцій з давальницькою сировиною 198

9.1. Порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї готової продукції 199

9.2. Порядок реалізації на митній території України готової продукції, виробленої з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником 203

9.3. Порядок закупівлі на митній території України іноземним замовником давальницької сировини та порядок реалізації або вивезення виробленої з неї готової продукції 204

9.4. Порядок вивезення давальницької сировини українського замовника за межі митної території України та повернення в Україну готової продукції 205

9.5. Порядок розрахунків за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини 209

9.6. Облік та статистична інформація про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 210

^ 10. Особливості регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності 213

10.1. Строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій 214

10.2. Відповідальність за порушення строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій 215

10.3. Переваги та недоліки бартерних операцій 216

^ 11. Лізингові операції 218

11.1. Схема лізингової угоди 219

11.2. Види лізингу 219

11.3. Форми лізингу 220

11.4. Договір лізингу 220

11.5. Право власності на об\'єкт лізингу 222

11.6. Права та обов\'язки лізингодавця 223

11.7. Права та обов\'язки лізингоодержувача 224

11.8. Витрати на утримання лізингового майна 225

11.9. Лізингові платежі 225

11.10. Чим оперативний лізинг відрізняється від оренди (найму) майна (крім порядку формування орендної плати) 226

11.11. Переваги та недоліки лізингу 227

11.12. Міжнародні лізингові операції 228

^ 12. Зовнішньоекономічні контракти комісії та консигнації 230

12.1. Умови зовнішньоекономічного контракту комісії 234

12.2. Обов’язки комісіонера та характерні особливості й умови зовнішньоекономічного контракту комісії 234

12.3. Умови зовнішньоекономічного контракту консигнації 235

^ 13. МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 237

13.1. Порядок утворення та реєстрації благодійних організацій 238

13.2. Господарська діяльність благодійної організації 242

^ 14. Порядок та умови надання кредиту в Україні 245

14.1. Система кредитних органів 245

14.2. Форми кредиту 246

14.3. Банківський кредит та джерела його формування 250

14.4. Основні принципи проведення кредитної політики 251

14.5. Укладення кредитних договорів між банком і суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності 252

14.6. Правова основа регулювання міжбанківських кредитів 257

14.7. Комерційний кредит 258

14.8. Лізинговий кредит 259

14.9. Іпотечний кредит 259

14.10. Споживчий кредит 260

14.11. Бланковий кредит 260

14.12. Консорціумний кредит 261

^ 15. Сутність та особливості міжнародного маркетингу 263

16. Спеціальні економічні зони, їх особливості в Україні 269

16.1. Класифікація СЕЗ та їх загальна характеристика 270

16.2. Стратегія розвитку СЕЗ в Україні 271

16.3. Фактичний розвиток СЕЗ та ТПР 275

16.4. Перспективи розвитку СЕЗ та ТПР 277

16.5. Стан розвитку технопарків 278

^ 17. Всесвітня торгова організація (ВТО) – міжнародний інститут регулювання ЗЕД 280

17.1. Основні цілі та принципи роботи ВТО 281

17.2. Договірно-правова основа діяльності ВТО 283

17.3. Структура ВТО та функції її керівних органів 284

17.4. Членство та процедура приєднання нових учасників 285

^ 18. Питання, що обговорюватимуться на семінарських заняттях 287

19. Теми курсових робіт 293

19.1. Рекомендації щодо виконання курсової роботи 295

19.2. Рекомендована література 296

19.2.1. Законодавчі та нормативні акти 299

19.2.2. Додаткова література для студентів, які бажають свою трудову діяльність пов’язати з міжнародною діяльністю 300

20. Екзаменаційні питання 301

21. ДОДАТКИ 306

Глосарій 306

^ УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ 324

МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА З ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ "ІНКОТЕРМС" (РЕДАКЦІЯ 1990 р.) 327

^ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 391

“Про впорядкування контролю за зовнішньоекономічною діяльністю резидентів України” 391

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Лист від 20.04.2000 р. № 5605/7/22-2117 393

(щодо офшорних зон) 393

^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Розпорядження № 106-р. від 1 березня 2000 р. 395

(Приклад) 396

Договір купівлі-продажу №____ 396

Порядок митного оформлення об\'єктів лізингу (оренди), що переміщуються через митний кордон України
(витяг) 400

^ ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ КОМІСІЇ 420

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про транзит вантажів"
(окремі статті)
від 20.10.99 р. № 1172/ХІV 457

Кримінальний кодекс України
(Окремі статті) 460

Статистичні дані зовнішньоекономічної діяльності України (таблиці) 461  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Схожі:

Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік І аудит”)....
Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для слухачів Інституту підготовки професійних суддів Одеса 2011 Рекомендовано до видання
Призначення покарання: Навчально-методичний посібник / Авт кол.; Відп ред. В. О. Туляков. – О.:, 2011. с
Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...
Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник iconПрактична гінекологія навчально-методичний посібник
Практична гінекологія : навчально-методичний посібник / В. В. Маркевич. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 258 с
Д. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник iconМетодичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент”
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи