Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. icon

Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін.
Скачати 51.25 Kb.
НазваОсновні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін.
Дата19.09.2012
Розмір51.25 Kb.
ТипЛекція

Зміст навчальної дисципліни

Лекція 1. Загальні положення цивільного права

Основні поняття: Поняття, предмет і метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. Система і основні завдання курсу “Цивільне право”. Цивільне законодавство. Цивільне право зарубіжних країн.


Лекція 2.Цивільні правовідносини. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика

Основні поняття: Поняття та особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільно-правових відносин. Види цивільно-правових відносин.: Громадяни, як суб’єкти цивільного права. Цивільна правоздатність і дієздатність. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим. Ім’я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Держава як суб’єкт цивільного права. Об’єкти цивільного права: поняття та види.

^ Практична робота: Охарактеризувати джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн. Назвати основні інститути цивільного права зарубіжних країн. Розв’язування ситуаційних завдань за темою “Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика”. Описати порядок державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності(юридичної особи). 3.Скласти установчі документи юридичної особи: установчий договір і статут підприємства.


^ Тема: Угоди в цивільному праві. (самост. опрац.)

Основні поняття: Поняття і види угод. Умови дійсності угод. Недійсні угоди. Види недійсних угод. Умови і строк в угодах.

^ Практична робота: Розв’язування ситуаційних завдань.


Лекція 3. Представництво і довіреність. Строки(терміни) в цивільному праві

Основні поняття: Поняття і види представництва. Повноваження представника. Поняття і значення строків(термінів) у цивільному праві. Види цивільно-правових строків(термінів). Позовна давність.

Практична робота:1.Скласти таблицю строків(термінів), які ґрунтуються за різними критеріями з наведення конкретних прикладів. 2.Розв’язування ситуаційних завдань за темою “Представництво і довіреність”. 3. Визначити, які із довіреностей прирівнюються до нотаріально посвідчених і назвати випадки припинення дії довіреності.


^ Тема: Особисті немайнові права.(самост. опрац.)

Основні поняття: Поняття особистих немайнових відносин, не пов’язаних з майновими. Види особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими. Поняття захисту особистих немайнових прав. Захист честі, гідності та ділової репутації.

^

Лекція 4. Загальна характеристика права власності


Основні поняття: Поняття власності та права власності. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні. Зміст права власності. Способи набуття і припинення права власності. Види форм власності і їх характеристика.


^ Тема: Захист права власності (самост.опрац.)

Основні поняття: Поняття цивільно-правового захисту. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов. Позов про виключення майна з опису(звільнення майна з-під арешту). Загальна характеристика інших заходів захисту права власності.

^ Практична робота: Складання віндикаційного та негаторного позовів. Розв’язування ситуаційних завдань.


Тема: Право інтелектуальної та промислової власності (самост.опрац.)

Основні поняття: Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Поняття та джерела авторського права. Об’єкти авторського права. Суб’єкти авторських відносин. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Право на раціоналізаторську пропозицію. Право на науково-технічну інформацію.


^ Лекція 5. Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин. Цивільно-правовий договір

Основні поняття: Поняття, склад, підстави зобов’язання. Система цивільних зобов’язань. Принципи і суб’єкти виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. Система цивільно-правових договорів. Зміст і тлумачення договору. Укладання, зміна та розірвання договору.


^ Лекція 6. Договори купівлі-продажу, міни, дарування, поставки

Основні поняття: Поняття і значення договору купівлі-продажу. Сторони в договорі купівлі-продажу. Предмет договору. Ціна в договорі. Зміст договору купівлі-продажу і правові наслідки його порушення. Особливості окремих видів купівлі-продажу. Договір міни. Договір дарування. Поняття і значення договору поставки. Зміст договору поставки. Виконання договору поставки.

^ Практична робота: Розв’язування ситуаційних завдань. Складання зразків договорів купівлі-продажу, дарування, поставки. Характеристика понять форвардні, ф’ючерсні та опціонні операції(угоди).


^ Тема: Договір підряду (самост.опрац.)

Основні поняття: Поняття і значення договору підряду. Зміст договору підряду. Права і обов’язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв’язків.

^

Лекція 7. Транспортні договори


Основні поняття: Види перевезень та їх правове регулювання. Зміст, укладення та оформлення договорів перевезення вантажів. Виконання договорів перевезення вантажів. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу. Договір перевезення пасажирів та багажу. Договір буксирування.


^ Тема . Зобов’язання по страхуванню (самост. опрац)

Основні поняття: Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання. Страхове зобов’язання. Основні страхові поняття. Зобов’язання по добровільному страхуванню. Зобов’язання по обов’язковому страхуванню. Окремі види договорів особистого страхування.

^ Практична робота: Розв’язування ситуаційних завдань. Характеристика договору страхування домашнього майна, що належать громадянам; договору страхування транспортних засобів.

^

Лекція 8. Договори про надання юридичних і фактичних послуг


Основні поняття: Поняття і види послуг. Договір доручення. Договір комісії. Договір схову. Договір про охорону об’єктів.

^ Практична робота: Розв’язування ситуаційних завдань.


Тема: Спільна діяльність (самост.опрац.)

Основні поняття: Поняття і основні види зобов’язань за спільною діяльністю. Договори про спільну діяльність. Установчі договори.


Лекція 9. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди

^ Основні поняття: Поняття та елементи зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції. Підстави позадоговірної відповідальності. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника. Відповідальність за шкоду, заподіяну діями державних і громадських організацій, а також службових осіб. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними особами. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я і заподіяння смертні громадянинові. Зміна розміру відшкодування шкоди.

Практична робота: Розв’язування ситуаційних завдань.


Лекція 10. Спадкове право

Основні поняття: Поняття та значення спадкування і спадкового права. Основні поняття спадкового права. Відкриття спадщини. Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Порядок реалізації спадкових прав.

Практична робота: Розв’язування ситуаційних завдань. Скласти зразок заповіту.

Схожі:

Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. iconЗміст навчальної дисципліни Лекція Загальні положення цивільного права. Основні поняття
Загальні положення цивільного права. Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права....
Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. iconПитання для рубіжного контролю з предмету «Цивільне право»
Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін....
Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. iconПитання до державного іспиту з Цивільного права
Поняття цивільного права: предмет, метод, функції, принципи та система цивільного права
Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. iconПротокол №9 юридичний факультет
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права....
Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України»
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права....
Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. iconТема 1: Цивільне право в системі галузей права України
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно – правового регулювання
Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. iconКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права,...
Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. iconОснови цивільного права України 10. 1 Цивільне право як самостійна галузь права
Поняття “цивільне право” може вживатися в кількох значеннях: галузь права, система законодавства, частина науки про право, навчальна...
Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. iconЗалікові питання до спецкурсу "Основні інститути цивільного права зарубіжних країн"
Порівняльна характеристика джерел цивільного права країн системи романо-германського права та англосаксонської системи права
Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін. iconНавчальна програма дисципліни Вексельне право для напрямів підготовки 060101 «Правознавство»
Вексельне право як навчальна дисципліна. Предмет вексельного права. Особливості методу вексельного права. Структура вексельного права....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи