Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків icon

Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків
Скачати 59.51 Kb.
НазваТема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків
Дата12.09.2012
Розмір59.51 Kb.
ТипКонцепція

План лекцій


ТЕМА 1. Предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу

 1. Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв"язків.

 2. Місце України в загальному обсязі міжнародної торгівлі.

 3. Основи державного регулювання ЗЕД в Україні.

 4. Торгові представництва за кордоном, їх основні задачі та функції.

 5. Двосторонні та багатосторонні міжнародні договори щодо ЗЕД.


ТЕМА 2. Сучасний стан і основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні

 1. Концепція зовнішньоекономічної політики України.

 2. Основні показники ЗЕД України.

 3. Недоліки національної експортної структури та перспективи розвитку ЗЕД України.


ТЕМА 3. Тарифні та нетарифні методи регулювання ЗЕД в Україні

 1. Основні принципи тарифного та нетарифного методів регулювання ЗЕД.

 2. Нормативно-правові акти, що регулюють ЗЕД в Україні.

 3. Міжнародний досвід тарифних методів регулювання ЗЕД.

 4. Принципи оподаткування ЗЕД.

 5. Нетарифні методи регулювання ЗЕД.


ТЕМА 4. Митне регулювання ЗЕД

 1. Митна система.

 2. Міжнародне митне право та митне законодавство України.

 3. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.

 4. Обмеження експортно-імпортних операцій, що виникають з міжнародних зобов"язань.

 5. Єдиний митний тариф.

 6. Основні положення Митного кодексу України.

 7. Порядок реєстрації суб"єктів ЗЕД у митних органах.


ТЕМА 5. Міжнародні правила "Інкотермс"

 1. Основні положення Указу Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня 1994 року N 567/94.

 2. Структура правил "Інкотермс".

 3. Характеристика умов поставки товарів: групи E, F, C, D.

 4. Порядок визначення контрактної вартості товарів в залежності від умов поставки згідно з правилами "Інкотермс".


ТЕМА 6. Методи пошуку та проникнення вітчизняних підприємств

на зовнішні ринки товарів і послуг

 1. Маркетинг зовнішнього ринку товарів та послуг за вибраною номенклатурою.

 2. Способи встановлення контактів з потенційним іноземним партнером.

 3. Розрахунок експортних (імпортних) цін.

 4. Визначення умов платежу та умов поставки товарів.

 5. Конвенція ООН щодо договорів міжнародної купівлі-продажу товарів.

 6. Етика переговорів.

 7. Порядок відкриття валютного рахунку.

 8. Міжнародний досвід конкурентної боротьби.


ТЕМА 7. Зустрічна торгівля та її види

 1. Особливості зовнішніх бартерних операцій, їх переваги та недоліки.

 2. Законодавство України щодо бартерних операцій.

 3. Особливості укладання та виконання бартерних угод із зарубіжним партнером.

 4. Операції промислового співробітництва.

 5. Законодавство України щодо операцій з давальницькою сировиною.

 6. Особливості укладання та виконання угод з давальницькою сировиною із зарубіжним партнером.ТЕМА 8. Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках

 1. Основні види посередницьких операцій у ЗЕД, їх характеристика та особливості.

 2. Законодавство України щодо посередницьких операцій.

 3. Особливості укладання та виконання посередницьких угод із зарубіжним партнером.

 4. Особливості лізингових операцій у ЗЕД.

 5. Законодавство України щодо лізингових операцій.

 6. Особливості укладання та виконання лізингових контрактів із зарубіжним партнером.


ТЕМА 9. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів

 1. Міжнародне законодавство та законодавство України щодо форми та змісту зовнішньоекономічних контрактів.

 2. Структура зовнішньоекономічних контрактів, основні вимоги та умови, додаткові умови.

 3. Порядок внесення змін та доповнень до зовнішньоекономічних контрактів.


ТЕМА 10. Техніка підготовки, організація укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів

 1. Техніка підготовки та укладання зовнішньоекономічних контрактів, їх виконання.

 2. Порядок вирішення спірних питань, що виникають у ЗЕД.

 3. Особливості укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів на послуги (туристичні, ремонтні, проектні, консультативні, маркетингові, експедиційні та ін.).


ТЕМА 11. Порядок визначення цін на товари та послуги

у зовнішньоекономічних контрактах

 1. Особливості цінової політики у ЗЕД.

 2. Тверда ціна, перемінна ціна з наступною фіксацією, змінна ціна.

 3. Порядок розрахунків ціни за конкурентними листами.

 4. Індикативні ціни, порядок їх застосування.

 5. Контрактна та митна вартість товарів та послуг, їх особливості.


ТЕМА 12. Методи платежів і форми розрахунків у ЗЕД

 1. Методи платежів.

 2. Алгоритм здійснення платежів за допомогою акредитивів, інкасо та по відкритому рахунку.

 3. Методи розрахунків.

 4. Алгоритм здійснення платіжних розрахунків.


ТЕМА 13. Організація та управління міжнародними перевезеннями

 1. Принципи управління комерційною діяльністю транспортних організацій в Україні.

 2. Особливості укладання міжнародних контрактів про надання транспортних послуг.

 3. Порядок оформлення транспортних документів на міжнародне перевезення.

 4. Особливості законодавства України щодо міжнародних перевезень.

 5. Особливості методики визначення цін на транспортні послуги.


ТЕМА 14. Порядок організації та функціонування підприємств

з іноземним капіталом в Україні та за кордоном

 1. Законодавство України щодо іноземного інвестування.

 2. Двосторонні угоди про захист іноземних інвестицій та про уникнення подвійного оподаткування.

 3. Порядок створення українських і змішаних підприємств в Україні та за кордоном

 4. Трасфертні ціни, їх особливості та ефективність використання

 5. Досвід роботи спільних підприємств в Україні: позитивні та негативні наслідки.


ТЕМА 15. Основні положення угод ГАТТ/СОТ у міжнародній торгівлі

 1. Угода щодо сільського господарства;

 2. Угода щодо вживання заходів з санітарії та фітосанітарії;

 3. Угода щодо текстилю та одягу; Угода щодо технічних бар"єрів у торгівлі;

 4. Угода щодо заходів інвестування стосовно торгівлі;

 5. Угода про інспекцію перед поставкою;

 6. Угода щодо правила визначення походження;

 7. Угода щодо процедури імпортного ліцензування;

 8. Угода щодо субсидій і компенсаційних заходів;

 9. Угода щодо гарантій;

 10. Угода щодо аспектів з питань права про інтелектуальну власність стосовно торгівлі;

 11. Антидемпінговий Кодекс;

 12. Митне оцінювання;

 13. Домовленість щодо правил і процедур стосовно врегулювання суперечок.


ТЕМА 16. Міжнародне валютне регулювання та валютне регулювання в Україні

 1. Основні механізми валютного регулювання Міжнародного валютного фонду.

 2. Основні принципи та механізми державного регулювання в Україні.

 3. .Законодавство України щодо валютного регулювання.

 4. Відповідальність за порушення валютного законодавства.


ТЕМА 17. Кредитування та страхування ЗЕД

 1. Міжнародний досвід кредитування зовнішньоекономічних операцій.

 2. Форми кредиту

 3. Законодавство України щодо зовнішнього кредитування.

 4. Основні валютні ризики та способи захисту від їх впливу.


ТЕМА 18. Аналіз економічної ефективності ЗЕД

 1. Теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності ЗЕД.

 2. Основні показники ефективності ЗЕД держави та підприємства.

 3. Методика оцінки ефективності ЗЕД.

 4. Особливості оцінки ефективності діяльності підприємств з іноземним капіталом.

Схожі:

Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків iconЗміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу
Зед; принципи та види зед; правові засади на здійснення зед; органи державного регулювання та місцевого управління зед та їх основні...
Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків iconТема Предмет, основні поняття І система курсу „Судові І правоохоронні органи України
Питання тестових завдань до іспиту з курсу „Судові та правоохоронні органи України”
Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків iconЛекція №1 Тема Поняття, предмет, метод, система кримінально-виконавчого права. Поняття, предмет та методи кримінально-виконавчого права. Завдання кримінально-виконавчого права
Кримінально-виконавче право відповідно закріплює основні положення політики держави у сфері виконання кримінальних покарань
Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків iconСпеціальність Екологія та охорона навколишнього середов
Вступ. Об’єкт і предмет курсу, його зв’язок з іншими науковими дисциплінами. Основні завдання, які ставляться в процесі вивчення...
Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків iconЗміст навчальної дисципліни Лекція Загальні положення цивільного права. Основні поняття
Загальні положення цивільного права. Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права....
Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків iconТематичний план лекцій з фармацевтичної опіки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009навчальний рік
Предмет, завдання та основні поняття фармацевтичної опіки. Концепція самолікування. Поняття „самолікування”, „самодопомога” та „самопрофілактика”....
Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка семестровий план
Вступ. Об’єкт і предмет курсу, його зв’язок з іншими науковими дисциплінами. Основні завдання, які ставляться в процесі вивчення...
Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків iconТематичний план практичних занять з фармацевтичної опіки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності „Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет, завдання та основні поняття фармацевтичної опіки. Концепція самолікування. Поняття „самолікування”, „самодопомога” та „самопрофілактика”....
Тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків iconМіністерство освіти І науки україни
Предмет І основні поняття логіки: Методичні вказівки до вивчення з курсу "Логіка" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи