Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” icon

Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Скачати 480.05 Kb.
НазваЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Сторінка4/9
Дата20.09.2012
Розмір480.05 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Порядок виконання роботи


  1. Запустіть програму для опрацювання бази даних MS Ассеss.

  2. Створіть нову базу даних з іменем файлу — вашим прізвищем у вказаному викладачем каталозі.

  3. Розгляньте головне вікно БД. Які закладки є у ньому? Активізуйте закладку Таблиці і виконайте команду Создать структуру.

  4. У вікні Нова таблиця виберіть режим Конструктор  ОК — відкриється вікно конструктора таблиць.

  5. Розробіть таблиці ПРЕДМЕТ,ВИКЛАДАЧІ,СТУДЕНТИ,ВІДМІТКИ

  6. Уведіть дані у ці таблиці згідно з вашої залікової книжки.

  7. Для полів Посада(ПРЕДМЕТ) та Відм(ВІДМІТКИ) зробіть підстановки для введення нових значень:

  1. Відмітки у таблиці кодуються таким чином: логічне поле ЗалЕкз-“Так”(залік), - “Ні”(екзамен), числове поле – Відм (1-“залік”, 3-“задов”, 4-“добре”, 5-“відмінно”; діфзалік кодується так- ЗалЕкз-“Так”, Відм > 2

  2. Перейдіть у режим конструктора структури. Натисніть на кнопку Подстановка та задайте значення


Зв'яжіть таблиці, щоб одержати таку схему(Рис.2):Рис.2

  1. Скорегуйте підпис у полях, щоб одержати відповідність попереднім таблицям

  2. Закрийте свою БД, зберігаючи дані на диску.

  3. Закінчіть роботу. Покажіть викладачі усі таблиці.

  4. У таблицях повинні бути усі данні з вашої залікової книжки та вашого напарника, але не більше трьох.
 1. ^

  Контрольні запитання


  1. Що таке база даних?

  2. Яке призначення програми Ассеss?

  3. З чого складається база даних?

  4. Що таке запис?

  7. Що таке структура таблиці бази даних?

  8. Які є властивості полів?

  9. З чого складається таблиця бази даних?

  10. Які об'єкти може містити файл бази даних?

  11. Що таке база даних в Ассеss?

  12. Яке призначення баз даних?

  13. Що таке поле?

  14. Наведіть приклад запису.

  15. Які є типи полів?

  16. Як створити структуру бази даних?

  17. Що означає модифікувати структури бази даних?

  18. Як ввести дані у базу даних?

  19. Які закладки має головне вікно програми Ассеss?

  20. Як сховати чи показати стовпці в таблиці?

  21. Для чого призначені майстри бази даних?

  22. Як вставити нове поле в структуру?

  23. Як вилучити запис з таблиці?

  24. Як упорядкувати записи?

  25. Яке призначення конструктора таблиці?

  26. Як вилучити поле зі структури таблиці?

  27. Як ввести в таблицю новий запис?

  28. Які види сортування Вам відомі?

  29. Як змінити назву поля в таблиці?

  30. Як збільшити шрифт під час введення даних у БД?

  31. Наведіть приклади значень числового і грошового полів.

  32. Яким способом задають тип поля?

  33. Яка різниця між назвою файлу БД і назвою таблиці цієї БД?

  34. Зі скількох таблиць може складатися база даних?

  35. Яка різниця між записом і полем?
 1. ^

  Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу


Варіант 1. Варіанти завдань будуються за рахунок різного змісту БД - даних залікових книжок тих студентів, що працюють за одним комп”ютером одночасно. Розробляється одна база даних на один комп”ютер (одну групу студентів).

Для всіх факльтетів, крім комп”ютерного, можливо спрощення структури – перенести таблицю ВИКЛАДАЧІ у ПРЕДМЕТИ(один предмет – один викладач)
 1. ^

  Рекомендована література


 1. Дейт К. Введение в системы баз данных,6-е издание:СПбю:Издательский дом “Вильямс”,2000.

 2. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика.Учебник для вузов.-Спб:Питер,1997.-с.447-504.

 3. В.В.Кирилов Основы проектирования реляционных баз данных. WWW.CITFORUM.RU/DATABASE/^

Лабораторна робота № 13: ”MS Ассеss. Робота з формами”.


Мета роботи: Уміти виводити на екран дані зі створеної раніше таблиці у вигляді форми, вставляти у форми елементи керування.

^

1.Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


Є два основні способи відображення даних з БД для візуального огляду:

1) у вигляді таблиці; 2) у вигляді форми.

 • Форма подібна до бланку чи картки (Рис.1).

Рис.1

Прикладами форми є будь-який бланк, сторінки з паспорту, картка з досьє чи бібліографічна картка на книжку в бібліотеці. Одна форма містить дані лише з одного запису.

У програмі MSАссеss прийнято створювати базу даних спочатку у вигляді таблиці, а пізніше відображати її у вигляді форм.

Перехід до форм, окрім кращої візуалізації даних, дає низку додаткових можливостей. Виявляється, що на формі можна зручно розташувати:

• поля типу OLE з картинками, фотографіями тощо;

• елементи керування: кнопки, перемикачі тощо.

• надписи: заголовки форми, рубрик (а також розрисувати форму чи задати фоновий рисунок-заставку: сутінки, глобус, хмари тощо;

• обчислювальні поля (це також елементи керування) для важення результатів обчислень, виконаних на базі наявних полів;

• закладки (багатосторінкові форми, де поля групують за змістом на різних закладках).

Є декілька способів створення форм, а саме:

• автоматично за допомогою команди Автоформа;

• за допомогою майстра форм;

• вручну за допомогою конструктора форм;

• комбінованим способом.

Наприклад, виконавши команду Автоформа  У стовпець,

маємо форму, в якій усі поля з таблиці будуть розташовані в стовпець і вирівняні до лівого краю.

Користувач за допомогою конструктора може змінити розташування полів методом їх перетягування.

Щоб перемістити об'єкт у вікні конструктора форми, треба його візувати і вести над ним курсор, доки останній не набуде вигляду

долоні. Після цього можна виконати переміщення методом перетягу.

Використання майстра форм дає змогу швидко відібрати потрібні поля з таблиці для розміщення на формі або розташувати на одній формі поля з різних таблиць.

Початківцям створювати форму вручну не рекомендують. Спочатку варто створити форму командою АвтофОрма або Майстер форм, а пізніше зробити зміни у формі за допомогою конструктора форм.

Розглянемо можливості конструктора форм. Для конструювання форми використовують панель елементів керування з кнопками (Рис.2)

Щоб вставити елемент керування, його треба вибрати на панелі і клацнути на формі у точці вставляння. За допомогою кнопки Запуск майстра можна вставити у форму в діалоговому режимі інші елементи: кнопки, перемикачі тощо.  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


 • Що таке підлеглі форми та для чого вони використовують?

 • Яка технологія розробки підлеглих форм?

 • Для чого використовуються форми?

 • Як використовується цілісність даних при розробці форм?
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Навчитися створювати структуру бази даних, модифікувати її, вводи­ти дані
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру таблиці бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconТема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних
Мета. Ознайомити учнів з основними поняттями бази даних, з типами даних. Формувати навички створення та редагування структури бази...
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами”
Мета роботи: Уміти конструювати фільтри І запити для відшукання даних у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку, пара­метричними,...
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №15: ”ms ассеss. Робота з формами”
Мета роботи: Уміти виводити на екран дані зі створеної раніше таблиці у вигляді форми, вставляти у форми елементи керування
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconМіністерство освіти І науки україни
Формування у слухачів знань, вмінь та навичок з проектування, розробки баз даних, використання сучасних мов запитів до баз даних,...
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconІнформація про Mysql поля та його типи в Mysql оператори І команди Mysql функції php для роботи з Mysql бази даних: основні поняття
Телефонна книга містить інформацію про людей, що живуть в одному місті. Все це свого роду бази даних. Ну а раз це бази даних, то...
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconПовідомлення про права у зв’язку із включенням персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються
Вам, що персональні дані, згоду на обробку яких Ви надали в заяві від 201 р., включено до бази персональних даних Комплексної інформаційно-аналітичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи